Đông đảo đạo hữu, du khách hành hương về chùa Kim Dung 
(Baohatinh.vn) - Hàng ngàn tăng ni, phật tử, du khách thập phương và Nhân dân trong vùng đã hành hương về núi Bằng Sơn, thị trấn Lộc Hà (Lộc Hà, Hà Tĩnh) để chiêm bái, cầu nguyện, vãn cảnh nhân ngày lễ hội chùa Kim Dung.
2ab2x6b8ex5d10x936fx4d1ax7aeax60f4x8577x7e4bxX7xa49bx6505xa60fx2c2fx3eb2x85b8xX5xa3bbxXax50c1x87c2x9d18x9c90x697axX3x33e8x5c8fx7ecexX3xX18x7c19xX1axX3xX1x3ae9x74bfx6984xX3x2f9axX22xX3x74c9xX1x7f88xX4xX1xX3xX1xaf6axX15xX1xX3xX1x4210x539cxX15xX16xX3x8071x8067xX3xX4xX1x83d0xX6xX3x2f9bxXdx7ed1xX3xa602xX22xX15xX16xX0x8c27xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7da0xX10xX6xX25xXaxX12xX59xX2fxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX15xX3xXex8d82xX15xX16xX3xX15xXdxX23xX3xXbxX1x9712xXexX3xXexaa93xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xXexX1xX74xXbxX3xXbxX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX2fxX3x7880xX1x5307xX15xX3xX25xX95xX15xX3xXex3be6xX1axX15xX16xX3xX39xX3exX15xX16xX3xX18x3aa1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX15x8bb6xXdxX3x38b2x61a2xX15xX16xX3x5100xX35xX15xX23xX3xXexX1x83aexX3xXexX9dx74faxX15xX3xa3d3xaea4xX4xX3xX59xX2fxX3x2fb0xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxX23xX3xX59xX2fxX3xXcx891bxX15xX1x45e7xX3xX18x8364xX3xX4xX1xXdx4325xX43xX3x939bxX2axXdxX23xX3xX4xb390xX22xX3xX15xX16xX22x7eb2xa2b7xX15xX23xX3xX39xXa8xX15xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX15xX1xX95xX15xX3xX15xX16xX2fxXfdxX3xX5x6df3xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16x8e01xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx76aexX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxaa62xXdxX25xXexX1xa948xX3x93d4xX2x4c60xXbx4872x5260xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3x8546xX2x8ffbxXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4ax721exX2xX2x9643xX4ax76a9xX171xX25xX2xX2xX173xX171xX194x3422xX173xXexX199xX173xX171x9128xX194xX5xX173xX129x837exXbxX16x7f5dxX9dxX9xX194xX194xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXc1xX2axX15xX16xX3xX194xX162xX4axX171xX3xXd6xX2xX164xX4axX1a1xX3x6b2bxX3xa129xX43xX3xX5xXc8xX4xX1xXe6xX3xX18xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xXexX6axX15xX16xX3xX15xXdxX23xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX78xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX39xX2fxX3xXf1xX2fxX3xX4xX1axX15xX3xXexX9dxX1axX15xX16xX3xX39xX3exX15xX16xX3xX18xXa8xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX129xX129xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX25xXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX2xX173xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX197xX4axX199xX171xX25xX2xX2xX173xX171xX2xX2xX1a1xXexX1a7xX199xX197xX173xX173xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xX1afxX9dxX9xX199xX194xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX129xX129xX129xX3xX39xX3axX3xX25x6a0exX3xX5xX116xX3xXd6xX4xX1x3d85xX15xX1xX3xX5xX116xXe6xX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xX15xX6axX43xX3xX194xX173xX194xX2xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xXexX1xX22xX43xXf1xX3xXdxX14cxX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX25xXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX2xX173xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX197xX4axX199xX171xX25xX2xX2xX173xX171xX1a1xX194xX171xXexX171xX173xX164xX164xX173xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xX1afxX9dxX9xX199xX194xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcxX1xX2fxX15xX1xX3xX28xX39axX15xX1xX3xX25xX95xX15xX16xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX18xX6axX15xX16xX23xX3xX1xX1axX6xX3x9250xX22xX19xX23xX3xXbxX1x9ed0xX43xX3xX39xX74xXexX3xX5xXeexX15xX3xX13x9b65xX4xX3x8dc7xX1xX74xXexX3xX39xX2fxX3xX13xX4f4xX4xX3xXcxX1xX2axX15xX1xX3x2aefx62ecxX22xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX25xXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX2xX173xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX197xX4axX199xX171xX25xX2xX2xX173xX171xX164xX194xX1a7xXexX199xX197xX197xX199xX1a1xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xX1afxX9dxX9xX1a1xX162xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX509x9b0dxXdxX3xX5xXf7xX15xX3xX25xX95xX15xX16xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xXbcxX6xX15xX3xXex7e64xX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX4xX1x7633xX3xX4xX1xX1axX3xX1a1xX3xX15xX16xX34x620cxXdxX3xX18xXe9xX3xX18xX19xX43xX3xXf1xX19xX1axX3xX6xX15xX3xXexX1axX2fxX15xX3xXbxX1x89a1xX15xX16xX23xX3xX4xX1x7624xX15xX16xX3xX25xXc8xX4xX1xX3xXf1xXfexX15xX1xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX25xXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX2xX173xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX197xX4axX199xX171xX25xX2xX2xX173xX171xX162xX1a1xX162xXexX199xX2xX199xX173xX162xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xX1afxX9dxX9xX162xX162xX173xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xXcfxX116xX3xXex774cxX15xX16xX3xX28xXdxX15xX1xX3xX4xXf7xX22xX3xX15xX16xX22xXfdxXfexX15xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX14cxX10xX15xXexX10xX9dxXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX15bxXdxX25xXexX1xX160xX3xX162xX2xX164xXbxX166xX167xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX160xX3xX171xX2xX173xXbxX166xX167xXaxX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX4axXdxX129xXf1xX6xX1axX1xX6xXexXdxX15xX1xX129xX39xX15xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX197xX4axX199xX171xX25xX2xX173xX1a1xX164xX194xX1a1xX197xXexX199xX173xX199xX199xX194xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xX1afxX9dxX9xX197xX162xX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX15bxXdxX25xXexX1xX9xXaxX162xX2xX164xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX171xX2xX173xXaxX3xX4axX12xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14cxX