Sở TN&MT Hà Tĩnh xác định nguyên nhân bước đầu khiến thủy sản chết hàng loạt
(Baohatinh.vn) - Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa có báo cáo về hiện tượng thủy sản chết bất thường trên địa bàn Hà Tĩnh vừa qua. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do bèo tây bị chết tích tụ lắng xuống sông sản sinh nhiều loại khí độc dẫn đến thủy sản chết hàng loạt.
2e5cx4110xc475x93cdx87fdx5e6fxb637x3ba7x3b13xX7x9f34x9531x66f6x4128x48f4x8543xX5x59ebxXaxc629x6107xaa77xX3xXcx90c5x301cx7721xXcxX3xa242xa36bxX3xXcxb109xb74exX1xX3x7cbdxbb3exX4xX3x5a30x5e22xX21xX1xX3xX21x8438x5abdx497dx689axX21xX3xX21xX1x4070xX21xX3xab0dx5636x4581xX4xX3xX28x52acxX2fxX3x9be4xX1xXdxb873xX21xX3xXexX1xac8exX30xX3xX7x6d69xX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5x63f9xb3b0xXexX0x80fbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6x6dc9xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3x60aaxb70axX6xX3xX4x309fxX3xX39xX25xX5cxX3xX4xX25xX5cxX3xX86x6ea3xX3xX1xXdx7b85xX21xX3xXexX3axbc16xX21xX2exX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xaa18xXexX3xXexX1xX3ax3a07xX21xX2exX3xXex5285xX31xX21xX3xX28xX29xX6xX3xX39xX1dxX21xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX86xX87xX6xX3x87f7xX2fxX6x73ffxX3xX17xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX6xX21xX3xX28xX3fxX2fxX3xX28xX3axX9fxX4xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX5xX1dxX3xX72xX5cxX3xX39x4bbbxX5cxX3xXexX36xX30xX3xX39xX29xX3xX4xX1xX45xXexX3xXex4202xX4xX1xX3xXex5d4axX3xX5x91ffxX21xX2exX3xX24xX2fx8b1dxX21xX2exX3xX7x656axX21xX2exX3xX7xX4exX21xX3xX7xXdxX21xX1xX3xX21xX1xXdxX96xX2fxX3xX5xX5cxX5dxXdxX3xX42xX1xX113xX3xX28x4dc0xX4xX3xX72xb4e3xX21xX3xX28xX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9560xX5cxX72xX30xX3xXbx424cxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdx4f61xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax6b49xXdxX72xXexX1x3c07xX3x9851xX2x35aaxXbxX24x3ef6xX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1a4xX3x8de2xX2xb07exXbxX24xX1abxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX60xX60xXdxXd8xX39xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXd8xX86xX21xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2x43edx5a6axX1a6xX60xX2xX2xX1b7xX72xX1a8xX2xX1a8xX1a8xX1dfx734fxX1a6xXexX2xX1dfxb69dxX1ebxX5xX1a8x7e7exX2xX1b5xX2xX72xX1a8xX2xX1b5xX1b7xX1a6xX1dfxX1dexXexX1dex5b49xX1dfxX1a6xX1b7xX5xX1b7xXd8xaf8bxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX5cxX21xXaxX12xX1cxXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xXb2xXexX3xXexX1xX3axXb8xX21xX2exX3xXexX5dxXdxX3xX24x81e1xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX13x3302xX21xX3xac83xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX1cxX1dxX3xX1f4xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1x8fa0xX3xX86xX1dxX5cxX3xX21xX2exX1dxX30xX3xX1f0xX60xX1dexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xXcxXbdxX3axX3bxX4xX3xXex3e54xX21xX1xX3xXexXbdxX5dxX21xX2exX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xXb2xXexX3xXexX1xX3axXb8xX21xX2exX3xXexX5dxXdxX3xX4xX25xX4xX3xX28xX29xX6xX3xXbxX1xX3axX2a7xX21xX2exX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX1cxX1dx7e7dxX3xXcxbb7axX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX325xX3xX17bx8f85xX185xX3x3afcxX2fxX30xX31xX21xX3xX86xX1dxX3xX17bxX6xX21xX3xcbc1xX143xX4xX325xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX28xX29exX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX4xX1xX8bxX21xX2exX3xX86xX1dxX5cxX3xX4xX2fxX143xX4xX3xX42xX1xX4exX5cxX3xX7xX25xXexX325xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX3xXbxX1xX36xX21xX3xXexX113xX4xX1xX3xX86xX1dxX3xX21xX1x5f64xX21xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX6xX21xX3xX28xX3fxX2fxXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX28xX8bxX325xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX28xX29exX3xX4xX1xc265xX3xX28xX5dxX5cxX3xXcxXbdxX2fxX21xX2exX3xXexX36xX185xX3x5f31xX2fxX6xX21xX3xXexXbdxX11bxX4xX3xXexX1dxXdxX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX86xX1dxX3xX185xX126xXdxX3xXexXbdxX3axXb8xX21xX2exX3xX5xXb2xX30xX3xX2xX202xX3xX185xX147xX2fxX3xX21xX3axX3bxX4xX3xXexX5dxXdxX3xX1dexX3xX86xX29xX3xXexXbdxX113xX325xX3xX2ex5fa7xX185xX1a4xX3xX328xX1xX113xX6xX3xX72xX3axX3bxXdxX3xX175xX6xXbdxX6xX3x59f8xc2dexX3xX448xXdxX9axX185xX3xX2aaxXexXbdxX31xX21xX3xX7xX126xX21xX2exX3xX448xX449xX3xX448xXdxX9axX185xX2bdxX3xX2xX1dfxX3xX185xX147xX2fxX3xXexX5dxXdxX3xX202xX3xX86xX29xX3xXexXbdxX113xX1abxX3xXbxX1xX113xX6xX3xXexXbdxX31xX21xX3xX175xX6xXbdxX6xX3xX448xX449xX3xX448xXdxX9axX185xX3xX5xXb2xX30xX3xX1b5xX3xX185xX147xX2fxX3xXexX5dxXdxX3xX1ebxX3xX86xX29xX3xXexXbdxX113xXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xX3xXbxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX185xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX72xXexX1xX1a4xX3xX1a6xX2xX1a8xXbxX24xX1abxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1a4xX3xX1b5xX2xX1b7xXbxX24xX1abxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX60xX60xXdxXd8xX39xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXd8xX86xX21xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2xX1dexX1dfxX1a6xX60xX2xX2xX1b7xX72xX1a8xX2xX1a8xX2xX1a6xX1b5xX1dfxXexX1f0xX1b5xX1f0xX202xX5xX1ebxX1f4xX2xX1b5xX2xX72xX1a8xX2xX1b5xX1b7xX1a6xX1b5xX1a6xXexX202xX1dfxX1a6xX1dexX1b7xX5xX1b7xXd8xX209xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX5cxX21xXaxX12x9fc8xX5cxX3xX1xX5dxX21xX3xX1xX25xX21xX3xX21xX31xX21xX3xX39xX103xX5cxX3xXexX36xX30xX3xX39xX29xX3xX4xX1xX45xXexX3xX86xX1dxX3xXbxX1xX36xX21xX3xX1xX4axX30xX325xX3xXexX113xX4xX1xX3xXexX118xX3xX5xX11bxX21xX2exX3xX24xX2fxX121xX21xX2exX3xX7xX126xX21xX2exXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xX3f3xX2fxX6xX3xXbxX1xX36xX21xX3xXexX113xX4xX1xX3xX86xX1dxX3xXexX1xX2fxX3xXexX1xX393xXbxX3xX4xX25xX4xX3xXexX1dxXdxX3xX5xXdxX9axX2fxX3xX5xXdxX31xX21xX3xXd5xX2fxX6xX21xX325xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX28xX29exX3xX28xX3axX6xX3xXbdxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX1xX4exXdxX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