8 điều cần biết về Ngày tuyên thệ nhậm chức của Tổng thống Mỹ
Lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Trump sẽ diễn ra như thế nào? Tại sao Lễ tuyên thệ lại vào giữa trưa? Dưới đây là 8 “Điều cần biết” quanh sự kiện này.
1473xe882x874dx5eeex8402x8b4cx753fxbe7dx9465xX7xa641x34b5xc492x9f51x642bx3e10xX5x4104xXax9e3ax23baxX3x9c0axXdx4d4ex6e41xX3xX4x745bx4915xX3xe6a6xXdxdeddxXexX3xa579xX17xX3xe28ex8348x1553xcba2xX3xXexX18xX29x559dxX1cxX3xXexX1x3940xX3xX1cxX1xdac7x27f3xX3xX4xX1x93bcxX4xX3xX4xb9e0xX6xX3xXcx788dxX1cxX27xX3xXexX1xbdcexX1cxX27xX3x40ecx9cd5xX0xc24fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7117xX10xX6x25e8xXaxX12xe993x8f94xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xe132xX1cxX27xX3xXcxe1b1xX18xX38xXbxX3xX7x605dxX3xX63xXdxX67xX1cxX3xX86xX6xX3xX1cxX1x3a47xX3xXexX1xX20xX3xX1cxX28x4512xc966xX3xXcx9071xXdxX3xX7xX6xXa0xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX5xXa4xXdxX3xX23xX28xXa0xX3xX27xXdx204fxX6xX3xXexX86xX98xX6xXa1xX3x2ed1xX98x647fxXdxX3xX15x2d6dxX29xX3xX5xX28xX3xX13xX3x57b2x5fcdxXdxX17xX18xX3xX4xX1bxX1cxX3xX1exXdxX20xXex4fabxX3xc08fxX18xX6xX1cxX1xX3xX7x5c8dxX3xcb94xXdxX33xX1cxX3xX1cxX28xX29x44d1xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc060xXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX2xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX66xX67xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xXf2xd41axXa0xX3xX63xX28xXdxX3xXexXcdxXdxX3x9728xX3xX1cxX27xX28xX29x942cxX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX26xX20xX18xX3xXexd11bxX1cxX1xX3xX4xbda0xX3xXbxX1xX1bxX1cxX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xXexX1xX3cxX4xbb45xX3xX66xX67xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX7xX8cxX3xXf2xX139xXa0xX3xX63xX28xXdxX3xXexXcdxXdxX3xX144xX3xX1cxX27xX28xX29xX185xX3xXex6792xX3xX2xed84x6af6x9b2bxX2xX51xX2xX51xX1bfxbc4axX2xda6fxX3xX23xXcdxXdxX3xX7xXf0xX3xXexX1xX6xX38xX3xX27xXdxX6xX3xX4xX40xX6xX3xX1cxX1xXdxX17xX18xX3xX1cxX1xXd1xX1cxX3xX23xX37xXexX3xXe9xX18xX6xX1cxX3xXexX86x9ba8xX1cxX27xX3xX23xX28xX3xX1cxX44xXdxX3xXexXdxX20xX1cxX27xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX86xX98xXcdxX4xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX23xX28xXa0xX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX1bfxX1c5xX51xX2xX185xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX23xX28xX3x7d2bxX1x62b3xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX15xb9a8xX4xX3xX4xe30fxX3xX4exXdxXf2xX10xX3xX253xX10xX1cxX4xX10xX3xX7xX8cxX3xX15xb2a9xXexX3xX23x4090xX1cxX27xX3xX1xXa0xX6xX3xXexXa4xXdxX3xX26xX27xX1x1ba2xX6xX3xXexX86xX6xX1cxX27xX3x7e2dxX18xX4axX4xX3xX27xXdxX6xX3x7f1exX86xX5xXdxX1cxX27xXexXa0xX1cxX3xX23xX28xX3xXexX1xX6xX38xX3xX63xXf0xX3xX38x95aexXexX3xX1exX18xX44xXdxX3xX1xX27cxX6xX3xX1cxX1xXa4xX4xX3xX4xX1xX28xXa0xX3xX38xX1baxX1cxX27xX3x2544xX3xXcxX98x5c7fxX1cxX27xX3xX15xX28xXdxX3xX66xXdxX1cxX4xXa0xX5xX1cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX86xX27xXdxX1cxX14axX3xX1bfxXbx865cxX3xX6xX18xXexXa0x25bfxXaxX12xX0xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX1bexXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfaxX1exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfaxX23xX1cxX51xX1cxX10x8257xX7xX51xX2xX1c7xX1c5xX1bfxX51xX2xX1c5x6f03xX63xX1bfxX1bfxX2xXexX1c7xX1c5xX1bfxX2xX5xX1c5xXfax9b63xXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX63xXdxX10xX18xX3xX4xX6xX1cxX3xX1exXdxX10xXexX3xX23xX10xX3xX1cxX27xX6xX29xX3xXexX18xX29xX10xX1cxX3xXexX1xX10xX3xX1cxX1xX6xX38xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX18xX6xX3xXexXa0xX1cxX27xX3xXexX1xXa0xX1cxX27xX3xX38xX29xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx58faxX6xXbxXexXdxXa0xX1cxXaxX12xXdax212cxX6xX3xX15xXdx4245xX38xX3xXexX86xX18xX29xX17xX1cxX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexX44xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX4x8fcexX4xX3xX15x4b68xXdxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xX51xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX1bfxXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX66xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX4xX40xX6xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX4xX1x2831xX3xX23xb3c2xX1cxX3xX23x2720xX1cxX3xX144xcc5fxX3xX4xX1xXc2xX14axX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX15xX263xX4xX3xX4xX267xX3xXcbxXa0xX1cxX6xX5xX63xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX7xX8cxX3xX15xX1f3xX4xX3xX5xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1exX6xXa0xX3xX27x4457xX38xX3xXexX1xX81xX1cxX27xX3xX15xXdxX33xXbxX3xX4xX1xX47axX3xX23xX47dxX1cxX3xX23xX481xX1cxX3xX144xX485xX3xX4xX1xXc2xX3xde64xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX1exX6xXa0xX3xX27xX4e7xX38xX3xXexX2exX1cxX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xda61xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX26xX2b3xXdxX3xX63xX18xX1cxX27xX3xXexX1xX81xX1cxX27xX3xX15xXdxX33xXbxX3xX1cxX28xX29xX3xXexXa4xX38xX3xX63xX3cexX4xX1xX3xX5xX28xX14axX3xXd9xXcxX81xXdxX3xXexX86xX3cexX1cxX1xX3xXexX86xX1f3xX1cxX27xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX86xb3a4xX1cxX27xX3xXexX81xXdxX3xX7xX8cxX3xX15xX16exX38xX3xX15xX98x3432xX1cxX27xX3xX23xX3cexX3xXexX86xX169xX3xXexX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX38xX2b3xXexX3xX4xX407xX4xX1xX3xXexX86xX18xX1cxX27xX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xX23xX28xX3xX7xX8cxX3xX5xX28xX38xX3xX1xX20xXexX3xXf2xX1xX16exX3xX1cx72d3xX1cxX27xX3xX15xX3d3xX3xX27xXdxXc2xX3xX27x69b3xX1cxX185xX3xX63xX18xX29xX3xXexX86xX5d8xX3xX23xX28xX3xX1exX16exXa0xX3xX23xX33xX3xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX4exX4fxXe7xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX86xX27xXdxX1cxX14axX3xX1bfxXbxX2fexX3xX6xX18xXexXa0xX304xXaxX12xX0xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX1bexXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfaxX1exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfaxX23xX1cxX51xX1cxX10xX345xX7xX51xX2xX1c7xX1c5xX1bfxX51xX2xX1c5xX34fxX63xX1bfxX1bfxX2xXexX13xX2xX13xX13xX5xX2xXfaxX35cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX63xXdxX10xX18xX3xX4xX6xX1cxX3xX1exXdxX10xXexX3xX23xX10xX3xX1cxX27xX6xX29xX3xXexX18xX29xX10xX1cxX3xXexX1xX10xX3xX1cxX1xX6xX38xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX18xX6xX3xXexXa0xX1cxX27xX3xXexX1xXa0xX1cxX27xX3xX38xX29xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxXa0xX1cxXaxX12xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3x8532xX1exX6xX38xX6xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xXf2xc3f6xX3xXexX1xX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX1cxX5ccxX38xX3xX1bfxX1c5xX2xX144xXfaxX3x5a3cxX1cxX1xX14axX3x9545xX10xX18xXexX10xX86xX7xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xX51xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX66xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1cxX28xX29xX3xX15xX98xX2d2xX4xX3xX27xX1xXdxX3xX86x2073xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX4exX4fxXfaxX3xXdaxXdxX17xX18xX3x8128xX7adxX185xX3xX38xa5caxX4xX3xX7adxX3xX4xX40xX6xX3xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX4exX4fxX3xX1cxX2exX18xX3xX86xX792xX14axX3xXd9xXcxX86xX98xXcdxX4xX3xXf2xX1xXdxX