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxXexX10xX166xXexX238xX6xX5xXdxX16xX15xX160xX3xX1acxX22xX7xXexXdx6949xXfdxX167xXaxX12xX93xX16xX1axX2fxXdxX3xX4xX2axX4xX3xX1xX1axX1dxXexX3xX18xXd0xX15xX16xX3xXexX95xX43xX3xX5xXdxX15xX1xX23xX3xXexX39axX15xX3xX15xX16xX34x6573xX15xX16xX3xXexX1x6586xX3xXexX9dxX1axX15xX16xX3xX25xXc8xXbxX3xX15xX2fxXfdxX3xXexX1xXc8xX3xXexX9dxXccxX15xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxX3xX4xX64fxX15xX3xXexX623xX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xX1xXd0xXdxX3xXexX1xXdxX3xX28x9406xX1axX3xX4xX1axX23xX3xX18xX2axX15xX1xX3xX4xX637xX3xX15xX16xX34xX637xXdxX3xX16xXdxX21xX6xX3xX4xX2axX4xX3xXexX623xX3xX25xX95xX15xX3xXbxX1xX656xX3xX39xX2fxX3xX15xX1xXdxX3axX22xX3xX1xX1axX1dxXexX3xX18xXd0xX15xX16xX3xX39xX6axX15xX3xX1x3a25xX6xX23xX3xX39xX6axX15xX3xX15xX16xX1xXfexX23xX3xXexX1xXe9xX3xXexX1xX6xX1axX3xX28xX1xX2axX4xX129xX0xX4axXbxX12xX0xX25xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX25xX9dxX10xX5xX6xXexX10xX25xXaxX12xX0xXexX6xXf1xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX166xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX16xX9xXaxX173xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX25xX25xXdxX15xX16xX9xXaxX164xXaxX12xX0xXexXf1xX1axX25xXfdxX12xX0xXexX9dxX12xX0xXexX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX14cxX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xX15xXbdxX43xX3xX15xX16xX6xX15xX16xX3xX5xX34xX15xX16xX3xX4xX1xa06bxX15xX16xX3xX15xXb9xXdxX3xXbcxXbdxX15xX16xX3xXc1xX35xX15xX23xX3xX15xX16xX1axX2fxXdxX3xX15xX16xX14xXdxX3xX4xX623xX3xXexX392xX3xX1xX2fxX15xX16xX3xXexX9dxX6axX43xX3xX15xX6axX43xX3xX5xX2fxX3xXf1xX4f4xX4xX3xXexX34x3140xX15xX16xX3xX4f7xX1xX74xXexX3xXbcxX2fxX3x92c0xX22xX6xX15xX3xX23axX43xX3xX4xX6xX1axX3xX2xX1a7xX43xX23xX3xX7xX9e3xX15xX16xX3xX7xX21xX15xX16xX3xX16xXdxX21xX6xX3xXexX9dxX637xXdxX3xX43xX95xXfdxX3xX18xX34xXa1dxX4xX3xX93xX1xX95xX15xX3xX25xX95xX15xX3xXexX9dxX1axX15xX16xX3xX39xX3exX15xX16xX3xX166xX95xXfdxX3xX25xX392xX15xX16xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX18xX95xXfdxX3xX1xX35xX15xX3xX194xX173xX3xX15xX6axX43xX129xX3xX14cxX19xX15xX1xX3xX7x651fxX4xX3xX4xX1xX3exX6xX3xX4x4871xX15xX16xX3xX9dxXccxXexX3xX18x3511xXbxX3xX39xX2fxX3xX15xXeexX15xX3xXexX1xX35xX3xX39x5180xXdxX3xXbxX1xX39axX6xX3xXbcxXa8fxX4xX3xXexX392xX6xX3xX39xX2fxX1axX3xX25xXa8xXfdxX3xX15xXb9xXdxX3xX59xb288xX15xX16xX3xXcfxXe3xX15xX1xX3xX1xX3exX15xX16xX3xX39xXe3xX167xX3xX43x318cxXexX3xX15xX16xX1axX19xX15xX1xX3xX43xXae0xXexX3xX1xX34xXab0xX15xX16xX3xX93xX6xX43xX3xX15xX1xX8c0xX15xX3xX39xX3axX3xX15xXb9xXdxX3xX93xX6xX43xX3x76bdxXdxXab0xXdxX3xX15xX1xX34xX3xX43xXd0xXexX3xX4xX1axX15xX3xX9dxXacdxX15xX16xX3xX18xX6xX15xX16xX3xX1xX34xXab0xX15xX16xX3xX9dxX6xX3xXf1xXdxXe9xX15xX3xX5xXab0xX15xX167xX3xX1xX34xXab0xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX5xX2fxX3xXf1xXdxXe9xX15xX3xX4xX19xX3xXf1xX6xX1axX3xX5xX6xX23xX3xX4e1xX22xX6xX15xX1xX3xX15xX6axX43xX3xX7xX656xX15xX16xX3xX39xX60cxX3xX9dxX8c0xX3xX9dxX2fxX1axX167xX3xX4xX64fxX15xX3xX1xX34xXab0xX15xX16xX3xXcxX95xXfdxX3xX5xX2fxX3xX5xX2fxX15xX16xX3xX43xX1dxX4xX23xX3xX9dxX22xXd0xX15xX16xX3xX18xXacdxX15xX16xX3xXexX9dxX3exX3xXbxX1xXb9x6119xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xXcxX9dxX1axX15xX16xX3xX4e1xX22xXf7xX15xX3xXexX1xXe9xX3xX4xa24cxX6xX3xX25xXdxX3xXexX39axX4xX1xX3xX15xX2fxXfdxX23xX3xXexX1xXdxXeexX15xX3xX15xX1xXdxXeexX15xX3xX18xXa8xX3xX34xX22xX3xX2axXdxX3xXf1xX6xX15xX3xXexXae0xX15xX16xX3xX15xX1xXdxX3axX22xX3xX18xXdxXe9xX43xX3xX18x618axX15xX3xX18xXaa1xXbxX3xX1xX1axX6xX15xX16xX3xX7xX35xX3xX39xX2fxX3xX28x2be1xX3xXexX1xXb9xX3xX15xX1xX34xX160xX3xX1xX6xX15xX16xX3xX45xX35xXdxX23xX3xX18xX2axX3x8b22xX15xX16xX23xX3xX18xX2axX3xXbcxX2fxX23xX3xX18xX2axX3xXcxX9dxX95xX22xX23xX3xX18xX2axX3xX93xX16xX1xX8f5xX23xX3xX194xX3xX4xX1axX15xX3xX7xX22xX656xXdxX3xX15xX34xXab0xX4xX3xX4xX1xX19xXfdxX3xX9dxX19xX3xX9dxX39axX4xX1xX3xX4e1xX22xX6xX15xX1xX3xX15xX6axX43xX23xX3xX1xXacdxX3xX15xX34xXab0xX4xX3xX5xXab0xX15xX129xX129xX129xX3xX14cxX19xX15xX1xX3xX7xXa8fxX4xX3xXexX1xXdxXeexX15xX3xX15xX1xXdxXeexX15xX3x5534xX3xX18xX95xXfdxX3xX28xXbfbxXexX3xX1xXa1dxXbxX3xX4xX3exX15xX16xX3xX41xX1xX22xX3xX15xX16xX1xX62cxX3xX25xX34xX8baxX15xX16xX3x4cf0xXdxX15xXbxX10xX6xX9dxX5xX3xX14cxX78xX6xX3xXc1xX936xXexX3xXd6xX166xXa8xX3xXcxX1xXc8xX15xX1xX3xXcfxXd0xX4xXe6xX23xX3xXf1xXa8xXdxX3xXexXa8fxX43xX3x63d4xX22xX95xX15xX3xX59xX19xXdxX3xXd6xXexX1xXc8xX3xXexX9dxXccxX15xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxXe6xX129xX129xX129xX3xXexX1dxX1axX3xX4xX1xX1axX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX4xX936xX3xXexX1xXe9xX3xXexX1xX392xX4xX3xX1xXdxXfexX15xX3xX43xXd0xXexX3xX1xX2fxX15xX1xX3xXexX9dxX8c0xX15xX1xX3xX25xX22xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xXexX95xX43xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX16xXa8fxX15xX3xX39xXab0xXdxX3xX25xX22xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xXf1xXdxXe9xX15xX3xX39xX2fxX3xX25xX22xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xXexX9dxX19xXdxX3xX15xX16xX1xXdxXfexX43xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xX14cxX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xX5xX2fxX3xX15xX35xXdxX3xXexX1xX637xX3xX4f7xX1xX74xXexX3xX39xX2fxX3xXexX1xX637xX3xX13xX4f4xX4xX3xXcxX1xX2axX15xX1xX3xX509xX50axX22xX23xX3xX18xX34xXa1dxX4xX3xXexX14xX15xX3xX5xX74xXbxX3xXexX9e3xX3xXexX1xX637xXdxX3xX15xX1xX2fxX3xXcxX9dxXf7xX15xX3xXd6xX28xX1xX1axX19xX15xX16xX3xXexX1xXbfbxX3xX28xX62cxX3xXexX1xX4f4xX3xX2xX1a1xXe6xX3xX39xX2fxX3xX18xX34xXa1dxX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX74xX15xX3xX5xX2fxX3xX25xXdxX3xXexX39axX4xX1xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xX7xX78xX3xX4xXccxXbxX3xXexX62cxX15xX1xX3xX15xX6axX43xX3xX194xX173xX2xX1a1xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xXcxX9dxX1axX15xX16xX3xX4xX2axX4xX3xXbxX1xX1axX15xX16xX3xXexX9dxX2fxX1axX3xX18xXccxX22xX3xXexX9dxX6xX15xX1xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX43xX1dxX15xX16xX3xX7xX6xX22xX3xX15xX2fxXfdxX23xX3xX15xX1xXccxXexX3xX5