xXb2xXexX3xXexX1xX3axXb8xX21xX2exX3xXexXbdxX31xX21xX3xX28xX29xX6xX3xX39xX1dxX21xX3xXexX3e3xX21xX1xXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX28xX8bxX325xX3xXexX1xXb8xXdxX3xX2exXdxX6xX21xX3xXd5xX2fxX6xX325xX3xXexXbdxX31xX21xX3xX7xX126xX21xX2exX3xX17xX2exX1xX103xX21xX3xX4xX8bxX3xXbdxXb2xXexX3xX21xX1xXdxX96xX2fxX3xX39xX103xX5cxX3xXexX36xX30xX325xX3xX28x8383xX4xX3xX39xXdxX9axXexX3xXexXbdxX3axX3bxX4xX3xX28xX9fxXexX3xX185xX3axX6xX3xX5x97efxX3xX185xX3bxXdxX3xX28xX36xX30xX325xX3xX39xX103xX5cxX3xXexX36xX30xX3xXbxX1xX4axX3xX2exX3fxX21xX3xX42xX113xX21xX3xX185xX6f9xXexX3xX7xX126xX21xX2exX325xX3xXd5xX2fxX25xX3xXexXbdxX2e7xX21xX1xX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXbdxX3axX14xX21xX2exX3xX28xX29exX3xX5xX1dxX185xX3xXex8de0xX21xX2exX3xX1xX1dxX185xX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xXb2xXexX3xX1x5f8bxX2fxX3xX4xX2a7xX3xXexXbdxX5cxX21xX2exX3xX21xX3axX3bxX4xXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xX3xXbxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX185xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXexX1xX2fxX185xX39xX3xXdxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX72xXexX1xX1a4xX3xX1a6xX2xX1a8xXbxX24xX1abxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1a4xX3xX1b5xX2xX1b7xXbxX24xX1abxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX60xX60xXdxXd8xX39xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXd8xX86xX21xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2xX1dexX1dfxX1a6xX60xX2xX1b7xX1f0xX72xX1a6xX1b7xX202xX1dfxX1b7xX1dfxX2xXexX1ebxX1f0xX202xX1dfxX5xX1a8xX1f4xX2xX1b5xX2xX72xX2xX2xX1dfxX1b5xX1dfxX1dfxX1a6xXexX1ebxX1ebxX1f0xX1a6xX2xX5xX1b7xXd8xX209xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX5cxX21xXaxX12xbf10xX3xXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX13xX2a7xX21xX3xX2aaxXcxX1xX5dxX4xX1xX3xX1cxX1dxX2bdxX325xX3xX4xX25xX3xX28xX3axX9fxX4xX3xX21xX2fxX126xXdxX3xX1dfxX3xX1f4xX3xX1b5xX3xX21xX757xX185xX3xX4xX1xXb8xX3xX28xX45xX21xX3xXcxX45xXexX3xX17xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX28xX25xX21xX3xX28x444bxX3xXexX1xX2fxX3xX1xX5cxX5dxX4xX1xX3xX21xX1xX3axX21xX2exX3xX39xX29xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xX5bcxX5cxX3xX1xX5dxX21xX3xX1xX25xX21xX3xX21xX31xX21xX3xX39xX103xX5cxX3xXexX36xX30xX3xX39xX29xX3xX4xX1xX45xXexX3xX86xX1dxX3xXbxX1xX36xX21xX3xX1xX4axX30xX325xX3xXexX113xX4xX1xX3xXexX118xX3xX5xX11bxX21xX2exX3xX24xX2fxX121xX21xX2exX3xX7xX126xX21xX2exX325xX3xX5xX1dxX185xX3xXexX757xX21xX2exX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xXd5xX2fxX25xX3xXexXbdxX2e7xX21xX1xX3xXexXbdxX6xX5cxX3xX28xb382xXdxX3xX21xX1xXdxX9axXexX3xXexXbdxX5cxX21xX2exX3xX21xX3axX3bxX4xX325xX3xX72xX147xX21xX3xX28xX45xX21xX3xXd5xX2fxX25xX3xXexXbdxX2e7xX21xX1xX3xXbxX1xX36xX21xX3xX1xX4axX30xX3xX1xX76fxX2fxX3xX4xX2a7xX325xX3xXbxX1xX36xX21xX3xX1xX4axX30xX3xXexX3fxX21xX2exX3xX28xX25xX30xX325xX3xX5xX1dxX185xX3xX4xX1xX5cxX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX5cxX24xX30xX3xX1xX449xX6xX3xXexX6xX21xX3xXexXbdxX5cxX21