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX185xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xXbxX1xX16exXdxX3xX15xX1f3xX4xX3xX5xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX28xX29xXe7xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX1xX81xX1cxX27xX3xXexX1xX98xX40bxX1cxX27xX185xX3xX4xX407xX4xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xXexX1xX98xX40bxX1cxX27xX3xXf2xX20xXexX3xXexX1xe43bxX4xX3xX5xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1exX57axX1cxX27xX3xX4xXd1xX18xX3xX1cxX255xXdxX14axX3xXd9x5a10xXdxX1cxX3xX3c4xX1xX852xX6xX3xX1x84c5xX29xX3xX27xXdxX852xXbxX3xX4xXa0xX1cxXe7xXfaxX3xX3c4xXd1xX18xX3xX1cxX255xXdxX3xX38xX6xX1cxX27xX3xXexX169xX1cxX1xX3xXexX81xX1cxX3xX27xXdxX407xXa0xX3xX1cxX28xX29xX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX1exX263xXexX3xX1exX18xX2b3xX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX10axX2exX1cxX3xX4xXa4xX1cxX1xX3xX15xX255xX185xX3xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX4exX4fxX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX255xX3xXe9xX18xX29xX3xX15xX3cexX1cxX1xX3xXexXd1xX1cxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXbxX1xX16exXdxX3xX15xX278xXexX3xXexX6xX29xX3xX5xX2exX1cxX3xX7xX407xX4xX1xX3xX27xX5d8xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX5xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX185xX3xX1cxX1xX98xX1cxX27xX3xX1cxX1xXdxX17xX18xX3xX81xX1cxX27xX3xX4xX1xX40xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX86xX263xX1cxX27xX3xX23x634exX1cxX3xX4xX255xX3xXexX1xX255xXdxX3xXe9xX18xX10xX1cxX3xX15xX278xXexX3xXexX6xX29xX3xXexX86xX407xXdxX3xX23xX28xXa0xX3xX4xX18xX4axX1cxX3xd47dxXdxX1cxX1xX3xXcxX1xX407xX1cxX1xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX4exX4fxX3xX4x4b11xX1cxX27xX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xXe9xX18xX29xX3xX15xX3cexX1cxX1xX3xX6xXdxX3xX7xX8cxX3xX5xX28xX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xX15xX1f3xX4xX3xX5xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX1xXa0xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX7xXa0xX1cxX27xX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xX23xX7b2xX3xX1cxX28xX29xX3xXexX1xX98xX40bxX1cxX27xX3xXexX1xX18xX2b3xX4xX3xX23xX17xX3xX3c4xX1xX407xX1cxX1xX3xX407xX1cxX3xXcxX27cxX6xX3xX407xX1cxX3xXcxX4axXdxX3xX4xX6xXa0xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX144xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xb4e6xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xXexXf0xX3xX23xXdxX20xXexX3xX1exX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX14axX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcx1d02xXexX3xX4xX16exX3xX4xX407xX4xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX7xX8cxX3xX4xX255xX3xX1exX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX7xX6xX18xX3xXf2xX1xXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX23xX28xX3xX38xX7b2xX4xX3xX15xX169xX4xX1xX3xX4xX40xX6xX3xX1exX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX28xX29xX3xX5xX28xX3xXbxX1xX16exXdxX3xX15xXa0xX28xX1cxX3xXf2xX20xXexX3xX38xX1f3xXdxX3xXexX1bxX1cxX27xX3xX5xXcdxXbxX3xX1cxX1xXd1xX1cxX3xX63xXd1xX1cxX3xX15xX6xX1cxX27xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX86xX8cxX3xX23xX5d8xX3xX1cxX1xXc2xX1cxX27xX3xda34xX3xXf2xXdxX20xX1cxX3xXexX86xX407xXdxX3xX4xX1xXdxX17xX18xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX4xX18xX2b3xX4xX3xX1exX1bxX18xX3xX4xX267xX3xX1bfxX3xXexX1xX407xX1cxX27xX3xXexX86xX98xXcdxX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX10axX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX28xX29xX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX1xX47axX3xX23xXa4xX4xX1xX3xX86xX6xX3xX15xX98xX40bxX1cxX27xX3xX1xX98xXcdxX1cxX27xX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xX7xX407xX4xX1xX3xX15xXdxX17xX18xX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX4xX40xX6xX3xXexXd1xX1cxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX23xX27cxX1cxX27xX3x9527xX3xX1cxX5ccxX38xX3xXexXcdxXdxX3xX38xX28xX3xX4xX9a8xX1cxX27xX3xX4xX1bxX1cxX3xX27xX1xXdxX3xX1cxX1xX37xX1cxX3xX4xX81xX1cxX27xX3xX5xX6xXa0xX3xX4xX40xX6xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexXdxX17xX1cxX3xX1cxX1xXdxX33xX38xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX15xX263xX4xX3xX4xX267xX3xXcbxXa0xX1cxX6xX5xX63xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX15xX87cxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xX1exX4axX3xX7xX8cxX3xXexXf0xX3xX7xXa0xXa4xX1cxX3xXexXa0xX28xX1cxX3xX1exX2b3xX3xX1exX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX23xX28xX3xX1exX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX28xX29xX3xX7xX8cxX3xXd9xX1cxX27xX263xX1cxX3xX1cxX1xX98xX1cxX27xX3xX4xX255xX3xXexX407xX4xX3xX15xX2b3xX1cxX27xX3xX38xXa4xX1cxX1xX3xX38xX8cxXe7xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX86xX27xXdxX1cxX14axX3xX1bfxXbxX2fexX3xX6xX18xXexXa0xX304xXaxX12xX0xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX1bexXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfaxX1exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfaxX23xX1cxX51xX1cxX10xX345xX7xX51xX2xX1c7xX1c5xX1bfxX51xX2xX1c5xX34fxX63xX1bfxX1bfxX2xXexX2xX485xX144xX1bfxX5xX1bfxXfaxX35cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX63xXdxX10xX18xX3xX4xX6xX1cxX3xX1exXdxX10xXexX3xX23xX10xX3xX1cxX27xX6xX29xX3xXexX18xX29xX10xX1cxX3xXexX1xX10xX3xX1cxX1xX6xX38xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX18xX6xX3xXexXa0xX1cxX27xX3xXexX1xXa0xX1cxX27xX3xX38xX29xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3c4xX6xXbxXexXdxXa0xX1cxXaxX12xX10axX28xXdxX3xXbxX1xX407xXexX3xX1exXdxX3d3xX18xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX63xXf0xX3xXf2xXdxX20xX1cxX3xX7xX8cxX3xX1cxX27xX263xX1cxX3xX1cxX1xX98xX1cxX27xX3xX4xX255xX3xXexX407xX4xX3xX15xX2b3xX1cxX27xX3xX38xXa4xX1cxX1xX3xX38xX8cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xX51xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xXbe6xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX26xX27xX28xX29xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX7xX8cxX3xX1exX6xXa0xX3xX27xX4e7xX38xX3xX4xX16exX3xXbxX1xX1bxX1cxX3xXd9xX5xX67xXe7xX3xX23xX28xX3xXbxX1xX1bxX1cxX3xXd9xX1xX2b3xXdxXe7xX14axX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX97axX20xXexX3xXexX1xX852xX4xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX185xX3xXexXd1xX1cxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX23xX28xX3xX253xX1xX255xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX7xX8cxX3xXexX1xX6xX38xX3xX27xXdxX6xX3xX5xX67xX3xX63xXdxX67xX18xX3xX1xX28xX1cxX1xX3xXexX1baxX3xXcxX27cxX6xX3xX1cxX1xX28xX3xX294xX18xX4axX4xX3xX1xX2b3xXdxX3xX508xX3c4xX6xXbxXdxXexXa0xX5xX3xX60xXdxX5xX5xX522xX3xX15xX20xX1cxX3xX26xX1xX28xX3xXcxX86xX263xX1cxX27xXfaxX3xXdaxXa0xX28xX1cxX3xX63xXdxX67xX18xX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX1exX6xXa0xX3xX27xX4e7xX38xX3xX1xX1f3xX4xX3xX7xXdxX1cxX1xX185xX3xX4xX407xX4xX3xX1exX6xX1cxX3xX1cxX1xXa4xX4xX3xX2cexX3xXexX86xX98xX40bxX1cxX27xX3xX15xXa4xXdxX3xX1xX1f3xX4xX185xX3xXf2xX1xX4axXdxX3xX2fexX10xX3xX38xX81xX3xXexX81xX3xX23xX28xX3xXbxX1xXd1xX1cxX3xXf2xX1xX4axXdxX3xX5xXcdxX1cxX185xX3xXf2xX1xX4axXdxX3xX4xXf0xX18xX3xX1exXdxX1cxX1xX3xX23xX28xX3xX4xX407xX4xX