Tổng thống Mỹ đọc Thông điệp liên bang 2018 trước lưỡng viện quốc hội
Sáng 31/1 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang 2018 trước lưỡng viện Quốc hội và các thành viên chính phủ. Đây là bản thông điệp liên bang đầu tiên của ông Trump sau một năm nắm cương vị người đứng đầu Nhà Trắng.
190bx793fx9a08xa12bx89cax19a0x3b61x2639x6504x26b4x9bc4x401cx902fx1e9bx7200x3f84xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax3b28x4e5bx3336xXexX0x5e5fxXaxX17xX18xX19xXexX0x45bcx391dxX19x9bf6xXexX0xXax40aexX9x1a4bxXdxX18x8870xX2fxa67ex615fx8ecdxX5x6468xXbxXdxX17xX32xXexX5x2f9ex7164x8c3bxX9xXbxXax59dexX3dxX3exX9xa477x8c85xX9x7a4ex79ecxX2cxX9xX5xXax8b32xX3dxX3exX9xX49xX35x9daaxX33xX9xXdxX35xa0c4xX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9x8c99x7895xX2ax812cxX9xXbx83dax9b35x1febxX2cxX9xXdxX69x7aa4xX3dxX3exX9x9c21xX35xX55xX3dxX9x3c64x9314xX42xX2cxX9xXax424bxX35xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6c1axX17xX18xX19xX32xXex423ax8c8fxX3dxX3exX9x3a30xX2axX1cxX2axX9x4017xXbxXaxX17xX24xX9xX3exX35x9aeaxX9x8f7exX35xX55xXbxX9x2169xX18xXcx21f2x2a09xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX46xX47xX9xX2xX24xX3dxX18xXdxX19xX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX49x887exX9xX23xa6bbxXbxX9xX49x5c34xX79xX9xX49xX4axX2cxX9xX5xXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9x9551xX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX62xX63xX2axX65xX9xXbxX68xX69xX6axX2cxX9xXdxX69xX6fxX3dxX3exX9xX73xX35xX55xX3dxX9x45cbxX79xX42xX2cxX9xXaxX7exX35xX9xX73x35cbxX9xX2cxX97xX2cxX9xXbxXaxX114xX3dxXaxX9xX73xX35xX5axX3dxX9xX2cxXax3729xX3dxXaxX9xX33xXax9d5ex39bbxX9x2310x4b48xX26xX9xXdxX114xX9xX23x7135xX3dxX9xXbxXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXdxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX49xXd8xX79xX9xXbxX35xX5axX3dxX9xX2cxX12dxX18xX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX2fxX18xX79xX9xXcxX7exXbxX9xX3dx3992xXcxX9xX3dxXd4xXcxX9xX2cxX69x2066xX3dxX3exX9xX73x6021xX9xX3dxX3exX69xXa8xX35xX9xX49x931axX3dxX3exX9xX49xXd8xX79xX9xXafxXaxX114xX9xX5xX68xXd4xX3dxX3exX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5657xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xXaxX68xX17x48b3xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fx24e9xX1cxX1cxX35xXcxX3exX12exX73xX35xX17xXbxX3dxX18xXcxX33xXdxX79xX2fxX12exX73xX3dxX1cxXbx20daxX1d3xX63xX1cx5efexX33xXdxX24xX18xX19xX17xX19xX1cxXaxX24xXbxX3dxX3dx595dxX1cxX62xX63xX2axX65x86b1xX63xX2axX1ebxX9bxX2axX1cxXbxXbxX1ebxXcxX26xX26xX12ex50b6xX33xX3exX32xXexX0xX35xXcxX3exX9xX2fxX68xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX1bcxX1cxX1cxX35xX12exX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3dxXaxX12exX73xX3dxX1cxX3dxX17x1bcaxX2fxX1cxX2axX65xX63xa02fxX1cxX2axX63xX62xX19xX9bxX