Thiên nhiên diệu kỳ trong ảnh dự thi của NatGeo
Cuộc thi Nhiếp ảnh gia tự nhiên 2016 do National Geographic tổ chức tiếp tục nhận được nhiều bức ảnh sống động trước khi kết thúc hạn gửi vào ngày 4/11.
c9a3x15772xf20fxcf94x11d4cx104e7x15a72x10b28xc9abxX7x10404xd6f0x144a4x11760x140bfx12afcxX5xfb2axXax10729xXcxX1xXdxfde9xcb8axX3xX17xX1xXdxX16xX17xX3x12629xXdx10662x12801xX3x14d8dxea24xX3xXex11853x1603exX17x127b4xX3x14f91xX17xX1xX3xX1fx10dfexX3xXexX1xXdxX3xX4xe618xX6xX3x16ff1xX6xXexfb96xX10xX29xX0x10d56xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX29xX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxd5c4xX6xXdxX17xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d9exX10xX6xX1fxXaxX12xd919xX22x153b8xX4xX3xXexX1xXdxX3xX3cxX1xXdx14b85xXbxX3xX2dxX17xX1xX3xX2bxXdxX6xX3xXexX32xX3xX17xX1xXdxX16xX17xX3x13e56xe1d3xX2xf66axX3xX1fxX29xX3xX3cxX6xXexXdxX29xX17xX6xX5xX3xX3fxX10xX29xX2bxX28xX6xXbxX1xXdxX4xX3xXex11f09xX3xX4xX1x105e1xX4xX3xXexXdxX7axXbxX3xXexea64xX4xX3xX17xX1xdd92xX17xX3x14e40x156f5x16649xX4xX3xX17xX1xXdx13234xX22xX3x130b1xXafxX4xX3xX2dxX17xX1xX3xX7x104d1xX17xX2bxX3xXc0xX70xX17xX2bxX3xXexX28xXc1x16acfxX4xX3xX24xX1xXdxX3xX24xX7axXexX3xXexX1x15b50xX4xX3xX1x12b27xX17xX3xX2bx17285xXdxX3x14213x16400xX29xX3xX17xX2bxXf9x1639axX3x15be5xX43xX2xX2xe939xX0xX43xXbxX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xccdcxX3xX8exXbx10b55xX3xX6xX22xXexX29x104c4xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10x16a8axX7xX43xX2xX91xX101xecbdxX43xX2xX8fx11dcaxX1fxX161xX2xX8exXexca8bxX167x1515bxebadxX5xX8fxX105x12b7cxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXex11cc1xX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdx12f4exXffxX128xXaxX12xX6exX22xX70xX4xX3xXexX1xXdxX3xX4x16e8cxX3xX101xX3xX1xXf1xX17xX2bxX3xX57xXb8xX4x11fbcxX3xXcbxX6xX29xX3xX2bx12c2cxX57xX3x12c3axX1xX29xX17xX2bxX3xX4xX2dxX17xX1xX204xX3x13616x10becxX17xX3xXc0xXc8xX3xX57x16b62xXdxX3xXexX28xXc1xcc5axX17xX2bxX204xX3xX68xXf9xX17xX1xX3xXc0xX70xX17xX2bxX204xX3xXf8xXf9xX3xX6exX1x170efxX17xX3xX1fxX22xX17xX2bxX3xXc0xX70xX17xX2bxX3xXf8xXbdxXexX105xX3xX3cxX2bxXc1xX228xXdxX3xXexX1x15dc5xX17xX2bxX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xX7x136d3xX3xX17xX1xXbdxX17xX3xXc0xXc1xXc2xX4xX3xX57xX70xXexX3xX4xX1xX22xXffxX7axX17xX3xXc0xXdxX3xX2xX8fxX3xX17xX2bxXf9xXffxX3xX1fxXf9xX17xX1xX3xX4xX1xX29xX3xX8exX3xX17xX2bxXc1xX228xXdxX3xXc0xX7axX17xX3xX3fxX6xX5xd7afxXbxX6xX2bxX29xX7xX204xX3xf0a3xX4xX22xX6xX1fxX29xX28xX105xX3xe3a0xX17xX1xX3xX4xX1xXb8xXbxX3xX1fx130a2xX17xX2bxX3xXexX1xX29bxX4xX3x15458xX1xXdxX28xX6xXdxXexX29xX3xX17xX29xX3xXcxX6xX24xXdxX3xX17x156d4xX57xX3xf5e9xX3xXbxX1x12