Phát hiện một đảo rác nhựa khác ở Thái Bình Dương
Theo ước tính, đảo rác thải nhựa mới phát hiện ở Nam Thái Bình Dương có thể bao phủ một diện tích khoảng 1 triệu km2, lớn gấp 1,5 lần diện tích bang Texas của Mỹ.
36acx5d0exaf97x5630x4820x4f38xa07ex482cx6a4dx42d8xX3x8d6ex9167xX1xX1xc87ax6b02xa082xXbxX5xX7xXfxd386xX0xe0bdxd47axX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfx5338x460fxX5xX4xXaxX2xXfxX15x36fcxX17x9bf1xX4xX8xX17xX5xcae8xX7xX8xX10x71a1xX4xX8x8f14x8a84xX6xX8x9f86xX2bxX3xX8xX7xX17xe32axXbxX8xbb9bxX17xX2bxX3xX8x94caxX8xX22xX17xX2bxX5xX8x6017xb212xX7xX17xX8x7b34xdbffxb9cexX7x8460xX0x761axX17xX18xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xc582xX2xXbx8e67xXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8xX56xbdefxX3xX8xX4x7bddxX7xX17x8122xX8xX37xX38xX6xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX8xX10xX76xX5xX8xX21xX17xX2bxX4xX8xX17xX5xX30xX7xX8xX49xX8xb87bxXbxX10xX8xX22xX17xX2bxX5xX8xX50xX51xX7xX17xX8xX55xX56xX57xX7xX59xX8xX3x97ffxX8xX4xX17x4e68xX8x4e25xXbxX6xX8xX21xX17xc401xX8xX10xX34xX4xX8xX6dxX5xX30xX7xX8xX4xX7axX3xX17xX8xX44xX17xX6xX38xX7xX59xX8xX18xX8xX4xX3bxX5xX30x8c76xX8xX44xX10xdd84xX7dxX8xXaxX76xX7xX8xX59x7b77xX21xX8xX18xX7dx38e3xX8xXax4442xX7xX8xX6dxX5xX30xX7xX8xX4xX7axX3xX17xX8xXbcxXbxX7xX59xX8xX22xX2xe2cfxXbxX1xX8xX3xXc2xXbxX8x8446xc716xcd70xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xce86xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX15xX0xX5xX10xX59xX8xXbxXaxX4xXexXfxX21xX17xXbxX4xX8xX17xX5xX2xX7xX8xX10xX6xX4xX8xX6dxXbxX6xX8xX3bxXbxX3xX8xX7xX17xXdfxXbxX8xX44xX17xXbxX3xX8xX6xX8xX4xX17xXbxX5xX8xXbcxX5xX7xX17xX8xX6dxXdfxX6xX7xX59xXfxX8xX1xX3bxX3xXexXfxX17xX4xX4xX21x6c1bxX5bxX5bxX5xX111xXbcxXbxX6xX17xXbxX4xX5xX7xX17xX111x7661xX7xX5bxX7xX2xd9c5xX1xX5bxX18xa551xaa52xdc81xX5bxX188xX188xX6dxXe3xX18xX18axX4xcc7ax8f3cxX18axX188xXaxX18axX111x4d2cxX21xX59xXfxX8xX5bxX15xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX121xXbxX21xX4xX5xX6xX7xXfxX15x7037xX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX8xX37xXbxX7xX59xX8xXaxaaffxX8xX10x5179xX5xX8xX37xX2xX8xX6dxacd0xXbxX8xX17fxX76xX5xX8xX3xX2bxX3xX8xX37xada5xX5xX8xX6dxX56xX57xX7xX59xX8xaf51xX8x3d36xX7xX17xX170xX8xX21xX6xX21xX1xX3xX5xX111xX3xX6xX10xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX50xX6xX6dx806exXfxX15xX22xabd7xX8xX3xX17x8acaxX3xX8xX21xX17xX5xX8xXax8fc9xX5xX8xX7xX17xXdfx999dxX7xX8xX3xX17xXdfxX20fxc927xX7xX8xXbcxX38xX6xX8xX17fxX30xX8xX37xX1e3xX5xX8xX6dxX56xX57xX7xX59xX8x8e44xXaxX59xXbxXaxX5xX4xXbxX8xX10fxXbxX3bxX5xX7xX2xX8xX1b9xX2xX1xX2xXbxX3bxX3xX17xX8xXbxX7xX6dxX8x3af5xX6dxXdfxX3xXbxX4xX5xX6xX7xX8x9752xX6xXdfxX7xX6dxXbxX4xX5xX6xX7xX8xX3xXb6xX8xX4xX3bx65a1xX8xX1xX49xX8xX4xX1e3xX5xX8x8a4bxX6xX7xX59xX8xX50xX2xXbxX3xX17xX7dxX8xX121xXbxXaxX5x633exX6xX3bxX7xX5xXbxX8xa340xX10fxX110x53f2xX8xX17fxc001xXbxX8xX17xX6xX1cdxX7xX8xX4xX17xX1cdxX7xX17xX8xX6dxX41xX8xX2bxX7xX8xX37xX2bxX7xX17xX8xX59xX5xX2bxX8xX4xX51xX7xX17xX8xX4xX3bxX1e3xX7xX59xX8xb921xX8xX7xX17xX5x435fxX10xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX8xX49xX8xXa1xXbxX10xX8xX22xX17xX2bxX5xX8xX50xX51xX7xX17xX8xX55xX56xX57xX7xX59xX8xX4xX3bxX6xX7xX59xX8xX1xX2bxXdfxX8xX4xX17xX2bxX7xX59xX8xX17fxX1cdxX8xX3xX2c5xX7xX59xX8xXbcxX1d0xX8xX7xX17x82c8xX7xX59xX8xX44x4b61xX4xX8xbea4xXdfxX38xX8xX37xX2bxX7xX59xX8xXaxX6xX8xX7xX59xX1e3xX5xX111xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX50xX6xX6dxX20fxXfxX15xX22xX3bxXbxX7xX59xX8xX29xX6xX21xX1xX3xX5xX8xX6dx7e80xX7xX8xX21xX17xX2bxX4xX8xXbcxX5xXbaxXdfxX8xX3xXc2xXbxX8xX2c5xX7xX59xX8xX121xX17xXbxX3bxXaxX2xX1xX8xX10fxX6xX6xX3bxX2xX7dxX8xX7xX17xX1cdxX8xX1xX2bxX7xX59xX8xXaxX225xX21xX8xX44xX5xX22cxX10xX8xX59xX5xX2bxX10xX8xX37xX1d0xX3xX8xX7xX59xX17xX5xX22cxX7xX8xX3xX217xXdfxX8xX3xXc2xXbxX8xX4xX213xX8xX3xX17xX217xX3xX8xX7xX1cdxX20fxX7dxX8xX3xX17xX6xX8xXbcxX5xX313xX4xX8xX2c5xX7xX59xX8xX7xX17xX225xX7xX8xX4xX17xXebxX20fxX8xX3xX2bxX3xX8xX17fx8af8xX7xX59xX8xXbcxX5xXbaxX7xX8xX4xX17xXdfxX34xX3xX8xX17fx3ba2xX7xX59xX8xX107xX6xX2bxX20fxX8xX49xX8xXa1xXbxX10xX8xX22xX17xX2bxX5xX8xX50xX51xX7xX17xX8xX55xX56xX57xX7xX59xX7dxX8xX10xX34xX4xX8xX44xX17xXdfxX8xX17fxX41xX3xX8xX49xX8xX3bxXebxX4xX8xX107xXbxX8xX107xX2c5xX5xX7dxX8xXbcxb5bbxX4xX8xX37xXf3xXdfxX8xX4xX7axX7xX17xX8xX4xX29dxX8xX44xX17xX6xX38xX7xX59xX8xX3xX2bxX3xX17xX8xX189xX111xX194xX18axX18axX8xX17xX38xX5xX8xXax37a9xX8xX17fx4860xX8xX21xX17xX7axXbxX8xX37xX2c5xX7xX59xX8xX3xXc2xXbxX8xX3xX17x3990xXdfxX8xX10fxX110xX8xX280xXbxX4xX5xX7xX7dxX8xX17xX5xX30xX7xX8xX37xXbxX7xX59xX8xX6dxX1cdxX20fxX8xX37xd6e4xX3xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX111xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX50xX6xX6dxX20fxXfxX15xX22xX51xX7xX17xX8xX4xX3bxX1e3xX7xX59xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX1cdxX20fxX8xX316xXdfxX38xX8xX4xX17xX41xX3xX8xX37xX2bxX7xX59xX8xXaxX6xX8xX7xX59xX1e3xX5xX7dxX8xX7xX17xX56xX7xX59xX8xX3bxc62fxX8xX3bxX1cdxX7xX59xX8xX37x429axX8xX44xX17xX2c5xX7xX59xX8xX3xX3d1xX7xX8xX59