xX2fxX3xX15xX1xX21xX15xX16xX3xX15xX6axX43xX3xX2xX199xX1a1xX173xX238xX2xX199xX1a1xX2xX23xX3xX4xX1xX3exX6xX3xX5xX2fxX3xX4xX6axX15xX3xX4xX4f4xX3xX18xXc8xX6xX3xX4xXbc1xX6xX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xXdxXbfbxX15xX3xX7xac70xX3xX4xX2axX4xX1xX3xX43xX1dxX15xX16xX3xXfdxXeexX22xX3xX15xX34xXab0xX4xX167xX3xX5xX2fxX3xX15xX35xXdxX3xXexX1xX2fxX15xX1xX3xX5xX74xXbxX3xX4xX1xXdxX3xXf1xXd0xX3xX13xX19xX15xX16xX3xX18xXf7xX22xX3xXexXdxXeexX15xX3xX4xXbc1xX6xX3xX166xXa8xX3xXcxX1xX1dxX4xX1xX3xXbcxXbdxX15xX16xX3xXd6xX15xX6xXfdxX3xX5xX2fxX3xXexX1xXc8xX3xXexX9dxXccxX15xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxXe6xX23xX3xX15xX35xXdxX3xX1xXd0xXdxX3xX1x9067xXbxX3xX4xXbc1xX6xX3xX13xX19xX15xX16xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX35xX3xX7xXc91xX3xXexX9dxX1axX15xX16xX3xX15xX1xX21xX15xX16xX3xX15xX16xX2fxXfdxX3xX18xXf7xX22xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX28xX1xX936xX129xX129xX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX1axX25xXfdxXaxX12xXcfxX116xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xX25xXdxX116xX15xX3xX9dxX6xX3xXf1xXa8fxXexX3xX18xXf7xX22xX3xXexX9e3xX3xX15xX16xX2fxXfdxX3xX2xX171xX3xX39xX2fxX3xX2xX164xX3xXexX1xX2axX15xX16xX3xX1a1xX3xX95xX43xX3xX5xXc8xX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX16xX3xX15xX6axX43xX23xX3xXexX1xX22xX3xX1xXb9xXexX3xX1xX2fxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX15xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX23xX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX3xX39xX2fxX3xX93xX1xX95xX15xX3xX25xX95xX15xX3xX16xXf7xX15xX3xX166xX6xX3xX39xX3axX3xX4xX1xXdxXeexX43xX3xXf1xX2axXdxX23xX3xX4xXf7xX22xX3xX15xX16xX22xXfdxXfexX15xX23xX3xX39xXa8xX15xX3xX4xX19xX15xX1xX3xX39xX2fxX3xXexX1xX6xX43xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX1xXdxX3axX22xX3xX15xX16xX1xXdxX3xX5xX116xX3xX4e1xX22xX6xX15xX3xXexX9dxXf14xX15xX16xX3xX15xX1xX34xX160xX3xXexX1xX19xX3xX1xX1axX6xX3xX18xX6axX15xX16xX23xX3xXexX766xX15xX16xX3xX28xXdxX15xX1xX3xX4xXf7xX22xX3xa436xXa29xX22xX656xX4xX3xXexX1xX2axXdxX3xX25xX95xX15xX3xX6xX15x8d41xX23xX3xX9dxX34xXab0xX4xX3xX4f7xX1xX74xXexX23xX3xXexX1xX62cxX15xX1xX3xX4xX1xX22xX14xX15xX16xX23xX3xX4xXb9xX15xX16xX3xXexX1xX39axX3xXexX1dxX3xX18xX2fxX15xX3xX1xX1axX2fxX15xX3xX43xXa8xX15xX129xX129xX129xX0xX4axXbxX12xX0xX4axXexX25xX12xX0xX4axXexX9dxX12xX0xX4axXexXf1xX1axX25xXfdxX12xX0xX4axXexX6xXf1xX5xX10xX12xX0xX22xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX238xXexX1xX22xX43xXf1xX238xX6xX15xX25xX238xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2fxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX15xX3xXexX6axX15xX16xX3xX15xXdxX23xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX78xX3xX39xX2fxX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3xX16xXdxX6xX3xX5xX116xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX14cxX1xX95xX15xX3xXcxXdxXeexX15xXaxX3xX1xX9dxX10xX890xX9xXaxX4axX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1xX6xX238xXexXdxX15xX1xX4axX1xX6xX15xX16xX238xX15xX16xX6xX15xX238xXexX6xX15xX16xX238xX15xXdxX238xXbxX1xX6xXexX238xXexX22xX238xX39xX6xX238xX25xX22xX238xX28xX1xX6xX4xX1xX238xXexX1xX6xX43xX238xX16xXdxX6xX238xX5xX10xX238xX1xX1axXdxX238xX4xX1xX22xX6xX238xX4xX1xX6xX15xX238xXexXdxX10xX15xX4axX194xX173xX199xX199xX199xX162xX129xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX43xX10xX25xXdxX6xX4axX2xX194xX173xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX164xX4axX199xX171xX25xX1a1xX2xX173xX194xX1a1xX173xX1a1xXexX199xX173xX164xX197xX1a7xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX25xXdxX39xX12xX0xX7xXexX9dxX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX59xX2fxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX15xX3xXexX6axX15xX16xX3xX15xXdxX23xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX78xX3xX39xX2fxX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3xX16xXdxX6xX3xX5xX116xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX14cxX1xX95xX15xX3xXcxXdxXeexX15xXaxX3xX1xX9dxX10xX890xX9xXaxX4axX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1xX6xX238xXexXdxX15xX1xX4axX1xX6xX15xX16xX238xX15xX16xX6xX15xX238xXexX6xX15xX16xX238xX15xXdxX238xXbxX1xX6xXexX238xXexX22xX238xX39xX6xX238xX25xX22xX238xX28xX1xX6xX4xX1xX238xXexX1xX6xX43xX238xX16xXdxX6xX238xX5xX10xX238xX1xX1axXdxX238xX4xX1xX22xX6xX238xX4xX1xX6xX15xX238xXexXdxX10xX15xX4axX194xX173xX199xX199xX199xX162xX129xX1xXexX43xXaxX12xX59xX2fxX15xX16xX3xX15xX16xX2fxX15xX3xXexX6axX15xX16xX3xX15xXdxX23xX3xXbxX1xX74xXexX3xXexX78xX3xX39xX2fxX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xXexX1xX6xX43xX3xX16xXdxX6xX3xX5xX116xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX14cxX1xX95xX15xX3xXcxXdxXeexX15xX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX9dxX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12x84f9xXbcxX93xX45xX3xX166xXa8xX3xXcxX1xXc8xX15xX1xX3xXcfxXd0xX4xX3xXd6xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxX23xX3xX59xX2fxX3xXcxXe3xX15xX1xXe6xX3xX39xX2fxX3xXb08xXdxX2axX1axX3xX1xXd0xXdxX3xX4f7xX1xX74xXexX3xX16xXdxX2axX1axX3xXexX62cxX15xX1xX3xX59xX2fxX3xXcxXe3xX15xX1xX3xX39xX9e3xX6xX3xXexX623xX3xX4xX1xX4f4xX4xX3xXexX9dxXf14xX15xX16xX3xXexX1xXe9xX3xX5xX116xX3xX1xXd0xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX3xX14cxX1xX95xX15xX3xXcxXdxXeexX15xX3xX194xX173xX194xX2xX129xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX25xXdxX39xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb08xXf7xX15xX3xX194xX173xX173xX3xXex9efdxX3xX18xXacdxX15xX16xX3xXexX9dxX3exX15xX16xX3xXexX22xX23xX3xX15xX95xX15xX16xX3xX4xXccxXbxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX9dxX8c0xX15xX1xX3xX39xX6axX15xX3xX1xX936xX6xX3xXc91xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxXaxX3xX1xX9dxX10xX890xX9xXaxX4axX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1xX6xX238xXexXdxX15xX1xX4axX16xX6xX15xX238xX194xX173xX173xX238xXexXfdxX238xX25xX1axX15xX16xX238xXexX9dxX22xX15xX16xX238xXexX22xX238xX15xX6xX