xX2exX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX2exXdxX4exX185xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX86xX1dxX3xX42xb702xX5cxX3xXexX1xX10xX5cxX3xX185xX143xXexX3xX7xX121xX3xX5xX5cxX5dxXdxX3xX42xX1xX113xX3xX28xX143xX4xX3xX24xX2fxXb2xXexX3xX1xXdxX9axX21xX325xX3xX4xX1xX4axX3xX30xX45xX2fxX3xX5xX1dxX3xX19xX31xXexX6xX21xX3xX2aaxX17bxX1cxX1b5xX2bdxX325xX3xX13xX2fxX21xXbxX1xX2fxX6xX3xX1cxX30xX72xXbdxX5cxX3xX2aaxX1cxX1ebxX13xX2bdx9218xX3xX5xX1dxX185xX3xX4xX1xX5cxX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX4xX8bxX3xX185xa5f9xXdxXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xX175xX31xX21xX3xX4xX5dxX21xX1xX3xX28xX8bxX325xX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX5xX710xX3xXexX87xX3xX4xX25xX4xX3xX42xX1xX2fxX3xX86x5b96xX4xX3xX28xX97axX3xX86xX96xX3xX28xX36xX30xX3xX39xX29xX3xXexX113xX4xX1xX3xXexX118xX3xX5xX5dxXdxX3xX5xX1dxX185xX3xXexX757xX21xX2exX3xX1xX1dxX185xX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX6f9xX21xX3xX5xX2a7xX3xX5x4f74xX21xX2exX325xX3xX42xX45xXexX3xX1xX9fxXbxX3xX4xX1xXb2xXexX3xX1xX76fxX2fxX3xX4xX2a7xX3xX72xX147xX21xX3xX28xX45xX21xX3xX1xX1dxX185xX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX5cxX24xX30xX3xX1xX449xX6xX3xXexX6xX21xX3xXexXbdxX5cxX21xX2exX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX2exXdxX4exX185xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX325xX3xX2exX36xX30xX3xXbdxX6xX3xX1xXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xXexX1xX4axX30xX3xX1xX4exXdxX3xX7xX4exX21xX3xX39xX29xX3xX21xX2exX5dxXexX3xX2aaxXexX1xXdxX45xX2fxX3xX126xX3xX24xX30xX2bdxX3xX72xX147xX21xX3xX28xX45xX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xXb2xXexX3xXexX1xX3axXb8xX21xX2exX3xX86xX1dxX3xX28xX435xX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xX3xXbxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX12xX0xXdxX185xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX21xXexX10xXbdxXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxX19fxXdxX72xXexX1xX1a4xX3xX1a6xX2xX1a8xXbxX24xX1abxX3xX1xX10xXdxX2exX1xXexX1a4xX3xX1b5xX2xX1b7xXbxX24xX1abxXaxX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1a4xX60xX60xXdxXd8xX39xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX21xX1xXd8xX86xX21xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2xX1dexX1dfxX1a6xX60xX2xX2xX1b7xX72xX1a8xX2xX1a8xX1a8xX1b5xX2xX1dexXexX202xX1a8xX1a8xX1b7xX5xX1a6xX1f4xX2xX1b5xX2xX72xX1a8xX2xX1b5xX1b7xX202xX1ebxX1ebxXexX1dexX1ebxX1b7xX1b5xX1f0xX5xX1b7xXd8xX209xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX5cxX21xXaxX12xX448xX5cxX1dxX21xX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX4xX4axX6xX3xb2afxXdxX9axX21xX3xX17xX2exX1xXdxX31xX21xX3xX4x460bxX2fxX3xX21xX2fxX126xXdxX3xXexXbdxX435xX21xX2exX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX2xX3xX4xX710xX21xX2exX3xX28xX29exX3xXexXbdxXa97xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX86xX96xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX3xX28xX8dexX3xXbxX1xX36xX21xX3xXexX113xX4xX1xX3xXexX2e7xX185xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX1xX4exXdxX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX39xXb2xXexX3xXexX1xX3axXb8xX21xX2exX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xXcxXbdxX3axX3bxX4xX3xX28xX8bxX325xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX4xX710xX21xX2exX3xX28xX29exX3xXexXdxX45xX21xX3xX1xX1dxX21xX1xX3xXd5xX2fxX6xX21xX3xXexXbdxX11bxX4xX3xX185xX126xXdxX3xXexXbdxX3axXb8xX21xX2exX3xX4xX1xXb2xXexX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX21xX3axX3bxX4xX3xXexXbdxX31xX21xX3xX7xX126xX21xX2exX3xX17xX2exX1xX103xX21xX3xXexXbdxX5cxX21xX2exX3xX21xX757xX185xX3xX1ebxX1b7xX2xX1f0xX3xX86xX1dxX3xX28xX3fxX2fxX3xX21xX757xX185xX3xX1ebxX1b7xX2xX1dexX325xX3xX42xX45xXexX3xXd5xX2fxX4exX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xXb2xX30xX1a4xX3xX3f3xX2fxb8bbxX3x7ae4xXdccxX60xX1ebxX1b7xX2xX1f0xX325xX3xXexX5dxXdxX3xX175xX6xXbdxX6xX3xX448xX449xX3xX448xXdxX9axX185xX1a4xX3xX1xX1dxX185xX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX175xbabaxX5bcxX3xX86xX3axX9fxXexX3xX1ebxX325xX1dfxX3xX5xX3fxX21xX325xX3xX17bxXdf2xX5bcxX3xX86xX3axX9fxXexX3xX1ebxX325xX1a8xX3xX5xX3fxX21xX1abxX3xXd5xX2fxXdcaxX3xXdccxXc9exX60xX1ebxX1b7xX2xX1f0xX325xX3xX4xX8bxX3xX1xX1dxX185xX3xX5xX3axX9fxX21xX2exX3xX328xX1xX5cxXexXbxX1xX6xXexX3xX86xX3axX9fxXexX3xX2xX325xX1f0xX202xX3xX5xX3fxX21xX3xX7xX5cxX3xX86xX3bxXdxX3xX3f3xX17bxXc9exX17xX3xX1b7xX1f0xX1a4xX1ebxX1b7xX2xX1a8xX60xX175xXcxX17xX19xXcxXd8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX5cxX72xX30xXaxX12xXcxX87xX3xX21xX1xX76fxX21xX2exX3xX42xX45xXexX3xXd5xX2fxX4exX3xXexXbdxX31xX21xX3xX4xX1xX5cxX3xXexX1xXb2xX30xX325xX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX7xX126xX21xX2exX3xX17xX2exX1xX103xX21xX3xX28xX29exX3xX39xX29xX3xX126xX3xX21xX1xXdx3c0axX185xX3xX39xX14xXdxX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX1dxX21xX1xX3xXbxX1xX3fxX21xX3xX1xX76fxX2fxX3xX4xX2a7xXd8xX0xX60xXbxX12xX0xX72xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX72xXbdxX10xX5xX6xXexX10xX72xXaxX12xX0xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xXcxXdxX21xX3xX5xXdxX31xX21xX3xXd5xX2fxX6xX21xX1a4xX0xX60xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xX0xX2fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1f4xXexX1xX2fxX185xX39xX1f4xX6xX21xX72xX1f4xX7xX6xXbxX5cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17bxX1xX2fxX30xX31xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX325xX3xXexX2e7xX185xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xXbdxX10xaee3xX9xXaxX60xX21xX5cxX21xX2exX1f4xX21xX2exX1xXdxX10xXbxX60xX4xX1xX2fxX30xX10xX21xX1f4xX2exXdxX6xX1f4xX5xX6xX30xX1f4xX185xX6xX2fxX1f4xXexXdxX185xX1f4xX21xX2exX2fxX30xX10xX21xX1f4xX21xX1xX6xX21xX1f4xXexX1xX2fxX30xX1f4xX7xX6xX21xX1f4xX4xX1xX10xXexX1f4xX1xX6xX21xX2exX1f4xX5xX5cxX6xXexX1f4xX5cxX1f4xX1xX6xX1f4xXexXdxX21xX1xX60xX2xX202xX1f0xX1dexX1dfxX2xXd8xX1xXexX185xXaxX12xX0xXdxX185xX2exX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX60xX185xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX1ebxX1b7xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2xX1dexX1dfxX1a6xX60xX2xX1b7xX1a8xX72xX1dfxX2xX1ebxX1b5xX1a6xX1a8xX1a8xXexX1dexX1dexX2xX5xX1dfxX1f4xX2xX1dfxX1a8xX72xX1dfxX2xX2xX1ebxX1dexX1ebxX202xXexX2xX1dexX1b7xX1a6xX5xX202xX1f4xX2xXd8xX209xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX86xX12xX0xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17bxX1xX2fxX30xX31xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX325xX3xXexX2e7xX185xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xXaxX3xX1xXbdxX10xXf7fxX9xXaxX60xX21xX5cxX21xX2exX1f4xX21xX2exX1xXdxX10xXbxX60xX4xX1xX2fxX30xX10xX21xX1f4xX2exXdxX6xX1f4xX5xX6xX30xX1f4xX185xX6xX2fxX1f4xXexXdxX185xX1f4xX21xX2exX2fxX30xX10xX21xX1f4xX21xX1xX6xX21xX1f4xXexX1xX2fxX30xX1f4xX7xX6xX21xX1f4xX4xX1xX10xXexX1f4xX1xX6xX21xX2exX1f4xX5xX5cxX6xXexX1f4xX5cxX1f4xX1xX6xX1f4xXexXdxX21xX1xX60xX2xX202xX1f0xX1dexX1dfxX2xXd8xX1xXexX185xXaxX12xX17bxX1xX2fxX30xX31xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX325xX3xXexX2e7xX185xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX3xX14xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xX13xX25xX21xX2exX3xX21xX6xX30xX3xX2aaxX2xX2xX60xX1dexX2bdxX325xX3xXc9exXdxX9axX21xX3xX17xX2exX1xXdxX31xX21xX3xX4xXcabxX2fxX3xX21xX2fxX126xXdxX3xXexXbdxX435xX21xX2exX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX2xX3xX28xX29exX3xX4xXacexX3xX28xX5cxX1dxX21xX3xX4xX1xX2fxX30xX31xX21xX3xX2exXdxX6xX3xX4xX4axX6xX3xXcxXbdxX2fxX21xX2exX3xXexX36xX185xX3xX3f3xX2fxX6xX21xX3xXexXbdxX11bxX4xX3xX185xX126xXdxX3xXexXbdxX3axXb8xX21xX2exX3xX86xX1dxX3xX39xX9axX21xX1xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX185xXdxX96xX21xX3xX175xX11bxX4xX3xXexXbdxXa97xX4xX3xXexXdxX45xXbxX3xX86xX1dxX5cxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX5xXb2xX30xX3xX185xX147xX2fxX3xX28xX8dexX3xXbxX1xX36xX21xX3xXexX113xX4xX1xX3xXexX2e7xX185xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX2exX36xX30xX3xXbdxX6xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXd8xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX86xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXexXbdxX3axX14xX21xX2exX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXcxX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX21xX8bxXdxX3xX2exX2e7xX3xX86xX96xX3xX1xXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX3xX21xX2fxX126xXdxX3xX5xX435xX21xX2exX3xX39xX103xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXex3dcbxXaxX3xX1xXbdxX10xXf7fxX9xXaxX60xX21xX5cxX21xX2exX1f4xX21xX2exX1xXdxX10xXbxX60xX4xX1xXdxX1f4xX4xX2fxX4xX1f4xXexXbdxX2fxX5cxX21xX2exX1f4xX4xX1xXdxX1f4xX4xX2fxX4xX1f4xXexX1xX2fxX30xX1f4xX7xX6xX21xX1f4xX1xX6xX1f4xXexXdxX21xX1xX1f4xX21xX5cxXdxX1f4xX2exXdxX1f4xX86xX10xX1f4xX1xXdxX10xX21xX1f4xXexX2fxX5cxX21xX2exX1f4xX4xX6xX1f4xX21xX2fxX5cxXdxX1f4xX5xX5cxX21xX2exX1f4xX39xX10xX1f4xX4xX1xX10xXexX1f4xX1xX6xX21xX2exX1f4xX5xX5cxX6xXexX60xX2xX202xX1f0xX1f0xX1f0xX1b5xXd8xX1xXexX185xXaxX12xX0xXdxX185xX2exX3xX7xXbdxX4xX9xXaxX60xX185xX10xX72xXdxX6xX60xX2xX1ebxX1b7xX60xX21xX10xX19fxX7xX60xX2xX1dexX1dfxX1a6xX60xX2xX