Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Tâm đấu giá 3 máy công trình 
Thông báo đấu giá 01 Máy đào bánh xích Hitachi EX 200; 01 Máy ủi nhãn hiệu KOMATSU và 01 Máy lu rung hãng sản xuất XCMG Trung Quốc kiểu YZ 14JC.
515x6549x2c26x2cb8x87cex655x5e0ax3a65x747axX7x9288x4d69x7ad7x276bx5072x7c39xX5x2732xXax2b8exX0x31c6xX12x5aax773cx5d6ex7845xX3xXex8800xX3xf1ax2984x7f1exX3xX19xXdx7899xX3x5824x49a5xXbxX3x1f40xX6xX18xX1xX3xX26xc08xX18xX19xX3xXcx3752xaa5xX3x6658xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3x263axX3xX36xX24xX1cxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXex6fe4x57b8xX18xX1xX3xX0x4a69xX14xX12xX0xX52xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX2axXaxX12xXcxX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24x2527xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3x649fxX2xX3x9081xX24xX1cxX3xX38x21d5xX73xX3xX14xX24xX18xX1xX3x172cx2333xX4xX1xX3xX26xXdxXexX6xX4xX1xXdxX3x12bex8a49xX3x78a3xX7dxX7dx950xX3xX7dxX2xX3xX80xX24xX1cxX3x8968xXdxX3xX18xX1x7488xX18xX3xX1xXdx89b4xX20xX3x6e03x75d4xX80x3c5bxXcx2e44x4b08xX3x882bxX85xX3xX7dxX2xX3xX80xX24xX1cxX3xX5xX20xX3xX4cxX20xX18xX19xX3xX1xXaexX18xX19xX3xX7x5d3fxX18xX3xX8dxX20xX1fxXexX3xX9bxX16xX80x2279xX3xXcxX4cxX20xX18xX19xX3x31d5xX20x45e8xX4xX3x2207xXdx569exX20xX3x1243x8161xX3xX2x4711x689axX16x25c5xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXex7af4xX6xX5xXdxX19xX18x10f3xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxXa0xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xXcxX26x265axd73xXe1xX3x4261x8dd4xXb7xX3xX1ex4ef8xXbcxX3xXe1x6ad2xX12dxX3xXcx7303xX135xX3xXbbx43e6xX129xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX10dxX6xX5xXdxX19xX18xX113xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxXa0xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12x2c21x815bx483exX18xX3xX40xdfcxX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xXcx1ba8xX3xX4xX1x7f24xX4xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd6xX18xX113xX3xX16xX128xX129xXe1xX3xXcxXf3xX3xX1exX131xXbcxX3xXe1xX135xX12dxX3xX26x547ex510exX3x8d35xXb9xX129xX26xX3xX26x6609xX129xXe1xX3xXcx4ea4xX80xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX1ex4c2bxX6xX3xX4xX1x4006xX113xX3xXbbxXebxX3x8c39x6d36x1613xX3xX38x873fx86f4xX18xX19xX3xX129xX19xX20xX1cx425dxX18xX3xX1c5xX20xX1f5xX3xXexX1xX85xX18xX1xX3xXbxX1xXebxX3xX26xX85xX3xXcx722fxX18xX1xX1f5xX3xXexX1edxX18xX1xX3xX26xX85xX3xXcxX216xX18xX1xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX129xX19xX1f8xX1f9xXdxX3xX4x4d3cxX3xXexX85xXdxX3xX7xXd6xX18xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3xX16xX1xXdxX3xX4x6adexX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX85xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX2axX35xX18xX3xX7x1f04xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXcxX1x8f03xX4xX1xX3xX26xX85xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX1exX1e8xX6xX3xX4xX1xX1edxX113xX3xXcxX1xX1e8xX3xXexX4cxX1fxX18xX3xXcxX1xX27axX4xX1xX3xX26xX85xX1f5xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXcxX1xX27axX4xX1xX3xX26xX85xX1f5xX3xXexX1edxX18xX1xX3xX26xX85xX3xXcxX216xX18xX1xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xXcxX85xXdxX3xX7xXd6xX18xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX173xX7dxX2xX179xX3xX80xX24xX1cxX3xX38xX85xX73xX3xX14xX24xX18xX1xX3xX8dxX8exX4xX1xX3xX26xXdxXexX6xX4xX1xXdxX3xX9axX9bxX3xX9dxX7dxX7dxX3xX7xXebxX3xXeexX1xX20xX18xX19xX3xX2xXf7x8027xX10dxce4xX2xXf7xX34exX34exX3xXbxX1xX175xX18xX3xX38x2e55xX18xX19xX3xX4xc70xX3xX1xXaexX18xX19xX3xX7xXd6xX18xX3xX8dxX20xX1fxXexX3xX135xXbbxXbcxXf4xXbcxX3xX129xX1x2884xXexX3xX12cxXd6xX18xXa0xX3xX173xX7dxX2xX179xX3xX80xX24xX1cxX3xXa9xXdxX3xX18xX1xXaexX18xX3xX1xXdxXb3xX20xX3xXb6xXb7xX80xXb9xXcxXbbxXbcxX3xXbexX85xX3xX173xX7dxX2xX179xX3xX80xX24xX1cxX3xX5xX20xX3xX4cxX20xX18xX19xX3xX1xXaexX18xX19xX3xX7xXd6xX18xX3xX8dxX20xX1fxXexX3xX9bxX16xX80xXe1xX3xXcxX4cxX20xX18xX19xX3xXe9xX20xXebxX4xX3xXeexXdxXf0xX20xX3xXf3xXf4xX3xX2xXf7xXf8xX16xXfaxX3xX1exX1e8xX6xX3xX4xX1xX1edxX113xX3xXcxX27axXdxX3xX36x7b73xX3xX38xX24xX3xX18x18b5xXdxX3xX129xX6xX36xX3xXe1xXdxbf5xXdxX1f5xX3xX8dxXaexX3xX1exX1edxX18xX1xX3xX12cxX85xX18xX1f5xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXcxX1xX27axX4xX1xX3xX26xX85xX3xXbexX85xX3xXbxX1xX1f8xX1f9xX18xX19xX3xXb6x2e72xX3xX1c3xX1xX1f8xX35fxX18xX19xX1f5xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXb6xX425xX3xXb9xX18xX1xX1f5xX3xXexX1edxX18xX1xX3xX26xX85xX3xXcxX216xX18xX1xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXe1xXdxX24xX3xXeexX1x5043xXdxX3xX38xXdxXf0xX36xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXf7xX9dxX2xXfaxX9dxX7dxX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxX3xX38xX30xX18xX19xX3xX0xX10xX36xX12xX173xX12cxXebxX18xX3xXexX4cx259cxX36xX3xX1xX6xXdxX3xX36xX1f8xX35fxXdxX3xX36xXebxXexX3xXexX4cxXdxXb3xX20xX3xX1xX6xXdxX3xXexX4cxX49dxX36xX3xX18xX19xX1xX4dxX18xX3xX38xX30xX18xX19xX179xXfaxX0xX52xX10xX36xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXcxXdx23cexX18xX3xX38x508axXexX3xXexX4cxX1f8xX3faxX4xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX1f4xX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxX3xX38xX30xX18xX19xX3xX0xX10xX36xX12xX173xXcxX24xX36xX3xX36xX1f8xX35fxXdxX3xXexX4cxXdxXb3xX20xX3xX38xX30xX18xX19xX179xXa0xX0xX52xX10xX36xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX12cxX1f8xX3faxX4xX3xX19xXdxX24xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX2xX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxX3xX38xX30xX18xX19xX3xX0xX10xX36xX12xX173xX80xX1f8xX1f9xXdxX3xXexX4cxXdxXb3xX20xX3xX38xX30xX18xX19xX179xX0xX52xX10xX36xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX3xX16xX1xXdxX3xXbxX1xX8exX3xX1xX30xX3xX7xX35fxX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3xX9dxX7dxX7dxXfaxX7dxX7dxX