Tuần lễ trưng bày và ra mắt Santafe 2021
Hyundai Hà Tĩnh kính mời qúy khách hàng tham gia chương trình trưng bày và ra mắt Santafe 2021. Quà tặng đặc biệt khách hàng tham gia lái thử; chế độ hấp dẫn khi ký hợp đồng các dòng xe Hyundai Hà Tĩnh.
e69fx11ccax16ceex10cf7x19f12x11d07x12f8exebc0x13f6axX7x10f49x1600cx1860axf154x10022x11470xX5x17778xXax1751dxXcx18905xfe42x195acxX3xX5x1041dxX3xXex14387xf654xX16x19531xX3x118e3x18091x12d12xX3x15639xX22xX3xX1cxX6xX3x18879x121d7xXexX3x1068axX6xX16xXexX6x109eaxX10xX3x185fex169e1xX37xX2xX0x191ebxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef5bxX10xX6x1964fxXaxX12xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcx11fe2xX16xX1xX3x14cd1xfcd1xX16xX1xX3xX2bxe8d9xXdxX3x115b9x174b9xX23xX3xX61xX1x18b82xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX1dx1879dxX16xX1fxX3xXexX1cxee3axX16xX1xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2x11933xX3x14fe6xX14xX22xX3xXex14753xX16xX1fxX3x152faxXb6xX4xX3xX21xXdx18fbfxXexX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX5xX70xXdxX3xXexX1xedc3x11b96xX3xX4xX1x17a77xX3xXbaxef68xX3xX1xecaaxXbxX3xX4exf856xX16xX3xX61xX1xXdxX3xX61x193b2xX3xX1x147d9xXbxX3xXbax18fcaxX16xX1fxX3xX4xX70xX4xX3xX4ex196efxX16xX1fxX3x19375xX10xX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xXafxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12022x109cexX4exX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXex185a6xX6xX5xXdxX1fxX16x12ed2xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1cxXdexXaxX12xX0xX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xX0xX3cxX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX13bxX6xX5xXdxX1fxX16xX141xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1cxXdexXaxX12xX0xX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xXb1xX14xX22xX3xXexXb6xX16xX1fxX3xXbaxXb6xX4xX3xX21xXdxXc0xXexX3xede3xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX5xX70xXdxX3xXexX1xXddxX0xX3cxX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxXexX10xX108xXexX13bxX6xX5xXdxX1fxX16xX141xX3xX4xX10xX16xXexX10xX1cxXdexXaxX12xX0xX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12x11353xX1xXe2xX3xXbaxXe5xX3xX1xXe8xXbxX3xX4exXecxX16xX3xX61xX1xXdxX3xX61xXf4xX3xX1xXf7xXbxX3xXbaxXfbxX16xX1fxX3xX4xX70xX4xX3xX4exX104xX16xX1fxX3xX108xX10xX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX0xX3cxX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX13bxX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX2fxX6xX16xXexX6xe7f7xX10xX3xX34xX6xX4xX10xX5xXdxX34xXexX3xXbax136f0xX3xX4xX1xX62xX16xX1xX3xXexX1x12487xX4xX3xXbaxX1dxXf7xX4xX3xX1fxXdx1596dxXdxX3xXexX1xXdxXc0xX14xX3xXbaxXe2xX16xX3xXexX1x19d6bxX3xXexX1cxX1dxX67xX16xX1fxX3x15a1exX3xXexX2cdxX3x11406xXdxXc0xXexX3x18a27xX6xX2bxX3xX25xX2b5xXdxX3xX7x18ebaxX3xXexX1xX6xX23xX3xXbax18fb0xXdxX3xXexX12bxX22xX16xX3xX4exXdxXc0xX16xXafxX3x19bd6xX3xX5xX15xX16xX3xX16xf411xX16xX1fxX3xX4xXe8xXbxX3xX1fxXdx16e86xX6xX3xX25xX104xX16xX1fxX3xXbaxX67xXdxX3xXexX1xXe2xX3xX1xXc0xX3xXexX1xX2abxX3x13e1exffdexX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX2fxX6xX16xXexX6xX3xX294xX10xX3xX4x1086bxX3xXexX1xXdxXe2xXexX3xX61xXe2xX3xXe8xX16xX3xXexX1dxXf7xX16xX1fxX3xX1xX85xX16xX3x19d45xX3xX16xX1fxX12bx1594axXdxX3xXexX1xXe8xXexX31fxX3xX16xXe5xXdxX3xXexX1xXe8xXexX3xXbaxX1dxXf7xX4xX3xXexX1cxX6xX16xX1fxX3xX21xX2c4xX3xX16xX1xXdx16ad5xX14xX3xXexXdxXc0xX16xX3xX16xX1fxX1xXdxX3xX1xX85xX16xX3xX25xX22xX3xXbaxXe5xX16xX1fxX3xX4xX85xX3xX4x17760xX16xX1fxX3xXbaxX1dxXf7xX4xX3xX16xX2fdxX16xX1fxX3xX4xXe8xXbxX3xX25xX2b5xXdxX3xX1xXe5xXbxX3xX7x19fafxX3xX4x15d92xX16xX1fxX3xX1xXc0xX3xX4exXecxX16xX3xXbaxXe5xX16xX1fxX3xX1xX12bxX22xX16xX3xXexX12bxX22xX16xX3xX2bxX2b5xXdxXafxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX13bxX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX61xX62xX16xX1xX3xX2bxX67xXdxX3xX6axX6bxX23xX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX4xX1xX1dxX85xX16xX1fxX3xXexX1cxX8bxX16xX1xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX141xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX13bxX3xXcxX1xX67xXdxX3xX1fxXdxX6xX16xX3xX141xX3xXcx12f3exX3x1474fxX1x155a1xX38xX3xXbaxXe2xX16xX3xX2xX45cxX1xX45exX38xX31fxX3xXcxX45axX3xX16xX1fxX22xX23xX3xX38xX45cxX3cxX38x16380xX3cxX37xX38xX37xX2xX3xXbaxXe2xX16xX3xX1xXe2xXexX3xX16xX1fxX22xX23xX3xX2x17fb3xX3cxX38xX478xX3cxX37xX38xX37xX2xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX13bxX3x16639xX2c4xX6xX3xXbaxXdx13334xX2bxX3xX141xX3xX2fxX1xX12bx10ea5xX1cxX12bxX12bxX2bxX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xXdexX3xX4adxX2c4xX6xX3xX22dxX1x11715xX141xX3xXcxX1xX2cdxX16xX3x13ff6xXdxX6xX3xX2d7xX1fxX2a1xXdxX31fxX3x10012xX2a1xX3xXcxX1xX350xX4xX1xX3x19113xX12bxX16xX1fxX31fxX3xX4bxX14xX23xXc0xX16xX3xXcxX1xX350xX4xX1xX3xX4bxX22xX31fxX3xXcxX4d8xX16xX1xX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX0xXdxX2bxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22dxX10xX16xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX4bbxXdxX4exXexX1xX141xX3xX45cxX48dxX48dxXbxX108xXdexX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX141xX3xX2xX45cxX38xXbxX108xXdexXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXafxX21xX6xX12bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXafxX25xX16xX3cxX16xX10xX4bbxX7xX3cxX37xX2xX37xX37xX3cxX45cxX478xX4exX38xX2xX45exX2xX37xX31exX48dxXexX478x13a9axX45cxX37xX5xX37xX13bxX1xX4exX2xXafx103bexXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xXaxX3xX4bbxXdxX4exXexX1xX9xXaxX45cxX48dxX48dxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX2xX45cxX38xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX2d7xXe5xXdxX3xX4exX14xX16xX1fxX3xX4xX1xX1dxX85xX16xX1fxX3xXexX1cxX8bxX16xX1xX141xX0xX3cxX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX3xX13bxX3xXcxXdxXc0xX4xX3xX16xX1fx15a2dxXexX3xX4xX1xX12bxX3xXexXe8xXexX3xX4x1649exX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXexX1xX6xX2bxX3xX4exX2e0xX3xX7xX2e0xX3xX61xXdxXc0xX16xXdexX3xX13bxX3xXb1xX14xX22xX3xXexXb6xX16xX1fxX3xX1xXe8xXbxX3xX4exXecxX16xX3xX4xX1xX12bxX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xX4xX333xX3xX2bxXb6xXexX3xXexX350xXdxX3xX7xX2e0xX3xX61