Lái xe ô tô số sàn không nên để chân mãi ở bàn đạp côn
Thói quen của rất nhiều người khi lái xe, luôn giữ hờ chân trái trên bàn đạp côn để phòng những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là cách dùng chân côn đúng cách.
a8a6x1300axd707xcc7dx10aecxead3xd8b3xd35cx113daxea4fx12eafx124b0x10436xcd66xea1dx11677xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb042x12725xbf3axXexX0x12e9axXaxX17xX18xX19xXexX0xb2c5xadf5xX19xb715xXexX0xXaxecdexX9x11178xXdxX18xfbd7xX2fx12ccexfdaaxbb18xX5xd2f7xXbxXdxX17xX32xXex10e04x1000cxX35xX9xeecaxX17xX9xfe45xX9xXbxX42xX9xX2fxc300xX9xX2fxc2b1xfb46xX9x10b1cxXaxX42xX4cx10421xX9xX4cx1126axX4cxX9xc695xff80xX9xX2cxXax12353xX4cxX9xXcx11c71xX35xX9xf4dexX9xX23xX4bxX4cxX9xX58xf9b5xX33xX9xX2cxX42xX4cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xe4bbxX17xX18xX19xX32xXexX5xXax127cexX35xX9xf95cx131d7xX17xX4cxX9xX2cxe975xX18xX9xb277xd22bxXbxX9xX4cxXaxX35xab17xX8dxX9xX4cxX52xbc17x10ec5xX35xX9xX4exXaxX35xX9xXdxX3cxX35xX9xX3fxX17xaf39xX9xXdxX8dxX42xX4cxX9xX52xX35xe6ccxX9xXaxXa2xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xXbxX95xX3cxX35xX9xXbxX95xX55xX4cxX9xX23xX4bxX4cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxX9xX58xX59xX9xX33xXax11d36xX4cxX52xX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXbx119c0xX4cxXaxX9xXaxX8dxX48xX4cxX52xX9xX4cxX52xX8dxX26xX9xXaxX35xX59xXcx126d9xX9xX5xX8dxX26xX9xX4cxXaxX35xX55xX4cxXafxX9xX58xX5dxX26xX9xX2cxXaxXa1xX18xX9xXax1009bxX4cxX9xXdxX4bxX9xX2cxX3cxX2cxXaxX9xX19xf685xX4cxX52xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX58xf744xX4cxX52xX9xX2cxX3cxX2cxXaxXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xc538xX24xX19xX26xX32xXexX2xX96xX8dxX9xXaxX35xb3ffxX8dxX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX96xX26xX9xXaxf863xX33xX9xX2fxX48xX9xX3fxX17xX9xX42xX9xXbxX42xX9xX23xd09bxX9xXaxc3b9xX4cxX52xX9xX2cx13051xX4cxX9xX4exXaxbacaxX2cxX9xX33xXax1215cxX2cxX9xX4cxX52xX18xX26xX9xbc68xX52xXaxX17xX9xXbxXaxX96xX26xX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xX5dxXcxX9xXbxXaxX18xX4cxXaxX9xX4cxX4bxX26xX9xX33xXaxX3cxXbxX9xX95xX18xX9xXbxe166xX9xX3fxX17xX9xX42xX9xXbxX42xXafxX9xX23xX6bxX4cxX9xX33xXaxff6fxX35xX9xX58xX35xX9xX2fx120c1xX18xX9xX52xX96xX33xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX3fxXbxf852xX18xXdxX35xX52xX4cxbab3xX9x11f65xX8dxX2fxXbxX35x12c1axX26x107a0xX32xXexX5xX5dxXcxX9xXdxbf6axX9xX64xX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xX4cxX52xXa1xXa2xX35xX9xXcxc0e5xX35xX9xXdxX4bxXcxX9xX8cxX8dxX17xX4cxX9xbea0xX212xX35xX9xX3fxX17xX9xX2fxX48xX9xX2fxX4bxX4cxX9xXdxX4bxX9xX95xX96xXbxX9xX2fx11247xX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXbxX3cxX2cxX9xXdxX35xX55xX4cxX9xX8cxX8dxX18xX4cxX9xX58x11637xX4cxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX58xXddxX35xX9xXaxX16fxX35xX9xX4cxXaxX35xX9cxX8dxX9xX4exX35xX4cxXaxX9xX4cxX52xXaxX35xX150xXcxX9xXcxX212xX35xX9xX3fxX1c4xX9xXdxX201xX9