726xX6xX3xXexX23dxXffxX3xX17xX6xX57xX3xX1fxXc1xXe0xXdxX3xX4xX1xX23dxX17xX3xX17xXedxXdxX3xX20exX1xXedxX3xX2bfx16d20xX204xX3xX3cxX1xXbdxXexX3x162a4xX2dxX17xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3x13daexX6xX7xX6xXdxX3xd66cxX24xX10xX1fxX6xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX2xX91xX8exX16axX5xX2xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX308xX70xXexX3xX4xX1xXedxX3xX2bxX21bxX22xX3x16aa1xX5xX6xX7xX24xX6xX3xXc0xX6xX17xX2bxX3xXcbxX257xXexX3xXc0xXc1xXc2xX4xX3xX57xX70xXexX3xX4xX29xX17xX3xX4xX29bxX3xX1xX20bxXdxX3xX2d4xX3xX308xX4xX3cxX10xXdxX5xX3x125f6xXdxXf8xX10xX28xX3xX3fxX6xX57xX10xX3xX2bfxX6xX17xX4xXexX22xX6xX28xXffxX3xX4xX22xXd4xXdxX3xXexX1xX29bxX17xX2bxX3xX167xX105xX3xXcxX29bxX4xX3xX2bxXdxX2dxX3xXexX2dxX3xXc0xX23dxXffxX3xe09dxXexX1xX32xX4xX3xX7xX32xX3xX5xXf9xX3xX57xX70xXexX3xXexX28xX2dxXdxX3xX17xX2bxX1xXdxX21xX57xX3xX5xXf9xX57xX3xXexX1xX6xXffxX3xXc0xXabxXdxX3xX4xX22xX70xX4xX3xXc0xX228xXdx14bcfxX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX308xX29xX17xX6xX3xf645xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX8exX15dxX161xX15dxX5xX8exX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX308xd847xX3xX5xXc1xX22xX3xX1xX22xX25xX17xX1xX3xX17xXedxXdxX3xX5xXf5xX6xX3xX4xX1f8xX3xXc0xXc1xX228xX17xX2bxX3xXd4xX17xX2bxX3xX1fxXf9xXdxX3xXc0x1405dxXexX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX4xX29bxX4xX3xX5xfeeaxX3xXbxX1xX22xX17xX3xX24xX1xX2d8xX204xX3xXc0x11c01xX3xXexX1xX22xX3xX5xXc1xX22xX3xX1xX22xX25xX17xX1xX3xX5xX5c4xX17xX2bxX3xX17xX1f8xX17xX2bxX3xX28xX5c4xX3xX28xX6xX3xXf8xXf9xX3xX4xX222xX3xXc0xX5eaxX4xX3xX24xX1xXdxX3xX17xX2bxX22xX70xXdxX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX68xX10xXdxX1fxXdxX3xX30exX22xXffxX6xX17xX2bxX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX16axX8fxX91xX169xX5xX15dxX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX15dxX3xX4xX1xXedxX3xX4xX1xX20bxX17xX3xXc0xX21bxXexX3xX17xX2bxX70xX3xX17xX2bxX1x13be6xX17xX1xX3xX2d4xX3xXf8x12adexX17xX2bxX3xX5xX2b6xX17xX2bxX3xX4xX1xX2dxX29xX3xX308xX6xX24xX2bxX6xX1fxXdxX24xX2bxX6xX1fxXdxX3xX20exX6xX17xX7xX3xX28xX70xX17xX2bxX3xX5xXe0xX17xX3xX2d4xX3x1037axX6xX5xX6xX1xX6xX28xXdxX204xX3xX2fexX29xXexX7xX157xX6xX17xX6xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX308xX6xXexXexX3xX2a3xX17xX2bxX10xX5xX57xX6xX17xX17xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX16axX15dxX16axX5xX101xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX3cxX1xdcfaxX17xX2bxX3xX4xX29xX17xX3xX481xX57xX6xX3xXexX22xXffxX7axXexX4b2xX3xXexX28xX16xX17xX3xX4xX29bxX4xX3xX17xX2bx11501xX17xX3xX4xX23dxXffxX3xX24xX1xX257xXbxX3xX57xX70xXexX3xX4