Tiền điện sẽ được giảm trong kỳ hoá đơn từ tháng 5 đến tháng 7
Nhằm thực hiện giảm giá điện 3 tháng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp giảm bớt khó khăn trong dịch Covid-19, Bộ Công Thương cho biết, tiền điện của khách hàng tiêu dùng từ tháng 4 đến tháng 6/2020 sẽ được giảm trong kỳ hoá đơn từ tháng 5 đến tháng 7/2020.
8ee0x1228ax12eecxbeddx114c2x14101x1210cx11a82xc908xX7x1682exb9fbx14983x16e79x1701axf72fxX5x11dcexXax1262axXcxXdx9cc7xeb31xX3xa164xXdxa6e9xX16xX3xX7xfe17xX3xX18xe248x13d62xX4xX3x13285xXdx1157fx12afcxX3xXexa002x114f0xX16xX25xX3xf205xab18xX3xX1xX2cxab8bxX3xX18xff13xX16xX3xXexd4e8xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xaa01xX3xX18xf266xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3x903axX0xd478xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf93cxX10xX6xb271xXaxX12xb153xX1x149dcxX28xX3xXexX1xbe33xX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3x931cxX3xXexX1xX35xX16xX25x1281axX3xX1x13219xX3xXexX2bxX22xX3xX16xX25xX21x11de0xXdxX3xX64x15199xX16xX8bxX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX1axXbxX3xX25xXdxX27xX28xX3xa8dfxca72xXexX3xX30xX1xe656xX3xX30xX1xbaccxX16xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX64x13f48xX4xX1xX3x14297xX2cx13842xXdxX64xb12bxX2xa48cxX8bxX3x11c5bxcb10xX3xXc9x107b2xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX1xX2cxX3xXb1xXdxX47xXexX8bxX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4x14b82xX6xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xef9cxX16xX25xX3xXexXdx9d71xa5fdxX3xX64x10ba4xX16xX25xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xe43cxX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xd61fxX52x1432fx10cd0xX126xX127xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX30xX31xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX50xX52xX126xX127xX126xX127xef3dxX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xXb1xX5xX10xX3xX7xXex12b5exX5xX10xX9xXaxX28xX6xX2bxX25xXdxX16xea81xX3xX126xXbx150dcxX3xX6xX108xXexX2cx11431xXaxX12xX0xXexXb1xX2cxX64xX172xX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX10xX16xXexX10xX2bxXaxX12xX0xXdxX28xX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxb4a8xX1b8xXdxX28xX25xX1b8xX28xX6xX7xXexX10xX2bxX4xX28xX7xXaxX3xX7xXexX172xX5xX10xX9xXax13853xXdxX64xXexX1xX17dxX3xX124xX2xX44xXbxX181xX187xX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX17dxX3xX118xX127xX44xXbxX181xX187xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX30xX31xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX50xX52xX126xX127xX126xX127xXaxX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX52xXdxX164xXb1xX6xX2cxX1xX6xXexXdxX16xX1xX164xXcbxX16xX52xX16xX10xX1d0xX7xX52xX126xX127xX2xX118xX52xX2xX127xX124xX64xX127xX126xX2xX2xX84xX44x1332fxXexX2xX118xX126xX2xX5xX2xX164x16474xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX30xX31xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX50xXaxX3xXb1xX2cxX2bxX64xX10xX2bxX9xXaxX127xX52xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xXexX2bxX12xX0xXexX64xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX2cxX16xXaxX12x10527xX16xX1xX3xXexX21xX3xX5xXdxX1axX108xX3xX28xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxfd48xX0xX52xXbxX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX2bxX12xX0xX52xXexXb1xX2cxX64xX172xX12xX0xX52xXexX6xXb1xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXcxX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX16xX1xXdxX1axX28xX3xXcbx14275xX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1x153a6xX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xXcbxX15xX3xX4xX35xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xXexX1xX35xX2cxX3xX25x158c7xX3xX30xX1xXb7xX3xX30xX1xXbbxX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108x132f8xXexX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xXcbxX101xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX64xX9bxX16xX3xX64xX2cxX3xXexX35xX4xX3xX18xXd4xX16xX25xX3xX4xXf7xX6xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX8bxX3xX16xX25xX101xX172xX3xX2xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX18xedc5xX3xX4xXb7xX3xXd3xX35xX2cxX3xX4xX35xX2cxX3xX7x17172xX3xX126xX126xX52xXd3xXc9xXcexXd3xXc9xXcxX3xXexX2bx108c2xX16xX1xX3xXcxX1xXf7xX3xXexX21xXb2xX16xX25xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX18xX15xX3xX181xX108xX37fxXexX3xXcbxX15xX3xXcbxXdxX1axX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX124xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX4xX1xX2cxX3xXexX3cxX16xX25xX3xX16xX1xXb7xX28xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX18xXb7xX8bxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108xX37fxXexX3xXcbxX101xX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX17dxX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3x1445axX3xXexX37fxXexX3xX4xX27xX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX108xX16xX25xX3xX25xXdxX35xX3xX25xXdxX97xX3xX4xX6xX2cxX3xX18xXdxeb4axX28xX8bxX3xX25xXdxX97xX3xXb1xX40axX16xX1xX3xXexX1xX21xX97xX16xX25xX3xXcbxX101xX3xX25xXdxX97xX3xXexX1xX37fxXbxX3xX18xXdxX506xX28xX3xXcbxXb2xXdxX3xX28xc303xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2xX127x14e96xX3xX7xX2cxX3xXcbxXb2xXdxX3xX18xX38xX16xX3xX25xXdxX35xX3xXexX302xXdxX3x9c40xX108xX172xX47xXexX3xX18xXc5xX16xX1xX3xX7xX3fcxX3xX124xX118xX264xX52xX54fx13854xXcexXd3xXc9xXcxX3xX16xX25xX101xX172xX3xX126xX127xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX84xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX2xXd0xX3xX4xXf7xX6xX3xXd3xXd4xX3xXexX2bxX21xX4e5xX16xX25xX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xXcbxX15xX3xX18xXdxX15xX108xX3xX4xX1x1562exX16xX1xX3xX28xX530xX4xX3xX25xXdxX35xX3xXb1xX35xX16xX3xX5x94cexX3xXb1xX40axX16xX1xX3x16a1axX108xX9bxX16xX3xXcbxX101xX3xX5c0xX108xXdxX3xX18xXc5xX16xX1xX3xX25xXdxX35xX3xXb1xX35xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3x92d4xX54fxX108xX172xX47xXexX3xX18xXc5xX16xX1xX3xX7xX3fcxX3xX124xX118xX264xX52xX54fxX562xXcexXd3xXc9xXcxcf84xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12x16c91xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xfc61xX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX17dxX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2xX127xX53axX3xX7xX2cxX3xXcbxXb2xXdxX3xX18xX38xX16xX3xX25xXdxX35xX3xXexX302xXdxX3xX54fxX108xX172xX47xXexX3xX18xXc5xX16xX1xX3xX7xX3fcxX3xX124xX118xX264xX52xX54fxX562xXcexXd3xXc9xXcxX3xX18xX3fcxXdxX3xXcbxXb2xXdxX3xX4xX35xX4xX3xXb1xaeb8xX4xX3xXexX1xX6xX16xX25xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xXexX3cxX3xXb1xX673xX4xX3xX2xX3xX18xX47xX16xX3xXb1xX673xX4xX3xX118xX3xX5dexX64xX21xXb2xXdxX3xX84xX127xX127xX3xX30xee99xX1xX3xXexX1xX35xX16xX25xX5f7xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX60exX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX5xX101xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xX5xX21xX108xX3xXexX2bxc3d1xX3xX64xX108xX3xX5xXc5xX4xX1xX17dxX3xX18xXdxX15xX108xX3xX4xX1xX5a8xX16xX1xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX3cxX3xX28xX530xX4xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX35xXbxX3xX64xX343xX16xX25xX3xX4xX1xX2cxX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xXcbxX343xX3xX16xX6xX172xX3xX181xX108xX3fcxX16xX25xX3xXb1xX69xX16xX25xX3xX28xX530xX4xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX35xXbxX3xX64xX343xX16xX25xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX1xXd4xX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108xX37fxXexX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXd3xX107xX16xX3xX4xX302xX16xX1xX3xX18xXb7xX8bxX3x1620bx15fc3xX67xX3xX4x15224xX16xX25xX3xX7xX1exX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX2xX127xX127xX53axX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX172xX8bxX3xX30xX1xX35xX28xX3xX4xX1xf057xX6xX3xXexX673xXbxX3xXexX2bxX108xX16xX25xX3xXb1xX1axX16xX1xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX16xX25xX1xXdxX3xX16xX1xXdx1395exX28xX8bxX3xX18xX3eexX3xX16xX1xXdxX809xX28xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX187xX3xca90xXdxX27xX28xX3xX126xX127xX53axX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xX30xX1xX35xX28xX8bxX3xX4xX1xX7eaxX6xX3xXb1xX1axX16xX1xX3xX4xXb7xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX30xX1xX35xX28xX8bxX3xX181xa3cfxXexX3xX16xX25xX1xXdxX1axX28xX8bxX3xX18xXdxX15xX108xX3xXexX2bxXc5xX3xXb1xX1axX16xX1xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX16xX25xX1xXdxX3xX16xX1xXdxX809xX28xX8bxX3xX18xX3eexX3xX16xX1xXdxX809xX28xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX187xX3xX820xXdxX27xX28xX3xX126xX127xX53axX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX7xX302xX16xX3xXcbxX101xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xX5xX21xX108xX3xXexX2bxX6eaxX3xX64xX108xX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xX506xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX172xX3xXb1xX1axX16xX1xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX16xX25xX1xXdxX3xX16xX1xXdxX809xX28xX8bxX3xX18xX3eexX3xX16xX1xXdxX809xX28xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX7a3xXb2xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX25xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX35xXbxX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX16xX107xX108xX3xXexX2bxX107xX16xX8bxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX21xXb2xX4xX3xXexX34bxX16xX1xX3xXexb08fxX16xX25xX3xX7xX3fcxX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX5xX101xX3xX25xdca0xX16xX3xX2xX2xX164xX127xX127xX127xX3xXex15f04xX3xX18x15de8xX16xX25xX8bxX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX18xXb7xX3xX4xX35xX4xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xX16xX25xX1xXdxX1axXbxX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108xX37fxXexX3xXcbxX101xX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX30xX1xX2cxX27xX16xX25xX3xX124xX164xX2xX127xX127xX3xXexX9c1xX3xX18xX9c4xX16xX25xX8bxX3xX4xX35xX4xX3xX1xXd4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xX18xX21xX22xX4xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX30xX1xX2cxX27xX16xX25xX3xX126xX164xXd0xX127xX127xX3xXexX9c1xX3xX18xX9c4xX16xX25xX8bxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xX5xX21xX108xX3xXexX2bxX6eaxX3xX64xX108xX3xX5xXc5xX4xX1xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX30xX1xX2cxX27xX16xX25xX3xX2xX164xX264xX127xX127xX3xXexX9c1xX3xX18xX9c4xX16xX25xX164xX3xX7a2xX7a3xX67xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX2bxX6exX4xX3xXexXdxX47xXbxX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX7xX4e5xX3xXbxX1xX343xX4xX3xXcbxX343xX3xX4xX1xX3fcxX16xX25xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xX3xX30xX1xX2cxX27xX16xX25xX3xX2xX127xX127xX3xXexX9c1xX3xX18xX9c4xX16xX25xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX7a7xX16xX25xX3xX4xX1xX2cxX3xXb1xXdxX47xXexX8bxX3xXexX975xX16xX25xX3xX7xX3fcxX3xXexX1xX97xXdxX3xX25xXdxX6xX16xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXcbxX101xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX5xX101xX3xX127xX84xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX124xX52xX126xX127xX126xX127xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX7a3xX15xX3xXexX1xX97xXdxX3xX18xXdxX506xX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXcbxX101xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX181xX35xX4xX3xX18xXc5xX16xX1xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX30xX31xX3xX25xX1xXdxX3xX4xX1xX5a8xX3xX7xX3fcxX3xX4xXf7xX6xX3xX18xX38xX16xX3xXcbxXc5xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX5xX6exX4xX3xXexX302xXdxX3xX4xXd7xX16xX25xX3xXexX38xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4xXf7xX6xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX164xX3xfa00xX2cxX3xXcbxX673xX172xX3xX18xX3fcxXdxX3xXcbxXb2xXdxX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX8bxX3xX7xX27xX16xX3xX5xX21xX22xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX8bxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX3xXcbxX101xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX124xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xXexX21xX38xX16xX25xX3xX530xX16xX25xX3xXexX302xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX31xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX8bxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX124xX3xXcbxX101xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX50xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX7a3xX15xX3xXexXdxX47xX16xX3xXexX2bxX40axX16xX1xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX8bxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX1xX2cxX3xXb1xXdxX47xXexX8bxX3xX16xX25xX101xX172xX3xXd0xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX8bxX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX18xX3eexX3xXb1xX6xX16xX3xX1xX101xX16xX1xX3xX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX7xX3fcxX3xX118xX2xX52xX3xX67xX54fxXcexXc9x13491xX3xXcbxX15xX3xX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xXbxX1xXdxX107xX16xX3xX1xf60exXbxX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xXexX1xX21xX97xX16xX25xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX84xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX5dexX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX7xX3fcxX3xX118xX2xX52xX3xX67xX54fxXcexXc9xXd9cxX5f7xX8bxX3xXexX1xX10xX2cxX3xX18xXb7xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX18xX3eexX3xX18xX9c4xX16xX25xX3xb2e8xX3xXcbxXb2xXdxX3xX4xX35xX4xX3xX18xX15xX3xX181xX108xX37fxXexX3xX16xX107xX108xX3xXexX2bxX107xX16xX3xX4xXf7xX6xX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xXcbxX15xX3xXcbxXdxX1axX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX164xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