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xX23xXdxX2exX1cxX3xX15xX6xX1cxX27xX3xXbxX1xX7b2xX4xX3xX23xX7b2xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xXe9xX18xXd1xX1cxX3xX15xX2b3xXdxX185xX3xXf2xX1xX4axXdxX3xX1xX98xXcdxX1cxX27xX3xX15xXa4xXa0xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX23xX28xX3xX1cxX1xXdxX17xX18xX3xXf2xX1xX4axXdxX3xXf2xX1xX407xX4xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX29xX5xX10xX9xXaxX38xX6xX86xX27xXdxX1cxX14axX3xX1bfxXbxX2fexX3xX6xX18xXexXa0xX304xXaxX12xX0xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX38xX27xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX38xX7xX1bexXbxX1xXa0xXexXa0xXaxX3xX7xX86xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXfaxX1exX6xXa0xX1xX6xXexXdxX1cxX1xXfaxX23xX1cxX51xX1cxX10xX345xX7xX51xX2xX1c7xX1c5xX1bfxX51xX2xX1c5xX34fxX63xX1bfxX1bfxX2xXexX1bfxX1c7xX13xXbe6xX5xX144xXfaxX35cxXbxX27xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX3xX63xXdxX10xX18xX3xX4xX6xX1cxX3xX1exXdxX10xXexX3xX23xX10xX3xX1cxX27xX6xX29xX3xXexX18xX29xX10xX1cxX3xXexX1xX10xX3xX1cxX1xX6xX38xX3xX4xX1xX18xX4xX3xX4xX18xX6xX3xXexXa0xX1cxX27xX3xXexX1xXa0xX1cxX27xX3xX38xX29xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xXexX86xX12xX0xXexX63xX12xX0xXdxX12xX3c4xX18xX2b3xX4xX3xX63xXdxX67xX18xX3xX1xX28xX1cxX1xX3xX7xX6xX18xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX1bfxX1c5xX2xX144xXfaxX3xX730xX1cxX1xX14axX3xX29dxX253xX0xX51xXdxX12xX0xX51xXexX63xX12xX0xX51xXexX86xX12xX0xX51xXexX1exXa0xX63xX29xX12xX0xX51xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX26xX27xX28xX29xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX1xX47axX3xX4xX255xX3xXbxX1xX1bxX1cxX3xXd9xX5xX67xXe7xX3xX86xXa95xXexX3xXexX86xX6xX1cxX27xX3xX1cxX27xX1xXdxX2exX38xX185xX3xX5xXa0xX1cxX27xX3xXexX86xX1f3xX1cxX27xX3xX38xX28xX3xX4xX27cxX1cxX3xX4xX255xX3xXbxX1xX1bxX1cxX3xXd9xX1xX2b3xXdxXe7xX3xX1exX6xXa0xX3xX27xX4e7xX38xX3xXexXdxX33xX4xX3xX4xX1xXdxX2exX18xX3xX15xX87cxXdxX185xX3xX1exX263xX1cxX3xXbxX1xX407xXa0xX3xX1xXa0xX6xX185xX3xXexXdxX33xX4xX3xXf2xX1xXdxX2exX18xX3xX23xX9a8xXfaxX3xX26xX1xX98xX1cxX27xX3xX7xXf0xX3xXf2xXdxX33xX1cxX3xX1cxX28xX29xX3xX15xX87cxX3xX15xX98xX2d2xX4xX3xXexX44xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbe6xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX2xX3xX5xX1bxX1cxX3xXf2xX3d3xX3xXexX1baxX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX1c7xX51xX485xX51xX2xX1c7xX13xX1bdxX185xX3xXf2xX1xXdxX3xX63xXdxX67xX1cxX3xX86xX6xX3xX23xX9a8xX3xX1xX2b3xXdxX3xX15xX1bxX18xX3xXexXdxX2exX1cxX3xX38xX1baxX1cxX27xX3xX5xX67xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX23xX28xX3xX23xXdxX1cxX1xX3xX63xX6xX1cxX1xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3x31d7xX10xXa0xX86xX27xX10xX3xe79cxX6xX7xX1xXdxX1cxX27xXexXa0xX1cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX26xX1xXc2xX1cxX27xX3xX23xX9a8xX3xX1xX2b3xXdxX3xX38xX1baxX1cxX27xX3xX66xX67xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX1cxX6xX29xX3xXf2xX1xX407xX3xX2fexX6xX3xX1xXa0xX6xX3xXf2xX1xXdxX3xXexXdxX2exX18xX3xXexX4axX1cxX3xX1xX28xX1cxX27xX3xX4xX1xX7b2xX4xX3xXexX86xXdxX33xX18xX3xbf72x9142xXcbxX3xX23xX28xX3xXexX1xX98xX40bxX1cxX27xX3xX63xXdxX67xX1cxX3xX1cxX1xXdxX17xX18xX3xX1xX58bxX1cxX3xX5xX28xX3xX2xX3xX1exX18xX44xXdxX3xX63xX18xX29xX3xX1cxX1xXa95xXexX3xX23xX28xXa0xX3xX15xX2exX38xX3xX4xX40xX6xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xXfaxX3xX26xX5ccxX38xX3xX1cxX6xX29xX3xX4xX255xX3xX15xX20xX1cxX3xX1bfxX1c5xX3xX23xX9a8xX3xX1xX2b3xXdxX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xXexX1xX3cxX4xX3xX15xX3d3xX3xX4xX1xX852xX4xX3xX38xX1baxX1cxX27xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1exX263xXexX3xX15xX1bxX18xX3xXexX1baxX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX2xX13xX51xX2xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX485xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX3c4xX1xXdxX3xXbxX1xX169xX3xX4xX1xXa0xX3xX66xX67xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1bfxX1c5xX2xX1c7xX3xX5xX28xX3xX1exX6xXa0xX3xX1cxX1xXdxX2exX18xXa1xX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxXdxX17xX1cxX3xX4xX1xXdxX3xX4xX1xXa0xX3xX66xX67xX3xX26xX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX63xXf0xX3xXf2xXdxX20xX1cxX3xX7xX8cxX3xXe9xX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1baxX3xX4xX407xX4xX3xX1cxX1xX28xX3xXexX28xXdxX3xXexX86xX2d2xX185xX3xX4xX7b2xX3xXexX1xX3d3xX3xX5xX28xX3xXexX1baxX3xX1cxX1xXc2xX1cxX27xX3xX63xXa0xX6xX1cxX1xX3xX1cxX27xX1xXdxX33xXbxX3xX66xXdxX2exX1cxX3xX1exX6xX1cxX27xX3xX15xX98xX2d2xX4xX3xX1xX98xX2cexX1cxX27xX3xX5xX2d2xXdxX3xX7xX6xX18xX3xXf2xX1xXdxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX15xX263xX4xX3xX4xX267xXfaxX3xXcxX86xXa0xX1cxX27xX3xX7xX4axX3xX15xX255xX185xX3xX4xX255xX3xX1cxX1xXc2xX1cxX27xX3xX1xX87cxX1cxX27xX3xX23xX28xX3xX4xX81xX1cxX27xX3xXexX29xX3xX5xXcdxX1cxX3xX1cxX1xX98xX3xX4exXdxX4xX86xXa0xX7xXa0x3e02xXexXfaxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX10axX6xX86xX6xX4xXf2xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX3xX5xX28xX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xXexX44xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX5xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX23xXcdxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX169xX3xXexX4axX1cxX3xXf2xX139xX38xX3xX1cxX1xXa95xXexX3xXexX1baxX3xXexX86xX98xXcdxX4xX3xXexXcdxXdxX3xX1cxX6xX29xXfaxX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX1bfxX1c5xX1c5xX1bdxX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xX4xX255xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX169xX3xX5xX2exX1cxX3xXexXcdxXdxX3xX2xX34fxX1c5xX3xXexX86xXdxX33xX18xX3xX1300xX1301xXcbxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX18xX29xX3xX1cxX1xXdxX2exX1cxX185xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX1cxX5ccxX38xX3xX1cxX6xX29xX3xX63xXf0xX3xXf2xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xX3xXf2xe71dxX3xX5xX7b2xX4xX3xX15xX255xX3xX23xXcdxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX169xX3xXexX1baxX3xX2xX1c7xX485xX1bexX1bfxX1c5xX1c5xX3xXexX86xXdxX33xX18xX3xX1300xX1301xXcbxXfaxX3xX3c4xX407xX4xX3xX1cxX1xX28xX3xXexX28xXdxX3xXexX86xX2d2xX3xX7xX8cxX3xXexX86xX6xX1cxX27xX3xXexX86xX16exXdxX3xXf2xX1xXa0xX16exX1cxX27xX3xX1c7xX1c5xX3xXexX86xXdxX33xX18xX3xX1300xX1301xXcbxX185xX3xX4xX27cxX1cxX3xX5xXa4xXdxX3xX7xX8cxX3xX5xXa95xX29xX3xXexX1baxX3xXexXdxX17xX1cxX3xXexX1xX18xX20xX3xX4xX40xX6xX3xX63xXd1xX1cxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX10axX6xX1cxX3xXexX44xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX9a8xX1cxX27xX3xX1exX407xX1cxX3xX23xX139xX3xXexX1xX6xX38xX3xX63xXf0xX3xX66xX67xX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX1xXa0xX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xX63xXd1xX1cxX3xX23xX28xX3xXexX1xX98xX40bxX1cxX27xX3xXexX1xX18xX3xX1xX852xXexX3xX5xX98xX2d2xX1cxX27xX3xX5xXcdxX1cxX3xXf2xX1xX407xX4xX1xX3xXexX1xX6xX38xX3xX63xXf0xXfaxX3xX26xX5ccxX38xX3xX1bfxX1c5xX1c5xX1bdxX3xX15xX407xX1cxX1xX3xX63xXa95xX18xX3xX5xX1bxX1cxX3xX15xX1bxX18xX3xXexXdxX2exX1cxX3xX1cxX98xXcdxX4xX3xX4exX4fxX3xX4xX255xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xX63xX6xX3xX38xX28xX18xX185xX3xX2xX185xX13xX3xXexX86xXdxX33xX18xX3xX5xX98xX2d2xXexX