Hà Tĩnh được phân bổ thêm 151 tỷ đồng vốn chính sách xã hội
(Baohatinh.vn) - Ngân hàng Chính sách xã hội Hà Tĩnh vừa được Trung ương phân bổ chỉ tiêu kế hoạch tín dụng đợt 2 năm 2020 với số tiền 151 tỷ đồng.
e3e9x1459cx17da7xebf0x14d12x100aax17140xfd40x16076xX7x18a81x15d56x184e2x1077exfb17x10dd7xX5x16cfcxXax1448ax15eeax100b4xX3xXcx105dax17ba4xX1xX3x162ecx15657x16c01xX4xX3xXbxX1x11839xX18xX3x1695ax151e6xX3xXexX1xf6ecx13a5cxX3xX2x1944fxX2xX3xXex10240xX3xX1bx18c4dxX18x11b8cxX3x12351x14a93xX18xX3xX4xX1x143f4xX18xX1xX3xX7x1519bxX4xX1xX3x15800x14ac5xX3xX1x16cf5xXdxX0x12328xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x14133xXaxX12x15f05xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3x18cfdxX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX39x1877bxX6xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXcx136b6x181a5xX18xX37xX3xX1cx142d4xX18xX37xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xX4xX1x10728xX3xXexXdxX2axX93xX3xf943x18fdaxX3xX1x1527fx16de6xX4xX1xX3xXexX3fxX18xX3xX61x1421fxX18xX37xX3xX1bxX1dxXexX3x130e2xX3xX18x11d30xX2bxX3xXc3x10600xXc3xXcaxX3xX39x12f12xXdxX3xX7xX3axX3xXexXdx14779xX18xX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37x173c5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX3xX7xXex1768axX5xX10xX9xXaxfc63xXdxX61xXexX1x150a5xX3x12cb5xX2xX2exXbxX48x106ffxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11exX3x14c82xX2xXcaxXbxX48xX125xX3xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX114xX11exX3xX25xX5xXb1xX4xXadxX125xX3xX2bxX6xX92xX37xXdxX18x10d8fxX5xX10x19320xXexX11exX3xX6xX93xXexXb1xX125xX3xX2bxX6xX92xX37xXdxX18xX14cxX92xXdxX37xX1xXexX11exX3xX6xX93xXexXb1xX125xXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4fxX4fxXdxXe5xX25xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe5xX39xX18xX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxXc3xX2exX4fxX2xX12fxXcaxX61xX2xXcax10959xX2exX199xX2x1052fxXex12648xXc3xX2xX19fxXc3xX5xXcaxXe5x18cf4xXbxX37xe474xX92xX9xX2xX120xXcaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxXb1xX18xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xede5xX4cxXexX3xXbxX1xXdxX2axX18xX3xX37xXdxX6xXb1xX3xX61xeb07xX4xX1xX3xX4x14c99xX6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX1xX93xX114x1799axX18xX3x185dex11762xX3x16779xX18xX1xXe5xX0xX4fxX10xX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1412exXb1xX61xX114xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3x1702bxX93xX114xXaexXexX3xX1bxX222xX18xX1xX3xX7xX3axX3xXc3xX19fxX120xX2xX4fxX272x1829bxX14cxX64xX13xX6ex138b0xX3xX4xX227xX6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3x16544xXdxX249xXexX3xX64xX6xX2bxX3xX39xXd7xX3xX39xXdxX249xX4xX3xX37xXdxX6xXb1xX3xX4xX1xXa6xX3xXexXdxX2axX93xX3xXadxXaexX3xX1xXb1xXb2xX4xX1xX3xXexX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxXc3xXcaxe82bxX3xX6exX1xXdxX3xX18xX1xX44xX18xX1xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xXexXa6xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX49xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX37xXdxX6xXb1xX3xX4xX1xXa6xX3xXexXdxX2axX93xX3xXadxXaexX3xX1xXb1xXb2xX4xX1xX3xXexX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX1bxX1dxXexX3xXc3xX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxXc3xXcaxX3xX5xX14xX