Nhật Bản tuyển điều dưỡng, hộ lý nhận lương khởi điểm 30 triệu đồng
Sau khi thi đạt Chứng chỉ quốc gia Nhật Bản, mức lương điều dưỡng, hộ lý có thể lên đến 240.000 Yên/tháng (hơn 51 triệu đồng)...
5192xde5fxc775xb681x6f86xe453x7bd0x7c23x977exX7xaf56xc82cxd25cx81aax63ebx56daxX5x5641xXaxd445xa701xX1xb707xXexX3xae07xcf5ex7119xX3xXex5804x5cf4xe2eexX1axX3xdab9xXdxc767xX1dxX3x7df6xcb37x5e3exX1ax903axe1f9xX3xX1x61a3xX3xX5x592bxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX28xc3bbxX1axX2bxX3x54a1xX1xacd8xXdxX3xX22xXdxX1fx57abxX3xb6dfx94aexX3xXex60bexXdxa665xX1dxX3xX22x8d88xX1axX2bxX0xbf5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbce9xX10xX6xX27xXaxX3xX27xX6xXexX6xa7d4xX4dxd3b6xX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX72xXaxX12xaef9xX6xX1dxX3xX3fxX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX22x8912xXexX3x57bexX1xe3d5xX1axX2bxX3xX4xX1x9774xX3xbefcxX1dx7ccbxX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX2cxX3xX47xX8fxX4xX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX4xb8b8xX3xXexX1xX1fxX3xX5xac9dxX1axX3xX22x64b2xX1axX3xb385x8598xX4ax87c6xX4axX4axX4axX3x8ccdxXcexX1axX57xXexX1xc67bxX1axX2bxX3x5681xX1xX3bxX1axX3x93ebxX2xX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bx9b09xXd8xXd8xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xXcxX1x6a4exX1axX2bxX3xXexXdxX1axX3xX1ax8f02xX1exX3xX22xX28x9b17xX4xX3xX8dxc85dxX4xX3xd78bxX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28x6cc9xX4xX3xXe7xX18xX2fxX3x9bcdxX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX70xX3xXcxX1xX28xX3bxX1axX2bxX3x530exXdxX1axX1xX3xa6a2xX11dxX3x7b2cx6dcbxX3xX1xX2fxXdxXf9xX3xX4xX1xX72xX3xX15bxXdxXd2xXexX3xX4xX1xXdxX24xX1dxX3xXd5xXecxX57xb3b8xX3xX5xXdxXcexX1axX3xX97xX1dxX6xX1axX3xX22xXd2xX1axX3xX160xXdxX4fxX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX4xX1x8d9cxX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX22xXdxX3xX5xX11dxX47xX3xX160xXdxX4fxX4xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX3fxX1xXc7xX6xX3x832axX3xX1axa5b1xX47xX3xXd5xX4axX2xX17dxXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xX22xXc7xX2cxX3xX1xXdxX4fxX1axX3xX1axX6xX1exX2cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX4xXc7xX3xX1axX1xX1dxX3xX4x713dxX1dxX3xXexXdxXd2xXbxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX142xX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX5xX11dxX47xX3xX160xXdxX4fxX4xX3xXexX8axXdxX3xX4xXe3xX4xX3xX15bxX4fxX1axX1xX3xX160xXdxX4fxX1axX2cxX3xX4xX3bxX3xX7xX41xX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX5xX164xX72xX3xX27xX72xX3xXexX99xX4xX3xX22xX2fxX3xX2bxXdxX11dxX3xX1xXc7xX6xX3xX27x7a5cxX1axX3xX7xX99xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXc7xX1axX2bxX3xX160xX11dxX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX1xX126xXexX3xX5xX142xX1axX3xX1axX1xX27dxX1axX3xX7x7521xX3xXexX4dxX72xX1axX2bxX3xX1axX2bxX11dxX1axX1xX3xX1axX2bxX1xX24xX3xX1axX11dxX1exXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exX3xXbxX8dxX10xX1axXexX10xX4dxXaxX12xX0xXdxX47xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8dxX10xX1axXexX10xX4dxXaxX3xX7xXexX1exX5xX10xX9xXaxbe3bxXdxX27xXexX1x56ebxX3xd88cxX4axX4axXbx