Nổ giàn khoan của Mexico, 4 người thiệt mạng, 16 người bị thương
Một vụ nổ kèm theo đám cháy lớn đã xảy ra tại một giàn khoan ngoài khơi Mexico của Tập đoàn Pemex khiến ít nhất 4 người thiệt mạng.
af84x10fb2xb141x11914x1447dxfd43x14f46x140afx13e75xX7xff64x14f38x15ecex168cex149ddxf868xX5x101d0xXax115ddx1610dxd5e1xX3xc5e9xXdx16756xc931xX3x14642xX1x10d84xX6xX19xX3xX4xde96xX6xX3x15cd7xX10x15f27xXdxX4xX1dx13d76xX3x160a3xX3xX19xX16x15c11x12582xXdxX3xXexX1xXdxd5f0xXexX3x12c06xe75exX19xX16xX2bxX3xX2x14fdfxX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3x11521x1213axX3xXexX1xX31x10c5bxX19xX16xX0xe61dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex11c3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexd8e9xX6xX5xXdxX16xX19x16f37xX3x12aeexe004xX7xXexXdx14b3exX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1613bxX10xX6x164cexXaxX12xX25x15614xXexX3xf24ex171fbxX3xX19xX14xX3xX1bx14e4axX3bxX3xXexX1xX10xX1dxX3xda85x14577xX3bxX3xX4xX1xX99xX5dxX3xX5xcc6exX19xX3xX98xe2e4xX3xX27x100b3xX5dxX3xf159xX6xX3xXexX3cxXdxX3xX3bxX86xXexX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX19xX16xX1dxX18xXdxX3xX1bxX1xX50xXdxX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX3xX4xX22xX6xX3xXcx14e2bxXbxX3xX98xX1dxX18xX19xX3x16924xX10xX3bxX10xX27xX3xX1bxX1xXdxb0c9xX19xX3xe841xXexX3xX19xX1x124a8xXexX3xX2dxX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX3bxX3cxX19xX16xf108xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13eebxX1dxX82xX5dxXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX0xX10xX3bxX12xbe30x1445exXe1xX0xX54xX10xX3bxX12xX2bxX3x13b11xX3xXexX1xX6fxX5dxf171xX19xX3xX4x12a1bxX6fxX3xX1x160e6xX6xX3xX98xX31x11ebfxX4xX3xXexXacxX6xX19xX16xX3xX4axX4bxX3xX89x161b2xXdxX3xXacx13268xX19xX16xX3xX98xXa6xX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX98xXdxX152xX6fxX3xX98xXeaxX19xX3xX19xX50xXdxX3xX27xXa9xX5dxX3xXacxX6xX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xX98x1323fxX3xXexX1xX6xX3bxX3xX16xXdxX6xX3xX4xX1x14b06xX6xX3xX4xX1xX99xX5dxX3xXexX3cxXdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX142xX4axX1bxX6xXexX6fxX19xX3xX142xX66xXe1xX10xXacxX3bxX6xX19xX10xX19xXexX10xX3xX19xbfb7xX3bxX3xXexXacx1701bxX19xX3xe730xX4bxX19xX1xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX107xX3xX7fxX50xX19xX3x14e23x16174xX1ebxX3xX19xX1x16324xX19xX3xX89xXdxX1d6xX19xX3xX5xX18xX3bxX3xX89xXdxX38xX4xX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX98xXa6xX3xX4axX6fxX86xX4xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX7xX50xX3xXexX99xX19xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXexX6xX4axX5xX10xX3x1125bxXdxX82xXexX1xX9xXax126bexX1ebxX1ebxXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX19xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX82xX82xXdxX19xX16xX9xXaxX2xXaxX3xX4axX1dxXacxX82xX10xXacxX9xXaxX1ebxXaxX3xX6xX5xXdxX16xX19xX9xXaxX4xX10xX19xXexX10xXacxXaxX12xX0xXexX4axX1dxX82xX5dxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX82xX12xX0xX6xX3xX1xXacxX10xX73xX9xXaxX1xXexXexXbxX6cxX54xX54xX4axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX107xX89xX19xX54xXdxX3bxX16xX54x17419xX2dxX54xXexX2a6xX2dxX14cxX2a6xX1ebxX107xX6exXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxd2d6xX3bxX6xX16xX10xXaxX3xX1dxX19xX4xX5xXdxX4xX1bxX9xXaxXacxX