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xX15xX87cxX3xX15xX20xX1cxX3xX2fexX10xX38xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX34fxXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX26xX27xX28xX29xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xX5xX28xX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX5xX28xX38xX3xX23xXdxX33xX4xX3xX4xX18xX4axXdxX3xX4x61b8xX1cxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX14axX3xX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12x25daxX17xX3xX38xX278xXexX3xX5xXb3cxX3xXexX1xX18xX29xX20xXexX185xX3xX81xX1cxX27xX3xX10axX6xX86xX6xX4xXf2xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX3xX23xX954xX1cxX3xX4xX27cxX1cxX3xX5xX28xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX4xX1xXa0xX3xX15xX20xX1cxX3xX15xX852xX1cxX27xX3xX2xX1bfxX3xX27xXdxX40bxX3xXexX86xX98xX6xX3xX1cxX27xX28xX29xX3xX1bfxX1c5xX51xX2xX51xX1bfxX1c5xX2xX1c7xX3xXexX1xX10xXa0xX3xXe9xX18xX29xX3xX15xX3cexX1cxX1xX3xX60xXdxX20xX1cxX3xXbxX1xX407xXbxX3xX7xX267xX6xX3xX15xX44xXdxX3xX5xX1bxX1cxX3xXexX1xX3cxX3xX1bfxX1c5xX3xX4xX40xX6xX3xX4exX4fxXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXa51xX1cxX27xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX3xX7xX8cxX3xXbxX1xX7b2xX4xX3xX23xX7b2xX3xX15xXa95xXexX3xX1cxX98xXcdxX4xX3xX15xX20xX1cxX3xX1cxX1xXc2xX1cxX27xX3xX27xXdxX40bxX3xXbxX1xX852xXexX3xX4xX18xX4axXdxX3xX4xX179bxX1cxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xXf2xX71cxX3xXexX1xX3cxX3xX1xX6xXdxX3xX23xX28xX3xX1xXa0xX28xX1cxX3xXexXa95xXexX3xX7xX3cxX3xX38xX33xX1cxX1xX3xX5xX3cexX4xX1xX3xX7xX267xX3xX23xXcdxXdxX3xXexX98xX3xX4xX407xX4xX1xX3xX5xX28xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX63xX6xX3xX38xX28xX18xX3xX15xX1bxX18xX3xXexXdxX2exX1cxX3xX4xX40xX6xX3xX1cxX98xXcdxX4xX3xX4exX4fxXfaxX3xX26xX1xXdxX33xX38xX3xXf2xX71cxX3xX4xX40xX6xX3xX253xX1xX255xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3x1ac3xXa0xX10xX3xX10axXdxX63xX10xX1cxX3xX4xX9a8xX1cxX27xX3xXf2xX20xXexX3xXexX1xX852xX4xX3xX15xX4e7xX1cxX27xX3xXexX1xX40bxXdxX3xX23xXcdxXdxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX1c7xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX38xX87cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xX7xX8cxX3xX4xX1xX28xXa0xX3xX15xX255xX1cxX3xXexXd1xX1cxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX14axX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX38xX87cxX1cxX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xX4xX40xX6xX3xX15xX16exX1cxX27xX3xXcbxXd1xX1cxX3xX4xX1xX40xX3xX4exX4fxX3xX10axX6xX86xX6xX4xXf2xX3xX6f2xX1exX6xX38xX6xX3xX7xX8cxX3xX4xX1xX28xXa0xX3xX15xX255xX1cxX3xX23xX28xX3xX63xX179bxX1cxX27xX3xX1exXc2xX6xX3xX23xXcdxXdxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX15xX263xX4xX3xX4xX267xX3xXcbxXa0xX1cxX6xX5xX63xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX7xX3xX4xX40xX6xX3xX15xX16exX1cxX27xX3xX3c4xX2b3xX1cxX27xX3xX1xX27cxX6xXfaxX3xXdaxXd1xX29xX3xX5xX28xX3xXexX86xX18xX29xX17xX1cxX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX407xX4xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4exX4fxX3xX15xX3d3xX3xXexX1xX3d3xX3xX1xXdxX33xX1cxX3xX7xXf0xX3xX4xX1xX18xX29xX3d3xX1cxX3xX27xXdxX6xXa0xX3xXe9xX18xX29xX17xX1cxX3xX5xXf0xX4xX3xX38xX2b3xXexX3xX4xX407xX4xX1xX3xX1xX27cxX6xX3xX1exX5d8xX1cxX1xX3xXexX1baxX3xX38xX2b3xXexX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xXe9xX18xX29xX17xX1cxX3xXexX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX1cxX28xX29xX3xX7xX6xX1cxX27xX3xX38xX2b3xXexX3xX4xX1xX169xX1cxX1xX3xXe9xX18xX29xX17xX1cxX3xXexX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXf2xX1xX407xX4xX185xX3xXf2xX3d3xX3xX4xX16exX3xXf2xX1xXdxX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX4xX179bxX1cxX27xX3xX15xX16exX1cxX27xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX0xX1exX12xX13xXfaxX3xX0xX51xX1exX12xX0xX1exX12xX17c7xX5d8xX3xX7xX6xXa0xX3xX1cxX27xX98xX40bxXdxX3xXexX18xX29xX2exX1cxX3xXexX1xX33xX3xX1cxX1xX37xX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX1cxX6xX29xX3xX5xXa4xXdxX3xX5xX28xX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xX23xXdxX2exX1cxX3xX15xX16exX1cxX27xX3xX3c4xX2b3xX1cxX27xX3xX1xX27cxX6xXa1xX0xX51xX1exX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX3c4xX255xX3xX86xXa95xXexX3xX1cxX1xXdxX17xX18xX3xX5xXb3cxX3xX27xXdxX16exXdxX3xX5xX954xX1cxX3xX1xXa0xX28xXdxX3xX1cxX27xX1xXdxX3xX23xX17xX3xX4xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX1xX263xX1cxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX81xX1cxX27xX3xXcxX86xX18xX38xXbxX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX4xX18xX2b3xX4xX3xX1exX1bxX18xX3xX4xX267xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexX1xX407xX1cxX27xX3xX2xX2xX51xX1bfxX1c5xX2xX34fxXfaxX3xX1301xXa0xX1cxX27xX3xX1cxX20xX18xX3xX27xXa4xXexX3xXexXa95xXexX3xX4xX16exX3xX7xX6xX1cxX27xX3xX38xX2b3xXexX3xX1exX2exX1cxX3xX23xX28xX3xX1cxX1xX5d8xX1cxX3xX23xX28xXa0xX3xX1cxX1xXc2xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXf2xX2exX3xXexX1xX5d8xX3xX4xX255xX3xXexX1xX3d3xX3xXexX1xXa95xX29xX3xX4xX267xX3xXexX86xXdxX3xX4exX4fxX3xX4xX255xX3xX2fexX18xX3xX1xX98xXcdxX1cxX27xX3xXf2xX1xX81xX1cxX27xX3xX1exX1bxX18xX3xX4xX1xXa0xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xX4xX40xX6xX3xX4xX179bxX1cxX27xX3xX2xX3xX15xX16exX1cxX27xX3xX5xXdxX2exX1cxX3xXexXdxX20xXbxX3xX5xX2exX1cxX3xX1cxX263xX38xX3xXe9xX18xX29xX17xX1cxXfaxX3xXdaxXdxX17xX18xX3xX1cxX28xX29xX3xX5xXb3cxX3xX27xXdxX16exXdxX3xX23xX5d8xX3xX7xX6xXa0xX3xX2xX3xX3cxX1cxX27xX3xX4xX267xX3xX23xXdxX2exX1cxX3xX15xX16exX1cxX27xX3xX3c4xX2b3xX1cxX27xX3xX1xX27cxX6xX3xX4xX1xXdxX20xX1cxX3xXexX1xX263xX1cxX27xX3xXexX86xXa0xX1cxX27xX3xX4xX18xX2b3xX4xX3xX15xX18xX6xX3xX23xX28xXa0xX3xX26xX1xX28xX3xXcxX86xX263xX1cxX27xX3xX7xX6xX18xX3xX13xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX4xX1bxX38xX3xXe9xX18xX29xX17xX1cxX3xX4xX40xX6xX3xX2xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexX1xX18xX2b3xX4xX3xX15xX16exX1cxX27xX3xXcbxXd1xX1cxX3xX4xX1xX40xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10axXa0xX63xX29xXaxX12xX66xX1bxX1cxX3xX27xX1bxX1cxX3xX15xXd1xX29xX3xX1cxX1xXa95xXexX3xX4xX267xX3xXexX86xXdxX3xX4exX4fxX3xX4xX1xX1f3xX1cxX3xX1bfxX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXf2xX20xX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xX1cxX1xX6xX18xX3xXexX1xX18xX2b3xX4xX3xX4xX179bxX1cxX27xX3xX38xX2b3xXexX3xX15xX16exX1cxX27xX3xX23xX28xX3xX5xX28xX38xX3xX23xXdxX33xX4xX3xXexX86xX1f3xX1cxX3xX4xX16exX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xXf2xX71cxX3xX4xX40xX6xX3xX38xX5d8xX1cxX1xX3xX5xX28xX3xX23xX28xXa0xX3xX1cxX5ccxX38xX3xX2xX13xX485xX34fxX185xX3xXexX86xX98xXcdxX4xX3xX4xX18xX2b3xX4xX3xX26xX2b3xXdxX3xX4xX1xXdxX20xX1cxX3xX2cexX3xX4exX4fxXfaxX3xXdaxX255xX3xX5xX28xX3xXf2xX1xXdxX3xX81xX1cxX27xX3xX1931xX6xX38xX10xX7xX3xX10axX18xX4xX1xX6xX1cxX6xX1cxX3xXexX86xX2cexX3xXexX1xX28xX1cxX1xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3xXexX1xX3cxX3xX2xX485xX3xX4xX40xX6xX3xX4exX4fxX3xXf2xX20xX3xX1cxX1xXdxX33xX38xX3xXcxX44xX1cxX27xX3xXexX1xX4axX1cxX27xX3x23c8xX86xX6xX1cxXf2xX5xXdxX1cxX3xX253xXdxX10xX86xX4xX10xXfaxX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1301xXa0xX18xX86xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa0xX3xX17c7xX6f2xX17c7xX0xX51xXbxX12