Hủy nổ thành công quả bom nặng gần 230kg
(Baohatinh.vn) - Cơ quan chức năng ở Hà Tĩnh xác định, đây là bom loại MK82, nặng gần 230 kg còn sót lại sau chiến tranh.
7b77xaf0bxd9d2xe743xfd6dx8bd1xb274x8c8axdae1xX7xfb8cxb933xee87x102d2xce86xd707xX5xcaaaxXax9737x80d6x8f75xdd21xX3xa1dbx10af6xX3xXexX1x10c3exX17xX1xX3xX4xec71xX17xb247xX3xe9dcx9294xaebfxX3x10637xf5c3xdcbfxX3xX17x918bxX17xX23xX3xX23x9c1dxX17xX3xb632xb69bxa9fcxb087xX23xX0xbc28xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xa003xXaxX12xf45axff46xX3xX25xX26xX6xX17xX3xX4xX1x7f8fxX4xX3xX17xe71exX17xX23xX3x950cxX3xX13xX1cxX3xXcxf35cxX17xX1xX3xc9c1xb782xX4xX3xf8dax101b6xX17xX1xdfbfxX3xX71xb7ddxX15xX3xX5xX1cxX3xX29xX2axX2bxX3xX5xX2axe4f8xXdxX3xd74bxe380xa537xX36xX75xX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX39xX23xX3xX4x10a38xX17xX3xX7xb96fxXexX3xX5xX84xXdxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xXdxc870xX17xX3xXexa421xX6xX17xX1xd7e8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6dxXexd2b4xX6xX5xXdxX23xX17xe4d2xX3xX4xX10xX17xXexX10xXb4xac76xXaxX12xX0xXdxe838xXb4xX6xX2bxX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax96aexXdxX4exX10xX2axXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXd1xX3cxX3cxb71axXffxXffxXb8xX15xX2axX26xXexX26xX29xX10xXb8xX4xX2axX2bxX3cxX10xX2bxX29xX10xX4exX3cxX6xXb4xX26xX2xX2bx10983xX15x897cxX11axX6dxe374xXaxX3xXffxXdxX4exXexX1xX9xXaxdd2fxX2xX36xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX37xX11fxX11fxXaxX3xXdexXb4xX6xX2bxX10xX29xX2axXb4xX4exX10xXb4xX9xXaxX38xXaxX3xX6xX5xX5xX2axXffxXdexX26xX5xX5xX7xX4xXb4xX10xX10xX17xX9xXaxXaxX12xX0xX3cxXdxXdexXb4xX6xX2bxX10xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX6dxXexXcbxX6xX5xXdxX23xX17xXd1xX3xX4xX10xX17xXexX10xXb4xXd9xXaxX12xX0xX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12x10aa9xXdxX4exX10xX2axXd1xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xX3xX71xc220xe070xX4xX3xXbxX1xX6exXexX3xX1xXdx10c19xX17xX3xX63xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1x9da4xX0xX3cxX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXexX1xX21xX17xX23xX3xXexXdxX17xX3xXcxX1xX1d1xX1d2xX17xX23xX3xXexX6exX3xd9b9xX23xX26xX15xf1fexX17xX3xX13xX26xX15xX3xX13xX2axX1cxX17xX23xX3xXcbxX3xX51xX1xce18xX3xX1xX26xX15xX3xXexXb4xX1d1xX63xX17xX23xX3xX11cxX6xX17xX3xX51xX13xc5a1x10307xX3xX1xX26xX15xX1dcxX17xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xX75xX3xX7xX6exX17xX23xX3xX2xX2xX3cxX89xX75xX3xX11cxX6xX17xX3xX51xX21xX17xX23xX3xX29xXdxX17xX1xX3xXcbxX3xX11cxd802xX3xX51xX13xX249xX24axX3xX13xX1cxX3xXcxX69xX17xX1xX3xXbxX1xcbf2xXdxX3xX1xX1d2xXbxX3xXebxa36dxXdxX3xX11cxX6xX17xX3xX51xX13xX249xX24axX3xX1xX26xX15xX1dcxX17xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xX3xXexX18xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX4xX9exX17xX3xX7xXa2xXexX3