Giáng sinh đang đến rất gần trên phố phường Hà Tĩnh!
(Baohatinh.vn) - Những cây thông lớn được trang trí cầu kì bên trong các khách sạn, trung tâm thương mại (TTTM); hình ảnh ông già Noel, bông tuyết, đèn màu lấp lánh xuất hiện khắp nơi... báo hiệu Giáng sinh đang đến rất gần.
e12fx10127x14b4ex15cabx15e3ex10139x14b28x12a25x12525xX7x116c0xf2ccx12c0cx1133dx10a15xfdffxX5x12d71xXax103ccx14ceaxXdx15909x13f76x156bfxX3xX7xXdxX16xX1xX3x15d97xX6xX16xX17xX3xX1ex10304xX16xX3xeb74x137d2xXexX3xX17xec43xX16xX3xXexX27x149f4xX16xX3xXbxX1xf9c7xX3xXbxX1xe918x12d83xX16xX17xX3x14995xe6bcxX3xXcxfbefxX16xX1x153b5xX0x10d49xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX10xX6x1571cxXaxX12x13b85xX1x1253cxX16xX17xX3xX4x10512x115bfxX3xXexX1x11c3cxX16xX17xX3xX5x1569axX16xX3xX1exX3ax1190exX4xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xXexX27x117caxX3xX4xX2cx13de9xX3x1200dxe955xX3x11993xX31xX16xX3xXexX27x149d5xX16xX17xX3xX4xX15xX4xX3xX84xX1xX15xX4xX1xX3xX7x10ee1xX16x12712xX3xXexX27xX82xX16xX17xX3xXexX64x133c2xX3xXexX1xX3ax100fcxX16xX17xX3xXa8xX9cxXdxX3x14634xXcxXcxXcx144dbx11805x126c5xX3xX1xX85xX16xX1xX3xf321xX16xX1xX3xX69xX16xX17xX3xX17xXdxX40xX3xX5dxX8dxX10xX5xX9exX3xX87xX69xX16xX17xX3xXexX82xX65xX24xXexX9exX3xX1ex141e9xX16xX3xXa8xX40xX82xX3xX5xX28xXbxX3xX5xX15xX16xX1xX3x153c0xX82xX28xXexX3xX1xXdx113b1xX16xX3xX84xX1x113cbxXbxX3xX16xXadxXdx14673xX103xX103xX3xX87xX15xX8dxX3xX1xXdxXf8xX82xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx134d1xX8dxX5axX65xX3xXbxfee3xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexede8xX6xX5xXdxX17xX16x12d20xX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxf790xXdxX5axXexX1xX15axX3x140dcx1346dxff09xXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3x148cax10876x14d68xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103x13158xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5ax13432xX18axX197xX197xX189xX18axX2xXexX198x1134axX1c8xX1d1xX2xX5xX18axX103x13266xXbxX17x10d5exX27xX9xX199xX189xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1d8xX82xX7xXexXdx154cdxX65xXbbxXaxX12xX141xX1xf60bxX3xX4x13afexX16xX3xX189xX3xX16xX17xX40xX65xX3xX16xX5fxX6xX3xX5xX40xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX9exX3xX16xX1xXdx15609xX82xX3xX16xXadxXdxX3xf0f6xX3xXexX27xX82xX16xX17xX3xXexX64xXa8xX3xXcxe70fxX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX9exX3xX4xX15xX4xX3xXcxXcxXcxXb9xX9exX3xX84xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX9cxX16xX9exX3x15380xX82xX15xX16xX3xX4xX40xX3xXbxX1xX31xX9exX3xXbxX1xX7exX6xX3xXexX27xX3axX6exX4xX3xX4xX15xX4xX3xX16xX1xX40xX3xX5axX64xX16xX3xXexX1xX10xX8dxX3xX1exX9cxX8dxX3xXcxX1xXdxX31xX16xX3xX4xX1xefe3xX6xX103xX103xX103xX3xX1exX27axX82xX3xX1exX3axX73xX4xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xX1xX8dxX40xX16xX17xX3xX5x11b69xX16xX17xX3xX5x158bcxX65xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xX3xX5axXexX1xX82xXa8xX87xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX189xX198xX1d1xXexX198xX188xX1c8xX199xX189xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX1d1xX2xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1d8xX82xX7xXexXdxX250xX65xXbbxXaxX12xXcxX1xXdxX24xX82xX3xX16xX5fxX3xXexX9cxX8dxX3xX5axX15xX16xX17xX3xX87xX31xX16xX3xXa8xX2ffxXexX3xX4xX64xX65xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX5dxX8dxX10xX5xX3xX5xX6exX16xX3xX4xX6xX8dxX3xX1xX40xX16xX17xX3xX4xX1x15604xX4xX3xXa8x1477fxXexX3xXexX9cxXdxX3xXcxX27xX82xX16xX17xX3xXexX64xXa8xX3xXexX1xX3axXadxX16xX17