xX29bxX17xX1xX3xX28x11464xX17xX2bxX3xX2d4xX3x1107cxX6xXbxX5xX6xX17xX1fxX204xX3xX4xX32xX4xX3xXcbxX257xX4xX3xX4xX39xX6xX3xX20exX1xef71xX17xX3xX918xX6xX17xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX20exXdxX10xX28xX28xX10xX3xfc63xX10xX7xXexX28xXdxXcbxX6xXexX7xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX167xX8exX161xX5xX161xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX6exX1xXedxX3xX28xX76bxX6xX3xX122xX6xX17xX1xX3xXexX22xX17xX2bxX3xXexf5acxX17xX2bxX3xXcbx1501bxXdxX3xX5xX70xXdxX3xX17xX2bxX29xXf9xXdxX3xX24xX1xXa67xXdxX3xX30exX6xX1xX22xX204xX3xX68xX6xX157xX6xXdxXdxX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX2fexX28xX10xXexXexX3xX308xX29xX17xX28xX29xX10xX3xX3fxX6xX28xX17xX10xX28xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX15dxX167xX91xX2xX5xX91xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX796xX1xX22xX17xX2bxX3xX4xX2dxX17xX1xX3xX24xX25xX3xX2dxX29xX3xX4xX39xX6xX3xXcbxXa62xX17xX2bxX3xX2bxXdxX29bxX3xX2d4xX3xe967xX4xX10xX5xX6xX17xX1fxX3xXexX28xX16xX17xX3xX17xXc8xX17xX3xXexX28xX228xXdxX3xX57xXf9xX22xX3xX122xX29bxX57xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX6exX1xX28xXdxX7xX7xXffxX3xX6exX29xX28xX28xX6xX1fxX29xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX169xX161xX8exX161xX5xX167xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX308xX70xXexX3xX4xX1xXedxX3xX4xX29bxX29xX3xX17xX1xX2dxXffxX3xX17xX1xX1f8xXexX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX57xX70xXexX3xX4xXa67xX17xX3xXcbxcf90xX29xX204xX3xX17xX1xX8dexX17xX2bxX3xX1xXf1xXexX3xX57xXc1xX6xX3xX5xX1f8xX17xX2bxX3xX5xX29bxX17xX1xX3xX29bxX17xX1xX3xXcbxXf1xX4xX3xXf8xXf9xX3xXc0xX29bxX57xX3xX5xX222xX17xX2bxX3xX1fxX32xX17xX2bxX3xXc0xXafxX17xX2bxX3xX4xX39xX6xX3xX4xX1xXedxX3xX17xXabxXdxX3xXcbxXbdxXexX3xXexX28xX16xX17xX3xX17xXc8xX17xX3xXexX28xX228xXdxX3xXc0xX16xX57xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX21axX5xX6xX1fxXdxX7xX5xX6xXf8xX3xX796xX6xX57xX10xX17xX7xX24xXdxX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX2xX91xX167xX2xX5xX16axX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX3cxX1xX8dexX17xX2bxX3xXc0xX29bxX57xX3xX57xX23dxXffxX3xXcbxX29bxX29xX3xX1xXdxX21xX22xX3xX57xX70xXexX3xX4xXa67xX17xX3xX57xXc1xX6xX3xX1xXdxX7axX57xX3xX1xX29xXdxX3xX2d4xX3xX7xX6xX3xX57xXf1xX4xX3xX422xXexX6xX4xX6xX57xX6xX204xX3xX6exX1xXdxX5xX10xX204xX3xX24xX1xX22xX3xXf8xX32xX4xX3xX24xX1xX222xX3xX17xX1xX21bxXexX3xXexX1xX7axX3xX2bxXdxXe0xXdxX105xX3xX308xX70xXexX3xX7xXd4xX3xX4xX1xX22xXffxX16xX17xX3xX2bxXdxX6xX3xXf8xXc8xX3xX24xX1xX2d8xX3xX1xXbdxX22xX3xX4xX1xX29xX3xXcbxXdxX7axXexX204xX3xXexX28xX22xX17xX2bxX3xXexX23dxX57xX3xXf8xX76bxX17xX2bxX3xX17xXf9xXffxX3xX24xX1xX222xX17xX2bxX3xX4xX1f8xX3xX57xXc1xX6xX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xXf8xX2b6xX17xX2bxX3xX101xX105xX8fxX8fxX8fxX3xX17xXa62xX57xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX21axXdxX4xXexX29xX28xX3xX918xXdxX57xX6xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX15dxX161xX8exX101xX5xX169xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX6exX2dxX3xX17xX1xXdxX7axXbxX3xX2dxX17xX1xX3xX2bxXdxX6xX3xX5xfc9axX17xX3xX4xX1xXedxX3xX1xX2dxXdxX3xX4x101c3xX22xX3xXcbxfea2xX3xX24x13374xXexX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX57xX70xXexX3xX4xXa67xX17xX3xXcbxXd3axX29xX3xX4xX29bxXexX3xXcbxX21bxXexX3xX17xX2bxX228xX3xX24xX1xXdxX3xXc0xX6xX17xX2bxX3xX4xX1xXb8xXbxX3xX2dxX17xX1xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX2a3xX22xX2bxX10xX17xX10xX3xX796xXdxXexX7xX29xXdxX7xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX15dxX2xX8exX169xX5xX2xX8fxX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX796xX1xX29xX2dxX17xX1xX3xX24xX1xX257xX4xX3xXc0xX10a6xXbxX3xX17xX1xXc1xX3xXexX28xX6xX17xX1xX3xXc0xXc1xXc2xX4xX3xX4xX1xXb8xXbxX3xX5xXedxX4xX3xX91xX1xX15dxX8fxX3xXexXf1xXdxX3xX17xXedxXdxX3xX21axXf9xX17xX2bxX204xX3xXcxX28xX22xX17xX2bxX3xdeddxX22xXd4xX4xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xXcxX1xXdxX10xX28xX28xXffxX3xX2fexX29xX28xX17xXdxX10xX28xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX1fxXexX1xX22xX57xXcbxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exX15dxX8fxX161xX169xXexX161xX16axX15dxX161xX5xX15dxX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX157xXdxX1fxXexX1xX11exX91xX101xX161xXbxX122xX128xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX11exX101xX15dxX8fxXbxX122xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX308xX70xXexX3xX4xX1xXedxX3xX4xX1xXdxX57xX3xX4xX29bxX17xX1xX3xX4xXb8xXexX3xX422xX1fxX10xX5xXdxX10xX3xXc0xX6xX17xX2bxX3xX17xX1xX2dxXffxX3x127b8xX22xX6xX3xX57xX70xXexX3xXexX2dxX17xX2bxX3xXcbxXa62xX17xX2bxX3xX2d4xX3xX2fexX28xX29xX157xX17xX3xX2fexX5xX22xX1e9xX1e9xX3xXexX28xX16xX17xX3xXcbxX29bxX17xX3xXc0xX2dxX29xX3xX3cxX6xX57xX3xX6exX32xX4xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX3cxXdxX4xX24xX3xX943xX6xX5xX10xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX16axX91xX15dxX91xX5xX2xX8exX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX2fexX22xXabxXdxX3xX7xX29bxX17xX2bxX3xX57xX76bxX6xX3xXc0xX222xX17xX2bxX3xX2bxX92fxX17xX3xXc0xX2dxX29xX3xX30exX2bxX29xXdxX3xXcbxX16xX17xX3xX1xX20bxX3xX2fexX6xXffxX24xX6xX5xX204xX3xX3cxX2bxX6xX3xXf8xXe0xXdxX3xXc0xXd4xX17xX2bxX3xX5xXf5xX6xX3xX28xX32xX4xX3xX4xX1xX29bxXffxX