2axX2axX63xX1d3x5b07xX231xXbxX1d3xX9bxX63xXdxX63xX12exX1f9xX33xX3exX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX24xX3dxX3exX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xXcxX26xX9xX19xX24xX2cxX9xXbxXaxX24xX3dxX3exX9xX19xX35xX17xX33xX9xXdxX35xX17xX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX62xX63xX2axX65xX9xXbxX68xX79xX24xX2cxX9xXdxX79xX24xX3dxX3exX9xX73xX35xX17xX3dxX9xX78xX79xX24xX2cxX9xXaxX24xX35xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3dxX32xXexX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX46xX47xX9xX2xX24xX3dxX18xXdxX19xX9xX5xX68xX79xXcxX33xX12exX9xXa0xXafxX3exX79x1ffexX3dxX1bcxX9x5051x5072xX7xXb2xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexX5xX68xX79xX26x37c4xX3dxX9xXbxXaxX4fxX3dxX3exX9xXbxa2f9xX35xX9xX2cxXax9c4fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35x871fxXbxX9xX73xX6axX35xX9xX2cxXaxX12dxX9xX49xX2eaxX9xX32x9e3fxX131xX26xX9xX19x32faxX3dxX3exX9xXcxX7exXbxX9xX3dxX69xX6axX2cxX9xX46xX47xX9xX18xX3dxX9xXbxX24xX114xX3dxXb3xX9xXcxX2f4xX3dxXaxX9xXcx6258xX9xX73xX114xX9xXbxX315xX9xXaxX114xX24xXb3xX32xX9xX5xXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXeaxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX62xX63xX2axX65xX9xX2cxX12dxX18xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX2fxX334xX9xX49xX2eaxX9xX2cx3c7axX33xX9xX49xX301xX3dxX9xX2cxX97xX2cxX9xXbxXaxX114xX3dxXaxX9xXbxX315xX79xX9xXcxX114xX9xX3dxX69xX6axX2cxX9xX46xX47xX9xX49xXd1xX9xX49xX2f4xXbxX9xX49xX69x5d9bxX2cxX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX3dxX170xXcxX9xX78xX79xX18xX9xX2cx9a93xX3dxX3exX9xX3dxXaxX69xX9xX3dxXax1a73xX3dxX3exX9xXbxXaxX97xX2cxXaxX9xXbxXaxX187xX2cxX9xXcxX114xX9xX3dxX69xX6axX2cxX9xX46xX47xX9xX33xXaxX138xX35xX9xX49xX42xX35xX9xXcx6480xXbxX12exX9x3a50xX3dxX3exX9xX2cxXaxX12dxX9xXafxXaxX114xX9xX5xX68xXd4xX3dxX3exX9xX2cxX3b3xX3dxX3exX9xX2fxX334xX9xX2cxX4fxX3dxX3exX9xX23xX42xX9x35fdxX301xX9xXaxX24xX2f4xX2cxXaxX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX3dxX170xXcxX9xXbxX6axX35xX9xX73xX6axX35xX9xX2cxX97xX2cxX9xX49xX2eaxX9x2b22xX79x3d7axXbxX9xXbxXax2cabxX2cxX9xX49x865fxX26xX9xX2fxX315xX9xX49xX24xX114xX3dxX9xX407xX301xXbxX9xX2cxX12dxX18xX9xX3dxX3exX69xXa8xX35xX9xX19xX131xX3dxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexXafxX3exX69xXa8xX35xX9xX49xX187xX3dxX3exX9xX49xXd8xX79xX9xXafxXaxX114xX9xX5xX68xXd4xX3dxX3exX9xX2cxX3b3xX3dxX3exX9xX2fxX334xX9xX49xX2eaxX9xX2cxX378xX33xX9xX49xX301xX3dxX9xX2cxX97xX2cxX9xX73xX42bxX3dxX9xX49xX2eaxX9xX3dxX3cxX35xX9xX23xX378xXbxX9xX3dxXaxX69xX9xX407xX35xX3dxXaxX9xXbxX301xXb3xX9xX2cxX179xX9xX2fx6439xX9xXaxX2f4xX9xXbxXd8xX3dxX3exXb3xX9xX3dxXaxX378xX33xX9xX2cxX69xXb3xX9xXbxXaxX69xX179xX3dxX3exX9xXcxX2f4xX35xX9xX78xX79xX42xX2cxX9xXbxX301xX9xX73xX114xX9xX2cxXaxX127xX3dxXaxX9xX2fxX97xX2cxXaxX9xX