xX3xXa8xX9cxXdxX3x11b14xXdxX16xX4xX8dxXa8xX3xX28exX5xX6x12dc0xX6xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX189xX198xX2xXexee3exX188xX2xX188xX197xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX1c8xX18axX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX1d8xX82xX7xXexXdxX250xX65xXbbxXaxX12xX48fxXdxX16xX4xX8dxXa8xX3xX28exX5xX6xX499xX6xX3xX5xX40xX3xXa8xX2ffxXexX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xX1ex1036cxX6xX3xX1exXdx12516xXa8xX3xXexX1xX82xX3xX1xX2e3xXexX3xX1exX69xX16xX17xX3xX16xX17xX3axX3bxXdxX3xX1exX24xX16xX3xXexX1xX6xXa8xX3xX2aexX82xX6xX16xX9exX3xX4xX1xX46fxXbxX3xXc2xX16xX1xX3xX16xX1xX28xXexX3xXa8x15fe9xX6xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX9cxXdxX3xXcxX28exX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX189xX548xX197xXexX189xX188xX548xX189xX199xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX199xX18axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX12xX189xX2xX1xX9exX3xX16xX17xX3axX3bxXdxX3xX87xX36xX3xX84xX1xX69xX16xX17xX3xX87xX82x15ed6xX16xX3xXexX1xX15xX8dxX3xXa8x100b6xX3xX87xXc2xX8dxX3xX1xXdxX5f3xXa8xX9exX3xX4xX1x15d81xXa8xX3xX4xX1xX2e3xX3xX4xX1xX46fxXbxX3xX1xX85xX16xX1xX3xX4xX1xX8dxX3xX4xX69xX3xX4xX8dxX16xX3xX17xX15xXdxX3xX16xX1x13f25xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX2ffxXdxX3xX4xX1xXdxX24xX4xX3xXa8xX76exX3xeb3fxX6xX16xXexX6xX3xX16xX1xX82xX16xX17xX3xX1exX79exX3xXf1xXdxX16xX1xX3xXf1xXfdxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xX1exX2cxX82xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX189xX189xX198xXexX2xX548xX1d1xX198xX198xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX1c8xX189xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX141xe39dxX82xX3xX87xX473xX3xX4xX8dxX16xX3xXa8xX6exXdxX3xX4xX1xX257xX3xXexX27xX9cxX4xX3xX1c8xX154xX199xX3xXexX82x1262axXdxX3xX16xX40xX65xX3xX4xX76exX16xX17xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX27xX28xXexX3xX4xX1xX82xX65xX31xX16xX3xXexX64xXa8xX3xX5xX40xXa8xX3xXaxXbxX1xee21xX3xX16xX1xX15xX65xXaxX3xX4xX1xX8dxX3xXa8xe13cxX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX189xX2xX198xXexX1d1xX2xX198xX2xX2xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX188xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xXcxX27xX6xX16xX17xX3xXexX27xX7exX3xX1exX940xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1b7xX40xX3xX4xX1xX40xX8dxX3xX16xX77cxXa8xX3xXa8xX6exXdxX3xXbxX1xX7exX6xX3xXexX27xX3axX6exX4xX3xX84xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX9cxX16xX3xX197xX3xX7xX6xX8dxX3xX48fxXdxX16xXbxX10xX6xX27xX5xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX3fxX8dxXexX10xX5xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX197xX198xXexX548xX188xX189xX1c8xX18axX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX199xX548xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX141xX15xX4xX3xX10xXa8xX3xX16xX1xX79exX3xX1exX3axX73xX4xX3xX87xX36xX3xXa8xX94dxX3xX1exX3axX6xX3xX1exXdxX3xX4xX1xXadxXdxX9exX3xX4xX1xX46fxXbxX3xXc2xX16xX1xX3xX5xX3axX82xX3xX5xX9cxXdxX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xX84xX1xX8dxXc2xX16xX1xX3xX84xX1xXfdxX4xX3xX1exX94dxXbxX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xXa8xX627xX6xX3xX5x10269xX3xX1xX2ffxXdxX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX198xX197xXexX548xX197xX189xX189xX2xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX2xX548xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xXb9xX2ffxXexX3xX4xX64xX65xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX5xX6exX16xX3xX1exX3axX73xX4xX3xX84xX24xXexX3xX1exXe1xX16xX3xX87xX31xX16xX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xX7xXc2xX16xX1xX3xX84xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX9cxX16xX3xX13bxXb9xX141xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX103xX103xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX548xX197xXexX197xX2xX189xX18axX18axX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX1c8xX188xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX103xX103xX103xX1b7xX40xX3xXexX9cxXdxX3xX7xXc2xX16xX1xX3xX4xX1xX7exX16xX1xX3xX84xX1xX15xX4xX1xX3xX7xX9cxX16xX3xX198xX3xX7xX6xX8dxX3x108c5xX6xX17xX5xX10xX3xX3fxX8dxXexX10xX5xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX189xX198xXexX189xX198xX548xX198xX18axX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX189xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xeb3exX3axX6exXdxX3xX4xX1xX64xX16xX3xX4xX64xX65xX3xXexX1xX69xX16xX17xX3xX5xX40xX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xX1xX2ffxXbxX3xX2aexX82xX40xX3xX5xX6exX16xX9exX3xX16xX1xX79exX3xX1b7xX40xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX2e3xX3xXexX82xX2cxX16xX3xX5xX2ffxX4xX3xX154xX3xX1b7xX8fcxXexX3xX16xX82xX69xXdxX3xX84xX473xX8dxX3xXf1xX10xX3xX4x141a7xX6xX3x12463xX16xX17xX3xX17xXdxX40xX3xX5dxX8dxX10xX5xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX2xX198xXexX197xX199xX18axX2xX199xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX188xX198xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX28exX1xX46fxX3xX84xXdxXf8xX16xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xXexX27xX7exX3xX5dxX8dxX10xX5xX3xX4xX1xXfdxX4xX3xX4xX1xXfdxX16xX3xX84xX1xX69xX16xX17xX3xXexX1xX5f3xX3xXexX1xXdxX24xX82xX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xX2aexX82xXc2xX3xX4xX1xX64xX82xX3xX16xX1xXdxX27axX82xX3xXa8xX40xX82xX3xX7xXfdxX4xX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX2xX18axX18axXexX1d1xX2xX18axX1c8xX197xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX2xX548xX197xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX3fxX6xX65xX3xX87xX2e3xXbxX3xX87xX31xX3xX1xX85xX16xX1xX3xX69xX16xX17xX3xX17xXdxX40xX3xX5dxX8dxX10xX5xX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xX87xX2ffxX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX46fxX4xX3xXa8xX40xX82xX3xX1exX79exX3xX1ex10402xX4xX3xXexX27xX3axX16xX17xX3xX1b7xX6exXdxX3xXexX2e3xXdxX3xX2aexX82xX40xX3xX5xX6exX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xX1b7xX6xXdxX3xX1exXdxX3xXbxX1xX15xXexX3xX4xX1xX8dxX3xX4xX15xX4xX3xX10xXa8xX3xX16xX1xX79exX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX18axX198xX188xXexX199xX198xX1c8xX198xX2xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX199xX548xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX48fxX25axX16xX17xX3xX16xX17xX82xX65xXf8xXexX3xX2aexX82xX24xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xXexX27xX7exX3xX281xX3xX4x143e7xX6xX3xX27xX6xX3xX1b7xX40xX8dxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX18axX548xX1c8xXexX189xX1d1xX1d1xX548xX2xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX1d1xX189xX188xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX28exX1xX7exX6xX3xXexX27xX3axX6exX4xX3xX4xX15xX4xX3xX16xX1xX40xX3xX5axX64xX16xX3xXexX1xX10xX8dxX3x1374cxX9cxX8dxX3xXcxX1xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX2e3xX6xX9exX3xX4xX69xX16xX17xX3xX1b7xXdxXf8xX4xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xX1xX