xX5xX84xXdxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xXdxXb0xX17xX3xXexXb4xX6xX17xX1xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX17xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX4exXexX1xXd1xX3xX129xX2x8201xXbxX6dxXd9xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXd1xX3xX11fxX2xX38xXbxX6dxXd9xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd1xX3cxX3cxXdxXb8xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX17xX1xXb8xXebxX17xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX36xX38xX37xX36xX3cxX2xX36xX89xX4exX36xX2xX326xX326xX326xX37xd2d4xXexX89x1080bxX326xX37xX89xX5xX38xXb8xe727xXbxX23xbd38xXb4xX9xX89xX38xX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xXffxXdxX4exXexX1xX9xXaxX129xX2xX326xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX11fxX2xX38xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX2axX17xXaxX12xb11bxea85xX4xX3xX5xX1d1xX1d2xX17xX23xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX17xX5fxX17xX23xX3xX4xX1xX26x8c63xX17xX3xX29xX72xX3xX71x8294xX3xX4xX1xX2axX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xXbxX1xX6exXexX3xX17xX18xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xXcxXb4xX1d1xX292xX4xX3xX71xXa2xX75xX3xXebxX1cxX2axX3xX39xX1xX2axX27xX17xX23xX3xX2xX37xX1xX37xX38xX3xX17xX23xX1cxX15xX3xX2xX89xX3cxX36dxX3cxX36xX38xX36xX38xX75xX3xX23xXdxX6xX3xX71x9543xX17xX1xX3xX21xX17xX23xX3x98b6xX2exX17xX23xX3xX461xX5bxX4xX3xX87xXdxX17xX1xX3xXcbxX3xXexXb4xc8ebxX3xXexX84xXdxX3xXexX1xX21xX17xX3xX36xX75xX3xX6dxf9bcxX3xX13xX1cxX3xX3e1xXdxX17xX1xX3xa79exX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9x9eb1xX3xXexX1xX26xX1e9xX3xX2bxX6exX15xX3xX2bxX473xX4xX3xX71xX1cxX2axX3xX6xX2axX3xX71xX3ffxX3xX5xec93xX15xX3xX17xX1d1xX292xX4xX3xXexX1d1xX292xXdxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX78xX15xX3xXexXb4x101f1xX17xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xX39xX1xX26xX3xXebxX3e2xX4xX3xXebxX1d1xc6d0xX17xX3xX17xX1xX1cxX3xXexX1xX459xX3xXbxX1xX6exXexX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xX2bxX279xXexX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX221xb9d7xX2bxX3xX71xX1d1xX1d2xX4xX3xXexX1xX21xX17xX23xX3xXexXdxX17xX75xX3xX11cxX6xX17xX3xX51xX13xX249xX24axX3xX1xX26xX15xX1dcxX17xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xX3xX4xf4bcxX3xX5xX3e2xX4xX3xX5xX1d1xX1d2xX17xX23xX3xXbxX1xX28axXdxX3xX1xX1d2xXbxX3xXebxX292xXdxX3xX4xX1xdd36xX17xX1xX3xX25xX26xX15x107d9xX17xX3xX6dxX482xX3xX13xX1cxX3xX3e1xXdxX17xX1xX3xXebxX1cxX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX9exX17xX23xX75xX3xX17xX23xX1cxX17xX1xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX17xX5fxX17xX23xX3xX39xXdxX3ffxX2bxX3xXexXb4xX6xX75xX3xX5x88aexXbxX3xX1xX1cxX17xX23xX3xXb4xX1cxX2axX75xX3xXexX18xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX4xX6xX17xX1xX3xX23xX6exX4xX3xX29xX27xX2axX3xXebxX1dcxX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xXexXb4xX1d1xX4dbxX17xX23xX75xX3xX71xX4c7xX17xX23xX3xXexX1xX4dbxXdxX75xX3xX29xX6exX2axX3xX4xX6exX2axX3xXebxX292xXdxX3xX11cxX279xX3xX51xX13xX249xX24axX3xXexX236xX17xX1xX3xXebxX1cxX3xX5xX482xX17xX1xX3xX71xX84xX2axX3xX1xX26xX15xX1dcxX17xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX17xXexX10xXb4xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX4exXexX1xXd1xX3xX129xX2xX326xXbxX6dxXd9xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXd1xX3xX11fxX2xX38xXbxX6dxXd9xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd1xX3cxX3cxXdxXb8xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX17xX1xXb8xXebxX17xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX36xX38xX37xX36xX3cxX2xX36xX89xX4exX36xX2xX326xX326xX129xX38xX326xXexX326xX38xX36dxX11fxX11fxX5xX38xXb8xX374xXbxX23xX377xXb4xX9xX326xX326xX36axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xXffxXdxX4exXexX1xX9xXaxX129xX2xX326xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX11fxX2xX38xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX2axX17xXaxX12xX461xX78xX15xX3xX5xX1cxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX7xXa2xXexX3xX5xX84xXdxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xXdxXb0xX17xX3xXexXb4xX6xX17xX1xX3xX71xX6xX17xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXexX459xX17xX1xX3xXexXb4xX84xX17xX23xX3xX4exX225xX3xXbxX1xX6exXexX3xX17xX18xX75xX3xX23xX78xX15xX3xX17xX23xX26xX15xX3xX1xXdxX3ffxX2bxXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX51xX52xX3xX25xX26xX6xX17xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX17xX5fxX17xX23xX3xX6dxX6exX4xX3xX71xX72xX17xX1xX75xX3xX71xX78xX15xX3xX5xX1cxX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX5xX2axX84xXdxX3xX87xX88xX89xX36xX75xX3xX71xX1d1xX4dbxX17xX23xX3xX39xX55axX17xX1xX3xX37xX326xX3xX4xX2bxX75xX3xX4exX1cxXdxX3xX2xX326xX38xX3xX4xX2bxX75xX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX3xX39xX23xX3xX4xX9exX17xX3xX7xXa2xXexX3xX5xX84xXdxX3xX7xX6xX26xX3xX4xX1xXdxXb0xX17xX3xXexXb4xX6xX17xX1xX3xX71xX6xX17xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXexX459xX17xX1xX3xXexXb4xX84xX17xX23xX3xX4exX225xX3xXbxX1xX6exXexX3xX17xX18xX75xX3xX23xX78xX15xX3xX17xX23xX26xX15xX3xX1xXdxX3ffxX2bxXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX461xX3ffxX3xX71xX27xX2bxX3xX29xX27xX2axX3xX6xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xXexX55axX17xX1xX3xX2bxX84xX17xX23xX75xX3xXexX1cxXdxX3xX7xX27xX17xX3xX4xX14xX6xX3xX221xX1xX78xX17xX3xX4exX78xX17xX75xX3xX5xX3e2xX4xX3xX5xX1d1xX1d2xX17xX23xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX17xX5fxX17xX23xX3xX71xX482xX3xXexXdxXb0xX17xX3xX1xX1cxX17xX1xX3xX4exXdxX3xX4xX1xX26xX15xX3ffxX17xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX71xXb0xX17xX3xX71xX3ffxX3xX29xX27xX2axX3xXebxX1dcxX3xXexX84xXdxX3xX71xX72xX6xX3xX71xXdxX3ffxX2bxX3xXexXb4xX1d1xX4dbxX17xX23xX3xX29xX512xX17xX3xX6dxX482xX3xXcxX1xX84xX4xX1xX3xX221xX23x106ecxX4xX3xX48cxXcxX1xX84xX4xX1xX3xX13xX1cxX496xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX17xXexX10xXb4xX3xX4exXexX1xX26xX2bxX29xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXffxXdxX4exXexX1xXd1xX3xX129xX2xX326xXbxX6dxXd9xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexXd1xX3xX11fxX2xX38xXbxX6dxXd9xXaxX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd1xX3cxX3cxXdxXb8xX29xX6xX2axX1xX6xXexXdxX17xX1xXb8xXebxX17xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX36xX38xX37xX36xX3cxX2xX36xX89xX4exX36xX2xX326xX326xX36dxX38xX89xXexX11fxX129xX129xX89xX129xX5xX38xXb8xX374xXbxX23xX377xXb4xX9xX89xX11fxX36dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xXffxXdxX4exXexX1xX9xXaxX129xX2xX326xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX11fxX2xX38xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX2axX17xXaxX12xX249xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX71xX482xX3xX71xX1d1xX1d2xX4xX3xXexXdxX1e9xX26xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX75xX3xX29xX27xX2axX3xX71xX27xX2bxX3xX6xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xXexX26xX15xX1dcxXexX3xX71xX28axXdxXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11cxX2axX4exX15xXaxX12xX24axX6xX26xX3xX39xX1xXdxX3xX6dxX78xX15xX3xX4exX3e2xX17xX23xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX1d1xX52xX17xX23xX3xX6exX17xX3xX6dxX53fxX3xX5x98a2xX75xX3xXexXb4xX459xX17xX1xX3xX4xX52xX3xX25xX26xX6xX17xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX17xX5fxX17xX23xX3xX4xXa2xX3xXexX1xX3f8xX2bxX3xX25xX26xX15xX561xX17xX3xXbxX1xX1e9xX3xX4exX26xX15xX1dcxXexX75xX3xX71xXb0xX17xX3xX7xX6exX17xX23xX3xX2xX2xX3cxX89xX75xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX71xX482xX3xX71xX1d1xX1d2xX4xX3xXexXdxX1e9xX26xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX75xX3xX29xX27xX2axX3xX71xX27xX2bxX3xX6xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xXexX26xX15xX1dcxXexX3xX71xX28axXdxXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xX4exXdxXebxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXb4xX10xX5xX6xXexX10xX4exXaxX12xX0xX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xXcxXdxX17xX3xX5xXdxX1e9xX17xX3xX25xX26xX6xX17xXd1xX0xX3cxX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcbxXexX1xX26xX2bxX29xXcbxX6xX17xX4exXcbxX7xX6xXbxX2axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX461xX279xXdxX3xXb4xX1cxX3xXbxX1xX6exX3xX29xX2axX2bxX3xX2bxX459xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xX17xee94xX3xX4xX14xX6xX3xX1a0xXdxX1dcxXexX3xX221xX6xX2bxX3xX5xX1e9xX17xX3xX29