Viết gì trên mạng xã hội để bày tỏ chính kiến không phạm luật?
Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2019 tới đây. Phải viết gì, ứng xử ra sao trên mạng xã hội để vẫn bày tỏ được chính kiến của mình mà không vi phạm pháp luật?
b57ex13c69x16f08x15155x156d4x15403x13fd2xd837x17fc7xX7x17649xed58x10f10x16411x15ddax10354xX5x1089dxXax14ad2x143b5xXdx12ca0xXexX3x11e4fx14bcfxX3xXexd169x135cbx174d6xX3x12676x122ebxX1exX18xX3xc11cx17283xX3xX1x149ecxXdxX3x166d8xd132xX3x17e03xeb16xb712xX3xXexc6faxX3xX4xX1xda73xX1exX1xX3x12b44xXdxX15xX1exX3xX3cxX1x11ab4xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5x13d5cx14130xXexfc26xX0x132f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe9edxX10xX6x149d0xXaxX12xd0a9xX4dxX4exXexX3x157b3xX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xX20xX21xX1exX18xX3xX7x120c9xX3xX4x16823xX3xX1xXdx14c02xX4dxX3xX5x1634cxX4xX3xXexf5a4xX3xX1exX18xX30xX31xX3xX2x10eb1xX2xX91xdd98x10559xX2x1226dxX3xXex128f3xXdxX3xX2cxff9exX31xdfeexX3xc627xX1xbbacxXdxX3xf4fcxXdxX15xXexX3xX18xX19x1314exX3x11aa7xX1exX18xX3xX25x11a2cxX3xX1cxX6xX3xX7xX6x161cbxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xXa7x1429dxX1exX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX2cxfa31x13bcdxX4xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX4x13556xX6xX3xX20xX19xX1exX1xX3xX20xX30xX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXa7xXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xXbxX1x13530xXbxX3xX5xX4dxX4exXexX50xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd5bxX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX10xXexX6xXdxX5xX91xXdxX20xX18xX91xX5xXdxX18xX1xXexX2fxXbcxX25xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX1xX1cxX10xc51axX9xXaxX1xXexXexXbxX7x122c5xX52xX52xX4xX64xX1exXa0xXexX4dxXbcxXdxXexX1cxX10xXa0xXa7xX1exX52xXexX1xX4dxX20xX2fxcf82x12cf0xX52xd586x182fbx15014xX52xX94xX95xX2xX176xX52xX2xX94xX52x16b31xX95xX52xX64xX6xX64xX181xX91xX2xX2xX91xX181xX1cxX10xX6xX64xX91xXbcxX1exX5xX31xX91xX2xX175xd8d9xX177xX2xX181xX181xX94xX177xX2xX177xX97xX94xX199xX177xX175xX95xX181xX176xX176xX181xX177xXa0x164d5xXbxX18xXaxX3xXexX6xX1cxX18xX10xXexX9xXaxX172xX2fxX5xX6xX1exX3cxXaxX3xX1cxX10xX5xX9xXaxX1exXbcxXbcxXbxX10xX1exX10xX1cxXaxX3xX64xX6xXexX6xX91xX153xX6xX1exX4xX31xX2fxXbcxX25xX91xX18xX1cxXbcxX4dxXbxX9xXaxXdxX20xX18xX91xX5xXdxX18xX1xXexX2fxXbcxX25xXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xXdxX64xX9xXaxXdxX20xX18xX172xX95xX175xX4xX181xX10xX175xX95xX95xX91xX95xX2fxX64xX181xX91xX2xX2xX10xX97xX91xX6xX177xX4xX64xX91xX10xX64xX94xX4xX4xX2fxX153xX95xX10xX153xX175xX175xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xXdxX18xX1xXexX2fxXbcxX25xX91xX4xXbcxX1exXexX10xX1exXexXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX20xX6xX25xX91xX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX2xX95xX95x17243x1610cxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xX3xX91xX3xee00xX1exX1xX3xX2xXa0xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX199xX175xX175xX199x146f9xXexX2xX177xX2d9xX181xX5xX2xXa0xX1aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX173xXdxX64xXexX1xX9xXaxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxXaxX3xX64xX6xXexX6xX91xXbcxX1cxXdxX18xXdxX1exX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15bxX52xX52xX4xX64xX1exXa0xXexX4dxXbcxXdxXexX1cxX10xXa0xXa7xX1exX52xX94xX95xX2xX176xX52xX2xX94xX52xX181xX95xX52xX64xX6xX64xX181xX91xX2xX2xX91xX181xX1cxX10xX6xX64xX91xXbcxX1exX5xX31xX91xX2xX175xX199xX177xX2xX181xX181xX94xX177xX2xX177xX97xX94xX199xX177xX175xX95xX181xX176xX176xX181xX177xXa0xX1aexXbxX18xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx110f8xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xXdxX12xXcxX4dx16653xXdxX3xXcxX1cxd7dbxX0xX52xXdxX12xX3xX18xX1xXdxX3xX1exX1xX4exX1exX3xX20xX29xXexX3xX7x148a5xX3x