Xem lính rada hải quân biểu diễn tài nấu ăn phục vụ công dân cách ly tập trung ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Cùng với việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thời gian này, những người lính Trạm Radar 525 - Tiểu đoàn 151 - Bộ Tư lệnh vùng 1 Hải quân đứng chân tại xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) còn đảm nhận thêm nhiệm vụ cung cấp bữa ăn hằng ngày cho gần 80 người dân thuộc diện cách ly tại Nghi Xuân.
b09dxbeefx141f4x1224bx13198x1049exdfc2x1722cxdc10xX7xfcbbx12e14xedc0x16ee0x14b3fx147fcxX5xf216xXaxX3xX7xXex1698axX5xX10xX9xXaxXexX10x11d4cxXex14f6dxX6xX5xXdx14f5bx18587x17527xX3x1552bx1319exX7xXexXdx104dbxX15xc723xXax1344bx1121axX10xc957xX3xX5xfdc5xX23xX1xX3x13e44xX6x16a31xX6xX3xX1x182bbxXdxX3xeef7xX27x18401xX23xX3x16295xXdx120a3xX27xX3xX3bxXdx16002xX23xX3xXexc2e9xXdxX3xX23xfa81xX27xX3x129fexX23xX3xXbxX1xfc44xX4xX3xbe1axX5exX3xX4xf578xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4x14fafxX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexc998xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3x13707xX3x11cefxX52xX3xXcx10e09xX23xX1xX0x170c4xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX81xX10xX6xX3bxXaxX2fx147e5x1023dxX23xX22xX3xX61xf7f3xXdxX3xX61xXdxfc9dxX4xX3xX47xX3fx17c4axX3xX61xXa9xX3xX61xe8e6xX23xX22xX3xX4xX1x14545xX4xX3xX4xX1x150d0xX3xX42xX27xX15x12672xX23xX3xX47xXdxX49xX23xX3xed4axX3fxXaex12786xX3xXexX1xc21dxXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX23xX52xX15xXcfxX3xX23xX1xXb4xX23xX22xX3xX23xX22x15f34xXd3xXdxX3xX5xX35xX23xX1xX3xXcxX39xed04xX32xX3x1095dxX6xX3bxX6xX39xX3xc3e6xcdeexXfcxX3xX1exX3xXcxXdxX49xX27xX3xXccxXaexX52xX23xX3xX2xXfcxX2xX3xX1exX3xe7d0xfe73xX3xXcxXe8xX3xX5xXa9xX23xX1xX3xX61xX9fxX23xX22xX3xX2xX3xX81xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xXccx10616xX23xX22xX3xX4xX1xX44xX23xX3xXexXf3xXdxX3xX1cx1175axX3xX9exXe8x13d3fxX23xX22xX3xb75bxXdxX6exX23xX3xf547x13908xX22xX1xXdxX3xX30xX27xX44xX23xX3xX1exX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1x108c9xX3xX4x154f0xX23xX3xXccxX3fxX32xX3xX23xX1xX76xX23xX3xXexX1x15436xX32xX3xX23xX1xXdxXa9xX32xX3xX61xX5exX3xX4xX27xX23xX22xX3xX4xX56xXbxX3xX47xXb4xX6xX3xX59xX23xX3xX1x135acxX23xX22xX3xX23xX22xX52xX15xX3xX4xX1xXaexX3xX22xc67axX23xX3xbfe4x10850xX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX3bxX44xX23xX3xXexX1xX27xX113xX4xX3xX3bxXdxXa9xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexXf3xXdxX3xX14axX22xX1xXdxX3xX30xX27xX44xX23x13f0fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax15ef7xXdxX3bxXexX1xX24xX3x14f1fxX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3x113b3xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2x123a4xX89xX2xX2xX19dxX3bxXfcxX2xX204xXfcx12e37xX213xX204xXexXfdxXfdxX2xX5xX204xX1exX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxX19dxX213xX213xX19dxXexXfcxX19cxX19dxX19cxXfcxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX39xX2dxXaxX2fxX112xX52xX23xX3xXexX6xX15xX3xX4xX1xX6xXdxX3xX7xXf3xX23xX3xX4xXbfxX6xX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX5xX35xX23xX1xX3x15573xX1xX65xX23xX22xX3xX4xX1x16740