Căn hộ đẹp nổi bật với bức tường bằng cây xanh
Có rất nhiều cách để gia chủ mang thiên nhiên vào không gian sống, trong đó trang trí cây trên tường là cách hiệu quả.
922ax150f8xb8a2xa5b8xe60bxf5dbxe887x11ec7xa615xX7x128ccxd2d7x1569bx1273fxe052x1259dxX5xed21xXax110f1xdfe9x1407dx16714xX3xX1x13161xX3x16abcxc33dxXbxX3xX15x1239fxXdxX3xc993x149fbxXexX3xe34ex14269xXdxX3xX22x944cxX4xX3xXex138e9x16ab3xX15x11283xX3xX22x14f1cxX15xX32xX3xX4x120ecx1086bxX3x14c4exX6xX15xX1xX0x14592xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd54exX10xX6xa415xXaxX12xX13xc945xX3xad1axc486xXexX3xX15xX1xXdxd408x157cdxX3xX4x1342dxX4xX1xX3xX1axbb98xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX1xfe66xX3x15774xX6xX15xX32xX3xXexX1xXdx12bf5xX15xX3xX15xX1xXdxX7cxX15xX3xX26x99adxa488xX3x10113xX1x1342axX15xX32xX3xX32xXdxX6xX15xX3xX7x107e7xX15xX32x12b64xX3xXexX5axX87xX15xX32xX3xX1axX58xX3xXexX5axX6xX15xX32xX3xXexX5axbd01xX3xX4xX3axX3bxX3xXexX5axX7cxX15xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX5xX86xX3xX4xX65xX4xX1xX3xX1xXdxdf25xX62xX3x126ccxX62xaee5x141f2xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xf81cxXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxa2a9xXdxX54xXexX1xb8d9xX3x16d61x12ef1x9b6dxXbxX3dx12c12xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3x14e17xX112xX120xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xe6caxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xf355xafe4xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xf2e7xXexX190xX113xX113xX5xX2xXccxda8exXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xbe60xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xe7fdxX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX2xX224xea08x972cxaaeex14886xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3dxXexXf3xX6xX5xXdxX32xX15xX10fxX3xX198xX62xX7xXexXdx107bexX3bxX116xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX4xX58xX3xX54xXdxXc6xX15xX3xXexXabxX4xX1xX3xX89xX1xX65xX3xX15xX1x14763xX3xX26xX23xX3bxX3xX15xX7cxX15xX3xX15xX1xX86xX3xX22x14616xXbxX3xX1ax14cf6xXexX3xX5xXdxX61xX15xX3xX89xX61xX3xX26xX27xXdxX3xXbxX1xc2cbxX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xXccxX3xXcxX5axX87xX15xX32xX3xX1axX58xX98xX3xX89xX1xX62xX3xX26xbb9bxX4xX3xXexXdxX29cxXbxX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX1axX2fxc522xX4xX3xX5xX86xX74xX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX32xX1xX29cxX3xX7xX87xX26exX6xX3xX74xX86xX62xX3xX26xX86xX15xX32xX3xX26xX86xX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xX112xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX2xX2xX111xX5xX112xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX112xX224xf3dcxe61fx955dxX47dxXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12xXcxX5axc280xX15xX3xXexX1xXdxX29cxXexX3xX89xX29cxX3xXexX1xX10xX87xX3xX89xXdxX6axX62xX3xX4xX8bxX15xX32xX3xX15xX32xX1xXdxXc6xXbxX3xX26xX27xXdxX3xX4xX65xX4xX3xX5xX87x1018dxXdxX3xX1ax128d1xX15xX3xXexX1xXcbxX3xX3dxX62xX95xX15xX32xX3xX32xX4a1xX15xX3xX26xX27xXdxX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX190xX183xX183xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xX183xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX2xX120xX183xX111xX5xX183xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX183xX224xX13xe1f3xdf8exX47bxXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12xaceexX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX74xX6xX15xX32xX3xX1axX29cxX15xX3xX89xX1xX87xXcbxX15xX32xX3xX89xX1xX8bxX15xX32xX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX74xX65xXexX98xX3xX5xX86xX74xX3xX32xXdxXcbxX74xX3xX4xX65xX4xX3xX32xXdxX65xX4xX3xX22xXabxX3xX22xX65xX4xX1xX3xX4xX1xX87xX3xX4xX14xX15xX3xX1xX18xXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX87xX54xX3bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX2xX113xX113xX112xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3x16fcfxXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX111xX769xX120xX182xX5xX769xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX769xX224xX47dx1535dx16fa1xbbc4xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12xX233xX1xX62xX3xX26xX2fxX30xX15xX3xX1axX2fxX2dbxX4xX3xX15xX1xX5bxX15xX3xX15xX1xX65xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX65xX4xX3xX5xX87xX4cdxXdxX3xX1axX4d1xX15xX3xX74xX6xX15xX32xX3xX1axX29cxX15xX3xX26x10bcaxX3xX5axX4cdxX15xX32xX3xX5ax97f9xXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX87xX54xX3bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX2xX113xX113xX112xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xX120xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX190xX2xX182xX183xX5xX120xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX120xX224xX13xX235xfdbbx9291xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12x107f4xX1xX86xX3xX22xX29cxXbxX3xX1axX2fxX2dbxX4xX3xX5xX65xXexX3xX22xX35xX15xX32xX3xX1axX65xX3xX4x145d8xX74xX3xXexX1xX4cdxX4xX1xX3xXexX5axe03axX15xX32xX3xX74xa5b2xX15xX3xX26xX27xXdxX3xX1axX2fxX30xX15xX32xX3xX26xX3axX15xX3xX74xX86xX62xX3xX3dxX65xX74xX3xX7xX6xX15xX32xX3xXexX5ax147c8xX15xX32xXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX87xX54xX3bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xX190xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX120xX2xX190xX112xX5xX190xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX190xX224xX47dxa4a6xX51x16b67xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12x1104fxX2a0xXexX3xXexX72xX3xX22xX29cxXbxX3xX5xX65xXexX3xX1axX65xX3xX54x14d53xX3xX54xX86xX15xX32xX3xX5xX86xX74xX3xX7xX4cdxX4xX1xX3xX1xX86xX15xX32xX3xX15xX32xX86xX3bxXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX87xX54xX3bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX2xX113xX113xX112xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xa916xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexX2xX769xX190xX5xXcd3xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xXcd3xX224xXbe8xX235xX83bxX234xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12xXcxX5axX87xX15xX32xX3xX89xX1xX8bxX15xX32xX3xX32xXdxX6xX15xX3xX4xX58xX3xXbxX1xX4a1xX15xX3xX1xe202xXdxX3xX1xX4cdxX15xX3xX4xX1xX29cxX98xX3xX5axX4d1xX74xX3xX4x14f16xX6xX3xX74xX86xX62xX3xXexX95xXdxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX7xX2cbxX3xX5xX86xX3xX74xX18xXexX3xX22xX5bxXexX3xX15xX32xX30xX3xX74xX6xX15xX32