Những cung bậc cảm xúc của tân binh Hà Tĩnh ngày nhập ngũ
(Baohatinh.vn) - Sáng 21/2, hơn 1.100 thanh niên Hà Tĩnh lên đường nhập ngũ. Với quyết tâm cao, các tân binh tự hào được đứng vào hàng ngũ quân đội, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ cao cả. Giây phút bin rịn chia tay dâng trào cảm xúc trong cái ôm thật chặt, cái bắt tay, niềm phấn khởi, tự hào và cả những giọt nước mắt ấm nồng tình thân.
67ecx9f2fx7e70x93eax9c3fxc582xda24xb91cx785exX7xee67xe3a5xfd0ax905bx922fxb461xX5x8311xXaxcc3ex8374xX1x8deaxa1c8xf380xX3xX4x8e55xX16xX17xX3xcefaxc5b8xX4xX3xX4xc70exf3a2xX3x10563xeda9xX4xX3xX4xbc56xX6xX3xXexd802xX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xcaa9xa08cxX3xXcx8166xX16xX1xX3xX16xX17xX38x7d15xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17x7bb2xX0x9cb3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX10xX6xe9c0xXaxX12xbe67xdb70xX16xX17xX3xfd73xX2xX4dxX67xf3bdxX3xX1x959bxX16xX3xX2xa021xX2xe890xX74xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxe0d6xX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX5xX7fxX16xX3xf9f7xbb0cx89f9xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxX72xX3x98afxfa2cxXdxX3xc305xX1axX42x1026dxXexX3xXexX2fxX24xX3xX4xX6xb0efxX6bxX3xX4xX63xX4xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xXex9b1exX3xX1xX38xXaexX3xX8exX8fxeb34xX4xX3xX8excdf2xX16xX17xX3x819bxX38xXaexX3xX1xX38xX16xX17xX3xX16xX17xX4bxX3xXa2xX1axX2fxX16xX3xX8ex107a4xXdxX6bxX3xX7xa47fxX16xX3xX7xX38xX16xX17xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX5xX38xX24xX3xX16xX1xXdxeacdxX24xX3xXcfxb630xX3xX4xX6xXaexX3xX4xX23xX72xX3xbc31xXdxX2fxX42xX3xXbxX1xX27xXexX3xX1exXdxX16xX3xba57x1061exX16xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX42xX3xX5fxX2fxX16xX17xX3xXexX11cxX38xXaexX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xXexX11cxXaexX16xX17xX3xX4xX63xXdxX3xaf64xX24xX3xXexX1xX1fxXexX3xX4xX1xae27xXexX6bxX3xX4xX63xXdxX3xX1exd9bcxXexX3xXexX6xX42xX6bxX3xX16xXdx6c83xX24xX3xXbxX1x96cfxX16xX3x8f52xX1xfee3xXdxX6bxX3xXexXbfxX3xX1xX38xXaexX3xXcfxX38xX3xX4xX23xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xXdxc9acxXexX3xX16xX8fxX9fxX4xX3xX24xX158xXexX3xX167xX24xX3xX16xc5fbxX16xX17xX3xXexa3e9xX16xX1xX3xXexX1xX2fxX16xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7f9xXaexX5fxX42xX3xXbxd564xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxfc24xXdxX5fxXexX1xc3eexX3x1098bxX67xX74xXbxX26xbd2axX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xe818x9b90xX74xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2x7b40xX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fx1055fxX2xX74xX67xX1e3xX74x103e4xXexX229xX21bxX67xX21bxa162xX5xX74xX72xc190xXbxX17x6ce9xX11cxX9xX2xX229xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX2xX74xX229xX74xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX67xX1f3xX5fxX223xX2xX229xX223xX1f2xX229xX1e3xXexX1f2xX74xX1e3xX1f2xX229xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1f3xX74xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX13xX1xXdxX162xX1axX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX26xX27xX4xX3xX8exXe2xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX42xX3xX16xX17xX8fxX90xXdxX3xXexX1xX2fxX16xX6bxX3xX1exf0fbxX16xX3xX1ex10125xX3xXexX11cxX8fxX9fxX4xX3xX5xX27xX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f2xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX1e3xX74xX74xXexX1f3xX1f3xX1e3xX21bxX1e3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX2xX2xX21bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX1f3xX1f2xX1f3xXexX229xX74xX67xX223xX223xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX223xX1e3xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX22fxXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX2xX67xX67xXexX229xX1f2xX223xX74xX74xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX67xX74xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX1f3xX1f3xX5fxX223xX2xX2xX74xX74xX2xX67xXexX1f3xX229xX223xX5xX1f2x8cc8xX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX1f3xX1f2xX223xXexX1e3xX22fxX2xX22fxX1e3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX67xX1f3xX5fxX223xX2xX229xX223xX22fxX74xX1f3xXexX67xX1f3xX22fxX229xX229xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX229xX229xX1f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX167xX24xX3xX63xXbxX3xXexX11cxXaexX16xX17xX3xXcfxec04xX16xX17xX3xXexX6xX42xX6bxX3xX7xXbfxX3xX4xX1xe30bxX24xX3xX7xa75dxX4xX3xXcfxX38xX3xX4xX23xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX5xX90xXdxX3xX5fxX14fxX16xX3xX5fxX8cexX3xX4xX2bxX6xX3xX16xX17xX8fxX90xXdxX3xXexX1xX2fxX16xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f2xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX67xX2xX229xXexX1e3xX1f2xX21bxX21bxX1f3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX2xX22fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX67xX2xX74xXexX229xX67xX229xX21bxX21bxX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX229xX1f3xX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12x7cc1xX27xX4xX3xX8exXe2xX16xX17xX3xX17xXdxX2fxX42xX3xXbxX1xX27xXexX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX6xX42xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX223xX1f2xX229xX22fxXexX22fxX223xX67xX21bxX22fxX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1f2xX21bxX1f2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX67xX1f3xX5fxX223xX2xX229xX223xX22fxX223xX74xXexX67xX67xX229xX1f3xX1f3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX22fxX22fxX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX3xXcfxX9fxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX17xXdxX185xXexX3xX16xX8fxX9fxX4xX3xX24xX158xXexX3xXcfxX38xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX24xX8e0xX16xX3xXa2xX1axX38xX3xX16axa5a1xX3xX16xXdxX100xX24xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX21bxX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX223xX2xX21bxXexX223xX1f3xX22fxX1e3xX5xX2xX754xXexX1xX1axX42xX16xX17xXaexX4xX754xX4xX6xX16xX754xX5xXaexX4xX754xX229xX754xX2xX72xX233xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX1e3xX1f2xX2xXexX1f2xX229xX22fxX1e3xX1f3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX229xX22fxX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX21bxX2xX1f3xXexX21bxX1f3xX21bxX74xX74xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1e3xX74xX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX9exX9fxXdxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xXexX19axX16xX1xX3xX4xX23xX24xX3xX7xX2fxX1axX3xX5xX158xX16xX17xX6bxX3xX167xXbxX3xX63xXbxX3xX4xX2bxX6xX3xX1exX3bdxX16xX3xX1exX3c1xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX74xX223xX74xXexX1e3xX1f3xX1f3xX74xX67xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX2xX2xX229xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxX3xX5fxXexX1xX1axX24xX1exXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1e3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX223xX229xX74xX1e3xXexX1f3xX21bxX21bxX22fxX74xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1f2xX223xX22fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX3xXcfxX38xX3xX16xX17xX8fxX90xXdxX3xXexX1xX2fxX16xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f3xX229xX74xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX67xX1e3xX223xX1f2xXexX22fxX22fxX67xX74xX22fxX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX67xX2xX21bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX3xX7x6e26xX3xX5xX38xX3xX8exXe2xX16xX17xX3xX5xXbfxX4xX3xX8ex8610xX3xX4xX63xX4xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX16xX63xXaexX3xX16xXcbxX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1e3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX1e3xX67xX223xXexX22fxX1f3xX229xX229xX1e3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1e3xX223xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX1e3xX67xX2xXexX22fxX1f2xX1f3xX22fxX2xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1e3xX21bxX1e3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX1e3xX2xX1f3xXexX2xX223xX21bxX1f3xX229xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX1f2xX1e3xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX72xX72xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXaexX5fxX42xX3xXbxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1b8xX10xX16xXexX10xX11cxXaxX3xX7xXexX42xX5xX10xX9xXaxX1dcxXdxX5fxXexX1xX1e1xX3xX1e3xX67xX74xXbxX26xX1e8xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX1e1xX3xX1f2xX223xX1f3xXbxX26xX1e8xXaxX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1e1xX4dxX4dxXdxX72xX1exX6xXaexX1xX6xXexXdxX16xX1xX72xXcfxX16xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX1e3xX5fxX223xX2xX74xX229xX1e3xX2xX223xXexX1f3xX67xX67xX1f2xX1f3xX5xX74xX72xX233xXbxX17xX236xX11cxX9xX229xX1f3xX67xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b8xX6xXbxXexXdxXaexX16xXaxX12xX13xce71xX3xX5xXbfxX4xX3xXbxX1xX167xX16xX3xX8exX167xX1axX6bxX3xX11cxX3c1xX16xX3xX5xX1axX42xX100xX16xX6bxX3xX17xXdxX38xX16xX1xX3xX16xX1xXdxX162xX1axX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xXex10d0fxX4xX1xX3xXexX11cxXaexX16xX17xX3xX24xX145xXdxX3xXexX11cxX8fxX90xX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xX3xX16xX17xX4bxX0xX4dxXbxX12xX0xX5fxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5fxX11cxX10xX5xX6xXexX10xX5fxXaxX12xX0xX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX7fxX16xX3xXa2xX1axX6xX16xX1e1xX0xX4dxX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xX1axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX754xXexX1xX1axX24xX1exX754xX6xX16xX5fxX754xX7xX6xXbxXaexXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX6exX16xX3xX2xX72xX2xX74xX74xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX63xXaexX3xX16xXcbxX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xXaxX3xX1xX11cxX10xd2d0xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxX1xXaexX16xX754xX2xX754xX2xX74xX74xX754xXexX6xX16xX754xX1exXdxX16xX1xX754xX1xX6xX754xXexXdxX16xX1xX754xX16xX6xXaexX754xX16xX1axX4xX754xX5xX10xX16xX754xX5fxX1axXaexX16xX17xX754xXexXaexX16xX17xX754xXa2xX1axX6xX16xX4dxX2xX22fxX1e3xX1f3xX22fxX21bxX72xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX4dxX24xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX67xX74xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX2xX74xX22fxX5fxX223xX74xX21bxX74xX2xX74xX21bxXexX67xX2xX2xX22fxX74xX5xX74xX72xX233xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX37xX6exX16xX3xX2xX72xX2xX74xX74xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX63xXaexX3xX16xXcbxX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xXaxX3xX1xX11cxX10xX1855xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxX1xXaexX16xX754xX2xX754xX2xX74xX74xX754xXexX6xX16