xXbxX35xX4cxXaxX9xXbxX250xXafxX9xX4cxXaxX16cxX33xX9xX4cxXaxX4bxX4cxX52xX9xX58xXa1xX234xX2cxXfbxX9xX4xXaxee75xX4cxXaxX9xX21exXe8xX9xXbxXaxX250xX9xX21exX42xX9xXbxXe8xX4cxXaxX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXdxX3cxX35xX9xXcxX212xX35xX9xX58xX18xX9xX2fxX48xX9xX58xX9cxX8dxX9xXaxXe8xX4cxXaxX9xXbxXaxX4bxX4cxXaxX9xXbxXaxX89xX35xX9xX8cxX8dxX17xX4cxX9xX52xX35xXb8xX9xXaxXa2xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xXbxX95xX3cxX35xX9xXbxX95xX55xX4cxX9xX23xX4bxX4cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxX9xX58xX59xX9xX3fxX1c4xX9xXdxX201xX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxXe8xX4cxXaxX9xXaxX8dxX48xX4cxX52xX9xX4cxX52xX8dxX26xX9xXaxX35xX59xXcxX9xX58xXa1xX234xX2cxX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xXax128f7xX4cxX9xX21exX4bxX9xX33xXaxX174xX4cxX9xX4cxX4bxX24xX9xX2cxbe2bxX4cxX52xX9xX26xX55xX4cxX9xXbxX5dxXcxX9xXaxX32cxX4cxXfbxX9xX186xXaxXa1xX4cxX52xX9xX29cxXbxX9xX18xX35xX9xX23xX35xX250xXbxX9xX58xXa1xX234xX2cxX9xXdxX4bxX9xX58xX15dxX4cxX52xX9xXbxX3cxX2cxX9xXbxXa1xX64xX4cxX52xX9xX2cxXaxX1acxX4cxX52xX9xX4cxXaxXa1xX9xX21exX42xX9xXaxX6bxX35xX9xX4cxX4bxX26xX9xXdxX4bxX9xX4cxX52xX8dxX26xX55xX4cxX9xX4cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxXaxX29cxX4cxXaxX9xX52xX5dxX26xX9xXaxX6bxX35xX9xX58xX250xX4cxX9xX23xX15dxX9xX2cxX42xX4cxX9xX21exX4bxX9xXaxX15dxX33xX9xX2fxX48xX9xX4cxXaxX35xX9cxX8dxX9xXaxX32cxX4cxX9xX2cxX1bdxX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXbxX3cxX2cxX9xX95xX18xX9xX2cxX42xX4cxX9xX52xX179xXbxX9xX4exXaxX35xX250xX4cxX9xXcxX3cxX26xX9xX3fxX17xX9xXbxX179xXbxX9xX58xX15dxXbxX9xX4cxX52xX15dxXbxX9xXaxX18xX26xX9xX58xX35xX9xXbxX8dxX18xX9xX2cxX18xX24xX9xX64xX9xX2fxX48xX9xXbxXaxX96xX33xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX95xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1f0xX1cxX1cxX35xXfbxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXfbxX21exX4cxX1cxX4cxX17x115c2xX2fxX1cxX2axfe0dxX2axbd28xX1cxX2axd159x12de1xX19xX453xX456xf135xced6x11697xX453xX456xXbxX453xaec7xX45bxXdxX456xXfbxX1f2xX33xX52xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX44dxX35xX19xXbxXaxX1f0xX45dxX456xX456xX33xX3fxX1f9xXaxX17xX35xX52xXaxXbxX1f0xX45bxX45dxX462xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xX35xX9xX3fxX17xX9xX24xX9xXbxX24xX9xX2fxX24xX9xX2fxX18xX4cxX9xX4exXaxX24xX4cxX52xX9xX4cxX17xX4cxX9xX19xX17xX9xX2cxXaxX18xX4cxX9xXcxX18xX35xX9xX24xX9xX23xX18xX4cxX9xX19xX18xX33xX9xX2cxX24xX4cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xXexec99xXaxX42xX4cxX52xX9xX4cxX55xX4cxX9xX58xX59xX9xXaxXa2xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX21exX4bxX24xX9xX23xX4bxX4cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxXfbxX9xd9d0xX4cxXaxX9xXcxX35xX4cxXaxX9xXaxfd65xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX12cxX2cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxc8aexX2cxX9xXdxX4bxX9xX58xX18xX4cxX52xX9xXbxX3cxX2cxXaxX9xX19xX174xX4cxX9xX4exXaxX212xX33xX9xX4cxX48xX35xX9xXbxX1acxX9xX58xX15dxX4cxX52xX9xX2cxX32cxX9xX58xX250xX4cxX9xXaxX15dxX33xX9xX2fxX48xXfbxX9xX186xX55xX4cxX9xX4exXaxX35xX9xXbxX4bxX35xX9xX3fxX250xX9xX58xX6bxX33xX9xXaxXa2xX9xcf90xXdxX12cxX2cxX9xX58xa931xXbxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xXbxX95xX3cxX35xX9xXaxX1acxX9xXdxX55xX4cxX9xX23xX4bxX4cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cx1016cxX9xXbxXaxXe8xX9xX2fx10f8dxX9xXdxX4bxXcxX9xX2cxX3cxX2cxX9xXcxX3cxX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxX95xXa1xX234xXbxX9xXcxX18xX9xX2fxX3cxXbxX9xXdxX55xX4cxX9xX4cxXaxX18xX8dxX9xX582xX4cxXaxXa1xX9xXcxX4bxX35xX9xX19xX18xX24xX5a7xXfbxX9xcea0xX6bxX33xX9xXaxX250xXbxX9xXbxXaxXe8xX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX23xX16cxX9xXcxX4bxX35xXafxX9xX58xX6bxX33xX9xXaxXa2xX9xXbxXaxXe8xX9xX2fxc0fbxX9xXcxX4bxX35xX9xXcxXddxX4cxX9xX4cxX4bxX26xX9xX2cxX4bxX4cxX52xX9xX19xX35xee49xX4cxX9xX95xX18xX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xX21exX4bxX9xX4cxXaxX35xX9cxX8dxX9xXaxX32cxX4cxXfbxX9xX5e4xX35xX9cxX8dxX9xX4cxX4bxX26xX9xX4cxX52xX24xX4bxX35xX9xX21exX35xX150xX2cxX9xX52xX5dxX26xX9xXcxXddxX4cxX9xX4cxXaxX18xX4cxXaxX9xXdxX3cxX9xX2cxX42xX4cxXafxX9xX2cxXddxX4cxX9xXdxX4bxXcxX9xX52xX35xX1bdxXcxX9xX2cxX42xX4cxX52xX9xX2fxX8dxX96xXbxX9xX2cxX92xX18xX9xX3fxX17xX9xX52xX5dxX26xX9xXbxX48xX4cxX9xX3fx12404xX4cxX52xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexX186xX52xX24xX4bxX35xX9xX95xX18xXafxX9xX4exXaxX35xX9xX2fxX1c4xX9xX19xX17exX4cxX52xX9xX2cxX42xX4cxXafxX9xX58xX35xX9cxX8dxX9xXdxX4bxXcxX9xX2cxX42xX4cxX9xXcxX18xX8dxX9xXcxXddxX4cxX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX33xXaxX1bdxX35xX9xXdxX4bxX9xX19xX24xX9xX19xX11exX4cxX52xX9xX4cxXaxX35xX9cxX8dxX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX6bxX26xX9xX95xX4bxX9xX2cxX42xX4cxX9xXcxX4bxX9xX2cxXaxX29cxX4cxXaxX9xXdxX4bxX9xX23xX6bxX4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxX35xX250xX33xX9xX3fxX12cxX2cxX9xX21exX212xX35xX9xX23xX3cxX4cxXaxX9xX58xX4bxX9xX2cxX92xX18xX9xXcxX3cxX26xX9xXcxX15dxXbxX9xX2cxX3cxX2cxXaxX9xX58xX15dxXbxX9xX4cxX52xX15dxXbxX9xXaxX24xX588xX2cxX9xXbxX48xX2cxX9xX58xX15dxX9xX23xX3cxX4cxXaxX9xX58xX4bxX9xX2cxX92xX18xX9xXcxX3cxX26xX9xX21exX4bxX9xX2fxX32cxX9xX2cxX96xX33xX9xXdxX26xX9xXaxX234xX33xX9xX4exXaxX35xX9xXbxX35xX250xX33xX9xX3fxX12cxX2cxX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX2cxX11exX4cxX52xX9xX21exd834xX4cxX9xXbxX48xX2cxXafxX9xXbxX48xX2cxX9xX58xX15dxX9xX3fxX17xX9xX21exX212xX35xX9xX21exXddxX4cxX52xX9xXbxX8dxX18xX9xXcxX3cxX26xX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX33xXaxX11exX9xXaxX234xX33xX9xX582xX58xX35xX9cxX8dxX9xX4cxX4bxX26xX9xXdxX35xX55xX4cxX9xX8cxX8dxX18xX4cxX9xX58xX250xX4cxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX21exX4bxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX52xX18xX5a7xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXex12242xX17xX9xX2fxX48xX9xX2fxX4bxX4cxX9xX2cxX89xX9xX4cxXaxXa1xX234xX2cxX9xX58xX35xX59xXcxX9xX2fxX24xX9xX21exX212xX35xX9xX2fxX48xX9xXbxX60axX9xX58xX15dxX4cxX52xX9xXdxX4bxX9xX64xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX4cxXaxXa1xX4cxX52xX9xX2cxX33cxX4cxX52xX9xXdxX6bxX35xX9xX2cxX89xX9xXa1xX8dxX9xX58xX35xX59xXcxX9xXaxX32cxX4cxX9xX3fxX17xX9xX2fxX48xX9xXbxX60axX9xX58xX15dxX4cxX52xX9xX2cxX33cxX4cxX52xX9xXdxX4bxX9xX4cxXaxXa2xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxXfbxX9xX186xX250xX8dxX9xX2cxX3cxX2cxX9xXbxX18xX26xX9xXdxX3cxX35xX9xX23xX35xX250xXbxX9xX2cxX3cxX2cxXaxX9xX2fxX1c4xX9xX19xX17exX4cxX52xXafxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX2fxX5aexX9xX33xXaxX3cxXbxX9xXaxX8dxX26xX9xX58xXa1xX234xX2cxX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXa1xX8dxX9xX58xX35xX59xXcxX9xX95xX96xXbxX9xXbxX48xXbxX9xX2cxX92xX18xX9xXcxXe8xX4cxXaxXafxX9xX2cxXaxf162xX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX4exXaxX35xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58x132e8xX35xX9xX2fxX48xX9xXdxX4bxX9xX2cxXaxXa1xX18xX9xXbxX78cxX4cxX9xX19xX17exX4cxX52xX9xX58xXa1xX234xX2cxX9xXa1xX8dxX9xXbxXaxX250xX9xX2cxX92xX18xX9xX4cxX89xXfbxX9xX4e4xXaxX35xX9xX2cxXaxX6bxX26xX9xX58xXa1xXa2xX4cxX52xX9xX3fxX96xX8dxX9xX23xX6bxX4cxX9xX4cxX55xX4cxX9xX2cxX179xXbxX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxX11exX26xX9xXdxX12cxX2cxX9xX58xX59xX9xX3fxX17xX9xXbxX95xX3cxX4cxXaxX9xX23xX16cxX9xX52xX35xd20exX4cxX52xX9xdda2xX9xX52xX35xX78cxXbxXfbxX9xX4e4xXaxX35xX9xX21exXa1xX234xXbxX9xX2cxXaxXa1xX212xX4cxX52xX9xX4cxX52xX6bxX35xX9xX21exX78cxXbxX9xXbxX95xX24xX4cxX52xX9xX33xXaxX48xX9xX2cxXax10310xX9xX58xX42xX4cxX52xX9xX4cxX52xXa1xXa2xX35xX9xX23xX6bxX4cxX9xX4cxX55xX4cxX9xX95xX4bxX9xX2cxX42xX4cxX9xX2cxXaxX24xX9xX18xX4cxX9xXbxX24xX4bxX4cxXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX52xX9xX2fxX95xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1f0xX1cxX1cxX35xXfbxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX4cxXaxXfbxX21exX4cxX1cxX4cxX17xX44dxX2fxX1cxX2axX451xX2axX453xX1cxX2axX456xX457xX19xX453xX456xX45bxX45cxX45dxX453xX456xXbxX2axX45cxX462xX2axXdxX2axXfbxX1f2xX33xX52xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX44dxX35xX19xXbxXaxX1f0xX45dxX456xX456xX33xX3fxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xX35xX9xX3fxX17xX9xX24xX9xXbxX24xX9xX2fxX24xX9xX2fxX18xX4cxX9xX4exXaxX24xX4cxX52xX9xX4cxX17xX4cxX9xX19xX17xX9xX2cxXaxX18xX4cxX9xXcxX18xX35xX9xX24xX9xX23xX18xX4cxX9xX19xX18xX33xX9xX2cxX24xX4cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX4cxX32xXexX144xX15dxX9xX2cxX42xX4cxX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXddxX4cxX9xX52xX514xX35xX9xX23xX15dxX9xXdxX26xX9xXaxX234xX33xX9xX3fxX17xX9xX42xX9xXbxX42xXfbxX9xX50axX4cxXaxX9xXcxX35xX4cxXaxX9xXaxX514xX18xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexX4e4xXaxX35xX9xX58xX6bxX33xX9xX1eaxX9xX4cxXaxX1bdxX9xX2cxX42xX4cxXafxX9xX4cxX250xX8dxX9xX3fxX17xX9xX23xX6bxX4cxX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX4exXaxX60axX4cxX52xX9xXdxX6bxX35xX9xXaxX24xX588xX2cxX9xX21exX514xXbxX9xXbxX212xX35xX9xX2cxX89xX9xX4cxX52xXaxb608xX18xX9xXdxX4bxX9xX23xX6bxX4cxX9xXbxXaxX18xX24xX9xXbxX3cxX2cxX9xX58xX12cxX4cxX52xXafxX9xX4exXaxX35xX9xX4cxXaxX1bdxX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxX35xX250xX4cxX52xX9xXcxX3cxX26xX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX58xX8f1xX35xX9xX582xX3fxX17xX9xX3fxX16cxX4cxX9xX4exXaxX89xX9xX4cxX52xXaxX17xX9xXbxX35xX250xX4cxX52xX9xXcxX3cxX26xX5a7xX9xXbxX48xX2cxX9xX58xX15dxX9xX3fxX17xX9xX21ex108c9xX4cxX9xX19xX35xX9xX2cxXaxX8dxX26xX59xX4cxX9xX55xXcxX9xX3cxX35xX9xXdxX4bxX9xXbxX48xXbxXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX144xX24xX19xX26xX32xXexdab8xXe8xX9xX21exX78cxX26xXafxX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX8d8xX9xX2fxX1c4xX9xX19xX17exX4cxX52xX9xX58xX250xX4cxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxX9xX4exXaxX35xX9xX2cxX174xX4cxXafxX9xX58xX89xX9xXdxX4bxX9xX4exXaxX35xX9xXdxX55xX4cxXafxX9xX3fxX8dxX48xX4cxX52xX9xX2fxX48xXfbxX9xX5xXaxXa2xX35xX9xX52xX35xX18xX4cxX9xX2cxXddxX4cxX9xXdxX6bxX35xX9xXaxX61xX26xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX4bxX4cxX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX4cxX52xXaxX8d8xX9xX4cxX52xX32cxX35xX9xX64xX9xX4exXaxX24xX1bdxX4cxX52xX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX52xX35xX18xX4cxX9xX23xX55xX4cxX9xXbxX95xX3cxX35xX9xX2cxXaxX5dxX4cxX9xX2cxX42xX4cxXfbxX9xX144xX6bxX4cxX9xX2cxX89xX9xXbxXaxX59xX9xX58xX59xX9xX2cxX42xX4cxX9xXbxX95xX24xX4cxX52xX9xX4cxXaxXb8xX4cxX52xX9xXbxXe8xX4cxXaxX9xXaxX8dxX48xX4cxX52xX9xX19xX61fxXafxX9xX2cxXaxX6bxX26xX9xX2cxXaxX78cxXcxX9xXbxX95xX24xX4cxX52xX9xXdxX12cxX2cxX9xX4ex130adxXbxX9xX3fxX17xXafxX9xXdxX17xX24xX9xX19xX48xX2cxX9xX2cxX18xX24xXfbxX9xX81xX6bxX4cxX9xX2cxXaxX250xX9xX95xX4bxX9xX2cxX42xX4cxX9xX8cxX8dxX3cxX9xXdxX5dxX8dxX9xXaxX18xX26xX9xX95xX4bxX9xX2cxX42xX4cxX9xX64xX9xX21exXddxX4cxX52xX9xXbxX8dxX18xX9xX2cxX18xX24xX9xX21exXe8xX9xX19xX61fxX9xX52xX5dxX26xX9xX2cxXaxX3cxX26xX9xX23xX15dxX9xX2cxX42xX4cxXfbxX9xX144xX6bxX4cxX9xX2cxX33cxX4cxX52xX9xX4exXaxX42xX4cxX52xX9xX4cxX55xX4cxX9xXdxX6bxXcxX9xX19xX17exX4cxX52xX9xX21exX35xX150xX2cxX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxX9xX2cxX11exX4cxX52xX9xX21exX212xX35xX9xXbxXaxX179xX4cxX52xX9xX3fxX17xXafxX9xX2cxXaxX8d8xX9xX58xX6bxX33xX9xX2cxX42xX4cxX9xX2cxX11exX4cxX52xX9xX21exX212xX35xX9xXbxXaxX179xX4cxX52xX9xX4exXaxX35xX9xX21exXddxX4cxX52xX9xXbxX8dxX18xX9xX4cxXaxX16fxX9xXaxX32cxX4cxX9xXcxX538xX2cxX9xX451xX456xX456xX9xX21exXddxX4cxX52xX1cxX33xXaxX12cxXbxX9xXdxX4bxX9xXaxX234xX33xX9xXdxX201xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1080dxX24xX8dxX95xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXb8fxX35xX17xXbx104dbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe