Nhìn lại các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương qua những con số
67 đại hội đã bầu đủ 1.381 đại biểu chính thức và 131 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chất lượng cấp ủy đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra.
f82dx11612x13fefx150efx17124x137ebx17dcbx1868bx16760xX7x11c2cx1a99ex16f73x1452bx1a087x1568axX5x1827dxXax175ddx1845exX1x19528x172f2xX3xX5x17250xXdxX3xX4x121d4xX4xX3x141a1xX19xXdxX3xX1x12381xXdxX3xX20x12315xX16x13b62xX3x12d3exX25xX3xXex12c01x1143exX4xX3xXexX1x117dfxX25xX4xX3xXcxX31xX37xX16xX2bxX3x1573dx175b1xX16xX2bxX3x110dfxX37xX6xX3xX16xX1x18e15xX16xX2bxX3xX4xf8d1xX16xX3xX7x11287xX0x159b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16023xX10xX6x10dd2xXaxX12x125b3xfe4exX3x16ddexX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX6fx1674dxX3xX2dx10858xX37xX3xX6fx14c97xX3xX2x14a7fx16f96x10b4bxX2xX3xX6fxX19xXdxX3xX2dxXdx1478fxX37xX3xX4xX1x14bfdxX16xX1xX3xXexX1x14416xX4xX3x1aa10x10ac0xX3xX2xX83xX2xX3xX6fxX19xXdxX3xX2dxXdxX8dxX37xX3xX69xX32xX3x19930xX1xX37x111d0x157bdxXexX3xX69xX32xX3xX20xX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX6fxX19xXdxX3xX2dxXdxX8dxX37xX3xXexX51xX9cxX16xX3xX46xX37xX55xX4xX3xX5xX7bxX16xX3xXexX1xX98xX3x13d81x1113axXdcxXdcxX3xX4xX7fxX6xX3xX20xX29xX16xX2bxX82xX3x14d06xX1xf98dxXexX3xX5xX41x10dc8xX16xX2bxX3xX4xXecxXbxX3xX7fxXb1xX3xX6fxX78xX3xX6fxX19xXexX3xX9bxX9cxX3xX9bxX41xXf1xXexX3xX16xX1xXdx1570bxX37xX3xX4xX1x10ca1xX3xXexXdx18838xX37xX3xX6fxX10exX3xX31xX6xX82xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12a38xX51xX69xXb1xXaxX12xX0xXdx11cedxX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXeaxX10xX16xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXax12b67xXdxX69xXexX1x163daxX3xX2x10d60x175d5xX15axXbx15c31x1358bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX156xX3x15635xX168xX168x1904fxXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX82xX2dxX6xX51xX1xX6xXexXdxX16xX1xX82xX9bxX16xX57xX16xX10xX151xX7xX57xX159xX15axX168xX168xX57xX2xX15ax132f6xX69xX159xX15axX6cxX2xX2xX193xX15axXexX6cxX6cxX2xX6dxX5xX6cx19bdfxXdxX16x10154xX51xX1a3xXexX51xX16xX2bxX1a3xXaexX10xXexX1a3xX159xX82xXbxX16xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX20xX29xX16xX2bxX3xX2dxX25xX3xXexX31xX32xX4xX3xXexX1xX37xX25xX4xX3xXcxX31xX37xX16xX2bxX3xX41xX42xX16xX2bxX3xX46xX37xX6xX3xX16xX1xX4cxX16xX2bxX3xX4xX51xX16xX3xX7xX55xXaxX3xX151xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15axXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX168xX168xX168xX16bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12fxX51xX69xXb1xXaxX12xX0xXdxX137xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xXexX1xX37xX137xX2dxX3xX69xX1xXdxX69xX10xX3xXdxXeaxX10xX16xXexX10xX31xXaxX3xX7xXexXb1xX5xX10xX9xXaxX151xXdxX69xXexX1xX156xX3xX2xX159xX15axX15axXbxX15dxX15exX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX156xX3xX6dxX193xX159xXbxX15dxX15exXaxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX82xX2dxX6xX51xX1xX6xXexXdxX16xX1xX82xX9bxX16xX57xX16xX10xX151xX7xX57xX159xX15axX168xX168xX57xX2xX15axX193xX69xX159xX15axX6cxX2xX159xX193xX84xXexX168xX6dxX83xX6dxX5xX193xX1a3xX168xX1a3xX159xX82xXbxX16xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX20xX29xX16xX2bxX3xX2dxX25xX3xXexX31xX32xX4xX3xXexX1xX37xX25xX4xX3xXcxX31xX37xX16xX2bxX3xX41xX42xX16xX2bxX3xX46xX37xX6xX3xX16xX1xX4cxX16xX2bxX3xX4xX51xX16xX3xX7xX55xXaxX3xX151xXdxX69xXexX1xX9xXaxX2xX159xX15axX15axXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxX6dxX193xX159xXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xX69xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX69xX31xX10xX5xX6xXexX10xX69xXaxX12xX0xX7xXexX31xX51xX16xX2bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX117xX16xX3xX46xX37xX6xX16xX156xX0xX57xX7xXexX31xX51xX16xX2bxX12xX0xX37xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1a3xXexX1xX37xX137xX2dxX1a3xX6xX16xX69xX1a3xX7xX6xXbxX51xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeaxX1x19affxX16xX3xX69xX37xX16xX2bxX3xX2dxX92xX3xXexX1xX41xX3xX6cxX83xX3xXexX113xX16xX1x13c5exX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX16xX1xXdx198e6xX137xX3xXaex11079xX3xX159xX15axX159xX15axX3xX1a3xX3xX159xX15axX159xX193xXaxX3xX1xX31xX10xX1a6xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX16xX1xX1a3xXexX31xXdxX57xX4xX1xX6xX16xX1a3xX69xX37xX16xX2bxX1a3xX2dxXdxX1a3xXexX1xX37xX1a3xX6cxX83xX1a3xXexXdxX16xX1xX1a3xXexX1xX6xX16xX1xX1a3xX16xX1xXdxX10xX137xX1a3xXaexXb1xX1a3xX159xX15axX159xX15axX1a3xX159xX15axX159xX193xX57xX159xX15axX2xX15axX15axX16bxX82xX1xXexX137xXaxX12xX0xXdxX137xX2bxX3xX7xX31xX4xX9xXaxX57xX137xX10xX69xXdxX6xX57xX2xX159xX15axX57xX16xX10xX151xX7xX57xX159xX15axX168xX83xX57xX2xX15axX6cxX69xX83xX159xX159xX159xX193xX83xX193xXexX83xX168xX159xX168xX5xX83xX1a3xXexX1xX37xX137xX1a3xX2dxXdxX1a3xXexX1xX37xX82xXbxX16xX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX5xX19xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX20xX29xX16xX2bxX3xX2dxX25xX3xXexX31xX32xX4xX3xXexX1xX37xX25xX4xX3xXcxX31xX37xX16xX2bxX3xX41xX42xX16xX2bxX3xX46xX37xX6xX3xX16xX1xX4cxX16xX2bxX3xX4xX51xX16xX3xX7xX55xXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX69xXdxX9bxX12xX0xX7xXexX31xX51xX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXeaxX1xX389xX16xX3xX69xX37xX16xX2bxX3xX2dxX92xX3xXexX1xX41xX3xX6cxX83xX3xXexX113xX16xX1xX39fxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3aaxX137xX3xXaexX3aexX3xX159xX15axX159xX15axX3xX1a3xX3xX159xX15axX159xX193xXaxX3xX1xX31xX10xX1a6xX9xXaxX57xX4xX1xXdxX16xX1xX1a3xXexX31xXdxX57xX4xX1xX6xX16xX1a3xX69xX37xX16xX2bxX1a3xX2dxXdxX1a3xXexX1xX37xX1a3xX6cxX83xX1a3xXexXdxX16xX1xX1a3xXexX1xX6xX16xX1xX1a3xX16xX1xXdxX10xX137xX1a3xXaexXb1xX1a3xX159xX15axX159xX15axX1a3xX159xX15axX159xX193xX57xX159xX15axX2xX15axX15axX16bxX82xX1xXexX137xXaxX12xXeaxX1xX389xX16xX3xX69xX37xX16xX2bxX3xX2dxX92xX3xXexX1xX41xX3xX6cxX83xX3xXexX113xX16xX1xX39fxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3aaxX137xX3xXaexX3aexX3xX159xX15axX159xX15axX3xX1a3xX3xX159xX15axX159xX193xX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX31xX51xX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX69xXaxX12xXcx18e49xX3xX16xX2bxX9cxXb1xX3xX159xX15axX57xX16bxX3xX6fxXb2xX16xX3xX16xX2bxX9cxXb1xX3xX159xX84xX57xX2xX15axX39fxX3xX6fxX78xX3xX4x10dd6xX3xX6cxX83xX3xX12fxX92xX3xXexX1xX41xX3xXcxX113xX16xX1xX3xX7fxXb1xX39fxX3xXcxX1xX9cxX16xX1xX3xX7fxXb1xX3xX6fxX41xXf1xX4xX3xX2dxX7bxX37xX3xXexX19xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX19xXdxX3xX1xX25xXdxX3xX6fxX29xX16xX2bxX3xX2dxX25xX3xXexX113xX16xX1xX39fxX3xXexX1xX9cxX16xX1xX3xX16xX1xXdxX3aaxX137xX3xXaexX3aexX3xX159xX15axX159xX15axX3xX1a3xX3xX159xX15axX159xX193xX3xXexX31xX51xX16xX2bxX3xX4xX29xX3xX16xX41x1213axX4xX82xX3xX12fxX92xX3xXexX1xX41xX3xXcxX113xX16xX1xX3xX7fxXb1xX3xX20x127faxX16xX2bxX3xXcxX1xX1dxXbxX3x1a0c3xX117xX3x1a59bxX37xX55xX4xX3x143a3xX1xX51xX16xX2bxX3x19d20xX168xX159xX3xXexX37x13c6axXdxfcedxX3xX5xX9cxX3xX12fxX92xX3xXexX1xX41xX3xXcxX113xX16xX1xX3xX7fxXb1xX3xXexX31x14defxX3xX16xX1xXecxXexX3xX16xX41xX618xX4xX82xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX37xX5xX12xX0xX69xXdxX9bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX31xXaxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xX57xX69xXdxX9bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17574xX51xX37xX31xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3x12772x12091xX6b6xX0xX57xXbxX12