8dxX40xX16xX17xX3xX1exX940xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX76exX16xX17xX3xX1ex10e13xX3xX1exX3axX73xX4xX3xX1xX8dxX40xX16xX3xXexX28xXexX103xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13bxX8dxX5axX65xX3xXbxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX141xX10xX16xXexX10xX27xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxX181xXdxX5axXexX1xX15axX3xX188xX189xX18axXbxXf1xXbbxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX15axX3xX197xX198xX199xXbxXf1xXbbxXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15axX48xX48xXdxX103xX87xX6xX8dxX1xX6xXexXdxX16xX1xX103xX1b7xX16xX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX189xX198xX5axX1c8xX18axX1c8xX189xX18axX189xX2xXexX197xX197xX18axX198xX1c8xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xX1dbxX27xX9xX198xX198xX548xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX141xX6xXbxXexXdxX8dxX16xXaxX3xX7xXexX65xX5xX10xX9xXaxXexX10xXf1xXexX154xX6xX5xXdxX17xX16xX15axX3xX4xX10xX16xXexX10xX27xXbbxXaxX12xef04xX1xX82xX16xX17xX3xX4xXc2xX16xX1xX3xX1exX3axX73xX4xX3xX16xX1xXdxX27axX82xX3xX16xX17xX3axX3bxXdxX3xX5x15fedxX6xX3xX4xX1x1580dxX16xX3xXexX27xX6xX16xX17xX3xXexX27xX7exX3xX5xX40xX3xX1xX6xX16xX17xX3xX1exX15xX3xX16xXadxXdxX3xX141xX1xX2e3xX6xX3xX13xXdxX31xX7xX82xX3xX4xX1xX40xX8dxX3xX1exX3bxXdxX103xX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxX1b7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX27xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxX31xX16xX3xX2aexX82xX6xX16xX15axX0xX48xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xX82xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX154xXexX1xX82xXa8xX87xX154xX6xX16xX5axX154xX7xX6xXbxX8dxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxf773xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7xXfdxX4xX3xXa8xX40xX82xX3xXa8x15a33xX16xX17xX3xX1exX940xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX281xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX16xX82xXdxX154xX1xX8dxX16xX17xX154xX7xX8dxX16xX17xX154xX5xX6xX48xX5xX82xX16xX17xX154xX5xXdxX16xX1xX154xX7xX6xX4xX154xXa8xX6xX82xX154xXa8xX82xX16xX17xX154xX5axX8dxX16xX154xX17xXdxX6xX16xX17xX154xX7xXdxX16xX1xX154xX8dxX154xXexX1xX6xX16xX1xX154xXbxX1xX8dxX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX48xX2xX1c8xX197xX1d1xX18axX18axX103xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xXa8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX189xX18axX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX197xX2xX48xX2xX198xX548xX5axX198xX189xX189xX548xX189xX18axX188xXexX197xX197xX2xX197xX188xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1b7xX12xX0xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1880xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7xXfdxX4xX3xXa8xX40xX82xX3xXa8xX1893xX16xX17xX3xX1exX940xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX281xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX16xX82xXdxX154xX1xX8dxX16xX17xX154xX7xX8dxX16xX17xX154xX5xX6xX48xX5xX82xX16xX17xX154xX5xXdxX16xX1xX154xX7xX6xX4xX154xXa8xX6xX82xX154xXa8xX82xX16xX17xX154xX5axX8dxX16xX154xX17xXdxX6xX16xX17xX154xX7xXdxX16xX1xX154xX8dxX154xXexX1xX6xX16xX1xX154xXbxX1xX8dxX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX48xX2xX1c8xX197xX1d1xX18axX18axX103xX1xXexXa8xXaxX12xX1880xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX7xXfdxX4xX3xXa8xX40xX82xX3xXa8xX1893xX16xX17xX3xX1exX940xX16xX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX281xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX27xX8dxX16xX17xX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xX16xX17xX40xX65xX3xX16xX40xX65xX9exX3xX87xX40xX3xX4xX8dxX16xX3xX1exX765xX16xX17xX3xX87xX40xX8dxX3xXexX1xX10xX8dxX3xX1exX9cxX8dxX3xXcxX1xXdxX31xX16xX3xX141xX1xX2e3xX6xX3xX281xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1xX8dxX40xX16xX3xXexX28xXexX3xXa8xX17e8xXdxX3xX4xX69xX16xX17xX3xXexX15xX4xX3xX4xX1xX82x10b99xX16xX3xX87xX5eexX3xX1exX5f3xX3xX1exX940xX16xX3xX4xX1xX40xX8dxX3xX16xX17xX40xX65xX3xX5xXc4fxX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7b2xXdxX16xX1xX3xX6xX16xX3xX5xX40xX16xX1xX9exX3xX1xX9cxX16xX1xX3xXbxX1xX2e3xX4xX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xX1xX765xX16xX17xX3xX64xX16xX3xX4xX10a0xX6xX3xXcxX1xXdxX31xX16xX3xX141xX1xX2e3xX6xX103xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1b7xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX27xX40xX16xX3xX16xX17xX8fcxXbxX3xX5dxX1xX40xX3xXcxX27xXfdxX16xX17xX3xX5axX627xX3xX17xX2cxX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX5fxX6xX3xXa8xX6exXdxX3xX1exX24xX16xX3xX5dxX8dxX10xX5xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX2aexX82xX8dxX4xX154xXexX10xX48xX17xXdxX6xX16xX17xX154xX7xXdxX16xX1xX154xXexX27xX6xX16xX154xX16xX17xX6xXbxX154xX16xX1xX6xX154xXexX27xX6xX16xX17xX154xX5axX82xX154xX17xX6xX16xX154xXexX1xX6xX16xX17xX154xX16xX82xX6xX154xXa8xX8dxXdxX154xX5axX10xX16xX154xX16xX8dxX10xX5xX48xX2xX1c8xX198xX199xX18axX198xX103xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xXa8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX189xX18axX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX198xX188xX48xX2xX189xX198xX5axX189xX2xX198xX18axX189xX2xX197xXexX1c8xX199xX198xX189xX5xX198xX154xX197xX103xX1d8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1b7xX12xX0xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX27xX40xX16xX3xX16xX17xX8fcxXbxX3xX5dxX1xX40xX3xXcxX27xXfdxX16xX17xX3xX5axX627xX3xX17xX2cxX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX5fxX6xX3xXa8xX6exXdxX3xX1exX24xX16xX3xX5dxX8dxX10xX5xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX2aexX82xX8dxX4xX154xXexX10xX48xX17xXdxX6xX16xX17xX154xX7xXdxX16xX1xX154xXexX27xX6xX16xX154xX16xX17xX6xXbxX154xX16xX1xX6xX154xXexX27xX6xX16xX17xX154xX5axX82xX154xX17xX6xX16xX154xXexX1xX6xX16xX17xX154xX16xX82xX6xX154xXa8xX8dxXdxX154xX5axX10xX16xX154xX16xX8dxX10xX5xX48xX2xX1c8xX198xX199xX18axX198xX103xX1xXexXa8xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX27xX40xX16xX3xX16xX17xX8fcxXbxX3xX5dxX1xX40xX3xXcxX27xXfdxX16xX17xX3xX5axX627xX3xX17xX2cxX16xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX5fxX6xX3xXa8xX6exXdxX3xX1exX24xX16xX3xX5dxX8dxX10xX5xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX13xX2cxX16xX3xXa8xX2ffxXexX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX16xX5fxX6xX3xXa8xX6exXdxX3xXexX6exXdxX3xX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xX1xX3axX16xX17xX3xX84xX1xX69xX16xX17xX3xX84xX1xX7exX3xX4xX10a0xX6xX3xX16xX17xX40xX65xX3xX5xXc4fxX3xX16xX40xX65xX3xX1xXdxXf8xX16xX3xXexX9cxXdxX3xX1exX168exX3xXexX27xX40xX16xX3xX16xX17xX8fcxXbxX3xX84xX1xXfdxXbxX3xX4xX15xX4xX3xX16xX17xe1bbxX3xX16xX17xX15xX4xX1xX3xX87xX31xX16xX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xX5dxX1xX40xX3xXcxX27xXfdxX16xX17xX103xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1b7xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1653xX31xXa8xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX5xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX5axX3axX6exXdxX3xX17xX940xX4xX3xX16xX1xX85xX16xX3xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX1b7xX6xX16xX154xX1xX8dxX6xX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX48xX5axX10xXa8xX154xXexX1xX6xX16xX1xX154xXbxX1xX8dxX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX154xX5xX82xX16xX17xX154xX5xXdxX16xX1xX154xX5axX82xX8dxXdxX154xX17xX8dxX4xX154xX16xX1xXdxX16xX154xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xX48xX2xX197xX18axX188xX1d1xX1d1xX103xX1xXexXa8xXaxX12xX0xXdxXa8xX17xX3xX7xX27xX4xX9xXaxX48xXa8xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX189xX18axX48xX16xX10xX181xX7xX48xX2xX188xX2xX548xX48xX2xX18axX189xX5axX2xX2xX18axX18axX548xX2xX1d1xXexX2xX189xX1c8xX5xX18axX103xX1d8xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX1exX6xX16xX17xX3xX1exX24xX16xX3xX27xX28xXexX3xX17xX2cxX16xX3xXexX27xX31xX16xX3xXbxX1xX36xX3xXbxX1xX3axX3bxX16xX17xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxX1b7xX12xX0xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1653xX31xXa8xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX5xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX5axX3axX6exXdxX3xX17xX940xX4xX3xX16xX1xX85xX16xX3xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xXaxX3xX1xX27xX10xX250xX9xXaxX48xX1b7xX6xX16xX154xX1xX8dxX6xX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX48xX5axX10xXa8xX154xXexX1xX6xX16xX1xX154xXbxX1xX8dxX154xX1xX6xX154xXexXdxX16xX1xX154xX5xX82xX16xX17xX154xX5xXdxX16xX1xX154xX5axX82xX8dxXdxX154xX17xX8dxX4xX154xX16xX1xXdxX16xX154xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xX48xX2xX197xX18axX188xX1d1xX1d1xX103xX1xXexXa8xXaxX12xX1653xX31xXa8xX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX5xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX5axX3axX6exXdxX3xX17xX940xX4xX3xX16xX1xX85xX16xX3xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX27xX8dxX16xX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX104bxX3axX6exXdxX3xX17xX940xX4xX3xXa8xX15xX65xX3xX250xX5xX65xX4xX6xXa8xX3xX5xX2e3xX4xX3xX1exX31xXa8xX3xX1b7xX27axX9exX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX3fxX40xX3xXcxX43xX16xX1xX3xX1exX94dxXbxX3xX5xX82xX16xX17xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1b7xX6exXdxX3xX5axXc2xXdxX3xX5xX46fxX6xX3xXa8xX40xX82xX3xXexX1893xX3xX15xX16xX1xX3xX1exXe1xX16xX3xXexX27xXc2xXdxX3xX5axX40xXdxX3xXexX27xX31xX16xX3xX4xX15xX4xX3xX4xX8dxX16xX3xXbxX1xX36xX9exX3xX16xX1xX5fxX16xX17xX3xXa8xX40xX16xX3xX7xX6xX8dxX3xX5xX28xXbxX3xX5xX15xX16xX1xX3xXexX1893xX3xX15xX16xX1xX3xX7xX15xX16xX17xX3xX1xXfdxXexX3xX27xX6xX3xXexX27xX8dxX16xX17xX3xXa8xX15xXdxX3xX1xXdxX31xX16xX3xX16xX1xX40xX103xX3xXcxX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX36xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX1exX10a0xX3xX1exX2ffxX3xXbxX1xX765xX16xX3xX1xX8dxX6xX3xX16xX1xX3axX16xX17xX3xX1exX168exX3xX1exX10a0xX3xX7x11a39xX4xX3xX2aexX82xX65xX27axX16xX3xX27xX76exX3xX87xX9cxX16xX3xX1b7xX6exXdxX3xX4xX5xXdxXbxX3xX5axX3axX6exXdxX3xX1exX64xX65xX103xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxX1b7xX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX82xX5xX12xX0xX5axXdxX1b7xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX27xXaxX12xX0xX48xX5axXdxX1b7xX12xX0xX48xX5axXdxX1b7xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx107daxX82xXexX1xX8dxX27xXaxX12xX1653xX1388xX16xX17xX3xX28exX1xX3axXadxX16xX17xX0xX48xXbxX12
Đặng Phương