Đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh bán đấu giá 3 lô hàng hóa bị tịch thu sung quỹ nhà nước của Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
ef12xf491x163fax11d19x177e5x183c9xfed7xf657x1293axX7x17be6x18607x107eex131cbx10c34x18380xX5x16969xXax16dd9x17730x15951x121a3xX3x16c7axXdx12d13xX3x18f33xX3xX5xf723xX3xX1x184c0x15727xX17xX3xX1x16acfxX6xX3xff43xf7d1xX3xXexX2axX4xX1xX3xXexX1xX15xX0x17a47xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx174e2xX10xX6x112a3xXaxX12xXcx12380xX15xX22xX17xX3xXex179e8x1177cxX3x11d68xX2axX4xX1xX3x153d2x12c04xX3xX29xX19xX22xX3x14f0bxX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7x18d39xX22xX3xXex15b31xX22xX1xX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX1bxX3xX5xX1exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1xX26xX6xX3xX29xX2axX3xXexX2axX4xX1xX3xXexX1xX15xX3xX7xX15xX22xX17xX3x181bexX15x13e95xX3xX22xX1xX21xX3xX22x136b6x1618cxX4xX3xX4x142cbxX6xX3xfb20xX1xXdxX3xX4xX5axX4xX3xfe68xX15xX6dxX22xX3xX5x1676cxX3xXexX1xX2axX3xXexX4bxXa9x1086axX22xX17xX3xX44xX21xX3xXcx15165xX22xX1x16bddxX3xX4xX5axX3xXexX1x109cbxX3xX22xX1xXa9xX3xX7xX6xX15x16722xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf349x15c9fxX47x16262xXaxX12xXcxX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xX17x19100xX52xXe3xX3x104c6xX10axXdxX3xX4x10511xX52xX3xX60xXdx13435xX22xXd3xX3xX60xXdx11481xX15xX3xX1x119d1xX6xXd3xX3xX5xXa9x129d3xXdxX3xX4x11bccxXexX3xX17x16a39xX4xX1xXd3xX3xX5xXa9xX128xXdxX3xX4xX12cxXexX3xX17xf666xXd3xX3xX29x12b42xX3xX22xX130xXbxX3xX60xXdxX118xX22xX3xX4xX19xX4xX3xX5xXf4xX130xXdxXd3xX3xX59x15cb8xX3xX29x134fdxX22xX1xX3xX17xX6xXd3xX3xX52x11debxX3xX4xX1x156b3xX22xX1xXd3xX3xX22xXa9xXaaxX4xX3xX17xXdx1391dxXexXd3xX3xX22xXa9xXaaxX4xX3xX5xX6xX15xX3xX7xX21xX22xXd3xX3xX22xXa9xXaaxX4xX3xX22xX17x101eexXexXd3xX3xX19xXf4xX3x1709cxX1xXf4xX19xX4xX3xX22x13fdexX3xX4xX19xX4xX3xX5xXf4xX130xXdx15456xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xfb9dxX3x1424axXdxX19xX3xX195xX1xf701xXdxX3xX60xXdxXdaxX52xX3xX5xX1exX3x10de7xX2xXe3xX3xX1bxX1bxX1a6x15955xX1d6xX1d6xX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17x167a4xX3xXexXdxX11exX22xX3xX60xX175xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXe3xX3x124abxX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX1bcxX3xX1bexXdxX19xX3xX195xX1xX1c4xXdxX3xX60xXdxXdaxX52xX3xX5xX1exX3xX1cfx11b18xXe3xX3xX1bxX1bxX1a6xX22cxX1bxX1d6xX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17xX1e2xX3xXexXdxX11exX22xX3xX60xX175xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXe3xX3xX1f4xX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX1bcxX3xX1bexXdxX19xX3xX195xX1xX1c4xXdxX3xX60xXdxXdaxX52xX3xX5xX1exX3xX1cfxX1bxXe3xX3xX1bxX1cfxX1a6x12e64xX22cx117edxX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17xX1e2xX3xXexXdxX11exX22xX3xX60xX175xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXe3xX3xX1f4xX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX1a6xX1cfxX1cfxX1cfxX3xX60xX10axX22xX17xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12x1116bxXcxX1xX1exX22xX17xX3xXexXdxX22xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdx15589xXexX3xX59xX11exX3xX1xX21xX22xX17xX3xX1xX26xX6xX3xX4xX26xX3xXexX4bxXf4xX22xX17xX3xX1xX10axX3xX7xX113xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19x155f3xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12x167a5xX3xXcxX1xXc8xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3x15bc1xX10xX52xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xXd3xX3xX60x14a0exX22xX17xX3xX195xXbfxX3xXexX1xX6xX52xX3xX17xXdxX6xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXd3xX3xX22xX143xXbxX3xXexXdxX11exX22xX3xX60xX175xXexX3xXexX4bxXa9xXaaxX4xXe3xX3xXcx15866xX3xX22xX17xX21xXf6xX3xXexX1xX1exX22xX17xX3xX29xX19xXf4xX3xX60xX2e1xX22xX3xX2xX1f4xX1xXd3xX3xX22xX17xX21xXf6xX3xX2xX290xX35xX2xX2xX35xX22cxX1cfxX2xX1d6xXd3xX3xXexX130xXdxX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX1a6xX3xX13xX2axX6xX3xX60xXdxXdaxX52xX3xX328xX10xX52xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xXe3xX3xXcxX130xXdxX3xXexX4bxX5axX3xX7xX1c4xX3xXb1xX1xXdxX3xX4xX5axX4xX3xXb9xX15xX6dxX22xX3xX5xXbfxX3xXexX1xX2axX3xXexX4bxXa9xXc8xX22xX17xX3xX44xX21xX3xXcxXd0xX22xX1xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX31cxX3xXcxX1xXc8xXdxX3xX17xXdxX6xX22xX3xXex146aexX3xX4xX1x19200xX4xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xXe3xX3xX28exX1xXd3xX3xX22xX17xX21xXf6xX3xX2xX1d6xX35xX2xX2xX35xX22cxX1cfxX2xX1d6xXd3xX3xXexX130xXdxX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX3x166cbxX169xX22xX1xX3xX52xXc8xXdxX3xX60xX130xXdxX3xX47xXdxX118xX22xX3xX4xX19xX4xX3xXexX425xX3xX4xX1xX429xX4xXd3xX3xX4xX19xX3xX22xX1xX51xX22xX3xX4xX26xX3xX22xX1xX15xX3xX4x16505xX15xX3xX60xX2e1xX22xX3xXexX1xX6xX52xX3xX17xXdxX6xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX13xXdaxX3xX29xXdxX2e1xXexX3xXexX1x12ea9xX52xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX2e1xXexXd3xX3xX328xXdxX22xX3xX5xXdxX4f5xX22xX3xX1xX118xXe3xX3xXcxX4bxX15xX22xX17xX3xXexX51xX52xX3xX54xX2axX4xX1xX3xX59xX5axX3xX29xX19xX22xX3xX60xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX3xXexX21xXdxX3xX7xX6dxX22xX3xXexX71xX22xX1xX1a6xX3x15938xf7faxX3xX2xX1f4xX1f4xXd3xX3xX60xXa9xXc8xX22xX17xX3xX44xX21xX3xX44xX15xXf6xX3xXcx176d8xXbxXd3xX3xXcx17177xX3xX44xX21xX3xXcxXd0xX22xX1xX1a6xX3xX13xXdxX118xX22xX3xXexX1xXf4xX130xXdxXe3xX3xX1cfxX22cxX1bx14f42xX1bxX3xX290xX1d6xX570xX570xX570xX570xX1a6xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX3x12698xX10xX29xX7xXdxXexX10xXe3xX3xX1xXexXexXbxXe3xX47xX6xX15xX17xXdxX6xX1a6xX1xX6xXexXdxX22xX1xX1a6xX17xXf4xX59xX1a6xX59xX22xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXax192a3xXdxX47xXexX1xXe3xX290xX290xX1cfxXbxX328xX1e2xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe3xX1bxX1f4xX1d6xXbxX328xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX47xX6xX15xX3xX17xXdxX6xX3xX1bxX3xX5xXf4xX3xX1xX6xX22xX17xX3xX1xXf4xX6xX3xX29xXdxX3xXexXdxX4xX1xX3xXexX1xX15xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xXexX1xX15xX52xX29xX3xX47xX1xXdxX47xX10xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe3xX35xX35xXdxX1a6xX29xX6xXf4xX1xX6xXexXdxX22xX1xX1a6xX59xX22xX35xX22xX10xX5d3xX7xX35xX2xX1d6x1446exX64cxX35xX1d6xX1f4xX47xX64cxX2xX64cxX1cfxX1cfxX290xX1d6xXexX570xX22cxX290xX1f4xX5xX1cfxX1a6x1687cxXbxX17xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xXf4xX47xXf6xXaxX3xX7xXexXf6xX5xX10xX9xXaxXexX10xX328xXexX31cxX6xX5xXdxX17xX22xXe3xX3xX4bxXdxX17xX1xXexX1e2xXaxX12xXcx15c69xfc5fxX10exX1bexX3xXcx1424fx16b41xX3xX54x17862xX3xXf3x11eabxX10exX3xX13x12de2xX69axX3xX1bex10770xX6a6xX3xXcx14270xX6aexX3xX53bx17509xX10exX3xXcxf794xX10exX44xX0xX35xXbxX12