18xX3dxX9xX3dxX35xX3dxXaxX9xX78xX79xX42xX2cxX9xX3exX35xX18xX12exX9xXafxX3exX24xX114xX35xX9xX68xX18xXb3xX9xX3dxXaxX3bdxX3dxX3exX9xX73xX42bxX3dxX9xX49xX301xX9xX407xXaxX97xX2cxX9xX3dxXaxX69xX9xX2cxX138xX35xX9xX2cxX97xX2cxXaxX9xXbxXaxX79xX301xXb3xX9xX73xX42bxX3dxX9xX49xX2eaxX9xX2cxXaxX42xX3dxX3exX9xX407xXaxX12dxX3dxX3exX9xX23xX42xXb3xX9xXcxX42xX35xX9xX49xX17xX9xX19xX4axX18xX9xXaxX2f4xXbxX9xX3dxXaxX131xX3dxX9xXbx5b9dxX9xX5xX68xX35xX2eaxX79xX9xX5xX35xX5axX3dxX9xXaxX18xX26xX9xX2cxXaxX127xX3dxXaxX9xX2fxX97xX2cxXaxX9xX3xX23xX18xXcxX18xX2cxX18xX68xX17xX9xX19xX315xX9xX407xX35xX301xX3dxX9xX2cxX3b3xX3dxX3exX9xX49xX69xX3a1xX2cxX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX3dxX5axX79xX9xX68x64a2xX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX23xX138xX3dxX9xXbxXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXdxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexX1a8xX138xX3dxX9xX5xXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXeaxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX49xX69xX3a1xX2cxX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX49xX69xX18xX9xX68xX18xX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX23xX42xX35xX9xX2cxX138xX3dxXaxX9xX49xX138xX3dxX3exX9xX4xX7exX3dxX3exX9xXax3feexX18xX9xX49xX18xX3dxX3exX9xX2cxXaxX17exX79xX9xX2fxX187xX2cxX9x299bxX33xX9xX68xX42bxXbxX9xXdxX6axX3dxX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX2cxX79xX7exX2cxX9xX49xX79xX18xX9xX3exX35xX114xX3dxXaxX9xX3exXaxX301xX9xX10axX79xX42xX2cxX9xXaxX7exX35xX9xX46xX47xX9xXbxX558xX9xX2cxX97xX2cxX9xX49xX42xX35xX9xXbxXaxX12dxX9xXbxXaxX79xX7exX2cxX9xX49xX138xX3dxX3exX9xX2xX131xX3dxX9xX2cxXaxX12dxX12exX9xX130xX35xX2eaxX79xX9xX3dxX114xX26xX9xX2cx6132xX9xXbxXax6a94xX9xX407xXaxX35xX301xX3dxX9xX49xX138xX3dxX3exX9xX4xX7exX3dxX3exX9xXaxX61exX18xX9xX407xXaxX68cxX9xX2cxX68cxX9xXbxXaxX690xX9x9865xXbxX24xX114xX3dxX9xXbxX131xXcxX9xXbxX24xX114xX3dxX9x4ff0x6075xX9xX19xX2c9xX3dxX9xXdxX315xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xXb3xX9xX19x363fxX3dxX9xX49xX301xX3dxX9xX73xX17exX9xXbxXaxX301xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX2cxX12dxX18xX9xX4fxX3dxX3exX9xX23xX17exX9xX138xX3dxXaxX9xXaxX69xX4b6xX3dxX3exX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexX90xX179xX3dxX9xXbxXaxX301xX9xX3dxX3bdxX18xXb3xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX46xX47xX9xX73xX6dbxX3dxX9xX49xX18xX3dxX3exX9xX23xX378xX3dxX9xXbxX131xXcxX9xX49xX301xX3dxX9xX2cxX79xX7exX2cxX9xX49xX35xX2eaxX79xX9xXbxX68xX18xX9xX2cxX12dxX18xX9xX4xX4fxX3dxX3exX9xXbxX42xX9xX73xX35xX5axX3dxX9xX49xX3e1xX2cxX9xX23xX35xX55xXbxX9x47fbxX24xX23xX17xX68xXbxX9xX96xX12exX9xX46xX79xX17xXdxXdxX17xX68xX9xXdxX35xX5axX3dxX9xX78xX79xX18xX3dxX9xX49xX301xX3dxX9xX2cxX97xX24xX9xX23xX79xX7exX2cxX9xXafxX3exX18xX9xX2cxX18xX3dxX9xXbxXaxX35xX55xX33xX9xX73xX114xX24xX9xX23xXd8xX79xX9xX2cx1af2xX9xX46xX47xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxX69xX6axX3dxX3exX9xX2cxX68cxX9xXdxX3a1xX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX12exX9xX5xX68xX24xX3dxX3exX9xXbx6baexX3dxXaxX9xXaxX79xX42xX3dxX3exX9xX429xX42bxX79xX9xX3dxXaxX42bxXbxXb3xX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX2cxX68cxX9xXbxXaxX690xX9xX33xXaxX138xX35xX9xX68xX18xX9xX49xX35xX2eaxX79xX9xXbxX68xXd8xX3dxX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexX5xX79xX26xX9xX3dxXaxX35xX5axX3dxXb3xX9xX3exX35xX6axX35xX9xX33xXaxX131xX3dxX9xXbxX127xX2cxXaxX9xX3dxXaxX378xX3dxX9xX49xX17exX3dxXaxX9xX4fxX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xX407xXaxX4fxX3dxX3exX9xX33xXaxX138xX35xX9xXdxX114xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX49xXd8xX79xX9xXbxX35xX5axX3dxX9xX49xX42xX35xX9xXcxX3e1xXbxX9xX73xX6axX35xX9xX3dxXaxX3bdxX3dxX3exX9xXbxXaxX97xX2cxXaxX9xXbxXaxX187xX2cxX9xXdxX6axX3dxX9xXdxX18xX24xX9xX73xX114xX9xX33xXaxX138xX35xX9xX49xX4axX2cxX9xX23xX138xX3dxX9xX5xXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXdxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX3exX35xXa8xX9xX407xXaxXd4xX2cxX9xX6b1xX3dxX69xX6axX2cxX9xX2fxX4fxX35xX9xXdxX7b6xX18xX9xX23x8f69xX3dxX3exX6c1xX9xX3dxXaxX42bxXbxX12exX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX46xX47xX9xX2cxX68cxX9xXbxXaxX690xX9xXaxX4axX2cxX9xXaxX8e7xX35xX9xX3dxXaxX3bdxX3dxX3exX9xX3dxX3exX69xXa8xX35xX9xXbxX35xX2eaxX3dxX9xX3dxXaxX35xX55xXcxX9xX73xX2eaxX9xX2cxX97xX2cxXaxX9xXaxX114xX3dxXaxX9xX429xX7b6xX9xX2cxX12dxX18xX9xXaxX4axX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xX6b1xX2cxX179xX3dxX9xX23xXd1xX24xX12exX32xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX1a8xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX4fxX3dxX3exX9xX49xX35xX55xX33xX9xXeaxX35xX5axX3dxX9xX23xX18xX3dxX3exX9xX3dxX170xXcxX9xX62xX63xX2axX65xX9xX2cxX12dxX18xX9xX5xX3cxX3dxX3exX9xXbxXaxX42xX3dxX3exX9xX5xX68xX79xXcxX33xX9xXdxX114xX9xXbxX131xXcxX9xX49xX35xX690xXcxX9xX2cxX12dxX18xX9xX49xXa8xX35xX9xX2fxX42xX3dxX3exX9xX2cxXaxX127xX3dxXaxX9xXbxX68xX17exX9xX3dxX69xX6axX2cxX9xX46xX47xX9xX49xXd8xX79xX9xX3dxX170xXcxX9xX62xX63xX2axX65xX9xX73xX114xX9xX2cxX68cxX9xXbxXaxX690xX9xX2fxX334xX9xX49xX17exX3dxXaxX9xXaxX7e3xX3dxXaxX9xX2cxXaxX69xX179xX3dxX3exX9xXbxX68xX7e3xX3dxXaxX9xX3dxX3exXaxX17exX9xX2fxX315xX9xX2cxX12dxX18xX9xX2cxXaxX127xX3dxXaxX9xX78xX79xX26xX2eaxX3dxX9xX73xX114xX9xX49xX138xX3dxX3exX9xX4xX7exX3dxX3exX9xXaxX61exX18xX9xXbxX68xX24xX3dxX3exX9xXbxXaxXa8xX35xX9xX3exX35xX18xX3dxX9xXbxX6axX35xX12exX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX96xX24xX79xX68xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXaaxX35xX17xXbxX3dxX18xXcx9a09xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe