Mênh mông biển nước nhấn chìm hàng chục nghìn nhà dân ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Hàng chục nghìn ngôi nhà ở “tâm lũ” Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Một số người vẫn đang mắc kẹt, chờ lực lượng chức năng tới giải cứu.
8349xeebdxf603xade5x10380xdfe2xdd32xbac6x9f2fxX7xeaecxd4cfxdd52xb6d4xe167xca7axX5x9d85xXaxfcbex91b4x8573xc6c7xX1xX3xf0cax85adxX15x9857xX3xc1caxXdxc11cxX15xX3xX15x8fbexcf55xX4xX3xX15xX1xae8dxX15xX3xX4xX1x9c80xX18xX3xX1xbd57xX15xX1bxX3xX4xX1xcfc3xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3x106b4xd94bxX15xX3xb963xX3x9bddxX32xX3xXcx8631xX15xX1xX0xaf06xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4bxX10xX6xX45xXaxX12xX4bxX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1bxX19xXdxX3xX15xX1xX32xX3xX49xX3xa560xXexX46xX18xX3xX5xb4bexfb0axX3x8a18xe646xX18xX3xd13exb780xeb5axX14xX15xX3xb005xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xc5f1xX3xX1dx9a5dxX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xXexffc3xaaefxX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX18xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxa7daxX3xX13xe7faxXexX3xX7x9a25xX3xX15xX1bxX23xe7a9xXdxX3xa8faxf28exX15xX3xd187xX6xX15xX1bxX3xX18xd31fxX4xX3x8521x8aafxXexbf68xX3xX4xX1xXd2xX3xX5xd667xX4xX3xX5xX23xa016xX15xX1bxX3xX4xX1xa63axX4xX3xX15xf716xX15xX1bxX3xXexX24xXdxX3xX1bxXdxcf03xXdxX3xX4xXf7xX91xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8efaxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX18xX4xX10xb959xXafxX1dx85a0xX10xX4xXexX3xX45xX1bxX18xX10xX45xXdxX6xX3xXd5xXdxX45xX10xXafxX3xX18xXbxea1cxX3xXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxd0f7xXdxX45xXexX1xe47exX3xX2xeb6dxX162x916fxb572xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3x100c7xe916xX162xXbxe687xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX53xX6xXbxXbxX7xX53xXafxXbxX10xX15xX53xX18xX10xX45xXdxX6xX53xXexX1xX91xX18xX1dx9839xXbxX9xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2x10124xX170xX45xX170xX2xX16fxX16fxX16fxX162xX16fxXexX2xc488xX1acx8ce8xX5xX1aexX130xX7xXexXdxX5xX5xX162xb25exX162xX2xX130xX162xX162xX170xX170xX1aexXc6xX1dxX18xXbxXaxX3xX45xX6xXexX6xX130xXexX92xXbxX10xX9xXaxXd5xXdxX45xX10xXafxX53xX18xXbxX148xXaxX3xX45xX6xXexX6xX130xX10xX15xX4xXafxX45xX10xX9xXaxXe2xX133xX1aexXexX15xXcx9b1axa330xX15ax8e88xd784xX15xeab2xa749xX1acxX162xXafxX1a0xd688xc388xXexX133xca8dxX162xXexX173xX53xXdxX2xX170x8d9dxX1dxc6faxXbxX170xX1fdxe7a4xX4xX2xX45xX15axX20axX170xX1f4xf4b1xX91xX10xX45xdcd0xXaexX4xX15xddedxX1f1xX1bxX1fdxX170xXe2xX1acxX8cxX208xX1f0xX1fdxX15xX1f1xXex9308xX170xd32cxX1f7xX92xX11bxX1fcxXcxX15xX18xX1f0x8af6xX1fcxXe2xX6xX1acxX11bxX13xXcxX1b8xX1f1xX8cxXexX133xX21axXbxX21axX16fxX18xX1f4xXe2xX90xXaexXcxX133xX6xX6xX1f1xXe2xX15xX21axX1f1xX5xXe2xXexX2xX7xX1f4xXexX1b8xX170xfbbcxX170xX90xa911xX216xXbxXd5xX18xX90xXaexX21axX20exX164xX170xX11bxX173xX133xX148xX262xX22exX133xX7xX1xX91xX237xX45xX22exX208xX200xX162xc367xXd5xX22cxX1a0xX7xXaexX1dxX170xXaexXd5xX1fdxX2xX208xX1f0xX22exX1acxXcxXe2xX148xX208xX20axXdxX173xXaexX162xX20exX164xX16fxd5b0xXaxX3xX45xX6xXexX6xX130xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xX45xX6xXexX6xX130xX6xXaexX1bxX7xX9xXaxX1aexX1acxX15fxX162xX15fxX2xX1b8xX1acxX15fxX162xX15fxX2xX15fxX2xX15fxX2xX162xX162xX164xX15fxX162xX15fxX2xX170xX21exX162xX15fxX1aexX170xX162xXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX2xX16fxX1a0xX1a0xXexX148xX148xX162xX170xX170xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX1a0xX16fxX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xX262xacb4xX15xX1bxX3xX170xX162xX53xX2xX162xXe5xX3xX15xX1xeb29xX18xX3xXbxX1xX3f1xX15xX1bxX3xXd5xXdxX14xX15xX3xX11bxX3e4xXafxX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xXd9x9422xX3xX4xX3f1xX3xX18xcc95xXexX3xX49xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX3xe3ecxX3xX18xXc9xXexX3xXexXaexXafxX15xX1bxX3xX15xX1xe7d9xX15xX1bxX3xXd9xXa1xX6xX3xXbxX1xX23xddc5xX15xX1bxX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxeb4cxXbxX3xX5xX38xXexX3xX15xX412xX15xX1bxX3xX15xX1xX29xXexX3xX4xd877xX6xX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xXe2xX1xXdxX3xX18xX23xX6xX3xX5xX24xX15xX3xX45xfbcbxX15xX3xX45xX446xXbxX3xXe2xd13axX18xX3xX1xX472xX3xX208xc429xX3xX22cx853bxX3xX173xX105xX3xX5xX89xX3xXd5xX24xXdxX3xX5xX23xX91xX3xX5xX23xXf1xX15xX1bxX3xX5xX14xX15xX3xXexX24xXdxX3xX2xXc6xX162xX162xX162xX3xX18xX0xX7xX91xXbxX12xX16fxX0xX53xX7xX91xXbxX12xX53xX7xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX2xX148xX2xX170xXexX2xX148xX1b8xX148xX1acxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX21exX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xX299xXafxX3xX1f6xX91xXcdxX4xX3xX5xXc9xX3xX2xX3xXd5xXd6xX15xX3xX4xa946xX15xX3xX1dxXa1xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXdfxXexX3xX15xX14xX15xX3xXd9xX1fxX3xXd5xX32xXafxX3xXd9xX23xXf1xX4xX3xX83xXexX46xX18xX3xX5xX89xX8axXe5xX3xX15xX1xX3f1xX18xX3xXbxX1xX3f1xX15xX1bxX3xXd5xXdxX14xX15xX3xXd9xX40cxX3xXbxX1xX105xXdxX3xX45xXdxX3xX4xX1xX91xX92xX1fxX15xX3xXexX1xX10xXafxX3xXd9xX23xXd2xX15xX1bxX3xXexXaexX3e4xX15xX1xX3xXcxX237xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xXexX24xXdxX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xX1fcxXa1xX15xX1xXc6xX3xXcxXdxf045xXbxX3xXd9xX3f1xXe5xX3xX4xX1x91e1xX15xX1bxX3xXexX19xXdxX3xX15xX1bxX472xXdxX3xXexXaexX14xX15xX3xXexX1xef6cxX15xX1bxX3xX173xX10xX3xX4xX1xX91xX92xX14xX15xX3xX4xX1xX49xX3xX1dxXc9xX3xXd9xXc9xXdxX3xXd9xX1fxX3xXd5xX32xXafxX3xXexX24xXdxX3xX1f6xX91xXcdxX4xX3xX5xXc9xX3xX2xXe5xX3xXd9xXafx903fxX15xX3xX1f6xX91xX6xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xXc6xX3xXcxX6c0xXdxX3xXd9xX46xX92xXe5xX3xX4xX1xX67bxX15xX1bxX3xXexX19xXdxX3xX5xX14xX15xX3xXd9xX23xXf1xX4xX3xX4xX6xX130xX15xX19xX3xX4xX458xX6xX3xX5xXecxX4xX3xX5xX23xXf1xX15xX1bxX3xX1dxXc9xX3xXd9xXc9xXdxX3xX4xX1xX91xX8dxX15xX3xX1dxXa1xX3xXd9xXdxX3xXbxX1xX3e4xXexX3xX15xX1xX91xX3xX92xX672xX91xX3xXbxX1xX8dxX18xX3xX4xX1xXafxX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xX5xX89xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX2xX148xX170xX1a0xXexX21exX148xX1a0xX162xX16fxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX21exX162xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xX25fxX1bxX6xX92xX3xX49xX3xX4xX1xX484xX3xXexX446xXbxX3xXe2xX672xXexX3xX15xX1xX91xX3xX92xX672xX91xX3xXbxX1xX8dxX18xX3xXd9xX1fxX3xXd9xX23xX6xX3xXd5xX32xXafxX3xXf7xX15xX1bxX3xX4xXf7xX91xX3xX4xX1xXafxX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xXe5xX3xX4xX1xXa1xX3xX25fxX1bxX91xX92xe31dxX15xX3xXcxX1xXa1xX3xX237xX1xX23xXf1xX15xX1bxX3xX96xXexX1xX19xX15xX3xX20exX91xX3e4xX15xX3xX208xX1xXafxXe5xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX9exX3xXe2xX1xX3f1xX4xX3xX5xX3f1xX4xX3xX5xXafxX3xX5xXdfxX15xX1bxX3xXd5xX32xX3xX15xX1xXd2xX3xX5xXecxX4xX3xX5xX23xXf1xX15xX1bxX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX15xXfbxX15xX1bxX3xXd9xX23xX6xX3xXd5xX32xXafxX3xXexX2exX18xX3xXe2xXdxX672xX18xX3xX1dxXcdxX3xX18xXe3xX3xX5xX32xX3xX19xX15xX1bxX3xX25fxX1bxX91xX92xX8b3xX15xX3xX8cxX19xX15xX1bxX3xXcxX1xX32xX15xX1xX3xXd5xX32xX3xXcxXaexb565xX15xX3xXcxX1xXa1xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX3xX96xXexX1xX19xX15xX3xX25fxX6xX18xX3xX11bxXdfxX4xX3xXcxX1xX32xX15xX1xXe5xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX9exX3xX1dxX49xXdxX3xXd9xX40cxX3xX18xX29xXexX3xX5xXdxX14xX15xX3xX5xX6c0xX4xX3xXexb478xX3xX1xX19xX18xX3xX1f6xX91xX6xX3xXexX24xXdxX3xX15xX6xX92xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX2xX1acxX162xX1acxXexX1acxX1b8xX1acxX162xX1a0xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX21exX170xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXd9xXa1xX6xX3xXbxX1xX23xX43dxX15xX1bxXe5xX3xXexX985xX3xX4xX1xXdxfecaxX91xX3xX2xX1acxX53xX2xX162xX3xXexX24xXdxX3xX7xX3e4xX15xX1bxX3xX170xX162xX53xX2xX162xXe5xX3xX18xX23xX6xX3xX15xX1bxX24xXexX3xX15xX14xX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX5xX89xX3xX4xX3f1xX3xXaexX67bxXexX3xXd9xX23xXf1xX4xX3xXe2xX1xXafxX105xX15xX1bxX3xX170xX162xX3xX424xX3xX16fxX162xX3xX4xX18xX3xX15xX1xX23xX15xX1bxX3xX4xX3e4xX4xX3xXexX91xX92xX672xX15xX3xXd9xX23xXd2xX15xX1bxXe5xX3xXexX1xX19xX15xX3xX173xX3f1xX18xX3xXd5xX32xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1bxX19xXdxX3xX15xX1xX32xX3xXd5xXd6xX15xX3xX1dxXa1xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX1dxX458xX6xX3xXd5xX46xX92xXc6xX3xX237xX1xX23xX43dxX15xX1bxX3xXexXdxd922xX15xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX91xX92xX1fxX15xX3xX45xX91xX92xX3xX15xX1xX29xXexX3xX5xX67bxX4xX3xX15xX32xX92xX3xX5xX32xX3xX1dxe23dxX15xX1bxX3xXexX32xX91xX3xXexX1xX91xX92xXae1xX15xX3xX1xXafxX412xX4xX3xX4xX6xX130xX15xX19xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexX3xX45xXexX1xX91xX18xX1dxXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX2xX1acxX170xX1acxXexX16fxX148xX148xX1a0xX170xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX21exX1b8xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xX13xX29xXexX3xXe2xX1xXafxX105xX15xX1bxX3xX16fxX162xX3xXbxX1xX67bxXexX3xX45xXdxX3xX4xX1xX91xX92xX1fxX15xX3xX1dxXba9xX15xX1bxX3xX4xX6xX130xX15xX19xXe5xX3xXd9xXafxX32xX15xX3xX18xX24xXdxX3xXexXdxX672xXbxX3xX4xX446xX15xX3xXd9xX23xXf1xX4xX3xXexX1xX19xX15xX3xX200xX15xX3xX1fcxXdxXb87xXexX3xXd5xX32xX3xXexX1xX19xX15xX3xX25fxX6xX18xX3xX11bxXdfxX4xX3xXcxX1xX32xX15xX1xXe5xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xXe5xX3xX1xX91xX92xXb87xX15xX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xXc6xX3xX299xXafxX3xX15xX23xX24xX4xX3xX5xX89xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXe5xX3xXexX29xXexX3xX4xX105xX3xX4xX3e4xX4xX3xXexX1xX19xX15xX3xX4xX458xX6xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX3xXd9xXae1xX91xX3xX4xX1xX2exX18xX3xXexXaexXafxX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX23xX15xX1bxX3xX170xX3xXexX1xX19xX15xX3xX15xX32xX92xX3xX5xX32xX3xX15xX43dxXdxX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX15xX412xX15xX1bxX3xX15xX1xX29xXexXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX170xX16fxX2xX21exXexX1aexX148xX1a0xX21exX170xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX16fxX1aexX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xXcxXaexXafxX15xX1bxX3xX18xX29xX92xX3xX15xX1bxX32xX92xX3xX1f6xX91xX6xXe5xX3xXe2xX1xXdxX3xX15xX23xX24xX4xX3xX5xX89xX3xX5xX14xX15xX3xX15xX1xX6xX15xX1xXe5xX3xX4xX3e4xX4xX3xX5xXecxX4xX3xX5xX23xXf1xX15xX1bxX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX15xXfbxX15xX1bxX3xXd9xX40cxX3xX4xXcdxX3xX1bxXdfxX15xX1bxX3xXd9xXdxXae1xX91xX3xX4xX6xX130xX15xX19xXe5xX3xXexX32xX91xX3xXexX1xX91xX92xXae1xX15xX3xXd9xX23xX6xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xXexX24xXdxX3xX15xX43dxXdxX3xX6xX15xX3xXexXafxX32xX15xX3xX15xX1xX23xX15xX1bxX3xX45xXafxX3xXexX1xXd2xXdxX3xXexXdxX672xXexX3xX1dxX29xXexX3xX5xXf1xXdxXe5xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX1dxX458xX6xX3xXd5xX46xX92xX3xXe2xX1xXdfxXbxX3xX15xX43dxXdxX3xX15xX14xX15xX3xX4xX19xX15xX1bxX3xXexX3e4xX4xX3xX4xXf7xX91xX3xX1xXc9xX3xX1bxX412xXbxX3xXe2xX1xX19xX15xX1bxX3xa7ebxXexX3xXe2xX1xX3f1xX3xXe2xX1xXfbxX15xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX170xX16fxX16fxX1acxXexX2xX170xX162xX162xX1aexX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX1b8xX170xX1b8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xX11bxX14xX15xX3xX4xX6c0xX15xX1xX3xXd9xX3f1xXe5xX3xX18xXc9xXexX3xX7xXcdxX3xX1bxXdxX6xX3xXd9xX2exX15xX1xX3xX173xX46xX92xX3xXd9xX23xXf1xX4xX3xX15xX1xX32xX3xXe2xXdxX14xX15xX3xX4xXcdxX3xX170xX3xXexX940xX15xX1bxX3xXd5xXd6xX15xX3xX4xXcdxX3xX1dxX3e4xX18xX3xXexXaexX38xX3xX5xX6c0xXdxXc6xX3xecc7xXdxXae1xX91xX3xX1xca10xX3xX4xX940xX15xX3xX5xX67bxX4xX3xX15xX32xX92xX3xX5xX32xX3xX3e4xXafxX3xXbxX1xX6xXafxXe5xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX7xX6c0xX4xX1xX3xXd5xX32xX3xX5xX23xX43dxX15xX1bxX3xXexX1xXecxX4xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX16fxX1aexX1a0xX1aexXexX1a0xX170xX1b8xX148xX1a0xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX148xX16fxX148xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xX4bxX6xXdxX3xX1dxX32xX3xX4xX1xX3e4xX91xX3xX49xX3xXexX1xX19xX15xX3xX200xX15xX3xX1fcxXdxXb87xXexXe5xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xX3xXexX1xX5f3xX3xXd9xX940xX91xX3xX1f6xX91xX6xX3xX4xb338xX6xX3xXexX1xX19xX15xX1bxX3xX1bxXdxX3f1xX3xXd9xX1fxX3xX1bxX113axXdxX3xX5xXecxX4xX3xX5xX23xXf1xX15xX1bxX3xX4xX1xXf7xX4xX3xX15xXfbxX15xX1bxX3xXexXdxX672xXbxX3xXf7xX15xX1bxX3xX15xX1xX91xX3xX92xX672xX91xX3xXbxX1xX8dxX18xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX170xX148xX1a0xX16fxXexX1a0xX170xX21exX2xX1aexX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX2xX1b8xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xXcxX985xX3xX15xX1xX32xX3xX4xX12aexX6xX3xX4xX1xXafxX3xXexX24xXdxX3xX4xX3e4xX4xX3xXbxX1xX23xX43dxX15xX1bxX3xXexXdxXb87xX15xX3xXd9xXae1xX91xX3xX1dxXa1xX3xX15xX1xX29xX18xX3xX4xX1xX2exX18xX3xXexXaexXafxX15xX1bxX3xX15xX23xX24xX4xX3xX5xX89xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX16fxX1acxX162xX1a0xXexX21exX1b8xX21exX170xX1aexX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX170xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xXe5xX3xXd9xX46xX92xX3xX5xX32xX3xX5xX940xX15xX3xXd9xX940xX91xX3xXexXdxX14xX15xX3xXexXaexXafxX15xX1bxX3xX18xX29xX92xX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xXfbxX18xX3xX1f6xX91xX6xX3xX18xX24xXdxX3xX1dxXa1xX3xX5xX89xX3xX5xX38xXexX3xX15xX412xX15xX1bxX3xX15xXae1xX3xX15xX1xX23xX3xXexX1xX672xX3xX15xX32xX92xXc6xX3xX1134xXdxXae1xX91xX3xX15xX32xX92xX3xXe2xX1xXdxX672xX15xX3xX4xX1xXafxX3xX15xX1xXdxXae1xX91xX3xX1xXc9xX3xX45xX46xX15xX3xXe2xX1xX19xX15xX1bxX3xXe2xXa1xXbxX3xXexX1xXfcfxX4xX1xX3xXf7xX15xX1bxXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX170xX1a0xX2xX1aexXexX148xX1aexX162xX1b8xX2xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX170xX21exX21exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xXcxXfcfxX15xX1xX3xXd9xX672xX15xX3xX4xX1xXdxXae1xX91xX3xX15xX1bxX32xX92xX3xX170xX162xX53xX2xX162xXe5xX3xX18xXecxX4xX3xX15xX23xX24xX4xX3xXexX6c0xXdxX3xX4xX3e4xX4xX3xX173xX40cxX3xX1xX6c0xX3xX5xX23xX91xX3xX1xX472xX3xX208xX481xX3xX22cxX484xX3xX7xXafxX3xXd5xX24xXdxX3xXexX1xXd2xXdxX3xXd9xXdxX1fxX18xX3xXd9xX6c0xXexX3xXd9xdbbcxX15xX1xX3xX5xX67bxX4xX3xX2xX2xX1xX3xX15xX1bxX32xX92xX3xX2xX1acxX53xX2xX162xX53xX170xX162xX170xX162xX3xXd9xX40cxX3xX1bxXdxX105xX18xX3xXexX985xX3xX1b8xX162xX130xX21exX162xX3xX4xX18xXc6xX3xXcxX91xX92xX3xX15xX1xXdxX14xX15xXe5xX3xX1xXdxXb87xX15xX3xXexX6c0xXdxX3xX2xX1a0xX162xX3xXexX1xX19xX15xX53xX2xX1acxX3xX173xX40cxXe5xX3xXexX1xXa1xX3xXexXaexX29xX15xX3xXd5xXd6xX15xX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX67bxX15xX1