xX4xX7a7xX16xX25xX3xX25xXdxX6xX2cxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX8bxX3xXbxX1xX3fcxXdxX3xX1xX22xXbxX3xXcbxXb2xXdxX3xXd3xXd4xX3xXcxX101xXdxX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xX4xX1xX5a8xX3xX18xX302xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX18xX38xX16xX3xXcbxXc5xX3xX5xXdxX107xX16xX3xX5c0xX108xX6xX16xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX18xX27xX28xX3xXb1xX27xX2cxX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xX5c0xX108xXdxX3xX18xXc5xX16xX1xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX67xX25xX6xX172xX3xX7xX6xX108xX3xX30xX1xXdxX3xX16xX1xX673xX16xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX7xX3fcxX3xX118xX2xX52xX3xX67xX54fxXcexXc9xXd9cxX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX8bxX3xX16xX25xX101xX172xX3xX2xX127xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX8bxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXexX1xX21xX38xX16xX25xX3xX18xX3eexX3xX30xX1x12df7xX16xX3xXexX2bxX21xX38xX16xX25xX3xX64xX6exX3xXexX1xX27xX2cxX3xX7a3xXbbxX16xX3xXb1xX27xX16xX3xX1xX21xXb2xX16xX25xX3xX64xedeaxX16xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX47xXexX3xXcbxX101xX3xX25xX61axXdxX3xX181xXdxX16xX3xXe10xX3xX30xXdxX47xX16xX3xX4xX35xX4xX3xXd3xXd4xX8bxX3xX16xX25xX101xX16xX1xX3xX5xXdxX107xX16xX3xX5c0xX108xX6xX16xX3xX18xX506xX3xX1xX2cxX101xX16xX3xXexX1xXdxX1axX16xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xX5c0xX108xX172xX3xX18xXc5xX16xX1xX3xX4xXf7xX6xX3xXbxX1xX35xXbxX3xX5xX108xX673xXexX3xXexX2bxX21xXb2xX4xX3xX30xX1xXdxX3xX4xX1xX34bxX16xX1xX3xXexX1xX530xX4xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX101xX16xX1xX3xXcbxXbbxX16xX3xXb1xX27xX16xX3xX4xX1xX5a8xX3xX18xX302xX2cxX3xX7a2xX7a3xX67xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xX4xX1xX5a8xX3xX18xX302xX2cxX3xXexX302xXdxX3xX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX7xX3fcxX3xX118xX2xX52xX67xX54fxXcexXc9xXd9cxX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX562xX9c4xX16xX25xX3xXexX1xX97xXdxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX7a7xX16xX25xX3xX172xX107xX108xX3xX4xX9b6xX108xX3xc028xX4e5xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX35xX4xX3xXexX5a8xX16xX1xX8bxX3xXexX1xX101xX16xX1xX3xXbxX1xX3fcxX3xXexX2bxX6exX4xX3xXexX1xX108xXd4xX4xX3xXcxX2bxX108xX16xX25xX3xX21xX38xX16xX25xX8bxX3xXcxX673xXbxX3xX18xX2cxX101xX16xX3xX562xXdxX1axX16xX3xX5xX6exX4xX3xX7a3xXdxX1axXexX3xX67xX6xX28xX3xX4xX1xX5a8xX3xX18xX302xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX18xX38xX16xX3xXcbxXc5xX3xXexX2bxX6exX4xX3xXexX1xX108xXd4xX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xXcbxXdxX1axX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX118xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX124xX3xX16xXbbxX28xX3xX126xX127xX126xX127xX3xX4xX1xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX9b6xX16xX3xX67xX25xX1xXc5xX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX7xX3fcxX3xX118xX2xX52xX3xX67xX54fxXcexXc9xXd9cxX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xXcbxX101xX3xXbxX1xX10bxX3xX1xX22xXbxX3xXcbxXb2xXdxX3xXexX1xX6exX4xX3xXexX47xX3xX25xX1xXdxX3xX4xX1xX5a8xX3xX7xX3fcxX3xXcbxX101xX3xXbxX1xX35xXexX3xX1xX101xX16xX1xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4xXf7xX6xX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX164xX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX4xX7a7xX16xX25xX3xX172xX107xX108xX3xX4xX9b6