Lạc được mùa, nông dân Lộc Hà hối hả thu hoạch
(Baohatinh.vn) - Vụ lạc xuân năm nay người dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) dự kiến thu về khoảng trên 3.000 tấn, cao hơn năm ngoái khoảng 600 tấn.
20ebx2742x4d84x50c9x274dx42fbx5587x4477x2218xX7x7ecexa98bx8f18x397cx6240xaf0bxX5x7337xXax2602x3a70x5ce4xX4xX3x3751x422dx308axX4xX3x6561x614fxX6xac64xX3x5abdx5580xX21x62ffxX3x6969x2ee0xX21xX3xX13xaec1xX4xX3x684fx70e3xX3xX1x2b40xXdxX3xX1x4ea9xX3xXexX1x5311xX3xX1xade6xX14xX4xX1xX0xa9f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2exX10xX6xX26xXaxX12xa398x4d60xX3xX5xX14xX4xX3x47bcxX3axX27xX21xX3xX21x8cccxX1cxX3xX21xX6x8bffxX3xX21xX24xX18x27a4xXdxX3xX26xX27xX21xX3xX1xX3axX69x2313xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3x994dxX2exX2fxX3xXcx5478xX21xX1x29fexX3xX26x7196xX3x9438xXdx6c5exX21xX3xXexX1xX3axX3x4463x330axX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xXex782ex9827xX21xX3x94aex5bd7x95ddxXa9xXa9xX3xXex5ab7xX21xX1fxX3xX4xX6xX3dxX3xX1x69faxX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX24xX3dx9ef7xXdxX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3x3c93xXa9xXa9xX3xXexXaexX21xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6e62xX3dxX26xX69xXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx954axX10xX21xXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax943exXdxX26xXexX1x9eaexX3xXcbxX2x436cxXbxX5exa835xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX109xX3x7341xX2xXa9xXbxX5exX110xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXa8x7ca4xX6xX3dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXa8xX98xX21xX42xX21xX10xX104xX7xX42x838axX2xX13dxXa9xX42x2f11xX11axX26xX10dxX13dxXa9xX11axX2xX2xX142xXexX10dxXa7xX13dxXa9xafedxX5xXa9xXa8x62a3xXbxX24x8b04xXa3xX9xX151xXcbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX104xXdxX26xXexX1xX9xXaxXcbxX2xX10dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11axX2xXa9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX12xa0e9x7159xX3xX4xX3dxX21xX3xX4xX1x74f5xX3xX2exX3dxX6xX3xX82xX5ex2e61xX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX8axX3xX17xX6xX21xX24xX3xX24xXaexXbxX3xXa3xb017xXexX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xXa3xX3axX2bxX21xX24xX3xX5xX14xX4xX3xX4x9958xX6xX3xX24xXdxX6xX3xX17x408cxX21xX1xX3x2237xX3xX98xX1dxX21xX24xX3xX17x4d44xX21xX24xX3xX57xX18xX6exX21xX3xXcxX1xX58xX69xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xXcxXa3xX6xX21xX1xX3xXexX1xX207xX3xXexX1xX6exXdxX3xXexXdxX91xXexX3xXexX1xX3ax80eexX21xX3xX5xX19xXdxX1fxX3xX21xX1x9337xX21xX24xX3xX21xX24xX2fxX69xX3xX21xX2fxX69xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX82xX2exX2fxX3xXcxX87xX21xX1xX8axX3xX17xX6xX21xX24xX3xX24xXaexXbxX3xXa3xX1efxXexX3xXa3xX6xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX14xX4xX3xX98xX58xX3xX5exX3axX27xX21xXa8xX3x6be3xX1xX22xX21xX24xX3xX8fxX1x5cf4xX3xXexX1xXdxX3xX17xX3axX6xX3xX5xX6xX3dxX3xX17xX2bxX21xX24xX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX98xX2fxX3xX21xXdxX99xX1cxX3xX98xX3axXdxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX17xX6xX21xX24xX3xX5xX6xX21xX3xXex3b78xX6xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX8fxX1xb110xXbxX3xX4xXc1xX4xX3xX4xXc1xX21xX1xX3xX17xX21bxX21xX24xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xXcxX1xX6exXdxX3xXexXdxX91xXexX3xX21xX300xX21xX24xX3xX21x5648xX21xX24xX1fxX3xX21xX1xX18xX21xX24xX3xX1cx76b4xXdxX3xXa7xX3xX24xXdxX6exX3xX4xX1xXdxX99xX3axX1fxX3xX1cxX1c8xX3xX4xX3dxX21xX3xX4xX1xX1d0xX3x4e94xX24xX3axX69x6359xX21xX3xXcxX1xX1d0xX3xX2exX3dxX6xX3xX82xX213xX3xXexX1xX22xX21xX3xX35dxX6xX1cxX3x5b01xXb7xX21xX1fxX3xX5exX1d8xX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX8axX3xX17xX1d8xX3xXa3xX6xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX21xX1x8bb1xX3xX5xX14xX4xX3xX213xX3xX4xXc1xX21xX1xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX57xX18xX6exX21xX3xXcxX1xX58xX69xXa8xX3xXf5xX1xX1d0xX3xX2exX3dxX6xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX6xX69xX109xX3x5114xX57xX58xX3xX5xX14xX4xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX1fxX3xX24xXdxX6xX3xX17xX20fxX21xX1xX3xX4xX1xX1d0xX3xX5xX2fxX1cxX3xX24xa4d7xX21xX3xXcbxX3xX7xX2fxX3dxX1fxX3xX26xX8dxX3xX8fxXdxX91xX21xX3xX7xa4f0xX3xXexX1xX3axX3xX17xX18xX19xX4xX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xX2xX1fxX151xX3xXexXaexX21xXa8xX3x4deexX3dxX3xX4xX6xX21xX1xX3xXexXc1xX4xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX4xXc1xX4xX3xX98xX1dxX21xX24xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX8fxX1xX22xX1fxX3xX21xX24xX6xX69xX3xXexXa3xX3dxX21xX24xX3xXexX91xXexX3xX4xX398xX3xXexXa3xX3axX69xX99xX21xX3xX17xX1d8xX3xX5exX3axX32xX21xX24xX3xX24xXdxX32xX21xX24xX3xX5exX3dxX21xX24xX3xX21xXa4xX21xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xX17xX27xX69xX3xX11axX3xX21xX24xX2fxX69xX1fxX3xX24xXdxX6xX3xX17xX20fxX21xX1xX3xX4xX1xX1d0xX3xX17xX1d8xX3xX4xX336xX3xX5xX14xX4xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX1fxX3xX26xX8dxX3xX8fxXdxX91xX21xX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xX2xX3xXexX3axX3eexX21xX3xX21xX25fxX6xX3xX7xX401xX3xX21xX1xX398xX3xX5exX3dxX21xX24x3af2xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX21xXexX10xXa3xX3xX26xXexX1xX3axX1cxX12bxXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX104xXdxX26xXexX1xX109xX3xXcbxX2xX10dxXbxX5exX110xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX109xX3xX11axX2xXa9xXbxX5exX110xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXa8xX12bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXa8xX98xX21xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxX2xX13dxXa9xX42xX142xX11axX26xX10dxX13dxXa9xX11axX13dxXa7xX13dxXex2a3exX2xX54cxXa7xX11axX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xX158xXa3xX9xX10dxXa9xXa7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX104xXdxX26xXexX1xX9xXaxXcbxX2xX10dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11axX2xXa9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexb084xX6xX5xXdxX24xX21xX109xX3xX155xX3axX7xXexXdx7d2exX69xX110xXaxX12xX41cxX3dxX3xXexX3axX27xX21xX3xXexX1xX207xX3xXexX1xX6exXdxX3xX98xX58xX1fxX3xX4xX1xX64xX1cxX3xX7xX336xX4xX3xXexX32xXexX1fxX3xXexX1xX6exXdxX3xXexXdxX91xXexX3xXexX1xX3axX255xX21xX3xX5xX19xXdxX3xX21xXa4xX21xX3xX21xX64xX21xX24xX3xX7xX3axXaexXexX3xX5xX14xX4xX3xX213xX3xX4xXc1xX4xX3xX5exX1d8xX109xX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX1fxX3xXcxX1xX14xX4xX1xX3xXf5xX1xX27xX3axX1fxX3xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xXaexX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxXa8xXa8xXa8xX3xX26xX8dxX3xX8fxXdxX91xX21xX3xX17xX14xXexX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xXa7xXa9xX3xXexX14xX42xX1xX6xX1fxX3xX4xX207xX3xX7xXc1xX21xX24xX1fxX3xX17