9de6xbf5bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX2fbxX3xXd6xX4axX4axXbxX301xX302xXaxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xX57xXdxXd8xX15bxX6xX72xX1xX6xXexXdxX1axX1xXd8xX160xX1axX57xX1axX10xX2f6xX7xX57xX2xX17dxX49xX1d2xX57xX2xX4axXecxX27xXd6xX4axX17dxXd6xe30dxX2xXd6xXexXecxX49xX2fdxX4axX1d2xX5xX4axXd8xdca2xXbxX2bxded2xX4dxX9xXd6xX4axX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX22xXdxX1fxX47xX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12x6b51xX2a6xX3xX15bxXe3xX72xX2cxX3xX22xXd2xX1axX3xX1axX1d5xX47xX3xXd5xX4axXd5xX4axX2cxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX4xX21bxX1axX3xX2bxX21bxX1axX3xXd6xX4axX4axXd8xX4axX4axX4axX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX5xX11dxX47xX3xX160xXdxX4fxX4xX3xXexX4dxX72xX1axX2bxX3xX4xXe3xX4xX3xX160xd7d1xX3xXexX4dx7491xX3xX1axX11dxX1exXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xXcxX4dxXdxX1fxX1axX3xX3fxX1xX6xXdxX3xX66xXdxX4fxXbxX3xX22xX400xX1axX1xX3xX22xX99xXdxX3xXexXe3xX4xX3xX3fxXdxX1axX1xX3xXexXd2xX3xadc8xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xX3xX70xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXe7xX444x747ex52ebx623bxa943xXf9xX2cxX3xXex86efxX3xX1axX1d5xX47xX3xXd5xX4axX2xXd5xX3xX22xXd2xX1axX3xX1axX6xX1exX2cxX3xX8dxX126xX4xX3xX129xX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX22xX164xX3xXbxX1xX99xXdxX3xX1xX122xXbxX3xX160xX142xXdxX3xXbxX1xX404xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX4xX1xX19axX1axX3xX160xX11dxX3xX22xX28xX6xX3xX160xX11dxX72xX3xX22xX11dxX72xX3xXexX8axX72xX3xXexXdxXd2xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX72xX3xX33cxX3xX3fxX1xXc7xX6xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX160xX142xXdxX3xXex5abexX1axX2bxX3xX7xX99xX3xX2xXd8xXd6xXd6xX4axX3xX1axX2bxX28x931dxXdxXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12x6408xXd2xX1axX3xX1axX6xX1exX2cxX3xX4xXc7xX3xX1d2xX17dxXd5xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX22xX164xX3xX22xX28xX122xX4xX3xX7xX6xX1axX2bxX3xX5xX11dxX47xX3xX160xXdxX4fxX4xX3xXexX8axXdxX3xX4xXe3xX4xX3xX4xX3bxX3xX7xX41xX3xXexXdxXd2xXbxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX4x7c1dxX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX66xXdxX4fxX1axX3xX3fxX1xXc7xX6xX3xX1d2xX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX22xX28xX122xX4xX3xX8dxX126xX4xX3xX129xX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX7xXdxX1axX1xX3xX160xX11dxX3xX22xX11dxX72xX3xXexX8axX72xX3xX1axX2bxX72xX8axXdxX3xX1axX2bx8108xX3xXexXdxXd2xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX4dxX72xX1axX2bxX3xXexX1xX518xXdxX3xX2bxXdxX6xX1axX3xX2xXd5xX3xXexX1xXe3xX1axX2bxX3xX160xX11dxX3xXexX1xXdxX3xX22xX8axXexX3xX22xX28xX122xX4xX3xXexX4dx8cb4xX1axX1xX3xX22xX2fxX3xXexXdxXd2xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xX13xX49xX3xXexX4dxX41xX3xX5xXcexX1axXd8xX3xca51xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xX164xX3xX4xXc7xX3xX15bxc8e7xX1axX2bxX3xXexXdxXd2xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX4dxX62exX1axX1xX3xX22xX2fxX3xX13xXd5xX3xXexX4dxX41xX3xX5xXcexX1axX3xX22xX28xX122xX4xX3xX47xXdx7aa4xX1axX3xXexX1xX6xX47xX3xX2bxXdxX6xX3xX3