xX108xX3xX4xX35xX4xX3xX18xX38xX16xX3xXcbxXc5xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX5xX6exX4xX3xX4xX1xXf7xX3xX18xXd4xX16xX25xX3xX25xXdxX27xXdxX3xX5c0xX108xX172xX47xXexX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXb7xX16xX25xX8bxX3xX30xXc5xXbxX3xXexX1xX97xXdxX3xXexX37fxXexX3xX4xX27xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xf37dxX4xX3xX28xX12a4xX4xX8bxX3xX30xX1xXdxX47xX108xX3xX16xX302xXdxX3xX4xXf7xX6xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xXcbxX15xX3xX4xX1xX5a8xX3xX7xX3fcxX3xX4xXd7xX16xX25xX3xXexX38xX8bxX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX5c0xX108xX172xX3xX18xXc5xX16xX1xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX7xX1exX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX30xXdxX506xX28xX3xXexX2bxX6xX8bxX3xX25xXdxX35xX28xX3xX7xX35xXexX3xX4xX35xX4xX3xX18xX38xX16xX3xXcbxXc5xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX5xX6exX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX1axX16xX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX1xX5a8xX3xX18xX302xX2cxX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX3xXcbxX15xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX18xX27xX28xX3xXb1xX27xX2cxX3xX18xX6eaxX16xX25xX3xX18xX3fcxXdxX3xXexX21xX22xX16xX25xX8bxX3xXexX1xX97xXdxX3xX25xXdxX6xX16xX8bxX3xX25xXb7xXbxX3xXbxX1xX9b6xX16xX3xXexX1xX35xX2cxX3xX25xX36axX3xX30xX1xXb7xX3xX30xX1xXbbxX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108xX37fxXexX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xXcbxX101xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX64xX9bxX16xX3xX64xX2cxX3xXexX35xX4xX3xX18xXd4xX16xX25xX3xX4xXf7xX6xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX61xXdxX1axX16xX3xX18xX3eexX3xXb1xX21xXb2xX4xX3xXcbxX101xX2cxX3xX4xX6xX2cxX3xX18xXdxX506xX28xX3xX28xX10bxX6xX3xX16xX12a4xX16xX25xX3xX16xXb7xX16xX25xX8bxX3xX16xX1xX37fxXexX3xX5xX101xX3xX4xX35xX4xX3xXexX5a8xX16xX1xX3xXbxX1xX34bxX6xX3xX67xX6xX28xX8bxX3xX4xX10bxX16xX25xX3xXcbxXb2xXdxX3xXcbxXdxX1axX4xX3xX1xXdb3xX4xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX25xX1xX5a8xX3xX1xXdb3xX4xX3xX64xX101xXdxX3xX16xX25xX101xX172xX8bxX3xX16xX25xX21xX97xXdxX3xX64xX9bxX16xX3xX4e5xX3xX16xX1xX101xX3xXbxX1x16825xX16xX25xX3xX4xX1xX3fcxX16xX25xX3xX64xXc5xX4xX1xX8bxX3xX30xX1xXdxX47xX16xX3xX16xX1xX108xX3xX4xX9b6xX108xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xX25xXdxX6xX3xXexXbbxX16xX25xX164xX3xX562xX506xX3xX1xX302xX16xX3xX4xX1xX47xX3xXcbxXdxX1axX4xX3xX1xXb7xX6xX3xX18xX38xX16xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xXexXbbxX16xX25xX3xX4xX6xX2cxX3xXcbxX101xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX16xX12a4xX16xX25xX3xX16xXb7xX16xX25xX8bxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX30xX1xX108xX172xX47xX16xX3xX4xX35xX2cxX3xX4xX35xX4xX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX6xX16xX3xXexX2cxX101xX16xX8bxX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX8bxX3xX1xXdxX1axX108xX3xX5c0xX108xX27xX3xXb1xX69xX16xX25xX3xX4xX35xX4xX1xX3xXexX12a4xXexX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXb1xXc5xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX30xX1xXdxX3xX30xX1xXd7xX16xX25xX3xX4xX9b6xX16xX3xXexX1xXdxX47xXexX187xX3xX30xX1xXd7xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX18xX9c4xX16xX25xX3xXexX1xX97xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX108xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXb1xXc5xX3xX4xXd7xX16xX