127f6xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX7xX6xX4dxX3xX2cxX9exX31xX3xXa7xX30xX3xX20xXbcxX1exX18xX3xX1exX1xX4exX1exX3xX2cxXdexXdfxX4xX3xX4xX109xX4xX3xX18xX7dxXbxX3xX3daxX3xXexX89xX3xX2fxX21xX1exX3xX2cxd032xX4xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xXcx13d0exX3xXa2xX1xX21xX20xX3xXcxX1x14686xX3xXcxX1x15453xX31xX3x16fd0xX18xXdxXa4xX1exX18xX3xXa7xXdxX1dxX1exX3xX61xX40dxX4xX3xXa7xXdxX81xX1exX3xX120xX109xX1exX3xX2fxX29xX3xX1xX30xX1exX1xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3x11338xX4dxX3d8xX4xX3xX18xXdxX6xX3xX91xX3xX4x16667xX3xX7xc254xX3xXcxXa2xXa0xX61xX120x12fb7x11d5axX15bxX3x16ee8xXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xX3xX1exX18xX4dx18290xX1exX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX2fxX5xX1exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX95xXbxX25xX257xX3xX153xX5xXbcxX6xXexX15bxX3xX1cxXdxX18xX1xXexX257xXaxX12xX0xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX177xXbxX25xX257xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15bxX3xX94xX181xX2xXbxX25xX257xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX175xX175xX2xX175xX176xXexX177xX199xX95xX97xX5xX199xX91xX2xXa0xXbxX1exX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1cxX12xX0xX52xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xX52xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xX3xXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX91xX6xX5xXdxX18xX1exX15bxX3xX1aexX4dxX7xXexXdxX153xX31xX257xXaxX12xXcxX1xX85xX4xX3xXexX15xX3xX5xX9exX4dxX3xX1exX6xX31xX3xX4xX7dxX3xX1exX1xXdxdddexX4dxX3xX1exX18xXdex1195axXdxX3xX7xXb5xX3xX64x12b4exX1exX18xX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX3cxX1xXdxX3xX2cxXdexX6xX3xXexXdxX1exX3xX1xXbcx1308fxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xX4xX109xX4xX3xX1exX1xX7dxX20xX3xX64xXdx13fa1xX1exX3xX2cxX30xX1exX3xX1xXbcxX652xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX20xX21xX1exX18xX3xX3cxX1xX109xX4xX3xX1exX1xXdexX1exX18xX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX7xX85xX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xXaexX3xXexX19xX20xX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX25xX109xX4xXa0xX3x108aaxXdxX627xX4dxX3xX2cxX7dxX3xXa7xX43xX3xXexX19xX1exX1xX3xX64xXd3xX1exX3xX2cxX15xX1exX3xXa7xXdxX81xX4xX3xX5xX6xX1exX3xXexX1cxX4dxX31xX627xX1exX3xX1exX1xb6dfxX1exX18xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX2cxX436xX1exX18xX3xX7xX85xX3xXexX1xX4exXexXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX476xX29xXexX3xX2cxXdxX627xX4dxX3xXexX43xXdxX3xXexX1xXdexX62dxX1exX18xX3xX25xX4dxX31xX1dxX1exX3xX1exX1xe042xX4xX3xX1exX1xX46fxX3xX7xXdxX1exX1xX3xXa7xXdxX1dxX1exX3xX5xX30xX3xX3cxX1xXdxX3xX2cxXdexX6xX3xX1xXbcxX652xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xX2fx16946xXexX3xX4xXb0xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX1exX30xXbcxX3xX5xXdxX1dxX1exX3xX460xX4dxX6xX1exX3xX2cxX15xX1exX3xXexX3bfxX3xX4xX1xXb0xX4xXaexX3xX4xX109xX3xX1exX1xX9exX1exX3xX5xX1dxX1exX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3x14493xX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX4xX109xX3xX1exX1xX9exX1exX3xX4x11c98xX1exX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xXa0xX3xXcxX3d8xXexX3xX1exX1xX76fxXexX3xX1exX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX2fxX30xXdxX3xX64xXd3xX1exX3xX5xXdxX1exX3cxX3xXexX89xX3xX4xX109xX4xX3xX2fxX109xXbcxX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xXexX1xX3d8xX1exX18xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX120x158d6xX1exX3xX3cxX1xXdxX3xX20xX4dxX3d8xX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xX2fxX30xXdxX3xXa7xXdxX15xXexX3xX4xXeexX6xX3xX4xX109xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX7acxX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX3cxX1xX109