Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn
Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.
b02fxeda8xe5ccx12cdcxb756x12b0cx13c26x10cecx103f5xX7x13ffbxf293xeeddxd8abxb098xfef1xX5xc8acxXaxffbcx1400axe341x10df9xX3xX7x12888x13f32xX3xX7xd0e0xX4xX3xX1xf10fxc5b2xb05bxX3xX4x1084dxX3xXexX1xf215xX3xX1xX20xX21xX3xX1x12b58xX4xX3xXexcedcxXbxX3xd293x1409fxX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10x1412exX3xX37xX38xX4xX3xXex14232xX43xX21x114faxX3xXexX1xf142xX4xX3xXexXdxb9dfxX21xX0x11ac8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxce95xX10xX6xc9acxXaxX12x1400exX1xX18xX21xX3xXexb722xX4xX1xX3xX4axca3dxX3xX21xcf08xXdxX3xX1xX14xX15xX3xe3d8x14263xb56exX3xXcx13360xX3xXexX88x11857xX21xX4dxX3xX68x11b4exX3xba7cxX1xX74xX3x127f3xXdxX21xX1x108c2xX3xbe4cxf0f2xX43xX3xc150xc811xX4xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xX6exX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX22xX3xXcxea1fxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xbd8axX4dxX19x100f8xX56xX21xX3xX6exX1xc941xX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xX4xX1xX43xX3x11effxXdxdbfbxXexX22xX3xXa1xX18xXd9xX3xX5xX14xX3xX21xX1x14190xX21xX4dxX3xX21xX7cxXdxX3xX6bxX19xX21xX4dxX3xX4xb7e9xXexX3xX5xX79xXdxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX93xX1xd5ffxX3xXexX1xed18xX3xX7xX108xX3x12ddcx12ce0x110bcxX93xXcxX59xXcxf6ccxX3xX83xX14xX3xXd9xbf27xX19xX3xX4xb3bbxX19xX3xX4xX38xX4xX3xX4x12b30xXbxX22xX3xX4xX38xX4xX3xX21xX4dxX14xX21xX1xX3xXebxX38xX15xX3xX7xX38xXexX3xXexX4axXdxX29xX21xX3xb29cxX1xX6xXdxX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxfc23xX21xe18exX3xX9dxX91xX21xX4dxX3xXexX1xb3f1xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX21xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxefe5xXdxX6bxXexX1xX85xX3x123daxcb7cxX120xXbx12a20xX9bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX85xX3xX121x103b9xX1f8xXbxX1fcxX9bxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16exXebxX6xX43xX1xX6xXexXdxX21xX1xX16exX83xX21xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX1f9xd789xX59xX2xX120xX1f8xX6bx126dbxX2xX1f9xX1f9xd991xX120xX2xXexX22dxe99cxX233xX2xX5xX237xX122xX2xX16ex111faxXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX1f1xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1f8xX1f9xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX121xX208xX1f8xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xXbxX1xX38xXexX3xXebxXdxX29xX19xX3xX4xX1xX117xX3xXa1xX9exX43xX3xX68xX7cxXdxX3xX21xX4dxX1xX11bxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxX9exXdxX3xX68xX7cxXdxX3xX21xX4dxX1xX11bxX3xXexX43xX14xX21xX3xf9e9xX19xX108xX4xX3xX7xX20xX3xX155xXedxXexX3xX121xX3xX21xc647xX15xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX7xX108xX3xX120xX121xX3xX4xb0f8xX6xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX83xX84xX3xc03bxX9dxe6f0xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xc33fxX3xX6bxXdxX56xX21xX3xX4axX6xX3xX7xX38xX21xX4dxX3xX2xX1f9xX59xX233xX22xX3xX4xX38xX4xX3xXa1xX9exXdxX3xXebxXdxX29xX19xX3xXa1xbe1fxX3xXa1xX88x10447xX4xX3xX21xX4dxX1xX10xX3xXexX1xX6xX15xX3xX5xX19xX34xX21xX3xX4xX352xX6xX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xXexX88xf12cxX21xX4dxX3xXcxX4axX11bxX21xX1xX3xb287xX336xX21xX3x12cfcxX19xXd9xXedxXexX22xX3xd51bxXd9xX3xX83xXdxX12dxX21xX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX9dxedf1xX21xX4dxX22xX3xX6exX1xf364xX3xX93xX1xX352xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX4xX25xX4xX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xX3ffxX19xX18xX21xX3xXa1xX7cxXdxX3xXd6xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX3xX365xX68xX30xX4xX3xX37xX38xX4xX3xXa1xX29xX3xXbxX1xX25xX21xX4dxX3xX7xX51xX3xXcxXcbxX3xX327xX19xX108xX4xX22xX3xXbxX1xX25xX4xX3xX83xX25xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3acxX9bxX3xX9dxX9exXdxX3xXexX38xX3xX3fbx1452bxX3xX3fbxX336xX21xX3xX68xX34xX19xX22xX3xX6exX1xX421xX3xX93xX25xX4xX3xXexX4axX88xX8cxX21xX4dxX3xX93xX25xX4xX3xX93x123f5xX9dxXcxX3xXexX7cxXdxX3xXbxX1xX9exX15xX3xX83xX84xX3xX15xX6xX3xXexX19xe661xX22xX3xX37xX7cxX3xX93xd042xX21xX4dxX3xX6xX21xX3xX365xb68dxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xXebxX41axX21xX3xX5xb158xX21xX1xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX4xX1xXdxXedxX21xX3xX7xX4e6xX3xX4xX41axX21xX1xX3xX7xX38xXexX3xXa1xXdxX84xX19xX3xXexX4axX6xX3xX83xX84xX3xX15xX6xX3xXexX19xX4c9xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexf761xX21xX1xX3xX1xX54bxX21xX1xX3xX15xX3f1xXdxX3acxX9bxX3xX37xX14xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xXcxX1xX11bxX3xe9b7xX6xX21xX1xX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX22xX3xX1xX7cxXdxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX68xX7cxXdxX3xXd6xX4d0xX21xX4dxX3xX6bxX18xX21xX3xX1fcxX3cfxX3xX68xX91xX21xX4dxX3xXcxXdxXedxX21xX22xX3xXexX1xX11bxX3xX1fcxX3cfxX3xX6exX1xXcbxX3x108e0xX12dxX21xX22xX3xXexX117xX21xX1xX3xXcxX1xX38xXdxX3xXd6xX4dxX19xXd9xX12dxX21xX9bxX3xX21xX4dxX1xX10xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXebxX108xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXa1xX11bxX21xX1xX3xX155xX1xX10xX21xX3xXexX1xX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xX4xX38xX3xX21xX1xX18xX21xX3xXa1xXdxX29xX21xX3xX1xX54bxX21xX1xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX121xX3xX21xX336xX15xX3xX327xX19xX6xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX4b4xX38xX21xX4dxX3xX21xX4dxX177xXdxX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX4b4xX6xX19xX3xX155xX1xXdxX3xX21xX4dxX1xX10xX3xXebxX38xX43xX3xX4xX38xX43xX3xXexX421xX15xX3xXexX1cxXexX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xX121xX3xX21xX336xX15xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX120xX121xX122xX93xXcxX59xXcxX127xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXexX1xX6xX15xX3xX5xX19xX34xX21xX3xXexX9exXdxX3xX68xX7cxXdxX3xX21xX4dxX1xX11bxX22xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xXebxXdxX29xX19xX3xX6bxX88xX20xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xXa1xX9exXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX4xX352xX6xX3xXexX43xX14xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX6xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX121xX3xX21xX336xX15xX3xX327xX19xX6xX9bxX3xXebxXdxX29xX19xX3xX6bxX88xX20xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xX4xX38xX3xX21xX1xX18xX21xX3xXa1xX3cfxX3xX4xX421xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX7xX38xX21xX4dxX3xXexX9exX43xX22xX3xXa1xX9exXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX3xXexX1xXdxXedxXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX4xX19xX7cxX4xX3xX7xX108xX21xX4dxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xX21xX12dxX19xX3xX4axX79xX22xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX155xX74xX21xX1xX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX352xX6xX3xX4xX1xXdfxX21xX4dxX3xXexX6xX3xX5xX14xX3xX3fbxX11bxX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXexX25xX3xXexX1xXdxX12dxX21xX3xXexX14xXdxX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX22xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xXexX1xX131xXd9xX3xX83xX4e6xX3xXa1xX9exXdxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX22xX3x11dddxX21xX1xX3xX1xca41xX21xX4dxX3xX4dxXdxX41axXdxX3xXbxX1xX421xX21xX4dxX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX22xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xX4xX1xXdxXedxX21xX3xX7xX4e6xX3xX93xX7cxX21xX4dxX3xX7xX41axX21xX3xX327xX19xX108xX4xX3xXexXedxX3xX15x1333exX19xX3xX15xX51xX4xX22xX3xc98cxX6xX21xX1xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX83xX336xX21xX3xX1xX43xX38xX3xXexX1xXedxX3xX4dxXdxX3f1xXdxX16exX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xX3cfxX3xXa1xXdxX3xX1fcxX6xX22xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX6bxXdxX3xX7xX41axX21xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xX29xX3xX5xX9exXdxX3xX4xX1xX43xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX6xX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX3xX5xX14xX3xX83xX4d0xX3xX4xX8bfxX21xX4dxX3xXa1xX91xX3xX7xX7cxX3xX83xX14xX3xX327xX19xX4c9xX3xX4dxXdxX38xX85xX3xX9dxX421xX3xX5xX14xX3xXcxX1xX177xXdxX3xXa1xX9exXdxX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xX4b4xX51xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xXcxX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xX97xX7cxXexX3xXexX139xX15xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX7xX38xX21xX4dxX3xX21xX4dxX177xXdxX3xXa1xX29xX3xX4xX1xXdfxX21xX4dxX3xXexX6xX3xXexX1xX88xX177xX21xX4dxX3xX1fcxX19xXd9xX12dxX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX21xX43xXdxX3xXexX1xX10xX43xX16exX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xX5xX14xX3xXebxXdxX29xX19xX3xXexX88xX3d3xX21xX4dxX3xX4xX6xX43xX3xXa1xc7e1xXbxX3xX21xX1xX139xXexX3xX4xX352xX6xX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xXd9xX12dxX19xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xX6xX21xX1xX3xX1xX8bfxX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX9bxX3xX155xXedxXexX3xXexXdxX21xX1xX3xX4axX9exX21xX4dxX3xX21xX4dxX177xXdxX3xX4xX352xX6xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXexX4axX74xX3xXexX19xX16cxX22xX3xX155xX1xX74xX3xXbxX1xX38xX4xX1xX22xX3xX5xX88xX20xX21xX4dxX3xXexX4axXdxX3xX4xX352xX6xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xX83xX14xX3xXexX1xX177xXdxX3xXa1xX9exXdxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX21xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX6bxXexX1xX85xX3xX1f8xX1f9xX120xXbxX1fcxX9bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX85xX3xX121xX208xX121xXbxX1fcxX9bxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16exXebxX6xX43xX1xX6xXexXdxX21xX1xX16exX83xX21xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX1f9xX22dxX59xX2xX120xX1f8xX6bxX233xX2xX1f9xX1f9xX237xX22dxX1f9xXexX208xX23cxX23cxX208xX5xX2xX120xX122xX1f9xX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX1f1xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1f8xX1f9xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX121xX208xX121xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXa1xX9exXdxX3xXebxXdxX29xX19xX3xX6bxX51xX3xX68xX7cxXdxX3xX21xX4dxX1xX11bxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX93xX19xX7cxX4xX3xXa1xX177xXdxX3xX83xX14xX3xX7xX51xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX4xX352xX6xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xX3cfxX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xXebxXdxX29xX19xX3xXexX88xX3d3xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX22xX3xX155xX1xX20xXdxX3xX6bxX34xXd9xX3xX155xX1xX38xXexX3xX83xX30xX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX21xXdxX84xX15xX3xXexXdxX21xX3xX4xX1xX43xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX3xX83xX14xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexXdxXedxX21xX3xXebxX7cxX3xXexX1xXedxX3xX4dxXdxX3f1xXdxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX4xX19xX7cxX4xX3xXa1xX139xX19xX3xXexX4axX6xX21xX1xX3xX83xX54bxX3xXa1xX7cxX4xX3xX5xX34xXbxX22xX3xXexX51xX3xX6bxX43xX22xX3xX1xX43xX14xX3xXebxX54bxX21xX1xX22xX3xX6bxX18xX21xX3xX4xX1xX352xX3xX83xX14xX3xXexXdxXedxX21xX3xXebxX7cxX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX16exX3xX365xX900xX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xXexX6xX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX22xX3xX21xX43xX21xX3xX7xX4d0xX21xX4dxX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXexX6xX3xXa1xX3cfxX3xX7xXdxX21xX1xX3xX4axX6xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX22xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xX8baxX21xX1xX3xX1xX8bfxX21xX4dxX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xX83xX4e6xX3xXa1xX9exXdxX22xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXd6xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xX3cfxX3xX5xX14xX15xX3xX4axX9exX21xX4dxX3xX4axe627xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xXexX6xX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX3xX83xX14xX3xX21xX43xX21xX3xX7xX4d0xX21xX4dxX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXexX6xX3acxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX5xX14xX3xXexX14xXdxX3xX7xX41axX21xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xX83xX4d0xX3xX4dxXdxX38xX3xX4xX19xX41axX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX6xX3xX83xX14xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX22xX3xX7xX43xXdxX3xX7xX38xX21xX4dxX3xX7xX51xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX22xX3xX6bxX8f8xX21xX3xX6bxX1cxXexX3xX15x14279xXdxX3xXebxX88xX3f1xX4xX3xXa1xXdxX3xX5xX12dxX21xX3xX83xX14xX3xXexX1xX1cxX21xX4dxX3xX5xX3d3xXdxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX16exX3xX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xX83xX14xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX5xX14xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX131xX21xX3xXexX1xXdxXedxXexX22xX3xX5xX14xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX1xXedxXexX3xX7xXa2xX4xX3xX327xX19xX6xX21xX3xXexX4axX30xX21xX4dxX22xX3xXexX1xX88xX177xX21xX4dxX3xX1fcxX19xXd9xX12dxX21xX22xX3xX155xX1xX4d0xX21xX4dxX3xXexX1xX29xX3xXexX1xXdxXedxX19xX3xXa1xX108xXdxX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX43xX14xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xXexX43xX14xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX22xX3xXexX4axX88xX3f1xX4xX3xX1xXedxXexX3xX5xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXa2xX4xX3xXa1xX41axX21xX4dxX22xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX3xX21xX1xX14xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX19xX3xX6bxX88xXd93xX21xX4dxX22xX3xX4ax1248axX21xX3xX5xX19xXd9xX16cxX21xX22xX3xX4xX108xX21xX4dxX3xX1xXdxXedxX21xX22xX3xXbxX1xX25xX21xX4dxX3xX7xX51xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX22xX3xXbxX1xX25xX4xX3xX83xX25xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4axX79xX3xX21xX7cxXdxX3xX1xX14xX15xX3xX83xX84xX85xX3xXcxX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xX9dxX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX9bxX3xX6exX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX22xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xX4xX1xX43xX3xXebxXdxXedxXexX22xX3xXa1xX18xXd9xX3xX5xX14xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX21xX7cxXdxX3xX6bxX19xX21xX4dxX3xX4xX108xXexX3xX5xX79xXdxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX7xX108xX3xX120xX121xX122xX93xXcxX59xXcxX127xX3xX83xX14xX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX139xXbxX22xX3xX4xX38xX4xX3xX21xX4dxX14xX21xX1xX3xXebxX38xX15xX3xX7xX38xXexX3xXa1xX29xX3xXexX4axXdxX29xX21xX3xX155xX1xX6xXdxX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX177xXdxX3xX4dxXdxX6xX21xX3xX327xX19xX6xX22xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX6xX3xX21xX12dxX19xX3xX4axX6xX3xX83xX14xX3xX4xX1xX117xX3xXa1xX9exX43xX3xXex13782xX3xX4axX139xXexX3xX7xX3f1xX15xX22xX3xXebx12c3dxX21xX4dxX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX22xX3xX21xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX22xX3xX327xX19xX6xX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xXexX1xX177xXdxX3xX155xc215xX16exX3x138fexX131xX21xX3xXa1xX18xXd9xX3xX21xX1xX139xXexX3xX5xX14xX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX7xX108xX3xX120xX121xX3xX4xX352xX6xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX155xX1xX43xX38xX3xX4d8xb67exX1219xX3xX365xX83xX84xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3acxX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xX83xXdxX16cxX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXd6xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX23cxX3xX155xX1xX43xX38xX3xX4d8xX1219xX1219xX3xX83xX84xX3xX365xXcxX336xX21xX4dxX3xX4xX88xX177xX21xX4dxX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX22xX3xX4xX1xX117xX21xX1xX3xXa1xX108xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX9bxX3xX21xX4dxX336xX21xX3xX4xX1x12239xX21xX22xX3xXa1xX367xXd9xX3xX5xX8bfxXdxX3xX7xX51xX3xX7xX19xXd9xX3xXexX1xX43xX38xXdxX3xX83xX84xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXebxXdxX29xX19xX3xX1xXdxX16cxX21xX3acxXexX51xX3xX6bxXdxX56xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX365xX22xX3acxXexX51xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xX1xX43xX38xX365xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX21xX7cxXdxX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX9exXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xX4axX139xXexX3xX327xX19xX6xX21xX3xXexX4axX30xX21xX4dxX22xX3xX155xX1xX38xX3xXexX43xX14xX21xX3xX6bxXdxX16cxX21xX22xX3xX83xX3f1xXdxX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX3f1xXdxX22xX3xX7xX38xX21xX4dxX3xXexX9exX43xX22xX3xXexX1xXdxXedxXexX3xXexX1xX51xX4xX22xX3xXexX9exX43xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX15x11f3cxX22xX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX22xX3xX4xX421xX3xX7xXa2xX4xX3xX5xX6xX21xX3xXexX43xX41axX3xX7xX18xX19xX3xX4axX7cxX21xX4dxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX43xX14xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXexX43xX14xX21xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX22xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX9dxX9exXdxX3xX1xX7cxXdxX3xX4d8xX1219xX1219xX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXa1xX38xX21xX1xX3xX4dxXdxX38xX3xX4xX6xX43xX16exX3xXd6xXcbxXdxX3xXebxX34xXexX3xX5xX14xX85xX3xX93xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX22xX3xX4xX1xX117xX3xXa1xX9exX43xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX15xX7cxXexX3xX4xX38xX4xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX12dxX15xX3xXexXdfxX4xX22xX3xXebxX14xXdxX3xXebxX41axX21xX22xX3xX4xX1xX139xXexX3xX5xX88xX3d3xX21xX4dxX16exX3xX3fbxXdxX16cxX4xX3xX4axXfc1xX21xX3xX5xX19xXd9xX16cxX21xX22xX3xXexX19xX3xX6bxX88xXd93xX21xX4dxX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX4axX38xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX4xX421xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX16exX3xX93xX38xX4xX3xX4xX139xXbxX3xX19x1257cxX22xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX22xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xXa2xX21xX4dxX3xXa1xX131xX19xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xXa1xX20xX21xX3xX83xX11bxX22xX3xX21xX1xX139xXexX3xX5xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXa1xX91xX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX3xbe92xX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xX158cxX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX6xX21xX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX22xX3xX158cxX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX6xX21xX3xX93xX1xX139xXbxX3xX1xX14xX21xX1xX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xXa1xX3cfxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xXebxX11b2xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX5xX14xX15xX22xX3xX1xX14xX21xX1xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX22xX3xX83xX3f1xXdxX3xXbxX1xX88xX20xX21xX4dxX3xX4xX1xX18xX15xX3acxXexX4axX12dxX21xX3xXexX4axX88xX3f1xX4xX22xX3xX6bxX88xX3f1xXdxX3xX7xX6xX19xX365xX22xX3acxXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX4axX88xX3f1xX4xX22xX3xX21xX4dxX43xX14xXdxX3xX7xX6xX19xX365xX22xX3acxX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xXa1xXdxX3xXa1xX4d0xXdxX3xX83xX3f1xXdxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xXaxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX93xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xXexX19xXd9xX12dxX21xX3xXexX4axX19xXd9xX84xX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX7xX38xX21xX4dxX3xXexX9exX43xX22xX3xX4xX421xX3xX7xXa2xX4xX3xXexX38xX4xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX22xX3xX5xX6xX21xX3xXexX43xX41axX3xX15xX9exX21xX1xX3xX15xX13cbxX3xXa1xXedxX21xX3xX21xX1xX34xX21xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX83xX14xX3xX1xX14xX21xX1xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXexX11a6xX21xX4dxX3xXebxX88xX3f1xX4xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX21xX12dxX21xX3xXexX41axX21xX4dxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xX4xX352xX6xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX16exX3xX93xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX155xXdxX29xX15xX3xXexX4axX6xX22xX3xX4dxXdxX38xX15xX3xX7xX38xXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX4xX1xXdfxX3xXexX4axX30xX21xX4dxX22xX3xX4xX421xX3xXexX74xX21xX1xX3xX4dxXdxX38xX43xX3xX6bxX25xX4xX22xX3xX4axX336xX21xX3xXa1xX10xX3xX4xX6xX43xX22xX3xXbxX1xd343xX21xX4dxX3xX21xX4dxX11a6xX6xX3xX4xX38xX4xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX9exX15xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX365xXd6xX1xXfaxX21xX4dxX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX3xXexX4axX12dxX21xX3xXa1xX18xXd9xX3xXa1xX3cfxX3xX4dxX421xXbxX3xXbxX1xX131xX21xX3xXa1xX139xX19xX3xXexX4axX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX336xX21xX3xX4xX1xX12d0xX21xX3xX4xX421xX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX3xXexX54bxX21xX1xX3xXexX4axX9exX21xX4dxX3xX7xX19xXd9xX3xXexX1xX43xX38xXdxX3xX83xX84xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXebxXdxX29xX19xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX365xXexX51xX3xX6bxXdxX56xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX3acxX22xX3xX365xXexX51xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xX1xX43xX38xX3acxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXa1xX7cxXdxX3xX21xX4dxX495xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX22xX3xX21xX1xX139xXexX3xX5xX14xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX22xX3xX327xX19xX41axX21xX3xX5xX4c9xX3xX83xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xXa2xX21xX4dxX3xXa1xX131xX19xX3xX4xX38xX4xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXa2xX4xX22xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xXa1xX20xX21xX3xX83xX11bxX9bxX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xXa1xX7cxXdxX3xX21xX4dxX495xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX3xX4xX421xX3xXebxX41axX21xX3xX5xX4e6xX21xX1xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX83xXfaxX21xX4dxX3xX83xX14xX21xX4dxX22xX3xXbxX1xX367xX15xX3xX4xX1xX139xXexX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX7xX38xX21xX4dxX22xX3xX4xX421xX3xXexX4axX38xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX14xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX4xX20xX3xXa1xXdfxX21xX4dxX3xXa1xX1cxX21xX22xX3xXexXdxX12dxX21xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX22xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX15xX8f8xX19xX22xX3xX1xX43xX14xX21xX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xXexX108xXexX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX4dxXdxX6xX43xX22xX3xX4dxX421xXbxX3xXbxX1xX131xX21xX3xXexX9exX43xX3xX4axX6xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXa1xX7cxXexX3xXbxX1xX38xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX83xXdxX16cxX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX4axXdxX29xX21xX3xX155xXdxX21xX1xX3xXexXedxX3xX122xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX22xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXebxX41axX43xX3xX83xX16cxX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3acxX3xc93bxX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX155xX1xc9ddxX21xX4dxX3xXa1xX11bxX21xX1xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXd6xX1xXdxX84xX19xX3xX83xX139xX21xX3xXa1xX84xX3xX155xX1xX421xX22xX3xX1xXedxXexX3xX7xXa2xX4xX3xXbxX1xXa2xX4xX3xXexX9exXbxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xX21xX1xX139xXexX3xX5xX14xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX4xX1xX117xX21xX1xX3xXa1xX108xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXa1xX84xX3xX4xX34xXbxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX155xX11e1xX22xX3xX83xX14xX3xXa1xXedxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX155xX11e1xX3xX9dxX9exXdxX3xX1xX7cxXdxX3xX4d8xX1219xX1219xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX4dxXdxX41axXdxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xX4xX421xX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xX4axX79xX3xX4axX16cxXexX16exX3xXcxX11a6xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xXexX4axX14xX43xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX22xX3xXa1xX3cfxX3xX1fcxX19xX139xXexX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xXexX139xX15xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xX4xX38xX3xX21xX1xX18xX21xX3xXexXdxX12dxX21xX3xXexXdxXedxX21xX22xX3xXa1xXdxX29xX21xX3xX1xX54bxX21xX1xX22xX3xXexX1xX51xX4xX3xX7xX51xX3xX4xX421xX3xX7xXa2xX4xX3xX5xX6xX21xX3xXexX43xX41axX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX22xX3xX155xX1xX20xXdxX3xX6bxX34xXd9xX3xXexX54bxX21xX1xX3xX4xX41axX15xX22xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX5xX51xX4xX22xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xXd9xX12dxX19xX3xX21xX88xX3f1xX4xX22xX3xX4c9xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xX83xX14xX3xX15xX43xX21xX4dxX3xX15xX19xX108xX21xX3xX4xX108xX21xX4dxX3xX1xXdxXedxX21xX22xX3xXbxX1xX25xX21xX4dxX3xX7xX51xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX15xX30xXdxX3xXexX131xX21xX4dxX3xX5xX3f1xXbxX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX22xX3xX4xXcbxX3xX83xX495xX3xXexX43xX14xX21xX3xXexX1xX29xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX6xX3xX155xXdxX12dxX21xX3xXa1xX11bxX21xX1xX22xX3xX1xX336xX21xX4dxX3xX1xX38xXdxX22xX3xXbxX1xX139xX21xX3xXa1xX139xX19xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXexX1xX1cxX21xX4dxX3xX5xX3d3xXdxX3xX15xX25xX4xX3xXexXdxX12dxX19xX3xXa1xX7cxX4xX3xX5xX34xXbxX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xX4dxX1cxX21xX3xX5xXdxX84xX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX21xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX6bxXexX1xX85xX3xX1f8xX1f9xX120xXbxX1fcxX9bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX85xX3xX121xX23cxX233xXbxX1fcxX9bxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16exXebxX6xX43xX1xX6xXexXdxX21xX1xX16exX83xX21xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX1f9xX22dxX59xX2xX120xX1f8xX6bxX233xX2xX1f9xX22dxX120xX120xX121xXexX1f9xX208xX120xX121xX5xX2xX122xX22dxX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX1f1xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1f8xX1f9xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX121xX23cxX233xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xX93xX38xX4xX3xXa1xX9exXdxX3xXebxXdxX29xX19xX3xXexX9exXdxX3xXa1xXdxX29xX15xX3xX4xX131xX19xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xX68xX7cxXdxX3xXexX4axX88xX177xX21xX4dxX3xX900xXdxX12dxX21xX3xX68xX91xX21xX4dxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX365xXcxX1xX6xXd9xX3xX15xX12d0xXexX3xX37xX6xX21xX3xX93xX1xX139xXbxX3xX1xX14xX21xX1xX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xXexX4d0xXdxX3xX21xX1xXdxX16cxXexX3xX5xXdxX16cxXexX3xX1xX43xX6xX21xX3xX21xX4dxX1xX12dxX21xX1xX3xX83xX14xX3xXebxXdxX29xX19xX3xX6bxX88xX20xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xX4xX38xX3xX21xX1xX18xX21xX3xXexXdxX12dxX21xX3xXexXdxXedxX21xX22xX3xXa1xXdxX29xX21xX3xX1xX54bxX21xX1xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX16exX3xX97xXe71xXdxX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xX4xX38xX3xX21xX1xX18xX21xX3xXa1xXdxX29xX21xX3xX1xX54bxX21xX1xX3xXexXdxX12dxX21xX3xXexXdxXedxX21xX3xXa1xX421xX3xX5xX14xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXebxX4d0xX21xX4dxX3xX1xX43xX6xX3xXa1xXa39xXbxX365xX22xX3xXa1xX6xX21xX4dxX3xXexX11a6xX21xX4dxX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX83xX19xX21xX3xX4dxX421xXbxX22xX3xXexX9exX43xX3xX4axX6xX3acxX4axX11a6xX21xX4dxX3xX1xX43xX6xX3xXa1xXa39xXbxXaxX3xX4xX1xX43xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX16exX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXd6xX1xX14xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXexX4axX18xX21xX3xXexX4axX30xX21xX4dxX3xX4dxX1xXdxX3xX21xX1xX34xX21xX3xX83xX14xX3xX15xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX3xXa1xX91xX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX25xX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX19xXd9xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xXexX51xX19xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX9exXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX22xX3xX21xXedxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX7xX38xX21xX4dxX22xX3xX6bxX8f8xX21xX3xX6bxX1cxXexX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX4axX7cxX21xX4dxX3xXa1xX29xX3xX15xX30xXdxX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX21xX43xXdxX3xXexX1xX10xX43xX22xX3xX4xX8bfxX21xX4dxX3xXexXdxXedxX21xX3xXebxX7cxX3acxX3xX1a39xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd6xX4dxX19xXd9xX56xX21xX3xX6exX1xXdfxX3xXcxX4axX30xX21xX4dxX3xX21xX1xX139xX21xX3xX15xX9exX21xX1xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xX21xXedxXbxX3xX21xX4dxX1xX4e6xX22xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX352xX6xX3xXexX11a6xX21xX4dxX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX83xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX6bxX18xX21xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXd6xX1xX139xXexX3xXexX4axX74xX3xX83xX3f1xXdxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXa1xX38xX21xX1xX3xX4dxXdxX38xX3xX83xX84xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX15xX12d0xXexX3xX4xX17c8xX21xX3xX1xX9exX21xX3xX4xX1xXedxX22xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX4xX495xX21xX4dxX3xXbxX1xX18xX21xX3xXexX74xX4xX1xX3xXebxX108xXdxX3xX4xX41axX21xX1xX22xX3xXexX54bxX21xX1xX3xX1xX54bxX21xX1xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX7xX6xX19xX3xX22dxX121xX3xX21xX336xX15xX3xXa1xXcbxXdxX3xX15xX3f1xXdxX3xX83xX14xX3xX21xX12dxX19xX3xX4axX79xX3xX4xX421xX3xXexX38xX4xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX15xX9exX21xX1xX22xX3xX21xX1xXdxX84xX19xX3xX4xX1xXdxX84xX19xX3xXa1xXedxX21xX3xXa1xX7cxXdxX3xX21xX4dxX495xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX83xX14xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xXa1xX12d0xXexX3xX4axX6xX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX3xXbxX1xX41axXdxX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX25xX4xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX22xX3xXebxX41axX43xX3xX83xX16cxX3xX21xX84xX21xX3xXexX41axX21xX4dxX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xXa1xX139xX19xX3xXexX4axX6xX21xX1xX3xXbxX1xX41axX21xX3xXebxX38xX4xX3xX4xX38xX4xX3xX327xX19xX6xX21xX3xXa1xXdxX29xX15xX3xX7xX6xXdxX3xXexX4axX38xXdxX22xX3xXexX1xX8bfxX3xXa1xX11bxX4xX1xX22xX3xXa1xX38xXbxX3xXa2xX21xX4dxX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX3xX4xX352xX6xX3xX7xX51xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX4dxXdxX6xXdxX3xXa1xX43xX9exX21xX3xX15xX3f1xXdxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXd6xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xX9dxX9exXdxX3xX1xX7cxXdxX3xX4d8xX1219xX1219xX1219xX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXa1xX3cfxX3xX4xX1xX117xX3xX4axX79xX85xX3xX365xXcxX4axX43xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX21xX336xX15xX3xXexX3f1xXdxX3xXbxX1xX41axXdxX3xXa1xX12d0xX4xX3xXebxXdxX16cxXexX3xX4xX43xXdxX3xXexX4axX30xX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX20xX21xX3xX21xXfaxX6xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX22xX3xX4xX1xX117xX21xX1xX3xXa1xX108xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX43xX14xX21xX3xX6bxXdxX16cxX21xX3xX83xX84xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX3acxX16exX3xX365xe2acxXdxX12dxX21xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX22xX3xX155xXdxX12dxX21xX3xXexX4axX54bxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXd6xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX23cxX3xX155xX1xX43xX38xX3xX4d8xX1219xX22xX3xXd6xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX23cxX3xX155xX1xX43xX38xX3xX4