Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà tuyển dụng 12 bác sỹ
Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh cần tuyển dụng viên chức năm 2017. Chỉ tiêu tuyển dụng: 8 bác sĩ đa khoa, 2 bác sỹ y học cổ truyền, 2 bác sỹ y học dự phòng
b6d0xee13xcd54xe2cexeb23x11466x12908x10800xc742xX7x13d4bx13289x14beexdf3fxe113x10345xX5xd1f5xXax11b22x146ddx139b1xf0acxX1xX3xd07fxXdxX14xX15xX3xd5bdxX6xX3xde36xX1xffd3xX6xX3xX1xdd39xcbf9xX14xX15xX3xc7f1x15688xX4xX3x1198dxef70xX3xXexX26xX27xd4f4xX15xX3x138a4x10514xX15x14264xX3xX2x14c57xX3x11ddex12a54xX4xX3xX7x13bb6xX0xX7xXex1093bxX22xX15xX3bxX12xX0xeb97xX7xXexX49xX22xX15xX3bxX12xX0xX4fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX10xX6xX38xXaxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30x142a1xX3xXex141e5xX15xX1xX3xX2fxX30xX3xXcxd04axX15xX1xX3xX4xedc7xX15xX3xXexX26xX27xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX3bxX3xX18xXdx12fbaxX15xX3xX4xX1x11cd6xX4xX3xX15x131efx14286xX3xX3ex13774xX2xea74xef05xX3x12448xX1xX8exX3xXexXdxXabxX26xX3xXexX26xX27xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX3bx112d2xX3x1586fxX3xX40xX41xX4xX3xX7xX96xX3x148dbxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX8bxX3xX3exX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xX3xX27xX3xX1x11890xX4xX3xX4xf2d8xX3xXexX49xX26xX27xbb67xX15xX8bxX3xX3exX3xX40xX41xX4xX3xX7xX45xX3xX27xX3xX1xXf0xX4xX3xX38xea02xX3xXbxX1x13ae8xX15xX3bxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12xX2fxf2cdxX15xX1xX3xXexX1xXb0xX4xX3xXexX26xX27xX35xX15xX3xX38xX39xX15xX3bxXd0xX3xcba5x13eb7xXexX3xXexX26xX27xX35xX15xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12x107f0xXabxX26xX3xX4xX9bxX26xX3xX18xXfaxX3xX4xX1xX26xX27xXabxX15xX3xXb5xfe48xX15xXd0xX3xXcx15cafxXexX3xX15xX3bxX1xXdxX14xXbxX3xXdbx13fdfxXdxX3xX1xXf0xX4xX3xX1xX14xX3xX4xX1x15bf3xX15xX1xX3x111e9xX26xX27xX3x12fbexX38xX30xXdxX3xX1xX181xX15x124c3xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12xXcxX1xd8ddxXdxX3xX3bxXdxX6xX15xX3xX15xX1x1149cxX15xX3xX1x114dfxX3xX7xe47fxX3xXexda06xX3xX15xX3bxX30xX27xX3xX3exX2xX4fxf046xX4fxX3exXb8xX2xXbaxX3xXdbx15151xX15xX3xX1xX1dbxXexX3xX15xX3bxX30xX27xX3xX2x136fcxX4fxXbaxX4fxX3exXb8xX2xXbaxX3xX195xXexX1xX26xX3xX15xX1xX1bfxX15xX3xX1xX1c3xX3xX7xX1c6xX3xXexX49xX22xX15xX3bxX3xX3bxXdxX1b5xX3xX1xX30xX15xX1xX3xX4xX1xX18dxX15xX1xX8bxX3xX4xX41xX4xX3xX15xX3bxX30xX27xX3xX5xX30xXb5xX3xX18xXdxX14xX4xX3xXexX49xX22xX15xX3bxX3xXexX26xX9bxX15xX19dxXbbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12xXcxX1xX1b5xXdxX3xX3bxXdxX6xX15xX3x15447xX141xXexX3xXexX26xX27xX35xX15xX3xX38xX10exX3xX20xXdxX1dbxX15xX3xXexX1c9xX3xX15xX3bxX30xX27xX3xX2xX1e8xX4fxXd2xX4fxX3exXb8xX2xXbaxX3xXdbxX1dbxX15xX3xX3exXb8xX4fxXd2xX4fxX3exXb8xX2xXbaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12xX1dx15502xX6xX3xXdbxXdxX35xXb5xX3xX15xX1xX1bfxX15xX3xX1xX1c3xX3xX7xX1c6xXd0xX3xef9fxX1xX112xX15xX3bxX3xXcxXbdxX2fxXbdxX8bxX3xX13xX14xX15xX1xX3xX18xXdxX14xX15xX3xX1dxX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX8bxX3xX254xc137xX3xXcxX1xX181xX4xX1xX3xX13xd891xX15xX3bxX8bxX3xX1xX26xX27xX14xX15xX3xX2bxX2cxX4xX3xX2fxX30xX8bxX3xXexX8exX15xX1xX3xX2fxX30xX3xXcxX96xX15xX1xXbbxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12x10d4bxX176xX3xX1dxXcxX3xX5xXdxXabxX15xX3xX1xX14xXd0xX3xXb8xX3ex152c8xca24xX32bxX3xX1e8xXb8xXd2xXd2xXb8xXb8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX22xX38xX27xXaxX12xX0xXdxXb5xX3bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX40xX10xX15xX1xX3xX18xXdxX10xX15xX3xX38xX6xX3xX20xX1xX22xX6xX3xX1xX26xX27xX10xX15xX3xX5xX22xX4xX3xX1xX6xX3xXexX26xX27xX10xX15xX3xX38xX26xX15xX3bxX3xX2xX3exX3xX40xX6xX4xX3xX7xX27xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xXexX1xX26xXb5xX40xX3xX38xX1xXdxX38xX10xXaxX3xX7xX49xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXd0xX4fxX4fxXdxXbbxX40xX6xX22xX1xX6xXexXdxX15xX1xXbbxX18xX15xX4fxX15xX10x14b08xX7xX4fxX2xXbaxX3exX1d3xX4fxXbaxX1d3xX38xX3exXb8xXd2xXexXd2xX3exX32cxXbaxX5xXb8xXbbx11074xXbxX3bxXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxX3bbxXdxX38xXexX1xXd0xX1e8xX32cxXb8xXbxX254x10c0exX1xX10xXdxX3bxX1xXexXd0xX32bxX1e8xXb8xXbxX254xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12