Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiêu hủy lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc
(Baohatinh.vn) - Sáng 31/10, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng cấm đợt 2 năm 2019.
20fbx7389x3d7fxb2bdxcdc7x9bd8x3e84x72adx76c3xX7x8fa6xc9c5x418bx2e5cxc002x2775xX5xabeaxXax8fa7x90bbx66b5x93f2xcc13xX3xX5x370dxX3xXexX1x54dbxX3xXex9be7x37c0x962exX16xb6f7xX3xaaccx6e27xX3xXcx6769xX16xX1xX3xXexXdx7c3fxX14xX3xX1xbc5exc618xX3xX5xX21x9331xX16xX24xX3xX5x65fcxX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1x804cxX6xX3x4b90xX1x5b28xX16xX24xX3xX20x9866xX3xX16xX24xX14xbf4dxX16xX3xX24xa22exX4xX0xaab3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6x6dabxXaxX12x4e7bx8741xX16xX24xX3x5b68xX2xX5dxX2x96a0x545axX3xb4d1x9f3fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3x4143xX13x3f65xXcxXcxb1b4xX3xXex8509xX16xX1xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxae28xX16xX3xX1xX27xX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX7xX5axX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX3x3385xX14xa000xXexX3xXe5x6a0exX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4xXe7x4b92xX3x412bxX39xXexX3x3c48xX3xX16x5b37xXffxX3xX105xX7bxX2x5164x868exX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx97b3xadf6xX6fxX35xX3xXbxX7exX10xX16xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXffxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX16xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXax82d3xXdxX6fxXexX1x3044xX3x4454xX2x2837xXbxXe5xc2d7xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14exX3xc5d3xX2xX7bxXbxXe5xX155xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX5dxX5dxXdxX10fx65a1xX6xX120xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10fx66b6xX16xX5dxX16xX10xX149xX7xX5dxX2xX10exX15fxX77xX5dxX2xX152xX2xX6fxX15fxX2xX105xX7bxX150xX152xX10exXexX152x7b8cxX7bx384axX105xX5xX7bxX10fx80c4xXbxX24xcee7xX20xX9xX15fxX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX120xX16xXaxX12xX26xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xa002xX16xX3xX16xX27xX35xX3xX4xX1xX34xX3xX35xXabxX14xX3xX5xX27xX3xX4xX73xX4xX3xXffx9103xXexX3xX1xX27xX16xX24xX3xX101xX56xX3xX4xX1xc43dxXdxX3xXexX20x4ac1xX3xX10xXffxX7cxX3xXexX1x8c38xX4xX3xXbxX1x90f5xXffxX7cxX10fxX10fxX10fxX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xXe5xXebxX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4xXe7xXffxX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX5xcd35xX14xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xXaxX12xXcxX1xX10xX120xX3xX101xX47xX7cxX3xX7exX7fxX4xX3xX13xX97xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX101x9753xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX199xX7bxX3xX5xX120x76d3xXdxX3xX7xX15xX16xX3xXbxX1xX227xXffxX3xX24xX56xXffxX14exX3xX15fxX10fxX19bxX7bxX7bxX3xX175x9226xX3xX101xX56xX3xX4xX1xX24bxXdxX3xXexX20xX250xX3xX10xXffxX7cxX3xX19bxX7bxX7bxX3xX175x5217xX16xX1xX3xXexX1xX34xX35xX3xXexXdxX16xX1xX7cxX3xX105xX19bxX7bxX3xX7xb88bxX16xX24xX3xX4xX14xX16xX24xX7cxX3xX152xX105xX19bxX3x5ea9xX14xX2d2xXexX3xXbxXdxX16xX3xX4xX227xXffxX3xXexX6xX35x7151xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xXaxX12xX7exab7dxX16xX24xX3xX17fxX3exXdxX3xX101xX47xX3xX5xX27xX3xX4xX73xX4xX3xX5xX120xX2d2xXdxX3xX24xXdxX6xX3xX17fxX1dxX7cxX