fxX1xXc7xX6xX3xX22xX11dxX72xX3xXexX8axX72xX3xX2xXd5xX3xXexX1xXe3xX1axX2bxX3xXexX8axXdxX3xX444xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX8dxX126xX4xX3xX129xX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xXbxX1xX99xXdxX3xX1xX122xXbxX3xX160xX142xXdxX3xX22xX3bxX1axX3xX160xX400xX3xX22xX21bxX1dxX3xX47xX99xXdxX3xXbxX1xX404xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7x5ebdxX3xX2bxXdxX142xXdxX3xXexX1xXdxX4fxX1dxX3xX1axX1xX5f6xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX22xX8axXexX3xX22xX28xX122xX4xX3xX4x56d4xXbxX3xX22xX2fxX3xX13xX49xX3xX3fxcaefxX3xXexX1xXdxX3xX1axX1d5xX1axX2bxX3xX5xX2a6xX4xX3xXexXdxXd2xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xX4xX1xX72xX3xX4xXe3xX4xX3xX15bxX4fxX1axX1xX3xX160xXdxX4fxX1axX3xX160xX11dxX3xX4xX3bxX3xX7xX41xX3xX4xX1xX1d5xX47xX3xX7xXc7xX4xX3xX7xX8fxX4xX3xX3fxX1x535exX10xX3xX4xX581xX6xX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX11dxX1exX3xX4xXc7xX3xX1axX1xX1dxX3xX4xX21bxX1dxX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX27xX126xX1axX2bxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xX11dxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX22xX1fxX3xX5xX2a6xX6xX3xX4xX1xX19axX1axXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX13xX1xX5f6xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX22xX28xX122xX4xX3xX5xX2a6xX6xX3xX4xX1xX19axX1axX3xX7xX715xX3xX22xX28xX122xX4xX3xX7xX6xX1axX2bxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX160xX462xX6xX3xX1xX19axX4xX3xX160xX462xX6xX3xX5xX11dxX47xX3xX160xX142xXdxX3xXexX1xX518xXdxX3xX2bxXdxX6xX1axX3xXexX99xXdxX3xX22xX6xX3xX49xX3xX1axX1d5xX47xX3xX22xX99xXdxX3xX160xX142xXdxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xXexX99xXdxX3xX22xX6xX3xXd6xX3xX1axX1d5xX47xX3xX22xX99xXdxX3xX160xX142xXdxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX1xX2fxX3xX5xX32xXd8xX3xXcxX4dxX72xX1axX2bxX3xXexX1xX518xXdxX3xX2bxXdxX6xX1axX3xX1axX11dxX1exX2cxX3xX4xXe3xX4xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xX28xX122xX4xX3xXbxX1xc88dxXbxX3xX27xX2a6xX3xX3fxX742xX3xXexX1xXdxX3xX4xX738xXbxX3xX8dxX1xX8fxX1axX2bxX3xX4xX1xX95xX3xX97xX1dxX99xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX160xX24xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX160xX11dxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xXcxX4dxX72xX1axX2bxX3xX22xXc7xX2cxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX22xX28xX122xX4xX3xX27xX2a6xX3xXexX1xXdxX3xX47x61b9xXdxX3xX1axX1d5xX47xX3xX47xX2fxXexX3xX5xX21bxX1axX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX22xX28xX122xX4xX3xX27xX2a6xX3xXexX1xXdxX3xX47xX2fxXexX3xX5xX21bxX1axX3xX160xX11dxX72xX3xX1axX1d5xX47xX3xXexX1xX8fxX3xXd6xXd8xX3xX13xXd2xX1dxX3xX22xX939xX2cxX3xX4xXe3xX4xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX7xX715xX3xX22xX28xX122xX4xX3xX4xX738xXbxX3xX8dxX1xX8fxX1axX2bxX3xX4xX1xX95xX3xX97xX1dxX99xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX160xX11dxX3xX22xX28xX122xX4xX3xXbxX1xX8b0xXbxX3xX41xX3xX5xX8axXdxX3xX5xX11dxX47xX3xX160xXdxX4fxX4xX3xX27xX11dxXdxX3xX1xX8axX1axX3xXexX8axXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX11dxX1exXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