bxX3xXd5xX24xXdxX3xX2xX16fxXc6xX16fxX16fxX1acxX3xX1xXc9xX53xX148xX16fxXc6xX162xX170xX21exX3xX15xX1xX46xX15xX3xXe2xX1xX8dxX91xXc6xX3xX8cxX3e4xX4xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xXexXaexX113axX15xX1bxX3xXd9xXdxX1fxX18xX3xX1xXdxXb87xX15xX3xX15xX6xX92xX3xXd9xX6xX15xX1bxX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xXe2xX1xX3e4xX3xX7xX46xX91xX3xX1xXdxXb87xX15xX3xX18xXecxX4xX3xX15xX23xX24xX4xX3xXd5xXd6xX15xX3xX4xX5f3xX15xX3xX49xX3xX18xXf7xX4xX3xX2xX130xX2xXe5xX1a0xX18xXc6xX3xXcxXaexXafxX15xX1bxX3xXd9xX3f1xXe5xX3xX4xX3e4xX4xX3xX173xX40cxX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xX1xX6c0xX3xX5xX23xX91xX3xX208xX481xX3xX22cxX484xX3xX15xX1xX23xX15fxX3xX8cxX8dxX18xX3xX299xX91xXb87xXe5xX3xX8cxX8dxX18xX3xX13xa949xXe5xX3xX8cxX8dxX18xX3xX20exX91xX6xX15xXe5xX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX6c0xX4xX1xXe5xX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxX1xX32xX15xX1xXc6xXc6xXc6xX3xX1xXdxXb87xX15xX3xXd5xXd6xX15xX3xXd9xX6xX15xX1bxX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX7xX46xX91xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX148xX2xX170xX1acxXexX1b8xX21exX148xX162xX16fxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX1acxX1a0xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xd7aaxX15xX1bxX3xX27dxX14xX3xX1fcxXfbxX15xX3xX299xX6xX15xX1xX3xX424xX3xXcxXaexX23xX49xX15xX1bxX3xXbxX1xX5f3xX15xX1bxX3xX25fxX25fx99eaxX237xXcxX25fxXcxX3xX1xX91xX92xXb87xX15xX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xX4xX1xXafxX3xX1dxXdxX672xXexX15fxX3xX22cxX940xX15xX3xX15xX1xX23xX3xXexXafxX32xX15xX3xX1dxXc9xX3xX5xX67bxX6xXe5xX3xX1bxX6c0xXafxXe5xX3xX5xX23xX43dxX15xX1bxX3xXexX1xXecxX4xXe5xX3xXexX1xXecxX4xX3xXbxX1xX8dxX18xX3xX45xXecxX3xXexXaexX432xX3xX4xX458xX6xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX67bxX15xX1bxXe5xX3xX1xX23xX3xX1x9477xX15xX1bxX3xX1xXafxX32xX15xX3xXexXafxX32xX15xX165xX3xXexXafxX32xX15xX3xX1dxXc9xX3xXd9xX472xX3xX45xX68fxX15xX1bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXafxX6c0xXexXe5xX3xX4xX3e4xX4xX3xXexX1xXdxX672xXexX3xX1dxXa1xX3xXd9xXdxXb87xX15xX3xXexX12aexX3xX15xX1xX23xX15fxX3xXexXdxXd5xXdxXe5xX3xXexX458xX3xX5xX6c0xX15xX1xXe5xX3xX18xX3e4xX92xX3xX1bxXdxX412xXexX3xX1dxXa1xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX15xX23xX24xX4xXe5xX3xX1xX23xX3xX1xX1a57xX15xX1bxXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX148xX170xX162xX148xXexX170xX1aexX1a0xX1b8xX2xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX2xX170xX162xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxXexX10xX173xXexX130xX6xX5xXdxX1bxX15xX15fxX3xX133xX91xX7xXexXdxX1f7xX92xX165xXaxX12xX11bxX14xX15xX3xX4xX6c0xX15xX1xX3xXd9xX3f1xXe5xX3xXexXafxX32xX15xX3xX1dxXc9xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX67bxX4xXe5xX3xX1bxXdxX6xX3xX4xX940xX18xX3xX1dxXa1xX3xX4xX1xX672xXexX3xX1xXafxX412xX4xX3xX4xX91xXcdxX15xX3xXexXaexX19xXdxX165xX3xX2xX162xX21exX3xX1xX6xX3xX15xX91xX19xXdxX3xXexXaexX472xX15xX1bxX3xXexX1xX458xX92xX3xX7xX105xX15xX3xXexX1xXdxXb87xXexX3xX1xX6c0xXdxX3xXexX6c0xXdxX3xX4xX3e4xX4xX3xX173xX40cxX3xX8cxX8dxX18xX3xXcxXaexX91xX15xX1bxXe5xX3xXexX1xXa1xX3xXexXaexX29xX15xX3xXcxX1xXdxX14xX15xX3xX8cxX940xX18xXe5xX3xX25fxX6xX18xX3xX237xX1xX67bxX4xX3xXcxX1xXfbxX15xX1bxXe5xX3xX8cxX8dxX18xX3xX27dxXc9xX4xX165xX3xX1xXb87xX3xXexX1xXcdxX15xX1bxX3xXe2xX672xXexX3xX4xX29xX91xX3xX1xX6c0xX3xXexX940xX15xX1bxX3xX1bxXdxX6xXafxX3xXexX1xX19xX15xX1bxXe5xX3xX4xX19xX15xX1bxX3xXexXaexX2exX15xX1xX3xXexX1xX458xX92xX3xX5xXf1xXdxX3xX1dxXa1xX3xX1xX23xX3xX1xX6c0xXdxX3xX15xX1bxX1xXdxX14xX18xX3xXexXaexX113axX15xX1bxX165xX3xX1xXb87xX3xXexX1xXcdxX15xX1bxX3xXd9xXdxXb87xX15xX3xX1dxXa1