xX3xX42xX27xX10xX23xX3xX61xXa4xXdxX3xX61xXdxXa9xX4xX3xX4xX199xX32xX3xX7xeb70xX23xX22xX3xX32xX52xX3xX61xXdxXa9xX4xX3xXexcc6axX3xX4xX1xX12exX4xX3xX47xXb4xX6xX3xX59xX23xX3xX4xX1xXaexX3xX22xX199xX23xX3xX19cxX19dxX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX4xdbe8xX23xX22xX3xX4xX1x11c99xX23xX22xX3xX4x1614cxX3xX22xcc5fxX3xX31fxX1xX374xX3xX31fxX1xX59xX23xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxX2xXfdxXfcxX23exXexX204x16b46xX19cxX248xXfdxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xe4a4xX39xX9xXfcxX23exX204xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxXcx125b5xX3xX61xXdxXa9xX4xX3xX4xXbaxXexX3xX22x13535xXexX3xX4xXbfxX3xX42xX27xX3fxX1c9xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX2xX2xX19dxX3bxXfcxX2xX204xXfcxX19cxXfdxXfcxXexX248xXfcxX19dxX409xX5xXfcxX1exX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxX2xX23exX213xXfcxXexXfdxX19cxX19dxX2xX409xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX1c9xX1c9xX1c9xX3xXexX1xX6exXdxX3xX39xX6xX27xXcfxX3xXexX1xX6exXdxX3xXexX1x12b18xXexX1c9xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xX3xX3bxXexX1xX27xX32xX47xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxX2xX213xX23exX23exXexX409xX204xX19dxX248xXfcxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX2xX213xXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX1c9xX1c9xX1c9xX3xXccx1056exX23xX3xX4xX1xX706xX3xX47xXdxX706xX23xX3xX23xX1xXb4xX23xX22xX3xX32xX374xX23xX3xX59xX23xX3xX23xX1xXe8xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX6exX3xX7x13028xXexX3xX4xX52xX3xX4xX1xX27xX6xX1c9xX1c9xX1c9xX3xXccxXc4xX27xX3xXccxXe8x16210xX4xX3xX23xX1xXb4xX23xX22xX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX5xX35xX23xX1xX3xX23xX140xXdxX3xXccxX44xX15xX3xXexX1xX6xXaexX3xXexX6exX4xX3xXexX1xX52xX23xX1xX3xXexX1xXf3xXaexX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxX2xX204xXfdxX409xXexX204xX204xX204xX19cxX204xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX213xX213xXfcxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX9exX65xX23xX22xX3xXexX6exX4xX3xX4xX1xX27x14eb9xX23xX3xX47xX5e2xX3xX3bxX5exX23xX22xX3xX4xX5exX3xXccxX374xX23xX22xX3xX22xX374xXdxX1c9xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxXfdxX2xX19dxX19dxXexXfcxX23exXfcxX213xX248xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX204xXfdxXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX9exX1xXdxX6xX3xX31fxX1xX88dxX27xX3xXbxX1xX199xX23xX3xX4xX6xX23xX1xX1c9xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxXfdxXfdxX2xX19cxXexX204xX409xX213xX23exX204xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX23exX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX1c9xX1c9xX1c9xX3xX31fxX1xX88dxX27xX3xXbxX1xX199xX23xX3xX39xX6xX27xX3xX1cxX6xX23xX1xXcfxX3xXexX1xX5e2xXexX3xX5xX73fxX23xX1c9xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxXfdxX23exX23exX213xXexX409xX2xX409xX19cxX248xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxX1c9xX1c9xX1c9xX3xXccxXc4xX27xX3xXccxXe8xX73fxX4xX3xX4xX6exX23xX3xX47xX113xXcfxX3xX4xX1xXdxX706xX23xX3xX7x140d6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