BHXH và Y tế “thắng” thì người bệnh “thua”
ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: 2 ngành Y tế và BHXH “áp đặt” nhau như hiện nay sẽ dẫn đến người bệnh rất khổ. Họ bị o ép từ hai phía.
8384xbac7x9a08xaf82xb7d7xe11axf5bcxd4b4x93f6xX7x109ffxff3dx118a2xabf3xadc7xcff9xX5x9ea9xXaxe7d6x11391xe641x9859xX14xX3x9d33xbc24xX3xd4a4xX3xXex11e05xX3xc505xXexX1xf554xbd60x10f18x1220axX3xXexX1xbf81xX3xX24xX25xd6a4xa591xXdxX3xea92x10665xX24xX1xX3xX20xXexX1xa9edxX6xX26xX0xb84bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6x10558xXaxX12xa271xX13x9385xX14xX3xX13x127e5xXdxX3xd9ffx1086axX3x94a5x106ccxXdxdf86xX3x1190bxX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX18xX19xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX20xf708xXbxX3x1158fxc9bfxXexX26xX3xX24xX1xX6xX3axX3xX24xX1xX2exX3xX1xXdxX33xX24xX3xX24xX6x98adxX3xX7x89bexX3xX50xa197xX24xX3xX7dxX1exX24xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX24xX1xX3xd5efxb267xXexX3xaaeaxX1xbf8cxbbb9xX3xX14xe544xX3xX32x121b6xX3xcc87xX3x10b6bxXbxX3xXexa6baxX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1x128a7xX6xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xf0fcxX3ax1233cxX4xX3xX7dx12963xXdxX3xXexX1xXb9x10c93xXdxX3xX25xXdxa982xX6xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX13xe2a6xXb9xX3xX1xXdxa1a8x10f3axX3xX15x8debxX3xX1xXe1xXdxX3xX18xX19xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX50xXdxe107xX24xX3xXaaxX6xX3xXaexX1xX7axX3xX4xfea3xX24xX25xX3xXexX1x11b0exX24xX25x10f55xX3xXexX1xX124xX24xX25xX3xXexX1xX23xX24xX3xX7dxXdxX3xX7dxX1exX24xX3xXexe150xX24xX3xX4xX59xX24xX25xX3xX4xd7eexX6xX3xX18xXabxX24xX3xX7dx881bxX127xX3xX25xXdx10941xXbxX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xf39axX24xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX1xX2ex11a7bxX24xX25xX3xX5xX60xXdxX3xX24xX1xXdxX14dxX3axX3xX1xb133xX24xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX7xXexX92xX5xX10xX9xXaxX100xX6xXaaxX25xXdxX24xX62xX3xX64xXbx120fbxX3xX6xX3axXexXb9xd8c2xXaxX12xX0xXexX32xXb9xX50xX92xX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX50xX12xX0xXdxX100xX25xX3xX6xX5xXexX9xXaxX32xX1xX194xX1xX3xX18xX6xX3xX92xX3xXexX10xX3xXexX1xX6xX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xX24xX25xX3axXb9xXdxX3xX32xX10xX24xX1xX3xXexX1xX3axX6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX100xX7xa860xXbxX1xXb9xXexXb9xXaxX3xX7xXaaxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX62xX3exX3exXdxXb1xX32xX6xXb9xX1xX6xXexXdxX24xX1xXb1xX18xX24xX3exX24xX10x117bcxX7xX3exX2xb728x120f7xX64xX3exX211xX211xX50xbcfaxX2x11f7cx10428xX21axX21bx103b0xXexX211xX2x12523xX5xX21bxXb1xdd28xXbxX25xXaxX3xX3exX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXaaxX12xX0xXexXaaxX12xX0xXexX50xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdfxX6xXbxXexXdxXb9xX24xXaxX12xX53xX13xX55xX14xX3xX13xX59xXdxX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xX1e8xX3xbc53xX1xc