Tân Bí thư Huyện ủy Đức Thọ và những mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025
(Baohatinh.vn) - Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông Trần Quang Tuấn được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội cũng đã thông qua nghị quyết với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu nổi bật.
f5e3x10530x160fdx10294x12969x10251x18b00x13ddexfd0fxX7x1a508x1a365x12d24x1746bx1054bx11d7cxX5x16c4exXax171b9xXcx17bd2x14c52xX3x15644x13165xX3xXexX1x14173xX3x12d43x11cb0x14100x10519xX15xX3x105f5xX20xX3x181edx12fe8xX4xX3xXcxX1x16bc6xX3x1006fx1a028xX3xX15xX1x111bdxX15x1b401xX3x18831x14c53xX4xX3xXexXdx1997cxX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3x11175x17718xX3x1181bx13af5xX4axX4bxX3x155f3xX3xX4axX4bxX4ax1aaf3xX0x1af2dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1exX10xX6x170b7xXaxX12xXcx10c0dxXdxX3xX27xX6cxXdxX3xX1x13cdcxXdxX3x17b1exX6cxXdxX3x179c6xXdx18935xX1fxX3xX27x107d5xX15xX36xX3xX7bxX74xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3x135a6xX1exX30xX3xXcxfb11xX15xX1xf6ccxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54x1ae7dxX3x13abexX15xX36xX3xXcx1050fx139d5xX15xX3x116dfxX1fxX6xX15xX36xX3xXcxX1fx111b2xX15xX3xX77xX1cx16a8cxX4xX3xX7bxXbcxX1fxX3xX36xXdxX34xX3xX4xX1xX28xX4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20x174a5xX3xX27xX6cxXdxX3xX1xX74xXdxX3xX4x12324xX15xX36xX3xX77x1957exX3xXexX1xXb6xX15xX36xX3x180b7xX1fxX6xX3xX15xX36xX1x14d12xX3xX103xX1fxX20x13bffxXexX3xX2fx14beexXdxX3xX15xX1xXdx196dcxX1fxX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxXb4xX3xX4xX1x14c70xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xfa28xXdxX3xX7bx11b9dxXexXebxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17x13f29xX68xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx101f1xX10xX15xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXax17432xXdxX68xXexX1xfb3cxX3xX2xX2x160d1xX4bxXbx10e40x1b21cxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX16dxX3xX171xX4axX171x1446dxXbxX174xX175xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX56xX56xXdxXebxX7bxX6xX147xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX2fxX15xX56xX15xX10xX168xX7xX56xX4axX4bx16fc7xX4axX56xX2xX1aax144b2xX68xX1aaxX4bx146dbxX4axX4axX1aaxX54xXexX182xX4axX4bxX4axX5xX2xX4bxX4fxXdxX15x18dc8xX147xX68xX1fxX4xXexX1xX147xXebx186d5xXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX168xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX2xX171xX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX171xX4axX171xX182xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX147xX68xX20xXaxX12xX0xXdxX38xX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXexX1xX1fxX38xX7bxX3xX68xX1xXdxX68xX10xX3xXdxX159xX10xX15xXexX10xXbbxXaxX3xX7xXexX20xX5xX10xX9xXaxX168xXdxX68xXexX1xX16dxX3xX1b3xX4axX4bxXbxX174xX175xX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX16dxX3xX54xX171xX1afxXbxX174xX175xXaxX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16dxX56xX56xXdxXebxX7bxX6xX147xX1xX6xXexXdxX15xX1xXebxX2fxX15xX56xX15xX10xX168xX7xX56xX4axX4bxX1aaxX4axX56xX2xX1aaxX1afxX68xX1aaxX4bxX1b3xX4axX4axX54xX4bxXex1936axX2xX1afxX171xX182xX5xX4bxXebxX1ccxXbxX36x16c96xXbbxX9xX54xX2xX4bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX168xXdxX68xXexX1xX9xXaxX1b3xX4axX4bxXaxX3xX1xX10xXdxX36xX1xXexX9xXaxX54xX171xX1afxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xXbbxX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX3exX15xX3xX103xX1fxX6xX15xX16dxX0xX56xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xX1fxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4fxXexX1xX1fxX38xX7bxX4fxX6xX15xX68xX4fxX7xX6xXbxX147xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax132cfxX3exX1fxX3xX4xX6xX147xX3xX103xX1fxX20xX10fxXexX3xXexX14xX38xX3xX174xX14xX20xX3xX68x104dbxX15xX36xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX77xX6cxXexX3xX4xX1xX1fx18645xX15xX3xX15xXb6xX15xX36xX3xXexX1xXb6xX15xX3xX38xX113xXdxX3xX15xX14xX15xX36xX3xX4xX6xX147xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xX15xX10xX1fxX4fxX4xX6xX147xX4fxX103xX1fxX20xX10xXexX4fxXexX6xX38xX4fxX174xX6xX20xX4fxX68xX1fxX15xX36xX4fxX1xX1fxX20xX10xX15xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxX68xX6xXexX4fxX4xX1xX1fxX6xX15xX4fxX15xX147xX15xX36xX4fxXexX1xX147xX15xX4fxX38xX147xXdxX4fxX15xX6xX15xX36xX4fxX4xX6xX147xX56xX2xX182xX1afxX2xX4bxX54xXebxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX36xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX56xX38xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX4axX4bxX56xX15xX10xX168xX7xX56xX4axX4bxX1aaxX4axX56xX1afxX4axX68xX2c4xX4bxX1b3xX1aaxX4bxX2xX2xXexX2xX1b3xX4bxX171xX4bxX5xX4bxXebxX1ccxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2fxX12xX0xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3a3xX3exX1fxX3xX4xX6xX147xX3xX103xX1fxX20xX10fxXexX3xXexX14xX38xX3xX174xX14xX20xX3xX68xX3baxX15xX36xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX77xX6cxXexX3xX4xX1xX1fxX3d3xX15xX3xX15xXb6xX15xX36xX3xXexX1xXb6xX15xX3xX38xX113xXdxX3xX15xX14xX15xX36xX3xX4xX6xX147xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xX15xX10xX1fxX4fxX4xX6xX147xX4fxX103xX1fxX20xX10xXexX4fxXexX6xX38xX4fxX174xX6xX20xX4fxX68xX1fxX15xX36xX4fxX1xX1fxX20xX10xX15xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxX68xX6xXexX4fxX4xX1xX1fxX6xX15xX4fxX15xX147xX15xX36xX4fxXexX1xX147xX15xX4fxX38xX147xXdxX4fxX15xX6xX15xX36xX4fxX4xX6xX147xX56xX2xX182xX1afxX2xX4bxX54xXebxX1xXexX38xXaxX12xX3a3xX3exX1fxX3xX4xX6xX147xX3xX103xX1fxX20xX10fxXexX3xXexX14xX38xX3xX174xX14xX20xX3xX68xX3baxX15xX36xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX77xX6cxXexX3xX4xX1xX1fxX3d3xX15xX3xX15xXb6xX15xX36xX3xXexX1xXb6xX15xX3xX38xX113xXdxX3xX15xX14xX15xX36xX3xX4xX6xX147xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12x1a1baxX6xX1fxX3xX1aaxX3xX15xX36xX30xX20xX3xX5xX30xX38xX3xX2fxXdxX21xX4xX3xX2fxX113xXdxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXbcxX15xX3xX68xX14xX15xX3xX4xX1xX24xXb4xX3xX77xX147xX30xX15xX3xX47xX10fxXexXb4xX3xX7x13cb7xX15xX36xX3xXexX6cxX147xXb4xX3xX27xX6cxXdxX3xX1xX74xXdxX3xX27xX6cxXdxX3xX7bxXdxX7dxX1fxX3xX27xX81xX15xX36xX3xX7bxX74xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX96xX1exX30xX3xXcxX9bxX15xX1xX9exX3xX5xXbcxX15xX3xXexX1xX28xX3x18961xX682xX682xXb4xX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xX3xX77xXfbxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX4xXb6xX15xX36xX3xXex10899xXexX3xX77x11e23xXbxXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX10fxXbxX3xXexX39xX4xX3x158daxX1xXdxX10fxX15xX3xX47xX10fx146f8xX3xX174xX14xX20xX3xX68xX3baxX15xX36xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX15xX36xX30xX20xX3xX4xX30xX15xX36xX3xX36xXdxX30xX1fxX3xX38xX6cxX15xX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xXexXdxX10xXbxX4fxXexX1fxX4xX4fxX1xXdxX10xX15xX4fxX47xX10xX4fxX174xX6xX20xX4fxX68xX1fxX15xX36xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxX15xX36xX6xX20xX4fxX4xX6xX15xX36xX4fxX36xXdxX6xX1fxX4fxX38xX6xX15xX1xX56xX2xX182xX1afxX4bxX2c4xX182xXebxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX36xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX56xX38xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX4axX4bxX56xX15xX10xX168xX7xX56xX4axX4bxX1aaxX4axX56xX1b3xX4bxX68xX54xX2xX171xX54xX182xX171xX2xXexX54xX2c4xX2c4xX1b3xX171xX5xX4bxXebxX1ccxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2fxX12xX0xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXdxX10fxXbxX3xXexX39xX4xX3xX6d8xX1xXdxX10fxX15xX3xX47xX10fxX6e0xX3xX174xX14xX20xX3xX68xX3baxX15xX36xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX15xX36xX30xX20xX3xX4xX30xX15xX36xX3xX36xXdxX30xX1fxX3xX38xX6cxX15xX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xXexXdxX10xXbxX4fxXexX1fxX4xX4fxX1xXdxX10xX15xX4fxX47xX10xX4fxX174xX6xX20xX4fxX68xX1fxX15xX36xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxX15xX36xX6xX20xX4fxX4xX6xX15xX36xX4fxX36xXdxX6xX1fxX4fxX38xX6xX15xX1xX56xX2xX182xX1afxX4bxX2c4xX182xXebxX1xXexX38xXaxX12xXcxXdxX10fxXbxX3xXexX39xX4xX3xX6d8xX1xXdxX10fxX15xX3xX47xX10fxX6e0xX3xX174xX14xX20xX3xX68xX3baxX15xX36xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX15xX36xX30xX20xX3xX4xX30xX15xX36xX3xX36xXdxX30xX1fxX3xX38xX6cxX15xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX159xX1xXdxX119xX1fxX3xX15xX6xX20xX3xX96xX2xX171xX56xX1b3xX9exXb4xX3xX27xX6cxXdxX3xX1xX74xXdxX3xX27xX81xX15xX36xX3xX7bxX74xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xXexXdxX10fxXbxX3xXexX39xX4xX3xX77xXdxX3xX7xX14xX1fxX3xXexX1xX81xX147xX3xX5xX1fxX134xX15xXb4xX3xXbxX1xX14xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX119xX1fxX3xX7bxX30xXdxX3xX1xX2dxX4xX3xX47xXdxX15xX1xX3xX15xX36xX1xXdxX21xX38xXb4xX3xX77xX119xX3xX174xX1fxXc7xXexX3xX4xX640xX4xX3xX36xXdxX81xXdxX3xXbxX1xX640xXbxX3xX103xX1fxX6xX15xX3xXexXbbxX2dxX15xX36xX3xXexXbbxX147xX15xX36xX3xX2fxXdxX21xX4xX3xXexX1xX3baxX4xX3xX1xXdxX21xX15xX3xX4xX640xX4xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxXb4xX3xX4xX1xX128xX3xXexXdxX3exX1fxXb4xX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX2fxX39xX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX38xX113xXdxXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60axX113xX38xX3xX77xX1cxX6xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xXexXbbx129f1xX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX38xX74xXexX3xXexXbbxX147xX15xX36xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX77xX10axX6xX3xXbxX1xX1cx1a8c2xX15xX36xX3xX68x1009bxX15xX3xX77xXbcxX1fxX3xXexX147xX30xX15xX3xXexX128xX15xX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xX7xX147xX38xX4fxX68xX1fxX6xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxXexXbbxX147xX4fxXexX1xX6xX15xX1xX4fxX38xX147xXexX4fxXexXbbxX147xX15xX36xX4fxX15xX1xX1fxX15xX36xX4fxX68xXdxX6xX4fxXbxX1xX1fxX147xX15xX36xX4fxX68xX6xX15xX4fxX68xX6xX1fxX4fxXexX147xX6xX15xX4fxXexXdxX15xX1xX56xX2xX182xX1afxX4bxX1afxX171xXebxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX36xX3xX7xXbbxX4xX9xXaxX56xX38xX10xX68xXdxX6xX56xX2xX4axX4bxX56xX15xX10xX168xX7xX56xX4axX4bxX1aaxX4axX56xX2xX171xX1aaxX68xX54xX2xX54xX4axX4bxX4axX182xXexX1aaxX54xX2c4xX2xX4axX5xX4bxXebxX1ccxXbxX36xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX1exX1fxX20xX21xX15xX3xX24xX20xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX2fxX30xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX38xX39xX4xX3xXexXdxX3exX1fxX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX3xX4fxX3xX4axX4bxX4axX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX2fxX12xX0xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX60axX113xX38xX3xX77xX1cxX6xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xXexXbbxX9dbxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX38xX74xXexX3xXexXbbxX147xX15xX36xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX77xX10axX6xX3xXbxX1xX1cxX9faxX15xX36xX3xX68xX9ffxX15xX3xX77xXbcxX1fxX3xXexX147xX30xX15xX3xXexX128xX15xX1xXaxX3xX1xXbbxX10xX1c3xX9xXaxX56xX4xX1xXdxX15xX1xX4fxXexXbbxXdxX56xX7xX147xX38xX4fxX68xX1fxX6xX4fxX68xX1fxX4xX4fxXexX1xX147xX4fxXexXbbxX147xX4fxXexX1xX6xX15xX1xX4fxX38xX147xXexX4fxXexXbbxX147xX15xX36xX4fxX15xX1xX1fxX15xX36xX4fxX68xXdxX6xX4fxXbxX1xX1fxX147xX15xX36xX4fxX68xX6xX15xX4fxX68xX6xX1fxX4fxXexX147xX6xX15xX4fxXexXdxX15xX1xX56xX2xX182xX1afxX4bxX1afxX171xXebxX1xXexX38xXaxX12xX60axX113xX38xX3xX77xX1cxX6xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xXexXbbxX9dbxX3xXexX1xX30xX15xX1xX3xX38xX74xXexX3xXexXbbxX147xX15xX36xX3xX15xX1xX34xX15xX36xX3xX77xX10axX6xX3xXbxX1xX1cxX9faxX15xX36xX3xX68xX9ffxX15xX3xX77xXbcxX1fxX3xXexX147xX30xX15xX3xXexX128xX15xX1xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexXbbxX147xX15xX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xXcxX6cxXdxX3xX27xX6cxXdxX3xX1xX74xXdxX3xX27xX81xX15xX36xX3xX7bxX74xX3xX1xX1fxX20xX21xX15xX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xX2dxX3xX5xXbcxX15xX3xXexX1xX28xX3xX682xX682xX682xXb4xX3xX15xX1xXdxX21xX38xX3xX47xX48xX3xX4axX4bxX4axX4bxX4fxX4axX4bxX4axX54xXb4xX3xX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xXcxX128xX15xX1xX3xX24xX20xX3x1430fxX3exX3xX27x15938xX15xX1xX3xX60axX9faxX15xX3xX77xX119xX3xX15xX36xX1xX10axX3xX77xX10axX6xX3xXbxX1xX1cxX9faxX15xX36xX3xX15xX1xX134xX15xX3xXbbx115cfxX3xXexXdxX119xX38xX3xX15x1317fxX15xX36xXb4xX3xX5xXccxXdxX3xXexX1xX10fxX3xX77xX7dxX3xXexXc78xX38xX3xX36xXdxX81xXdxX3xXbxX1xX640xXbxX3xX7bxX28xXexX3xXbxX1xX640xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX1xX9faxX15xX3xXexXbbxX147xX15xX36xX3xXexX1x11036xXdxX3xX36xXdxX6xX15xX3xXexX113xXdxXebxX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX2fxX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX1fxX5xX12xX0xX68xXdxX2fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXbbxXaxX12xX0xX56xX68xXdxX2fxX12xX0xX56xX68xXdxX2fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1b487xX1fxXexX1xX147xXbbxXaxX12xX159xXb6xX15xX36xX3xX3a3xX36xX2dxX4xX3xX4fxX3xX27xX28xX4xX3xXcxX1xXdxX21xX15xX0xX56xXbxX12
Công Ngọc - Đức Thiện