Bộ ảnh ấn tượng về sự khác biệt giữa các đô thị trên thế giới
Những bức ảnh về chủ đề đô thị trong cuộc thi của National Geographic cho thấy sự đa dạng và tuyệt vời trong không gian sinh sống của con người.
7c99x8f4dx112b2xe20axd63axacacx10474x89e4x8950xX7xed71xe36exb533x8f65x9731xd380xX5xa828xXax11466xe39dx9bfdxX3xbba6x1058bxX1xX3xf855xX17xX3xXexa473x10a53xX17xd275xX3xaee7xbce0xX3xX7xa9d3xX3xea21xX1x1097bxX4xX3xf94axXdxc9c2xXexX3xX21xXdxadc8xX6xX3xX4xX2bxX4xX3xa86dxb3a7xX3xXexX1xac5fxX3xXexa0c2xb6d7xX17xX3xXexX1x106b0xX3xX21xXdx93bexXdxX0xcf38xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxb236xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax9d9exX6xXdxX17xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf07fxX10xX6xbc06xXaxX12xdf02xX1xX35xX17xX21xX3xX2ex9448xX4xX3xX16xX17xX1xX3xX23xX24xX3xX4xX1xfacbxX3xX3cxX24xX3xX3cxX3dxX3xXexX1xX41xX3xXexX44xX5bxX17xX21xX3xX4xa8faxX14xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4xX8fxX6xX3xX7cxX6xXexXdxX5bxX17xX6xX5xX3xf034xX10xX5bxX21xX44xX6xXbxX1xXdxX4xX3xX4xX1xX5bxX3xXexX1xX1ax97baxX3xX7xX27xX3xX3cxX6xX3xX79x101edxX17xX21xX3xX23xf1a8xX3xXexXa2xXc9xX30xXexX3xX23x8844xXdxX3xXexX44xX5bxX17xX21xX3xX29xX1xX3dxX17xX21xX3xX21xXdxX6xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xd95axX17xX21xX3xX4xX8fxX6xX3xX4xX5bxX17xX3xX17xX21xX1exXe0xXdxc23cxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17x8a44xX3xc18cxXbxcafaxX3xX6xXa2xXexX5bx8d33xXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xb986xX7xX51xX2xa986xX126xe68exX51xX2xfebbxX126xX79xa8a7xX1afx83e7xXex922axdc1fxX1afxX1acxX5xX1afxX10bxfdc8xXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX126x104daxXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9089xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexccbbxX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxfd20xXc9xX12exXaxX12x109b7xX6xX44xXdxX7xX3xfac0xX21cxX1xX2bxXbxddddxX3xX5xXa2xX3dxX17xX3xXexX5bxX2bxXexX3xX5xX45xX17xX3xX23xadccxX3xXc9xX45xXa2xX3xX29xXdxX24xXa2xccbaxX3xX5xd01exX17xX21xX3xX65xXd2xX17xX3xX79xf436xX3xf8b4xX3xX2exX1axXexX3xX4xX83xX3xX21x7edcxX4xX3xX4xX1xab87xXbxX3xX17xXd7xX5bxX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1aaxX1b4xX1b2xX126xX5xX2xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1afxX1b6xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xc55exX4exXdxX3xX17xX1x8c91xX17xX3xd634xXa2xX6xX242xX3xX2exXd2xX17xX3xX79x8a47xX3xX17xX1xa0e9xX65xX3xXbxX1xXfaxX3xXbxX1xX1exXe0xX17xX21xX3xX13xX10xX17xX21xX6xX5xXa2xX44xXa2xX3xX222xbf62xX17xX3xa835xX14xX227xX3xX23xX4exXdxX3xXcxX5bxX29xXc9xX5bxX242xX3xX7cxX1xada1xXexX3xX13xX16xX17xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b7xX2xX1b4xX1b2xX5xX126xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX2xX1afxXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xX390xX14xXexX3xX17xX21xXd7xXc9xX3xX65xX1exX6xX3xX250xX3xXexX1xXd7xX17xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX7cxX6xX21xX6xX7xX6xX29xXdxX242xX3x88edxXc9xXa2xX7xX1xXa2xX242xX3xX7cxX1xX3d4xXexX3xX13xX16xX17xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b4xX126xX1afxX1b7xX5xX1b2xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b2xX1d2xX1b4xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12x114b1xXa2xX65xX65xX6xX17xX17xX6xX399xX3xX222xXb7xX44xX10xX10xX17xX5xX6xX17xX79xX227xX3xX5xXd7xX3xX65xX14xXexX3xXexX1xX41xX3xXexX44xX1axX17xX3xX17xX1xaf0dxX3xX23xX4exXdxX3xX79x8eadxX17xX3xX7xXfaxX3xX4xX1x110a2xX3xX1x813fxX17xX3xX2xX10bxX1b2xX1afxX1afxX3xX17xX21xX1exXe0xXdxX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX79xXexX1xXa2xX65xX2exXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX2xX1afxX126xX2xX5xX1b7xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b7xX1b4xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xXcxX1xXd7xX17xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX13xXa2xX7xX6xX17xX3xX4xX8fxX6xX3xX76xXd7xX17xX3xad6exXa2xXfaxX4xX3xX17xX1xX396xX17xX3xXex10547xX3xXexX44xX45xX17xX3xX4xX6xX5bxX3xX21xXdxXfaxX17xX21xX3xX17xX1xX1exX3xX4xX16xX17xX1xX3xXexX44xX5bxX17xX21xX3xX65xX14xXexX3xX2exX14xX3xXbxX1xXdxX65xX3xX23xXdxX3a3xX17xX3xXexX1exX250xX17xX21xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b7xX1b2xX1afxX1afxX5xX1b4xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b4xX2xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xXcx1111bxX6xX3xX4xX1xXa2xX17xX21xX3xX4xX1exX3xX23xX4exXdxX3xX17xX1xX35xX17xX21xX3xX3dxX3xX4x9db1xX6xX3xX65xXd7xXa2xX3xX7xe03cxX4xX3xX250xX3xX399xXa2xX3d4xX17xX3xXb7xXdxX217xXa2xX242xX3xX76xX5bxX17xX7xX1xXa2xX242xX3xX7cxX1xX3d4xXexX3xX13xX16xX17xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b7xX1aaxX1b6xX5xX1acxX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b2xX1b7xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xXcxX1xX3d4xXexX3xX29xX1xX25axX3xXexXdxX17xX3xX3cxX692xXc9xX3xX5xXd7xX3xX65xX14xXexX3xXexX1xXd7xX17xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX4xX25axX3xXexX1xX3d4xXexX10bxX3x119dcxX5xX3xXb01xXdxX17xX3xX222xX663xXb01x8088xX227xX3xXexX44xX3dxX17xX21xX3xX21xXdxXfaxX17xX21xX3xX17xX1xX1exX3xX65xX14xXexX3xX7xX16xX17xX3xXbxX1xddc2xX65xX3xX4xX8fxX6xX3xXbxX1xX5bxXexX5bxX7xX1xX5bxXbxX3xX23xX4exXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXexX96bxX6xX3xX17xX1xXd7xX3xX21xXdxXfaxX17xX21xX3xX1xX30xXexX3xX17xX1xX6xXa2xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX2xX1b7xX1d2xX1acxX5xX1aaxX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b7xX1b2xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xX7cxX1xX35xX17xX21xX3xX4xX25fxX65xX3xX4xX6xX5bxX3xXfaxX4xX3xX4xX8fxX6xX3xX76xX5bxX17xX21xX3xX528xX5bxX17xX21xX3xX222xXcxX44xXa2xX17xX21xX3xX7fexXa2xXfaxX4xX227xX3xX7xX2bxX17xX21xX3xX44xX27xX4xX3xX2bxX17xX1xX3xX3cx99f8xX17xX3xX23xXd7xX5bxX3xX2exX6xX17xX3xX3cxX45xX65xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b2xX1afxX126xX1b7xX5xX1d2xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1acxX1b4xX1acxXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12x119fexX2bxX3xX23xXd7xX17xX21xX3xXbxX1xX8fxX3xX17xX21xX3d4xXbxX3xX5xXfaxXdxX3xX3cxXdxX3xXexX44xX5bxX17xX21xX3xX4xX3dxX17xX21xX3xX23xXdxX45xX17xX3xX250xX3xee05xXa2xX2exXa2xX399xXa2xX10xX242xX3xc921xX5bxX1a6xX6xX242xX3xX390xe0abxX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1acxX1aaxX1b7xX126xX5xX1b6xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b7xX1afxXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xc9f7xX17xX1xX3xX65xd1c0xXexX3xXexX44xXe0xXdxX3xX5xX14xX17xX21xX3xX5x10320xXc9xX3xX5xXd7xX65xX3xX17