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX61xXexX1xX11exX3xX120xX2xX2exXbxX48xX125xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11exX3xX12fxX2xXcaxXbxX48xX125xXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4fxX4fxXdxXe5xX25xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe5xX39xX18xX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxXc3xX2exX4fxX2xX12fxXcaxX61xX2xXcax1716axXcaxX2exXc3xX2exXexX199xX2xX199xX3ddxXc3xX5xXcaxXe5xX1a7xXbxX37xX1aaxX92xX9xX2xX19fxX120xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxXb1xX18xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX6exX44xX18xX3xX25xX4cxX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX1xX93xX114xX249xX18xX3x10338xX4cxX4xX3xX13xX14xX3xXadxXdx127f1xX2bxX3xXexX92xX6xX3xX2bx102adxX3xX1x11ed2xX18xX1xX3xX39xX6xX114xX3xX39xX3axX18xX3xXexXb2xXdxX3xX48xX49xX3xXcxX1xXb2xX4xX1xX3xX24cxXdxX2bxXe5xX0xX4fxX10xX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xXb1xX61xX114xXaxX12xXcxX92xXb1xX18xX37xX3xX1bx189dbxX2e6xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xX4cxX3xX18xX37xX1x13649xXb1xX3xX5xX14xX3xXc3xXcaxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX2e6xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xX4cxX3xX4x10b31xX18xX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX5xX14xX3xXc3xXcaxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX2e6xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xX4cxX3xX2bxXcfxXdxX3xXexX1xXb1xX44xXexX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX12fxXcaxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX2e6xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX18xX1cxXcfxX4xX3xX7xXb2xX4xX1xX3xX39xX249xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2bxX490xXdxX3xXexX92xX1cx1790exX18xX37xX3xX18xX490xX18xX37xX3xXexX1xX490xX18xX3xX12fxX2exX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xXb1xX61xX114xXaxX12xX64xX37xXb1xX14xXdxX3xX92xX6xX2e6xX3xXcxX92xX93xX18xX37xX3xX1cxX98xX18xX37xX3xX4x10c80xX18xX37xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xX4cxX3xX37xXdxX6xX3xX1bxX493xX18xX1xX3xX7x107bcxX18xX3xX48xX93x1553axXexX2e6xX3xXadxXdxX18xX1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xX39x1754axX18xX37xX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3x16e40xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xX2xX2exX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX14xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xf40bxX3xXexX92xX1dxX3xXexXb2xXb1xX3xX39xXdxX249xX4xX3xX5xX14xX2bxX2e6xX3xX61xX93xX114xX3xXexX92xX493xX2e6xX3xX2bxX62cxX3xX92xX4cxX18xX37xX3xX39xXdxX249xX4xX3xX5xX14xX2bxX3xXexX89xX3xX18xX37xX93xX35xX18xX3xX39xX3axX18xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX1xX93xX114xX3xX1bxX4cxX18xX37xX3xX5xX14xX3xX2xX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX18xXexX10xX92xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxX119xXdxX61xXexX1xX11exX3xX120xX2xX2exXbxX48xX125xX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX11exX3xX12fxX2xXcaxXbxX48xX125xX3xX61xXdxX7xXbxX5xX6xX114xX11exX3xX25xX5xXb1xX4xXadxX125xX3xX2bxX6xX92xX37xXdxX18xX14cxX5xX10xX14fxXexX11exX3xX6xX93xXexXb1xX125xX3xX2bxX6xX92xX37xXdxX18xX14cxX92xXdxX37xX1xXexX11exX3xX6xX93xXexXb1xX125xXaxX3xX7xX92xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11exX4fxX4fxXdxXe5xX25xX6xXb1xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe5xX39xX18xX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxXc3xX2exX4fxX2xX12fxXcaxX61xX2xX2xX19fxX2xX19dxX2exX3ddxXexXc3xX2xXc3xXcaxX5xXcaxX14cxX199xX12fxX61xXcaxXcaxX120xX2exX2xX2exX12fxXexX3ddxX3ddxXc3xX12fxX3ddxX5xXcaxXe5xX1a7xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX119xXdxX61xXexX1xX9xXaxX120xX2xX2exXaxX3xX1xX10xXdxX37xX1xXexX9xXaxX12fxX2xXcaxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxXb1xX18xXaxX12xX0xX10xX2bxX12xX286xX1dxXexX3xXc3xX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxXc3xXcaxX2e6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX18xX37xX93xX35xX18xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3x1722fxX60axX18xX1xX3xXexX1cxX3xX5xXdxX249xX93x1293axXe5xX0xX4fxX10xX2bxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xXb1xX61xX114xXaxX12xX286xX1cxX1dxX4xX3xX25xXdxXaexXexX2e6xX3xXexX92xXb1xX18xX37xX3xX1bxX1dxXexX3xX2xX3xX869xXexX1xX44xX18xX37xX3xXc3xX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxXc3xXcaxX875xX2e6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX49xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xX199xXcaxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXe5xX3xX286xX22xX114xX3xX5xX14xX3xX4xX98xX3xX7xX62cxX3xX1bxX488xX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX61xX22xX18xX2e6xX3xX1bx13a82xX4xX3xX25xXdxX249xXexX3xX5xX14xX3xX4xX44xX4xX3xX1xX4cxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX39xX14xX3xX1bxX3axXdxX3xXexX1cxX1dxX18xX37xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xXexXdxXaexXbxX3xX4xX51axX18xX3xX39xX3axX18xX3xX39xX6xX114xX2e6xX3xX1bx16799xX93xX3xXexX1cxX3xX48xX22xX114xX3xX61x15eeexX18xX37xX3xX1xXb2xX3xXexX959xX18xX37xX2e6xX3xX7xX60axX18xX3xX48xX93xX60fxXexX3xXadxXdxX18xX1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX2e6xX3xX39xX1cxX1dxXexX3x14edexX93xX6xX3xX18xX1xffc3xX18xX37xX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX60axX18xX1xX3xX1xX1cxX62cxX18xX37xX3xX61xX222xX4xX1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXexX6xX25xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xX6xX18xX1xX18xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX18xX37xX9xXaxXcaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX61xX61xXdxX18xX37xX9xXaxX2exXaxX12xX0xXexX25xXb1xX61xX114xX12xX0xXexX92xX12xX0xXexX61xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xXb1xX61xX114xXaxX12xXcxX1xX10xXb1xX3x1808exX1x15b7axX18xX37xX3xX24cxXaexX3xX1xXb1xXb2xX4xX1xX3xX18xX37xX1xXdxX249xXbxX3xX39xXbbxX3xX39xX14xX3xXexX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX14cxX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xXexXa6xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX2e6xX3xX39xXcfxXdxX3xX2xX120xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xXexX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX1bxX6xX18xX37xX3xXexX92xXdxX488xX18xX3xXadxX1xX6xXdxX2e6xX3xXexX3fxX18xX1xX3xX1bxXaexX18xX3xX1xXaexXexX3xXexX1xX44xX18xX37xX3xX2exX4fxXc3xXcaxXc3xXcaxX2e6xX3xXexX26xX18xX37xX3xX61xX1cxX3xX18xX1dxX3xX4xX227xX6xX3xX1bxX98xX18xX3xX39xX222xX3xX1bxX49xX3xX1bxXb2xXexX3xX1xX98xX18xX3xX12fxXe5xX19fxX199xX19dxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xXcfxXdxX3xX2xXc3xXe5xX199xX19dxX120xX3xX5xX1cxX1dxXexX3xX1xX4cxX3xX39xX6xX114xX3xX869xXexXc6xX18xX37xX3xX19fxX12fxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX7xXb1xX3xX39xXcfxXdxX3xX4xX93xX3axXdxX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxX2xX3ddxX875xXe5xX3xXcxX92xXb1xX18xX37xX3xX1bxX4d1xX2e6xX3xX4xX1xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xX1xX4cxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX2e6xX3xX1xX4cxX3xX4xX51axX18xX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX39xX14xX3xX1xX4cxX3xX2bxXcfxXdxX3xXexX1xXb1xX44xXexX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX5xX14xX3xXc3xXe5xX120xXcaxX120xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX869xXexXc6xX18xX37xX3xX12fxX19fxX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX7xXb1xX3xX39xXcfxXdxX3xX4xX93xX3axXdxX3xX18xXc6xX2bxX3xXc3xXcaxX2xX3ddxX875xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX267xXb1xX61xX114xXaxX12xX64xX37xX93xX35xX18xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX1bxX49xX3xX37xXdxe617xXbxX3xX2exXe5xX199xX2xX2xX3xX1xX4cxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX2e6xX3xX1xX4cxX3xX4xX51axX18xX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX2e6xX3xX1xX4cxX3xX2bxXcfxXdxX3xXexX1xXb1xX44xXexX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xXbxX1xX44xXexX3xXexX92xXdxX488xX18xX3xXadxXdxX18xX1xX3xXexXaexX125xX3xX2xXe5xX199xX12fxX2exX3xX1xX4cxX3xXexX1xX964xX4xX3xX1xXdxX249xX18xX3xXbxX1xX1cxX98xX18xX37xX3xX44xX18xX3xX7xX60axX18xX3xX48xX93xX60fxXexX2e6xX3xXadxXdxX18xX1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xXexXb2xXdxX3xX39xX61fxX18xX37xX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX125xX3xX48xX22xX114xX3xX61xX964xX18xX37xX3xX12fxXe5xX19dxX12fxX2exX3xX4xX490xX18xX37xX3xXexX92xX493xX18xX1xX3xX18xX1cxXcfxX4xX3xX7xXb2xX4xX1xX3xX39xX14xX3xX39xX249xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2bxX490xXdxX3xXexX92xX1cxX594xX18xX37xX3xX18xX490xX18xX37xX3xXexX1xX490xX18xXe5xXe5xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxXexX61xX12xX0xX4fxXexX92xX12xX0xX4fxXexX25xXb1xX61xX114xX12xX0xX4fxXexX6xX25xX5xX10xX12xX0xX61xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX92xX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX2axX18xX3xX98bxX93xX6xX18xX11exX0xX4fxX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xX93xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX14cxXexX1xX93xX2bxX25xX14cxX6xX18xX61xX14cxX7xX6xXbxXb1xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax10481xX4d1xXdxX3xX39xX6xX114xX3xXcax12826xX3xX4xX227xX6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37x1235bxX3xXadxX1xX4d1xX3xX4xX1xXb1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xX18xX37xX1xXdxX249xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxXadxXdxX18xX1xX14cxXexX10xX4fxX37xXb1xXdxX14cxX39xX6xX114xX14cxXcaxX14cxX4xX93xX6xX14cxX18xX37xX6xX18xX14cxX1xX6xX18xX37xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX37xXb1xX14cxXadxX1xXb1xX14cxX4xX1xXb1xX14cxX61xXb1xX6xX18xX1xX14cxX18xX37xX1xXdxX10xXbxX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX4fxX2xX3ddxX2xX19fxX2xXc3xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX7xX92xX4xX9xXaxX4fxX2bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXc3xXcaxX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxX2xX199xX4fxX199xX12fxX61xX12fxX2xXcaxX2exX12fxX2xX12fxXexX19dxX2xX199xX3ddxX5xXc3xX14cxX2xXcaxX120xX61xX2xXcaxX199xX2exXc3xX19dxX199xXexX199xXcaxX12fxX12fxX19dxX5xXcaxXe5xX1a7xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX39xX12xX0xX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd3cxX4d1xXdxX3xX39xX6xX114xX3xXcaxXd45xX3xX4xX227xX6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37xXd61xX3xXadxX1xX4d1xX3xX4xX1xXb1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xX18xX37xX1xXdxX249xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxXadxXdxX18xX1xX14cxXexX10xX4fxX37xXb1xXdxX14cxX39xX6xX114xX14cxXcaxX14cxX4xX93xX6xX14cxX18xX37xX6xX18xX14cxX1xX6xX18xX37xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX37xXb1xX14cxXadxX1xXb1xX14cxX4xX1xXb1xX14cxX61xXb1xX6xX18xX1xX14cxX18xX37xX1xXdxX10xXbxX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX4fxX2xX3ddxX2xX19fxX2xXc3xXe5xX1xXexX2bxXaxX12xXd3cxX4d1xXdxX3xX39xX6xX114xX3xXcaxXd45xX3xX4xX227xX6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37xXd61xX3xXadxX1xX4d1xX3xX4xX1xXb1xX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xX18xX37xX1xXdxX249xXbxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX6exX93xX3axXdxX3xXexX1xX44xX18xX37xX3xX12fxX2e6xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX14cxX3x1281dxX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX2adxXdxX249xXexX3xX64xX6xX2bxX3xX869xX64xX13xX6exX28bxXfb0xX13xX875xX3xX4xX4d1xX3xX1xX1cxXcfxX18xX37xX3xX61xf8bcxX18xX3xX4xX1xXb1xX3xX39xX6xX114xX3xXexX92xX60axX3xX5xX1cxX98xX18xX37xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX5xX6xXb1xX3xX1bxX4cxX18xX37xX3xX25xX222xX3xX18xX37xX89xX18xX37xX3xX39xXdxX249xX4xX3xX39xXcfxXdxX3xX5xX49xXdxX3xX7xX93xX60fxXexX3xXcaxXd45xXe5xX3xX64xX37xX93xX35xX18xX3xXexX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX2bxXcfxXdxX3x134ffxX1bxXdxX3xXexX1x16bafxX18xX37x169daxX3xX1bxXaexX18xX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX5xX6xXb1xX3xX1bxX4cxX18xX37xX2e6xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xXexX1xX594xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x15d89xX3xX37xX44xX18xX1xX3xX18xX916xX18xX37xX3xX39xXcfxXdxX3xX61xXb1xX6xX18xX1xX3xX18xX37xX1xXdxX249xXbxX2e6xX3xX4xX98xX3xX7xX62cxX3xX7xX60axX18xX3xX48xX93xX60fxXexXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX39xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37xXdxXbe7xXbxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX39xX1cxX1dxXexX3xX98bxX93xX6xX3xX1bxXb2xXdxX3xX61xX222xX4xX1xXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX48xX6xX14cxX1xXb1xXdxX4fxXexXdxX18xX14cxX61xX93xX18xX37xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX37xXdxX93xXbxX14cxX18xX37xX93xXb1xXdxX14cxX18xX37xX1xX10xXb1xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX14cxX39xX93xXb1xXexX14cxX98bxX93xX6xX14cxX61xX6xXdxX14cxX61xXdxX4xX1xX4fxX2xX3ddxX2xX12fxX3ddxX2exXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX7xX92xX4xX9xXaxX4fxX2bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXc3xXcaxX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxX2xX19fxX4fxX199xX12fxX61xXcaxXcaxX120xX12fxXc3xX2exX12fxXexX19dxX19fxXc3xX2xX3ddxX5xXcaxXe5xX1a7xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX39xX12xX0xX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37xXdxXbe7xXbxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX39xX1cxX1dxXexX3xX98bxX93xX6xX3xX1bxXb2xXdxX3xX61xX222xX4xX1xXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX48xX6xX14cxX1xXb1xXdxX4fxXexXdxX18xX14cxX61xX93xX18xX37xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX37xXdxX93xXbxX14cxX18xX37xX93xXb1xXdxX14cxX18xX37xX1xX10xXb1xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX14cxX39xX93xXb1xXexX14cxX98bxX93xX6xX14cxX61xX6xXdxX14cxX61xXdxX4xX1xX4fxX2xX3ddxX2xX12fxX3ddxX2exXe5xX1xXexX2bxXaxX12xXcxX3fxX18xX3xX61xXbbxX18xX37xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX37xXdxXbe7xXbxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX39xX1cxX1dxXexX3xX98bxX93xX6xX3xX1bxXb2xXdxX3xX61xX222xX4xX1xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xXcxX1xX594xXdxX3xX37xXdxX6xX18xX3xX98bxX93xX6xX2e6xX3xX6exX1xXdxX3xX18xX1xX44xX18xX1xX3xX64xX37xX22xX18xX3xX1xX14xX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxX3xX869xX6exX28bxXfb0xX13xX875xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX49xX3xX4xX1xX227xX3xX1bxX4cxX18xX37xX3xXexX92xXdxX488xX18xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX4xX44xX4xX3xX37xXdxX60axXdxX3xXbxX1xX44xXbxX3xX18xX1xX1cxX11exX3xX37xXdxX6xX3xX1xXb2xX18xX3xXexX1xX594xXdxX3xX37xXdxX6xX18xX3xXexX92xX60axX3xX18xX1dxX2e6xX3xXadxX1xXb1xX6xX18xX1xX3xX18xX1dxXe5xXe5xXe5xX2e6xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xXexX1xX594xXdxX3xX1bxX44xXbxX3x1117exX18xX37xX3xX1bxX227xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xXb1xX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX18xX37xX1xX4efxXb1xX3xX7xX60axX18xX3xX48xX93xX60fxXexXe5xX3xX28bxX964xX3xXexX92xX1dxX3xX5xX964xX4xX3xXexX92xX964xX4xX3xXexXdxXaexXbxX3xX18xX14xX114xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX48xX10xX2bxX3xX5xX14xX3xX102dxX25xX594xX3xX39xX6xXdxX1036xX3xX39xX991xX18xX37xX3xX4xX1xX49xXdxX3xX37xXdxXbe7xXbxX3xX18xX1xX991xX18xX37xX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX114xXaexX93xX3xXexX1xXaexX3xX39xX1cxX1dxXexX3xX98bxX93xX6xX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX39xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24cxX1x18eb9xX18xX3xXexX92xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX1xX964xX4xX3xX1xXdxX249xX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX1xX65dxX3xXexX92xX1dxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX61xX22xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX37xX916xXbxX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX61xX222xX4xX1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX48xX6xX14cxX1xXb1xXdxX4fxXadxX1xX6xX18xX14cxXexX92xX93xXb1xX18xX37xX14cxXexX1xX93xX4xX14cxX1xXdxX10xX18xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX1xXb1xX14cxXexX92xXb1xX14cxX18xX37xX93xXb1xXdxX14cxX61xX6xX18xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX14cxX37xX6xXbxX14cxXadxX1xXb1xX14cxXadxX1xX6xX18xX14cxX61xXb1xX14cxX61xXdxX4xX1xX14cxX4xXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxX4fxX2xX3ddxX2xXc3xX120xXcaxXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX37xX3xX7xX92xX4