Việt Nam dẫn đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp
(Baohatinh.vn) - Theo một báo cáo mới công bố, Việt Nam là quốc gia dẫn đầu thế giới về tinh thần khởi nghiệp, với Chỉ số Tinh thần Khởi nghiệp (AESI) cao nhất
a0x8d6dx3175x1a5fxa3x6ccx30b8x3bdbx1149x1f9x1e94x7683x5e8x6b9x2adex8353xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax54fx2b31x2d04xXexX0x6e6bxXaxX17xX18xX19xXexX0x21cx82c4xX19xc02xXexX0xXax658fxX9x9361xXdxX18x468cxX2fx5e64x773ax816axX5x12f9xXbxXdxX17xX32xXex5cd6xX35x5573xXbxX9x560fxX18xXcxX9xX19x7d14x2027xX9x89c7x204bx712xX9xXbxXax13c0xX9x3f48xX35x1bd7xX35xX9x55b0x7675xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9x3afxXax5be6xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x6bf7xX17xX18xX19xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXcx10b1xXbxX9xX23x7589xX24xX9xX2cxX8dxX24xX9xXcxX52xX35xX9xX2cx195cxX46xX50xX9xX23x2bd9x9107xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXdx3e10xX9x6e0axX4axX9exX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX19xX45xX46xX9xX48xX49xX4axX9xXbxXaxX4exX9xX50xX35xX52xX35xX9xX55xX56xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX9fxX9xX55xX52xX35xX9xX4xXax4682xX9xX2fxX9exX9xX5xX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9x69dxXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX9x58fx5851xX8x5e07x84d8x4a17xX9xX2cxX18xX24xX9xX46xXax5e2xXbxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17x4cf4xXbx56e2xX18xXdxX35xX50xX46x5f9xX9xX2cxX17xX46xXbxX17xfccx6e69xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxX141xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13axX1cxX1cxX35x36d4xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX157xX55xX46xX1cxX46xX17x6d49xX2fxX1cxX2ax3238xX2axX2axX1cx921bxX16fxX19x34a6xX2ax879ax42f9x43bcxX2ax62c6xXbxX172xX16fxX2axX175xXdxX176xX157x8bb0xX33xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX167xX35xX19xXbxXaxX13axX174xX176xX176xX33xX132xX142xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX13axX16bxX175xX174xX33xX132xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX9xX19xX18xX46xX9xX19xX18xX4axX9xXbxXaxX17xX9xX50xX35xX24xX35xX9xX55xX17xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX18xX46xX9xX62xXaxX24xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX17xX33xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX46xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX132xXbxX134xX18xXdxX35xX50xX46xX13axX9xX181xX4axX2fxXbxX35x91a8xX26xX142xX32xXexX105xX18xX4axX9x6293xX9xX46x54bfxXcxX9fxX9xX62x91fcxX9xXbx35fdxX9xX46xX21exXcxX9xX21bxX176xX2axX174xX9fxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX48x1cd9xX9xX55x7a45x72c9xX46xX9xXdx5babxX46xX9xX50xX35xXabxX46xXaxX9xX55x86dfxX9xXbxX141x239fxX9xX19xX45xX46xX9xX48xX49xX4axX9xXbxXaxX4exX9xX50xX35xX52xX35xX9xX55xX56xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX157xX9xX0xX17xXcxXexX102x5a78xX46xXaxX13axX9xX6xX24xX46xXaxX18xX33xX107xX0xX1cxX17xXcxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x5d15xX24xX19xX26xX32xXexX2a4xX8dxX24xX9xX2cxX8dxX24xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX9xXbxX24xXabxX46xX9xX2cxX49xX4axX9xX46xX21exXcxX9xX21