xXcxX39xXf3xX32xX3xXf6xX6xX3bxX6xX3xXfcxXfdxXfcxX3xX47xX72bxX3xXexX39xX35xX3xX31fxX1xXaexX6xX3xX1xX4a1xX4xX1c9xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxXfdxX19cxX2xXfcxXexX409xX19dxX409xX19cxX19cxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX23exX204xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fx16c24xX6xX27xX3xX31fxX1xXdxX3xXccxX374xX23xX22xX3xX22xX374xXdxX3xX61xX52xXaexX3xX1xX113xXbxX3xX1cxX72bxXbxXcfxX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xXbaxX23xX3xX4xX88dxX23xX3xXexX1xX76xX23xXcfxX3xX4xX6exX4xX3xX7xX27xX56xXexX3xX4xX140xX32xX3xX7xf4b0xX3xXccxXe8xX73fxX4xX3xX47xX52xX23xX3xX22xXdxX6xXaexX3xX4xX1xXaexX3xX5x15889xX4xX3xX5xXe8xX73fxX23xX22xX3xXccxXaexX52xX23xX3xX61xXdxX16exX23xX3xXexX1xX6xX23xX1xX3xX23xXdxX16exX23xX3xX4xX6exX4xX3xX1cxX13cxX3xX9exXe8xX140xX23xX22xX3xX144xXdxX6exX23xXcfxX3xX30xX27xX44xX23xX3x17b49xXdxX16exX23xX3xX61xX76xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX49xX23xX3xXccxX706xX23xX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xXexX44xX32xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX2xX2xX19dxX3bxXfcxX2xX204xX213xX19dxXfcxXfcxXexX213xX19cxX248xX23exX19cxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX19cxX19cxX204xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fx14241xX23xX22xX3xX14axX1c9xXcxX1c9xXcxX3xXexX39xX7fxX3xX61xXc4xX3xXexX495xX3xXcxX1xX6exXdxX3xXdf9xX6xX23xX3xXccxXe8xX73fxX4xX3xX1xX140xX23xX3xX2xX3xXexX27xX199xX23xX3xX4xX1xXaexX3xX47xXdxX706xXexX24xX3xX0xX10xX32xX2fxX112xXb4xX6xX3xX59xX23xX3xX4xXbfxX6xX3xX23xX1xXb4xX23xX22xX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX5xX35xX23xX1xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX39xX56xXexX3xX23xX22xXaexX23xX0xX89xX10xX32xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xX3xXbxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9exX10xX23xXexX10xX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX204xX2xXfcxXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX213xX2xX19dxXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX39xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX89xX89xXdxX1c9xX47xX6xXaexX1xX6xXexXdxX23xX1xX1c9xX61xX23xX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xXfdxX3bxXfcxX2xXfcxXfcxXfdxX213xX23exXexX23exX213xX409xX213xXfcxX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xX413xX39xX9xX248xX23exX19cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9exX6xXbxXexXdxXaexX23xXaxX2fxXcxX1xXdxX706xX27xX3xXexX6exX3xX14axX22xX27xX15xX4exX23xX3xX81xX3fxXdxX3x1644bxXe8xX140xX23xX22xX3xX1exX3xX9exX1xX35xX23xX1xX3xXexX39xX5e2xX3xX61xXdxX16exX23xX3xXcxX39xXf3xX32xX3xXf6xX6xX3bxX6xX39xX3xXfcxXfdxXfcxX3xX4xX1xXaexX3xX47xXdxX706xXexX24xX3xX0xX10xX32xX2fxd1e3xX81xX18bxX23xX22xX3xX23xX22xX52xX15xXcfxX3xX2xXfcxX3xX4xX6exX23xX3xX47xX113xX3xX4xX1xXdxX706xX23xX3xX7xXc32xX3xXbxX1xX3fxXdxX3xX3bxX76xX15xX3xXexX495xX3xX5xX33cxX4xX3xXfcxX3xX22xXdxXd3xX3xX7xX6exX23xX22xX3xXccxX49xX3xX4xX1xX27xX88dxX23xX3xX47xX5e2xX3xXccxXdxX3xX4xX1xX73fxX3xX32xX27xX6xX3xXexX1xX12exX4xX3xX59xX23xX3xX23xX56xX27xX3xX23xXe8xXa4xX23xX22xXcfxX