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX422xX105xX3xda83xX10xX5xXdxX17xX7xX24xXdxXffxX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX15dxX8exX8fxX5xX2xX15dxX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX2fexXafxX4xX3xX2dxX17xX1xX3xX4xX1xXb8xXbxX3xXexX912xX3xX57xX70xXexX3xX4xX1xXdxX7axX4xX3xX57xX29bxXffxX3xXcbxX6xXffxX3xX17xX1xX5c4xX3xXexX1xX22xX3xX5xXf1xXdxX3xX1x16e14xX17xX1xX3xX2dxX17xX1xX3xXexX1xX22xX17xX2bxX3xX5xccffxX17xX2bxX3xXc0xX1f8xX17xX2bxX3xXcbxXa62xX17xX2bxX3xXexXf1xXdxX3xX308xX29xX22xX17xXexX3xX6exX29xX29xX24xX204xX3xX3cxX10xX157xX3xX1545xX10xX6xX5xX6xX17xX1fxX3xXf8xXf9xX29xX3xX57xX76bxX6xX3xXc0xX222xX17xX2bxX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3x10eaaxX10xX1e9xX1e9xX28xXffxX3xX918xXdxX57xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXexX6xXcbxX5xX10xX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxX57xX6xX28xX2bxXdxX17xX11exX3xX8exXbxX122xX3xX6xX22xXexX29xX128xXaxX12xX0xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXdxX57xX2bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX43xX43xXdxX105xXcbxX6xX29xX1xX6xXexXdxX17xX1xX105xXf8xX17xX43xX17xX10xX157xX7xX43xX2xX91xX101xX15dxX43xX2xX8fxX161xX1fxX161xX2xX8exXexX161xX167xX16axX101xX5xX2xX101xX105xX16exXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXexX1xXdxX10xX17xX3xX17xX1xXdxX10xX17xX3xX1fxXdxX10xX22xX3xX24xXffxX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX6xX17xX1xX3xX1fxX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX22xX6xX3xX17xX6xXexX2bxX10xX29xXaxX3xX43xX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX29xX17xXaxX3xX7xXexXffxX5xX10xX9xXaxXexX10xX122xXexX1dcxX6xX5xXdxX2bxX17xX11exX3xX16exX22xX7xXexXdxX1e9xXffxX128xXaxX12xX943xXd3axXffxX3xX17xXedxXdxX3xX6exX1xX22xX2bxX6xX4xX1xX3xXexX22xXffxX7axXexX3xXbxX1xX39xX3xX2d4xX3xX308xX6xXexX6xX17xX22xX7xX24xX6xX204xX3xX422xX5xX6xX7xX24xX6xX3xXexX28xX29xX17xX2bxX3xX57xX70xXexX3xXcbxX22xXabxXdxX3xX7xX29bxX17xX2bxX3xX57xX76bxX6xX3xXexX1xX22xX3xXf8xXe0xXdxX3xX17xX1xX8dexX17xX2bxX3xXc0xX29bxX57xX3xX57xX23dxXffxX3xX1xX20bxX17xX2bxX3xX5xX8dexX17xX2bxX3xX5xX228xX3xXexX28xX222xXdxX3xXexX28xX16xX17xX3xX17xXc8xX17xX3xXexX28xX228xXdxX3xX122xX6xX17xX1xX105xX3xX2acxX17xX1xX11exX3xX3cxX6xXexX1xX6xX17xXdxX10xX5xX3xX3fxX29xX17x128efxX6xX5xX10xX7xX105xX0xX43xXbxX12xX0xX43xXexX1fxX12xX0xX43xXexX28xX12xX0xX43xXexXcbxX29xX1fxXffxX12xX0xX43xXexX6xXcbxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bfxX29xX22xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX29xX3xX943xX6xXdxX5xXffxX3xX308xX6xXdxX5xX43xX1545xXdxX17xX2bxX0xX43xXbxX12xX0xX43xX7xX10xX4xXexXdxX29xX17xX12