xX4xX3xXexX1xX19xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX4x14eb3xX1exX3xXexX1xX4exX1exXaexX3xX1exX15xX4dxX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX1cxe51axX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xX18xX3d8xX4xX3xXexX1xX19xX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX1exX1dxX1exX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12x17d28xX4dxX6xX1exX3xXexX1cxX40dxX1exX18xX3xX1exX1xX76fxXexX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX7acxX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX1exX30xXbcxX3xXexX1xX19xX3xX2fxXa4xX1exX3xXexX1xX9exX1exX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xd909xX1exX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX4xX9exX1exX3xX1exX1xX745xX4xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX7acxX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX2cxX7dxX3xX5xX30xX3xX6xXdxXaexX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX7acxX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX1exX30xXbcxX3xX20xX19xX1exX1xX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX4xX7dxX3xXexX1xX2dxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX120xX7bexX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX5xf77axX1exX3xXexX43xXdxX3xX20xX46fxX3xX25xX10xX20xX3xX20xX29xXexX3xX2fxX30xXdxX3xXa7xXdxX15xXexX3xX2cxXdexXdfxX4xX3xX20xX29xXexX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX7acxX6xX4xX10xX2fxXbcxXbcxX3cxX3xX2cx12ce9xX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX1exX29xXdxX3xX64xX4dxX1exX18xX3xX2fxX19xX1exX1xX3xXexX1xXdexX62dxX1exX18xX3xX1exX1dxX1exX3xXexX43xXdxX3xX4xX7dxX3xX3daxX3xX2cxX432xX1exX1xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xX4xX1xXbcxX3xX2fxX21xX1exX3xX2fxe91exX3xX4xX928xX1exX18xX3xX2cxX40dxX4xXaexX3xX1exX1xXdexX1exX18xX3xX3cxX1xXdxX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xXexX1cxX6xX3xX4xX109xX4xX3xX2fxX30xXdxX3xXa7xXdxX15xXexX3xX3cxX1xX109xX4xX3xXexX1cxXbcxX1exX18xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX20xX21xX1exX18xX3xX1exX30xX31xX3xX5xX21xXdxX3xXexX1xX76fxX31xX3xX1exX29xXdxX3xX64xX4dxX1exX18xX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX3bfxX1exXaexX3xX1exX1xXdxX627xX4dxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xX3xX1exX1dxX1exX3xXexX43xXdxX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xcc93xX1exX18xX3xX61xX4dx12fd6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXa2xX1xXdxX3xX439xX18xXdxX109xX20xX3xX2cxX3d8xX4xX3xX120xX43xX1exX18xX3xXexX31xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX1xX432xX3xX67xX10xXbcxX3xX3b4xX1cxXbcxXexX1xX10xX1cxX7xX477xX15bxX3xX47axX1xX43xX1exX18xX3xXexX1xX2dxX3xXaxX4xX1xf0aaxX20xX3xX18xXdxX7dxXaxX3xX20xX40dxXdxX3xX5xX436xX4xX3xX20xX40dxXdxX3xX1exX46cxXdxX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX2fxX5xX1exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX95xXbxX25xX257xX3xX153xX5xXbcxX6xXexX15bxX3xX1cxXdxX18xX1xXexX257xXaxX12xX0xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX94xX177xXbxX25xX257xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15bxX3xX94xX97xX94xXbxX25xX257xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX199xX175xX2xX181xX2d9xXexX2xX177xX181xX94xX5xX177xX91xX94xXa0xXbxX1exX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1cxX12xX0xX52xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xX52xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX13xX9axXdxX3xX67xX4dxX4exXexX3xX6cxX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xX20xX21xX1exX18xXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xXexX89xX3xX1exX6xX31xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX4xX1xX432xX4dxX3xXexX1cxX109xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX81xX20xX