d8xX1219xX1219xX3xX83xX84xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXebxX11b2xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX3xXebxXdxX16cxX21xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX15xX9exX21xX1xX3xX15xX13cbxX22xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xX5xXdxX16cxXexX22xX3xXa1xX91xX21xX4dxX3xXebxX7cxX3xXa1xX29xX3xX21xX4dxX336xX21xX3xX4xX1xX12d0xX21xX22xX3xXa1xX367xXd9xX3xX5xX8bfxXdxX3xX7xX51xX3xX7xX19xXd9xX3xXexX1xX43xX38xXdxX3xX83xX84xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xXebxXdxX29xX19xX3xX1xXdxX16cxX21xX3acxXexX51xX3xX6bxXdxX56xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX365xX22xX3acxXexX51xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xX1xX43xX38xX365xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX21xX7cxXdxX3xXebxX7cxX3acxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX21xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX6bxXexX1xX85xX3xX1f8xX1f9xX120xXbxX1fcxX9bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX85xX3xX121xX2xX121xXbxX1fcxX9bxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16exXebxX6xX43xX1xX6xXexXdxX21xX1xX16exX83xX21xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX1f9xX22dxX59xX2xX120xX1f8xX6bxX233xX2xX1f9xX22dxX120xX22dxX233xXexX2xX233xX2xX237xX5xX22dxX122xX23cxX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX1f1xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1f8xX1f9xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX121xX2xX121xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xX68xX54bxX21xX1xX3xX41axX21xX1xX3xXexX9exXdxX3xXa1xXdxX29xX15xX3xX4xX131xX19xX3xXcxX1xX38xXdxX3xXd6xX4dxX19xXd9xX12dxX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX139xXbxX3xX19xX153dxX3xXa1xX41axX21xX4dxX22xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xX327xX19xXd9xX84xX21xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xXa1xX20xX21xX3xX83xX11bxX3xX4xX131xX21xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX19xXd9xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX155xXedxXexX3xX327xX19xX41axX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX9exXexX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX21xX336xX15xX3xX327xX19xX6xX22xX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX25xX4xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX20xX21xX3xX21xXfaxX6xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX16exX3xXd6xX4dxX1xXdxX12dxX15xX3xXexXdfxX4xX22xX3xXexX51xX3xX4dxXdxX38xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX15xX7cxXexX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX421xX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX22xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX4xX1xX117xX3xX4axX6xX3xXexX9exXdxX3xX2360xXedxXexX3xX5xX19xX34xX21xX3xX7xX108xX3xX120xX2xX122xX2360xX13xX59xXcxX127xX22xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX2xX1f8xX59xX121xX59xX1f9xX120xX1f9xX2xX3xX15xX3f1xXdxX3xXa1xX18xXd9xX3xX4xX352xX6xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX83xX84xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX25xX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX7xX108xX3xX120xX121xX122xX93xXcxX59xXcxX127xX3xX4xX352xX6xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX365xX3fbxX84xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3acxX16exX3xX93xX1xXdfxX3xXexX4axX30xX21xX4dxX3xX327xX19xX38xX21xX3xXexX4axXdxX16cxXexX22xX3xXexX34xXbxX3xXexX4axX19xX21xX4dxX3xX5xX14xX15xX3xXexX108xXexX3xXebxX6xX3xX83xX139xX21xX3xXa1xX84xX85xX3xX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xX83xX14xX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xXd9xX12dxX19xX3xX4xX131xX19xX22xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX3xX5xX14xX3xX1xX30xX4xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXexX1xXedxX3xX4dxXdxX3f1xXdxX3xX327xX19xX6xX21xX3xX83xX14xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX327xX19xX6xX21xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX4xX1xXdxXedxX21xX3xX7xX4e6xX3xX4xX7cxX21xX4dxX3xX7xX41axX21xX3xX4xX1xX18xX21xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX16exX3xXcxX1xXdfxX4xX3xXa1xX367xXd9xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xX21xXedxXbxX3xX21xX4dxX1xX4e6xX22xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX352xX6xX3xXexX11a6xX21xX4dxX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX83xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX6bxX18xX21xX16exX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX7xX51xX3xXexX1xX139xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX83xX14xX43xX3xXa1xX177xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX22xX3xXexX1xX34xXexX3xX7xX51xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX21xX84xX21xX3xXexX41axX21xX4dxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xX83xXfaxX21xX4dxX3xX4xX1xX1cxX4xX22xX3xX4xX7cxXdxX3xX21xX4dxX19xX91xX21xX3xX7xXa2xX4xX3xX15xX9exX21xX1xX3xXexX43xX3xX5xX3f1xX21xX22xX3xXa1xX29xX3xXexX43xX14xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xXexX43xX14xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xX83xX14xX3xXexX43xX14xX21xX3xX327xX19xX18xX21xX3xXexX6xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX19xXd9xX3xX21xX7cxXdxX3xX5xX51xX4xX22xX3xX83xX88xX3d3xXexX3xX327xX19xX6xX3xX155xX1xX421xX3xX155xX1xX336xX21xX22xX3xXexX1xX38xX4xX1xX3xXexX1xXa2xX4xX22xX3xX1xX43xX14xX21xX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX15xX30xXdxX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX4dxXdxX6xXdxX3xXa1xX43xX9exX21xX3xX15xX3f1xXdxX16exX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX43xX3xX15xXe71xXdxX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xXexX1xX51xX4xX3xX7xX51xX3xXexX1xX139xX15xX3xX21xX1xX19xX131xX21xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX37xX38xX4xX22xX3xXexX1xX108xX21xX4dxX3xX21xX1xX139xXexX3xX4dxXdxXfaxX6xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX1xX14xX21xX1xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX22xX3xX4dxXdxXfaxX6xX3xX5xX177xXdxX3xX21xX421xXdxX3xX83xX14xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX5xX14xX15xX16exX3xX8baxXdxX3xX4xX495xX21xX4dxX3xXexX54bxX15xX3xXexX1xX139xXd9xX3xX8cxX3xXa1xX421xX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX4xX1xX19xX367xX21xX3xX15xX51xX4xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xX4xX131xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX22xX3xXexX19xX3xX6bxX88xXd93xX21xX4dxX22xX3xX4axXfc1xX21xX3xX5xX19xXd9xX16cxX21xX22xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX21xX1xX19xX3xX4xX131xX19xX22xX3xX5xX13cbxX3xX7xX108xX21xX4dxX3xXexX51xX3xX21xX1xXdxX12dxX21xX22xX3xX15xX43xX21xX4dxX3xX15xX19xX108xX21xX3xX83xX88xX20xX21xX3xX5xX12dxX21xX22xX3xX1xX43xX14xX21xX3xXexX1xXdxX16cxX21xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXebxX41axX21xX3xXexX1xX18xX21xX3xX15xX54bxX21xX1xX85xX3xX37xX41axX21xX3xX5xX4e6xX21xX1xX22xX3xX155xXdxX12dxX21xX3xXa1xX11bxX21xX1xX22xX3xXexX19xXd9xX16cxXexX3xXa1xX108xXdxX3xXexX4axX19xX21xX4dxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX83xX3f1xXdxX3xX15xX25xX4xX3xXexXdxX12dxX19xX22xX3xX5xX4c9xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX9bxX3xX4xX131xX21xX22xX3xX155xXdxX16cxX15xX22xX3xX5xXdxX12dxX15xX22xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX22xX3xX4xX1xX74xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xX83xX4d0xX3xXexX88xX9bxX3xX4dxX131xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xXexXdxX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xXd9xX12dxX19xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX1xX30xX4xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX4dxX1cxX21xX3xXebxX421xX3xX15xX38xX19xX3xXexX1xX11bxXexX3xX83xX3f1xXdxX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX1xXedxXexX3xX5xX17c8xX21xX4dxX22xX3xX1xXedxXexX3xX7xXa2xX4xX3xXbxX1xX25xX21xX4dxX3xX7xX51xX3xXcxXcbxX3xX327xX19xX108xX4xX22xX3xXbxX1xX25xX4xX3xX83xX25xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX16exX3xX3ffxX19xX6xX3xXa1xX421xX22xX3xXebxX91xXdxX3xXa1xX1cxXbxX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xXd9xX12dxX19xX3xX21xX88xX3f1xX4xX22xX3xX4c9xX3xX4xX1xX74xX3xXexX51xX3xX5xX51xX4xX22xX3xXexX51xX3xX4xX88xX177xX21xX4dxX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX22xX3xX155xX1xX38xXexX3xX83xX30xX21xX4dxX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX4axXdxX29xX21xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXbxX1xX91xX21xX3xX83xXdxX21xX1xX22xX3xX1xX9exX21xX1xX3xXbxX1xXdfxX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX1xX43xX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX4axXdxX29xX21xX22xX3xX6bxX18xX21xX3xXexX7cxX4xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xX4xX88xX177xX21xX4dxX3xXexX1xX11bxX21xX1xX22xX3xXexX4axX88xX177xX21xX4dxX3xXexX91xX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX3fbxX3f1xXdxX3xXa1xX7cxXdxX3xX21xX4dxX495xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xXa1xX3cfxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXexX4d0xXdxX3xX5xX19xXd9xX16cxX21xX3xX83xX14xX3xXexX4axX88xX8cxX21xX4dxX3xXexX1xX14xX21xX1xX22xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXexX6xX3xX7xX13cbxX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xXexX336xX21xX4dxX3xX4xX88xX177xX21xX4dxX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX7xXa2xX4xX3xX15xX9exX21xX1xX22xX3xX7xXa2xX4xX3xX4xX1xXdxXedxX21xX3xXa1xX139xX19xX3xX83xX14xX3xX7xX51xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX7xX38xX21xX4dxX22xX3xX1fcxXa2xX21xX4dxX3xXa1xX38xX21xX4dxX3xX83xX3f1xXdxX3xX83xX6xXdxX3xXexX4axX17c8xX22xX3xX7xXa2xX3xX15xX16cxX21xX1xX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX3xX4xX38xX4xX1xX3xX15xX9exX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX7xX51xX3xXexXdxX21xX3xX4xX34xXd9xX22xX3xX155xX11e1xX3xX83xX30xX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX365xX1fcxXa2xX21xX4dxX3xXa1xX38xX21xX4dxX3xX5xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX22xX3xX5xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xX14xXd9xX3xXexX3f1xX3xXexX1xX34xXexX3xXexX4axX19xX21xX4dxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX4xX352xX6xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3acxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX13xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX85xX3xX13xX14xX3xXexX1xXdfxX4xX3xXa1xX367xXd9xX22xX3xXexX9exX43xX3xX4xX1xX19xXd9xX29xX21xX3xXebxXdxXedxX21xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX15xX13cbxX3xXexX11a6xX3xX365xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3acxX3xX7xX6xX21xX4dxX3xX365xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3acxX22xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xX43xX38xX3xXebxX11b2xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX4xX1xX88xX20xX21xX4dxX3xXexX4axX54bxX21xX1xX3xX1xX14xX21xX1xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX22xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX5xX14xX15xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX22xX3xXexX1xXdxXedxXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX4xX352xX6xX3xXa1xX11bxX6xX3xXbxX1xX88xX20xX21xX4dxX22xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xXa1xX20xX21xX3xX83xX11bxX3xX83xX14xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX22xX3xX4xX1xX117xX21xX1xX3xXa1xX108xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXa1xX84xX3xX4xX6xX43xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xXexX4axX38xX4xX1xX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xX83xX25xX3xX4xX352xX6xX3xX15xXe71xXdxX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX9bxX3xX4dxXdxX41axXdxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX3xX4xX38xX4xX3xX155xX1xX18xX19xX3xXa1xX7cxXexX3xXbxX1xX38xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX4xX3xX83xX139xX21xX3xXa1xX84xX3xXexX4axX30xX21xX4dxX3xXexX18xX15xX22xX3xXebxXa2xX4xX3xX1fcxXdfxX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX22xX3xXexX4axX12dxX21xX3xX21xX84xX21xX3xXexX41axX21xX4dxX22xX3xX155xXdxX15xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX6xX15xX3xX5xX14xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX4xX8bfxX21xX4dxX3xX83xX3f1xXdxX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xX97xX38xX4xX3xX122xX3xX13xX12dxX21xXdxX21xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xX15xX30xXdxX3xX1xX14xX21xX1xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxX1xX139xX15xX3xX21xX1xX19xX131xX21xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX37xX38xX4xX3xX83xX84xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX22xX3xX4xX1xX117xX21xX1xX3xXa1xX108xX21xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX4xX41axX3xX83xX84xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX83xX14xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX9bxX3xX21xX18xX21xX4dxX3xX4xX6xX43xX3xX21xX336xX21xX4dxX3xX5xX51xX4xX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX22xX3xX21xX336xX21xX4dxX3xX5xX51xX4xX3xX4xX131xX15xX3xX327xX19xXd9xX84xX21xX3xX83xX14xX3xX7xXa2xX4xX3xX4xX1xXdxXedxX21xX3xXa1xX139xX19xX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX9bxX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xXd6xX1xX14xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX327xX19xXd9xX84xX21xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xXexX1xX34xXexX3xX7xX51xX3xX4xX352xX6xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX6bxX43xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX22xX3xX83xX54bxX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xXaxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX93xX10xX21xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexXd9xX5xX10xX9xXaxX1f1xXdxX6bxXexX1xX85xX3xX1f8xX1f9xX120xXbxX1fcxX9bxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX85xX3xX23cxX237xX2xXbxX1fcxX9bxXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX59xXdxX16exXebxX6xX43xX1xX6xXexXdxX21xX1xX16exX83xX21xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX1f9xX22dxX59xX2xX120xX1f8xX6bxX233xX2xX1f9xX22dxX2xX120xX23cxXexX2xX120xX237xX1f9xX5xX121xX122xX121xX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX1f1xXdxX6bxXexX1xX9xXaxX1f8xX1f9xX120xXaxX3xX1xX10xXdxX4dxX1xXexX9xXaxX23cxX237xX2xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX93xX6xXbxXexXdxX43xX21xXaxX12xX68xX54bxX21xX1xX3xX41axX21xX1xX3xXexX9exXdxX3xXa1xXdxX29xX15xX3xX4xX131xX19xX3xX68xX14xX3xXd6xX7cxXdxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXd6xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX85xX3xX13xX14xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXa1xX91xX21xX4dxX3xXexX1xX177xXdxX22xX3xX4dxX1cxX21xX3xX155xXedxXexX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX3f1xXdxX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xX83xX14xX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX16exX3xX6exX1xX38xXexX3xX1xX19xXd9xX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX3xX15xX108xXdxX3xX327xX19xX6xX21xX3xX1xX16cxX3xX4dxXdxXfaxX6xX3xXebxX6xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX21xX14xXd9xX22xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXa1xX421xX3xXa1xX84xX3xX4xX6xX43xX3xX83xX6xXdxX3xXexX4axX17c8xX22xX3xXexX4axX38xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xXexXdxX12dxX21xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX22xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX15xX8f8xX19xX3xX83xX3f1xXdxX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX4xX352xX6xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX22xX3xX21xX1xX139xXexX3xX5xX14xX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xXa1xXa2xX21xX4dxX3xXa1xX131xX19xX3xX4xX139xXbxX3xX19xX153dxX22xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xX327xX19xXd9xX84xX21xX22xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xXa1xX20xX21xX3xX83xX11bxX22xX3xX15xX14xX3xXexX4axX88xX3f1xX4xX3xX1xXedxXexX3xX5xX14xX3xX4xX38xX4xX3xXa1