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX1xXaexX3xX22xX199xX23xX3xX19cxX19dxX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX1c9xX0xX89xX10xX32xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xXexX6xX47xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1cxX6xX23xX1xX23xX1xX6xXexXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXfdxX19cxXbxX1cxX2dxXaxX3xX1fdxXdxX3bxXexX1xX9xXaxX409xX213xX248xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX23xX22xX9xXaxX19dxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX3bxX3bxXdxX23xX22xX9xXaxXfcxXaxX2fxX0xXexX47xXaexX3bxX15xX2fxX0xXexX39xX2fxX0xXexX3bxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX3bxXexX1xX24xX3xX409xX23exX204xX1c9xX204xX204xX409xXbxX1cxX2dxXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xXaexX3bxX15xXaxX2fxX0xX10xX32xX2fxX9exX140xX3xX7xX7fxX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX4xXbfxX6xX3xX1xX27xX15xXa9xX23xX3xX14axX22xX1xXdxX3xX30xX27xX44xX23xX3xXexX1xX27xX113xX4xX3xXexX1xX65xX23xX3xXd6fxXaexX23xX22xX3xX14axX6xX32xXcfxX3xX1cxX13cxX3xX9exXe8xX140xX23xX22xX3xX144xXdxX6exX23xX3xX47xXbaxXexX3xXccxX199xX27xX3xXexXdxX706xXbxX3xX23xX1xX76xX23xX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX61xX52xXaexX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX39xX7fxX3xX61xXc4xX3xXexX495xX3xX9exX81xXdf9xX112xX3xX14axX22xX6xXcfxX3xf4d2xX4xX39xX6xXdxX23xX6xX1c9xX1c9xX1c9xX3xXexX495xX3xX23xX22xX52xX15xX3xX2xX19cxX89xX23exX89xXfdxX19dxXfdxX19dxX1c9xX3xXd6fxX72bxX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xXexX1xX27xX113xX4xX3xX3bxXdxXa9xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX7fxX3xX4xX140xX3xX7xX7fxX3xX23xX52xX15xX3xX3bxX6xXaexX3xXccxX113xX23xX22xX3xXexX495xX3xX409xXfcxX3xX1exX3xX19cxX19dxX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX1c9xX3x105f6xXa4xXdxX3xX23xX1xXdxXc4xX27xX3xX5x1089cxX3xX3bxXaexX3xX31fxX1xX6exX4xX3xX23xX1xX6xX27xX3xX23xX16exX23xX3xX61xXdxXa9xX4xX3xXexX349xX3xX4xX1xX12exX4xX3xX59xX23xX3xX27xX72bxX23xX22xX3xX4xX1xXaexX3xX23xX22xXe8xXd3xXdxX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX7fxX3xXccxX44xX15xX3xX22xf7b7xXbxX3xX31fxX1xX65xX23xX22xX3xX35xXexX3xX31fxX1xX374xX3xX31fxX1xX59xX23xXcfxX3xX47xX7fxXdxX3xX61xX76xX15xXcfxX3xX1xX27xX15xXa9xX23xX3xX14axX22xX1xXdxX3xX30xX27xX44xX23xX3xXccxX13cxX3xXccxXc4xX3xX23xX22xX1xX5e2xX3xX112xX113xX3xXcxXe8xX3xX5xXa9xX23xX1xX3xdd5dxX27xX44xX23xX3xX4xX1xXbfxX23xX22xX3xX81xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX61xX9fxX23xX22xX3xX2xX3xX1xe8f7xX3xXexX39xX73fxX1c9xX0xX89xX10xX32xX2fxX0xX89xXbxX2fxX0xX89xXexX3bxX2fxX0xX89xXexX39xX2fxX0xX89xXexX47xXaexX3bxX15xX2fxX0xX89xXexX6xX47xX5xX10xX2fxX0xX3bxXdxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3bxX39xX10xX5xX6xXexX10xX3bxXaxX2fxX0xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxXcxXdxX23xX3xX5xXdxX16exX23xX3xX42xX27xX6xX23xX24xX0xX89xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX32xX47xX1exX6xX23xX3bxX1exX7xX6xXbxXaexXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX81xXe8xX140xX23xX22xX3xXd6fxX140xX23xX3xX47xX3fxXaexX3xX61xXa9xX3xX32xX377xX23xX1xX3xX31fxX