xX9xXaxX4fxX2bxX10xX61xXdxX6xX4fxX2xXc3xXcaxX4fxX18xX10xX119xX7xX4fxXc3xXcaxX2xX19fxX4fxX2xXcaxX3ddxX61xXc3xX2xX2xX2exX3ddxXcaxXcaxXexX19dxXc3xX2exX2xX5xX12fxX14cxX2xXcaxX3ddxX61xX12fxX2xX19dxXcaxX19dxX19dxX2exXexX3ddxX3ddxX19dxXc3xX2xX5xXcaxXe5xX1a7xXbxX37xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXbxX1xX22xX18xX3xX25xX26xX3xXexX1xX2axX2bxX3xX2xX2exX2xX3xXexX32xX3xX1bxX35xX18xX37xX3xX39xX3axX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX48xX49xX3xX1xX4cxXdxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX39xX12xX0xX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24cxX1xX1436xX18xX3xXexX92xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX1xX964xX4xX3xX1xXdxX249xX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX1xX65dxX3xXexX92xX1dxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX61xX22xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX37xX916xXbxX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX61xX222xX4xX1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxXaxX3xX1xX92xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX48xX6xX14cxX1xXb1xXdxX4fxXadxX1xX6xX18xX14cxXexX92xX93xXb1xX18xX37xX14cxXexX1xX93xX4xX14cxX1xXdxX10xX18xX14cxX4xX1xXdxX18xX1xX14cxX7xX6xX4xX1xX14cxX1xXb1xX14cxXexX92xXb1xX14cxX18xX37xX93xXb1xXdxX14cxX61xX6xX18xX14cxX1xX6xX14cxXexXdxX18xX1xX14cxX37xX6xXbxX14cxXadxX1xXb1xX14cxXadxX1xX6xX18xX14cxX61xXb1xX14cxX61xXdxX4xX1xX14cxX4xXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxX4fxX2xX3ddxX2xXc3xX120xXcaxXe5xX1xXexX2bxXaxX12xX24cxX1xX1436xX18xX3xXexX92xX1cxX98xX18xX37xX3xXexX1xX964xX4xX3xX1xXdxX249xX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX1xX65dxX3xXexX92xX1dxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX61xX22xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX37xX916xXbxX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX61xX222xX4xX1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX92xXb1xX18xX37xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX37xX6xX114xX3xX7xX6xX93xX3xXadxX1xXdxX3xXcxX1xX227xX3xXexX1cxXcfxX18xX37xX3xX6exX1xX3fxX18xX1xX3xXbxX1xX227xX3xX25xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX272xX93xX114xXaexXexX3xX1bxX222xX18xX1xX3xX7xX3axX3xX2xX2exX4fxXc3xXcaxXc3xXcaxX4fxX272xX286xX14cxXcxXcxX37xX2e6xX3x13f3cxX267xX64x16632xX3xXexXa6xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX25xX6xX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX24cxXaexX3xX1xXb1xXb2xX4xX1xX3xX7xX3axX3xX2xX2exX19dxX3xX4fxX1746xX267xX64xX1749xX14cxX2adxXfb0xX3xXexX92xXdxX488xX18xX3xXadxX1xX6xXdxX3xXexX1xX964xX4xX3xX1xXdxX249xX18xX3xX4xX1xX3fxX18xX1xX3xX7xX44xX4xX1xX3xX1xX65dxX3xXexX92xX1dxX3xX18xX37xX1cxX594xXdxX3xX61xX22xX18xX3xX37xX916xXbxX3xXadxX1xX4d1xX3xXadxX1xXc6xX18xX3xX61xXb1xX3xX61xX222xX4xX1xX3xX6exXb1xX39xXdxX61xX14cxX2xX3ddxX3xXexX92xX2axX18xX3xX1bxX222xX6xX3xX25xX14xX18xXe5xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX39xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX93xX5xX12xX0xX61xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX92xXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX39xX12xX0xX4fxX61xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24fxX93xXexX1xXb1xX92xXaxX12xXcxX1xX60axXb1xX3xX13xXdxXd7xX18xX0xX4fxXbxX12
Thảo Hiền