Khai mạc hội nghị an ninh Munich tại Đức, Nga không tham dự
Hội nghị An ninh Munich (MSC) diễn ra trong 3 ngày với chương trình nghị sự đặt trọng tâm vào chiến lược của phương Tây liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.
b0f7xcc48xec3fx11e5dx11b56xced5x13a2ex13f7exb43dxX7xb773x12a35xfb7bx110dax14de5x13766xX5xee49xXaxcc6exfd55xX1xX6xXdxX3x13940xf76dxX4xX3xX1x14518xXdxX3x1055bx13ff5xX1x1044exX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3x14cedx10dc4xX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xcb9dx1181bxX4x139a4xX3xf39axX21xX6xX3xfb03xX1x10503xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xb5a2xe2dexX0x13ee1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf1axX10xX6xX4cxXaxX12xX5exX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3x11b63xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3x1534dxX2dx15555xe01dx14748xX3xX4cxXdxcfbcxX20xX3x10621xX6xX3xXexX87xc9e0xX20xX21xX3x14218xX3xX20xX21x10b6cxb80exX3xd0f0xc23axXdxX3xX4xX1x1341dxd876xX20xX21xX3xXexX87xdf47xX20xX1xX3xX20xX21xX1xX23xX3xX7xX4dxX3xcc42x12a16xXexX3xXexX87x125eaxX20xX21xX3xXex1201dxX18xX3xX97xX94xX8cxX3xX4xX1xXdx12179xX20xX3xX5xX9dx13c59xX4xX3xX4xe910xX6xX3xXbxX1xX9dxX9exX20xX21xX3xXcxXbbxX95xX3xX5xXdx11aeaxX20xX3xc07fxX2exX6xX20xX3xXb0xXc5xX20xX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxf515xX20xX21xX3x135cbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xb1daxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx102a0xX8cxX4cxX95xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX18xX7xdeacxXbxX1xX8cxXexX8cxXaxX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX95x11ea5xX3xb330xX5xX8cxX4xX41x14f54xX3xX18xX6xX87xX21xXdxX20xX127xX5xX10x14ef4xXexX13dxX3xX6xX2exXexX8cxX144xX3xX18xX6xX87xX21xXdxX20xX127xX87xXdxX21xX1xXexX13dxX3xX6xX2exXexX8cxX144xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX3dxX21xX6xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxX3xX1xXa4xX20xX1xX3xXf7xX20xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX87xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX102xX13fxX6xX8cxX1xX6xXexXdxX20xX1xX102xX97xX20xX4fxX20xX10x12caexX7xX4fxba16xX1d8x103a6xe7dfxX4fxX2xX1d8x14b07xX4cx10038xX1d8xX1d8xX1e1xX1e1xX2xX1daxXexX90xX2xX1d8xX2xX5xX2xX102x13e33xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX3dxX21xX6xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxXaxX3xX4cxX6xXexX6xX127xXbxX1xX8cxXexX8cxX127xX8cxX87xXdxX21xXdxX20xX6xX5xX127xX7xX87xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13dxX4fxX4fxX4xX4cxX20xXdxX18xX21xX102xX97xXdxX10xXexX20xX6xX18