xX1c8xXbxXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xXf5xXc1xX4xX1xX3xX17xX336xX3xX8fxX1xX22xX21xX24xX3xX5exX6xX1fxX3xX24xXdxX6xX3xX17xX20fxX21xX1xX3xX6xX21xX1xX3xX35dxX24xX3axX69xX361xX21xX3xXcxXa3x297dxX21xX24xX3xXcxX3axX69xX91xX21xX3xX82xX4xX1dxX21xX24xX3xX213xX3xXexX1xX22xX21xX3xX35dxX6xX1cxX3xX378xXb7xX21xX8axX3xX4x5837xX21xX24xX3xX17xX6xX21xX24xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX14xX4xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX98xX1dxX21xX24xX3xXf5xX21bxX21xX3xX13xX1dxX1cxXa8xX3x3e6dxX21xX1xX3xXcxX3axX69xX91xX21xX3xXbxX1xXaexX21xX3xX8fxX1xX213xXdxX3xX4xX1xX3dxX3xX12bxXdxX91xXexX109xX3xX3c6xX35dxX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX3xXexX1xX6exXdxX3xXexXdxX91xXexX3xXexX1xX3axX255xX21xX3xX5xX19xXdxX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xXexX3axX27xX21xX3xXexX1xX207xX3xX5xX1d0xX4xX1xX3xXexX1xX6exXdxX3xX98xX58xX1fxX3xX17xX21bxX21xX24xX3xXc1xX21xX24xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX1xX64xX1cxX3xX7xX336xX4xX3xXexX32xXexX3xX21xXa4xX21xX3xX21xX64xX21xX24xX3xX7xX3axXaexXexX3xX4xX6xX3dxX3xX1xXb7xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX24xX3dxXc1xXdxXa8xX3x840axXdxX6xX3xX17xX20fxX21xX1xX3xXexX22xXdxX3xX5xX2fxX1cxX3xX11axX3xX7xX2fxX3dxX1fxX3xX26xX8dxX3xX8fxXdxX91xX21xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1xXb7xX21xX3xX2xX1fxX13dxX3xXexXaexX21xXa8xX3xX2exXdxX78xX21xX3xX21xX6xX69xX1fxX3xX4xX1xX1efxX21xX24xX3xXexX22xXdxX3xX17xX6xX21xX24xX3xX1xX3axX69xX3xX17xX2bxX21xX24xX3xXexX32xXdxX3xX17xX6xX3xX21xX1xX27xX21xX3xX5xX8dxX4xX3xX17x8381xX3xX7xX342xX1cxX3xX1xX3dxX2fxX21xX3xXexX1xX2fxX21xX1xX3xX98xXdxX78xX4xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX1fxX3xXbxX1xXaexX21xX3xX17xXaexX3axX3xX11axX3xX21xX24xX2fxX69xX3xX21xX25fxX6xX3xX5xX14xX4xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xXa3xX3axX2bxX21xX24xX3xX7xX401xX3xX5exX3dxX21xX24xX1fxX3xX7xX6xX3axX3xX17xX336xX3xXexX255xXbxX3xXexXa3xX3axX21xX24xX3xX4xX1xX3dxX3xXbxX1xXb7xXdxX1fxX3xX7xX36xX69xX1fxX3xX5exX6xX69xX3xX5exXc1xX4xX3xX5xX14xX4xX3xX5xX2fxX1cxX3xXexX1xb369xX4xX3xX64xX21xX3xX8fxX1xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xXexXa3xX27xX3axX1fxX3xX12bx88ebxX4c9xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12x3168xX21xX24xX3xX35dxX24xX3axX69xX361xX21xX3xX2b3xX1xX300xX4xX3xab90xX1xX3dxX21xX24xX3xX5d2xX3xXf5xX1xX207xX3xXexX1d0xX4xX1xX3x714exXe2xX35dxX41cxX3xX5exX1d8xX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xb014xX109xX3xX3c6xX35dxX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX1fxX3xXexX3dxX2fxX21xX3xX5exX1d8xX3xX5xX2fxX1cxX3xX2xX54cxXa9xX3xX1xX6xX3xX5xX14xX4xXa8xX3xXcxX1xX10xX3dxX3xX18xX342xX4xX3xXexX2bbxX21xX1xX1fxX3xX21xX64xX21xX24xX3xX7xX3axXaexXexX3xX17xX14xXexX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX2xX1fxX10dxX3xXexX14xX42xX7xX2fxX3dxX3xX82xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xXa7xXa9xX3xXexX14xX42xX1xX6xX8axXa8xX3x2faexX91xX21xX3xXexX1xX6exXdxX3xX17xXdxX810xX1cxX3xX21xX2fxX69xX1fxX3xX12bxX2fxX3xX4xX3dxX21xX3xX17xX1d8xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xXa7xXa9x4ca0xX3xX98xX2fxX3xX4xX1xX1efxX21xX24xX3xXexX22xXdxX3xX17xX6xX21xX24xX3xX17xX2bxX21xX24xX3xX98xXdxXa4xX21xX3xX12bxX2fxX3xX4xX3dxX21xX3xXexX255xXbxX3xXexXa3xX3axX21xX24xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX7xX342xX1cxXa8xX3xX35dxX1xX6exX3xX5xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX21xXa4xX21xX3xX7xX36xX21xX3xX5xX18xX19xX21xX24xX3xX18xX342xX4xX3xX17xX14xXexX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xX10dxX11axXa9xX3xXexXaexX21xX1fxX3xX21xX1xXdxX99xX3axX3xX1xX2bxX3xXexXa3xX3dxX21xX24xX3xX5exX1d8xX3xX7xX401xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xXex9358xX3xX2xX1fxX10dxX5d2xX13dxX3xXexXaexX21xX3xX5xX14xX4xX4c9xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX21xXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX104xXdxX26xXexX1xX109xX3xXcbxX2xX10dxXbxX5exX110xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX109xX3xX11axX2xXa9xXbxX5exX110xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXa8xX12bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXa8xX98xX21xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxX2xX13dxXa9xX42xX142xX11axX26xX10dxX13dxXa9xX11axX54cxX13dxX151xXexX142xXa9xX10dxX2xX10dxX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xX158xXa3xX9xX13dxX54cxX142xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX104xXdxX26xXexX1xX9xXaxXcbxX2xX10dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11axX2xXa9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX12xX2b3xX1xX22xX21xX24xX3xX8fxX1xX2bbxX3xX5xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX14xX4xX3xX8fxX1xb10fxX21xX3xXexXa3xX18xXb7xX21xX24xX1fxX3xX7xX22xXdxX3xX21xX398xXdxX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX4xXc1xX4xX3xX4xXc1xX21xX1xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX213xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX2b3xX1xX22xX21xX24xX3xX4xX1x7f61xX3xX4xX336xX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX3xX1cxX2fxX3xXa3xXaexXexX3xX1xX3eexX3axX3xX21xX1xX18xX3xX4xXc1xX21xX1xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX5xX14xX4xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX17xX1d0xX6xX3xX12bxX2fxX21xX3xX1xX3axX69xX78xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xXexXa3xX3dxX21xX24xX3xX21xX1xX25fxX21xX24xX3xX21xX24xX2fxX69xX3xX21xX2fxX69xX3xX17xX6xX21xX24xX3xXa3xXaexXexX3xX21xX1xX2bxX21xX3xX21xX1xX1d0xXbxXa8xX3xXcxXa2exX3xXexXdxX21xX1xX3xX7xX18xXb7xX21xX24xX3xX17xX91xX21xX3xXexX32xXdxX3xX1cxX1d0xXexX1fxX3xX12bxX2fxX3xX4xX3dxX21xX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX17xX99xX3axX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xX21xX1xX398xX1fxX3xX12bxX336xX4xX3xXexXc1xX4xX1xX3xX4xX207xX1fxX3xXbxX1xXb7xXdxX1fxX3xXexX1xX3axX3xX24xX3dxX1cxX3xX4xX207xX3xX98xX2fxX3xX5exXc1xX4xX3xX4xX27xX69xa180xX3xX98xX342xXdxX3x5150xX3axX69xX91xXexX3xXexX27xX1cxX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX4xX2fxX21xX24xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX24xX6c8xX21xX3xX4xX2fxX21xX24xX3xXexX32xXexXa8xX3xX2b3xX1xX22xX21xX24xX3xX8fxX1xX2bbxX3xX8fxX1xXb4fxX21xX3xXexXa3xX18xXb7xX21xX24xX1fxX3xX24xXaexXbxX3xX24xXc1xXbxX3xX1xX8a9xX6xX3xX4xX1xX3axX21xX24xX3xX98xX342xXdxX3xX21xXdxX99xX1cxX3xX98xX3axXdxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX8c1xX21xX24xX3xX57xX64xX21xX3xXcxX1xX2fxX21xX1xX3xX95fxX22xX3xX5d2xX3xXf5xX1xX207xX3xXexX1d0xX4xX1xX3xX8e2xXe2xX35dxX41cxX3xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xXaexX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX6xX69xX109xX3xX3c6xX35dxX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX17xX1d0xX6xX3xX