7dxX38xX30xX18xX19xX52xX1xX30xX3xX7xX35fxXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXcxX1xX1f9xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6xX36xX3xXeexX1xXd6xX73xX3xX1xX30xX3xX7xX35fxX1f5xX3xX38xX49dxX18xX19xX3xXeex3bfaxX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXcx47a7xX3xX18xX19xX85xX1cxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX14xX24xX73xX3xX38x7329xX18xX3xX2xX34cxX3xX19xXdxX1f9xX1f5xX3xX18xX19xX85xX1cxX3xX2xXf7xX52xX2xX7dxX52xX9dxX7dxX9dxX7dxX1f5xX3xXexX27axXdxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xX3xXbexX85xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX25cxX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX85xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX2axX35xX18xX3xX7xX270xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXcxX1xX27axX4xX1xX3xX26xX85xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX26xX4dxX18xX1xX3xXexX1xX19dxX4xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX12cxX3ebxX3xXbxX1xXdxX649xX20xX3xXexX4cxX270xX4xX3xXexXdxX649xXbxX3xXexX27axXdxX3xX4xX20xX35axX4xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX3xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX1exXdxX4eexX20xX3xXeexXdxXb3xX18xX3xX38xX1f8xX27xX4xX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXcxX199xX3xX4xX1xX19dxX4xX1f5xX3xX4xX24xX3xX18xX1xX35xX18xX3xX4xX244xX3xX18xX1xX20xX3xX4xX175xX20xX3xX36xX20xX6xX3xXexX85xXdxX3xX7xXd6xX18xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX10dxX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xXcxX1xX1f9xXdxX3xX1xX27axX18xX1f5xX3xXbxX1xX1f8xX35fxX18xX19xX3xXexX1xX19dxX4xX3xX18xX35axXbxX3xXexXdxX4eexX18xX3xX38xX4f2xXexX3xXexX4cxX1f8xX3faxX4xX113xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xXb6xX1xX24xX4xX1xX3xX1xX85xX18xX19xX3xX18xX35axXbxX3xXexXdxX4eexX18xX3xX38xX4f2xXexX3xXexX4cxX1f8xX3faxX4xX3xXbexX85xX73xX3xXcxX85xXdxX3xXeexX1xX73xXd6xX18xX3xX7xXebxX113xX3xX7dxX9dxX7dxX2xX7dxX7dxX7dxX9dxX34exX1f4xX1f4xd16xX82axX3xX4xXa9xX6xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xX3xXexX27axXdxX3xX129xX19xX35xX18xX3xX1xX85xX18xX19xX3xX129xX19xX73xX27axXdxX3xXexX1xX1f8xX35fxX18xX19xX3xX16xX1xXdxX3xX18xX1xX24xX18xX1xX3xX26xX85xX3xXcxX216xX18xX1xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xXcxX1xX1f9xXdxX3xX1xX27axX18xX3xXeexX649xXexX3xXexX1xX3f1xX4xX3xX18xX1xX377xX18xX3xX1xX30xX3xX7xX35fxX1f5xX3xXexXdxX4eexX18xX3xX38xX4f2xXexX3xXexX4cxX1f8xX3faxX4xX3xX4xXa9xX6xX3xXeexX1xX24xX4xX1xX3xX1xX85xX18xX19xX3xX38xX49dxX18xX19xX3xXeexX619xX3xXexX1xX6xX36xX3xX19xXdxX6xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3x7b88xX85xX73xX3xX2xX34cxX3xX19xXdxX1f9xX3xX18xX19xX85xX1cxX3xX2xXf7xX52xX2xX7dxX52xX9dxX7dxX9dxX7dxXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xXcxX199xX3xX4xX1xX19dxX4xX3xXbxX1xXdx8ccexX18xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX113xX3xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX3xX8ebxX85xX73xX3xX1xX30xXdxX3xX7dxX1f4xX3xX19xXdxX1f9xX1f5xX3xX18xX19xX85xX1cxX3xX2xX34exX52xX2xX7dxX52xX9dxX7dxX9dxX7dxX1f5xX3xXexX27axXdxX3xXexX4cxX25cxX3xX7xX46fxX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xXfaxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX0xXdxX36xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2axXexX1xX20xX36xX14xX3xX2axX1xXdxX2axX10xX3xXdxX16xX10xX18xXexX10xX4cxXaxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXax7d4xXdxX2axXexX1xX113xX3xX1f3xX7dxX7dxXbxX8dxXa0xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX113xX3xX40xX2xX34cxXbxX8dxXa0xXaxX3xX7xX4cxX4xX9xXaxX52xX52xXdxXfaxX14xX6xX73xX1xX6xXexXdxX18xX1xXfaxXbexX18xX52xX18xX10xX9d0xX7xX52xX9dxX7dxX40xX82axX52xX2xX40xX34cxX2axX40xX2xX7dxX1f3xX40xXf7xX34cxXexX1f4xX7dxX2xX34cxX5xX1f3xX10dxX20xX18xX18xX6xX36xX10xX2axXfax3cc0xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX1exX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX26xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX40xX3xX36xX24xX1cxX3xX4xX17xX18xX19xX3xXexX4cxX4dxX18xX1xX3xXaxX3xX9d0xXdxX2axXexX1xX9xXaxX1f3xX7dxX7dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX40xX2xX34cxXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12xX80x65f6xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX649xXexX3xX8dxXdxX18xX3xX5xXdxX92exX18xX3xX1xXb3xX113xX3xX16xX17xX18xX19xX3xXexX1cxX3xX38xX1fxX20xX3xX19xXdxX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX6xX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xX3xX10dxX3xX1exXdxXb3xX18xX3xXexX1xX73xX27axXdxX113xX3xX7dxX82axX2xX1f4xX40xX34cxX82axX34exX9dxX1f4xX3xX0xX10xX36xX12xX173xX19xX4f2xXbxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX35xX36xX179xX0xX52xX10xX36xX12xX3xX1xX73xX4f2xX4xX3xX16xX1xXdxX3xX4xX25cxX4xX3xXcxX1xXdxX3xX1xX85xX18xX1xX3xX24xX18xX3xX2axX35xX18xX3xX7xX270xX3xX1xX20xX1cxXb3xX18xX3xXcxX1xX27axX4xX1xX3xX26xX85xX3xX10dxX3xX1exXdxXb3xX18xX3xXexX1xX73xX27axXdxX113xX3xX7dxX82axXf7xX1f3xX9dxXf7xX9dxX34cxX40xX1f3xX3xX0xX10xX36xX12xX173xX19xX4f2xXbxX3xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX179xXfaxX0xX52xX10xX36xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12cxX73xX2axX1cxXaxX12x91afxX10xX14xX7xXdxXexX10xX113xX0xX20xX12xX3xX2axX6xX20xX19xXdxX6xX1xX73xX18xX19xXexX6xX36xXfaxX4xX73xX36xX0xX52xX20xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX10dxX6xX5xXdxX19xX18xX113xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxXa0xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xXe1xX135xX12dxX80xX3xX1ex503dxX16xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX8dxXexX10dxX6xX5xXdxX19xX18xX113xX3xX4xX10xX18xXexX10xX4cxXa0xXaxX12xX0xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX1exXdxX18xX1xX3xX26xX30xX18xX19xX3xXcxX35xX36xX0xX52xX7xXexX4cxX73xX18xX19xX12xX0xX52xXbxX12