2f5xX3xX4xX1xX145xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xa5f0xX92xX3xX32xX6xX24xX3xX4xX7axX4xX3xX18xXabxX24xX3xX7dxX14dxX3xX194xX103xX3xX1xXe1xXdxX3xX4xX145xX6xX3xX55xX3axXe5xX4xX3xX1xXe1xXdxX0xX3exXbxX12xX0xX3exXexX50xX12xX0xX3exXexXaaxX12xX0xX3exXexX32xXb9xX50xX92xX12xX0xX3exXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xXcxXaaxX6xXb9xX3xX7dxXb0xXdxX3xX18x115c4xXdxX3xX32xX7axXb9xX3xX4xX1xXc7xX3xX7xX6xX3axX3xXaexX1xXdxX3xX50xb6b6xX3xX4xX3axXe1xX4xX3xX7dxXe5xXdxX3xXexX1xXb9xXebxXdxX3xX24xX19xX92xX127xX3xX53xX13xX55xX14xX3xX13xX59xXdxX3xX5cxX5dxX3xX5fxX60xXdxX3xX1e8xX3xX265xX1xX267xX3xX4xX1xX145xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX273xX92xX3xX32xX6xX24xX3xX4xX7axX4xX3xX18xXabxX24xX3xX7dxX14dxX3xX194xX103xX3xX1xXe1xXdxX3xX4xX145xX6xX3xX55xX3axXe5xX4xX3xX1xXe1xXdxX127xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX4xX267xX3xX24xX1xXdxX14dxX3axX3xX24xX11exX100xX3xX24xX25xX1xXdxfc6exX24xX3xX4xe98axX3axX3xX18xX14dxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX1xXb9xX3xX32xXdxX1exXexX62xX3xX20xXcxcafcxXdxX3xX24xX25xX1x9cfexX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX4xX145xX6xX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX5xX19xX3xX18xX2axX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xXb1xX3xX13xXe1xX3xXexXaaxX2exX166xX24xX25xX3xX13xXe1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX18xX19xX3xXcxXb0xX24xX25xX3xX25xXdxX7axX100xX3xX7dxXe5xX4xX3xX13xX14xX15xX14xX3xb447x9f0cxX3xX7dxX14dxX3axX3xX4xX267xX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX4xX6xXb9xXb1xX3xX13xXe1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX25xX7axX24xX1xX3xXexXaaxXb4xX24xX25xX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX5xXb9xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xdfc0xX10xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX4xX1xX11exX100xX3xX5xXb9xX3xX32xa545xX24xX25xX3xX4xXfaxX3xXexXaaxX7axXdxX3xXexXdxX100xX127xX3xXaexX1xXe5xXdxX3xX267xX4xX3xX18xX19xX3xXexXaaxXc7xX3xXexX3axX33xXb1xX3xXdfx1079cxX24xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX3cdxX3cexX3xX25xX7axX24xX1xX3xXexXaaxX359xX24xX3xX18xX6xXdxX3xXexXaaxXb4xX24xX25xX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX25xXdxXf0xX3xXexXdxX14dxX24xX3xX4xX1xXb9xX3xX50xX15cxX24xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX25xX7axX24xX1xX3xX4xX1xXb9xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX7dxXffxX3xX4xX1xX11exX100xX3xX5xXb9xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX4xX145xX6xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX26xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xed16xX24xX25xX3xX5fxX60xXdxX3xX24xX1xXabxX24xX3xX100xXebxX24xX1xX62xX3xX20x11fd7xX1xX374xX24xX25xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX24xX267xXdxX3xXexXaaxX2exX2d1xX4xX3xX55xX3axXe5xX4xX3xX50xX15cxX24xX3xX7dxe193xX24xX25xX3xX32xX19xXb9xX3xX5xX19xX3xX55xX3axX5dxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX18xX19xX3xde9dxX3axX5dxX3xX13xX14xX1bxXcxX3xX4xX145xX6xX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX7xX95xX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX4xX453xX24xX3xX18xX19xX3xX7xX95xX3xX32xXb7xX3xX100xXabxXexX26xXb1xX3xX53xXdxX14dxX3axX3xX7dxX267xX3xX7xX95xX3xXaexX1xXdxX1exX24xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xX5xXb9xX3xX24xX25xXebxXdxX127xX3xX18xX2axX3xX13xX14xX15xX14xX3xX4xX145xX6xX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX25xba7bxX24xX3xX21exX21bxX21bxXb1xX21bxX21bxX21bxX3xXex10e99xXb1xX3xX3cdxX19xX3xX24xX25xX3axX92xX359xX24xX3xXexX23xX4xX3xX4xX145xX6xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX5xX19xX3xX7xXe5xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX7dxX267xX24xX25xX3xX7dxX145xX3xX7dxXffxX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xX4xX1xXb9xX3xX7xXe5xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xXexX1xX2e5xX4xX3xX1xXdxX33xX24xX3xXexXaaxXb9xX24xX25xX3xX24xX11exX100xX3xX7dxX267xX3xXaexX1exXexX3xX50xX2exX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX18xX98xX24xX3xX4xX453xX24xXb1xX3xX55xX3axX5dxX3xX13xX14xX1bxXcxX3xX18xX98xX24xX3xX4xX453xX24xX3xX212xX211xXb1xX21bxX21bxX21bxX3xXexX599xX127xX3xX24xX11exX100xX3xX24xX6xX92xX3xX100xXabxXexX3xX4xX15cxX24xX3xX7dxXe5xXdxX3xX2xX21bxXb1xX21bxX21bxX21bxX3xXexX599xX3xX18xX98xX24xX3xX4xX453xX24xX3xX21axX211xXb1xX21bxX21bxX21bxX3xXexX599xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xX3cdxX2axX3xX18xX13cxX92xX127xX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX1xX1exXexX3xX7xX35dxX4xX3xX32xX2axX24xX1xX3xXexX37axX24xX1xX3xX24xX267xXdxX3xX4xX1xXb9xX3xX50xX15cxX24xX3xX18xX19xX3xX194x110cbxX3xX5xedcexX3xX4xX1xXb9xX3xX50xX15cxX24xX3xX1xXdxXffxX3axXb1xX3xXcxXaaxXb9xX24xX25xX3xX5xX3axX13cxXexX3xX13xX14xX15xX14xX3xX24xX267xXdxX3xXaaxX42dxX24xX25xX127xX3xX55xX3axX5dxX3xX13xX14xX15xX14xX3xX5xX19xX3xX50xXb9xX3xX24xX1xX19xX3xX24xX2exX2d1xX4xX3xX32xXfaxXb9xX3xXexXaaxX60xX127xX3xX24xX1xXf0xX24xX25xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX18xX14dxX3xX1xX2exX3axX3xX4x974axX24xX25xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX24xX15cxX24xX25xX3xX5xX2exX175xX24xX25xX3xX4xX1xX35dxX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX4xX1xX599xX3xX24xX1xXf0xX24xX25xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX4xX453xX24xX3xX7dxX2exX175xX24xX25xX3xX4xX1xX35dxX4xXb1xX3xXdfxX453xX24xX3xX13xX14xX1bxXcxX3xX24xX1exX3axX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX100xX6xX92xX3xX4xX267xX3xX100xXabxXexX3xX4xX15cxX24xX3xX7dxXe5xXdxX3xXexX1xX2axX3xX24xX25xX15cxX24xX3xX7xX7axX4xX1xX3xX24xX1xX19xX3xX24xX2exX2d1xX4xX3xX7xX95xX3xX7dxX2exX6xX3xXaaxX6xX3xX7dxXffxX3xX7dxXfaxX100xX3xX32xXfaxXb9xX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xXb1xX3xX14xXe1xXdxX3xX24xX25xX1xXb7xX3xXcx9011xX3xX218xX3xX18xXbfxX6xX3xX32xX19