xXbxX5xX2exX7xX102xX97xX20xX4fxXexc920xX1d8xX1daxX4fxX2exXbxX5xX8cxX6xX4cxX10xX4cxX4fxX1xX8cxXexX20xX20xf81fxX4fxX1d8xX1daxX1d8xX1d8x10414xX1daxX1d8xX287xX2xX1dfxX4fxXexXex15172xX97xX20xX2exX41xX87xX6xXdxX20xX10x12c8exX102xX1f0xXbxX21xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7fxX6xXbxXexXdxX8cxX20xXaxX12xb18axX2exXbbxX20xX3xX20xX1xXbbxX20xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xXexX1xX6xX18xX3xX21xXdxX6xX3xX4xX2exX1dxX4xX3xXex123dbxXbxX3xXexX87xX2dcxX20xX3xX97xX98xXdxX3xX4x136b4xX4xX3xXe1xX2ex1029exX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX1xX94xX20xX1xX3xX97xXdxXdexX20xX3xX3dxX6dxXcxdea4xX3xXexX19xXdxX3x146f2xX97xXdxX97xX3bxX3xX20xX21xX94xX95xX3xX1d8xX29axX4fxc34fxX4fxX1d8xX1daxX1d8xX2xX102xX3xX7cx13909xX20xX1xX13dxX3xX6dx13262xb4a9xX4fxXcxXcxb4e1x15800xX3dxX80xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12xX3dxX21xX94xX95xX3xX2xX1dfxX4fxX1d8xX3bxX3xX5exX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6dxX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xX7cxX2dxX7exX7fxX80xX3xX4cxXdxX84xX20xX3xX87xX6xX3xXexX87xX8cxX20xX21xX3xX90xX3xX20xX21xX94xX95xX3xXb0xe914xX3xX41xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xXexX19xXdxX3xX13fxX6xX20xX21xX3xX112xX6xX95xX10xX87xX20xX3xX4xXcexX6xX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX97xX98xXdxX3xX4xX1xX9dxX9exX20xX21xX3xXexX87xXa4xX20xX1xX3xX20xX21xX1xX23xX3xX7xX4dxX3xXb0xXb1xXexX3xXexX87xXb6xX20xX21xX3xXexXbbxX18xX3xX97xX94xX8cxX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xX5xX9dxXcaxX4xX3xX4xXcexX6xX3xXbxX1xX9dxX9exX20xX21xX3xXcxXbbxX95xX3xX5xXdxXdexX20xX3xXe1xX2exX6xX20xX3xXb0xXc5xX20xX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12xX38xX2e9xX20xX21xX3xX4xX1x13bf1xX3x140b3xX3bxX3xXb0xX19xXdxX3xX4cxXdx14329xX20xX3xX4xX1xbedaxX20xX1xX3xXexX1xX39xX4xX3xXex11b00xX3xX3dxX21xX6xX3bxX3xXe1xX2exX2eexX4xX3xX21xXdxX6xX3xX5xXdxXdexX20xX3xXe1xX2exX6xX20xX3xXb0xXc5xX20xX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xX20xX94xX95xX3bxX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12xX5exX9exX20xX3xX90xX1daxX3xX20xX21xX2exX95xXdexX20xX3xXexX1xXcexX3xXe1xX2exX2eexX4xX3xX21xXdxX6xX3xX4xcc4cxX20xX21xX3xX1xX9exX20xX3xX2xX1daxX1daxX3xX13fxX1dxX3xXexX87xX9dxe8cdxX20xX21xX3xX4xX2e9xX4xX3xX20xX9dxX98xX4xX3xXb0xX383xX3xX4x14d1dxX3xX18xXb1xXexX3xXexX19xXdxX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX1xXb6xXbxX3xX4cexX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12xX13xX1xX2e9xX4xX1xX3xX18x140bcxXdxX3xX13fxX6xX8cxX3xX21xc856xX18xX3xXcxX1xXcexX3xXexX9dxX98xX20xX21xX3xX38xX39xX4xX3xX