xX3xX4xXdfxXexX3xX1xXafxX32xX15xX3xXexXafxX32xX15xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11bxXafxX45xX92xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX8cxX10xX15xXexX10xXaexXaxX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX15axXdxX45xXexX1xX15fxX3xX21exX170xX162xXbxX173xX165xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX15fxX3xX1a0xX148xX1aexXbxX173xX165xXaxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX53xX53xXdxXc6xX1dxX6xXafxX1xX6xXexXdxX15xX1xXc6xXd5xX15xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX1a0xX170xX45xX170xX2xX16fxX148xX170xX1a0xX170xXexX2xX1acxX21exX21exX1a0xX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxX192xXaexX9xX1aexX1aexX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX15axXdxX45xXexX1xX9xXaxX21exX170xX162xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1a0xX148xX1aexXaxX3xX53xX12xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX6xXbxXexXdxXafxX15xXaxX12xX8cxX91xXc9xX4xX3xX7xXcdxX15xX1bxX3xX4xX458xX6xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xXexX46xX18xX3xX5xX89xX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xX1xXdxXb87xX15xX3xX1bxX412xXbxX3xXaexX29xXexX3xX15xX1xXdxXae1xX91xX3xXe2xX1xX3f1xX3xXe2xX1xXfbxX15xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xX45xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXaexX10xX5xX6xXexX10xX45xXaxX12xX0xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX1f6xX91xX6xX15xX15fxX0xX53xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xX91xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX130xXexX1xX91xX18xX1dxX130xX6xX15xX45xX130xX7xX6xXbxXafxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX32xX15xX1bxX3xX4xXf7xX91xX3xXexXaexXf1xX3xX23xX91xX3xXexXdxX14xX15xX3xX83xXexX46xX18xX3xX5xX89xX8axX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xXd9xX1fxX3xXe2xXa1xXbxX3xXexXdxX672xXbxX3xXexX672xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX173xX6xX130xX1xXafxXdxX53xX1xX6xX15xX1bxX130xX4xX91xX91xX130xXexXaexXafxX130xX91xX91xX130xXexXdxX10xX15xX130xXexX6xX18xX130xX5xX91xX130xX4xX6xX18xX130xX173xX91xX92xX10xX15xX130xX45xX10xX130xXe2xXdxXbxX130xXexXdxX10xXbxX130xXexX10xX130xX15xX1bxX91xXafxXdxX130xX45xX6xX15xX53xX170xX162xX162xX148xX16fxX21exXc6xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX53xX18xX10xX45xXdxX6xX53xX2xX170xX162xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX2xX1aexX45xX170xX2xX162xX1a0xX21exX1a0xX21exXexX2xX148xX16fxX2xX16fxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX45xXdxXd5xX12xX0xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4bxX32xX15xX1bxX3xX4xXf7xX91xX3xXexXaexXf1xX3xX23xX91xX3xXexXdxX14xX15xX3xX83xXexX46xX18xX3xX5xX89xX8axX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xXd9xX1fxX3xXe2xXa1xXbxX3xXexXdxX672xXbxX3xXexX672xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX173xX6xX130xX1xXafxXdxX53xX1xX6xX15xX1bxX130xX4xX91xX91xX130xXexXaexXafxX130xX91xX91xX130xXexXdxX10xX15xX130xXexX6xX18xX130xX5xX91xX130xX4xX6xX18xX130xX173xX91xX92xX10xX15xX130xX45xX10xX130xXe2xXdxXbxX130xXexXdxX10xXbxX130xXexX10xX130xX15xX1bxX91xXafxXdxX130xX45xX6xX15xX53xX170xX162xX162xX148xX16fxX21exXc6xX1xXexX18xXaxX12xX4bxX32xX15xX1bxX3xX4xXf7xX91xX3xXexXaexXf1xX3xX23xX91xX3xXexXdxX14xX15xX3xX83xXexX46xX18xX3xX5xX89xX8axX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xXd9xX1fxX3xXe2xXa1xXbxX3xXexXdxX672xXbxX3xXexX672xX3xX15xX1bxX23xXd2xXdxX3xX45xX46xX15xX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX8cxX3e4xX4xX3xXd9xXafxX32xX15xX3xX4xXf7xX91xX3xXexXaexXf1xX3xXd9xX6xX15xX1bxX3xX23xX91xX3xXexXdxX14xX15xX3xX1xX23xX24xX15xX