1xXdxX3xX39xX6xX3xXccx10ceexX23xX22xX3xX32xX9fxX6xX3xX3bxX5e2xX4xX1xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX23xXaexX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX89xX23xXaexX23xX22xX1exX3bxX6xX23xX1exX1xX27xXaexX23xX22xX1exX7xXaexX23xX1exX47xX6xXaexX1exX61xX10xX1exX32xXdxX23xX1xX1exX31fxX1xXdxX1exX39xX6xX1exX3bxXaexX23xX22xX1exX32xX27xX6xX1exX3bxXdxX4xX1xX89xX2xX19cxX248xX409xX204xXfdxX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX89xX32xX10xX3bxXdxX6xX89xX2xXfdxX19dxX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xX23exX89xX248xX213xX3bxX213xX19dxX409xX2xX248xX19dxX409xXexXfdxX204xX213xXfdxX2xX5xX19dxX1c9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX3bxXdxX61xX2fxX0xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14axX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX81xXe8xX140xX23xX22xX3xXd6fxX140xX23xX3xX47xX3fxXaexX3xX61xXa9xX3xX32xX377xX23xX1xX3xX31fxX1xXdxX3xX39xX6xX3xXccxX1457xX23xX22xX3xX32xX9fxX6xX3xX3bxX5e2xX4xX1xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX23xXaexX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX89xX23xXaexX23xX22xX1exX3bxX6xX23xX1exX1xX27xXaexX23xX22xX1exX7xXaexX23xX1exX47xX6xXaexX1exX61xX10xX1exX32xXdxX23xX1xX1exX31fxX1xXdxX1exX39xX6xX1exX3bxXaexX23xX22xX1exX32xX27xX6xX1exX3bxXdxX4xX1xX89xX2xX19cxX248xX409xX204xXfdxX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxX14axX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX81xXe8xX140xX23xX22xX3xXd6fxX140xX23xX3xX47xX3fxXaexX3xX61xXa9xX3xX32xX377xX23xX1xX3xX31fxX1xXdxX3xX39xX6xX3xXccxX1457xX23xX22xX3xX32xX9fxX6xX3xX3bxX5e2xX4xX1xX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX2fxX112xX3fxXaexX3xX61xXa9xX3xX4xX44xX15xX3xXexX39xX1457xX23xX22xX3xXexX39xXaexX23xX22xX3xXexX1xXd3xXdxX3xXccxXdxX49xX32xX3xX23xX22xX1xXdxX16exX32xX3xX23xX22xX1342xXexX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xX1cxX13cxX3xX1xX113xXdxX3xX4xX1xX72bxX23xX22xX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX9exXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xXcfxX3xX23xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX1xX27xX15xXa9xX23xX3xX32xXdxXc4xX23xX3xX23xX33cxXdxX3xX81xXe8xX140xX23xX22xX3xXd6fxX140xX23xX3xX149xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xX15dxX3xX61x16108xX23xX3xX4xX199xX23xX3xX32xX16c1xX23xX3xX47xX6exX32xX3xXccxX1457xX23xX22xX3xX39xX27xX113xX23xX22xX3xX4xX9fxX23xX22xX3xX61xXa4xXdxX3xX6exXbxX3xX3bxX5exX23xX22xX3xX4xX6exX4xX3xX22xXdxX3fxXdxX3xXbxX1xX6exXbxX3xXccxX3fxX32xX3xX47xX3fxXaexX3xX6xX23xX3xXexXaexX52xX23xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX3bxXdxX61xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfcxX3xXccxXf3xXdxX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX31fxX1xXbfxX23xX22xX3xX31fxX1xXdxX706xXbxX3xX23xX1xX56xXexX3xX5xX5e2xX4xX1xX3xX7xf2faxX3xX23xX1xX44xX23xX3xX5xXaexXf3xXdxX3xXccxX13cxX3xX31fxX706xXexX3xXexX1xX33cxX4xX3xXexX1xX706xX3xX23xX52xXaexX413xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX42xX27xXaexX4xX1exXexX10xX89xXfcxX1exX3bxX6xXdxX1exX3bxXdxX4xX1xX1exX31fxX1xX27xX23xX22xX1exX31fxX1xXdxX10