xX91xX21xX4dxX3xX4xX1xX74xX3xX158cxX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xX158cxX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX6xX21xX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX22xX3xX158cxX153dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX37xX6xX21xX3xX93xX1xX139xXbxX3xX1xX14xX21xX1xX3xXcxX4axX19xX21xX4dxX3xX88xX20xX21xX4dxX3xX9dxX41axX21xX4dxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xX97xXe71xXdxX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX3xX4xX131xX21xX3xX21xX4dxX1xXdxX12dxX15xX3xXexXdfxX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXexX4axX38xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX21xX12dxX19xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX9bxX3xX21xX4dxX88xX177xXdxX3xX4xX421xX3xX4xX1xXa2xX4xX3xX83xX25xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xX4xX6xX43xX22xX3xX4xX88xX20xX21xX4dxX3xX83xX11bxX3xX4xX14xX21xX4dxX3xX5xX3f1xX21xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xXbxX1xX41axXdxX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX15xX8f8xX19xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX19xX3xX6bxX88xXd93xX21xX4dxX22xX3xX4axXfc1xX21xX3xX5xX19xXd9xX16cxX21xX3xXbxX1xX367xX15xX3xX4xX1xX139xXexX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xX5xX108xXdxX3xX7xX108xX21xX4dxX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX22xX3xXexX38xX4xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX22xX3xX5xX84xX3xX5xX108xXdxX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xXa1xX29xX3xX327xX19xX131xX21xX3xX4xX1xXdfxX21xX4dxX22xX3xX21xX1xX18xX21xX3xX6bxX18xX21xX3xX21xX20xXdxX3xXexX1xX10xX43xX9bxX3xXbxX1xX41axXdxX3xXexX1xX29xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX83xXfaxX21xX4dxX3xX83xX14xX21xX4dxX22xX3xX327xX19xX6xX21xX3xXa1xXdxX29xX15xX3xXa1xXdfxX21xX4dxX3xXa1xX1cxX21xX22xX3xX6bxX38xX15xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX22xX3xX6bxX38xX15xX3xX5xX14xX15xX22xX3xX6bxX38xX15xX3xX4xX1xX11bxX19xX3xXexX4axX38xX4xX1xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX22xX3xX1xXedxXexX3xX5xX17c8xX21xX4dxX3xX83xX54bxX3xX21xX88xX3f1xX4xX22xX3xX83xX54bxX3xX6bxX18xX21xX9bxX3xX4xX421xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX3cfxX21xX1xX3xXa1xX9exX43xX3xX155xX1xX43xX6xX3xX1xX30xX4xX22xX3xX6bxX18xX21xX3xX4xX1xX352xX22xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX38xXexX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX22xX3xXexX1xX34xXexX3xX7xX51xX3xX5xX14xX3xX1xX9exXexX3xX21xX1xX18xX21xX3xXa1xX43xX14xX21xX3xX155xXedxXexX22xX3xX327xX19xXd9xX3xXexX25xX22xX3xXexX9exX43xX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX5xX51xX4xX3xX83xX14xX3xXbxX1xX38xXexX3xX1xX19xXd9xX3xXexX4axX74xX3xXexX19xX16cxX3xXexX34xXbxX3xXexX1xX29xX22xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexXdxX21xX1xX3xXexX1xX131xX21xX3xX37xX38xX4xX3xXa1xX3cfxX3xX6bxX9exXd9xX85xX3xX365xX97xX7cxXexX3xXexX139xX15xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX7xX108xX21xX4dxX3xX4xX17c8xX21xX3xX4xX421xX3xX4dxXdxX38xX3xXexX4axX11bxX3xX1xX20xX21xX3xX15xX7cxXexX3xXexX4axX336xX15xX3xXebxX14xXdxX3xX6bxXdxX56xX21xX3xX83xX336xX21xX3xXexX19xXd9xX12dxX21xX3xXexX4axX19xXd9xX84xX21xX3acxX16exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX43xX6bxXd9xXaxX12xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX15xX43xX21xX4dxX3xX4axX11b2xX21xX4dxX22xX3xX7xX6xX19xX3xX68xX7cxXdxX3xX21xX4dxX1xX11bxX3xX21xX14xXd9xX22xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX7xX13cbxX3xXexXdxXedxXbxX3xXexX25xX4xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXa1xX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX22xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xXa1xXdxX3xX83xX14xX43xX3xX4xX1xXdxX84xX19xX3xX7xX18xX19xX22xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xXexX1xXdxXedxXexX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX19xX3xX327xX19xX41axX22xX3xXexX74xX4xX1xX3xX4xX51xX4xX3xX4dxX421xXbxX3xXbxX1xX131xX21xX3xX83xX14xX43xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXexX1xX1cxX21xX4dxX3xX5xX3d3xXdxX3xXd6xX4dxX1xX11bxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xX9dxX9exXdxX3xX1xX7cxXdxX3xX4d8xX1219xX1219xX1219xX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xX83xX14xX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xX4xX19xX7cxX4xX3xXa1xXcbxXdxX3xX15xX3f1xXdxX22xX3xX1fcxX18xXd9xX3xX6bxX51xX21xX4dxX3xX83xX14xX3xXebxX41axX43xX3xX83xX16cxX3xXa1xX139xXexX3xX21xX88xX3f1xX4xX22xX3xXbxX1xX139xX21xX3xXa1xX139xX19xX3xXa1xX88xX6xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXexX6xX3xXa1xXedxX21xX3xX4dxXdxXfaxX6xX3xXexX1xXedxX3xX155xX153dxX3xX4d8xX4d8xX1219xX22xX3xX83xX14xX43xX3xX6bxX11bxXbxX3xX155xX153dxX3xX21xXdxX16cxX15xX3xX2xX120xX120xX3xX21xX336xX15xX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX5xX34xXbxX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX3xX6bxX18xX21xX3xX4xX1xX352xX3xX4xX7cxX21xX4dxX3xX1xX43xX14xX22xX3xX21xX6xXd9xX3xX5xX14xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xX93xX7cxX21xX4dxX3xX1xX43xX14xX3xX1fcxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xX4xX1xX352xX3xX21xX4dxX1xX4e6xX6xX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX22xX3xXexX4axX8cxX3xXexX1xX14xX21xX1xX3xX21xX88xX3f1xX4xX3xXbxX1xX38xXexX3xXexX4axXdxX29xX21xX22xX3xX4xX421xX3xXexX1xX19xX3xX21xX1xX34xXbxX3xX4xX6xX43xX22xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xXexX18xX15xX3xX21xX4dxX19xXd9xX16cxX21xX3xX4xX352xX6xX3xX93xX1xX352xX3xXexX11bxX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX22xX3xXa1xX88xX6xX3xX3fbxXdxX16cxXexX3xXd6xX6xX15xX3xX7xX38xX21xX1xX3xX83xX6xXdxX3xX83xX3f1xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX88xX177xX21xX4dxX3xX327xX19xX108xX4xX3xX21xX336xX15xX3xX4xX1xX18xX19xX16exX0xX59xXbxX12xX0xX6bxXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6bxX4axX10xX5xX6xXexX10xX6bxXaxX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX12dxX21xX3xX327xX19xX6xX21xX85xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX19xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX122xXexX1xX19xX15xXebxX122xX6xX21xX6bxX122xX7xX6xXbxX43xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd6xX43xXdxX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX68xX14xX3xX68xX19xXd9xX3xXcxX34xXbxX22xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXexX18xX15xX3xX5xX14xX15xX3xXexX108xXexX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX4dxXdxX38xX43xX3xX6bxX25xX4xX3xX16exX16exX16exXaxX3xX1xX4axX10xdbc0xX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX21xX43xXdxX122xX4dxX19xX43xX21xX4dxX122xXexX43xX21xX4dxX122xXebxXdxX122xXexX1xX19xX122xX1xX6xX122xX1xX19xXd9xX122xXexX6xXbxX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX122xX327xX19xXd9xX10xXexX122xXexX6xX15xX122xX5xX6xX15xX122xXexX43xXexX122xX4xX43xX21xX4dxX122xXexX6xX4xX122xX4dxXdxX6xX43xX122xX6bxX19xX4xX122xX4xX1xXdxX21xX1xX122xXexX4axXdxX122xXexX19xX122xXexX19xX43xX21xX4dxX59xX1f9xX2xX120xX121xX120xX120xX16exX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX15xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1f9xX120xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX2xX233xX59xX2xX120xX233xX6bxX23cxX1f9xX1f9xX1f9xX233xX1f9xX237xXexX1f9xX120xX208xX1f9xX208xX5xX120xX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX83xX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd6xX43xXdxX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX68xX14xX3xX68xX19xXd9xX3xXcxX34xXbxX22xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXexX18xX15xX3xX5xX14xX15xX3xXexX108xXexX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX4dxXdxX38xX43xX3xX6bxX25xX4xX3xX16exX16exX16exXaxX3xX1xX4axX10xX3b1fxX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX21xX43xXdxX122xX4dxX19xX43xX21xX4dxX122xXexX43xX21xX4dxX122xXebxXdxX122xXexX1xX19xX122xX1xX6xX122xX1xX19xXd9xX122xXexX6xXbxX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX122xX327xX19xXd9xX10xXexX122xXexX6xX15xX122xX5xX6xX