xde6cxX8fxX4xX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX4xX581xX6xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX7xX715xX3xXexX1xX10xX72xX3xX97xX1dxX1exX3xX22xX400xX1axX1xX3xX4xX581xX6xX3xXbxX1xXe3xXbxX3xX5xX1dxX15xXexX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX2cxX3xXexX1xX114xX1axX2bxX3xXexX1xX28xX518xX1axX2bxX3xX4xX581xX6xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX5xX11dxX3xXexX462xX3xX2xX49xX4axXd8xX4axX4axX4axX3xX70xX3xX2xXd6xX4axXd8xX4axX4axX4axX3xXddxXcexX1axX57xXexX1xXe3xX1axX2bxX3xXe7xX1xX3bxX1axX3xXd5xX33cxX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxX3xX70xX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXf9xX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX462xX3xX2xXd6xX4axXd8xX4axX4axX4axX3xX70xX3xX2xXecxX4axXd8xX4axX4axX4axX3xXddxXcexX1axX57xXexX1xXe3xX1axX2bxX3xXe7xX3fxX1xX72xX19xX1axX2bxX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxX3xX70xX3xX49xXd5xX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXf9xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX13xX2bxX72xX11dxXdxX3xX47xX8fxX4xX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xXexX4dxXcexX1axX2cxX3xX4xXe3xX4xX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX7xX715xX3xX22xX28xX122xX4xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX4xXe3xX4xX3xX3fxX1xX72xX19xX1axX3xXbxX1xX126xX3xX4xX738xXbxX3xXexX28xX3bxX1axX2bxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xX142xXdxX3xXexX1xX11dxX1axX1xX3xXexX404xX4xX1xX3xX4xX114xX1axX2bxX3xX160xXdxX4fxX4xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX18xX11dxX3xXcxX4dxX21bxX1axX3xXcxX1xX400xX3xX444xX27dxX1axX3xX66xX11dxX2cxX3xX22xX8axXdxX3xX27xXdxX4fxX1axX3xX8dxX126xX4xX3xX129xX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX4xX1xX72xX3xX15bxXdxXd2xXexX3xXexX1xXcexX47xX2cxX3xX7xX6xX1dxX3xX3fxX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX22xX8axXexX3xX4xX1xX8fxX1axX2bxX3xX4xX1xX95xX3xX97xX1dxX99xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX2cxX3xX47xX8fxX4xX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX4xXc7xX3xXexX1xX1fxX3xX5xXcexX1axX3xX22xXd2xX1axX3xXd5xXd6xX4axXd8xX4axX4axX4axX3xXddxXcexX1axX57xXexX1xXe3xX1axX2bxX3xXe7xX1xX3bxX1axX3xXecxX2xX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxX57xXexX1xXe3xX1axX2bxXf9xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX72xX27xX1exXaxX12xX530xXd2xX1axX3xX1axX6xX1exX2cxX3xXexe3f1xX3xX5xX4fxX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xXexX1xXdxX3xX22xX939xX3xX4xX1xX8fxX1axX2bxX3xX4xX1xX95xX3xX97xX1dxX99xX4xX3xX2bxXdxX6xX3xX4xX581xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX22xX8axXexX3xX33cxX4ax8de6xX3xX160xX11dxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX22xX8axXexX3xXexXc8fxX3xX5xX4fxX3xX17dxX49xXcd5xXd8xX3xX66xXdxX4fxX1axX3xX1axX1xX1dxX3xX4xX21bxX1dxX3xXexXdxXd2xXbxX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX5x6b57xX1axX1xX3xX160xX2a6xX4xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX5xX11dxX3xX4dxX738xXexX3xX5xX142xX1axX3xX160xX11dxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX11dxX1exX3xX4x6f23xX1axX2bxX3xX22