xX6exX2axX3xX17xX1d1xX292xX4xX3xX17xX23xX2axX1cxXdxXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxX25xX26xX2axX4xXcbxXexX10xX3cxX4exX2axXdxXcbxXb4xX6xXcbxXbxX1xX6xXcbxX29xX2axX2bxXcbxX2bxXdxX17xXcbxXexX2axX6xX17xXcbxX17xX26xXcbxX4xX26xX6xXcbxXebxXdxX10xXexXcbxX17xX6xX2bxXcbxX5xX10xX17xXcbxX29xX6xX2axXcbxX17xX26xX2axX4xXcbxX17xX23xX2axX6xXdxX3cxX2xX89xX89xX36xX36axX326xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX3cxX2bxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX36xX38xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX36xX38xX38xX36axX3cxX2xX38xX129xX4exX326xX2xX326xX326xX11fxX2xX129xXexX37xX129xX2xX36xX5xX36dxXcbxX2xX36xX11fxX4exX326xX2xX326xX2xX36axX11fxX129xXexX36xX89xX89xX11fxX5xX129xXcbxX2xXb8xX374xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXebxX12xX0xX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX461xX279xXdxX3xXb4xX1cxX3xXbxX1xX6exX3xX29xX2axX2bxX3xX2bxX459xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xX17xXb52xX3xX4xX14xX6xX3xX1a0xXdxX1dcxXexX3xX221xX6xX2bxX3xX5xX1e9xX17xX3xX29xX6exX2axX3xX17xX1d1xX292xX4xX3xX17xX23xX2axX1cxXdxXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxX25xX26xX2axX4xXcbxXexX10xX3cxX4exX2axXdxXcbxXb4xX6xXcbxXbxX1xX6xXcbxX29xX2axX2bxXcbxX2bxXdxX17xXcbxXexX2axX6xX17xXcbxX17xX26xXcbxX4xX26xX6xXcbxXebxXdxX10xXexXcbxX17xX6xX2bxXcbxX5xX10xX17xXcbxX29xX6xX2axXcbxX17xX26xX2axX4xXcbxX17xX23xX2axX6xXdxX3cxX2xX89xX89xX36xX36axX326xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX461xX279xXdxX3xXb4xX1cxX3xXbxX1xX6exX3xX29xX2axX2bxX3xX2bxX459xX17xX3xXexX2axX1cxX17xX3xX17xXb52xX3xX4xX14xX6xX3xX1a0xXdxX1dcxXexX3xX221xX6xX2bxX3xX5xX1e9xX17xX3xX29xX6exX2axX3xX17xX1d1xX292xX4xX3xX17xX23xX2axX1cxXdxX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX13xX6xXdxX3xX17xX23xX1d1xX4dbxXdxX3xXbxX1xb964xX3xX17xXb52xX3xX4exX6exX17xX23xX3xX17xX23xX1d1xX4dbxXdxX3xX17xX1x94cbxX3xX17xX1xX512xX17xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXexXb4xX6xX17xX23xX3xXbxX1xXd58xX4xX3xX29xX27xX2axX3xX1xX279xX3xX4xX1xX33xX2bxX3xX4xX1xX598xX2bxX3xX29xX1d1xX292xX4xX3xX6dxX26xX28axX17xX23xX3xX2bxX279xXexX3xX4xX6exX17xX1xX3xX71xX4c7xX17xX23xX3xXexXb4xX28axX17xX23xX3xX63xX3xXexX236xX17xX1xX3xX249xX26xX27xX17xX23xX3xXcxXb4xX72xX75xX3xX1a0xXdxX1dcxXexX3xX221xX6xX2bxXb8xX3xX13xX8c8xX3xX2bxX6xX17xX23xX3xXexX1xX10xX2axX3xX2bxX279xXexX3xX4xX1xXdxXb0xX4xX3xX2bxX6exX15xX3xX4exX9exX3xX39xXdxX2bxX3xX5xX2axX84xXdxX3xX5xX292xX17xX3xX71xX3ffxX3xXexX459xX2bxX3xX39xXdxXb0xX2bxX3xX4xX6exX4xX3xXebxX598xXexX3xX5xXdxX1dcxX26xX3xX4xX1xX1d1xX6xX3xX17xX18xXb8xXb8xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXebxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX21xX17xX23xX3xX6xX17xX3xX221xX23xX1xXdxX3x87a7xX26xX78xX17xX3xXexX1xX26xX3xX1xX4c7xXdxX3xX39xX1xX3f8xX26xX3xX7xX473xX17xX23