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xXbxX1xX109xXbxX3xX5xX4dxX4exXexX3xXa7xX9axXdxX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXaexX3xXbxX1xX109xXexX3xX1exX18xX43xX1exX3xX20xX30xX3xX20xX19xX1exX1xX3xX2cxX9f3xX1exX18xX3xXexXa4xXdxX3xX1xXbcxX652xX4xX3xXexX1cxX38xX4xX1xX3xX64xXd3xX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX4xX1xXb0xX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXexX1xX2dxX3xX64xX675xX3xX64xX30xX1exX18xX3xXaxX4xX1xXb31xX20xX3xX18xXdxX7dxXaxX3xX20xX40dxXdxX3xX5xX436xX4xX3xX20xX40dxXdxX3xX1exX46cxXdxX3xX1exX1xXdexX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xX2cxX9exX31xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xea92xX1xX6f3xX1exX18xX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xX2cxX9exX31xX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xXexX1xXdexX62dxX1exX18xX3xX25xX10xX20xX3xX1exX1xXdexX3xXaxX4xX1xX4dxX31xX81xX1exX3xXexX1xXdexX62dxX1exX18xXaxX3xX1exX6xX31xX3xX2cxX26xX3xX4xX7dxX3xX3cxX1xXa4xX3xX1exX9f3xX1exX18xX3xX4xX76fxX4dxX3xXexX1xX30xX1exX1xX3xXexX29xXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xX1exX1xXdexX3xX3cxX38xX4xX1xX3xX2cxX29xX1exX18xX3xX18xX9exX31xX3xX2fxX21xXbcxX3xX5xXbcxX21xX1exXaexX3xXbxX1xX109xX3xX1cxX3d8xXdxX3xX6xX1exX3xX1exXdxX1exX1xXaexX3xX18xX9exX31xX3xX1cxX3d8xXdxX3xXexX1cxX4exXexX3xXexX85xX3xX4xX43xX1exX18xX3xX4xX29xX1exX18xX257xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX4xX7dxX3xX1exX29xXdxX3xX64xX4dxX1exX18xX3xX5xX30xX20xX3xX1exX1xX634xX4xXaexX3xXa7xX4dxX3xX3cxX1xX3d8xX1exX18xX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX3cxX1xX109xX4xXa0xXa0xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXd86xX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xX4xX9bfxX1exX3xX5xXdexX4dxX3xX3daxX3xX4xX109xX4xX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX4xX1x1578axX3xX4xX7dxX3xXexX1xX2dxX3xX2fxX432xX3xX25xXb5xX3xXbxX1xX21xXexX3xX1exX15xX4dxX3xX1ex18416xX20xX3xXexX1cxXbcxX1exX18xX3xX460xX4dxX31xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xXa7xX30xX3xXexX1xX34xX6xX3xX20xX26xX1exX3xX4xX76fxX4dxX3xXexX1xX30xX1exX1xX3xXexX29xXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xXexX1xX10xXbcxX3xX460xX4dxX31xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xX4xXeexX6xX3xX3b4xX29xX3xX5xX4dxX4exXexX3xX1xX19xX1exX1xX3xX7xX85xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12x10a11xXbcxX3xXa7xX4exX31xXaexX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xX20xf2bfxXdxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX1xXbcxX652xX4xX3xXbxX1xX109xXexX3xX1exX18xX43xX1exX3xX2cxXdexX6xX3xX1cxX6xXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xX4xX9bfxX1exX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX1exX18xX1xXdxX1dxX1exX3xX4xXb0xX4dxX3xXa7xX30xX3xX4xX88dxX1exX3xXexX1cxX40dxX1exX18xX3xXexX19xX20xX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xX18xX3d8xX4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXaexX3xX4xX1xXea9xX3xXexX1cxX38xX4xX1xX3xX64xXd3xX1exX3xXa7xX9axXdxX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xX4xX109xX4xX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xXexX1xX3d8xX1exX18xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xXa2xffe3xX429xXa0xXcxX429xX3xX6c9xX652xX1exX18xX3xXd86xX18xX40dxX4xX3xXf2axXdxX1exX1xX3xX439xX1exX18xX4dxX31xX1dxX1exX3xX18xXdxX109xX20xX3xX2cxX3d8xX4xX3xXcxX1cxX4dxX1exX18xX3xXexX9exX20xX3xX1exX18xX1xXdxX1dxX1exX3xX4xXb0xX4dxX3xXbxX1xX109xXexX3xXexX1cxXdxX2dxX1exX3xX1xXf39xX3xXexX1cxXdfxX3xX4xX29xX1exX18xX3xX2cxX488xX1exX18xX3xX91xX3xX120xbcb9xX120xe58cxXf2axX105fxX429xX477xX15bxX3xX120xX1xX40dxX1exX3xX4xX109xX4xX1xX3xXb0xX1exX18xX3xX25xXb5xX3xXexX3d8xXexX3xX1exX1xX76fxXexX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX2fxX5xX1exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX95xXbxX25xX257xX3xX153xX5xXbcxX6xXexX15bxX3xX1cxXdxX18xX1xXexX257xXaxX12xX0xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX177xXbxX25xX257xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15bxX3xX94xX2d9xX181xXbxX25xX257xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX199xX175xX94xX94xX97xXexX94xX97xX97xX95xX5xX95xX91xX181xXa0xX1aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1cxX12xX0xX52xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xX52xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX67xX4dxX4exXexX3xX6cxX1exX3xX1exXdxX1exX1xX3xX20xX21xX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX81xX4dxX3xX5xX85xX4xX3xX460xX4dxX31xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xX1exX1xXdxX627xX4dxX3xX1exX1xX7dxX20xX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xX2fxX432xX3xX1exX18xX1xXdxX1dxX20xX3xX4xX76fxX20xX3xXexX1xX85xX4xX3xX1xXdxX81xX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX18xXdxX6xX1exX3xX20xX21xX1exX18xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX120xX7dxX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xX4xX76fxX20xX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xX2cxX9exX31xX3xX2cxXdexXdfxX4xX3xX460xX4dxX31xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xXexX1cxXbcxX1exX18xX3xX4xX109xX4xX3xX2fxX29xX3xX5xX4dxX4exXexX3xX1xX19xX1exX1xX3xX7xX85xXaexX3xX64xX9exX1exX3xX7xX85xXaexX3xXexX4dxX31xX3xX1exX1xXdxX1dxX1exX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX4xX7dxX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX1exX1xX7dxX20xX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xX460xX4dxX31xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xX20xX9axXdxXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXf2axXbcxX3xXa7xX4exX31xXaexX3xX4xX46cxX3xX460xX4dxX6xX1exX3xX460xX4dxXa4xX1exX3xX5xX3daxX3xX1exX1xX30xX3xX1exXdexX9axX4xX3xX4xX9bfxX1exX3xXexX4dxX31xX1dxX1exX3xXexX1cxX4dxX31xX627xX1exXaexX3xXbxX1xX3bfxX3xX2fxXdxX15xX1exX3xX1cxX29xX1exX18xX3xX1cxX26xXdxX3xX4xX1xXbcxX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX9exX1exX3xX2fxXdxX15xXexXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXcxX89xX3xX7xX85xX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX2fxXdxX15xXexX3xX2cxX7dxXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX9exX1exX3xX7xX7axX3xX4xX1xX40dxX1exX3xX4xX1xXbcxX3xX20xX19xX1exX1xX3xX4xX109xX4xX1xX3xXb0xX1exX18xX3xX25xXb5xX3xXexX3d8xXexX3xX1exX1xX76fxXexX3xX3cxX1xXdxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXaexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXa7xX30xX3xXexXdexX46cxX1exX18xX3xXexX109xX4xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX47axX1xXdxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXaexX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX9exX1exX3xX7xX7axX3xX4xX7dxX3xX7xX85xX3xX4xX9exX1exX3xX1exX1xX745xX4xXaexX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xXexX1cxX6xX3xX2cxX2dxX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXa7xXdxX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xX120xX1xX432xX3xXcxX1xXa4xXbcxX3xXd86xX18xX4dxX31xX1dxX1exX3xX439xX8d8xXa0xX175xXaexX3xXcxXa2xXa0xX61xX120xX476xX477xX15bxX3xXf2axX928xX1exX18xX3xXexX89xX3xX1exX18xX6f3xX3xXa7xX9f3xX1exX3xX20xXdxX1exX1xX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX2fxX5xX1exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX95xXbxX25xX257xX3xX153xX5xXbcxX6xXexX15bxX3xX1cxXdxX18xX1xXexX257xXaxX12xX0xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX20xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX177xXbxX25xX257xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15bxX3xX94xX199xX94xXbxX25xX257xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX199xX175xX181xX94xX2xXexX176xX97xX175xX2d9xX5xX97xX91xX199xXa0xXbxX1exX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1cxX12xX0xX52xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xX52xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xX3xXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxXexX10xX25xXexX91xX6xX5xXdxX18xX1exX15bxX3xX1aexX4dxX7xXexXdxX153xX31xX257xXaxX12xXcxX43xXdxX3xX1exX18xX1x1710axX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2fxX9exX31xX3xX18xXdxX62dxX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX1exX1xXdexX3xX2cxX62dxXdxX3xXexX1xX85xX4xX3xX2fxX1dxX1exX3xX1exX18xXbcxX30xXdxXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xX20xX4dxX3d8xX1exX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX3daxX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX18xX19xX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX1exX1dxX1exX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX1cxX8a1xX3xXa7xX76fxX1exX3xX2cxX627xXaexX3xX2cxX3d8xXdxX3xX4xX1xXdxX15xX4dxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xX1exX1xXdxX627xX4dxX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xXexXdxX1exX3xX4xX4exX31xX3xX1exX1xXdexX3xX2fxX109xXbcxX3xX4xX1xX38xXaexX3xX4xX3bfxX1exX18xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xXbxX1xXeexXa0xXa0xXa0xX3xX1cxX488xXdxX3xX1xX26xX31xX3xX2cxXdexX6xX3xX1cxX6xX3xX3daxX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX4xXeexX6xX3xX20xX19xX1exX1xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXcxX1cxX109xX1exX1xX3xX3cxX15xXexX3xX5xX4dxX4exX1exX3xX3cxX1xXdxX3xX20xX9axXdxX3xX4xX1xXea9xX3xX2cxX40dxX4xXaexX3xX1exX18xX1xX10xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX89xX3xX20xX29xXexX3xXbxX1xX38xX6xXaexX3xXexX89xX3xXexX1cxX4dxX31xX627xX1exX3xX20xXdxX81xX1exX18xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxXaexX3xXexX89xX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX1exX18xX4dxX488xX1exX3xXexXdxX1exX3xX4xX1xXdexX6xX3xX2cxXdexXdfxX4xX3xX3cxXdxX2dxX20xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX3b4xX1dxX1exX3xX4xX21xX1exX1xX3xX2cxX7dxXaexX3xX20xX29xXexX3xX31xX15xX4dxX3xXexX3d8xX3xX20xX6xX1exX18xX3xXexX38xX1exX1xX3xXa7xX9f3xX1exX3xX1xX7dxX6xX3xX20xX30xX3xX1exX1xXdxX627xX4dxX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX1xXdxX81xX1exX3xX1exX6xX31xX3xX38xXexX3xX460xX4dxX6xX1exX3xXexX9exX20xXaexX3xX2cxX7dxX3xX5xX30xX3xX3cxX1xXdxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX460xX4dxX6xX1exX3xX2cxXdxX2dxX20xX3xXexX1xX19xX3xX1exX1dxX1exX3xX64xX928xX1exX18xX3xXexX89xX3xX1exX18xX6f3xX3xXa7xX9f3xX1exX3xX20xXdxX1exX1xXaexX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX20xX6xX1exX18xX3xXexX38xX1exX1xX3xXbxX1xXea9xX3xX2fxX109xX1exX18xX3xX1xX6xX31xX3xX25xX436xX4xX3xXbxX1xX21xX20xXa0xXa0xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xXae6xX1exX18xX3xXd86xX18xX4dxX31xX675xX1exX3xXf2axX4dxX31xX3xX13xX1605xX3xX439xX18xXdxX109xX20xX3xX2cxX3d8xX4xX3xX20xX6xX1cxX3cxX10xXexXdxX1exX18xX3xXcxX1cxX4dxX1exX18xX3xXexX9exX20xX3xX5xX6f3xX3xX1xX30xX1exX1xX3xX460xX4dxX3d8xX4xX3xXexX15xX3xXcxX4dxX18xXbcxX477xX15bxX3xXa2xX1xXa4xXdxX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX20xX19xX1exX1xX3xX2cxX6xX1exX18xX3xX1exX7dxXdxX3xX18xX19xX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXexX6xX2fxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xXexX2fxX5xX1exXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX95xXbxX25xX257xX3xX153xX5xXbcxX6xXexX15bxX3xX1cxXdxX18xX1xXexX257xXaxX12xX0xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX64xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX120xX10xX1exXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX173xXdxX64xXexX1xX15bxX3xX94xX95xX177xXbxX25xX257xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15bxX3xX94xX199xX2xXbxX25xX257xXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