Al-Qaeda đòi tách Tân Cương khỏi Trung Quốc
Tờ tạp chí tuyên truyền của mạng lưới khủng bố al-Qaeda mới đây đã đưa Tân Cương trở thành một phần trong ‘Đế chế Hồi giáo’, chỉ rõ Trung Quốc là một mục tiêu mà nhóm này hướng tới.
8b8exa973xd350xe450x10485xcb4cx1112cx119ecxfac1xX7xaf8dx13cffx102d4xd88cx133e8xe9ebxX5x115dexXax1093exec62xX5x12f40x138fcxX6xX10xa133xX6xX3x1013fx12fbbxXdxX3xXexb535xX4xX1xX3xXcx12e60x10653xX3xe067xea9ex10912xX27xcec3xX3x12c91xX1xe350xXdxX3xXcxbf62xab40xX27xX2dxX3xX16xX36xa5e8xX4xX0xed19xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf384xX10xX6xX19xXaxX12xXcxfbf2xX3xXex105b1xXbxX3xX4xX1xdf5exX3xXexX36xa531x11b99xX27xX3xXexX35xX36xX61xea6cxX27xX3xX4xdff8xX6xX3xb04exX58xX27xX2dxX3xX5xX2axb49bxXdxX3xX2fxX1xX6dxX27xX2dxX3xc09fxX3cxX3xX6xX5xX15xX16xX6xX10xX19xX6xX3xX70xX77xXdxX3xX1cxX26xX61xX3xX1cxfaaexX3xX1cxX2axX6xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX3xXexX35xa829xX3xXexX1x9e21xX27xX1xX3xX70xb6e2xXexX3xXbxX1x9bb9xX27xX3xXexX35x8c32xX27xX2dxX3x8cc5xd502xeb1exX3xX4xX1xXc0xX3xX4exbb5bxXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxc3f8xcfbfxX3xX4xX1xa002xX3xX35xf701xX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX3xX5xXabxX3xX70xXb0xXexX3xX70xa05fxX4xX3xXexXdxX62xX36xX3xX70xXabxX3xX27xX1xa137xX70xX3xX27xXabxX61xX3xX1xX2axX77xX27xX2dxX3xXexX77xXdxdde0xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd99xXbaxX19xX61xXaxX12xXcxX55xX3xXexX58xXbxX3xX4xX1xX5dxX3xX4xXf8xX3xXexX62xX27xX3xX2dxade3xXdxX3xbb27x108d5xa79fxX3xX1xXc7xXdxX3xX7xXdxX27xX1x12dcfxX3xX27xXabxX61xX3xX1cxX2axa129xX4xX3xXexcfcbxX3xX4xX1xd777xX4xX3xXexX35xX36xX61xX69xX27xX3xXexX1xf795xX27xX2dxX3xX6xX5xX15xX135xX6xX1xX6xX3xXexX1xX36xXb0xX4xX3xX6xX5xX15xX16xX6xX10xX19xX6xX3x8ceexX27xX3xX1xXabxX27xX1xX108xX3xd704xX1xXb5xX27xX3xX1cxXc7xX3xX1xX131xX6xX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX177xX27xX3xXbxX1xd29axX70xX3xX70xX77xXdxX3xX27xX1xX177xXexX3xX1cxX95xX3xX19xXabxX27xX1xX3xX35xX6xX3xa0c1xX3xXexX35xX6xX27xX2dxX3xX1cxdaf0xX3xX1cxcdf9xX27xX2dxX3xXexb676xXdxX3xX80xXabxXdxX3x13d71xXdxXc0xXexX3xX4xXf8xX3xXexXdxX62xX36xX3xX1cxX69xX3xX134xX2x10936xX3xX7xX136xX3xXexX1xac2cxXexX3xX1c6xX69xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX140xX108xX3xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX3xXcxX1xX10xXbaxX3xX80xXabxXdxX3xX80xX21xXbaxXcfxX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX3xX1cxX2axX148xX4xX3xef92xX10xX70xX3xX5xXabxX3xX70xXb0xXexX3xX1c6xb415xX27xX2dxX3xX1cxX177xXexX3xX1cxXb0xX4xX3xX5xX1dfxXbxX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX7xX36xX3cxXexX3xX1xX2bxX27xX3xX2xX108x9eacxX1d8xX1d8xX3xX27xX1baxX70xXcfxX3xX27xX1xX2axX27xX2dxX3xX1aex102f7x91afxX3xX27xX1baxX70xX3xX2dxXb5xX27xX3xX1cxX26xX61xX3xX27xX1xX177xXexX3xX1cxX95xX3xX27xb04bxX70xX3xX19xX2axX77xXdxX3xX7xX136xX3xX134xX4xX1xXdxXc0xX70xX3xX1cxXf8xX27xX2dxX140xX3xX4xX6dxX6xX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX3xX7xX6xX36xX3xX27xX1xXdxX69xX36xX3xX80xX2axX77xX4xX3xX4xX6xX27xX3xXexX1xXdx12c47xXbxX108xX3xX118xXabxXdxX3xX80xX21xXbaxX3xX4x112f9xX27xX2dxX3xX5xXbaxX6xX27xX3xXexX35xX36xX61xX69xX27xX3xX27xX1x12176xX27xX2dxX3xX134xXexX1xXdxX2adxXexX3xX1xX58xXdxX140xX3xX70xXabxX3xX27xX2dxX2axX55xXdxX3xa431xX36xX61xX3x117bfxX2dxX15cxX3xX2e9xX1x12e50xX3xXa7xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX3xXbxX1xX1bfxXdxX3xX2dxX21xX27xX1xX3xX4xX1xa2b5xX36xf73bxX3xX118xX309xX3xX2dxXdxXc0xXexX3xX1xX58xXdxXcfxX3xX4xX2axac06xX27xX2dxX3xX80xX150xX4xXcfxX3xXexabe7xX3xX1x12889xX27xX1xd172xX0xX3fxXbxX12xX0xXexX6xX80xX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX27xX2dxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX19xX19xXdxX27xX2dxX9xXaxX2xXaxX3xbec8xXdxX19xXexX1xX9xXaxX1aexX1d8xX1d8xXaxX3xX80xXbaxX35xX19xX10xX35xX9xXaxX1d8xXaxX3xX6xX5xXdxX2dxX27xX9xXaxX4xX10xX27xXexX10xX35xXaxX12xX0xXexX80xXbaxX19xX61xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX19xX12xX0xXdxX70xX2dxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX108xX80xX6xXbaxX1xX6xXexXdxX27xX1xX108xX1c6xX27xX3fxX27xX10xX358xX7xX3fxX2xe996xX3aexX258xX3fxX2xX1d8xb914xX19xX2xX2xc657xX1d8xX1d8xX1d8xX1d8xXexX3b4xX258xX3b8x123b0xX258xX5xX1d8xX108xfad5xXbxX2dxXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX35xX12xX0xXexX35xX12xX0xXexX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxXbaxX27xXaxX12xX118xXabxXdxX3xX1c6xXdxXc0xXexX3xXaxX2xX1d8xX3xX7xX136xX3xXexX1xX1dfxXexX3xX1c6xX69xX3xX27xX2dxX2axX55xXdxX3xX2e5xX36xX61xX3xX2e9xX2dxX15cxX3xX2e9xX1xX2efxXaxX3xXexX35xX62xX27xX3xXexX55xX3xXexX58xXbxX3xX4xX1xX5dxX3xX4xX6dxX6xX3xX6xX5xX15xX16xX6xX10xX19xX6xX108xX3x8fe8xX27xX1xX30bxX3xX6xX5xX15xX135xX6xX1xX6xX0xX3fxXbxX12xX0xX3fxXexX19xX12xX0xX3fxXexX35xX12xX0xX3fxXexX80xXbaxX19xX61xX12xX0xX3fxXexX6xX80xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX118xXbaxX19xX61xXaxX12xXcxX36xX61xX3xX2fxX1xX15cxX27xX2dxX3xX1cxX2axX6xX3xX35xX6xX3xX5xX55xXdxX3xX2fxX62xX36xX3xX2dxX131xXdxX3xXexX177xX27xX3xX4xX15cxX27xX2dxX3xXexX35