25xX3xX7xX108xX37fxXexX3xX5xXb2xX16xX8bxX3xXexX2bxX6xX16xX25xX3xXb1xXc5xX3xX4xX35xX4xX3xXexX1xXdxX47xXexX3xXb1xXc5xX3xX18xX21xX22xX4xX3xX64xX35xX16xX3xX16xX1xX3eexX16xX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX3xX16xXbbxX16xX25xX3xX5xX21xX22xX16xX25xX187xX3xX18x10dddxXexX3xX18xXdxX15xX108xX3xX1xX2cxX101xX3xX16xX1xXdxX1axXexX3xX18xXd4xX3xX5xX101xX28xX3xX28xX35xXexX3xXexX3cxX3xX126xX124xX3xX18xXd4xX3xXexX2bxX4e5xX3xX5xX107xX16x1505axX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xX562xX1639xX4xX3xXb1xXdxX1axXexX8bxX3xX1xX3eexX172xX3xXexX673xX16xX3xX64xX343xX16xX25xX3xXexX3fcxXdxX3xX18xX6xX3xX35xX16xX1xX3xX7xX35xX16xX25xX3xX28xX1639xXexX3xXexX2bxX97xXdxX3xXcbxX101xX3xXexX1xXd7xX16xX25xX3xX25xXdxXb7xX3xXexX6exX3xX16xX1xXdxX107xX16xX3xX18xX506xX3xX30xX1xXd7xX16xX25xX3xX30xX1xX34bxX3xX5xX21xX108xX3xXexX1xXd7xX16xX25xX8bxX3xXexX1xX2cxX35xX16xX25xX3xX28xX35xXexX8bxX3xXcbxX3cxX6xX3xX25xXdxX6eaxXbxX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xXcbxX3cxX6xX3xX25xXdxX6eaxXbxX3xX5xX101xX28xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX28xX673xXexX3xX18xXd4xX3xXcbxXdxX2bxX108xX7xX8bxX3xXcbxXdxX3xX30xX1xX108xXf61xX16xX3xX1xX302xX16xX3xX4xX1xX47xX3xXb1xX1axX16xX1xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xX5xX9bxX172xX3xX5xX6xX16xX164xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX2cxX64xX172xXaxX12xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xX28xX2cxX16xX25xX3xX28xX108xX3fcxX16xX3xX4xX35xX4xX3xX4xX38xX3xX5c0xX108xX6xX16xX3xXexX1xXd7xX16xX25xX3xXexX37fxX16xX8bxX3xXb1xX35xX2cxX3xX4xX1xX34bxX3xXexXdxX47xXbxX3xXexX343xX4xX3xXexX34bxX4xX1xX3xX4xX6exX4xX3xXbxX1xX3fcxXdxX3xX1xX22xXbxX3xXcbxXb2xXdxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xXcbxXdxX1axX4xX3xXexX108xX172xX107xX16xX3xXexX2bxX108xX172xX15xX16xX3xX4xX1xXf7xX3xXexX2bxX21xX38xX16xX25xX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xX1xX34bxX16xX1xX3xXbxX1xXf7xX8bxX3xXd3xXd4xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXcxX1xX21xX38xX16xX25xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX1xX8exX3xXexX2bxX22xX3xX25xXdxX27xX28xX3xX25xXdxX35xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX8bxX3xX16xX1xX69xX28xX3xXexX1xX35xX2cxX3xX25xX36axX3xX28xXd4xXexX3xXbxX1xX9b6xX16xX3xX30xX1xXb7xX3xX30xX1xXbbxX16xX3xX4xX1xX2cxX3xX7xX27xX16xX3xX181xX108xX37fxXexX3xX30xXdxX16xX1xX3xX64xX2cxX6xX16xX1xX3xXcbxX101xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1xX2cxX302xXexX3xX4xXf7xX6xX3xX16xX1xX9bxX16xX3xX64xX9bxX16xX3xX64xX2cxX3xXexX35xX4xX3xX18xXd4xX16xX25xX3xX4xXf7xX6xX3xX64xXc5xX4xX1xX3xXc9xX2cxXcbxXdxX64xXcexX2xXd0xX164xX3xXd3xX107xX16xX3xX4xX302xX16xX1xX3xX18xXb7xX8bxX3xXexX108xX172xX107xX16xX3xXexX2bxX108xX172xX15xX16xX3xX18xX506xX3xX18xXd7xX16xX25xX3xX18xX27xX2cxX3xX16xX25xX21xX97xXdxX3xX64xX9bxX16xX3xXexXbbxX16xX25xX3xX4xX21xX97xX16xX25xX3xX7xX61axX3xX64xX343xX16xX25xX3xX16xXbbxX16xX25xX3xX5xX21xX22xX16xX25xX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX8bxX3xX1xXdxX1axX108xX3xX5c0xX108xX27xX164xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX2bxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX2bxX2cxX16xX25xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX107xX16xX3xX5c0xX108xX6xX16xX17dxX0xX52xX7xXexX2bxX2cxX16xX25xX12xX0xX108xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXcexXexX1xX108xX28xXb1xXcexX6xX16xX64xXcexX7xX6xXbxX2cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9cxX1xX2cxX