15bxX52xX52xXdxXa0xX2fxX6xXbcxX1xX6xXexXdxX1exX1xXa0xXa7xX1exX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX2xX199xX175xX199xX95xX199xXexX177xX177xX97xX94xX5xX2d9xX91xX175xXa0xXbxX1exX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXexX64xX12xX0xX52xXexX1cxX12xX0xX52xXexX2fxXbcxX64xX31xX12xX0xX52xXexX6xX2fxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX47axX1xXdxX3xXexX1xX6xX20xX3xX18xXdxX6xX3xXexX1xXa4xXbcxX3xX5xX4dxX4exX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX1xXbcxX652xX4xX3xX4xX109xX4xX3xX64xXdxX675xX1exX3xX2cxX30xX1exXaexX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xX1xXdxX2dxX4dxX3xX20xX19xX1exX1xX3xX2cxX6xX1exX18xX3xX1exX7dxXdxX3xX18xX19xX3xXa7xX30xX3xX4xX7dxX3xX5xX4exXbxX3xX5xX4dxX4exX1exX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX1exX1xXdexX3xX2fxXec2xX1exX18xX3xX4xX1xXb0xX1exX18xX3xX2cxX2dxX3xX4xX1xXb0xX1exX18xX3xX20xXdxX1exX1xXa0xX3xX6c9xX652xX4xX3xX2fxXdxX81xXexXaexX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX64xX928xX1exX18xX3xXexX89xX3xXexX1xX43xX3xXexX634xX4xX3xX20xX6xX1exX18xX3xXexX38xX1exX1xX3xX25xX436xX4xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX4xX109xX3xX1exX1xX9exX1exXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXcxX1cxX109xX1exX1xX3xX4xX109xX4xX3xX5xXf39xXdxX3xX1exX18xX634xX31xX3xX2fxXdxX81xX1exX3xX4xX1x10701xX1exX18xX3xX1xX21xX1exX3xX1exX1xXdexX3xX4xX7dxX3xX20xX29xXexX3xX4xX43xX1exX18xX3xXexX31xX3xX6cxX3xX2cxX6xX1exX18xX3xX2fxX432xX3xX20xX29xXexX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX2fxX76fxXexX3xX5xXdfxXdxX3xXexX1cxXbcxX1exX18xX3xXa7xXdxX81xX4xX3xX3cxXdxX1exX1xX3xX64xXbcxX6xX1exX1xX3xXa7xX30xX3xX1xX40dxX3xX2cxX6xX1exX18xX3xX25xXb5xX3xX5xX3daxXaexX3xXexX4dxX31xX3xX1exX1xXdxX1dxX1exX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xX4xX1xXdexX6xX3xX1exX745xX20xX3xX1cxX8a1xX3xX2cxX9bfxX4dxX3xX2cxX4dxX43xXdxX3xX2cxX26xX3xXa7xX29xXdxX3xX5xX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX3cxX15xXexX3xX5xX4dxX4exX1exX3xXaxX1exX1xX19xX1exX3xX20xX652xXexX3xX20xX76fxX31xX3xXexX1xXec2xX1exX18xX3xX4xX1xXeexX3xX5xX30xX3xX2fxXdxX15xXexX3xX4xX43xX1exX18xX3xXexX31xX3xX5xX30xX20xX3xX9f3xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX2cxX30xX1exX18xX3xX1xXbcxX30xX1exX18xXaxXa0xXa0xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX0xX2fxX12xXae6xX1exX18xX3xXd86xX18xX43xX3xXcxX76fxX1exX3xX13xX7bexX3xX47axX1xX6xX1exX1xX3xX439xX18xXdxX109xX20xX3xX2cxX3d8xX4xX3xXbxX1xX109xXexX3xXexX1cxXdxX2dxX1exX3xXexX1xX432xX3xXexX1cxXdexX62dxX1exX18xX3xX13xXdxX81xXexX3xXd86xX6xX20xXaexX3xX61xX26xX1exX18xX3xX2fxXa4xXbcxX3xX20xX4exXexX3xX47axX6xX7xXbxX10xX1cxX7xX3cxX31xX3xX67xX6xX2fxX477xX15bxX3xXcxX1cxX6xX1exX18xX3xX2fxX432xX3xX3cx142c6xX3xX1exX9f3xX1exX18xX3xXexX1xX88dxX20xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX0xX52xX2fxX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xXd86xX18xXdexX62dxXdxX3xX64xX928xX1exX18xX3xXbxX1xXa4xXdxX3xXexX85xX3xXexX1cxX6xX1exX18xX3xX2fxX432xX3xX3cxX1c6dxX3xX1exX9f3xX1exX18xX3xXexX1xX88dxX20xX3xX2cxX432xX1exX1xX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exXaexX3xX25xX109xX4xX3xX20xXdxX1exX1xX3xXa7xX9axXdxX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX1exX18xXdexX62dxXdxX3xX4xX7dxX3xX4xX1xX4dxX31xX1dxX1exX3xX20xX43xX1exX3xXa7xX30xX3xX2cxX109xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xX4xX4exX31xX3xXexX1cxXdexX9axX4xX3xX3cxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX3c4xXaexX3xX2fxX19xX1exX1xX3xX5xX4dxX4exX1exX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxXa0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b4xXbcxX64xX31xXaxX12xX6c9xX7dxX3xX4xX7bexX1exX18xX3xX5xX30xX3xX20xX29xXexX3xXexX1xX7dxXdxX3xX460xX4dxX10xX1exX3xXexXdxX15xXbxX3xX4xX4exX1exX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXexX3d8xXexX3xX4xX9bfxX1exX3xX4xX7dxX3xX3cxX1xXdxX3xXexX1xX6xX20xX3xX18xXdxX6xX3xXexX1xX15xX3xX18xXdxX9axXdxX3xXexX1xX43xX1exX18xX3xXexXdxX1exX3xXbxX1xX1b06xX1exX18xX3xX1xXdxX81xX1exX3xX1exX6xX31xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX1cxX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX7xXexX1cxXbcxX1exX18xX12xXcxXdxX1exX3xX5xXdxX1dxX1exX3xX460xX4dxX6xX1exX15bxX0xX52xX7xXexX1cxXbcxX1exX18xX12xX0xX4dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX91xXexX1xX4dxX20xX2fxX91xX6xX1exX64xX91xX7xX6xXbxXbcxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd86xX1xX6f3xX1exX18xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX1exX3bfxXdxX3xX2fxX4exXexX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX81xX4dxX3xX5xX85xX4xX3xXexX89xX3xXexX1xX109xX1exX18xX3xX2xX52xX94xX95xX2xX97xXaxX3xX1xX1cxX10xX153xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1exX1xX91xX7xX6xX4xX1xX91xX25xX6xX91xX1xXbcxXdxX52xX1exX1xX4dxX1exX18xX91xX4xX1xXdxX1exX1xX91xX7xX6xX4xX1xX91xX1exXbcxXdxX91xX2fxX6xXexX91xX4xXbcxX91xX1xXdxX10xX4dxX91xX5xX4dxX4xX91xXexX4dxX91xXexX1xX6xX1exX18xX91xX2xX91xX94xX95xX2xX97xX52xX2xX177xX177xX199xX95xX175xXa0xX1xXexX20xXaxX12xX0xXdxX20xX18xX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX52xX20xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX94xX95xX52xX1exX10xX173xX7xX52xX2xX176xX175xX181xX52xX2xX95xX175xX64xX2xX95xX175xX181xX175xX94xX97xXexX175xX97xX2d9xX2d9xX5xX199xX91xX2xX91x109e7xXdxX1exX18xXa0xX1aexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xXexX3xX18xX19xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xX1exX18xX3xX25xX26xX3xX1xX29xXdxX3xX2cxX2dxX3xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX3cxXdxX15xX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xXbxX1xX21xX20xX3xX5xX4dxX4exXexX50xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxXa7xX12xX0xX7xXexX1cxXbcxX1exX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXd86xX1xX6f3xX1exX18xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX1exX3bfxXdxX3xX2fxX4exXexX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX81xX4dxX3xX5xX85xX4xX3xXexX89xX3xXexX1xX109xX1exX18xX3xX2xX52xX94xX95xX2xX97xXaxX3xX1xX1cxX10xX153xX9xXaxX52xX4xX1xXdxX1exX1xX91xX7xX6xX4xX1xX91xX25xX6xX91xX1xXbcxXdxX52xX1exX1xX4dxX1exX18xX91xX4xX1xXdxX1exX1xX91xX7xX6xX4xX1xX91xX1exXbcxXdxX91xX2fxX6xXexX91xX4xXbcxX91xX1xXdxX10xX4dxX91xX5xX4dxX4xX91xXexX4dxX91xXexX1xX6xX1exX18xX91xX2xX91xX94xX95xX2xX97xX52xX2xX177xX177xX199xX95xX175xXa0xX1xXexX20xXaxX12xXd86xX1xX6f3xX1exX18xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX1exX3bfxXdxX3xX2fxX4exXexX3xX4xX7dxX3xX1xXdxX81xX4dxX3xX5xX85xX4xX3xXexX89xX3xXexX1xX109xX1exX18xX3xX2xX52xX94xX95xX2xX97xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX1cxXbcxX1exX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXd86xX1xXdxX627xX4dxX3xX1xX30xX1exX1xX3xXa7xXdxX3xX2fxX432xX3xX4xX76fxX20xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX3cxX1xX43xX1exX18xX3xX18xXdxX6xX1exX3xX20xX21xX1exX18xXaexX3xXexX9f3xX1exX18xX3xX5xXdexX46cxX1exX18xX3xXexX3d8xXdxX3xXexX1xXdxX2dxX4dxX3xXa7xX928xX1exX18xXaexX3xX61xXdxX81xXbxX3xX2cxX432xX1exX1xX3xX120xXa2xXcxXa2xXa2xXa0xXa0xXa0xX3xX5xX30xX3xX1exX1xX6f3xX1exX18xX3xX4xX1xX38xX1exX1xX3xX7xX109xX4xX1xX3xX2cxXdexXdfxX4xX3xX109xXbxX3xX64xX634xX1exX18xX3xXexX89xX3xX1exX18xX30xX31xX3xX2xX52xX2xX52xX94xX95xX2xX97xXa0xX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxXa7xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX4dxX5xX12xX0xX64xXdxXa7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX1cxXaxX12xX0xX52xX64xXdxXa7xX12xX0xX52xX64xXdxXa7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX429xXbcxX4dxX1cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXbcxX3xXcxX4dxX3bfxXdxX3xXexX1cxX3c4xX0xX52xXbxX12