xXdxXc0xX16xXdexX3xX13bxX3x16f69xX14xX3xXbaxX2a1xXdxX3xXexX3abxXdxX3xXbaxX6xX3xX4xX1xX12bxX3xX4xX70xX4xX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xX61xXf4xX3xX1xXf7xXbxX3xXbaxXfbxX16xX1fxX3xXexX350xXdxX3xX7xX2e0xX3xX61xXdxXc0xX16xXdexX3xX13bxX3xX4bx1683fxX3xXexX1cxXf7xX3xXexX1cxX63bxX3xX1fxX333xXbxX3xX5x14d96xX16xX3xXbaxXe2xX16xX3x195a6xX48dx16cefxXdexX3xX13bxX3xXcxX1xX6xX2bxX3xX6axX14xX6xX16xX31fxX3xXexX1cxX63bxXdxX3xX16xX1fxX1xXdxXc0xX2bxX3xX2bxXecxX14xX3xX108xX10xX3xX2fxX6xX16xXexX6xX294xX10xX3xX37xX38xX37xX2xX3xX4xX2e0xX4xX3xX4bx16a81xXcxX3xX4x185b9xX6xX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxXdexX3xX13bxX3xXcxX1dxX3xX25xXe8xX16xX31fxX3xX1fxXdxX2b5xXdxX3xXexX1xXdxXc0xX14xX3xX108xX10xX3xXexX45axX3xX4xX70xX4xX3xXexX1dxX3xX25xXe8xX16xX3xX21xX70xX16xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xX4xX1xX14xX23xX6ddxX16xX3xX16xX1fxX1xXdxXc0xXbxXdexX3xX13bxX3xXcxX1cxX63bxXdxX3xX16xX1fxX1xXdxXc0xX2bxX3xX2bxXdxX19xX16xX3xXbxX1xX62xX3xX4f3xX70xXdxX3xXexX1xXddxX3xX108xX10xX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX13bxX3xX22dxX1xXe8xXexX3xX5xX1dxXf7xX16xX1fxX3xX5xX22xX2bxX3xX16xX6ddxX16xX3xXexX1xX1dxX85xX16xX1fxX3xX1xXdxXc0xX14xX3xX4xX71fxX6xX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxXafxX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xX3xX4xX1xX62xX16xX1xX3xX5xX22xX3xX7xX2e0xX3xXexX2e8xX16xX1fxX3xX1xX104xX6xX3xX4xX71fxX6xX3xXexX1xXdxXe2xXexX3xX61xXe2xX3xX7xX6xX16xX1fxX3xXexX1cxX62fxX16xX1fxX3xX5xX2c4xX4xX1xX3xX5xX2a1xX2bxX3xX2bxXe5xXexX3xX16xXe5xXdxX3xXexX1xXe8xXexX3xXexXdxXc0xX16xX3xX16xX1fxX1xXdxX3xXbaxed5bxX16xX1fxX3xX4xXe8xXbxX31fxX3xXexX1xX2fdxX16xX3xXexX1xXdxXc0xX16xX31fxX3xX2bxXe5xXexX3xX61xX1xX63bxX3xX16x14f51xX16xX1fxX3xX25xee08xX16xX3xX1xX22xX16xX1xX3xX2bxX350xX16xX1xX3xX2bx17967xX3xX21xX373xX16xX3xX21xX4d8xX31fxX3xX4xX390xX16xX1fxX3xX16xX1xX1dxX3xX1xXc0xX3xXexX1xX3abxX16xX1fxX3xX6xX16xX3xXexX12bxX22xX16xX3xX1xX22xX16xX1fxX3xXbaxX15xX14xX3xXbxX1xX2fdxX16xX3xX61xX1xX6bxX4xXafxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX3xX4xX6xX2bxX3xX61xXe2xXexX3xX25xX22xX3xX16xX6cexX3xX5xX2e0xX4xX3xX1xXe2xXexX3xX2bxX8bxX16xX1xX3xXbaxX4b3xX3xX2bxX6xX16xX1fxX3xXbaxXe2xX16xX3xX16xX1xX307xX16xX1fxX3xX7xX63bxX16xX3xXbxX1xf785xX2bxX3xX25xX22xX3xX4exX2c4xX4xX1xX3xX25x10b4fxX3xX1xX12bxX22xX16xX3xX1xX63bxX12bxX3xX16xX1xXe8xXexX3xX1fxXdxX22xX16xX1xX3xX4xX1xX12bxX3xXb1xX14xXf4xX3xX61xX1xX70xX4xX1xX3xX1xX22xX16xX1fxXafxX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX4bxX2a1xX23xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xXexX6xX23xX3xXbaxX863xX16xX1fxX3xX61xXf4xX3xX25xX22xX3xXexX1xX6xX2bxX3xX1fxXdxX6xX3xX7xX2e0xX3xX61xXdxXc0xX16xX3xXbaxXb6xX4xX3xX21xXdxXc0xXexX3xX16xX22xX23xX3xX4xX71fxX6xX3xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX0xXdxX2bxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX22dxX10xX16xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX4bbxXdxX4exXexX1xX141xX3xX45cxX478xX31exXbxX108xXdexX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX141xX3xX45exX590xX45cxXbxX108xXdexXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXafxX21xX6xX12bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXafxX25xX16xX3cxX16xX10xX4bbxX7xX3cxX37xX2xX37xX37xX3cxX45cxX478xX4exX38xX2xX45exX2xX2xX48dxX48dxXexX31exX37xX45exX590xX5xX48dxX13bxX1xX4exX37xXafxX59axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xXaxX3xX4bbxXdxX4exXexX1xX9xXaxX45cxX478xX31exXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX45exX590xX45cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX0xXdxX2bxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4exXexX1xX14xX2bxX21xX3xX4exX1xXdxX4exX10xX3xXdxX22dxX10xX16xXexX10xX1cxXaxX3xX7xXexX23xX5xX10xX9xXaxX4bbxXdxX4exXexX1xX141xX3xX478xX48dxX48dxXbxX108xXdexX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX141xX3xX31exX45exX45cxXbxX108xXdexXaxX3xX7xX1cxX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXafxX21xX6xX12bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXafxX25xX16xX3cxX16xX10xX4bbxX7xX3cxX37xX2xX37xX37xX3cxX45cxX478xX4exX38xX2xX45exX2xX37xX2xX45exXexX45cxX48dxX31exX478xX5xX38xX13bxX1xX4exX45exXafxX59axXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX5xX19xX3xXexX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX23xX3xX25xX22xX3xX1cxX6xX3xX2bxX2cxXexX3xX2fxX6xX16xXexX6xX34xX10xX3xX37xX38xX37xX2xXaxX3xX4bbxXdxX4exXexX1xX9xXaxX478xX48dxX48dxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX31exX45exX45cxXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXexX6xX21xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX108xX6xX16xX1xX16xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX16xX1fxX9xXaxX38xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4exX4exXdxX16xX1fxX9xXaxX48dxXaxX12xX0xXexX21xX12bxX4exX23xX12xX0xXexX1cxX12xX0xXexX4exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX0xX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX4bxX23xX14xX16xX4exX6xXdxX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xX31fxX0xX3cxX7xXexX1cxX12bxX16xX1fxX12xX3xX4adx17370x12330xX2d7xX3xXcxX4bxX71bx107c8xXbcdxX141xX3xX38xX37xX45exX590xX45exXafxX478xX478xX37xXafxX6e4xX6e4xX6e4xX3xX4bxX71bxXcxX4f3xXbcdxX2d7x18e0bxX3xX1d0xXbcdxX2d7xX4bxX3x16505xX71bx194f0xX2d7xX4bxX141xX3xX38xX590xX2xX2xX3xX45cxX45exX2xX3xX478xX478xX478xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12axX12bxX4exX23xXaxX12xX4bxX71bxXcxX4f3xXbcdxX2d7xXbecxX3xXbf3x13283xX22dxX4bxX3xX2d2x102f3xX141xX3xX38xX590xX2xX2xX3xX48dxX45cxX37xX3xX478xX478xX478xX3xX4bxX71bxXcxX4f3xXbcdxX2d7xXbecxX3xX22dxX2fxX1d0xX4bxX141xX3xX38xX590xX2xX2xX3xX590xX45exX45cxX3xX478xX478xX478xX3xX4adxX2c4xX6xX3xX4xX1xX4d8xX141xX3xXcxX1xX2cdxX16xX3xX4e0xXdxX6xX3xX2d7xX1fxX2a1xXdxX31fxX3xX4eaxX2a1xX3xXcxX1xX350xX4xX1xX3xX4f3xX12bxX16xX1fxX31fxX3xX4bxX14xX23xXc0xX16xX3xXcxX1xX350xX4xX1xX3xX4bxX22xX31fxX3xXcxX4d8xX16xX1xX3xX4bxX22xX3xXcxX5dxX16xX1xXafxX3x1647dxX10xX21xX7xXdxXexX10xX141xX3xX1xX23xX14xX16xX4exX6xXdxX1xX6xXexXdxX16xX1xXafxX4xX12bxX2bxXafxX25xX16xX0xX3cxXbxX12xX0xX3cxXexX4exX12xX0xX3cxXexX1cxX12xX0xX3cxXexX21xX12bxX4exX23xX12xX0xX3cxXexX6xX21xX5xX10xX12