303xX5xX6xX14fxX3xX7exX4xX1xX8cxX5xX281xX3xX97xX94xX3xX327xX1xX4dfxX3xXcx145b1xX20xX21xX3xXexX1xX2eexX20xX21xX3xX2dx13fd9xX3xX13xX6xX18xX6xX5xX6xX3xX5exX6xX87xX87xXdxX7xX3bxX3xX20xX1x11e5exX20xX21xX3xX20xX21xX9dxX517xXdxX3xX7x155d9xX3xX4xX4dfxX3xX13fxX94xXdxX3xXbxX1xX2e9xXexX3xX13fxXdxe401xX2exX3xXexX19xXdxX3xX2dxX7exX7fxX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12x12a31xX4dxX3xX41xXdxXc5xX20xX3bxX3xXcxX544xX20xX21xX3xXcxX1xX9dxX3xX41xX431xX3xX309xXdxXdexX20xX3xX1xXcaxXbxX3xXe1xX2exX2eexX4xX3xX6dxX20xXexX8cxX20xXdxX8cxX3x142efxX2exXexX10xX87xX87xX10xX7xX3xX7xX56dxX3xX4xX4dfxX3xX13fxX94xXdxX3xXbxX1xX2e9xXexX3xX13fxXdxX57dxX2exX3xXexX2eexXdxX3xX4xX4bcxX20xX21xX3xX20xX21xX94xX95xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX112xX8cxX4cxX95xXaxX12xX3dxX21xX8cxX94xXdxX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xX3bxX3xX4xX2e9xX4xX3xX97x11138xX20xX3xXb0xd3dexX3xX20xX1xX9dxX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xX5xX9dxXcaxX4xX3xX4xX1xX2eexX20xX21xX3xXb0xX19xXdxX3xX4cxX23xX4xX1xX3xX7fxX303xX32cx15065xX59dxX127xX2xX317xX3bxX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xX4xX1xX2eexX20xX21xX3xX13fxXdxXc5xX20xX3xXb0xX544xXdxX3xX41xX1xX43fxX3xX1xX2dcxX2exX3xX97xX94xX3xX18xX1dxXexX3xX7xX2eexX3xX97xX62exX20xX3xXb0xX632xX3xX43fxXexX3xX4xX62exXbxX3xX13fxX2e9xX4xX1xX3xX1xX9exX20xX3xX20xX1xX9dxX3xX7xX4dxX3xXbxX1xX2e9xXexX3xXexX87xXdxX57dxX20xX3xX4xXcexX6xX3xXb0xX51fxX20xX21xX3xXexXdxX632xX20xX3xXb0xXdxX43axX20xX3xXexd06axX3xX4x13261xX20xX21xX3xX7xX56dxX3xXb0xX9dxXcaxX4xX3xXexX1xXf7xX8cxX3xX5xX2exX2dcxX20xX3xXexX19xXdxX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX102xX4fxX102xX0xX4fxXbxX12xX0xX4cxXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX87xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xXcxXdxX20xX3xX5xXdxXdexX20xX3xXe1xX2exX6xX20xX13dxX0xX4fxX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX127xXexX1xX2exX18xX13fxX127xX6xX20xX4cxX127xX7xX6xXbxX8cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX21xX2exX95xX3xX4xX9exX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xXexX87xX6xX20xX1xX3xX3dxX21xX6xX3xX127xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xXbxX1xXcexX3xX13fxX4dfxX20xX21xX3xXb0xX10xX20xX3xX5xXdexX20xX3xX4xX1xXbbxX2exX3xd99bxXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4cxXdxX10xX18xX127xX20xX8cxX20xX21xX4fxX20xX21xX2exX95xX127xX4xX8cxX127xX4xX1xXdxX10xX20xX127xXexX87xX6xX20xX1xX127xX20xX21xX6xX127xX2exX41xX87xX6xXdxX20xX10xX127xXbxX1xX2exX127xX13fxX8cxX20xX21xX127xX4cxX10xX20xX127xX5xX10xX20xX127xX4xX1xX6xX2exX127xX6xX4fxX1