16xX25xX3xXexX2bxX101xX2cxX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4e5xX3xX61xX101xX3xXcx14680xX16xX1xX17dxX3xX562xXd7xXdxX3xXb1xX107xX16xX3xX4xX10bxX16xX25xX3xX1xX21xX4e5xX16xX25xX3xX5xX22xXdx11116xXaxX3xX1xX2bxX10xe60fxX9xXaxX52xX4xX2cxX16xX25xXcexX16xX25xX1xXdxX10xXbxX52xXbxX1xX2cxX16xX25xXcexXexX2bxX6xX2cxXcexXexXdxX10xXexXcexX30xXdxX10xX28xXcexX64xXdxX10xX16xXcexX2cxXcexX1xX6xXcexXexXdxX16xX1xXcexX64xX2cxXdxXcexXb1xX10xX16xXcexX4xX108xX16xX25xXcexX1xX108xX2cxX16xX25xXcexX5xX2cxXdxX52xX2xX264xXd0xX118xX50xX127xX164xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX25xX3xX7xX2bxX4xX9xXaxX52xX28xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX126xX127xX52xX16xX10xX1d0xX7xX52xX126xX127xX2xX126xX52xX2xX44xX126xX64xX124xX2xX2xX126xXd0xX126xX84xXexXd0xX127xX126xX84xX124xX5xX127xX164xX26dxXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX7xX1exX3xX18xX21xX22xX4xX3xX25xXdxX27xX28xX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX30xX31xX3xX1xX2cxX35xX3xX18xX38xX16xX3xXexX3cxX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX44xX3xX18xX47xX16xX3xXexX1xX35xX16xX25xX3xX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXcbxX12xX0xX7xXexX2bxX2cxX16xX25xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd9cxX1xX2cxX16xX25xX3xXexX2bxX101xX2cxX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4e5xX3xX61xX101xX3xXcxX1985xX16xX1xX17dxX3xX562xXd7xXdxX3xXb1xX107xX16xX3xX4xX10bxX16xX25xX3xX1xX21xX4e5xX16xX25xX3xX5xX22xXdxX19a0xXaxX3xX1xX2bxX10xX19a6xX9xXaxX52xX4xX2cxX16xX25xXcexX16xX25xX1xXdxX10xXbxX52xXbxX1xX2cxX16xX25xXcexXexX2bxX6xX2cxXcexXexXdxX10xXexXcexX30xXdxX10xX28xXcexX64xXdxX10xX16xXcexX2cxXcexX1xX6xXcexXexXdxX16xX1xXcexX64xX2cxXdxXcexXb1xX10xX16xXcexX4xX108xX16xX25xXcexX1xX108xX2cxX16xX25xXcexX5xX2cxXdxX52xX2xX264xXd0xX118xX50xX127xX164xX1xXexX28xXaxX12xXd9cxX1xX2cxX16xX25xX3xXexX2bxX101xX2cxX3xXexXdxX47xXexX3xX30xXdxX1axX28xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX4e5xX3xX61xX101xX3xXcxX1985xX16xX1xX17dxX3xX562xXd7xXdxX3xXb1xX107xX16xX3xX4xX10bxX16xX25xX3xX1xX21xX4e5xX16xX25xX3xX5xX22xXdxX19a0xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX2bxX2cxX16xX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX7a3xXb2xXdxX3xX16xX1xXdxX15xX108xX3xX4xX35xX4xX1xX3xX5xX101xX28xX3xX1xX6xX172xX8bxX3xXexX302xX2cxX3xX1xXdxX1axX108xX3xX530xX16xX25xX3xXexX3fcxXexX3xXexX2bxX2cxX16xX25xX3xX4xXd4xX16xX25xX3xX18xX9c4xX16xX25xX3xX4xXf7xX6xX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXexX172xX3xX562xXdxX1axX16xX3xX5xX6exX4xX3xX61xX101xX3xXcxX1985xX16xX1xX3xX18xX3eexX3xX28xX6xX16xX25xX3xX5xX302xXdxX3xX1xXdxX1axX108xX3xX5c0xX108xX27xX3xXexX34bxX4xX1xX3xX4xX6exX4xX8bxX3xX25xXdxX6eaxXbxX3xX25xXdxX27xX28xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX34bxX3xX4xX1xX2cxX3xX30xX1xX35xX4xX1xX3xX1xX101xX16xX25xX8bxX3xX25xXdxX27xX28xX3xX35xXbxX3xX5xX6exX4xX3xX18xX9b6xX108xX3xXexX21xX3xX4xX35xX4xX3xX16xX25xX108xX9c4xX16xX3xX18xXdxX1axX16xX3xX28xXb2xXdxX164xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXcbxX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX108xX5xX12xX0xX64xXdxXcbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2bxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXcbxX12xX0xX52xX64xXdxXcbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10b8xX2cxX108xX2bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xXd3xX35xX2cxX3xXc9xXd7xX16xX25xX3xXexX1xX21xX38xX16xX25xX0xX52xXbxX12