3xXffxc977xX7cxX3xX20xX21xX39xX14xX7cxX3xX175xX73xX16xX1xX3xXexX20xX14xX16xX24xX3xXexX1xX14xX7cxX3xX17fxXdxX30xX16xX3xX14xX5axX16xX24xX3xXexX108xX16xX24xX3xX4xab66xX16xX7cxX3xX101xX56xX16xX24xX3xX1xX56xX7cxX3xX4ax30f7xX16xX1xX7cxX3xXbxXdxX16xX3xX101xXdx8507xX16xX3xXexX1xX120xX2d2xXdxX333xX3xXcx6cfdxX16xX24xX3xX24xXdxX73xX3xXexX20xX1dxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX1xX24bxX16xX3xX105xX2xX7bxX3xXexX20xXdxX3acxX14xX3xX101xX56xX16xX24xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xXaxX12xc4adxX393xX35xX3xX5xX27xX3xX16xX1x731dxX16xX24xX3xXffxX23exXexX3xX1xX27xX16xX24xX3xX17fxXdxX3xXbxX1xX2d2xXffxX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX5xX290xX14xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4xXe7xXffxX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX3xXffxX2d2xX120xX3xX16xX1xX2c2xX16xX3xX1xXdxX3acxX14xX7cxX10fxX10fxX10fxX3xX101xX21xX39xX4xX3xX7exX7fxX4xX3xX13xX97xXcxXcxX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexX1dxX4xX1xX3xXexX1xX14xX3xXexX20xX21xX3exX4xX3xX101xX47xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xXaxX12x4866xX21xX3exXdxX3xX7xX258xX3xX24xXdxX73xXffxX3xX7xX73xXexX3xX4xX34xX6xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX27xX16xX1xX3xX17fxXdxX30xX16xX3xX26xX2eaxXdxX3xX101xX56xX16xX24xX3xX17fxX27xX3xX4xX73xX4xX3xX101xX24bxX16xX3xX17fxX1dxX3xX5xXdxX30xX16xX3xX323xX14xX6xX16xX7cxX3xXexX120xX27xX16xX3xX175xX2eaxX3xX7xX5axX3xXexX6xX16xX24xX3xX17fxX290xXexX3xX17fxXdxX3xXbxX1xX2d2xXffxX3xX1xX27xX16xX1xX3xX4xX1xX3a1xX16xX1xX3xX175xX1dxX3xXexX1dxX4xX1xX3xXexX1xX14xX3xX101xX2c2xX3xX101xX21xX39xX4xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xXexX1xX10xX120xX3xX101xX315xX16xX24xX3xX323xX14xX35xX3xXexX20xX301xX16xX1xX7cxX3xX323xX14xX35xX3xX101xX1dxX16xX1xX7cxX3xX101xX15xXffxX3xX175xX15xX120xX3xX17fxX3acxX3xX7xXdxX16xX1xX3xXffxX4cxXdxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX17fxX27xX3xXexX1x3fbexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xXexX3a1xX16xX1xX3xX16xX24xX1xXdxX30xXffxX3xXffxXdxX16xX1xX3xX4xX34xX6xX3xXbxX1xX73xXbxX3xX5xX14xX290xXexX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xX3xXbxX7exX10xX16xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXffxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX7exX10xX16xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexX35xX5xX10xX9xXaxX149xXdxX6fxXexX1xX14exX3xX150xX2xX152xXbxXe5xX155xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX14exX3xX15fxX2xX7bxXbxXe5xX155xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX5dxX5dxXdxX10fxX175xX6xX120xX1xX6xXexXdxX16xX1xX10fxX17fxX16xX5dxX16xX10xX149xX7xX5dxX2xX10exX15fxX77xX5dxX2xX2xX7bxX6fxX15fxX2xX105xX77xX150xX15fxX7bxXexX152xX105xX7bxX5xX2xX7bx6d74xX2xX15fxX105xX6fxX77xX7bxX10exX7bxX10exX152xX19bxXexX152xX77xX2xX77xX150xX5xX7bxX10fxX1a0xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX6xXbxXexXdxX120xX16xXaxX12xX26xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX101xX21xX39xX4xX3xX17fxX290xX16xX3xX4xX1xX14xX35xX564xX16xX3xX101xXabxX16xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xXexX2d2xXdxX3x4a72xX1xX27xX3xXffxX73xX35xX3xXe5xd078xX3xX5xX19xX3xX20xX73xX4xX3xXexX1xX15xXdxX3xX7exX25dxXffxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX618xX3xX7exX25dxXffxX3xbbedxX14xX35xX30xX16xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11fxX120xX6fxX35xXaxX12x3262xXdxX3acxX4xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX4xX73xX4xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX16xX27xX35xX3xX16xX1xb824xXffxX3xXe5xX6cfxX3xX5xX19xX3xX16xX24xX1xXdxX30xXffxX3xX17fxXdxX3xXbxX1xX2d2xXffxX7cxX3xX24xX47xXbxX3xXbxX1xX227xX16xX3xXexX14xX35xX30xX16xX3xXexX20xX14xX35xae2axX16xX3xX16xX393xX16xX24xX3xX4xX6xX120xX3xX19xX3xXexX1xXebxX4xX3xX4xX34xX6xX3xX16xX24xX21xX22xXdxX3xX6fxX393xX16xX3xXexX20xX120xX16xX24xX3xX101xXe7xX14xX3xXexX20xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX5axX16xX24xX3xX175xX14xX4cxX16xX3xX5xX290xX14xX7cxX3xX24xXdxX6xX16xX3xX5xX290xX16xX3xXexX1xX21xX24bxX16xX24xX3xXffxX2d2xXdxX7cxX3xX16xX1xa10bxX4xX3xX16xX1xa23cxX3xX4xX73xX4xX3xX4xX24bxX3xX7xX7b1xX3xX7xX15xX16xX3xXe5xX14xXe7xXexX7cxX3xX4axXdxX16xX1xX3xX6fxX120xX6xX16xX1xX3xX4xX1xXe7xXbxX3xX1xX27xX16xX1xX3xXexX5axXexX3xX323xX14xX35xX3xX101xX1dxX16xX1xX3xX4xX34xX6xX3xXbxX1xX73xXbxX3xX5xX14xX290xXexX3xXexX20xX120xX16xX24xX3xX1xX120xX2d2xXexX3xX101xX2eaxX16xX24xX3xXffxX14xX6xX3xX175xX73xX16xX7cxX3xX4xX14xX16xX24xX3xXebxX16xX24xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX20xX6xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xX6fxXdxX17fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxX20xX10xX5xX6xXexX10xX6fxXaxX12xX0xX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX30xX16xX3xX323xX14xX6xX16xX14exX0xX5dxX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xX14xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX618xXexX1xX14xXffxX175xX618xX6xX16xX6fxX618xX7xX6xXbxX120xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xX17fxX27xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX2xX10fxX2xX19bxX7bxX3xX4axX24xX3xXffx932fxX3xX101xX2eaxX16xX24xX3xX17fxX290xXexX3xX1xX4cxXdxX3xXexX1xX5axXdxX3xXaxX3xX1xX20xX10x4282xX9xXaxX5dxX6xX16xX618xX16xXdxX16xX1xX618xXexX20xX6xXexX618xXexX14xX5dxX1xX6xX618xXexXdxX16xX1xX618xXbxX1xX6xXexX618xX1xXdxX10xX16xX618xX17fxX6xX618xXexXdxX10xX14xX618xX1xX14xX35xX618xX2xX618xX2xX19bxX7bxX618xX4axX24xX618xXffxX120xX618xX6fxX120xX16xX24xX618xX17fxX6xXexX618xX1xX120xXdxX618xXexX1xX120xXdxX618xX16xX175xX7xXbxX5dxX2xX19bxX7bxX10exX152xX15fxX10fxX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5dxXffxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX105xX7bxX5dxX16xX10xX149xX7xX5dxX2xX10exX15fxX2xX5dxX2xX77xX152xX6fxX7bxX2xX19bxX152xX2xX7bxX15fxXexX19bxX105xX199xX10exX15fxX5xX7bxX10fxX1a0xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX17fxX12xX0xX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xX17fxX27xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX2xX10fxX2xX19bxX7bxX3xX4axX24xX3xXffxX8c0xX3xX101xX2eaxX16xX24xX3xX17fxX290xXexX3xX1xX4cxXdxX3xXexX1xX5axXdxX3xXaxX3xX1xX20xX10xX8d9xX9xXaxX5dxX6xX16xX618xX16xXdxX16xX1xX618xXexX20xX6xXexX618xXexX14xX5dxX1xX6xX618xXexXdxX16xX1xX618xXbxX1xX6xXexX618xX1xXdxX10xX16xX618xX17fxX6xX618xXexXdxX10xX14xX618xX1xX14xX35xX618xX2xX618xX2xX19bxX7bxX618xX4axX24xX618xXffxX120xX618xX6fxX120xX16xX24xX618xX17fxX6xXexX618xX1xX120xXdxX618xXexX1xX120xXdxX618xX16xX175xX7xXbxX5dxX2xX19bxX7bxX10exX152xX15fxX10fxX1xXexXffxXaxX12xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