d8xX1d8xX1dbxX90xX2xX90xX102xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX7xX87xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX4cxXdxX6xX4fxX2xX1d8xX1daxX4fxX20xX10xX1d5xX7xX4fxX1d8xX1d8xX1daxX1dbxX4fxX2xX1daxX26fxX4cxX1d8xX2xX2xX1d8xX2xX29axX26fxXexX1dfxX1dfxX1e1xX1e1xX5xX29axX102xX1f0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX3dxX21xX6xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4cxXdxX97xX12xX0xX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3dxX21xX2exX95xX3xX4xX9exX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xXexX87xX6xX20xX1xX3xX3dxX21xX6xX3xX127xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xXbxX1xXcexX3xX13fxX4dfxX20xX21xX3xXb0xX10xX20xX3xX5xXdexX20xX3xX4xX1xXbbxX2exX3xX78dxXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4cxXdxX10xX18xX127xX20xX8cxX20xX21xX4fxX20xX21xX2exX95xX127xX4xX8cxX127xX4xX1xXdxX10xX20xX127xXexX87xX6xX20xX1xX127xX20xX21xX6xX127xX2exX41xX87xX6xXdxX20xX10xX127xXbxX1xX2exX127xX13fxX8cxX20xX21xX127xX4cxX10xX20xX127xX5xX10xX20xX127xX4xX1xX6xX2exX127xX6xX4fxX1d8xX1d8xX1dbxX90xX2xX90xX102xX1xXexX18xXaxX12xX3dxX21xX2exX95xX3xX4xX9exX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xXexX87xX6xX20xX1xX3xX3dxX21xX6xX3xX127xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xXbxX1xXcexX3xX13fxX4dfxX20xX21xX3xXb0xX10xX20xX3xX5xXdexX20xX3xX4xX1xXbbxX2exX3xX78dxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX112xX2e9xX8cxX3xX7exXexX87xX6xXdxXexX7xX3xXcxXdxX18xX10xX7xX3xXb0xX383xX3xXb0xX9dxX6xX3xX87xX6xX3xX20xX1xX2dcxX20xX3xXb0xX23xX20xX1xX3xX97xX632xX3xXexX2e9xX4xX3xXb0xX1dxX20xX21xX3xXexX449xX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xX3dxX21xX6xX3xX127xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xXb0xX2eexXdxX3xX97xX98xXdxX3xX4xX1xXbbxX2exX3xX78dxX3xX41xX1xXdxX3xX4xca56xX20xX21xX3xXexX1xcff0xX20xX21xX3xXexXdxXc5xXbxX3xXex10494xX4xX3xX21xXdxX6xX3xXexX9c9xX20xX21xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX4cxXdxX97xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbbxX95xX3xX112xX6xX20xX3xX3dxX1xX6xX3xX97xX94xX3xX5exX94xX3xX309xX6xX20xX3xXb0xXdxX632xX2exX3xXe1xX2exXbbxX20xX3xXexX98xXdxX3xX7xX9dxX517xX20xX3xXbxX1xX43fxX6xX3xX38xX43xX20xX21xX3xX4xXcexX6xX3xX3dxX6dxXcxX303xXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX5xX2exX4xX127xX5xX2exX8cxX20xX21xX127xX97xX2exX127xXexX87xX6xX20xX21xX4fxXexX6xX95xX127xX13fxX6xX20xX127xX20xX1xX6xX127xX97xX6xX127xX1xX6xX127xX5xX6xX20xX127xX4cxXdxX10xX2exX127xXe1xX2exX6xX20xX127xXexX8cxXdxX127xX7xX2exX8cxX20xX127xXbxX1xXdxX6xX127xX4cxX8cxX20xX21xX127xX4xX2exX6xX127xX20xX6xXexX8cxX4fxX1d8xX1d8xX1dbxX1daxX1dbxX1d8xX102xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX7xX87xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX4cxXdxX6xX4fxX2xX1d8xX1daxX4fxX20xX10xX1d5xX7xX4fxX1d8xX1d8xX1daxX26fxX4fxX2xX1d8xX1dfxX4cxX29axX1daxX1e1xX29axX1daxX29axX317xXexX1dfxX317xX1daxX1d8xX5xX2xX102xX1f0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX3dxX21xX6xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4cxXdxX97xX12xX0xX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXbbxX95xX3xX112xX6xX20xX3xX3dxX1xX6xX3xX97xX94xX3xX5exX94xX3xX309xX6xX20xX3xXb0xXdxX632xX2exX3xXe1xX2exXbbxX20xX3xXexX98xXdxX3xX7xX9dxX517xX20xX3xXbxX1xX43fxX6xX3xX38xX43xX20xX21xX3xX4xXcexX6xX3xX3dxX6dxXcxX303xXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX5xX2exX4xX127xX5xX2exX8cxX20xX21xX127xX97xX2exX127xXexX87xX6xX20xX21xX4fxXexX6xX95xX127xX13fxX6xX20xX127xX20xX1xX6xX127xX97xX6xX127xX1xX6xX127xX5xX6xX20xX127xX4cxXdxX10xX2exX127xXe1xX2exX6xX20xX127xXexX8cxXdxX127xX7xX2exX8cxX20xX127xXbxX1xXdxX6xX127xX4cxX8cxX20xX21xX127xX4xX2exX6xX127xX20xX6xXexX8cxX4fxX1d8xX1d8xX1dbxX1daxX1dbxX1d8xX102xX1xXexX18xXaxX12xXcxXbbxX95xX3xX112xX6xX20xX3xX3dxX1xX6xX3xX97xX94xX3xX5exX94xX3xX309xX6xX20xX3xXb0xXdxX632xX2exX3xXe1xX2exXbbxX20xX3xXexX98xXdxX3xX7xX9dxX517xX20xX3xXbxX1xX43fxX6xX3xX38xX43xX20xX21xX3xX4xXcexX6xX3xX3dxX6dxXcxX303xX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX3dxX21xX94xX95xX3xX317xX4fxX1d8xX3bxX3xX112xX1dxX3xX2bbxX2exX2eexX4xX3xXbxX1xb5adxX20xX21xX3xX112xX2exX5xX21xX6xX87xXdxX6xX3xXexX1xX43xX20xX21xX3xX13fxX2e9xX8cxX3bxX3xXexX87xX8cxX20xX21xX3xXexX2exe3c7xX20xX3xX20xX94xX95xX3bxX3xXcxXbbxX95xX3xX112xX6xX20xX3xX3dxX1xX6xX3xX7xX56dxX3xXb0xXdxX632xX2exX3xX29axX3xX18xX2e9xX95xX3xX13fxX6xX95xX3xX4xX1xXdxXc5xX20xX3xXb0xX62exX2exX3xX97xX94xX3xX2xX90xX1daxX3xX13fxXdxX20xX1xX3xX7xbec2xX3xXexX98xXdxX3xX112xX2exX5xX21xX6xX87xXdxX6xX3xXb0xX57dxX3xXexX1xX4dxX4xX3xX1xXdxX43axX20xX3xX20xX1xXdxX43axX18xX3xX97xX9d9xX3xXexX2exXc62xX20xX3xXexX87xX6xX3xXexX87xXdexX20xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX87xX8cxX20xX21xX3xX13fxX2eexXdxX3xX4xXf7xX20xX1xX3xX5xX10xX8cxX3xXexX1xX6xX20xX21xX3xX4xX9c9xX20xX21xX3xXexX1xX9cfxX20xX21xX3xX21xXdxX562xX6xX3xX3dxX21xX6xX3xX97xX94xX3xXbxX1xX9dxX9exX20xX21xX3xXcxXbbxX95xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX4cxXdxX97xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX54fxX3xXb0xX9dxX6xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xX5xXdexX20xX3xX5exX1dxXdxX3xXb0xX51fxX20xX21xX3xX112xXf7xX8cxX3xX6xX20xX3xX309xX5exX2bbxXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4cxXdxX10xX18xX127xX20xX8cxX20xX21xX4fxX18xX95xX127xX4cxX2exX6xX127xX41xX1xX2exX20xX21xX127xX1xX8cxX6xX20xX21xX127xX2exX41xX87xX6xXdxX20xX10xX127xX5xX10xX20xX127xX1xX8cxXdxX127xX4cxX8cxX20xX21xX127xX13fxX6xX8cxX127xX6xX20xX127xX5xX1xXe1xX4fxX1d8xX1d8xX26fxX1e1xX29axX1daxX102xX1xXexX18xXaxX12xX0xXdxX18xX21xX3xX7xX87xX4xX9xXaxX4fxX18xX10xX4cxXdxX6xX4fxX2xX1d8xX1daxX4fxX20xX10xX1d5xX7xX4fxX1d8xX1d8xX1daxX29axX4fxX2xX1daxX1dfxX4cxX1e1xX1daxX1dfxX1d8xX1dbxX90xX26fxXexX2xX1dfxX26fxX1e1xX1dfxX5xX1daxX102xX1f0xXbxX21xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX6xXdxX3xX18xX19xX4xX3xX1xX1dxXdxX3xX20xX21xX1xX23xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xX2dxX2exX20xXdxX4xX1xX3xXexX19xXdxX3xX38xX39xX4xX3bxX3xX3dxX21xX6xX3xX41xX1xX43xX20xX21xX3xXexX1xX6xX18xX3xX4cxX4dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX4cxXdxX97xX12xX0xX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2dxX54fxX3xXb0xX9dxX6xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xX5xXdexX20xX3xX5exX1dxXdxX3xXb0xX51fxX20xX21xX3xX112xXf7xX8cxX3xX6xX20xX3xX309xX5exX2bbxXaxX3xX1xX87xX10xX14fxX9xXaxX4fxX4cxXdxX10xX18xX127xX20xX8cxX20xX21xX4fxX18xX95xX127xX4cxX2exX6xX127xX41xX1xX2exX20xX21xX127xX1xX8cxX6xX20xX21xX127xX2exX41xX87xX6xXdxX20xX10xX127xX5xX10xX20xX127xX1xX8cxXdxX127xX4cxX8cxX20xX21xX127xX13fxX6xX8cxX127xX6xX20xX127xX5xX1xXe1xX4fxX1d8xX1d8xX26fxX1e1xX29axX1daxX102xX1xXexX18xXaxX12xX2dxX54fxX3xXb0xX9dxX6xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xX5xXdexX20xX3xX5exX1dxXdxX3xXb0xX51fxX20xX21xX3xX112xXf7xX8cxX3xX6xX20xX3xX309xX5exX2bbxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX87xX8cxX20xX21xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX2dxX54fxX3xX41xXdexX2exX3xX21xXb6xXdxX3xX5exX1dxXdxX3xXb0xX51fxX20xX21xX3xX112xXf7xX8cxX3xX6xX20xX3xX309xX5exX2bbxX3xX1xXb6xXbxX3xX4xX43xX20xX21xX3xX41xX1xX6xXdxX3xXb0xX57dxX3xX21xXdxXf7xXdxX3xXe1xX2exX95xXc5xXexX3xX4xX2exX1dxX4xX3xX41xX1xXcexX20xX21xX3xX1xX8cxXf7xX20xX21xX3xXfbxX41xX87xX6xXdxX20xX10xX3xX97xX98xXdxX3xX4xX2e9xX8cxX3xX13fxX2exX1dxX4xX3xX3dxX21xX6xX3x12d57xXb0xX10xX3xX4cxXb6xX6xX3xX6xX20xX3xX20xXdxX20xX1xX3xXe1xX2exX2eexX4xX3xXexXc5x10b52xX102xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX4cxXdxX97xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX2exX5xX12xX0xX4cxXdxX97xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX87xXaxX12xX0xX4fxX4cxXdxX97xX12xX0xX4fxX4cxXdxX97xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX8cxX2exX87xX4xX10xXaxX12xX7cxX32cxXdxX10xXexX20xX6xX18x1340bxX80xX0xX4fxXbxX12