xXbxX1exX23xX1xX6xXexX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX5xXaexX6xXdxX1exX3bxX6xX1exX31fxX10xXexX1exXexX1xX27xX4xX1exXexX1xX10xX1exX23xX6xXaexX89xX2xX19cxX248xX213xX409xX409xX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX89xX32xX10xX3bxXdxX6xX89xX2xXfdxX19dxX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xXfdxX89xX2xX19dxX204xX3bxX204xX2xX2xX23exXfdxXfdxXfdxXexX23exX19cxX19cxX23exX5xX2xX1c9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX3bxXdxX61xX2fxX0xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfcxX3xXccxXf3xXdxX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX31fxX1xXbfxX23xX22xX3xX31fxX1xXdxX706xXbxX3xX23xX1xX56xXexX3xX5xX5e2xX4xX1xX3xX7xX1749xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX5xXaexXf3xXdxX3xXccxX13cxX3xX31fxX706xXexX3xXexX1xX33cxX4xX3xXexX1xX706xX3xX23xX52xXaexX413xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX42xX27xXaexX4xX1exXexX10xX89xXfcxX1exX3bxX6xXdxX1exX3bxXdxX4xX1xX1exX31fxX1xX27xX23xX22xX1exX31fxX1xXdxX10xXbxX1exX23xX1xX6xXexX1exX5xXdxX4xX1xX1exX7xX27xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX5xXaexX6xXdxX1exX3bxX6xX1exX31fxX10xXexX1exXexX1xX27xX4xX1exXexX1xX10xX1exX23xX6xXaexX89xX2xX19cxX248xX213xX409xX409xX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxXfcxX3xXccxXf3xXdxX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX31fxX1xXbfxX23xX22xX3xX31fxX1xXdxX706xXbxX3xX23xX1xX56xXexX3xX5xX5e2xX4xX1xX3xX7xX1749xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX5xXaexXf3xXdxX3xXccxX13cxX3xX31fxX706xXexX3xXexX1xX33cxX4xX3xXexX1xX706xX3xX23xX52xXaexX413xX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX2fxX10c6xXe8xXa4xXdxX3xXccxX44xX15xX3xX5xX52xX3xXfcxX3xXccxXf3xXdxX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX31fxX1xXbfxX23xX22xX3xX31fxX1xXdxX706xXbxX3xX23xX1xX56xXexX3xXexX39xXaexX23xX22xX3xX5xX5e2xX4xX1xX3xX7xX1749xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX5xXaexXf3xXdxX3xX4xX369xX23xX22xX3xX23xX1xXe8xX3xX4xX6exX4xX1xX3xXexX1xX12exX4xX3xX32xX52xX3xX4xX1xX33cxX23xX22xX3xX31fxX706xXexX3xXexX1xX33cxX4xX3xX61xXa4xXdxX3xX7xXdc3xX3xX39xX6xX3xXccxXd3xXdxX3xX4xXbfxX6xX3xX4xX6exX4xX3xX47xXdxXa9xX23xX3xXbxX1xX6exXbxX3xX23xX22xX59xX23xX3xX23xX22xX495xX6xX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX47xXa9xX23xX1xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX3bxXdxX61xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax15e26xX1xX160xX23xX22xX3xX4xX1xX72bxX23xX22xX3xX9exXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX24xX3xXdf9xX73fxXdxX3xX35xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX3bxX44xX23xX3xX5xX52xX3xX32xX5exX4xX3xXexXdxX16exX27xX3xX4xX6xXaexX3xX23xX1xX56xXexX3xX4xXbfxX6xX3x12b01xX3fxX23xX22xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX1cxX6xX15xX1exX3bxX27xX23xX22xX1exX3bxX6xX23xX22xX89xXbxX1xXaexX23xX22xX1exX4xX1xXaexX23xX22xX1exX4xXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX1exX5xXaexXdxX1exXdxX4xX1xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX3bxX6xX23xX1exX5xX6xX1exX32xX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX6xXaexX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX27xX6xX1exX3bxX6xX23xX22xX89xX2xX19cxX248xX23exX2xX23exX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxX0xXdxX32xX22xX3xX7xX39xX4xX9xXaxX89xX32xX10xX3bxXdxX6xX89xX2xXfdxX19dxX89xX23xX10xX1fdxX7xX89xXfdxX19dxX2xXfdxX89xX2xX23exX23exX3bxXfdxX2xXfdxX19dxX23exX213xX213xXexX204xX204xX23exX5xX2xX19dxX1exX2xX23exX23exX3bxX23exXfdxX19dxX2xXfcxX23exX204xXexX2xX204xX19dxX204xX5xX248xX1exX2xX1c9xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX30xX10xX32xX3xX5xX35xX23xX1xX3xX39xX6xX3bxX6xX3xX1xX3fxXdxX3xX42xX27xX44xX23xX3xX47xXdxX49xX27xX3xX3bxXdxX4exX23xX3xXexX52xXdxX3xX23xX56xX27xX3xX59xX23xX3xXbxX1xX5exX4xX3xX61xX5exX3xX4xX65xX23xX22xX3xX3bxX44xX23xX3xX4xX6exX4xX1xX3xX5xX15xX3xXexX76xXbxX3xXexX39xX27xX23xX22xX3xX7fxX3xX81xX52xX3xXcxX85xX23xX1xXaxX3xX89xX2fxX0xX89xX6xX2fxX0xX3bxXdxX61xX2fxX0xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1a31xX1xX160xX23xX22xX3xX4xX1xX72bxX23xX22xX3xX9exXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX24xX3xXdf9xX73fxXdxX3xX35xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX3bxX44xX23xX3xX5xX52xX3xX32xX5exX4xX3xXexXdxX16exX27xX3xX4xX6xXaexX3xX23xX1xX56xXexX3xX4xXbfxX6xX3xX1a75xX3fxX23xX22xXaxX3xX1xX39xX10xX2bxX9xXaxX89xX1cxX6xX15xX1exX3bxX27xX23xX22xX1exX3bxX6xX23xX22xX89xXbxX1xXaexX23xX22xX1exX4xX1xXaexX23xX22xX1exX4xXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX1exX5xXaexXdxX1exXdxX4xX1xX1exX4xX27xX6xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX3bxX6xX23xX1exX5xX6xX1exX32xX27xX4xX1exXexXdxX10xX27xX1exX4xX6xXaexX1exX23xX1xX6xXexX1exX4xX27xX6xX1exX3bxX6xX23xX22xX89xX2xX19cxX248xX23exX2xX23exX1c9xX1xXexX32xXaxX2fxX1a31xX1xX160xX23xX22xX3xX4xX1xX72bxX23xX22xX3xX9exXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX24xX3xXdf9xX73fxXdxX3xX35xX4xX1xX3xX4xXbfxX6xX3xX23xX1xX44xX23xX3xX3bxX44xX23xX3xX5xX52xX3xX32xX5exX4xX3xXexXdxX16exX27xX3xX4xX6xXaexX3xX23xX1xX56xXexX3xX4xXbfxX6xX3xX1a75xX3fxX23xX22xX0xX89xX6xX2fxX0xX89xX7xXexX39xXaexX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3bxXaxX2fxXcxX1xXdc3xX4xX3xXexXdxX4exX23xX3xX4xX65xX23xX22xX3xXexX6exX4xX3xXbxX1xX160xX23xX22xX3xX4xX1xX72bxX23xX22xX3xX3bxX5e2xX4xX1xX3xX47xXa9xX23xX1xX3xX9exXaexX61xXdxX3bxX1exX2xX248xX3xX1xXdxXa9xX23xX3xX23xX6xX15xX3xX32xX52xX3xX1a75xX3fxX23xX22xXcfxX3xX9exX1xX35xX23xX1xX3xXbxX1xXbfxX3xX12f6xXdxXa9xXexX3xX14axX6xX32xX3xXccxX6xX23xX22xX3xXexXdxX706xX23xX3xX1xX52xX23xX1xX3xX5xX52xX3xX32xX113xXexX3xXexX39xXaexX23xX22xX3xX23xX1xXb4xX23xX22xX3xX32xXdxX23xX1xX3xX4xX1xX12exX23xX22xX3xXexX1xX49xX3xX1xXdxXa9xX23xX3xX39xd95cxX3xX32xX5exX4xX3xXexXdxX16exX27xX3xX23xX1xX56xXexX3xX42xX27xX6exX23xX3xXccxX374xX1c9xX0xX89xXbxX2fxX0xX89xX3bxXdxX61xX2fxX0xX89xX5xXdxX2fxX0xX89xX27xX5xX2fxX0xX3bxXdxX61xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX39xXaxX2fxX0xX89xX3bxXdxX61xX2fxX0xX89xX3bxXdxX61xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14518xX27xXexX1xXaexX39xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX39xXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX81xXaexX52xXdxX3xX14axX6xX32xX0xX89xXbxX2f
Hoài Nam