xX447xX20fxX8xX3xX17xXebxX7xX8xX37xX34xX7xX59xX8xX7xX30exXbxX111xX8xX50xX49xX5xX8xX10xX34xX4xX8xX7xX59xX17xX5xX22cxX7xX8xX3xX217xXdfxX8xX59xXf3xX7xX8xX37xX447xX20fxX8xX3xX17xX6xX8xX4xX17xXebxX20fxX8xX44xXbaxX8xX4xX29dxX8xX7xX17xX30exX7xX59xX8xX7xdb52xX10xX8xX18xX193xXf0xX18axX8xX3xX17xX6xX8xX4xX76xX5xX8xX7xXbxX20fxX8xX3xX6xX7xX8xX7xX59xX56x6da1xX5xX8xX37xX4c7xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX3bxXbxX8xX37xX1e3xX5xX8xX6dxX56xX57xX7xX59xX8xX44xX17xX6xX38xX7xX59xX8xX193xX7dxX18xX8xX4xb5d5xX8xX4xXebxX7xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX7dxX8xX4xX56xX57xX7xX59xX8xX37xX56xX57xX7xX59xX8xX17fxX76xX5xX8xX44xX17xX1d0xX5xX8xXaxX56xX21fxX7xX59xX8xX3xXc2xXbxX8xX193xX189xX111xX18axX18axX18axX8xX3xX17xX5xX313xX3xX8xX4xX1cdxXdfxX8xX1xX447xX7xX8xXbcxXbxX20fxX8xXaxX6xX1e3xX5xX8xX7xX463xX7xX59xX8xX7xX17xXebxX4xX8xX4xX17xX313xX8xX59xX5xX76xX5xX111xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX50xX6xX6dxX20fxXfxX15xX22xXdfxX20fxX8xX7xX17xX5xX22cxX7xX7dxX8xX17fxX5xX30xX3xX8xX21xX17xX2bxX4xX8xX17xX5xX30xX7xX8xX37xX38xX6xX8xX3bxX2bxX3xX8xX7xX17xX41xXbxX8xX10xX76xX5xX8xX7xX1cdxX20fxX8xX49xX8xXa1xXbxX10xX8xX22xX17xX2bxX5xX8xX50xX51xX7xX17xX8xX55xX56xX57xX7xX59xX8xX3xX17xX6xX8xX4xX17xXebxX20fxX8xX7xX17xXdfxX8xX3xXf3xXdfxX8xX3xXebxX21xX8xX4xX17xX5xX313xX4xX8xX3xXf3xX7xX8xX21xX17xX38xX5xX8xX4xX17xXbxX20fxX8xX37xX213xX5xX8xX17xX1cdxX7xX17xX8xX107x387cxX8xX3xXc2xXbxX8xX3xX17x84f3xX7xX59xX8xX4xXbxX8xX17fxX76xX5xX8xX37xX1e3xX5xX8xX6dxX56xX57xX7xX59xX111xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21xX50xX6xX6dxX20fxXfxX15xb800xX7xX59xX8xX10fxX6xX6xX3bxX2xX8xX56xX76xX3xX8xX4xX7axX7xX17xX8xX37xX38xX6xX8xX3bxX2bxX3xX8xX4xX17xX38xX5xX8xX7xX17xX41xXbxX8xX10xX76xX5xX8xX21xX17xX2bxX4xX8xX17xX5xX30xX7xX8xX49xX8xXa1xXbxX10xX8xX22xX17xX2bxX5xX8xX50xX51xX7xX17xX8xX55xX56xX57xX7xX59xX8xX3xXb6xX8xX4xX17xXbaxX8xXbcxXbxX6xX8xX21xX17xXc2xX8xX10xX34xX4xX8xX6dxX5xX30xX7xX8xX4xX7axX3xX17xX8xX44xX17xX6xX38xX7xX59xX8xX18xX8xX4xX3bxX5xX30xXdfxX8xX44xX10xX0xX1xXdfxX21xX15xXe3xX0xX5bxX1xXdfxX21xX15xX7dxX8xXaxX76xX7xX8xX59xXebxX21xX8xX18xX7dxXf0xX8xXaxXf3xX7xX8xX6dxX5xX30xX7xX8xX4xX7axX3xX17xX8xXbcxXbxX7xX59xX8xX22xX2xX107xXbxX1xX8xX3xXc2xXbxX8xX10fxX110xX111xX0xX5bxX21xX15xX0xX21xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX21x3e06xX6xXdfxX3bxX3xX2xXfxX15xX22xX17xX2xX6xX8xX22xXdfxX213xX5xX8xX4xX3bx8ea0xX0xX5bxX21xX15xX0xX5bxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15