xX754xX1exXdxX16xX1xX754xX1xX6xX754xXexXdxX16xX1xX754xX16xX6xXaexX754xX16xX1axX4xX754xX5xX10xX16xX754xX5fxX1axXaexX16xX17xX754xXexXaexX16xX17xX754xXa2xX1axX6xX16xX4dxX2xX22fxX1e3xX1f3xX22fxX21bxX72xX1xXexX24xXaxX12xX37xX6exX16xX3xX2xX72xX2xX74xX74xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX63xXaexX3xX16xXcbxX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX62xX63xX16xX17xX3xX16xX6xX42xX3xe0daxX67xX2xX4dxX67xd5dfxX6bxX3xX2xX229xX3xX1xX1axX42xX100xX16xX6bxX3xXexX1xX11dxX6bxX3xXexX1xX38xX16xX1xX3xX4xX2bxX6xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX8exX195xX16xX17xX3xX5xXaexX3bdxXexX3xXexa3f4xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX5xc56fxX3xX17xXdxX6xXaexX3xX16xX1xX1fxX16xX3xXa2xX1axX2fxX16xX3xX16xX8dcxX24xX3xX67xX74xX2xX21bxX72xX3xX1b2xX1795xX3xXexX1xX8fxX3xXcxf301xX16xX1xX3xX2bxX42xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3x790dxX7fxX3x86d9xX19axX16xX1xX3xX62xX6exX16xX6bxX3xa0bbxX1xX8e0xX3xX1b2xX1795xX3xXexX1xX8fxX3xXcxX1xX8fxX90xX16xX17xX3xXexX11cxXbfxX4xX3xXcxX1a94xX16xX1xX3xX2bxX42xX3xX37xXaexX38xX16xX17xX3xXcxX11cxX1axX16xX17xX3x903axX4bxX16xX17xX6bxX3xX1b8xX1xX2bxX3xXexX11dxX4xX1xX3x6accxX1b2xX13xX1adbxX3xXexX1a94xX16xX1xX3xX1aa6xX14fxX16xX17xX3x77edxX1ax10dcbxX4xX3x1043fxX1xX63xX16xX1xX3xX4x10c4dxX16xX17xX3xX4xX63xX4xX3xX8exX195xX16xX17xX3xX4xX1xX1795xX3xX2bxX42xX3xXcfxXdxX7fxX16xX3xX1b2xXcxX9exX3xXcxX1a94xX16xX1xX3xX2bxX42xX3xXexX9fxXdxX3xX4xX1xX1axX16xX17xX3xXcfxX1axXdxX3xXcfxX38xX3xX5fxX14fxX16xX3xX5fxX8cexX3xX4xX63xX4xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xXexX11cxX8fxX9fxX4xX3xX5xX27xX4xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX5xX38xX24xX3xX16xX1xXdxX100xX24xX3xXcfxX104xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXcfxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b8xX6xX16xX3xX1aa3xXe2xX4xX3xX17xX14fxXbxX3xX24xX14fxXexX3xX2xX229xX1f2xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX1xX11cxX10xX1855xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxX4xX6xX16xX754xX5xXaexX4xX754xX17xX6xXbxX754xX24xX6xXexX754xX2xX229xX1f2xX754xXexX1xX6xX16xX1xX754xX16xXdxX10xX16xX754xX5xX10xX16xX754xX5fxX1axXaexX16xX17xX754xX16xX1xX6xXbxX754xX16xX17xX1axX4dxX2xX22fxX1e3xX22fxX223xX1e3xX72xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX4dxX24xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX67xX74xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX1f3xX4dxX22fxX1e3xX5fxX2xX2xX67xX223xX74xX229xX21bxXexX1f3xX21bxX74xX1f2xX2xX5xX74xX72xX233xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1b8xX6xX16xX3xX1aa3xXe2xX4xX3xX17xX14fxXbxX3xX24xX14fxXexX3xX2xX229xX1f2xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX1xX11cxX10xX1855xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxX4xX6xX16xX754xX5xXaexX4xX754xX17xX6xXbxX754xX24xX6xXexX754xX2xX229xX1f2xX754xXexX1xX6xX16xX1xX754xX16xXdxX10xX16xX754xX5xX10xX16xX754xX5fxX1axXaexX16xX17xX754xX16xX1xX6xXbxX754xX16xX17xX1axX4dxX2xX22fxX1e3xX22fxX223xX1e3xX72xX1xXexX24xXaxX12xX1b8xX6xX16xX3xX1aa3xXe2xX4xX3xX17xX14fxXbxX3xX24xX14fxXexX3xX2xX229xX1f2xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX37xX1axX42xX100xX16xX3xX1b8xX6xX16xX3xX1aa3xXe2xX4xX3xX6bxX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xXcfx8b22xX6xX3xXexX1a69xX3xX4xX1xXcbxX4xX3xX4xX1xX8fxX6exX16xX17xX3xXexX11cxX19axX16xX1xX3xX17xXdxX6xXaexX3xX5xX8fxX1axX6bxX3xX17xX14fxXbxX3xX24xX14fxXexX3xXexXdxX1a71xX16xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX5xX7fxX16xX3xX8exX8fxX90xX16xX17xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxX3xX16xX8dcxX24xX3xX67xX