Gắn biển Nhà máy nước Bắc Thạch Hà mừng Đại hội Công đoàn Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVIII, sáng 9/1, Liên đoàn Lao động tỉnh cùng Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh tổ chức gắn biển công trình Nhà máy xử lý nước sạch cụm Bắc Thạch Hà (xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà).
5acax920dxe63bx8318xe071xc842x8339xabeax9399xea3ex8f1dx714exa73fxe680xcd02xbf1cxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax75efxabfaxdc9exXexX0x8f91xXaxX17xX18xX19xXexX0xc1d8xa3cdxX19x6ff3xXexX0xXax86c8xX9xb860xXdxX18x6b3cxX2fxe145xd683xefe8xX5x850dxXbxXdxX17xX32xXexaf0fxcc9ax94a6xX9xX23xX35x78eexX3dxX9x7652xXax936axX9xXcxce4exX26xX9xX3dxadeaxed0axX2cxX9xead7xX3cxX2cxX9xX5xXaxe3d9xX2cxXaxX9xbd87xX46xX9xXcx7e00xX3dxe65exX9x79b7xX57xX35xX9xXaxfa82xX35xX9xX4xa242xX3dxX61xX9xecd5xX24xX46xX3dxX9xX5bxX46xX9xX5x7444xX3dxXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX5bxX17xX18xX19xX32xXexX0xX35xXexX4xXaxX46xX24xX9xXcxX5fxX3dxX61xX9xX63xX57xX35xX9xXaxX68xX35xX9xX4xX6cxX3dxX61xX9xX70xX24xX46xX3dxX9xXbxe5dfxX3dxXaxX9xXdx91c1xX3dxX9xXbxXaxc0d0xX9x6f9fx8b8dxf070xXc0xXc0xe69bxX9xX2fxX49xX3dxX61xX9x6e1exX1cxX2axXc3xX9x6bebxX35xd3b4xX3dxX9xX70xX24xX46xX3dxX9xXcfxX18xX24xX9xX70xX68xX3dxX61xX9xXbxXb2xX3dxXaxX9xX2cxff2bxX3dxX61xX9xX5xad35x8133xX3dxX61xX9xXbxcae0xXcxX9xX44xX4dxX4exX2cxX9xX2fxX57xX2cxXaxX9x7479xX46xX9xX100xddabxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXcxX6cxX35xX9xXbxXedxX4dx7cd7xX3dxX61xX9xX3dxX6cxX3dxX61xX9xXbxXaxX6cxX3dxX9xX5bxX46xX9xX5xX79xX3dxXaxX9xXbx96d2xX9xX2cxXaxXbcxX2cxX9xX61xX3cxX3dxX9xX23xX35xX41xX3dxX9xX2cxX6cxX3dxX61xX9xXbxXedx96c7xX3dxXaxX9xX44xXaxX46xX9xXcxX49xX26xX9xf841xe811xX9xXdxc514xX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xX2fxX57xX2cxXaxX9xX2cxa90exXcxX9xX51xX3cxX2cxX9xX5xXaxX57xX2cxXaxX9xX5bxX46xX9xd3b8xX14cx6531xX9xX5xXaxX57xX2cxXaxX9xXcfxX35xXd1xX3dxXc3xX9xXaxXeexX26xX104xX3dxX9xX5xXaxX57xX2cxXaxX9xX5bxX46xc8bdx92ffxX0xX1cxX35xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX14cxXbx7fa6xX18xXdxX35xX61xX3dxb6ccxX9xX2cxX17xX3dxXbxX17xXedxb008xX32xXexX0xX35xXcxX61xX9xX2fxXedxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1b7xX1cxX1cxX35xX18cxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX18cxX100xX3dxX1cxX3dxX17xef02xX2fxX1cxX2axfc69xdb6exf051xX1cx8e6exX1ecxX19xX1eaxX2axX1e9xf6c2xX1e9xX1eaxX2axXbx9440xX1eaxX1f2xdaf6xXdxX1e9xX18cxb46exX33xX61xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX1e4xX35xX19xXbxXaxX1b7xX1f7xX1e9xX1e9xX33xX14cxX1bfxXaxX17xX35xX61xXaxXbxX1b7xf83dxX1e9xX1e9xX33xX14cxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX61xX18xX3dxX9xX23xX35xX17xX3dxX9xX3dxXaxX18xX9xXcxX18xX26xX9xX3dxXeexX24xX2cxX9xX23xX18xX2cxX9xXbxXaxX18xX2cxXaxX9xXaxX18xX9xXcxXeexX3dxX61xX9xX19xX18xX35xX9xXaxX24xX35xX9xX2cxX24xX3dxX61xX9xX19xX24xX18xX3dxX9xXaxX18xX9xXbxX35xX3dxXaxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX4xX6cxX3dxX61xX9xXbxXedxX140xX3dxXaxX9xX2cx9a3bxX9xX2fx100a9xX9xX100xX292xX3dxX9xX70xXb7xXeexX9xXbxX4dxX9xXax8879xX3dxX9xX21dxX21dxX9xXbx987fxX9xX70xb8d9xX3dxX61xX9xX3dxX46xX26xX9xXbxXaxX35xX9xX2cxX6cxX3dxX61xX9xXbxX5fxX9xXbxXaxX49xX3dxX61xX9xX2axX1eaxX1cxX1eaxX1e9xX2axX1f7xX9xXbxXedxXd1xX3dxX9xX19xX35xX104xX3dxX9xXbxffedxX2cxXaxX9xX21dxX18cxX1e9xX1e9xX1e9xXcxX0xX2fxXeexX33xXexX1eaxX0xX1cxX2fxXeexX33xXexX9xX100xX4exX35xX9xX2cxX6cxX3dxX61xX9xX2fxXeex89adxXbxX9xX14cxX14dxX9xXdxX150xX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxX24xX57xXbxX9xX1f2xX18cxX1e9xX1e9xX1e9xXcxX0xX2fxXeexX33xXexX1f2xX0xX1cxX2fxXeexX33xXexX1cxX3dxX61xX46xX26xX9xX70xXd1xXcxXc3xX9xX2cxX28fxX9xXbxXaxX41xX9xX2cxXeexX3dxX61xX9xX2cxX2f9xX33xX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xX2fxX57xX2cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX2a0xX3dxX9xX21dxX18cxX2axX1e9xX1e9xX9xXaxX68xX9xX19xXf3xX3dxX9xX2cxX49xX2cxX9xX14cxX16fxX9x8230xXaxXeexX9xX100x8dfcxX2cxX9xXdxXf3xX3dxX9xX2cxb896xX3dxX18cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX4xX6cxX3dxX61xX9xXbxXedxX140xX3dxXaxX9xXaxX24xX46xX3dxX9xXbxXaxX46xX3dxXaxX9xX2cxX28fxX9xX150xX9xX3dxX61xXaxX79xX18xX9xb5e3xXeexX18xX3dxX9xXbxXedxbc8axX3dxX61xXc3xX9xX61xX35xe087xX33xX9xX14cxX14dxX9xXdxX150xX9xX3dxX61xXeexX2aaxX3dxX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xXbxXaxb9ecxX35xX9xXbxXaxX46xX3dxXaxX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xX2fxX35xX3dxXaxX9xXaxX24xX57xXbxX9xX33xXaxX15dxX2cxX9xX100xX15dxX9xX2cxXaxX24xX9xX3dxX61xX4dxX112xX35xX9xX19xXf3xX3dxXc3xX9xXbxXedxX49xX3dxXaxX9xXdxX16fxX3dxX61xX9xX33xXaxX2d7xX9xX3dxX4dxX4exX2cxX9xXbxXaxX3cexX35xX9xX2fxX18xXeexX9xX364xXaxX35xX9xX14cxX14dxX9xXdxX150xXc3xX9xX2cxXaxaf34xX9xX70xX68xX3dxX61xX9xX3dxX61xXeexX2aaxX3dxX9xX3dxX4dxX4exX2cxXc3xX9xXbxX35xf54bxXbxX9xX364xX35xX104xXcxX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX2d7xX18cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xX19xX26xX32xXexX63xXf3xX26xX9xXdxX46xX9xX2cxX6cxX3dxX61xX9xXbxXedxX140xX3dxXaxX9xXbxXaxXbcxX9xX1eaxX9xX2cxXaxX46xX24xX9xXcxX5fxX3dxX61xX9xX63xX57xX35xX9xXaxX68xX35xX9xX4xX6cxX3dxX61xX9xX70xX24xX46xX3dxX9xXbxX24xX46xX3dxX9xXbxXb2xX3dxXaxX9xXdxXb7xX3dxX9xXbxXaxXbcxX9xXbexXbfxXc0xXc0xXc0xX9xX19xX24xX9xXcfxX63xXcfxX63xX9xXbxXb2xX3dxXaxX9xXbxXedxX369xX2cxX9xXbxX35xX43cxX33xX9xXbxXaxX18xXcxX9xX61xX35xX18xX9xX61xX3cxX3dxX9xX23xX35xX41xX3dxX18cxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xafaexXeexXbxXaxX24xXedxX32xXexX0xX23xXexX9xX44xX61xXf3xX3dxX9xX3bxX35xX18xX3dxX61xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Ngân Giang