xX3xX1axX29cxX15xX3xX26xX890xX3xX5bxX74xX3xX4x15932xX15xX32xX3xX26xX86xX87xX3xX22xX6xX15xX3xX1axX7cxX74xXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX679xX87xX54xX3bxX3xXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX74xX7xXf3xXbxX1xX87xXexX87xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX190xX120xX190xXbxX3dxX116xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xX3xX1xX15fxX15xX1xX3xX111xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX2xX113xX120xX182xX112xX190xXexXcd3xXcd3xXcd3xX183xX5xX111xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX54xX6xXexX6xXf3xXbxX1xX87xXexX87xXf3xX87xX5axXdxX32xXdxX15xX6xX5xXf3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10fxX42xX42xXdxX74xX6xX32xX10xX7xXccxX26xX87xX26xXccxX26xX15xX42xX62xXbxX5xX87xX6xX54xX10xX54xX42xX89xX5axX22xX111xX7xX5xX120xX1xX5axX10axX62xX5xX3bxX111xX62xX219xX26xX10xX62xX89xX32xX42xX112xX113xX2xX182xX224xX113xX182xX224xX112xX190xX42xX51xXdxX15xX1xX224xX111xX224x14fe4xX232xX233xX656xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX42xX12xX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX87xX15xXaxX12xXcxX72xX3xX22xX29cxXbxX3xX22xX95xX3xXexX5axXabxX3xX15xX32xX14xX15xX3xX15xXa50xXbxX98xX3xX4x15b68xX15xX32xX3xX4xX65xX4xX1xX3xXexX1xXdxX29cxXexX3xX89xX29cxX3xXexX1xX8bxX15xX32xX3xX74xXdxX15xX1xX3xX32xXdxXe23xXbxX3xX15xX1xX86xX3xX22xX29cxXbxX3xXexX5axb688xX3xXexX1xX86xX15xX1xX3xX15xXde0xXdxX3xX32xXdxae04xX3xX5xXdf1xX6xXccxX0xX42xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX5axX87xX15xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX62xX74xX22xX3xX54xX1xXdxX54xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX5axXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX10axXdxX54xXexX1xX10fxX3xX111xX112xX113xXbxX3dxX116xX3xX1xX10xXdxX32xX1xXexX10fxX3xX120xX769xX190xXbxX3dxX116xXaxX3xX7xX5axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX10fxX42xX42xXdxXccxX22xX6xX87xX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX26xX15xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX182xX42xX2xX113xX111xX54xX2xX113xX111xX120xX120xX113xX113xXexX183xX2xX190xXcd3xX5xX120xXf3xX1xXdxX15xX1xXf3xX183xXf3xX4xX10xX26exXc9xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xX42xXbxX12xX0xX54xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX5axX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX12xX0xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX7cxX15xX3xXc9xX62xX6xX15xX10fxX0xX42xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xX62xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXf3xXexX1xX62xX74xX22xXf3xX6xX15xX54xXf3xX7xX6xXbxX87xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX4xX58xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexX3xX74xX86xX62xX3xX26xX86xX15xX32xX3xX74xX6xX15xX32xX3xX5xX4cdxXdxX3xX4xXcbxX74xX3xX32xXdxX65xX4xX3xX5bxX74xX3xX65xXbxXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xX6xX4xX1xXf3xX4xX87xXf3xX15xX87xXdxXf3xXexX1xX6xXexXf3xX74xX6xX62xXf3xX26xX6xX15xX32xXf3xX74xX6xX15xX32xXf3xX5xX6xXdxXf3xX4xX6xX74xXf3xX32xXdxX6xX4xXf3xX6xX74xXf3xX6xXbxX42xX2xXcd3xX182xX120xX2xX112xXccxX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX74xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX112xX113xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xXcd3xX42xX2xX183xX769xX54xX113xX112xX2xX120xX182xX120xX183xXexX120xXcd3xX120xX769xX769xX5xX113xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX235xX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX4xX58xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexX3xX74xX86xX62xX3xX26xX86xX15xX32xX3xX74xX6xX15xX32xX3xX5xX4cdxXdxX3xX4xXcbxX74xX3xX32xXdxX65xX4xX3xX5bxX74xX3xX65xXbxXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xX6xX4xX1xXf3xX4xX87xXf3xX15xX87xXdxXf3xXexX1xX6xXexXf3xX74xX6xX62xXf3xX26xX6xX15xX32xXf3xX74xX6xX15xX32xXf3xX5xX6xXdxXf3xX4xX6xX74xXf3xX32xXdxX6xX4xXf3xX6xX74xXf3xX6xXbxX42xX2xXcd3xX182xX120xX2xX112xXccxX1xXexX74xXaxX12xX235xX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX4xX58xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexX3xX74xX86xX62xX3xX26xX86xX15xX32xX3xX74xX6xX15xX32xX3xX5xX4cdxXdxX3xX4xXcbxX74xX3xX32xXdxX65xX4xX3xX5bxX74xX3xX65xXbxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXa2bxX1xX1016xX15xX32xX3xX1ax1651exX3xX26xX23xXexX98xX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexX3xX74xX86xX62xX3xX26xX86xX15xX32xX3xX4xX58xX3xXexX1xX6axX3xX74xX6xX15xX32xX3xX5xX4cdxXdxX3xX4xXcbxX74xX3xX32xXdxX65xX4xX3xX5bxX74xX3xX65xXbxX3xX4xX1xX87xX3xXbxX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX4xX72xX6xX3xX32xXdxX6xX3xX1axX15fxX15xX1xX3xX22xX4cdxX15xXccxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX26xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX679xXabxX3xXc9xX62xX3bxX29cxXexX3xXexX5axX6xX15xX32xX3xXexX5axXabxX3xXbxX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX74xX86xX62xX3xX1xX138bxX15xX32xX3xX89xX1xXdxX29cxX15xX3xX26xX4cdxX15xX3xX15xX32xX2fxX30xXdxX3xX74xX7cxXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xX22xXdxXf3xXc9xX62xX3bxX10xXexXf3xXexX5axX6xX15xX32xXf3xXexX5axXdxXf3xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xX6xX4xX1xXf3xX74xX6xX62xXf3xX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xXdxX10xX15xXf3xX26xX6xX15xXf3xX15xX32xX62xX87xXdxXf3xX74xX10xX42xX2xXcd3xX111xX111xX2xXcd3xXccxX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX74xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX112xX113xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX190xX42xX2xX183xX769xX54xX2xX2xX113xX113xX182xX112xX111xXexX2xX183xX113xX2xX111xX5xX113xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX679xXabxX3xXc9xX62xX3bxX29cxXexX3xXexX5axX6xX15xX32xX3xXexX5axXabxX3xXbxX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX74xX86xX62xX3xX1xX138bxX15xX32xX3xX89xX1xXdxX29cxX15xX3xX26xX4cdxX15xX3xX15xX32xX2fxX30xXdxX3xX74xX7cxXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xX22xXdxXf3xXc9xX62xX3bxX10xXexXf3xXexX5axX6xX15xX32xXf3xXexX5axXdxXf3xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xX6xX4xX1xXf3xX74xX6xX62xXf3xX1xX87xX15xX32xXf3xX89xX1xXdxX10xX15xXf3xX26xX6xX15xXf3xX15xX32xX62xX87xXdxXf3xX74xX10xX42xX2xXcd3xX111xX111xX2xXcd3xXccxX1xXexX74xXaxX12xX679xXabxX3xXc9xX62xX3bxX29cxXexX3xXexX5axX6xX15xX32xX3xXexX5axXabxX3xXbxX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX74xX86xX62xX3xX1xX138bxX15xX32xX3xX89xX1xXdxX29cxX15xX3xX26xX4cdxX15xX3xX15xX32xX2fxX30xXdxX3xX74xX7cxX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xXa2bxX29cxX62xX3xX89xX1x13e17xX87xX3xX5xX1612xX87xX98xX3xXbxX1xX6xX3xXexX1xX7cxX74xX3xX74xX18xXexX3xX4xX1xXe23xXexX3xX74xX86xX62xX3xX1xX138bxX15xX32xX3xXexX5axX87xX15xX32xX3xXbxX1xX2b1xX15xX32xX3xX89xX1xX65xX4xX1xX3xX7x10d25xX3xX89xX1xXdxX29cxX15xX3xX22xX4cdxX15xX3xX22xX5bxXexX3xX15xX32xX30xXccxX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX26xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2bxX32xX8bxXdxX3xX15xX1xX86xX3xX1axXde0xX15xX3xX32xXdxXcbxX15xX3xX74xX86xX3xX1axX1bxXbxX3xX4xX72xX6xX3xX32xXdxX6xX3xX1axX15fxX15xX1xX3xXexX5axX890xXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xX15xX32xX87xXdxXf3xX15xX1xX6xXf3xX54xX87xX15xXf3xX32xXdxX6xX15xXf3xX74xX6xXf3xX54xX10xXbxXf3xX4xX62xX6xXf3xX32xXdxX6xXf3xX54xXdxX15xX1xXf3xXexX5axX10xX42xX2xXcd3xX111xX113xX113xX769xXccxX1xXexX74xXaxX12xX0xXdxX74xX32xX3xX7xX5axX4xX9xXaxX42xX74xX10xX54xXdxX6xX42xX2xX112xX113xX42xX15xX10xX10axX7xX42xX2xX182xX183xX183xX42xX2xX183xX769xX54xX190xX2xX112xX183xX190xX183xX113xXexX111xX190xX182xX120xX190xX5xX113xXccxX198xXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX3xX1axX1bxXbxX3xX15xX1fxXdxX3xX22xX23xXexX3xX26xX27xXdxX3xX22xX2bxX4xX3xXexX2fxX30xX15xX32xX3xX22xX35xX15xX32xX3xX4xX3axX3bxX3xX3dxX6xX15xX1xXaxX3xX42xX12xX0xX42xX6xX12xX0xX54xXdxX26xX12xX0xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXa2bxX32xX8bxXdxX3xX15xX1xX86xX3xX1axXde0xX15xX3xX32xXdxXcbxX15xX3xX74xX86xX3xX1axX1bxXbxX3xX4xX72xX6xX3xX32xXdxX6xX3xX1axX15fxX15xX1xX3xXexX5axX890xXaxX3xX1xX5axX10xX26exX9xXaxX42xXbxX1xX87xX15xX32xXf3xXexX1xX62xX3bxX42xX15xX32xX87xXdxXf3xX15xX1xX6xXf3xX54xX87xX15xXf3xX32xXdxX6xX15xXf3xX74xX6xXf3xX54xX10xXbxXf3xX4xX62xX6xXf3xX32xXdxX6xXf3xX54xXdxX15xX1xXf3xXexX5axX10xX42xX2xXcd3xX111xX113xX113xX769xXccxX1xXexX74xXaxX12xXa2bxX32xX8bxXdxX3xX15xX1xX86xX3xX1axXde0xX15xX3xX32xXdxXcbxX15xX3xX74xX86xX3xX1axX1bxXbxX3xX4xX72xX6xX3xX32xXdxX6xX3xX1axX15fxX15xX1xX3xXexX5axX890xX0xX42xX6xX12xX0xX42xX7xXexX5axX87xX15xX32xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX12xX233xX1xX8bxX15xX32xX3xX4xX4a1xX15xX3xXc9xX62xX65xX3xX15xX1xXdxX61xX62xX3xX74xX86xX62xX3xX7xXa50xX4xX98xX3xX4xX1xX72xX3xX15xX1xX3axX15xX3xX4xX1x13436xX3xX89xX29cxXexX3xX1xX2dbxXbxX3xX7xX2cbxX3xX5bxX74xX3xX65xXbxX3xX4xX72xX6xX3xX32xe307xX3xX26xX27xXdxX3xX1axX138bxX3xX15xX18xXdxX3xXexX1xX5bxXexX3xX1axX6axX3xX22xXdxX29cxX15xX3xXexf88dxX15xX32xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX29cxXexX3xX15xX1xX28dxX3xXexX1xX86xX15xX1xX3xX15xX1xX1016xX15xX32xX3xX89xX1xX8bxX15xX32xX3xX32xXdxX6xX15xX3xX4xX58xX3x1379exX3xX15xX32xX1x1267exX6xX3xXexX5axX87xX15xX32xX3xX15xX1xX86xX0xX42xXbxX12xX0xX42xX54xXdxX26xX12xX0xX42xX5xXdxX12xX0xX42xX62xX5xX12xX0xX54xXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX5axXaxX12xX0xX42xX54xXdxX26xX12xX0xX42xX54xXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX47dxX87xX62xX5axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX87xX3xX83axe489xX83axX0xX42xXbxX12