Sao lại phải có hội phụ huynh?
Tiền từ việc lạm thu đang đi qua một đường cong mềm mại...
734axec35xc939x7db5x8b43xdcf8x88efxe2a4xee44x8b42xf0fdx8f4exbe1exbbf2xe57bx8e0cxXbxXcxX5xX4xX9xX7xX3xd797xe700xb292xba33xX19xX6xX7xXexd5ebxX4xX9xX17xXcxX7xX3xX5xX18xX9xX18xa4d5xX4xX5xX6xX7xac4dxX2exd065x8bd7xX2x825fxX7xb609xb95bxX18xc8fcxX3xX17xce17xX4xX3xXexX1x953exX4xX3xX16xa0d3xX3xX1xd98fxX4xX3xXexX1x7da9xX3xX1x9776x96a0xXaxX1xf2a3xX0xab0dxX1xX2xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXex90a4xXcxX18xX5xX7xX35xX1exX4x878cxXaxX3xX9xedcbxX3x8701xX4x7814xX16xX3xX17xX3bx83e5xX3xX9xX1xX4fxX3x8d36xX18xXax89bbxX3xX7fxX4xX3xaf0dxX4fxX18xX3xX79xX47xX9xX3xX7fxbbf8x919cxXaxX82xX3xX16xX38xXaxX82xX3xX79xX6cxX79xX3xX79xX3bxX4xbca8xXa1xXa1xX0xX55xXexX35xX0xX9xX18xX8xX17xXcxX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xdbf1xX4xX82xX4fx90bcxXcxX7xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX79xX18xXbaxX82xX4xXaxX29xX17xXcxXb6xX9xaabdxX3xX18xX4fxX9xX38xa1bcxX3xX79xX18xXbaxX82xX4xXaxX29xXbaxX4xX82xX1xX9xXd0xX3xX18xX4fxX9xX38xXd6xX7xX35xX0xX9xX8xX38xX5xX50xX35xX0xX9xXbaxX35xX0xX9xX5xX35xX0xX4xX79xX82xX3xX19xXbaxX16xX6xX7xX1xX9xX9xXexXd0xX55xX55xX4xXa1xX8xX18xX38xX1xX18xX9xX4xXaxX1xXa1xX72xXaxX55xXaxXcxde79xX19xX55xX2xX33x80c1x96d2xX55xX33xX33xX5xX30xX2xc562xX30xX123xX2exX30xX9xX31xe384xX2xX123xX17xX132xXa1x8909xXexX82xX7xX3xX18xX17xX9xX6xX7xX19xX18xX38xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX16xX38xX3xX1xX38xX4xX3xXexX1xX4fxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX7xX3xX55xX35xX0xX55xX9xX5xX35xX0xX55xX9xXbaxX35xX0xX9xXbaxX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXb6xX4xX82xX16xX18xXexX9xX4xX38xXaxX7xX35xX0xX9xX5xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexa453xX18xXexX9xX4xX38xXaxX7xX35xebcfxX4xXaxX1xX3xX1x734dxX18xX3xcc0bxf2b5xaa9bxX3x8cb8xX1exX1exa054xX0xX55xXexX35xX0xX55xX9xX5xX35xX0xX55xX9xXbaxX35xX0xX55xX9xX8xX38xX5xX50xX35xX0xX55xX9xX18xX8xX17xXcxX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexcce0xX38xX5xX50xX7xX35xX1exf139xX4xX3xdf54xX1xX1ddxXaxX82xX3xX79xX4fxaf37xXaxX3xX82xX1a2xX4xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX17x7aacxX3xd7dcxX16xe0d6xXaxX1xX3xX9xX18xX50xX3xXaxX1e8xX4xX3xX5xX207xX4xaa1bxX3xX16x75a2xX18xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX9xXbaxX38xXaxX82xX3xX72xX4xX74xX16xX3xX9xX1xX4fxX3xX16xX20bxX16xX3xX1e0xX1xX38xX40xXaxX3xXexX1xde3bxX3xX9xXbaxe7baxXaxX3xX9xXbaxX91xX4xX3xXbaxaaacxX4xX3xXdxX4fxX1e8xXaxX82xX3xXaxX1xX90xX3xXaxX82xX90xX91xX4xX3xX9xX18xX3xX9xX1xX90xX91xXaxX82xX3xX82xX1a2xX4xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX1exX1ddxX4xX3xX9xX1xd103xX16xX3xX9xX1xd963xX50xX3xX9xX4xX6cxXaxX3xX9xX70xX3xX72xX4xX74xX16xX3xX17xX3bxX79xX3xX9xX1xX4fxX3xX7fxX18xXaxX82xX3xX7fxX4xX3xX87xX4fxX18xX3xX79xX47xX9xX3xX7fxX90xX91xXaxX82xX3xX16xX38xXaxX82xX3xX79xX6cxX79xX3xX79xX3bxX4xX3xX9xX70xX3xX9xf907xX4xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX87xX4fxX18xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX9x989cxX4xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xae28xX44xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX7fxX4xX3xX9xX1xbc7dxXaxX82xX3xX79xX207xX3xX79xX6cxX79xX3xX79xX3bxX4xX3xX7fxX4xX3xX16xX38xXaxX82xX3xX87xX4fxX18xX3xX16xX20bxX4xX3xX82xX1a2xX4xX3xX17xX207xX3xX209xX19xX28fxX3xX7fxb144xXaxX82xX3xX9xX1xX4fx9cdcxXaxX21axX3xX72xX207xX3xX209xX9xX28fxX3xXaxX82xX4fxX50xX74xXaxX21axX3xX16xX21dxX18xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xXa1xX0xX55xXexX35xX0xX9xX18xX8xX17xXcxX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xX5xX9xX8xX17xXaxX7xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX11exX4xX5xX9xX1xXd0xX3xX2exX132xd747xXa1xX2xX2xX33xXexXdxXd6xX3xXb6xX17xX38xX18xX9xXd0xX3xX17xXcxXb6xX9xXd6xX7xX35xX0xX9xX8xX38xX5xX50xX35xX0xX9xXbaxX35xX0xX9xX5xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX11exX4xX5xX9xX1xXd0xX3xX2xX31xX30xXa1xX2xX2xX33xXexXdxXd6xX7xX35xX0xX4xX79xX82xX3xX19xXbaxX16xX6xX7xX1xX9xX9xXexXd0xX55xX55xX4xXa1xX8xX18xX38xX1xX18xX9xX4xXaxX1xXa1xX72xXaxX55xXaxXcxX11exX19xX55xX2xX33xX123xX124xX55xX33xX33xX5xX30xX2xX12bxX30xX123xX2exX30xX9xX124xX2exX30xX124xX17xX2xXa1xX138xXexX82xX7xX3xX18xX17xX9xX6xX7xX19xX18xX38xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX18xX4xX3xX16xX38xX3xX1xX38xX4xX3xXexX1xX4fxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX7xX3xX55xX35xX0xX55xX9xX5xX35xX0xX55xX9xXbaxX35xX0xX9xXbaxX35xX0xX9xX5xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX11exX4xX5xX9xX1xXd0xX3xX2xX31xX30xXa1xX2xX2xX33xXexXdxXd6xX7xX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX193xX18xXexX9xX4xX38xXaxX7xX35xe77bxd8d2xXaxX3xX193xX4fxX50xXexXcxXbaxX19xX0xX55xXexX35xX0xX55xX9xX5xX35xX0xX55xX9xXbaxX35xX0xX55xX9xX8xX38xX5xX50xX35xX0xX55xX9xX18xX8xX17xXcxX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX19cxX207xX3xX209xX19xX28fxX3xX9xX28fxX3xXaxX82xX4fxX50xX74xXaxX21axX3xX294xX50xcba0xX3xX9xX1xXcxX38xX3xX16xX1xX21dxX3xX87xX4fxX18xXaxX3xX16xX21dxX18xX3xX79xX47xX9xX3xXaxX82xX90xX91xX4xX3xX9xX70xXaxX82xX3xX17xX207xX79xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xXaxX1xX90xX3xX9xX1ddxX4xX3xX17xX207xX3xX16xX20bxX16xX1xX3xX5xX4x969bxXaxX3xX7fxX3bxX9xX3xX1e0xX1xX20bxX16xX3xX16xX1xX38xX3xX72xX4xX74xX16xX3xX209xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX5xX20bxX79xX21axX4e1xX3xX209xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX1xX253xX4xX3xX7fx7ea7xX4fxX21axX3xX17xX207xX79xX3xX9xXbaxX20bxX4xX3xb787xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX4e1xX3xX9xX1xX207xX50xX3xX16xX1ddxXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX1exX1ddxX4xX3xXdxX4xXaxX3xX7fxX1e8xX3xX16xX20bxX16xX3xX8xX3bxXaxX3xX9xd0daxX79xX3xXbaxX18xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX1x9298xXexX3xXaxX207xX38xX4e1xX3xX8xX18xXaxX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX16xX21dxX18xX3xX17xX2fbxXexX4e1xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX7fxefb2xXaxX82xX3xXbaxX18xX3xXexX1xX40xXaxX3xX8xX4xX74xXaxX3xX17xX3bxX4xX3xX16xX20bxX16xX3xX87xX4fxX50xX494xX9xX3xX7fxbeabxXaxX1xX4e1xX3xX16xX20bxX16xX1xX3xX5xX3bxX50xX3xX1xX1a2xX16xX3xX16xX21dxX18xX3xX9xX1xX207xX50xX3xX16xX1ddxX3xX1xX18xX50xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xXa1xX3xdcc1xX4xX74xX16xX3xX7fxX294xX4fxX3xX9xXbaxX18xXaxX1xX3xX72xX2fbxX4xX3xX16xX20bxX16xX3xX8xX4xc7e5xX4fxX3xX1xX4xX74xXaxX3xX9xX4xX24axX4fxX3xX16xX28fxX16xX3xX9xXbaxX38xXaxX82xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX1xX1a2xX16xX3xX17xX3bxX4xX3xX16xX207xXaxX82xX3xX1xX4xX494xX79xX3xX9xX1xX294xX50xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xc087xa5b3xX3xX72xX1a2xXaxX82xX3xX16xX44xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX7fxX64cxX3xX1xX47xX4xX3xX7fxX21dxX3xX19xX5e5xX16xX3xX79xX3bxXaxX1xX3xX9xX35exXexX3xX9xX1xX64cxX3xX16xX1xX38xX3xXaxX1xdf6axXaxX82xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX1xX5acxXexX3xX16xX4cxX3xX9xX1xX64cxX3xX16xc69bxXaxX3xX1e0xX4xX494xXaxX3xXaxX82xX1xX605xX3xX7fxX90xX253xXaxX82xX3xXaxX1xX4xX24axXaxX3xX19xc1e3xX3xX9xXbax9e12xX3xX9xX1xX207xXaxX1xX3xX72xX1ddxX3xX72xX1a2xXaxX82xXa1xX3xX31exX24axXaxX3xX16xX1xd50bxXaxX82xX4e1xX3xX72xX4xX74xX16xX3xX9xX1xX4xX494xX9xX3xX9xX1xX552xXaxX3xX16xX21dxX18xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xXaxX207xX38xX4e1xX3xX9xX1xX59exX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX294xX50xX3xXaxX24axXaxX3xX79xX3bxXaxX1xX3xX5xX3bxXaxX3xX7fxX6cxX3xXdxX4fxX294xX9xX4e1xX3xX1e0xX4xX494xXaxX3xXaxX82xX1xX605xX4e1xX3xX9xX1xX35exX79xX3xX16xX1xX246xX3xX17xX207xX3xX1e0xX4xX74xXaxX3xXbaxX18xX3xX16xX1xX246xXaxX1xX3xX87xX4fxX50xX6cxXaxX3xX72xX207xX3xX9xX38xX207xX3xX20bxXaxX4e1xX3xX19xX701xX3xX1xX4xX74xX4fxX3xX87xX4fxX40xX3xX1xX253xXaxX3xXbaxX294xX9xX3xXaxX1xX4xX6cxX4fxXa1xX3xX633xX2fbxX4xX3