bxX176xX2axX16bxX9xX102xX21bxX176xX2axX16bxX9xX103xXcxX167xX18xX26xX9x954xXdxX24xX23xX18xXdxX9xX8xX46xXbxX141xX17xX33xX141xX17xX46xX17xX4axX141xX2fxXaxX35xX33xX9x217dxX17xX33xX24xX141xXbxX9xX134xX9xX103xX2e6xX8xX2fexX107xX9xX19xX24xX9xX5x6615xX33xX9xX48xX24xXabxX46xX9xX103xXcxX167xX18xX26xX9xXbxXax242fxX2cxX9xXaxX35xX3dxX46xX9xXbxXaxX99xX46xX50xX9xXadxX4axX18xX9xX2cxX8dxX2cxX9xX2cxX4axX89xX2cxX9xX33xXax26cxX46xX50xX9xX55xX10fxX46xX9xXbxX141xX321xX2cxX9xXbxX35xX4exX33xX9xX55xXabxX9xXadxX4axX18xX9xX48xX35xX3dxX46xX9xXbxXaxX24x3820xX35xX9xX55xX52xX35xX9xX172xX16bxX157xX178xX178xX16bxX9xX46xX50xX23fx422bxX35xX9fxX9xX23xX18xX24xX9xX50x3c96xXcxX9xX2cx7e6cxX9xX48xXabxX46xX9xX99xX46xX50xX9xX55xXabxX9xX33xXax776bxX9xX46x3016xX9xXbxX226xX9xX2axX172xX9xX48xX4exX46xX9xX178xX178xX9xXbxX4ax9ccxX35xX9fxX9xXbxX35fxX35xX9xX172xX172xX9xXadxX4axX9exX2cxX9xX50xX35xX18xX9xXbxX141xX244xX46xX9xXbxX24xXabxX46xX9xXbxXaxX4exX9xX50xX35xX52xX35xX9fxX9xX55xX226xX18xX9xX48xX23fx4a25xX2cxX9xX2cxX99xX46xX50xX9xX23xX9exX9xXaxX99xXcxX9xXadxX4axX18xX9xX102xX2axX172xX1cx65edxX107xX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xXexX2a4xX8dxX24xX9xX2cxX8dxX24xX9xX48xX8dxX46xXaxX9xX50xX35xX8dxX9xX2cxX8dxX2cxX9xX48xX89xX46xX50xX9xXdxX321xX2cxX9xX2cxXaxX252xX46xXaxX9xX48x77f5xX46xX50xX9xX2fxX18xX4axX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX142xX9xX2cxX8dxX2cxX9xX26xX4exX4axX9xXbxX9exX9xX23xX244xX46xX9xXbxX141xX24xX46xX50xX9xX55xXabxX9xX23xX244xX46xX9xX46xX50xX24xXabxX35xX9xXbxX8dxX2cxX9xX48xX89xX46xX50xX9xXdxX244xX46xX9xXbxXaxX8dxX35xX9xX48xX89xX9fxX9xX46xXaxX311xX46xX9xXbxXax92e3xX2cxX9xX55xX56xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX8dxX24xX9xX2cxX8dxX24xX9fxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXdxXabxX9xXadxX4axX9exX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX19xX45xX46xX9xX48xX49xX4axX9xXbxXaxX4exX9xX50xX35xX52xX35xX9xX55xX56xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xX62xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX9fxX9xX55xX52xX35xX9xX4xXaxXe7xX9xX2fxX9exX9xX5xX35xX46xXaxX9xXbxXaxX49xX46xX9xXf6xXaxX64xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX3dxX33xX9xX102xX103xX8xX105xX106xX107xX9xX2cxX18xX24xX9xX46xXaxX10fxXbxX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxXe7xX9xX2fxX9exX9xX103xX8xX105xX106xX9xX48xX23fxX3cexX2cxX9xX48xX24xX9xXdxX23fxX370xX46xX50xX9xX19xX321xX18xX9xXbxX141xX244xX46xX9xX23xX18xX9xXbxX35xX244xX4axX9xX2cxXaxX252xX9xX37dxX46xXaxX9xXaxX23fxX64xX46xX50xX9xX48xX4exX46xX9x839xX9xX48xX24exX46xXaxX9xX2cx2b2bxX18xX9xXcxX89xXbxX9xX46xX50xX23fxX370xX35xX9xX23x82a7xXbxX9xX48xX49xX4axX9xX62xX35xX46xXaxX9xX19xX24xX18xX46xXaxX13axX9xX2fxX321xX9xXcxX24xX46xX50xX9xXcxX4axX9exX46xX9fxX9xXbxX252xX46xXaxX9xX62xXaxX37dxX9xXbxXaxX35xX9xX55xXabxX9xX2fxX321xX9xX3a0xX46xX9xX48xX24exX46xXaxX9xXbxX141xX23fxX52xX2cxX9xX2cxX8dxX2cxX9xX8dxX33xX9xXdxX321xX2cxX9xX132xX23cxX9xXaxX89xX35xX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xXexX5xX141xX24xX46xX50xX9xX46xX21exXcxX9xX21bxX176xX2axX16bxX9fxX9xX2cxXaxXe7xX9xX2fxX9exX9xX103xX8xX105xX106xX9xX2cxX58axX18xX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xXdxXabxX9xX16bxX172xX9xX48xX35