1bxX3xXd5xXae1xX3xX83xXexX46xX18xX3xX5xX89xX8axX3xX8cxX8dxX18xX3xX90xX91xX92xX14xX15xX3xX96xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX9exXe5xX3xX15xX1xX23xX15xX1bxX3xX45xXafxX3xX18xX23xX6xX3xX5xX89xX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX7xX46xX91xXe5xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXdfxXexX3xX1bxXdxX6xXafxX3xXexX1xX19xX15xX1bxX3xXd5xX32xX3xXexX1xX19xX15xX1bxX3xXexXdxX15xX3xX5xXdxX14xX15xX3xX5xX6c0xX4xX3xX15xX14xX15xX3xX4xX19xX15xX1bxX3xXexX3e4xX4xX3xXexXdxX672xXbxX3xXexX672xX3xX4xX1xXafxX3xX25fxX1xX46xX15xX3xX45xX46xX15xX3xX4xX5f3xX15xX3xX1bxX412xXbxX3xX15xX1xXdxXae1xX91xX3xXe2xX1xX3f1xX3xXe2xX1xXfbxX15xXc6xXc6xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX45xXdxXd5xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27dxX89xX3xXexXaexX14xX15xX3xX4xX3e4xX4xX3xX7xX19xX15xX1bxX3xX5xX24xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX173xX91xXcdxX15xX1bxX3xX4xX1xX446xX18xXe5xX3xX15xX1bxX91xX92xX3xX4xX43dxX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX5xX38xXexX3xX4xX5f3xX15xX3xX4xX6xXafxXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX173xX6xX130xX1xXafxXdxX53xX5xX91xX130xXexXaexX10xX15xX130xX4xX6xX4xX130xX7xXafxX15xX1bxX130xX5xXafxX15xX130xXafxX130xX1xX6xX130xXexXdxX15xX1xX130xX173xX91xXafxX15xX1bxX130xX4xX1xX6xX18xX130xX15xX1bxX91xX92xX130xX4xXafxX130xX15xX1bxX6xXbxX130xX5xX91xXexX130xX4xXafxX15xX130xX4xX6xXafxX53xX170xX162xX162xX148xX148xX170xXc6xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX53xX18xX10xX45xXdxX6xX53xX2xX170xX162xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX162xX1b8xX45xX170xX2xX2xX170xX16fxX148xX16fxXexX1b8xX170xX16fxX1a0xX5xX1aexX130xX2xX148xX1acxX45xX2xX170xX170xX2xX148xX16fxX1a0xXexX16fxX148xX162xX1b8xX16fxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX45xXdxXd5xX12xX0xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX27dxX89xX3xXexXaexX14xX15xX3xX4xX3e4xX4xX3xX7xX19xX15xX1bxX3xX5xX24xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX173xX91xXcdxX15xX1bxX3xX4xX1xX446xX18xXe5xX3xX15xX1bxX91xX92xX3xX4xX43dxX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX5xX38xXexX3xX4xX5f3xX15xX3xX4xX6xXafxXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX173xX6xX130xX1xXafxXdxX53xX5xX91xX130xXexXaexX10xX15xX130xX4xX6xX4xX130xX7xXafxX15xX1bxX130xX5xXafxX15xX130xXafxX130xX1xX6xX130xXexXdxX15xX1xX130xX173xX91xXafxX15xX1bxX130xX4xX1xX6xX18xX130xX15xX1bxX91xX92xX130xX4xXafxX130xX15xX1bxX6xXbxX130xX5xX91xXexX130xX4xXafxX15xX130xX4xX6xXafxX53xX170xX162xX162xX148xX148xX170xXc6xX1xXexX18xXaxX12xX27dxX89xX3xXexXaexX14xX15xX3xX4xX3e4xX4xX3xX7xX19xX15xX1bxX3xX5xX24xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xX3xX173xX91xXcdxX15xX1bxX3xX4xX1xX446xX18xXe5xX3xX15xX1bxX91xX92xX3xX4xX43dxX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX5xX38xXexX3xX4xX5f3xX15xX3xX4xX6xXafxX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xXcxX1xX10xXafxX3xX1134xX32xXdxX3xX208xX1xXfcfxX3xXexX23xXf1xX15xX1bxX3xXexX1xX458xX92xX3xXd5xXfbxX15xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXe5xX3xX45xXafxX3xX5xX89xX3xXexXaexX14xX15xX3xX4xX3e4xX4xX3xX4xXafxX15xX3xX7xX19xX15xX1bxX3xX5xX24xX15xX3xXd9xX6xX15xX1bxX3xX173xX91xXcdxX15xX1bxX3xX4xX1xX446xX18xX3xX15xX14xX15xX3xX4xX105xX15xX1xX3xX1dxX3e4xXafxX3xX15xX1bxX446xXbxX3xX5xX38xXexX3xX7xX46xX91xXe5xX3xX45xXdxXb87xX15xX3xXaexXc9xX15xX1bxX3xXexXdxX672xXbxX3xXexX38xX4xX3xX45xXdxX8b3xX15xX3xXaexX6xX3xX49xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xXexXaexX89xX15xX1bxX3xXexX1xX29xXbxXe5xX3xX4xX3e4xX4xX3xXe2xX1xX91xX3xXd9xX19xX3xXexX1xXa1xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXc6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX45xXdxXd5xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX208xXa1xXbxX3xXexX1xXd2xXdxX3xXbxX1xX3e4xXexX3xX1xXdxXb87xX15xXe5xX3xX173xX12aexX3xX5xc48axX3xXexXaexXdxXb87xXexX3xXd9xX1fxX3xX4xX3e4xX4xX3xf3efxX3xX45xXa1xX4xX1xX3xX1dxXb87xX15xX1xX3xXexXaexX91xX92xXae1xX15xX3xX15xX1xXdxX8b3xX18xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xX5xX89xX3xX5xX38xXexXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX92xX130xXexX10xX53xXe2xXdxXbxX130xXexX1xXafxXdxX130xXbxX1xX6xXexX130xX1xXdxX10xX15xX130xX173xX91xX130xX5xX92xX130xXexXaexXdxX10xXexX130xX45xX10xX130xX4xX6xX4xX130xXafxX130xX45xXdxX4xX1xX130xX1dxX10xX15xX1xX130xXexXaexX91xX92xX10xX15xX130xX15xX1xXdxX10xX18xX130xXd5xX91xX15xX1bxX130xX5xX91xX130xX5xX91xXexX53xX170xX162xX162xX148xX170xX1b8xXc6xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX1bxX3xX7xXaexX4xX9xXaxX53xX18xX10xX45xXdxX6xX53xX2xX170xX162xX53xX15xX10xX15axX7xX53xX170xX162xX148xX170xX53xX2xX162xX1b8xX45xX170xX2xX2xX162xX21exX162xX148xXexX1acxX1aexX2xX148xX1acxX5xX162xXc6xX133xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX15xX1bxX3xX1dxXdxX1fxX15xX3xX15xX23xX24xX4xX3xX15xX1xX29xX15xX3xX4xX1xX2exX18xX3xX1xX32xX15xX1bxX3xX4xX1xX38xX4xX3xX15xX1bxX1xX2exX15xX3xX15xX1xX32xX3xX45xX46xX15xX3xX49xX3xX4bxX32xX3xXcxX4fxX15xX1xXaxX3xX53xX12xX0xX53xX6xX12xX0xX45xXdxXd5xX12xX0xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX208xXa1xXbxX3xXexX1xXd2xXdxX3xXbxX1xX3e4xXexX3xX1xXdxXb87xX15xXe5xX3xX173xX12aexX3xX5xX2511xX3xXexXaexXdxXb87xXexX3xXd9xX1fxX3xX4xX3e4xX4xX3xX2520xX3xX45xXa1xX4xX1xX3xX1dxXb87xX15xX1xX3xXexXaexX91xX92xXae1xX15xX3xX15xX1xXdxX8b3xX18xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xX5xX89xX3xX5xX38xXexXaxX3xX1xXaexX10xX1f7xX9xXaxX53xX92xX130xXexX10xX53xXe2xXdxXbxX130xXexX1xXafxXdxX130xXbxX1xX6xXexX130xX1xXdxX10xX15xX130xX173xX91xX130xX5xX92xX130xXexXaexXdxX10xXexX130xX45xX10xX130xX4xX6xX4xX130xXafxX130xX45xXdxX4xX1xX130xX1dxX10xX15xX1xX130xXexXaexX91xX92xX10xX15xX130xX15xX1xXdxX10xX18xX130xXd5xX91xX15xX1bxX130xX5xX91xX130xX5xX91xXexX53xX170xX162xX162xX148xX170xX1b8xXc6xX1xXexX18xXaxX12xX208xXa1xXbxX3xXexX1xXd2xXdxX3xXbxX1xX3e4xXexX3xX1xXdxXb87xX15xXe5xX3xX173xX12aexX3xX5xX2511xX3xXexXaexXdxXb87xXexX3xXd9xX1fxX3xX4xX3e4xX4xX3xX2520xX3xX45xXa1xX4xX1xX3xX1dxXb87xX15xX1xX3xXexXaexX91xX92xXae1xX15xX3xX15xX1xXdxX8b3xX18xX3xXd5xX68fxX15xX1bxX3xX5xX89xX3xX5xX38xXexX0xX53xX6xX12xX0xX53xX7xXexXaexXafxX15xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX45xXaxX12xX1134xX46xX92xX3xX5xX32xX3xX92xX14xX91xX3xX4xX940xX91xX3xX4xX6xXafxX3xX15xX1xX29xXexX3xX18xX32xX3xX15xX1bxX32xX15xX1xX3xX1fdxX3xXexX672xX3xXd9xX412xXexX3xXaexX6xX3xXd9xXcdxXdxX3xXd5xX24xXdxX3xX4xX3e4xX4xX3xX4xX43dxX3xX1f6xX91xX6xX15xX3xX4xX1xX91xX92xX14xX15xX3xX18xX19xX15xX3xXexXaexXecxX4xX3xXexX1xX91xXc9xX4xX3xXd5xX32xX3xX4xX3e4xX4xX3xXd9xXa1xX6xX3xXbxX1xX23xX43dxX15xX1bxX3xXexXaexXafxX15xX1bxX3xXd5xXdxXb87xX4xX3xX4xX1xX458xX3xXd9xXc9xX15xX1bxX3xXbxX1xX5f3xX15xX1bxX3xX4xX1xXcdxX15xX1bxX3xX45xXa1xX4xX1xX3xX1dxXb87xX15xX1xX3xXd5xX32xX3xXd9xX105xX18xX3xX1dxX32xXafxX3xX4xX19xX15xX1bxX3xXexX3e4xX4xX3xX92xX3xXexX672xX3xXf7xX15xX1bxX3xXbxX1xX3f1xX3xXd5xX24xXdxX3xX18xX23xX6xX3xX5xX24xX15xXe5xX3xX5xX89xX3xX5xX38xXexXc6xX0xX53xXbxX12xX0xX53xX45xXdxXd5xX12xX0xX53xX5xXdxX12xX0xX53xX91xX5xX12xX0xX45xXdxXd5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXaexXaxX12xX0xX53xX45xXdxXd5xX12xX0xX53xX45xXdxXd5xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX200xX91xXexX1xXafxXaexXaxX12xX1134xXf7xX4xX3xX130xX3xXcxXaexX46xX18xX3xX130xX3xXcxX29xX15xX0xX53xXbxX12
Đức - Trâm - Tấn