xX19xX28fxX3xXexX1xX20bxX9xX3xX9xXbaxX4xX64cxXaxX3xX16xX21dxX18xX3xX79xX3bxXaxX82xX3xXdx7e70xX3xX1xX47xX4xX3xX1xX4xX74xXaxX3xXaxX18xX50xX4e1xX3xX9xX1xX59exX3xXaxX82xX18xX50xX3xX16xX1xcae4xX3xX72xX2fbxX4xX3xX79xX47xX9xX3xX8xX207xX4xX3xX72xX4xX494xX9xX3xX9xXbaxX24axXaxX3xX9xXbaxX18xXaxX82xX3xX16xX20bxX3xXaxX1xX552xXaxX3xX16xcaf5xXaxX82xX3xX7fxX90xX5acxX16xX3xXexX1xX40xXaxX3xX1xX357xX4xX3xX72xX207xX3xX16xX1xX4xX18xX3xX19xf452xX3xX79xX3bxXaxX1xX3xX79xX701xX3xX1e0xX1xX4xX494xXaxX3xXaxX1xX4xX6cxX4fxX3xX9xX1xX207xX50xX3xX16xX1ddxX4e1xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX1xX1a2xX16xX3xX8xX4fxX47xX16xX3xXexX1xX40xX4xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX16xX1xX7f2xXaxX1xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX633xX35exX50xX3xX9xX1xa64axX3xX7fxX4xX64cxX79xX3xX17xX3bxX4xX3xXdxXcxX79xX3xX16xX44xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX82xX59exX3xX16xX6e7xXaxX3xX9xX1xX4xX494xX9xX3xX7fxX64cxX3xX5xX4fxX50xX3xX9xXbaxX59exX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xXaxX1xX90xX3xX1xX4xX74xXaxX3xXaxX18xX50xX53xX3xX193xX6e7xXaxX3xX1e0xX4xX64cxX79xX3xX9xXbaxX18xX3xX8xX494xXexX3xX71cxXaxX3xX16xX21dxX18xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX4e1xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX1e0xX4xX74xXaxX3xX19xX4xXaxX1xX3xX1xX38xX3bxX9xX3xX16xX1xX38xX3xX9xXbaxX834xX3xX8xX20bxXaxX3xX9xXbaxX2d3xX53xX3x9710xX3xXaxX90xX2fbxX16xX3xXaxX82xX38xX207xX4xX4e1xX3xXaxX253xX4xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX1xX1a2xX16xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX44xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX8xX494xXexX3xX71cxXaxX3xX16xX21dxX18xX3xXaxX1xX207xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX9xX1xX90xX91xXaxX82xX3xX7fxX90xX5acxX16xX3xX1a7xX1x794bxXaxX82xX3xX633xX74xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX18xXaxX3xX9xX38xX207xXaxX3xX9xX1xX28fxX16xX3xXexX1xbd52xX79xX3xX16xX21dxX18xX3xX16xX1xX246xXaxX1xX3xX87xX4fxX50xX6cxXaxX3xX87xX4fxX35exXaxX3xX82xX4xX20bxX79xX3xX19xX20bxX9xXa1xX3xX64xX1a2xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX1xX91xX3xX72xX207xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX9xX59exXaxX1xX3xXaxX82xX4fxX50xX74xXaxX3xX7fxX4xX3xX209xX19xX91xX4e1xX3xXaxX82xX88exX4xX4e1xX3xXaxX82x8061xX79xX21axX3xX79xX207xX3xX16xX44xX3xX16xX1ddxXaxX82xX3xX16xX4cxX3xX7fxX64cxX3xX7fxX20bxXaxX1xX3xX82xX4xX20bxX3xX7fxX38xX3xX17xX90xX91xXaxX82xX3xX16xX1xX294xX9xX3xX17xX90xX5acxXaxX82xX3xX72xX74xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX9xX1xX28fxX16xX3xXexX1xX995xX79xX3xX1xX32cxXaxX3xX1xX38xX4xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX31exX82xX38xX207xX4xX3xXbaxX18xX4e1xX3xX1d6xX7f2xX3xX29xX3xXaxX253xX4xX3xX9xX1ddxX4xX3xX7fxX18xXaxX82xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX19xX1e8xXaxX82xX4e1xX3xX16xX44xX3xX79xX47xX9xX3xXaxX494xXexX3xXbaxX294xX9xX3xX1xX18xX50xX4e1xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX79xX18xXaxX82xX3xX1xX47xXexX3xX9xX1xX5e5xX16xX3xX71cxXaxX3xX16xX1xX4fxX995xXaxX3xX8xX605xX3xX19xedcaxXaxX3xX9xX70xX3xXaxX1xX207xXa1xX3xX1a6xX4xX3xX9xX1xX246xX16xX1xX3xX71cxXaxX3xX82xX59exX3xX71cxXaxX3xXaxX294xX50xX4e1xX3xX72xX70xX18xX3xX50xX24axXaxX3xX9xX552xX79xX3xX19xX3bxX16xX1xX3xX19xX701xX4e1xX3xX72xX70xX18xX3xXaxX82xX38xXaxX4e1xX3xX8xb905xX4e1xX3xXbaxX834xXa1xX3xa7b8xX79xX3xXaxX207xX38xX3xX9xX1xX246xX16xX1xX3xX71cxXaxX3xX9xX3bxX4xX3xX16xX71cxXaxX82xX3xX9xX4xXaxX3xX16xX21dxX18xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX9xX1xX59exX3xX1e0xX1x7fb1xX4xX3xX79xX18xXaxX82xX3xX16xX253xX79xX3xX1xX47xXexXa1xX3xX1exX28fxX3xX5xX38xX3xX17xX28fxX18xX3xX16xX1xX1a2xXaxXa1xX3xX19cxX18xXaxX82xX3xX16x8fbdxXexX3xX17xX357xXaxX82xX3xX16xX253xX79xX3xX7fxX4xX3xX17xX207xX79xX3xX72xX1e8xXaxX3xX16xX1xX32cxXaxX82xX3xXexX1xX40xX4xX3xX16xX1xX4fxX50xX74xXaxX3xXdxX18xX3xX17xX3bxX3xX705xX3xXaxX90xX2fbxX16xX3xX9xX18xX3xXaxX82xX207xX50xX3xX9xXbaxX90xX2fbxX16xX4e1xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX1xX4xX64cxX4fxX3xX19xX18xX38xX3xX17xX3bxX4xX3xX79xX294xX9xX3xX7fxX4xX3xX79xX47xX9xX3xXaxX494xXexX3xX19xX1e8xXaxX82xX3xXbaxX294xX9xX3xX9xX1e8xX9xX3xX7fxX44xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX19cxX47xX9xX3xX16xX1xX605xX3xX8xX3bxXaxX3xX9xX1ddxX4xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX1xX38xX40xXaxX82xX3xX1e0xX1xX4xX3xXaxX82xX1xXcxX3xX9xX1ddxX4xX3xX21dxXaxX82xX3xX1xX47xX3xX72xX4xX74xX16xX3xXdxX44xX18xX3xX8xXb25xX3xX64xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xXa1xX3xX193xX1xX605xX3xX16xX1xX294xX9xX3xX72xX294xXaxXd0xX3xX209xX36xX701xX3xX17xX294xX50xX3xX7fxX552xX4fxX3xXbaxX18xX3xXaxX82xX90xX91xX4xX3xX9xXb4cxXaxX82xX3xX1xX38xX18xX4e1xX3xX16xX40xX79xX3xX253xXaxX4e1xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX8xX4xX64cxX4fxX3xXaxX1xX552xXaxX3xX16xX20bxX16xX3xXaxX82xX207xX50xX3xX17xX524xX3xX1exX494xX9xX4e1xX3xXaxX82xX207xX50xX3xX2exX132xX55xX2xX2xX53xX21axXa1xX3xX1exX1xX35exX9xX3xX17xX3bxX4e1xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX16xX1xX605xX3xX17xX38xX3xX17xX9eexXaxX82xX3xX9xX1ddxX4xX3xX17xX3bxX4xX3xX9xX1xX294xX50xX3xX16xX6e7xXaxX3xX16xX9eexX9xX3xX8xXb25xX3xX7fxX6e7xX4fxX3xX9xX4xX24axXaxX3xX9xXbaxX90xX2fbxX16xX3xX1e0xX1xX4xX3xX1e0xX4xX494xXaxX3xXaxX82xX1xX605xX3xXaxX82xX9eexXaxX3xX82xX1a2xXaxX3xX1xX44xX18xX3xX8xX207xX4xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX8xX4xX64cxX4fxX3xX16xX21dxX18xX3xX1xX4xX74xX4fxX3xX9xXbaxX90xX705xXaxX82xX3xX16xX819xXaxX82xX3xXaxX1xX90xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX6e7xXaxX3xX16xX44xX3xX9xX1xX24axX79xX3xX8xX207xX4xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX8xX4xX64cxX4fxX3xX16xX21dxX18xX3xX8xX35exX16xX3xX7fxX3bxX4xX3xX5xX4xX74xXaxX3xX16xX1xX246xXaxX1xX3xX87xX4fxX50xX6cxXaxX3xX7fxX20bxXaxX82xX3xX1e0xX246xXaxX1xX3xXaxX207xX38xX3xX7fxX294xX50xXa1xX3xX633xX59exX3xX16xX20bxX16xX3xX16xX1xX20bxX4fxX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX4xX524xX4fxX3xX1xX207xXaxX1xX4e1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX7fxX5e5xXaxX82xX4e1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXaxX82xX357xX4xX3xX17xX552xX4fxX3xX7fxX7d7xX3xX79xX74xX9xX3xX17xX9eexX79xX3xXbaxX357xX4xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX696xX1xX18xX4xX3xX82xX4xX40xXaxX82xX3xX705xX3xXaxX90xX2fbxX16xX3xXaxX82xX38xX207xX4xX4e1xX3xX9xXbaxX70xX3xX7fxX1e8xX4xX3xX72xX2fbxX4xX3xX16xX20bxX16xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX17xX6e7xXaxX3xX7fxX6e7xX4fxX3xX9xX4xX24axXaxX3xX7fxX494xXaxX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX16xX44xX3xX79xX47xX9xX3xX17xX524xX3xX7fxX44xXaxX3xX9xX4xX494xXexX3xX17xX38xXaxX82xX3xX9xXbaxX1a2xXaxX82xX3xX9xX1xX59exX3xX19xX18xX4fxX3xX7fxX44xX3xX7fxX253xXaxX3xX82xX4xX40xXaxX3xX16xX1xX7f2xX3xX17xX207xX3xXaxX82xX207xX50xX3xX1xX1a2xX16xX3xX19xX4xXaxX1xX3xX9xXbaxX705xX3xX17xX3bxX4xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xX19xX18xX4fxX3xX1e0xX697xX3xXaxX82xX1xX7f2xX3xX1x89f2xX4e1xX3xX9xX18xX50xX3xX8xX9eexX9xX3xX79xXb4cxX9xX3xX79xX70xXaxX82xX3xX82xXb4cxXexX3xX17xX3bxX4xX3xX8xX3bxXaxX3xX8xXe70xX4e1xX3xX9xX1xX207xX50xX3xX16xX1ddxXa1xX3xX696xX1xX1ddxXaxX82xX3xX5xX4xX524xX4fxX3xX1xX207xXaxX1xX4e1xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX18xX3xXaxX1xX3bxX16xX3xX9xX28fxX3xX8xX4xX24axXaxX3xX9xX28fxX3xX5xX4xX524xXaxX4e1xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX6e7xXaxX3xX9xX35exXexX3xX17xX4fxX50xX74xXaxX3xX5xX4xX524xXaxX3xX9xX35exXexX3xX1xX207xXaxX82xX3xX9xX4fxX6e7xXaxX3xX72xX207xX3xX1e0xX1xX18xX4xX3xX82xX4xX40xXaxX82xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX44xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX8xX4xX64cxX4fxX3xX16xX1xX7f2xX3xX7fxX3bxX38xX4e1xX3xX7fxX20bxXaxX1xX3xX82xX4xX20bxX3xXaxX207xX50xX3xX1e0xX4xX18xX4e1xX3xX9xX1xX35exX79xX3xX16xX1xX246xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX6e7xXaxX3xX7fxX20bxXaxX1xX3xX9xXbaxX1e8xXaxX82xX4e1xX3xX72xX207xX3xXaxX44xX4xX3xX9xX1xX28fxX16xX3xX17xX97axXaxX82xX4e1xX3xXbaxX294xX9xX3xX17xX207xX3xXaxX1x927fxX3xXaxX1x8becxX79xXa1xX3xX193xX20bxX16xX3xX1xX38xX3bxX9xX3xX7fxX47xXaxX82xX3xX72xX71cxXaxX3xX9xX1xX64cxX3xX79xc0faxX3xX7fxX6cxX4fxX3xX9xX1xX1ddxXaxX82xX3xX87xX4fxX18xX3xX16xX20bxX16xX3xX8xX4fxXaf0xX4xX3xXaxX82xX38xX3bxX4xX3xX1e0xX1xX44xX18xX4e1xX3xX16xX20bxX16xX3xX16xX552xX4fxX3xX17xX3bxX16xX3xX8xX47xX4e1xX3xX16xX20bxX16xX3xX17xX2fbxXexX3xX1xX1a2xX16xX3xX1e0xXf89xX3xXaxX71cxXaxX82xX3xX72xX207xX3xX16xX20bxX16xX3xX16xX38xXaxX3xX9xX1xX18xX79xX3xX82xX4xX18xX3xX79xX47xX9xX3xX16xX20bxX16xX1xX3xX1xX207xX38xX3xX1xX5e5xXaxX82xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX8xX605xX3xX16xX90x98fbxXaxX82xX3xec45xXexXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xcd82xX4xXaxX3xX1xX7d7xX50xX3xX8xX2fbxX9xX3xX7fxX4xX3xX16xX20bxX16xX3xX8xX207xX4xX3xXexX1xX20bxX9xX3xX8xX4xX64cxX4fxX4e1xX3xX9xXb4cxXaxX82xX3xX1xX38xX18xX4e1xX3xX72xX59exX3xXaxX1xX6d0xXaxX82xX3xX9xX1xX5e5xX3xX17xX524xX3xXaxX82xX1xX4xX3xX1xX59exXaxX1xX3xX9xX1xX5e5xX16xX3xXaxX207xX50xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX82xX4xX2d3xXexX3xX9xXbaxX834xX3xX16xX44xX3xX9xX1xX24axX79xX3xX8xX207xX4xX3xX1xX1a2xX16xX3xXaxX207xX38xX3xX1xX6d0xX4fxX3xX246xX16xX1xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX193xX819xXaxX82xX3xXdxX4xXaxX3xX8xX2fbxX9xX3xX7fxX4xX3xXaxX1xX6d0xXaxX82xX3xX1e0xX1xX38xX40xXaxX3xX9xX4xX6cxXaxX3xX7fxX44xXaxX82xX3xX82xX44xXexX3xX209xX9xX28fxX3xXaxX82xX4fxX50xX74xXaxX21axX4e1xX3xX1xX7d7xX50xX3xX9xXbaxX40xX3xX17xX3bxX4xX3xX1xX59exXaxX1xX3xX40xXaxX1xX3xX9xX1xX28fxX16xX3xX16xX1xX294xX9xX3xX16xX1xX38xX3xX82xX4xX20bxX38xX3xX5xX4cxX16xXd0xX3xX31exX1xX6d0xXaxX82xX3xXaxX82xX1ddxX4xX3xX9xXbaxX90xX91xXaxX82xX3xXdxX4fxX1e8xXaxX82xX3xX16xX294xXexX4e1xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX44xX3xX7fxX21dxX3xX1e0xX1xX38xX40xXaxX82xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX1xX38xX3xX16xX20bxX16xX3xX16xX1xX20bxX4fxX3xX1xX1a2xX16xX3xX9xX1xX64cxX3xX5xX4cxX16xX4e1xX3xXaxX1xX6d0xXaxX82xX3xXexX1xX97axXaxX82xX3xX1xX1a2xX16xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX16xX44xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX1xX97axX18xX4e1xX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX79xX4xX16xXbaxX38xX3xX1xX18xX50xX3xX79xX20bxX50xX3xX16xX1xX4xX494xX4fxd943xX3xX7fxX64cxX3xX31exX1xX207xX3xXaxX90xX2fbxX16xX3xX16xX44xX3xX87xX4fxX50xX494xX9xX3xX19xX20bxX16xX1xX3xX7fxX4xX6cxX4fxX3xX16