xX223xXcxX9fxX9xX2cxX18xX24xX9xX46xXaxX10fxXbxX9xXbxX141xX24xX46xX50xX9xX172xX172xX9xXadxX4axX9exX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX48xX23fxX3cexX2cxX9xX62xXaxX37dxX24xX9xX2fxX8dxXbxX157xX9x24f7xX46xX9x1316xX89xX9xX55xXabxX9xX5xX141xX4axX46xX50xX9x8699xX4axX9exX2cxX9xX132xX4exX33xX9xX64xX9xX55xX24exX9xXbxX141xX24exX9xXbxXaxX480xX9xX21bxX9xX55xXabxX9xX3e5xX9xX55xX52xX35xX9xX48xX35xX223xXcxX9xX2fxX9exX9xXdxX49xX46xX9xXdxX23fxX3cexXbxX9xXdxXabxX9xX16bxX2axX9xX55xXabxX9xX16bxX176xX157xX9x615xX62xX141xX18xX35xX46xX17xX9xX132xX4exX33xX9xX2cxX4axX9exX35xX9xX2cx34d6xX46xX50xX9xXbxX141xX24xX46xX50xX9xX23xX37dxX46xX50xX9xX132xX4exX33xX9xXaxX35fxX46xX50xX9xX2cxXaxXe7xX9xX2fxX9exX9xX103xX8xX105xX106xX9fxX9xX55xX52xX35xX9xX21bxX2axX9xX48xX35xX223xXcxX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xXexX2a4xX8dxX24xX9xX2cxX8dxX24xX9xX2cx1e31xX46xX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4exXbxX9fxX9xX16bxX178x3cf4xX9xX2cxX8dxX2cxX9xX23xX35fxX46xX9xXbxX141x32adxX9xX3bxX35xX3dxXbxX9xX40xX18xXcxX9xX48xX23fxX3cexX2cxX9xX62xXaxX37dxX24xX9xX2fxX8dxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX4exXbxX9fxX9xXax3caaxX9xX2fxdcbxX9xX46xXaxX311xX46xX9xX48xX23fxX3cexX2cxX9xX2fxX321xX9xXax10c7xX9xXbxX141xX3cexX9xXbxX252xX2cxXaxX9xX2cxX321xX2cxX9xXbxX226xX9xX2cxX8dxX2cxX9xXbxXaxXabxX46xXaxX9xX55xX35xX244xX46xX9xXbxX141xX24xX46xX50xX9xX50xX35xX18xX9xX48x3bc2xX46xXaxX9xXaxX24x40ddxX2cxX9xX23xX35fxX46xX9xX23x40ffxX157xX9xX4xX24xX46xX9xX2fxX9exX9xX46xXabxX26xX9xX64xX9xX660xX46xX9xX663xX89xX9fxX9xX5xX141xX4axX46xX50xX9xX66fxX4axX9exX2cxX9xX55xXabxX9xXbxX141xX4axX46xX50xX9xX23xX78exX46xXaxX9xX48xX9exX35xX9xX55xX52xX35xX9xX2cxX8dxX2cxX9xXadxX4axX9exX2cxX9xX50xX35xX18xX9xX2cxXax296axX4axX9x819axX9xXdxX49xX46xX9xXdxX23fxX3cexXbxX9xXdxXabxX9xX16bxX176xX71fxX9fxX9xX16bxX2axX71fxX9xX55xXabxX9xX174xX16fxX71fxX157xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2a4xX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX132xXbxX134xX18xXdxX35xX50xX46xX13axX9xX2cxX17xX46xXbxX17xX141xX142xX32xXexX0xX35xXcxX50xX9xX2fxX141xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX13axX1cxX1cxX35xX157xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX46xXaxX157xX55xX46xX1cxX46xX17xX167xX2fxX1cxX2axX16bxX2axX2axX1cxX16fxX16fxX19xX172xX2axX174xX175xX176xX2axX178xXbxX178xX176xX16fxX16bxXdxX2axX157xX181xX33xX50xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX167xX35xX19xXbxXaxX13axX174xX176xX3e5xX33xX132xX142xXaxX17xX35xX50xXaxXbxX13axX172xX176xX21bxX33xX132xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX55xX35xX17xXbxX9xX46xX18xXcxX9xX19xX18xX46xX9xX19xX18xX4axX9xXbxXaxX17xX9xX50xX35xX24xX35xX9xX55xX17xX9xXbxX35xX46xXaxX9xXbxXaxX18xX46xX9xX62xXaxX24xX35xX9xX46xX50xXaxX35xX17xX33xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX4axXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX103xX4axXbxXaxX24xX141xX32xXexX7xXaxX23fxX240xX46xX50xX9xX663xX794xX46xX50xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX105xX24xX4axX141xX2cxX17xX32xXexX102xX5xXaxX17xX24xX9xX6xX24xX46xXaxX18xX33xX9fxX9xX103xX2e6xX8xX2fexX107xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe
Phương Đặng