Mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Trại xã Thường Nga (Can Lộc)
Ban chuyển đổi mô hình quản lý chợ huyện Can Lộc, UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh mời thầu quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Quán Trại xã Thường Nga.
9810xd727xb954xcf34xead4xe1a4xbd87xde0exad90xX7xe370x1237ex10db3xb2d0xb13fxb2bexX5xf00exXaxfc0dxa706xdec3xXdxX3xXexX1x9a16xe56fxX3x10e4cxX1ax10ec9x11f40xX3xX5xc099xc6cdxX3x9960xXdxX1fxX1xX3xd711xc996xX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xd66axX4xX3xX4xX1xc151xX3x120afxX1axX38xX1fxX3xXcx9b9cx110d6xXdxX3xb181x9fc7xX3xXcxX1xcf82xX14xX1fxccfbxX3x10d2bxX51xX6xX3xbd60xdfe1xX6xX1fxX3xda70x11933xX4xb8dfxX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0x1031fxX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf9f3xX10xX6xX2axXaxX12xfb65xX6xX1fxX3xX4xX1xX1axda5dxc870xX1fxX3xcb46x10e8fxXdxX3xa516xdf76xX3xX1xb1daxX1fxX1xX3xX1cxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX1axX8exa64bxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xd6dbxX87xX53xcc9axX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xXexfafdxX1fxX1xX3xX81xfe8bxX3xXcxa0c5xX1fxX1xX3xX96xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX3xX1cxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX23xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX1axX38xX1fxX3xXcxX45xX46xXdxX3xX49xX4axX3xXcxX1xX4exX14xX1fxX51xX3xX53xX51xX6xa78cxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX2xX11dxX3xX87xb34axX1fxX3xX96xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axe10fxX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX87xX6xX1fxX3xX4xX1xX1axX8exX8fxX1fxX3xX92xX93xXdxX3xX96xX97xX3xX1xX9axX1fxX1xX3xX1cxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xXb9xX87xX53xXbcxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xXexXcexX1fxX1xX3xX81xXd3xX3xXcxXd6xX1fxX1xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xeac5xX11dxX3xXcxX13fxX1fxX3xX51xbdf3xXdxX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX3fxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX23xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX3xd9efxXd3xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX38xX4xX3xX4xX1xX3dxX3xX3fxX1axX38xX1fxX3xXcxX45xX46xXdxX23xX3xX49xX4axX3xX53xX51xX6xX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX23xX3xXexXcexX1fxX1xX3xX81xXd3xX3xXcxXd6xX1fxX1xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xc501xX11dxX3xc929xfc64xXdxX3xXexX4exX3dxX1fxX51xX3xXexX1xX6xX96xX3xX51xXdxX6xX3xX92xb04exX1axX3xXexX1xX19xX1axX14axX3xX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xXbcxX2bxX6xX1fxX1xX3xX1fxX51xX1xXdxXadxXbxX3xX1xX2bx107a2xX4xX3xX81xXcxd292xX3xX92xX4exX3dxX4xX3xXexX1xXd3xX1fxX1xX3xX5x113c3xXbxX3xXexX1xX10xX2bxX3xX1cxX1axX8exX3xX92xc5e7xX1fxX1xX3xX4xbf41xX6xX3xXbxX1xX38xXbxX3xX5xX1axX2dcxXexX23xX3xX4xX1e1xX3xX92x11580xX1fxX51xX3xX25xX22xX3xX1fxX51xXd3xX1fxX1xX3xX1fxX51xX1xcaf5xX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX3xX4xX1xX3dxX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12x115bfxX11dxX3x9cbaxX1xfda0xX3xX96xX1axX6xX3xX1xe8b5xX3xX7xe7f7xX3xX96xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX1d9xX11dx12011xX378xX378xX11dxX378xX378xX378xX3xX92xX34axX1fxX51xX69xe52dxX5dxX3xX57xX1xX6xXdxX3xXexX45xXdxXadxX1axX3xX92xX34axX1fxX51xX3xX4xX1x104e4xX1fxX5fxX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xeb52xX11dxX3xXcxXdxX310xX1fxX3xX385xX1exX2bxX3xX92xX1exX96xX3xXexX1xX6xX96xX3xX2ax10cb9xX3xX92xX293xX1axX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX27cxfa79xX11dxX3bbxX378xX378xX11dxX378xX378xX378xX3xX92xX34axX1fxX51xX3xX57xX385xX6xX3xX96xX4exX34dxXdxX3xX385xX1exX8exX3xXexX45xXdxXadxX1axX3xX1fxX300xX96xX