74xX2xX21bxX72xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXcfxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX1xX63xXaexX3xX1xXcbxX4xX3xX8exX8e0xX16xX3xX4xX1xX38xXaexX3xX16xX17xX38xX42xX3xX1xXe2xXdxX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xXaxX3xX1xX11cxX10xX1855xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxXexX1xX6xX16xX1xX754xX16xXdxX10xX16xX754xX1xX6xX754xXexXdxX16xX1xX754xX1xX6xXaexX754xX1xX1axX4xX754xX5fxXaexX16xX754xX4xX1xX6xXaexX754xX16xX17xX6xX42xX754xX1xXaexXdxX754xXexXaexX16xX17xX754xXa2xX1axX6xX16xX4dxX2xX22fxX1e3xX22fxX74xX22fxX72xX1xXexX24xXaxX12xX0xXdxX24xX17xX3xX7xX11cxX4xX9xXaxX4dxX24xX10xX5fxXdxX6xX4dxX2xX67xX74xX4dxX16xX10xX1dcxX7xX4dxX2xX21bxX74xX22fxX4dxX2xX74xX22fxX5fxX74xX67xX2xX229xX67xX2xX1f2xXexX1e3xX22fxX229xX223xX1f2xX5xX74xX72xX233xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX17xX3xX1exX1fxX4xX3xX4xX23xX24xX3xX26xX27xX4xX3xX4xX2bxX6xX3xXexX2fxX16xX3xX1exXdxX16xX1xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX16xX1xX1fxXbxX3xX16xX17xX4bxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX6xX12xX0xX5fxXdxXcfxX12xX0xX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX1xX63xXaexX3xX1xXcbxX4xX3xX8exX8e0xX16xX3xX4xX1xX38xXaexX3xX16xX17xX38xX42xX3xX1xXe2xXdxX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xXaxX3xX1xX11cxX10xX1855xX9xXaxX4dxX5xX1axX4xX754xX5xX1axXaexX16xX17xX754xXcfxX1axX754xXexX11cxX6xX16xX17xX4dxXexX1xX6xX16xX1xX754xX16xXdxX10xX16xX754xX1xX6xX754xXexXdxX16xX1xX754xX1xX6xXaexX754xX1xX1axX4xX754xX5fxXaexX16xX754xX4xX1xX6xXaexX754xX16xX17xX6xX42xX754xX1xXaexXdxX754xXexXaexX16xX17xX754xXa2xX1axX6xX16xX4dxX2xX22fxX1e3xX22fxX74xX22fxX72xX1xXexX24xXaxX12xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX16xXdxX7fxX16xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX1xX63xXaexX3xX1xXcbxX4xX3xX8exX8e0xX16xX3xX4xX1xX38xXaexX3xX16xX17xX38xX42xX3xX1xXe2xXdxX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xX0xX4dxX6xX12xX0xX4dxX7xXexX11cxXaexX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5fxXaxX12xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX8ex9ee3xX1axX3xX26xX1axX2fxX16xX3xX1afexXd29xX3xX37xXc7xXdxX6bxX3xXexX1axX1a69xXdxX3xXexX11cxb9f3xX3xXexX11cxX7fxX16xX3xXa2xX1axX7fxX3xX1xX8fxX6exX16xX17xX3xX37xX38xX3xXcxX3bxX16xX1xX3xX6xX16xX1xX3xX1xX1b05xX16xX17xX3xX8exX6xX16xX17xX3xX1xX63xXaexX3xX1xXcbxX4xX3xX26xX10xX16xX3xX5x85ffxX16xX3xX16xXdxX162xX24xX3xXcfxXdxX16xX1xX3xX5fxXbfxX6bxX3xXexXbfxX3xX1xX38xXaexX3xXexX11cxX8fxX9fxX4xX3xX16xX17xX38xX42xX3xX1xXe2xXdxX3xXexX8cexX16xX17xX3xXa2xX1axX2fxX16xX72xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX1xXaexX38xXdxX3xX1ex7253xXaexX6bxX3xX8fxX9fxX4xX3xX24xX6exX6bxX3xX5xX8cexX16xX17xX3xX16xX1xXdxX100xXexX3xX1xX1axX42xXa5xXexX3xX4xX2bxX6xX3xXexX1axX1a69xXdxX3xXexX11cxX2045xX3xX4xX38xX16xX17xX3xX8exX8fxXc7xX4xX3xX16xX1xX2fxX16xX3xX5xX7fxX16xX3xX16axX1xXdxX3xX4xX167xXbxX3xX2bxX42xX6bxX3xX4xX1xX1795xX16xX1xX3xXa2xX1axX42xX162xX16xX6bxX3xX8exXaexX38xX16xX3xXexX1xX135dxX3xX8exX11dxX6xX3xXbxX1xX8fxX6exX16xX17xX3xXcfxX38xX3xX17xXdxX6xX3xX8exX19axX16xX1xX3xX5xX1axX145xX16xX3xXa2xX1axX6xX16xX3xXexX2fxX24xX6bxX3xX8exXe2xX16xX17xX3xXcfxXdxX7fxX16xX3xXcfxX38xX3xX8exX195xX16xX17xX3xX1xX38xX16xX1xX72xX0xX4dxXbxX12xX0xX4dxX5fxXdxXcfxX12xX0xX4dxX5xXdxX12xX0xX4dxX1axX5xX12xX0xX5fxXdxXcfxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11cxXaxX12xX0xX4dxX5fxXdxXcfxX12xX0xX4dxX5fxXdxXcfxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcd0xX1axXexX1xXaexX11cxXaxX12xX13xX1xX8e0xX24xX3xX1ab0xX72xX9exX3xX754xX3xX1b8xXcxX9exX0xX4dxXbxX12
Nhóm P.V - CTV