xX17fxX27xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX2xX10fxX2xX19bxX7bxX3xX4axX24xX3xXffxX8c0xX3xX101xX2eaxX16xX24xX3xX17fxX290xXexX3xX1xX4cxXdxX3xXexX1xX5axXdxX3xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX7exX1xXdxX754xX14xX3xX16xX6xX35xX3xX95xX105xX7bxX5dxX2xX7bxX9axX7cxX3xX7exX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX95xX13xX97xXcxXcxX9axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXbxX1xX5axXdxX3xX1xX39xXbxX3x5a84xX1xcf9axX16xX24xX3xX7exX72xb7d8xXcxX3xX7exX4cxX16xX24xX3xX6xX16xX3xXexX9dxX16xX1xX3xX17fxX27xX3xX4xX73xX4xX3xX5xX258xX4xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX16xX108xX16xX24xX3xXcxX6ecxX3xX26xX56xX16xX24xX3xX97xX2axX16xX1xX3xX101xX2c2xX3xXexXdxXabxX16xX3xX1xX27xX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX2xX10fxX2xX19bxX7bxX3xX4axX24xX3xXffxX8c0xX3xX101xX2eaxX16xX24xX3xX17fxX290xXexX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX7cxX3xXe5xX14xXe7xXexX3xXe5xXebxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX17fxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1cxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xXffxX2eaxXexX3xX4xX24bxX3xX7xX7b1xX3xX7xX15xX16xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xX175xXdxX6xX3xX4xX47xX3xX6fxXe7xX14xX3xX1xXdxX3acxX14xX3xX24xXdxX15xX3xXffxX2d2xX120xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX21xX24bxX16xX24xX3xX1xXdxX3acxX14xXaxX3xX1xX20xX10xX8d9xX9xXaxX5dxX6xX16xX618xX16xXdxX16xX1xX618xXexX20xX6xXexX618xXexX14xX5dxXbxX1xX6xXexX618xX1xXdxX10xX16xX618xXffxX120xXexX618xX4xX120xX618xX7xX120xX618xX7xX6xX16xX618xXe5xX14xX6xXexX618xX175xXdxX6xX618xX4xX120xX618xX6fxX6xX14xX618xX1xXdxX10xX14xX618xX24xXdxX6xX618xXffxX6xX120xX618xX4xX6xX4xX618xXexX1xX14xX120xX16xX24xX618xX1xXdxX10xX14xX5dxX2xX199xX10exX77xX199xX152xX10fxX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5dxXffxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX105xX7bxX5dxX16xX10xX149xX7xX5dxX2xX10exX77xX199xX5dxX2xX7bxX19bxX6fxX152xX7bxX19bxX152xX199xX2xX150xXexX77xX77xX2xX19bxX5xX2xX618xX199xX7bxX2xX2xX10exX77xX7bxX199xX2xX105xX10exX19bxX7bxX7bxX105xX150xX7bxX7bxX77xX150xX10fxX1a0xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX17fxX12xX0xX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1cxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xXffxX2eaxXexX3xX4xX24bxX3xX7xX7b1xX3xX7xX15xX16xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xX175xXdxX6xX3xX4xX47xX3xX6fxXe7xX14xX3xX1xXdxX3acxX14xX3xX24xXdxX15xX3xXffxX2d2xX120xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX21xX24bxX16xX24xX3xX1xXdxX3acxX14xXaxX3xX1xX20xX10xX8d9xX9xXaxX5dxX6xX16xX618xX16xXdxX16xX1xX618xXexX20xX6xXexX618xXexX14xX5dxXbxX1xX6xXexX618xX1xXdxX10xX16xX618xXffxX120xXexX618xX4xX120xX618xX7xX120xX618xX7xX6xX16xX618xXe5xX14xX6xXexX618xX175xXdxX6xX618xX4xX120xX618xX6fxX6xX14xX618xX1xXdxX10xX14xX618xX24xXdxX6xX618xXffxX6xX120xX618xX4xX6xX4xX618xXexX1xX14xX120xX16xX24xX618xX1xXdxX10xX14xX5dxX2xX199xX10exX77xX199xX152xX10fxX1xXexXffxXaxX12xXb1cxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xXffxX2eaxXexX3xX4xX24bxX3xX7xX7b1xX3xX7xX15xX16xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xX175xXdxX6xX3xX4xX47xX3xX6fxXe7xX14xX3xX1xXdxX3acxX14xX3xX24xXdxX15xX3xXffxX2d2xX120xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX21xX24bxX16xX24xX3xX1xXdxX3acxX14xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX97xX258xX4xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX4xX1xXebxX4xX3xX16xX108xX16xX24xX3xX17fx680exX6xX3xX4axXdxX564xXffxX3xXexX20xX6xX3xX17fxX27xX3xXbxX1xX73xXexX3xX1xXdxX3acxX16xX3xXffxX2eaxXexX3xX4xX4cxX16xX24xX3xXexX35xX3xX7xX15xX16xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xX175xXdxX6xX3xX1xX24bxXdxX3xX4xX47xX3xX6fxXe7xX14xX3xX1xXdxX3acxX14xX3xX24xXdxX15xX3xXffxX2d2xX120xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX21xX24bxX16xX24xX3xX1xXdxX3acxX14xX3xX5xX3exX16xX10fxX10fxX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX17fxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX1xX20xX10xX8d9xX9xXaxX5dxXbxX1xX6xXbxX618xX5xX14xX6xXexX618xX6fxX120xXdxX618xX7xX120xX16xX24xX5dxX323xX14xX6xX16xX618xX5xX35xX618xXexX1xXdxX618xXexX20xX14xX120xX16xX24xX618xX1xX6xX618xXexXdxX16xX1xX618xXexXdxX10xX14xX618xX1xX14xX35xX618xX5xX14xX120xX16xX24xX618xX5xX120xX16xX618xX1xX6xX16xX24xX618xX24xXdxX6xX618xX1xX6xX16xX24xX618xX4axX1xX120xX16xX24xX618xX20xX120xX618xX16xX24xX14xX120xX16xX618xX24xX120xX4xX5dxX2xX199xX10exX2xX105xX199xX10fxX1xXexXffxXaxX12xX0xXdxXffxX24xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX5dxXffxX10xX6fxXdxX6xX5dxX2xX105xX7bxX5dxX16xX10xX149xX7xX5dxX2xX10exX77xX150xX5dxX2xX15fxX105xX6fxX7bxX2xX2xX7bxX2xX105xX77xXexX199xX105xX77xX77xX15fxX5xX7bxX10fxX1a0xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX6fxXdxX17fxX12xX0xX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xXaxX3xX1xX20xX10xX8d9xX9xXaxX5dxXbxX1xX6xXbxX618xX5xX14xX6xXexX618xX6fxX120xXdxX618xX7xX120xX16xX24xX5dxX323xX14xX6xX16xX618xX5xX35xX618xXexX1xXdxX618xXexX20xX14xX120xX16xX24xX618xX1xX6xX618xXexXdxX16xX1xX618xXexXdxX10xX14xX618xX1xX14xX35xX618xX5xX14xX120xX16xX24xX618xX5xX120xX16xX618xX1xX6xX16xX24xX618xX24xXdxX6xX618xX1xX6xX16xX24xX618xX4axX1xX120xX16xX24xX618xX20xX120xX618xX16xX24xX14xX120xX16xX618xX24xX120xX4xX5dxX2xX199xX10exX2xX105xX199xX10fxX1xXexXffxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX5xX21xX39xX16xX24xX3xX5xX3exX16xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxX7xXexX20xX120xX16xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6fxXaxX12xX72xX73xX16xX24xX3xX2xX152xX5dxX10exX7cxX3xX7exX7fxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX21xX22xX16xX24xX3xX95xX13xX97xXcxXcxX9axX3xX26xX27xX3xXcxX2axX16xX1xX3xX101xX2c2xX3xXexX3b7xX3xX4xX1xXebxX4xX3xXexXdxX30xX14xX3xX1xX34xX35xX3xX1xX27xX16xX24xX3xX1xX47xX6xX3xX16xX1xX290xXbxX3xX5xX290xX14xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX24xXdxX15xX7cxX3xX1xX27xX16xX24xX3xX4ax4507xXffxX3xX4xX1xXe7xXexX3xX5xX21xX39xX16xX24xX7cxX3xX4axX1xX4cxX16xX24xX3xX20xX51xX3xX16xX24xX14xX56xX16xX3xX24xX5axX4xX3xXe5xX14xXe7xXexX3xXe5xXebxX3xX101xX39xXexX3xX2xX3xX16xX108xXffxX3xX105xX7bxX2xX10exX10fxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX6fxXdxX17fxX12xX0xX5dxX5xXdxX12xX0xX5dxX14xX5xX12xX0xX6fxXdxX17fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX20xXaxX12xX0xX5dxX6fxXdxX17fxX12xX0xX5dxX6fxXdxX17fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5a75xX14xXexX1xX120xX20xXaxX12xX6c6xX24x34bdxX4xX3xX97xX120xX6xX16xX0xX5dxXbxX12
Ngọc Loan