x101bfxXdxX3xX2exX3d4xXexX3xX17xX1xX35xX17xX21xX3xX29xX1xXa2xX3xX17xX1xXd7xX3xX29xX1xXf76xX17xX21xX3xX5xade4xX3xX250xX3xXexX1xXd7xX17xX1xX3xXbxX1xXfaxX3xX7cxX10xX1a6xX3x9d3axX5bxX44xX29xX242xX3xX390xXe2fxX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b7xX1b4xX1b6xX1d2xX5xX2xX1afxX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b7xX1b6xX1acxXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xXcxX1xXd7xX17xX1xX3xXbxX1xXfaxX3x9c69xX44xX6xX17xX29xX217xXa2xX44xXexX3xX4xX8fxX6xX3xX3c3xX83xX4xX3xX23xX24xX3xX3cxX45xX65xX3xX23xX4exXdxX3xX7xX98cxX4xX3xX128xX6xX17xX1xX3xX1xXa2xXc9xX24xX17xX3xX16xX5bxX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX126xX1acxX1afxX1b4xX5xX2xX2xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b2xX1acxX1d2xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xX390xX14xXexX3xX21xX25axX4xX3xX29xX1xX2bxX4xX3xX4xX8fxX6xX3xX7cxX10xX1a6xX3xXfa4xX5bxX44xX29xX3xX23xX4exXdxX3xX29xX1xX3dxX17xX21xX3xX21xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX3d4xXexX3xX4xX83xX17xX21xX3xX4xX2bxX4xX3xXexX96bxX6xX3xX17xX1xXd7xX242xX3xX4xX6xX5bxX3xXfaxX4xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXexX6xX2exX5xX10xX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX65xX6xX44xX21xXdxX17xX124xX3xX126xXbxX128xX3xX6xXa2xXexX5bxX12exXaxX12xX0xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXdxX65xX21xX3xX6xX5xXexX9xXaxX2exX5bxX3xX6xX17xX1xX3xX6xX17xX3xXexXa2xX5bxX17xX21xX3xX23xX10xX3xX7xXa2xX3xX29xX1xX6xX4xX3xX2exXdxX10xXexX3xX21xXdxXa2xX6xX3xX4xX6xX4xX3xX79xX5bxX3xXexX1xXdxX3xXexX44xX10xX17xX3xXexX1xX10xX3xX21xXdxX5bxXdxXaxX3xX7xX44xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX124xX51xX51xXdxX10bxX2exX6xX5bxX1xX6xXexXdxX17xX1xX10bxX23xX17xX51xX17xX10xX1a6xX7xX51xX2xX1aaxX126xX1acxX51xX2xX1afxX126xX79xX1b2xX1afxX1b4xXexX1b7xX1b4xX1aaxX1b7xX5xX2xX126xX10bxX1bdxXbxX21xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX21xX1xXexX124xX1b2xX1aaxX1b2xXbxX128xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xXexX44xX12xX0xXexX79xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX5bxX17xXaxX3xX7xXexXc9xX5xX10xX9xXaxXexX10xX128xXexX20axX6xX5xXdxX21xX17xX124xX3xX1bdxXa2xX7xXexXdxX217xXc9xX12exXaxX12xX76xX5bxX17xX21xX3xX528xX5bxX17xX21xX3xX222xXcxX44xXa2xX17xX21xX3xX7fexXa2xXfaxX4xX227xX3xX4xX1xX396xX65xX3xXexX44xX5bxX17xX21xX3xX7xX1exX69dxX17xX21xX3xX65xX24exX3xX29xX1xXdxX3xX17xX1xX396xX17xX3xXexX809xX3xX4xX16xX17xX21xX3xX528xX1a6xX6xXdxX3xXcxX7xXdxX17xX21xX242xX3xX4xX1xX69axX3xX4xX25axX3xX4xX692xXc9xX3xX4xX3a7xXa2xX3xaf44xXexX5bxX17xX10xX4xXa2xXexXexX10xX44xX7xX3xX23xXd7xX3xX17xX1xX35xX17xX21xX3xX4xX1xXdxX4axX4xX3xX4xX3a7xX17xX3xX4xXb28xXa2xX3xX128xX692xXc9xX3xX79xX27xX17xX21xX3xX4xX96bxX17xX3xX1xXdxX30xX17xX3xX44x10466xX10bxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX79xX12xX0xX51xXexX44xX12xX0xX51xXexX2exX5bxX79xXc9xX12xX0xX51xXexX6xX2exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1405xX5bxXa2xX44xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5bxX3x80caxXdxX17xX21xX10bxX23xX17xX0xX51xXbxX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX5bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX79xX10xX2exX6xX44xXaxX12xX0xX51xX7xX10xX4xXexXdxX5bxX17xX12xX0xX51xX7xX10xX4xXexXdxX5bxX17xX12