15xX122xXexX43xXexX122xX4xX43xX21xX4dxX122xXexX6xX4xX122xX4dxXdxX6xX43xX122xX6bxX19xX4xX122xX4xX1xXdxX21xX1xX122xXexX4axXdxX122xXexX19xX122xXexX19xX43xX21xX4dxX59xX1f9xX2xX120xX121xX120xX120xX16exX1xXexX15xXaxX12xXd6xX43xXdxX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX68xX14xX3xX68xX19xXd9xX3xXcxX34xXbxX22xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXexX18xX15xX3xX5xX14xX15xX3xXexX108xXexX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX4dxXdxX38xX43xX3xX6bxX25xX4xX3xX16exX16exX16exX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXd6xX1xX3f1xX3xX83xX84xX3xX4xX108xX3xXcxXcbxX21xX4dxX3xX37xX74xX3xXexX1xX88xX3xX68xX14xX3xX68xX19xXd9xX3xXcxX34xXbxX3xX122xX3xX21xX1xX14xX3xX1xX43xX9exXexX3xXa1xX7cxX21xX4dxX3xX5xX4c9xX3xX5xX19xX34xX21xX3xX1fcxX19xX139xXexX3xX7xX1cxX4xX3xX4xX352xX6xX3xX9dxX41axX21xX4dxX22xX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXebxX7cxX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xX4xX14xX21xX4dxX3xX327xX19xXd9xXedxXexX3xXexX18xX15xX3xX5xX14xX15xX3xXexX108xXexX3xX4xX4d0xX21xX4dxX3xXexX38xX4xX3xX4dxXdxX38xX43xX3xX6bxX25xX4xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX22xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX3xX4xX1xX43xX3xX4xX38xX21xX3xXebxX7cxX22xX3xXa1xX41axX21xX4dxX3xX83xXdxX12dxX21xX16exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX37xX38xX4xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xXexX9exXdxX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xX6bxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX8cxX3xX68xX14xX3xX16exX16exX16exXaxX3xX1xX4axX10xX3b1fxX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX1xX43xX4xX122xXexX6xXbxX122xX83xX6xX122xX5xX6xX15xX122xXexX1xX10xX43xX122xX4dxX19xX43xX21xX4dxX122xXebxX6xX4xX122xX4dxX6xX21xX122xX83xX43xXdxX122xXexX1xX19xX4xX122xXexXdxX10xX21xX122xXexX6xXdxX122xX4xX43xX122xX327xX19xX6xX21xX122xX6bxX43xX6xX21xX1xX122xX21xX4dxX1xXdxX10xXbxX122xX43xX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX59xX1f9xX2xX120xX22dxX1f9xX237xX16exX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX15xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1f9xX120xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX2xX233xX59xX2xX22dxX208xX6bxX1f9xX2xX23cxX121xX1f9xX120xX22dxXexX2xX208xX2xX121xX5xX23cxX122xX6bxX6xXdxX122xX6bxXdxX10xX21xX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX83xX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX37xX38xX4xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xXexX9exXdxX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xX6bxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX8cxX3xX68xX14xX3xX16exX16exX16exXaxX3xX1xX4axX10xX3b1fxX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX1xX43xX4xX122xXexX6xXbxX122xX83xX6xX122xX5xX6xX15xX122xXexX1xX10xX43xX122xX4dxX19xX43xX21xX4dxX122xXebxX6xX4xX122xX4dxX6xX21xX122xX83xX43xXdxX122xXexX1xX19xX4xX122xXexXdxX10xX21xX122xXexX6xXdxX122xX4xX43xX122xX327xX19xX6xX21xX122xX6bxX43xX6xX21xX1xX122xX21xX4dxX1xXdxX10xXbxX122xX43xX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX59xX1f9xX2xX120xX22dxX1f9xX237xX16exX1xXexX15xXaxX12xX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX4dxX88xX20xX21xX4dxX3xX37xX38xX4xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xX3xXexX9exXdxX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xX6bxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xX8cxX3xX68xX14xX3xX16exX16exX16exX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xX37xX11b2xX21xX4dxX3xX21xX1xXfaxX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX5xX14xX15xX3xX7xX38xX21xX4dxX3xXexX9exX43xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX4dxX1cxX21xX3xX83xX3f1xXdxX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX4xX352xX6xX3xXexX11a6xX21xX4dxX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX22xX3xX6bxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX22xX3xX83xXdxX16cxX4xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3xX8cxX3xX9dxX41axX21xX4dxX3xXebxX7cxX3xX2360xX1xX108xXdxX3xX4xX38xX4xX3xX4xX20xX3xX327xX19xX6xX21xX3xX83xX14xX3xX6bxX43xX6xX21xX1xX3xX21xX4dxX1xXdxX16cxXbxX3xe88fxX93xX93xX3ffxb55axX900xXd6xba62xX3xXexX117xX21xX1xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xXa1xX3cfxX3xXexX9exX43xX3xXa1xX88xX3d3xX4xX3xX7xXa2xX4xX3xX5xX6xX21xX3xXex12f5exX6xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX15xX13cbxX16exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xX5xX14xX3xX365xX155xXdxX15xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX6xX15xX3acxX3xXa1xX29xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxXaxX3xX1xX4axX10xX3b1fxX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX1xX43xX4xX122xXexX6xXbxX122xX83xX6xX122xX5xX6xX15xX122xXexX1xX10xX43xX122xXebxX6xX4xX122xX5xX6xX122xX155xXdxX15xX122xX4xX1xXdxX122xX21xX6xX15xX122xX6bxX10xX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX122xXexX1xX19xX4xX122xX1xXdxX10xX21xX122xX21xX1xXdxX10xX15xX122xX83xX19xX122xX4xX1xXdxX21xX1xX122xXexX4axXdxX59xX1f9xX120xX233xX237xX1f9xX233xX16exX1xXexX15xXaxX12xX0xXdxX15xX4dxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX59xX15xX10xX6bxXdxX6xX59xX2xX1f9xX120xX59xX21xX10xX1f1xX7xX59xX1f9xX2xX120xX233xX59xX2xX1f9xX237xX6bxX23cxX2xX1f9xX121xX2xX1f9xX1f9xXexX22dxX121xX237xX120xX22dxX5xX120xX16exX244xXbxX4dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX7xX18xX19xX3xX7xX1cxX4xX3xX1xX20xX21xX22xX3xX4xX25xX3xXexX1xX29xX3xX1xX20xX21xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX37xX38xX4xX22xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xXexX4axX43xX21xX4dxX3xXexX1xX51xX4xX3xXexXdxX56xX21xXaxX3xX59xX12xX0xX59xX6xX12xX0xX6bxXdxX83xX12xX0xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xX5xX14xX3xX365xX155xXdxX15xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX6xX15xX3acxX3xXa1xX29xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxXaxX3xX1xX4axX10xX3b1fxX9xXaxX59xX1fcxX6xXd9xX122xX6bxX19xX21xX4dxX122xX6bxX6xX21xX4dxX59xX1xX43xX4xX122xXexX6xXbxX122xX83xX6xX122xX5xX6xX15xX122xXexX1xX10xX43xX122xXebxX6xX4xX122xX5xX6xX122xX155xXdxX15xX122xX4xX1xXdxX122xX21xX6xX15xX122xX6bxX10xX122xX1xX6xX122xXexXdxX21xX1xX122xXexX1xX19xX4xX122xX1xXdxX10xX21xX122xX21xX1xXdxX10xX15xX122xX83xX19xX122xX4xX1xXdxX21xX1xX122xXexX4axXdxX59xX1f9xX120xX233xX237xX1f9xX233xX16exX1xXexX15xXaxX12xX68xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX37xX38xX4xX3xX5xX14xX3xX365xX155xXdxX15xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX6xX15xX3acxX3xXa1xX29xX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX0xX59xX6xX12xX0xX59xX7xXexX4axX43xX21xX4dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6bxXaxX12xXcxX1xX51xX4xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xX93xX1xX117xX3xXexX1xX11bxX3xX120xX121xX122xX93xXcxX59xXcxX127xX3xX21xX4dxX14xXd9xX3xX2xX121xX59xX121xX59xX1f9xX120xX2xX233xX3xX4xX352xX6xX3xX37xX7cxX3xX93xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX155xX1xX421xX6xX3xX4d8xX1219xX1219xX3xX83xX84xX3xX365xX9dxX367xXd9xX3xX15xX9exX21xX1xX3xX1xX30xX4xX3xXexX34xXbxX3xX83xX14xX3xX5xX14xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xXexX88xX3xXexX88xX8cxX21xX4dxX22xX3xXa1xX9exX43xX3xXa1xXa2xX4xX22xX3xXbxX1xX43xX21xX4dxX3xX4xX38xX4xX1xX3xX68xX91xX3xX93xX1xX74xX3xX97xXdxX21xX1xX3acxX22xX3xX83xX3f1xXdxX3xX68xX14xX3xXcxX4e6xX21xX1xX22xX3xXa1xX421xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xX5xX14xX3xX365xX155xXdxX15xX3xX4xX1xX117xX3xX21xX6xX15xX3acxX3xXa1xX29xX3xX1xXdxX16cxX21xX3xXexX1xX51xX4xX3xX1xX421xX6xX3xX21xX1xXdxX16cxX15xX3xX83xX25xX3xX4xX1xX74xX21xX1xX3xXexX4axX11bxX3xX4xX352xX6xX3xXa1xX11bxX6xX3xXbxX1xX88xX20xX21xX4dxX16exX0xX59xXbxX12xX0xX59xX6bxXdxX83xX12xX0xX59xX5xXdxX12xX0xX59xX19xX5xX12xX0xX6bxXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4axXaxX12xX0xX59xX6bxXdxX83xX12xX0xX59xX6bxXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4b4xX43xX19xX4axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX9dxX93xX4b4xX3fbxXd6xX0xX59xXbxX12