xX24xX3xX100xXabxX92xX3xX7dxX14dxX3xX7axX24xX3xXaaxXabxXexX3xX5xX2d1xX24xX127xX3xXexXaaxXb9xX24xX25xX3xX7dxX267xX3xX4xX267xX3xX64xX3xX7dxX14dxX3xX7axX24xX3xX51dxX3axX6xX24xX3xXexXaaxXb4xX24xX25xX3xX5xX19xX3xXexX11exX24xX25xX3xXexXaaxX2exX166xX24xX25xX3xXbxX1xX7axXexX3xXexXaaxXdxXffxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xX7xXe5xX3xX18xX19xX3xX7dxX14dxX3xX7axX24xX3xX24xX15cxX24xX25xX3xX4xX6xXb9xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xXb1xX3xX3cdxX19xX3xXaex11cbdxX100xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX7dxX267xX3xX5xX19xX3xX7dxX14dxX3xX7axX24xX3xX7dxXb0xXdxX3xX100xX2d1xXdxX3xX4xX175xX3xX4xX1xX1exX3xX51dxX3axXfaxX24xX3xX5xX6a6xX3xXexXb0xX3xX4xX1xX35dxX4xX3xX32xXe1xX3xX100xX7axX92xX3xX7dxX175xX24xX3xX18xXb7xX3xX7xX2e5xX3xX24xX25xX1xXdxX33xXbxXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xX4e7xX1xXdxX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xXexX1xX6xX100xX3xX25xXdxX6xX3xX13xX14xX1bxXcxX3xXaexX1xX7axX100xX127xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX32xX33xX24xX1xX127xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX51dxX3axX92xX3xX7dxXb7xX24xX1xX3xX4xX145xX6xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX3axX13cxXexX127xX3xX1xXb4xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX1xX2exX166xX24xX25xX3xX24xX1xXf0xX24xX25xX3xX5xX60xXdxX3xXc7xX4xX1xX3xXexXe5xXdxX3xX7dxX6xX3xX18xX19xX3xXexXe5xXexX3xX24xX1xXabxXexXb1xX3xX14xXdxX33xX24xX3xX24xX6xX92xX127xX3xX4xX1xX152xX24xX25xX3xXexX6xX3xX7dxX6xX24xX25xX3xX7dxXb0xXdxX3xX100xX2d1xXdxX3xX4xX175xX3xX4xX1xX1exX3xX51dxX3axXfaxX24xX3xX5xX6a6xX127xX3xXexXc7xX24xX1xX3xX7dxX152xX24xX25xX127xX3xXexXc7xX24xX1xX3xX7dxX145xX3xX4xX7axX4xX3xXaexX1xXb9xXfaxX24xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc7xX3xXaexX1xX7axX100xX127xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX32xX33xX24xX1xX3xXaexXffxX3xX4xXfaxX3xXexXdxX14dxX24xX3xX5xX2exX175xX24xX25xX3xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xXc7xX3xXaexX1xX7axX4xX3xX4xX705xX24xX25xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXbfxX3xX51dxX3axX5dxX3xX13xX14xX15xX14xXb1xX3xX3cdxX2axX3xXexX1xX1exX127xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX92xX3xXexX1exX3xX1xXb9xX19xX24xX3xXexXb9xX19xX24xX3xX4xX267xX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX7dxXffxX3xX7dxXfaxX100xX3xX32xXfaxXb9xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xX100xXe1xXexX3xX4xX7axX4xX1xX3xXexXe5xXexX3xX24xX1xXabxXexXb1xX3xX3cexX1exX3axX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xXexXe5xXexX3xX24xX1xXabxXexX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xXexX35dxX4xX3xX5xX19xX3xX7dxX103xX3xX24xX15cxX24xX25xX3xX4xX6xXb9xX3xXexX1xX3axX3xX24xX1xX13cxXbxX3xX4xX145xX6xX3xX4xX1xXc7xX24xX1xX3xX100xX2axX24xX1xXb1xX3xd868xX24xX1xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX4xXfaxXdxX3xX4xX7axX4xX1xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX24xX1xX2exX3xXexX1xX1exX3xX24xX19xXb9xX3xX7dxXffxX3xXexXebxXb9xX3xXaaxX6xX3xX7dxXe1xX3xX1xXabxXbxX3xX50xX98xX24xXb1xX3xXdfxX267xX3xX24xX1xX2exX3xX18xX13cxX92xX127xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xX100xX2d1xXdxX3xXexX1xX6xX100xX3xX25xXdxX6xX3xX13xX14xX1bxXcxXaxXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xXcxXaaxXb9xX24xX25xX3xX32xX19xXdxX3xXbxX1xX7axXexX3xX32xXdxXffxX3axX3xX7dxXffxX3xX20xX194xXb9xX6xX3xX50xXb7xX3axX26xX3xX4xX11exX24xX25xX3xXexX1xX124xX24xX25xX127xX3xX374xX24xX25xX3xX5fxX60xXdxX3xX7dxX103xX3xX24xX267xXdxX3xX64xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX18xX19xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX3cdxX3cexX3xX7dxX6xX24xX25xX3xX4xX267xX3xX20xX18xXabxX24xX3xX7dxX14dxX26xXb1xX3xX5fxX6a6xX3xX25xXdxXfaxXdxX3xX7dxXdxX14dxX3axX3xX24xX19xX92xX127xX3xX374xX24xX25xX3xX5fxX60xXdxX3xX24xX359xX3axX3xXaaxf1f3xX62xX3xX20xX53xX267xX3xX5xX19xX3xX50xXb9xX3xX4xX175xX3xX4xX1xX1exX127xX3xX4xX1xXc7xX24xX1xX3xX7xX7axX4xX1xX3xX18xX19xX3xX4xX7axX4xX3xX18xX11exX24xX3xX32xXfaxX24xX3xX51dxX3axX92xX3xXbxX1xXebxX100xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX3axX13cxXexX3xX4xX1xX2exX6xX3xX7dxX506xX24xX25xX3xX32xXe1xXb1xX3xX13xX359xX24xX3xX4xXebxX24xX1xX3xX7dxX267xX127xX3xX4xX374xX24xX25xX3xXexX7axX4xX3xXaexXdxXffxX100xX3xXexXaaxX6xX127xX3xX25xXdxX7axX100xX3xX7xX7axXexX3xX18xX19xX3xX194xX6a3xX3xX5xX6a6xX3xX4xXfaxX3xX64xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX7dxX14dxX3axX3xX4xX1xX2exX6xX3xXexX1xX2e5xX4xX3xX1xXdxX33xX24xX3xXexXe5xXexXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xXcxXbfxX3xXaexX1xX267xX3xXaexX1xX11exX24xX3xX4xX145xX6xX3xX64xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX20xX7axXbxX3xX7dxX7exXexX26xX3xX24xX1xX6xX3axX3xX24xX1xX2exX3xX18xX13cxX92xX3xX7xX95xX3xX50xX98xX24xX3xX7dxX1exX24xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX24xX1xX3xXaaxXabxXexX3xXaexX1xXb0xXb1xX3xX14xXb4xX3xX32xXb7xX3xXb9xX3xXbbxXbxX3xX32xX166xXdxX3xX6xX24xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xX13xX14xX1bxXcxX3xX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX7xX453xX24xX25xX3xXbxX1xX124xX24xX25xX3xX1xXb9xX7exX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xX4xX267xX3xX18xXabxX24xX3xX7dxX14dxX26xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xX20xX3cexX1exX3axX3xX64xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX20xXexX1xX23xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX599xX3xX4xX267xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xX5xX19xX3xX20xXexX1xX3axX6xX26xXb1xX3xXdfxX1xXb9xX3xX24xX359xX24xX127xX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX4xX145xX6xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX13xX14xX15xX14xX3xX3cdxX3cexX3xX5xX19xX3xX25xXdxXf0xX3xXexXdxX14dxX24xX3xX4xX1xXb9xX3xX7dxX152xX24xX25xX127xX3xXexXaaxX152xX24xX25xX3xX18xX19xX3xX4xX1xX23xX4xX3xX4xX1xX23