xX1xX7f2xXaxX1xX3xX1e0xX605xXexX3xX9xX1xX91xX4xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX19cxX47xX9xX3xXaxX6cxXaxX3xX82xX4xX20bxX38xX3xX5xX4cxX16xX3xX79xX207xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX17xX38xX3xX17xX44xX9xX3xX1xX18xX50xX3xX16xX1xX71cxX79xX3xX19xX44xX16xX3xX16xX1ddxX3xX7fxX64cxX3xX16xX38xXaxX3xX1e0xX1xX1ddxXaxX82xX3xX8xX605xX3xX9xXbaxb8eaxX3xX5xX35exXexX4e1xX3xX8xX605xX3xX82xX1xX1007xX9xXd6xX3xXexX1xX40xX4xX3xX16xX1xX38xX3xX16xX38xXaxX3xX7fxX4xX3xX1xX1a2xX16xX3xX9xX1xX24axX79xX4e1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX82xX44xXexX3xX9xX4xX6cxXaxX3xX8xX357xX4xX3xX5xX90xX1003xXaxX82xX3xX82xX4xX20bxX38xX3xX72xX4xX24axXaxX3xX9xX1xX59exX3xX9xX1xX207xX50xX3xX16xX1ddxX3xX79xX2fbxX4xX3xX7fxX21dxX3xX19xX1e8xXaxX82xX3xX17xX207xX3xX79xX47xX9xX3xXaxX6cxXaxX3xX82xX4xX20bxX38xX3xX5xX4cxX16xX3xX7fxX20bxXaxX82xX3xX8xX20bxX38xX3xX7fxX47xXaxX82xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX193xX20bxX16xX3xX8xX3bxXaxX3xXaxX82xX1xcceexX3xX19xX18xX38xX4e1xX3xX9xX1ddxX4xX3xX9xX1xX59exX3xX9xX1ddxX4xX3xX7fxX6cxX3xXdxX4fxX294xX9xX3xX8xXb25xX3xX1xX47xX4xX3xXexX1xX4cxX3xX1xX4fxX50xXaxX1xXa1xX3xX1exX294xX9xX3xXaxX1xX4xX24axXaxX3xX7fxX4xX3xX16xX122fxXaxX82xX3xX72xX2fbxX4xX3xXaxX44xX3xX17xX207xX3xX79xX47xX9xX3xX16xX4fxX47xX16xX3xX16xX40xX4xX3xX16xX20bxX16xX1xX3xX82xX4xX20bxX38xX3xX5xX4cxX16xX4e1xX3xX79xX3bxXaxX1xX3xX79xX701xX3xX72xX207xX3xX9xXbaxX246xX3xX9xX4fxX74xXa1xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX35xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX29xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX193xX18xXexX9xX4xX38xXaxX7xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX9xXcxXdxX9xX29xX18xX17xX4xX82xXaxXd0xX3xX17xXcxXb6xX9xXd6xX7xX35xX0xXcxX79xX35xX1d6xX207xX4xX3xX72xX4xX494xX9xX3xX9xX1xX64cxX3xX1xX4xX74xXaxX3xX87xX4fxX18xXaxX3xX7fxX4xX64cxX79xX3xX16xX20bxX3xXaxX1xX552xXaxX3xX16xX21dxX18xX3xX9xX20bxX16xX3xX82xX4xX40xX0xX55xXcxX79xX35xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX1d6xX38xX5xX50xX7xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX9xXcxXdxX9xX29xX18xX17xX4xX82xXaxXd0xX3xXbaxX4xX82xX1xX9xXd6xX7xX35xX0xX19xX9xXbaxX38xXaxX82xX35xX493xX494xXaxX3xX193xX4fxX50xXexXcxXbaxX0xX55xX19xX9xXbaxX38xXaxX82xX35xX0xX55xXexX35xX0xXexX3xX16xX17xX18xX19xX19xX6xX7xXexX36xX38xX4fxXbaxX16xXcxX7xX3xX19xX9xX50xX17xXcxX6xX7xX9xXcxXdxX9xX29xX18xX17xX4xX82xXaxXd0xX3xXbaxX4xX82xX1xX9xXd6xX7xX35xX0xX19xX9xXbaxX38xXaxX82xX35xX31exX82xX4fxX357xXaxXd0xX3xX1d6xX20bxX38xX3x9414xX4xX18xX38xX3xX9xX1xX1ddxXaxX82xX0xX55xX19xX9xXbaxX38xXaxX82xX35xX0xX55xXexX35