xX3xfbd8xX5xX84xX4x10956xX3xXebxX1cxX2axX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxXbxX1xX6xXbxXcbxX5xX26xX6xXexXcbxX4exX2axXdxXcbxX7xX2axX17xX23xX3cxX4xX2axX17xX23xXcbxX6xX17xXcbxX17xX23xX1xXdxXcbxX6dxX26xX6xX17xXcbxXexX1xX26xXcbxX1xX2axXdxXcbxX39xX1xX6xX26xXcbxX7xX26xX17xX23xXcbxX5xX6xX4xXcbxXebxX6xX2axXcbxX17xX1xX6xXcbxX4exX6xX17xX3cxX2xX89xX11fxX37xX89xX36dxXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX3cxX2bxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX36xX38xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX2xX36axX326xX2xX3cxX2xX2xX38xX4exX36xX38xX36axX11fxX326xX11fxX11fxXexX129xX38xX37xX38xX5xX2xX38xXcbxX36axX36xX4exX36xX38xX36axX37xX37xX38xX36axXexX11fxX2xX37xX89xX36axX5xX38xXb8xX374xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXebxX12xX0xX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX51xX21xX17xX23xX3xX6xX17xX3xX221xX23xX1xXdxX3xXe46xX26xX78xX17xX3xXexX1xX26xX3xX1xX4c7xXdxX3xX39xX1xX3f8xX26xX3xX7xX473xX17xX23xX3xXe5dxX5xX84xX4xXe61xX3xXebxX1cxX2axX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxXbxX1xX6xXbxXcbxX5xX26xX6xXexXcbxX4exX2axXdxXcbxX7xX2axX17xX23xX3cxX4xX2axX17xX23xXcbxX6xX17xXcbxX17xX23xX1xXdxXcbxX6dxX26xX6xX17xXcbxXexX1xX26xXcbxX1xX2axXdxXcbxX39xX1xX6xX26xXcbxX7xX26xX17xX23xXcbxX5xX6xX4xXcbxXebxX6xX2axXcbxX17xX1xX6xXcbxX4exX6xX17xX3cxX2xX89xX11fxX37xX89xX36dxXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX51xX21xX17xX23xX3xX6xX17xX3xX221xX23xX1xXdxX3xXe46xX26xX78xX17xX3xXexX1xX26xX3xX1xX4c7xXdxX3xX39xX1xX3f8xX26xX3xX7xX473xX17xX23xX3xXe5dxX5xX84xX4xXe61xX3xXebxX1cxX2axX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX51xX21xX17xX23xX3xX6xX17xX3xX1xX26xX15xX1dcxX17xX3xX17xX23xX1xXdxX3xXe46xX26xX78xX17xX3xX48cxX13xX1cxX3xXcxX69xX17xX1xX496xX3xXebx10235xX6xX3xXexX1xX26xX3xX1xX4c7xXdxX3xX2bxX279xXexX3xX39xX1xX3f8xX26xX3xX7xX473xX17xX23xX3xXexXb4xX26xX17xX23xX3xX5xXdxX1e9xX17xX3xXexX84xXdxX3xX17xX1xX1cxX3xX21xX17xX23xX3xX221xX23xX26xX15xX225xX17xX3xXe46xX26xX78xX17xX3xX221xX23xX8c8xX3xX48cxX24axX221xX3xX2xX36axX326xX11fxX496xX3xX63xX3xXexX1xX21xX17xX3xX221xXdxX17xX1xX3xX13xX9exX6xX75xX3xX6dxX482xX3xXe46xX26xX78xX17xX3xf40exX1xX18xXb8xX3xX461xX78xX15xX3xX5xX1cxX3xX39xX1xX3f8xX26xX3xXexXb4xX26xX17xX23xX3xX5xXdxX1e9xX17xX3xX4exX2axX3xX51xX13xX3e1xX11cxX3xX221xX23xX6xX3xX7xX27xX17xX3xX6dxX26xX4b0xXexX3xXexX1067xX3xXexX1xX4dbxXdxX3xX4xX1xXdxXb0xX17xX3xXexXb4xX6xX17xX1xX3xX4xX1xX28axX17xX23xX3xX87xb954xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXebxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10caxX1xX6exXexX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX39xX1xX2axX27xX17xX23xX3xX37xX326xX38xX39xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXebxX1d1xX4dbxX17xX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xX3xX63xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxXebxX26xXcbxX39xX1xXdxX3cxXbxX1xX6xXexXcbxX1xXdxX10xX17xXcbxX25xX26xX6xXcbxX29xX2axX2bxXcbxX17xX6xX17xX23xXcbxX39xX1xX2axX6xX17xX23xXcbxX37xX326xX38xX39xX23xXcbxXexXb4xX2axX17xX23xXcbxXebxX26xX2axX17xXcbxX17xX1xX6xXcbxX4exX6xX17xXcbxX2axXcbxX1xX26xX2axX17xX23xXcbxX39xX1xX10xX3cxX2xX89xX37xX129xX11fxX37xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX0xXdxX2bxX23xX3xX7xXb4xX4xX9xXaxX3cxX2bxX10xX4exXdxX6xX3cxX2xX36xX38xX3cxX17xX10xXffxX7xX3cxX2xX36axX11fxX36axX3cxX36axX129xX4exX37xX38xX36axX2xX2xX2xX36dxXexX11fxX2xX89xX89xX37xX5xX38xXb8xX374xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX23xX33xX17xX3xX36xX37xX38xX39xX23xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxX6xX12xX0xX4exXdxXebxX12xX0xX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX10caxX1xX6exXexX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX39xX1xX2axX27xX17xX23xX3xX37xX326xX38xX39xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXebxX1d1xX4dbxX17xX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xX3xX63xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xXaxX3xX1xXb4xX10xXdexX9xXaxX3cxXebxX26xXcbxX39xX1xXdxX3cxXbxX1xX6xXexXcbxX1xXdxX10xX17xXcbxX25xX26xX6xXcbxX29xX2axX2bxXcbxX17xX6xX17xX23xXcbxX39xX1xX2axX6xX17xX23xXcbxX37xX326xX38xX39xX23xXcbxXexXb4xX2axX17xX23xXcbxXebxX26xX2axX17xXcbxX17xX1xX6xXcbxX4exX6xX17xXcbxX2axXcbxX1xX26xX2axX17xX23xXcbxX39xX1xX10xX3cxX2xX89xX37xX129xX11fxX37xXb8xX1xXexX2bxXaxX12xX10caxX1xX6exXexX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX39xX1xX2axX27xX17xX23xX3xX37xX326xX38xX39xX23xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXebxX1d1xX4dbxX17xX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xX3xX63xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xX0xX3cxX6xX12xX0xX3cxX7xXexXb4xX2axX17xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4exXaxX12xX11cxX279xX3xX51xX13xX249xX24axX3xXexX236xX17xX1xX3xX13xX1cxX3xXcxX69xX17xX1xX3xXebxX1067xX6xX3xXexX18xX3xX4xX1xX5bxX4xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX17xX1xX3xX4xX21xX17xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX3xX17xX2exX17xX23xX3xX39xX1xX2axX27xX17xX23xX3xX37xX326xX38xX39xX23xX3xX71xX1d1xX1d2xX4xX3xXbxX1xX6exXexX3xX1xXdxX1dcxX17xX3xXexXb4xX2axX17xX23xX3xXebxX1d1xX4dbxX17xX3xX17xX1xX1cxX3xX4exX78xX17xX3xX63xX3xX13xX1d1xX52xX17xX23xX3xX88xX1xX1e9xX3xX48cxX13xX1cxX3xXcxX69xX17xX1xX496xXb8xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxX4exXdxXebxX12xX0xX3cxX5xXdxX12xX0xX3cxX26xX5xX12xX0xX4exXdxXebxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXb4xXaxX12xX0xX3cxX4exXdxXebxX12xX0xX3cxX4exXdxXebxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb4c3xX26xXexX1xX2axXb4xXaxX12xX461xX5bxX4xX3xX249xX26xX15xX561xX17xX0xX3cxXbxX12
Đức Quyền