12bxX2fxX21xX3xX5xX2fxX1cxX3xX2xX142xX151xX3xX1xX6xX3xX5xX14xX4xX1fxX3xX1xXdxX78xX21xX3xX17xX1d8xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX24xX3eexX21xX3xX13dxXa9xX3xX1xX6xXa8xX3xX13xX14xX4xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX21xXa4xX21xX3xX35dxX1xX27xX21xX3xX26xX27xX21xX3xXa3xXaexXexX3xXbxX1xXaexX21xX3xX8fxX1xX213xXdxXa8xX3xX2exXdxX78xX21xX3xX21xX6xX69xX1fxX3xX4xX1xX1efxX21xX24xX3xXexX22xXdxX3xX17xX6xX21xX24xX3xX17xX22xX21xX3xX17xX32xX4xX1fxX3xX17xX2bxX21xX24xX3xX98xXdxXa4xX21xX3xX12bxX2fxX3xX4xX3dxX21xX3xX24xXaexXbxX3xXa3xX1efxXexX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xX810xX3xXexXa3xXc1xX21xX1xX3xX5xX58xXexX3xXcxXdxX810xX3axX3xX1cxX1d8xX21xX1fxX3xX21xX1xXaexXexX3xX5xX2fxX3xX213xX3xX21xX1xX25fxX21xX24xX3xX98xX1dxX21xX24xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xXexX1xXaexXbxX3xXexXa3xX6e9xX21xX24xX1fxX3xX26xX361xX3xX21xX24xX255xXbxX3xX1efxX21xX24xX1fxX3xX17xXaexXexX3xXexX1xX1d0xXexXc76xX4c9xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX21xXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX104xXdxX26xXexX1xX109xX3xXcbxX2xX10dxXbxX5exX110xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX109xX3xX11axX2xXa9xXbxX5exX110xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXa8xX12bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXa8xX98xX21xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxX2xX13dxXa9xX42xX142xX11axX26xX10dxX13dxX2xXa9xXcbxXa9xXa9xXexX151xXa7xXcbxX13dxXa7xX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xX158xXa3xX9xXa7xX10dxX10dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX104xXdxX26xXexX1xX9xXaxXcbxX2xX10dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11axX2xXa9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5exXexX5d2xX6xX5xXdxX24xX21xX109xX3xX155xX3axX7xXexXdxX5dfxX69xX110xXaxX12xX95fxX810xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX8fxX1d0xXbxX3xXexX1xX6exXdxX1fxX3xX1cx55eexXdxX3xX21xX24xX2fxX69xX3xX24xXdxX6xX3xX17xX20fxX21xX1xX3xX6xX21xX1xX3xXe2xX20fxX21xX1xX3xX213xX3xXexX398xX3xX26xX27xX21xX3xXbxX1xX32xX3xX2b3xX1xXc1xX21xX1xX3x642axXa4xX21xX3xX82xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xXaexX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX8axX3xX21xX1xX398xX1fxX3xX17xX255xXbxX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX2xX3xX7xX2fxX3dxX3xX5xX14xX4xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX57xX58xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX1fxX3xXexX3dxX2fxX21xX3xX1xX3axX69xX78xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX24xXdxX10xX3dxX3xXexXa3xXb9bxX6xX3xX2xXa8xXa9xX142xX2xX3xX1xX6xX3xX5xX14xX4xX3xX82xX21xX1xXdxX99xX3axX3xX1xXb7xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX24xX3dxXc1xXdxX3xXa7xX3xX1xX6xX8axX1fxX3xX4xX1xX207xX3xX69xX91xX3axX3xX5xX2fxX3xX4xXc1xX4xX3xX24xXdxX32xX21xX24xX3xX13xX2xX11axX1fxX3xX57xX151xX142xX1fxX3xXcxX2b3xX2xXa9xX3xX98xX2fxX3xX1cxX2bxXexX3xX7xX32xX3xX24xXdxX32xX21xX24xX3xX8fxX1xXc1xX4xX3xXbxX1xX1dxX3xX1xX19xXbxX3xX98xX342xXdxX3xX17xXdxX99xX3axX3xX8fxXdxX78xX21xX3xXexX1xX398xX3xX21xX1xX18x9d9cxX21xX24xX3xX4xX207xX6xX3xX17xX1d0xX6xX3xXbxX1xX18xXb7xX21xX24xXa8xX3xX13xX3dxX14xXdxX3xX4xX27xX69xX3xXexXa3xX21bxX21xX24xX3xX4xX14xX21xX3xX21xX2fxX69xX3xX4xX1xX207xX3xX69xX91xX3axX3xX17xX18xX19xX4xX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX213xX3xX4xXc1xX4xX3xX5exX1d8xX3xX4xX336xX3xX21xX1xXdxX99xX3axX3xX5xX19xXdxX3xXexX1xX91xX3xX21xX1xX18xX109xX3xXcxX1xX14xX4xX1xX3xXf5xX1xX27xX3axX3xX98xX342xXdxX3xX13dxXa7xXa9xX3xX1xX6xX1fxX3xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xXaexX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX2xX142xXa9xX3xX1xX6xX1fxX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xX3xX2xX54cxXa9xX3xX1xX6xX1fxX3xXcxX1xX14xX4xX1xX3xX1c7x2e72xX3xX2xX10dxXa9xX3xX1xX6xX1fxX3xXe2xX20fxX21xX1xX3xX713xX21xX3xX2xX10dxXa9xX3xX1xX6xXc76xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXf5xX10xX21xXexX10xXa3xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX104xXdxX26xXexX1xX109xX3xXcbxX2xX10dxXbxX5exX110xX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX109xX3xX11axX2xXa9xXbxX5exX110xXaxX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX42xXdxXa8xX12bxX6xX3dxX1xX6xXexXdxX21xX1xXa8xX98xX21xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxX2xX13dxXa9xX42xX142xX11axX26xX10dxX13dxXa9xX11axX151xX2xXa9xXexX2xXa7xX151xX151xX10dxX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xX158xXa3xX9xX142xXa7xX13dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX104xXdxX26xXexX1xX9xXaxXcbxX2xX10dxXaxX3xX1xX10xXdxX24xX1xXexX9xXaxX11axX2xXa9xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf5xX6xXbxXexXdxX3dxX21xXaxX12xX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX21xX1xX398xX1fxX3xXbxX1xXb7xXdxX3xX21xX24xX6xX69xX3xXexX14xXdxX3xXa3xX3axX2bxX21xX24xX3xX17xX810xX3xX98xXa2exX6xX3xXexXdxX91xXexX3xX8fxXdxX78xX1cxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX22xX21xX24xX3xX7xX894xX4xX1fxX3xX98xXa2exX6xX3xXexX1xX3axX255xX21xX3xX5xX19xXdxX3xXexXa3xX3dxX21xX24xX3xXexX1xX3axX3xX26xX6c8xX21xXa8xXa8xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xX35dxX64xX1cxX3xX21xX6xX69xX3xX26xX3dxX3xXexX1xX6exXdxX3xXexXdxX91xXexX3xXexX1xX3axX255xX21xX3xX5xX19xXdxX1fxX3xX7xX27xX3axX3xX12bxX78xX21xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX8fxX1xX32xX21xX24xX3xX4xX1xX91xX3xX8fxX1d0xXbxX3xXexX1xX6exXdxX1fxX3xX4xX22xX21xX24xX3xXexXc1xX4xX3xX4xX1xXb9bxX3xX17xX14xX3dxX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX17xX18xX19xX4xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX78xX21xX3xXexX1xX18xX6exX21xX24xX3xX5exX3axX69xXa4xX21xX3xX21xXa4xX21xX3xX21xX64xX21xX24xX3xX7xX3axXaexXexX3xX5xX14xX4xX3xX213xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX4xX6xX3dxX3xX1xXb7xX21xX3xX26xX8dxX3xX8fxXdxX91xX21xX3xX82xX17xX14xXexX3xX13dxX54cxX3xXexX14xX42xX1xX6xX1fxX3xX8fxX91xX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xaad2xXexX3xXa3xX6xX3xX5xX2fxX3xX13dxX151xX1fxX2xX3xXexX14xX42xX1xX6xX8axX1fxX3xX4xX6xX3dxX3xX1xXb7xX21xX3xX98xX58xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX24xX3dxXc1xXdxX3xX10dxX1fxX54cxX3xXexX14xX42xX1xX6xXa8xX3xX95fxX1384xX4xX3xX12bxXdxX78xXexX1fxX3xX4xX336xX3xX21xX1xX25fxX21xX24xX3xX98xX1dxX21xX24xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xXexXa3xX6c8xX21xX24xX3xX17xXdxX810xX1cxX3xX4xX207xX6xX3xXcxX1xX14xX4xX1xX3xXf5xX1xX27xX3axX1fxX3xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xXaexX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX1fxX3xXcxX1xX1d0xX21xX1xX3xX13xX2bxX4xXa8xXa8xXa8xX1fxX3xX21xX64xX21xX24xX3xX7xX3axXaexXexX3xX17xX14xXexX3xXa7xXa9xX3xXexX14xX42xX1xX6xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe2xX3dxX26xX69xXaxX12xXcxX398xX21xX24xX3xX7xX36xX21xX3xX5xX18xX19xX21xX24xX3xX5xX14xX4xX3xX4xX207xX6xX3xXexX3dxX2fxX21xX3xX1xX3axX69xX78xX21xX3xX18xX342xX4xX3xX17xX14xXexX3xXexXa3xXa4xX21xX3xXa7xXa8xXa9xXa9xXa9xX3xXexXaexX21xX1fxX3xX4xX6xX3dxX3xX1xXb7xX21xX3xX21xX64xX1cxX3xX21xX24xX3dxXc1xXdxX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xXcbxXa9xXa9xX3xXexXaexX21xXa8xX3xX2exXdxX78xX21xX3xX21xX6xX69xX1fxX3xX21xX24xX18xX6exXdxX3xX26xX27xX21xX3xX17xX1d8xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX8fxX1xX3dxX36xX21xX24xX3xX2xX11axXa9xX3xX1xX6xX1fxX3xXexX1xX3axX3xX98xX99xX3xX24xX3eexX21xX3xX11axXa9xXa9xX3xXexXaexX21xX3xX4xX207xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xX26xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX26xXa3xX10xX5xX6xXexX10xX26xXaxX12xX0xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxXa4xX21xX3xXc7cxX3axX6xX21xX109xX0xX42xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5d2xXexX1xX3axX1cxX12bxX5d2xX6xX21xX26xX5d2xX7xX6xXbxX3dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX1efxX6xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX213xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xXaxX3xX1xXa3xX10xX5dfxX9xXaxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX21xX24xX1xXdxX10xXbxX42xX1xX3dxXdxX5d2xX1xX6xX5d2xXexX1xX3axX5d2xX1xX3dxX6xX4xX1xX5d2xX5xX3axX6xX5d2xX5exX3axX6xX21xX5d2xX3dxX5d2xX5xX3dxX4xX5d2xX1xX6xX5d2xX21xX12bxX7xXbxX42xX13dxX2xX2xX151xX151xXa7xXa8xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX1cxX10xX26xXdxX6xX42xX2xX13dxXa9xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxX2xX2xX142xX42xX142xX11axX26xX11axXa9xX142xX11axX2xX13dxX2xXexX54cxX10dxX11axX11axX2xX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX26xXdxX98xX12xX0xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2exX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX1efxX6xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX213xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xXaxX3xX1xXa3xX10xX5dfxX9xXaxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX21xX24xX1xXdxX10xXbxX42xX1xX3dxXdxX5d2xX1xX6xX5d2xXexX1xX3axX5d2xX1xX3dxX6xX4xX1xX5d2xX5xX3axX6xX5d2xX5exX3axX6xX21xX5d2xX3dxX5d2xX5xX3dxX4xX5d2xX1xX6xX5d2xX21xX12bxX7xXbxX42xX13dxX2xX2xX151xX151xXa7xXa8xX1xXexX1cxXaxX12xX2exX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX1efxX6xX3xX5exX3axX27xX21xX3xX213xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX2b3xX1xX22xX21xX24xX3xX8fxX1xX2bbxX3xX5xX6xX3dxX3xX17xX2bxX21xX24xX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xX98xX2fxX3xX21xXdxX99xX1cxX3xX98xX3axXdxX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX3xX17xX6xX21xX24xX3xX26xXdxX361xX21xX3xXa3xX6xX3xXexXa3xXa4xX21xX3xX4xXc1xX4xX3xX4xXc1xX21xX1xX3xX17xX21bxX21xX24xX3xX5xX1efxX6xX3xX4xX207xX6xX3xX1xX3axX69xX78xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX82xX2exX2fxX3xXcxX87xX21xX1xX8axXa8xX3xXe2xX2fxX3xX4xX3dxX21xX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX17xX6xX21xX24xX3xXexX255xXbxX3xXexXa3xX3axX21xX24xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xX3xX5xX1efxX6xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX1fxX3xX24xX6c8xX21xX3xX17xX810xX3xX7xX342xX1cxX3xXexXa3xXdxX810xX21xX3xX8fxX1xX6xXdxX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX98xX58xX3xX1x8e3dxX3xXexX1xX3axXc76xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX26xXdxX98xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35dxX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xXf5xXb4fxX1cxX3x4718xX3axX69xXa4xX21xX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xX8fxX1xX22xXdxX3xXbxX1xX58xX4xX3xX98xX18xX6exX21xX3xXa3xX6xX3axX3xX7xX6xX3axX3xX1cxX18xX6xX3xX5xX342xX21xXaxX3xX1xXa3xX10xX5dfxX9xXaxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX21xX24xX1xXdxX10xXbxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX26xX6xX21xX5d2xX4xX6xX1cxX5d2xX5exX3axX69xX10xX21xX5d2xX1xX3dxXdxX5d2xX1xX6xX5d2xX8fxX1xX3dxXdxX5d2xXbxX1xX3axX4xX5d2xX98xX3axX3dxX21xX5d2xXa3xX6xX3axX5d2xX7xX6xX3axX5d2xX1cxX3axX6xX5d2xX5xX3dxX21xX42xX2xX142xXcbxX11axX54cxX142xXa8xX1xXexX1cxXaxX12xX0xXdxX1cxX24xX3xX7xXa3xX4xX9xXaxX42xX1cxX10xX26xXdxX6xX42xX2xX13dxXa9xX42xX21xX10xX104xX7xX42xX13dxXa9xXa7xX2xX42xX2xX11axX142xX26xX2xX13dxXa9xX11axX2xX11axX54cxXexX10dxX11axX54cxX13dxX10dxX5xXa9xXa8xX155xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1dxX6xX1fxX3xX21xX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xX13xX2bxX4xX3xX2exX2fxX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xXexX1xX3axX3xX1xX3dxX14xX4xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX26xXdxX98xX12xX0xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX35dxX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xXf5xXb4fxX1cxX3xX17e8xX3axX69xXa4xX21xX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xX8fxX1xX22xXdxX3xXbxX1xX58xX4xX3xX98xX18xX6exX21xX3xXa3xX6xX3axX3xX7xX6xX3axX3xX1cxX18xX6xX3xX5xX342xX21xXaxX3xX1xXa3xX10xX5dfxX9xXaxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX21xX24xX1xXdxX10xXbxX42xX21xX3dxX21xX24xX5d2xX26xX6xX21xX5d2xX4xX6xX1cxX5d2xX5exX3axX69xX10xX21xX5d2xX1xX3dxXdxX5d2xX1xX6xX5d2xX8fxX1xX3dxXdxX5d2xXbxX1xX3axX4xX5d2xX98xX3axX3dxX21xX5d2xXa3xX6xX3axX5d2xX7xX6xX3axX5d2xX1cxX3axX6xX5d2xX5xX3dxX21xX42xX2xX142xXcbxX11axX54cxX142xXa8xX1xXexX1cxXaxX12xX35dxX22xX21xX24xX3xX26xX27xX21xX3xXf5xXb4fxX1cxX3xX17e8xX3axX69xXa4xX21xX3xX1xX32xXdxX3xX1xX36xX3xX8fxX1xX22xXdxX3xXbxX1xX58xX4xX3xX98xX18xX6exX21xX3xXa3xX6xX3axX3xX7xX6xX3axX3xX1cxX18xX6xX3xX5xX342xX21xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexXa3xX3dxX21xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX26xXaxX12xX95fxX810xX3xX24xXdxX36xX1cxX3xX12bxX342xXexX3xXexX1xXdxX78xXexX3xX1xX14xXdxX3xX26xX3dxX3xX1cxX18xX6xX3xX5xX342xX21xX3xX24xX27xX69xX3xXa3xX6xX1fxX3xX21xX1xX25fxX21xX24xX3xX21xX24xX2fxX69xX3xX21xX2fxX69xX1fxX3xX21xX24xX18xX6exXdxX3xX26xX27xX21xX3xXf5xXb4fxX1cxX3xX17e8xX3axX69xXa4xX21xX3xX82xX2exX2fxX3xXcxX87xX21xX1xX8axX3xX17xX6xX21xX24xX3xXexX255xXbxX3xXexXa3xX3axX21xX24xX3xX5exX3axX32xX21xX24xX3xX24xXdxX32xX21xX24xX3xX1cxX342xXdxX1fxX3xX17xXb4fxX69xX3xX1cxX14xX21xX1xX3xX7xX36xX21xX3xX5exX3axXaexXexX3xX17xX810xX3xX8fxX1d0xXbxX3xX4xX3axX21xX24xX3xX894xX21xX24xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX1xX1d0xX3xXexXa3xX18xX6exX21xX24xXa8xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX26xXdxX98xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX3axX5xX12xX0xX26xXdxX98xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa3xXaxX12xX0xX42xX26xXdxX98xX12xX0xX42xX26xXdxX98xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX713xX3axXexX1xX3dxXa3xXaxX12xXcxXdxX91xX21xX3xX41cxX6e9xX21xX24xX0xX42xXbxX12
Tiến Dũng