xXe3xX1axX1xX3xX2bxXdxXe3xX3xX4xX6xX72xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX444xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xX27xXdxX160xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xX4dxX10xX5xX6xXexX10xX27xXaxX12xX0xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxXcexX1axX3xX97xX1dxX6xX1axX2fbxX0xX57xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX70xXexX1xX1dxX47xX15bxX70xX6xX1axX27xX70xX7xX6xXbxX72xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXcexX47xX3xX4xX3bxX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX72xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX66xX11dxX3xXcxXd10xX1axX1xX3xX5xX11dxX47xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX4dxX10xe29axX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xXexX1xX10xX47xX70xX4xX72xX70xX1xX72xXdxX70xX4xX1xX72xX70xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX1xX6xX70xXexXdxX1axX1xX70xX5xX6xX47xX70xX27xXdxX10xX1dxX70xX27xX1dxX72xX1axX2bxX70xX1xX72xX70xX5xX1exX70xXexX6xXdxX70xX1axX1xX6xXexX70xX15bxX6xX1axX57xX2xX33cxX1d2xX17dxX33cxX33cxXd8xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX2bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xX47xX10xX27xXdxX6xX57xX2xXd5xX4axX57xX1axX10xX2f6xX7xX57xX2xX17dxX49xX2fdxX57xX2xX4axX2fdxX27xXd6xX4axX1d2xXecxX49xXecxXd5xXexX33cxX1d2xX2xX4axX4axX5xX4axXd8xX348xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX22xXdxX1fxX47xX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX27xXdxX160xX12xX0xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xXcexX47xX3xX4xX3bxX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX72xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX66xX11dxX3xXcxXd10xX1axX1xX3xX5xX11dxX47xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX4dxX10xXe22xX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xXexX1xX10xX47xX70xX4xX72xX70xX1xX72xXdxX70xX4xX1xX72xX70xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX1xX6xX70xXexXdxX1axX1xX70xX5xX6xX47xX70xX27xXdxX10xX1dxX70xX27xX1dxX72xX1axX2bxX70xX1xX72xX70xX5xX1exX70xXexX6xXdxX70xX1axX1xX6xXexX70xX15bxX6xX1axX57xX2xX33cxX1d2xX17dxX33cxX33cxXd8xX1xXexX47xXaxX12xXcxX1xXcexX47xX3xX4xX3bxX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX72xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX66xX11dxX3xXcxXd10xX1axX1xX3xX5xX11dxX47xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX444xXdxX4fxX4xX3xX8dxX126xX4xX3xX129xX1dxX19xX1axX3xX5xX32xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xXe7xX18xX2fxX3xX149xX530xXcxX18x6848xX163xX66xXf9xX3xX1axX2bxX11dxX1exX3xX2xX2xX57xX17dxX3xXexX1xX114xX1axX2bxX3xX15bxXe3xX72xX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX4xX1xX19axX1axX3xX8fxX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX3fxX1xXc7xX6xX3xX1d2xX3xX1axX1d5xX47xX3xXd5xX4axX2xX17dxX3xX160xX142xXdxX3xX7xX99xX3xX5xX28xX122xX1axX2bxX3xXd5xXd6xX4axX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xXexXdxXd2xXbxX3xXexX126xX4xX3xX47xX41xX3xXexX1xXcexX47xX3xX4xX3bxX3xX1xX2fxXdxX3xX4xX1xX72xX3xX5xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX66xX11dxX3xXcxXd10xX1axX1xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX27xXdxX160xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX530xX8fxX4xX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX2cxX3xX15bxX1dxX2fxX4xX3xXexX1d5xX1axX2bxX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX27xX126xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxXaxX3xX1xX4dxX10xXe22xX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xX27xX1dxX4xX70xXexX1xXdxX10xX1dxX70xX27xXdxX10xX1dxX70xX27xX1dxX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX1axX70xX15bxX1dxX72xX4xX70xXexX6xX1axX2bxX70xXexX1dxX1exX10xX1axX70xX27xX1dxX1axX2bxX70xX1axX2bxX1dxX72xXdxX70xX1axX1dxX72xX4xX70xX1axX2bxX72xX6xXdxX57xX2xX33cxX2fdxX33cxX17dxX2fdxXd8xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX2bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xX47xX10xX27xXdxX6xX57xX2xXd5xX4axX57xX1axX10xX2f6xX7xX57xX2xX17dxX49xX4axX57xX2xX4axXecxX27xXd5xXd5xX2xX4axX2fdxX2xX1d2xXexXd6xX2fdxXd5xX2xX4axX5xX4axXd8xX348xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX22xXdxX1fxX47xX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX27xXdxX160xX12xX0xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX530xX8fxX4xX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX2cxX3xX15bxX1dxX2fxX4xX3xXexX1d5xX1axX2bxX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX27xX126xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxXaxX3xX1xX4dxX10xXe22xX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xX27xX1dxX4xX70xXexX1xXdxX10xX1dxX70xX27xXdxX10xX1dxX70xX27xX1dxX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX1axX70xX15bxX1dxX72xX4xX70xXexX6xX1axX2bxX70xXexX1dxX1exX10xX1axX70xX27xX1dxX1axX2bxX70xX1axX2bxX1dxX72xXdxX70xX1axX1dxX72xX4xX70xX1axX2bxX72xX6xXdxX57xX2xX33cxX2fdxX33cxX17dxX2fdxXd8xX1xXexX47xXaxX12xX530xX8fxX4xX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xX160xXdxXcexX1axX2cxX3xX15bxX1dxX2fxX4xX3xXexX1d5xX1axX2bxX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX27xX126xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX13xX28xX142xX4xX3xX530xX8fxX4xX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX1axX1xX27dxX1axX3xX4xX114xX1axX2bxX3xXexX4dxX72xX1axX2bxX3xX1xX21bxX1dxX3xX1xXd2xXexX3xX4xXe3xX4xX3xX1axX2bxX11dxX1axX1xX3xX1axX2bxX1xX24xXd8xX3xXcxX4dxX72xX1axX2bxX3xX22xXc7xX3xX1axX2bxX1xX24xX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX3xXexX1xXdxXd2xX1dxX3xX1axX1xX27dxX1axX3xX5xX2a6xX4xX3xXexX142xXdxX3xX47xX8fxX4xX3xX530xX8fxX4xX3xX22xX6xX1axX2bxX3xX15bxX1dxX2fxX4xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexX1d5xX1axX2bxX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX27xX126xX1axX2bxX3xX1axX2bxX28xX518xXdxX3xX1axX28xX142xX4xX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxXd8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX27xXdxX160xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1fxX1axX3xXecxX4axX4axX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX444xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xX3xX22xXdxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX3fx5887xX3xXexX1xX1dxX15xXexX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX4dxX10xXe22