xX136xX4xX3xXexXdxXc0xXbxX3xX27xX1xX270xX70xX3xX1c6xXabxXbaxX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xXcfxX3xX27xX1xX2axX27xX2dxX3xX80xXabxXdxX3xX1c6xXdxXc0xXexX3xX27xXabxX61xX3xX27xXf8xXdxX3xX35xX270xX27xX2dxX3xX7xX136xX3xXexX35xd43bxXdxX3xX19xX1dfxX61xX3xX4xX6dxX6xX3xX1cxX58xXbaxX3xX4exXc7xXdxX3xX7xbc4fxX3xX1cxX2axX6xX3xX1cxXc0xX27xX3xX134xX7xX136xX3xXexX1xX177xXexX3xX80xX6xXdxX3xX4xX6xX61xX3xX1cx8fb1xX27xX2dxX3xX1cxX3cxXdxX3xX1c6xX77xXdxX3x12724x12617xXcfxX3xa49bxX35xX6xX27xXcfxX3xX2e9xX2dxX6xXcfxX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX3xX1c6xXabxX3xX27xX1xX2ccxX27xX2dxX3xX80xX62xX27xX3xXexX1xX6xX70xX3xX2dxXdxX6xX3xX1c6xX1dxX6xX3xX4xX36xXb0xX4xX3xX4xX1xXdxXc0xX27xX3xXexX35xX6xX27xX1xX3xX6dxX61xX3xa440xX36xX61xX69xX27xX3xX4xX1xX3cxX27xX2dxX3xX5xX58xXdxX3xX27xX2dxX2axX55xXdxX3xX4exXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX140xX108xX3xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX3xX118xXabxXdxX3xX1c6xXdxXc0xXexX3xX4xX2baxX27xX2dxX3xX80xX329xX27xX1xX3xX5xX36xX1dfxX27xX3xX35xX270xX27xX2dxXcfxX3xX27xXc0xX36xX3xX2fxX1xX15cxX27xX2dxX3xX4xXf8xX3xX4exXdxX2adxXbxX3xX2axX77xX4xX3xX135xX61xX2fxX10xX7xX15xX180xXdxX4xXbaxXexX3xXexX1xX329xX3xX27xX2dxX2axX55xXdxX3xX19xX26xX27xX3xXa7xX3xX180xX6xX2fxXdxX7xXexX6xX27xXcfxX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX3xX1c6xXabxX3xX4xX21xX4xX3xX27xX2axX77xX4xX3xX1xXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX3xX2fxX1xX21xX4xX3xX2dxXdxX55xX3xX1cxX26xX61xX3xX1cxX95xX3xX4xX227xX27xX2dxX3xX1cxX2axX148xX4xX3xX4xX1xX36xX27xX2dxX3xX7xX3cxX27xX2dxX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX134xXbfxXc0xX3xX4xX1xXc0xX3xX4exXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX140xX3x13081xX51dxX7xX5xX6xX70xXdxX4xX3xX29xX6xX5xXdxXbxX1xX6xXexX10x904exX108xX3xX4exXdxX2adxXbxX3xX2axX77xX4xX3xX27xXabxX61xX3xX1cxX2axX148xX4xX3xXexX1xX15cxX27xX2dxX3xX561xX36xX6xX3xX27xX1baxX70xX3xX2xX3c1xX2xX3b4xXcfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX21xX4xX1xX3xX4xX21xX4xX3xXexXd3xX27xX1xX3xX13xX35xX1dfxXbxX3xXexX1xX36xXb0xX4xX3xX1cxXc0xX3xX4xX1xXc0xX3xb3f2xXexXexXbaxX70xX6xX27xX108xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX3xbad3xXdxX2adxX4xX3xX6xX5xX15xX16xX6xX10xX19xX6xX3xX70xXa7xX3xX1xXbaxX58xXexX3xX1cxXb0xX27xX2dxX3xXexX36xX61xX62xX27xX3xXexX35xX36xX61xX69xX27xX3xX27xX1xX270xX70xX3xX1c6xXabxXbaxX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX1c6xX177xX27xX3xX1cxX69xX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX3xX2dxX50dxX27xX3xX1c6xX77xXdxX3xX27xX2dxX2axX55xXdxX3xX4exXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX3xX2e5xX36xX61xX3xX2e9xX2dxX15cxX3xX2e9xX1xX2efxX3xX1cxX2axX148xX4xX3xX21bxX10xX70xX3xX5xXabxX3xX4xX21xX4xX1xX3xX1cxX1b7xX3xX70xX58xX27xX2dxX3xX5xX2axX77xXdxX3xX27xXabxX61xX3xX134xX4xX6dxX27xX2dxX3xX4xX3cxX140xX3xX561xX36xX61xX69xX27xX3xX5xX136xX4xX3xX1c6xXabxX3xX19xX6xX27xX1xX3xXexXdxXc0xX27xX2dxXcfxX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX80xX3cxXdxX3xX4xX1bfxX27xX1xX3xX70xX131xXdxX3xX7xX136xX3xX4xX1x13699xX3x12f4bxX3xX4xX6dxX6xX3xX19xX2axX3xX5xX36xX1dfxX27xX3xX2dxXdxX55xX3xX1cxX26xX61xX3xX1cxX69xX36xX3xXexX1dfxXbxX3xXexX35xX36xX27xX2dxX3xX1c6xXabxXbaxX3xX27xX1xXf8xX70xX3xX2fxX1xX6dxX27xX2dxX3xX80xX3cxX3xX2e9xX1xXabxX3xX27xX2axX77xX4xX3xX4exXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX3xX645xX51dxX135xX657xX3xXexX136xX3xX21bxX2axX27xX2dxX108xX3xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX0xX80xX35xX3xX3fxX12xX3xX13xX80xX36xX3xX118xX6xX2fxX35xX3xX6xX5xX15xX118xX6xX2dxX1xX19xX6xX19xXdxXcfxX3xXexX1xX6dxX3xX5xX2efxX27xX1xX3xX51dxX135xX3xX1xXc7xXdxX3xXexX1xX21xX27xX2dxX3xX259xX3xX1c6x121aaxX6xX3xX561xX36xX6xX3xX1cxX95xX3xX2fxX62xX36xX3xX2dxX131xXdxX3xX134xXexX35xX1bfxX3xXexX1xX227xX140xX3xX27xX1xX270xX70xX3xX1c6xXabxXbaxX3xX70xXb0xXexX3xX7xX3cxX3xX27xX2axX77xX4xXcfxX3xXexX35xXbaxX27xX2dxX3xX1cxXf8xX3xX4xXf8xX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX108xX3xaceexX3xX27xXf8xXdxX3xX35xX270xX27xX2dxXcfxX3xX134xX561xX36xX61xX69xX27xX3xX4exXc7xXdxX3xX2dxXdxX21xXbaxX3xX1cxX6xX27xX2dxX3xX80xX309xX3xX4xX2axX31cxX27xX2dxX3xX1cxXbaxX58xXexX3xXa7xX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xXcfxX3x13a86xX27xX3xXbfxXb0xXcfxX3xX180xX6xX5xX10xX7xXexXdxX27xX10xX108xX108xX108xX140xX3xX519xXb0xXexX3xXexX177xX70xX3xX80xX21xX27xX3xX1cxXc7xX3xX1cxX2axX148xX4xX3xX4xX1xXbaxX3xX5xXabxX3xX19xXbaxX3xX51dxX135xX3xX134xX1c6xX4f1xX140xX3xX4xX2baxX27xX2dxX3xX1cxX95xX3xX1cxX2axX148xX4xX3xXexX35xX36xX61xX69xX27xX3xXexX1xX15cxX27xX2dxX3xXcxX35xX36xX27xX2dxX3xX16xX36xX3cxX4xX3xX80xXabxX27xX3xXexX21xX27xX3xX21bxX15cxX27xX3xX21bxX6xXbaxXcfxX3xX1c6xX329xX3xX27xXf8xX3xX80xX6xXbaxX3xX2dxXc7xX70xX3xX4xX1bfxX3xX1c6xX227xX27xX2dxX3xXcxX26xX27xX3xX29xX2axX2bxX27xX2dxX108xX3xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX135xXbaxX36xX35xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbaxX3xX80xX6xXbaxXexXdxX27xXexX36xX4xX108xX1c6xX27xX0xX3fxXbxX12
congthanh