3xXexX45xX300xX96xX3xX1fxX51xXd3xX1fxX3xX92xX34axX1fxX51xX5fxX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xaae6xX11dxX3xX81xX9axX1fxX1xX3xXexX1xb7aexX4xX3xX385xX1exX2bxX3xX92xX1exX96xX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX87xeb1cxX1fxX51xX3xXexXdxX310xX1fxX3xX96xX2c9xXexX3xX1xX2bxX2c9xX4xX3xX385xX1exX2bxX3xX5xX4axX1fxX1xX3xX4xX2eexX6xX3xX1fxX51xed10xX1fxX3xX1xXd3xX1fxX51xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX3fbxX11dxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX51xXdxX6xX1fxX3xX385xX38xX1fxX3xX1xX34axX3xX7xX34dxX3xX96xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX1fxX51xXd3xX8exX3xX1d9xX1d9xX69xX44exX69xX1d9xX378xX2xX3fbxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xfa82xX11dxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX51xXdxX6xX1fxX3xX1fxX1xX2dcxX1fxX3xX1xX34axX3xX7xX34dxX3xX2axX3d1xX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX58xX1xX2dcxX96xX3xX1fxX1xX293xXexX3xXexX45xX4ex100e1xX4xX3xX531xX1xX378xX378xa42exX3xX1fxX51xXd3xX8exX3xX2xX1d9xX69xX3fbxX69xX1d9xX378xX2xX3fbxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xb470xX11dxX3xXcxX1xX14xXdxX3xX51xXdxX6xX1fxX3xX96x11951xX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX531xX1xX2xX3bbxX583xX3xX1fxX51xXd3xX8exX3xX2xX1d9xX69xX3fbxX69xX1d9xX378xX2xX3fbxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX2xX378xX11dxX3xX27fxX2e9xX6xX3xX92xXdxX8fxX96xX3xX96xX5bexX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xXcxX46xXdxX3xXbxX1xd504xX1fxX51xX3xX1xd354xXbxX3xXexX19xX1fxX51xX3xX2xX3xc766xX3xXexX45xfccdxX3xX7xX5bexX3xXb9xX87xX53xXbcxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX2xX2xX11dxX3xX53xX34dxXdxX3xX96xX1axX6xX23xX3xXexX9axX96xX3xX1xXdxX8fxX1axX3xX1xX34axX3xX7xX34dxX3xX96xX14xXdxX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX87xX6xX1fxX3xX58xX1xX1axX8exX8fxX1fxX3xX92xX93xXdxX3xX96xX97xX3xX1xX9axX1fxX1xX3xX1cxX1axX1exX1fxX3xX5xX22xX3xX4xX1xX3dxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX3xX57xX1cxX1axX6xX3xX341xX1xX64dxX1fxX51xX3xd496xXdxX1fxX1xX3xXexa857xX3xX21bxXd3xX3xX81xX46xX3xXexX19xX1fxX51xX5fxX3xX65cxX3xX92xX2e9xX6xX3xX4xX1xXcexX14axX3xXb9xX87xX53xXbcxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4x101b5xX3xX92xXdxXadxX1fxX3xXexX1xX2bxX46xXdxX14axX3xX378xX5b0xX378xX33exX3xX5b0xX44exX531xX3bbxX3bbxX5b0xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX2xX1d9xX11dxX3xX53xX34dxXdxX3xX1fxX5dxXbxX3xX1xX34axX3xX7xX34dxX3xX2axX3d1xX3xXexX1xX19xX1axX14axX0xX69xX7xXexX45xX2bxX1fxX51xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX341xX1xX64dxX1fxX51xX3xX714xXdxX1fxX1xX3xXexX71axX3xX21bxXd3xX3xX81xX46xX3xXexX19xX1fxX51xX3xX65cxX3xXb9xX87xX53xXbcxX3xX1xX1axX8exXadxX1fxX3xX58xX6xX1fxX3xX5cxX5dxX4xX11dxX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX87xX2bxX2axX8exXaxX12xX0xXdxX96xX51xX3xX7xXexX8exX5xX10xX9xXaxd133xXdxX2axXexX1xX14axX3bbxX3bbxX378xXbxX49xX745xX1xX10xXdxX51xX1xXexX14axX27cxX44exX44exXbxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX1axX96xX385xX3xX2axX1xXdxX2axX10xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX96xX2bxXdxX3xXexX1xX6xX1axX3xX1cxX1axX6xX1fxX3xX5xX8exX3xX25xXdxX1fxX1xX3xX2axX2bxX6xX1fxX1xX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX1xX6xX4xX3xX4xX1xX2bxX3xX1cxX1axX6xX1fxX3xXexX45xX6xXdxX3xX49xX6xX3xXexX1xX1axX2bxX1fxX51xX3xX1fxX51xX6xX3xX4xX6xX1fxX3xX5xX2bxX4xXaxX3xX7xX45xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14axX69xX69xXdxX11dxX385xX6xX2bxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX11dxX21bxX1fxX69xX1fxX10xX803xX7xX69xX2xX3fbxX1d9xX33exX69xX3fbxX44exX2axX27cxX2xX33exXexX3bbxX378xX33exX3fbxX5xX378xX11dx10bcdxXbxX51xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12