xX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xXexX1dxX1exX10xX1axX70xXecxX4axX4axX70xXexX1xX1dxX4xX70xXexX6xXbxX70xX7xXdxX1axX1xX70xX160xXdxX10xXexX70xX1axX6xX47xX70xX27xXdxX70xXexX1xX1dxX4xX70xXexX6xXbxX70xX3fxX1exX70xXexX1xX1dxX6xXexX70xXexX6xXdxX70xX1axX1xX6xXexX70xX15bxX6xX1axX57xX2xX33cxX4axX17dxXd6xXd5xXd8xX1xXexX47xXaxX12xX0xXdxX47xX2bxX3xX7xX4dxX4xX9xXaxX57xX47xX10xX27xXdxX6xX57xX2xXd5xX4axX57xX1axX10xX2f6xX7xX57xX2xX17dxX2xXd6xX57xX2xX4axX17dxX27xX2xX2xX4axXd6xX33cxX4axX4axXexXd5xX33cxX17dxX49xXd6xX5xX4axXd8xX348xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX1axX3xX22xXdxX24xX1dxX3xX27xX28xX29xX1axX2bxX2cxX3xX1xX2fxX3xX5xX32xX3xX1axX1xX15xX1axX3xX5xX28xX3bxX1axX2bxX3xX3fxX1xX41xXdxX3xX22xXdxX1fxX47xX3xX49xX4axX3xXexX4dxXdxX4fxX1dxX3xX22xX53xX1axX2bxXaxX3xX57xX12xX0xX57xX6xX12xX0xX27xXdxX160xX12xX0xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1dxX1exX1fxX1axX3xXecxX4axX4axX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX444xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xX3xX22xXdxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX3fxX1440xX3xXexX1xX1dxX15xXexX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axXaxX3xX1xX4dxX10xXe22xX9xXaxX57xX5xX6xX72xX70xX27xX72xX1axX2bxX70xX160xXdxX10xX4xX70xX5xX6xX47xX57xXexX1dxX1exX10xX1axX70xXecxX4axX4axX70xXexX1xX1dxX4xX70xXexX6xXbxX70xX7xXdxX1axX1xX70xX160xXdxX10xXexX70xX1axX6xX47xX70xX27xXdxX70xXexX1xX1dxX4xX70xXexX6xXbxX70xX3fxX1exX70xXexX1xX1dxX6xXexX70xXexX6xXdxX70xX1axX1xX6xXexX70xX15bxX6xX1axX57xX2xX33cxX4axX17dxXd6xXd5xXd8xX1xXexX47xXaxX12xXcxX1dxX1exX1fxX1axX3xXecxX4axX4axX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX7xXdxX1axX1xX3xX444xXdxX4fxXexX3xX13xX6xX47xX3xX22xXdxX3xXexX1xX2a6xX4xX3xXexX15xXbxX3xX3fxX1440xX3xXexX1xX1dxX15xXexX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX0xX57xX6xX12xX0xX57xX7xXexX4dxX72xX1axX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX27xXaxX12xX530xXc7xX3xX5xX11dxX3xX4xX1xX95xX3xXexXdxXcexX1dxX3xX27xX72xX3xX22xX8axXdxX3xX27xXdxX4fxX1axX3xXcxX4dxX1dxX1axX2bxX3xXexX27dxX47xX3xX149xX6xX72xX3xX22xX2fxX1axX2bxX3xX1axX2bxX72xX11dxXdxX3xX1axX28xX142xX4xX2cxX3xX18xX2fxX3xX149xX530xX70xXcxX18xX1060xX163xX66xX3xX22xX28xX6xX3xX4dxX6xX3xXexX8axXdxX3xX1xX2fxXdxX3xX1axX2bxX1xX400xX3xXexX28xX3xX160xX738xX1axX3xX22xXdxX3xX160xXdxX4fxX4xX3xX5xX11dxX47xX3xXexX8axXdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX1xX10xX72xX3xX4xX1xX28xX3bxX1axX2bxX3xXexX4dxX62exX1axX1xX3xXbxX1xXdxX3xX5xX122xXdxX3xX1axX1xX1dxX15xX1axX3xX27xXdxX686xX1axX3xX4dxX6xX3xX7xXe3xX1axX2bxX3xX1axX6xX1exX3xXe7xX1d2xX57xXd6xXf9xX3xXexX8axXdxX3xXcxX4dxX28xX518xX1axX2bxX3xX8dxX6xX72xX3xX22xba9dxX1axX2bxX3x578fxX1440xX3xXexX1xX1dxX15xXexX3xX444xXdxX4fxXexX3x707axX3xX530xX8fxX4xX3xX66xX11dxX3xXcxXd10xX1axX1xXd8xX0xX57xXbxX12xX0xX57xX27xXdxX160xX12xX0xX57xX5xXdxX12xX0xX57xX1dxX5xX12xX0xX27xXdxX160xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX4dxXaxX12xX0xX57xX27xXdxX160xX12xX0xX57xX27xXdxX160xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7dxX72xX1dxX4dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX72xX3xX444xX1axX45bxX4xX72xX1axX72xX47xX1exX0xX57xXbxX12