xX24xXb1xX3xX13xX14xX15xX14xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xX51dxX3axX92xX1exXexX3xXexXb9xX7axX24xX3xX7dxX58dxX92xX3xX7dxX145xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX32xX33xX24xX1xX3xX7dxXffxX3xX7dxX7axXbxX3xX35dxX24xX25xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xXb1xX3xX3cexX25xX19xX24xX1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX32xX42dxX24xX25xX3xX1xX1exXexX3xX7xX35dxX4xX3xX100xX2axX24xX1xX3xX7dxXffxX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xXexXe5xXexX3xX24xX1xXabxXexX3xX18xX2d1xXdxX3xXexXaaxX7axX4xX1xX3xX24xX1xXdxX33xX100xX3xX4xX6xXb9xX3xX24xX1xXabxXexX3xX18xX19xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX4xX267xX3xXexX15cxX100xX127xX3xX4xX267xX3xX7dxX35dxX4xXb1xX3xX13xX42dxX24xX25xX3xX92xX3xX7dxX35dxX4xX127xX3xX6xX24xX1xX3xXaexX359xX3xX7dxX175xX24xX3xX4xX705xX24xX25xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX7dxX7axXbxX3xX35dxX24xX25xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX24xX1xX3axX3xX4xX58dxX3axX127xX3xX7dxXfaxX100xX3xX32xXfaxXb9xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX32xX33xX24xX1xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xX4xX1xX35dxX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX24xX359xX24xX3xX51dxX3axX7axX3xX5xXebxX100xX3xX50xd1c8xX24xX25xX26xX127xX3xX374xX24xX25xX3xX5fxX60xXdxX3xX25xX267xXbxX3xX6a6xXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX374xX24xX25xX3xX5fxX60xXdxX127xX3xX1xXdxX33xX24xX3xX24xX6xX92xX127xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX1bxX3xXexX1exX3xX4xX267xX3xX24xX1xXdxX14dxX3axX3xX18xX11exX24xX3xX32xXfaxX24xX3xX51dxX3axX92xX3xXbxX1xXebxX100xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX3axX13cxXexX3xXexX1xX3axXe1xX4xX3xXexX1x1093cxX100xX3xX51dxX3axX92xX14dxX24xX3xX51dxX3axXfaxX24xX3xX5xX6a6xX3xX24xX1xX19xX3xX24xX2exX2d1xX4xX3xX1xX2exX2d1xX24xX25xX3xX50xX98xX24xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX7dxX506xX24xX25xX3xX32xXe1xX127xX3xX4xX453xX24xX3xXexX1xXdxX1exX3axX127xX3xX4xX1xX2exX6xX3xX4xX1xX7exXexX3xX4xX1xX95xX127xX3xX4xX1xX2exX6xX3xXbxX1xX59xX3xX1xX60xXbxX3xX18xX2d1xXdxX3xXexX1xX2e5xX4xX3xXexX1exXb1xX3xXdfxX58dxX24xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX194xX10xX100xX3xX194xXbbxXexX127xX3xX7xX6a3xX6xX3xX7dxXb0xXdxX3xXaexXb7xXbxX3xXexX1xX2fxXdxXb1xX3xX3cexX25xX19xX24xX1xX3xX92xX3xXexX1exX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX24xX15cxX24xX25xX3xX4xX6xXb9xX3xX4xX1xXabxXexX3xX5xX2exX60xX24xX25xX3xXaexX1xX7axX100xX127xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX32xX33xX24xX1xX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX127xX3xX7dxXffxX3xXexXebxXb9xX3xXaaxX6xX3xX7xX2e5xX3xX1xXabxXbxX3xX50xX98xX24xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xX7dxXe5xXdxX3xX18xX2d1xXdxX3xX4xX374xX24xX25xX3xXexX7axX4xX3xXaexX1xX7axX100xX3xX4xX1xXf0xX6xX3xX32xX33xX24xX1xXb1xX3xX53xX7exX4xX