Công thức đơn giản kiểm tra sức khỏe của tim mạch
Chỉ với vài phút thực hiện tại nhà, bạn có thể dự đoán sức khỏe ra sao, có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch hay không.
f6bx4cc7x5a33x1278x6cafxa145x254dxf98x9734xX7xa139x2ecex36c7x4cc2x6d13x8ca8xX5x3504xXax1846xa337x57c2x5ab3x7827xX3xXexX1x3db1xX4xX3xa097x4175xX15xX3xX16xXdx969fxX15xX3x7d60xXdx6b68x2e3exX3xXex4a51xX6xX3xX7xX1axX4xX3xX26xX1x761bxX10xX3xX4x799cxX6xX3xXexXdxX29xX3xX29x65f4xX4xX1xX0x76b8xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1e88xX10xX6x692dxXaxX12xX13xX1x16f7xX3x23e0x3765xXdxX3xX5ex7c4fxXdxX3xXbxX1x82ddxXexX3xXexX1x532axX4xX3xX1xXdx6421xX15xX3xXexX41xXdxX3xX15xX1xX63x9c1bxX3x43f3xX41xX15xX3xX4x7372xX3xXexX1xX28xX3xX57xX6dxX3xX1dxa358x223exX15xX3xX7xX1axX4xX3xX26xX1xX35xX10xX3xX2cxX6xX3xX7xX6xX8dxX7cxX3xX4xX83xX3xX15xX16x2d1ex6965xX3xX4xX1exX3xX4xX6xX8dxX3xX29x8912xX4xX3xX7exX72xX15xX1xX3xXexXdxX29xX3xX29xX41xX4xX1xX3xX1xX6xXa8xX3xX26xX1xX14xX15xX16xa4d5xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX45xX6xXbxXbxX7xX45xX8dxXbxX10xX15xX45xX29xX10xX57xXdxX6xX45xXexX1xXa7xX29xX7ex99afxXbxX9xX15xX10x8289xX7xX45xX2x4a07x1c2fxX2xX45xX2x4ddbx4f21xX57x56d1xX112xX10dxX10ex5c3dxX10ex230dxXex21c1xX11dx18c8xX112xX5xX2xXccx7d18xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xX4xX10x5561xX8dxX7exX124xX10xX4xXexX3xX57xX16xX29xX10xX57xXdxX6xX3xX5exXdxX57xX10xX8dxX3xX29xXbxX11fxXaxX3xX57xX6xXexX6xX133xXexXa8xXbxX10xX9xXaxX5exXdxX57xX10xX8dxX45xX29xXbxX11fxXaxX3xX57xX6xXexX6xX133xX10xX15xX4xX8dxX57xX10xX9xXax9153xX109x2988x62adx1550xXdxX54xX11fx89f7x4063xX109x282fxX54xXa7xX17cxX2cxX10xX6xX2cxXbx5a8cx2874x7d70xX112x3e8exX10ex75a8xX175xX26x866axX45xX112xX124xX115xX10ex85d0x9172x5e96xX10xX112xX8dxX175xXdxX54xXexX189xX10exX18bxX45xX179xX54xX189xX10exX18bxX6xX13xX26xX186xX171xX11bxX15xX11dxX185xX124xX6xX17cxX8dxX6xX16xX175xX113xX5x8478xX54xXa7xX186xX11bxX15xX10dxX1b9xX10dxX7exX15xX15xX7exXdxX26x4d82xX11dx644fxX1c8x48c5xX2cxX194xX10dxXexXdxX5exX115xX26x1398xX195xX15xX109xX113xX2cxX195xXa8xX124xX1b9xX11bx9b51xX109xX189xX11dxX195xXaxX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xX2cxXaxX12xX0xXdxX29xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX4xX8dxX15xX16xX3xXexX1xXa7xX4xX3xX57xX8dxX15xX3xX16xXdxX6xX15xX3xX26xXdxX10xX29xX3xXexX2cxX6xX3xX7xXa7xX4xX3xX26xX1xX8dxX10xX3xX4xXa7xX6xX3xXexXdxX29xX3xX29xX6xX4xX1xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxa16fxX45xX45xXdxXccxX7exX6xX8dxX1xX6xXexXdxX15xX1xXccxX5exX15xX45xX15xX10xX109xX7xX45xX2xX10dxX10exX2xX45xX10dxX10dxX57xX115xX112xX119xXexX11bxX2xX113xX11dxX5xX112xXccxX124xXbxX16xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX57xXexX1xXa7xX29xX7exX3xX57xX1xXdxX57xX10xXaxX3xX7xXexXa8xX5xX10xX9xXaxX109xXdxX57xXexX1xX245xX113xX113xX112xXbxX175x3c97xX1xX10xXdxX16xX1xXexX245xX11dxX115xX115xXbxX175xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c8xX8dxXa7xX2cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX8dxX3x4cffxXdxX15xX16xX0xX45xXbxX12