10xXexX6fxXacxX19xX3xX7xX1xX1dxX230xX2bdxX3bxX6xX16xX10x15b00xXexX1xXdxX7xX107xX7xXacxX4xd224xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX4xX22xX6xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX2bxX3xX2dxX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX3bxX3cxX19xX16xX2bxX3xX2xX42xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX4axX4bxX3xXexX1xX31xX50xX19xX16xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxd566x15be7xX6xX3xX4xX1xX99xX5dxX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX98xXa6xX3xXexX3cxX3bxX3xXexX1xX32xXdxX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX1bxX1xff15xX19xX16xX3xX4xX1xXeaxX3xX2ddx10339xX19xX1xX3xX142xX143xXe1xX2e6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX230xXdxXbxX10xX4axX1dxX27xXaxX12xX0xXdxX3bxX16xX3xX7xXacxX4xX9xXaxX54xX54xXdxX107xX4axX6xX1dxX1xX6xXexXdxX19xX1xX107xX89xX19xX54xX19xX10xX230xX7xX54xX2xe008xX2xX1eaxX54xX2xX1ebxX42xX82xX2dxX2xX1ebxX1ebxX1eaxX1ebxX1ebxXexX2a6xX2dxX14cxX2a6xX1ebxX5xX1ebxX107xX6exXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1dxX2bdxX3bxX6xX16xX10xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX54xXexX82xX12xX0xX54xXexXacxX12xX0xXexXacxX12xX0xXexX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1223dxX6xXbxXexXdxX1dxX19xXaxX12xX337xX338xX6xX3xX4xX1xX99xX5dxX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX98xXa6xX3xXexX3cxX3bxX3xXexX1xX32xXdxX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX1bxX1xX363xX19xX16xX3xX4xX1xXeaxX3xX2ddxX36cxX19xX1xX3xX142xX143xXe1xX2e6xX0xX54xXexX82xX12xX0xX54xXexXacxX12xX0xX54xXexX4axX1dxX82xX5dxX12xX0xX54xXexX6xX4axX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX3f4xX50xX3x16f53xX6fxX6xX19xX3xX142xX19xX3xXexX1dxX18xX19xX3xX13xbbc9xX19xX16xX3xX5xX31xX15fxX19xX16xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX3xX2ddxX142x11b0exb2a0xX142xX2e6xX3xX4xX1xX1dxX3xX4axXdxXeaxXexX2bxX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xX27xXa9xX5dxX3xXacxX6xX3xX89xX18xX1dxX3xX5x170f7xX4xX3xX1eaxX1xX2dxX1ebxX3xX7xX99xX19xX16xX3xX2xX54xX2dxX3xXexX3cxXdxX3xX1bxX1xX6fxX3xX89x110abxX4xX3xX1bxX1xX338xX3xX19xX31xXa2xX4xX3xX89xX18xX3xX4axX50xX3bxX3xX82xe5f6xX6fxX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX13xX16xX31xX32xXdxX3xXbxX1xX99xXexX3xX19xX16xbe2fxX19xX3xXcxXd9xXbxX3xX98xX1dxX18xX19xX3x13dc9xX4f4xX6fxX3xX1bxX1xXedxX3xcf0axX6fxX363xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX4axXdxXeaxXexX6cxX3xc7c6xX13xX16xc1faxX19xX3xX5xX338xX6xX3xX98xXa6xX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX1bxX1xX363xX19xX16xX3xX4xX1xXeaxX3xX19xX1xX31xX19xX16xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX4axX4bxX3xX82xXd9xXbxX3xXexb2b8xXexX3xX1xX1dxX18xX19xX3xXexX1dxX18xX19x1026axX3xX89xX18xX3xXacxXf2xXexX3xX3bxX6xX5dxX3xX5xX18xX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xX19xX18xX5dxX3xX1bxX1xX545xX19xX16xX3xX5xX18xX3bxX3xXexXacxX18xX19xX3xX82xX4f4xX6fxX3xXacxX6xX3xX4axXdxX197xX19xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX3f4xe10bxX19xX16xX3xXexX1xX10xX1dxX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xXbxX1xX99xXexX3xX19xX16xX545xX19xX3xXcxXd9xXbxX3xX98xX1dxX18xX19xX3xX551xX4f4xX6fxX3xX1bxX1xXedxX3xX559xX6fxX363xX4xX3xX16xXdxX6xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX2bxX3xX1xXdxX38xX19xX3xX89xcd5exX19xX3xX4xX16cxX19xX3xX2xX42xX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX89xXdxX1d6xX19xX3xX5xX18xX3bxX3xX89xXdxX38xX4xX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX19xX1d1xX3bxX3xXexX3cxXdxX3xX4axX38xX19xX1xX3xX89xXdxX38xX19xX3xX98xX6xX3xX1bxX1xX1dxX6xX3xX4xX22xX6xX3xXcxXd9xXbxX3xX98xX1dxX18xX19xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xXexX3cxXdxX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX363xX3xX3f4xXdxX6fxX82xX6xX82xX3xX82xX10xX3xX3f4xX6xXacxX3bxX10xX19xX2bxX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX98x12af0xX3xX4xX6daxX3xX237xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX98xX6xX19xX16xX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xXex1058bxX19xX1xX3xXexXacxX3cxX19xX16xX3xX19xX16xX6fxX5dxX3xX1bxX4bxX4xX1xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX13xX16xX1dxX18xXdxX3xXacxX6xX2bxX3xX4xX6daxX3xX2dxX3a8xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX4xX614xX19xX16xX3xX98xXa6xX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX98xXdxX152xX6fxX3xXexXacxX4bxX3xX5dxX3xXexXeaxX3xX19xX1xX31xX19xX16xX3xX98xX31xX15fxX4xX3xXacxX6xX3xX89xXdxX38xX19xX3xX7xXa2xX3bxX3xX4axcb30xXdxX3xX1xX575xX3xX4xX1x13311xX3xX4axX4bxX3xXexX1xX31xX50xX19xX16xX3xX19xX1xc3c7xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xX4xX1xX1dxX3xX4axXdxXeaxXexX2bxX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX7xX363xX3xX19xX1xX1a4xX19xX16xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX3bxX3cxX19xX16xX3xX4xX6daxX3xX3bxX86xXexX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX89xXdxX1d6xX19xX3xX4xX22xX6xX3xX4xX545xX19xX16xX3xXexX5dxX3xX89xX18xX3xX3bxX86xXexX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX1bxX1xX99xX4xX3xX5xX18xX3bxX3xX89xXdxX38xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX1xX18xX3xXexX1xX4f4xX6fxX3xX3f4xX1dxX19xXexX10xX3bxX6xXacxX107xX3xXcxXacxX1dxX19xX16xX3xX1bxX1xXdxX3xX98xX6daxX2bxX3xX82xX6xX19xX1xX3xXexXedxX19xX1xX3xX4xX22xX6xX3xX237xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX4xX16cxX19xX3xX5xX3cxXdxX3xX89xX654xX19xX3xX4xX1xX31xX6xX3xX98xX31xX15fxX4xX3xX27xX99xX4xX3xX98xX4bxX19xX1xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX572xcc02xX6fxX3xXexXdxX1d6xX19xX3xX1xXdxX38xX19xX3xX19xX6xX5dxX3xX5xX18xX3xXbxX1xXa9xXdxX3xX4axXa9xX1dxX3xX98xXa9xX3bxX3xX6xX19xX3xXexX1dxX18xX19xX3xX4xX1xX1dxX3xX4xX99xX4xX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX89xXdxX1d6xX19xX2bxX3xX82xXd9xXbxX3xXexX5a1xXexX3xX98xX99xX3bxX3xX4xX1xX99xX5dxX3xX89xX18xX3xX4xX1xX492xX3bxX3xX7xX6daxX4xX3xX4xX1xX1dxX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xX4axX4bxX3xXexX1xX31xX50xX19xX16xX5adxX2bxX3xX142xX4a5xX4a6xX142xX3xX4xX1xX1dxX3xX4axXdxXeaxXexX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xXcxX14xX19xX16xX3xXexX1xX363xX19xX16xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX3xX4a6xX19xXacxXdxX484xX6fxX10xX3xXe1xX10xX19xX6xX3xX13xXdxX10xXexX1dxX3xX98xXa6xX3xX16xX338xXdxX3xX5xX32xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4axX6fxX170xX19xX3xX98xXeaxX19xX3xXexX1xX1f0xX19xX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX4xX99xX4xX3xX19xX3cxX19xX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX89xX18xX3xX5dxX1d6xX6fxX3xX4xX4f4xX6fxX3xX142xX4a5xX4a6xX142xX3xXexXdxXeaxX19xX3xX1xX18xX19xX1xX3xX4xX6fxX86xX4xX3xX98xXdxX152xX6fxX3xXexXacxX6xX3xX5xXdxX1d6xX19xX3xX484xX6fxX6xX19xX3xX98xXeaxX19xX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xX19xX6daxXdxX3xXexXacxX1d6xX19xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX3f4xX99xX4xX3xX19xX1xX18xX3xXbxX1xX1f0xX19xX3xXexXedxX4xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xX4axXdxXeaxXexX2bxX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX98xXa6xX3xX1bxX1xXdxXeaxX19xX3xX16xXdxX99xX3xX82xX4f4xX6fxX3xXexX1xX545xX3xXexX492xX19xX16xX3xX3bxX3cxX19xX1xX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX19xX16xX18xX5dxX3xX2xX54xX2dxX107xX3xXcxX1xX10xX1dxX3xX98xX6daxX2bxX3xX16xXdxX99xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX4xX1xXdxXeaxX6fxX3xX4xX22xX6xX3xX25x15e97xX3xX98xXa6xX3xXexX492xX19xX16xX3xXexX1xX1d6xX3bxX3xX237xX2bxX2dxf75cxX3x10260xX4a5xX551xX3xX5xX1d6xX19xX3xX98xXeaxX19xX3xX3a8xX1ebxX107xX1ebxXabcxX3xXabexX4a5xX551xX54xXexX1x11e10xX19xX16xX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX1bxX1xXdxX3xX16xXdxX99xX3xX82xX4f4xX6fxX3xX781xX3xX337xX1dxX19xX82xX1dxX19xX3xXexX492xX19xX16xX3xXexX1xX1d6xX3bxX3xX2xX2bxXabcxXabcxX3xXabexX4a5xX551xX3xX5xX1d6xX19xX3xX3a8xX2a6xX2bxX2xX3xXabexX4a5xX551xX54xXexX1xXad6xX19xX16xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX1d9xX8axX3xX19xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX19xX18xX5dxX3xX5xX18xX3xX89xX8axX3xXexX6xXdxX3xX19xX3cxX19xX3xX3bxXa2xXdxX3xX19xX1xXf2xXexX3xX4xX22xX6xX3xXcxXd9xXbxX3xX98xX1dxX18xX19xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX89xX18xXdxX3xX19xX492xX3bxX3xXexXacxX781xX3xX5xX3cxXdxX3xX98xX1f0xX5dxX107xX3xXcxXacxX31xXa2xX4xX3xX98xX6daxX2bxX3xX19xX492xX3bxX3xX237xX1ebxX1ebxX2a6xX2bxX3xX1xX6xXdxX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1xX1dxX6xX19xX3xX4xX22xX6xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xX98xXa6xX3xX98xX1f0xX3bxX3xX89xX18xX1dxX3xX19xX1xX6xX6fxX3xXexXacxX1d6xX19xX3xX1d9xX4bxX19xX1xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX3xX1bxX1xXdxXeaxX19xX3xX237xX2xX3xX19xX1xX1f0xX19xX3xX89xXdxX1d6xX19xX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX3bxX3cxX19xX16xX3xX89xX18xX3xX82xX4f4xX6fxX3xXexXacxX18xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1xX3xX3bxXa9xX19xX16xX3xX5xXa2xX19xX3xXexXacxX1dxX19xX16xX3xX1bxX1xX6fxX3xX89xX4e0xX4xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX5dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX27xXexX66xX6xX5xXdxX16xX19xX6cxX3xX6exX6fxX7xXexXdxX73xX5dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX133xX1dxX82xX5dxXaxX12xX4a5xX6xX6fxX3xX98xX6daxX2bxX3xX89xX18xX1dxX3xXexX1xX99xX19xX16xX3xX2xX54xX237xX1ebxX2xX1eaxX2bxX3xX3bxX86xXexX3xX89xX8axX3xX19xX14xX3xX16xX6xX3xXexX3cxXdxX3xXexXacxX8axX3xX7xX781xX3xXe1xX10xX3bxX10xX27xX3xXexX3cxXdxX3xXcxX1xX22xX3xX98xX545xX3xX25xX10xX27xXdxX4xX1dxX3xX3f4xXdxXexX5dxX3xX1bxX1xXdxXeaxX19xX3xX1eaxX2a6xX3xX19xX16xX31xX32xXdxX3xXexX1xXdxX38xXexX3xX3bxX3cxX19xX16xX107xX54xX107xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4a5xX1dxX6fxXacxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXcxXacxX4f4xX19xX3x16eb3xX1xX99xX19xX1xX54xX1d9x10b41xX1d9xX107xX1d9xX13xX0xX54xXbxX12
congthanh