3xX32xXdxX33xXexX127xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX92xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xXexXdxX1exXbxX3xXexXebcxX4xX3xX7dxX58dxX3axX3xXexX2exX127xX3xX24xX15cxX24xX25xX3xX4xX6xXb9xX3xXexXaaxX2axX24xX1xX3xX7dxXe1xX3xXaexX5dxX3xXexX1xX3axX13cxXexX127xX3xX4xX1xXe5xX24xX25xX3xX51dxX3axX7axX3xXexXfaxXdxX3xX18xX19xX3xX51dxX3axX6xX24xX3xXexXaaxXb4xX24xX25xX3xX1xX175xX24xX3xX5xX19xX3xX7dxXfaxX100xX3xX32xXfaxXb9xX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX32xX6xX24xX3xX7dxX58dxX3axX3xX4xX1xXb9xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX3xXexXe5xXexX3xX24xX1xXabxXexXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12xX53xXe5xXdxX3xX18xX2d1xXdxX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xX13xX14xX15xX14xX127xX3xX7dxX15cxX92xX3xX5xX19xX3xX4xX175xX3xX51dxX3axX6xX24xX3xX51dxX3axXfaxX24xX3xX5xX6a6xX3xX7dxX506xX24xX25xX3xXexXdxX14dxX24xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xX127xX3xX100xXebcxX4xX3xXexXdxX359xX3axX3xX5xX19xX3xX25xXdxXf0xX3xXexXdxX14dxX24xX3xX7dxXffxX3xX4xX1xX11exX100xX3xX7xX267xX4xX3xX7xX35dxX4xX3xXaexX1xX40fxX10xX3xX24xX1xX15cxX24xX3xX50xX15cxX24xXb1xX3xX3cdxX2axX3xXexX1xX1exX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX4xXfaxXdxX3xX4xX7axX4xX1xX3xXexX1xX145xX3xXexXebcxX4xX3xX1xX19xX24xX1xX3xX4xX1xXc7xX24xX1xX127xX3xXexX1xX6xX24xX1xX3xXexXb9xX7axX24xX3xXaexXb7xXbxX3xXexX1xX2fxXdxX127xX3xX51dxX3axXfaxX24xX3xX5xX6a6xX3xX4xX1xX7exXexX3xX4xX1xX95xX3xXaexX1xX374xX24xX25xX3xX7dxX2exX60xX4xX3xX18xXdxX3xXbxX1xXebxX100xX127xX3xX7dxXfaxX100xX3xX32xXfaxXb9xX3xX51dxX3axX5dxX3xX18xX19xX3xXexX1xX19xX24xX1xX3xXexXb9xX7axX24xX3xX4xX1xXdxX3xXexXaaxXfaxX3xX7dxX152xX24xX25xX3xXexX1xX10xXb9xX3xX51dxX3axX92xX3xX7dxXb7xX24xX1xX3xX4xX145xX6xX3xXbxX1xX7axXbxX3xX5xX3axX13cxXexXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXb9xX50xX92xXaxX12x8664xX13xX3xX4xX7axX4xX3xX18xXabxX24xX3xX7dxX14dxX3xX194xX103xX3xX1xXe1xXdxX3xX4xX145xX6xX3xX55xX3axXe5xX4xX3xX1xXe1xXdxX3xX7dxX103xX3xX92xX359xX3axX3xX4xX58dxX3axX3xXexXbfxX3xX24xX6xX92xX3xX7dxX1exX24xX3xX24xX11exX100xX3xX64xX21bxX64xX21bxX127xX3xX24xX25xX19xX24xX1xX3xXbxX1xXfaxXdxX3xX1xXb9xX19xX24xX3xXexX1xXdxX33xX24xX3xXdfxX3cexXcxXcxX3xX7dxXffxX3xXaexXdxXffxX100xX3xX7xXb9xX7axXexX3xXexXaaxX359xX24xX3xX1xX33xX3xXexX1xXe5xX24xX25xX127xX3xX24xX1xX2exX3xXexX1xX1exX3xX7xX95xX3xX100xXdxX24xX1xX3xX32xXebxX4xX1xXb1xX3x10d32xea09xXdxX3xX100xXe1xXexX3xX24xX25xX2exX2fxXdxX3xX50xX15cxX24xX3xXexX1xX6xX100xX3xX25xXdxX6xX3xX13xX14xX1bxXcxX127xX3xX7dxX14dxX3axX3xX4xX267xX3xX100xXe1xXexX3xX100xX103xX3xX7xXe5xX3xX7dxXb7xX24xX1xX3xX50xX6xX24xX1xX3xX7dxXffxX3xXexX1xX10xXb9xX3xX50xXb83xXdxX127xX3xXaexXdxXffxX100xX3xX7xXb9xX7axXexXb1xX3exXb1xX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5cxXb9xX3axXaaxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xXcxX1xX3axX3xXcxX1xX145xX92xX3exX3cdx1092bxX3cdxXb1xX3cdxX3cexX0xX3exXbxX12