1b7xX1a8xX72xX1dfxX1b7xX202xX1ebxX1a6xX1a8xX1ebxXexX1ebxX2xX1b5xX1b7xX5xX2xX1f4xX2xX1b5xX2xX72xX2xX2xX1dfxX1b5xX1dfxX1ebxX1b7xXexX1dexX1ebxX1a8xX1ebxX1a6xX5xX1b7xXd8xX209xXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX19xXcxX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX24xX25xX4xX3xX28xX29xX21xX1xX3xX21xX2exX2fxX30xX31xX21xX3xX21xX1xX36xX21xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX28xX3fxX2fxX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xXexX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX72xXdxX86xX12xX0xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXexXbdxX3axX14xX21xX2exX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXcxX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX21xX8bxXdxX3xX2exX2e7xX3xX86xX96xX3xX1xXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX3xX21xX2fxX126xXdxX3xX5xX435xX21xX2exX3xX39xX103xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX1304xXaxX3xX1xXbdxX10xXf7fxX9xXaxX60xX21xX5cxX21xX2exX1f4xX21xX2exX1xXdxX10xXbxX60xX4xX1xXdxX1f4xX4xX2fxX4xX1f4xXexXbdxX2fxX5cxX21xX2exX1f4xX4xX1xXdxX1f4xX4xX2fxX4xX1f4xXexX1xX2fxX30xX1f4xX7xX6xX21xX1f4xX1xX6xX1f4xXexXdxX21xX1xX1f4xX21xX5cxXdxX1f4xX2exXdxX1f4xX86xX10xX1f4xX1xXdxX10xX21xX1f4xXexX2fxX5cxX21xX2exX1f4xX4xX6xX1f4xX21xX2fxX5cxXdxX1f4xX5xX5cxX21xX2exX1f4xX39xX10xX1f4xX4xX1xX10xXexX1f4xX1xX6xX21xX2exX1f4xX5xX5cxX6xXexX60xX2xX202xX1f0xX1f0xX1f0xX1b5xXd8xX1xXexX185xXaxX12xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXexXbdxX3axX14xX21xX2exX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXcxX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX21xX8bxXdxX3xX2exX2e7xX3xX86xX96xX3xX1xXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX3xX21xX2fxX126xXdxX3xX5xX435xX21xX2exX3xX39xX103xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX1304xX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXbdxX5cxX21xX2exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX72xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXexXbdxX3axX14xX21xX2exX3xX17bxX1xXdxX3xX4xX118xX4xX3xXcxX1xX4axX30xX3xX7xX4exX21xX3xX1cxX1dxX3xXcxX20xX21xX1xX3xX17xX2exX2fxX30xXeb0xX21xX3xX17bxX126xX21xX2exX3xX1cxX5cxX1dxX21xX2exX325xX3xX1xXdxX9axX21xX3xXexX3axX9fxX21xX2exX3xX4xX25xX3xX4xX1xX45xXexX3xX1xX1dxX21xX2exX3xX5xX5cxX5dxXexX3xX4xX8bxX3xXexX1xX8dexX3xX5xX1dxX3xX72xX5cxX3xX185xX3axX6xX3xX5xX710xX325xX3xX21xX3axX3bxX4xX3xX39xX29xX3xX21xX2ex81efxXexX3xX1xX8bxX6xX3xX21xX1xX6xX21xX1xX3xX42xX1xXdxX45xX21xX3xX4xX1xX5cxX3xX185xX126xXdxX3xXexXbdxX3axXb8xX21xX2exX3xXexX1xX6xX30xX3xX28xX97axXdxX3xX28xX143xXexX3xX21xX2exX143xXexX325xX3xX4xX25xX3xX39xX29xX3xX7xX121xX4xX3xX21xX3axX3bxX4xXd8xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX72xXdxX86xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX2fxX5xX12xX0xX72xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbdxXaxX12xX0xX60xX72xXdxX86xX12xX0xX60xX72xXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb9fxX2fxXexX1xX5cxXbdxXaxX12xX1cxX76fxX2fxX3xXcxXbdxX2fxX21xX2exX0xX60xXbxX12
Hữu Trung