15xX16xX238xX4xX6xXbxX238xX4xX6xX4xX238xX4xX1axX15xX16xX238xXexX9dxXdxX15xX1xX238xX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1axX238xX5xX1axX4xX238xX1xX6xX4axX194xX173xX199xX162xX1a1xX197xX129xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX16xX3xX7xX9dxX4xX9xXaxX4axX43xX10xX25xXdxX6xX4axX2xX194xX173xX4axX15xX10xX15bxX7xX4axX194xX2xX2xX171xX4axX199xX171xX25xX1a1xX2xX162xX164xX1a7xX173xX1a7xXexX171xX2xX162xX1a1xX171xX5xX173xX129xX1acxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX3xX18xX1dxX1axX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX28xX1xX2axX4xX1xX3xX1xX2fxX15xX1xX3xX1xX34xX35xX15xX16xX3xX39xX3axX3xX4xX1xX3exX6xX3xX41xXdxX43xX3xX45xX22xX15xX16xX3xXaxX3xX4axX12xX0xX4axX6xX12xX0xX25xXdxX39xX12xX0xX7xXexX9dxX1axX15xX16xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb08xXf7xX15xX3xX194xX173xX173xX3xXexX13d3xX3xX18xXacdxX15xX16xX3xXexX9dxX3exX15xX16xX3xXexX22xX23xX3xX15xX95xX15xX16xX3xX4xXccxXbxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX9dxX8c0xX15xX1xX3xX39xX6axX15xX3xX1xX936xX6xX3xXc91xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxXaxX3xX1xX9dxX10xX890xX9xXaxX4axX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1xX6xX238xXexXdxX15xX1xX4axX16xX6xX15xX238xX194xX173xX173xX238xXexXfdxX238xX25xX1axX15xX16xX238xXexX9dxX22xX15xX16xX238xXexX22xX238xX15xX6xX15xX16xX238xX4xX6xXbxX238xX4xX6xX4xX238xX4xX1axX15xX16xX238xXexX9dxXdxX15xX1xX238xX39xX6xX15xX238xX1xX1axX6xX238xX1axX238xX5xX1axX4xX238xX1xX6xX4axX194xX173xX199xX162xX1a1xX197xX129xX1xXexX43xXaxX12xXb08xXf7xX15xX3xX194xX173xX173xX3xXexX13d3xX3xX18xXacdxX15xX16xX3xXexX9dxX3exX15xX16xX3xXexX22xX23xX3xX15xX95xX15xX16xX3xX4xXccxXbxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX9dxX8c0xX15xX1xX3xX39xX6axX15xX3xX1xX936xX6xX3xXc91xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxX0xX4axX6xX12xX0xX4axX7xXexX9dxX1axX15xX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX25xXaxX12xX59xX35xX15xX3xX164xX173xX3xX15xX16xX14xXdxX3xX4xX1xX3exX6xX23xX3xX18xX3axX15xX23xX3xX43xXdxXbfbxX22xX23xX3xX18xX8c0xX15xX1xX23xX3xX15xX1xX2fxX3xXexX1xX637xX3xX1xXf14xX129xX129xX129xX3xXc91xX3xX1xX22xXfdxXfexX15xX3xX39xX10xX15xX3xXf1xXdxXe9xX15xX3xXcfxXd0xX4xX3xX59xX2fxX3xXd6xX59xX2fxX3xXcxXe3xX15xX1xXe6xX3xX18xXa8xX3xX18xX34xXa1dxX4xX3xX18xXf7xX22xX3xXexX34xX23xX3xX15xX95xX15xX16xX3xX4xXccxXbxX23xX3xX166xX95xXfdxX3xX25xX392xX15xX16xX3xX43xXab0xXdxX3xX39xXab0xXdxX3xXexX623xX15xX16xX3xX28xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX39axX3xX16xXf7xX15xX3xX194xX173xX173xX3xXexX13d3xX3xX18xXacdxX15xX16xX3xXexX9dxX1axX15xX16xX3xX1xX35xX15xX3xX164xX3xX15xX6axX43xX3xX4e1xX22xX6xX129xX0xX4axXbxX12xX0xX4axX25xXdxX39xX12xX0xX4axX5xXdxX12xX0xX4axX22xX5xX12xX0xX25xXdxX39xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX9dxXaxX12xX0xX4axX25xXdxX39xX12xX0xX4axX25xXdxX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx98faxX22xXexX1xX1axX9dxXaxX12xXcxXdxXbfbxX15xX3xX4f7xX1xXb9xX4xX0xX4axXbxX12
Tiến Phúc