Chuyện khác thường
Trước khi đi công tác, một anh chàng nhờ bà cụ hàng xóm trông nom cô vợ trẻ. Anh ta dặn nếu thấy chuyện gì khác thường thì báo ngay cho anh ta.
623ex95d2xc099xce0axe434x7298x993bx7351xc1a8xX7xe253x9ffaxd54exe999xb54dxbdcexX5xb171xXax7dfexdb21xX1x795bxc3e8xf2e0x88a2xX3x974exX1x9e49xX4xX3xXexX1xa8e7xad97xX18x990exX0xa2efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx679dxX10xX6x86caxXaxX12xXcx8ae8xX21x8a34xX4xX3xX1axX1xXdxX3xdfa1xXdxX3xX4xd338xX18xX24xX3xXexX1cxX4xc686xX3xc386xbec9xXexX3xX6xX18xX1xX3xX4xX1xf305xX18xX24xX3xX18xX1xX22xX3xecfexX5cxX3xX4xa02bxX3xX1xX5cxX18xX24xX3xb088xa036xX52xX3xXexX3cxX49xX18xX24xX3xX18xdc8axX52xX3xX4xX49xX3x7d75xc737xX3xXexX3cx8982xbeafxX3x9b8axX18xX1xX3xXexX6xX3xX38x7852xX18xX3xX18xaf37xX15xX3xXexX1xd35axX16xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX24x7c0axX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xX3xXexX1xXa4xX3xX64xX1cxX7axX3xX18xX24xX6xX16xX3xX4xX1xX7axX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX86xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7043xX7axX38xX16xXaxX12xbe12xX53xXexX3xXexX15x82e4xX18xX3xXexX3cxX49xXdxX3xd0a3xX15xX6xX3x846bxX52xX3x9586xX86xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX7axX38xX16xXaxX12x7f7dxXe5xX15xX3xXexX15xXe5xX18xX3xX7xX6xX15xX50xX3xX6xX18xX1xX3xXexX6xX3xX18xX1x6f75xX18xX3xX45xX21xX81xX4xX3xX45xXdxX17xX18xX3xXexX1xX7axcbbfxXdxX3xX4x763cxX6xX3xX64xX5cxX3xX4xX68xX3xX1xX5cxX18xX24xX3xX6fxX70xX52xcb99xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX7axX38xX16xXaxX12xeb0axX3xX10bxXf1xX52xX3xXedxX15xX6xX3xX4xX70xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX64xX99xXexX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xX50xX3xX18xX24xX21xX22xXdxX3xX45xX5cxX18xX3xX49xX18xX24xX3xX80xa8c5xX18xX3xX45xeea0xX15xX3xX45xX90xX18xX3xX45xX94xX18xX3xXexX1xcde5xX52xX3xX80xX81xX3xX6xX18xX1xX3xX80xX5cxX7axX3xX64xX6xX18xX3xX45xXf1xX52xX50xX3xX1xX49xX52xX3xXedxX15xX6xX3xX1axX1xX49xX18xX24xX3xXexX1xX99xX16xX3xX45xX94xX18xX86xX0xX26xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd9xX7axX38xX16xXaxX12xX0xXdxX52xX24xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX38xXexX1xX15xX52xX64xX3xX38xX1xXdxX38xX10xX3xXdxX13xX10xX18xXexX10xX3cxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax9de1xXdxX38xXexX1xX147xX3xc3f6xX2x68c8xXbxX6fx933dxXaxX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX147xX26xX26xXdxX86xX64xX6xX7axX1xX6xXexXdxX18xX1xX86xX80xX18xX26xX18xX10xX20axX7xX26x9cf9x90c3xca3bxX239xX26xX2xX239x8bfexX38xX213xX2xX213x9d62xX239xX213xX211xXexX211xX2xb99bxX213xX5xX2xX86xcdeexXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xXaxX3xX20axXdxX38xXexX1xX9xXaxX211xX2xX213xXaxX3xX26xX12xX0xX26xXbxX12xX0xX38xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xX3cxX10xX5xX6xXexX10xX38xXaxX12xX0xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxXf1xX18xX3xXedxX15xX6xX18xX147xX0xX26xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xb97bxXexX1xX15xX52xX64xX2c6xX6xX18xX38xX2c6xX7xX6xXbxX7axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xc080xX68xX3xX1xX49xX18xX3xX45xXe5xX15xX3xX45xX22xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xceffxX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX18xX15xX2c6xX1xX7axX18xX2c6xX38xX6xX15xX2c6xX38xX7axXdxX26xX239xX23axX23axX23axX2xX213xX86xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX24xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX26xX52xX10xX38xXdxX6xX26xX2xX239xX23axX26xX18xX10xX20axX7xX26xX239xX23axX23bxX2xX26xX2xX23axX211xX38xX2xX239xX2xX245xX211xX239xX24cxXexeed2xX211xX23bxX211xX5xX24cxX2c6xXbxX1xX7axXexX7axX2xX213xX245xX240xX24cxX239xX36cxX36cxX23axX239xX213xX245xX36cxX2c6xX2xX86xX251xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xXaxX3xX26xX12xX0xX26xX6xX12xX0xX38xXdxX80xX12xX0xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX2f2xX68xX3xX1xX49xX18xX3xX45xXe5xX15xX3xX45xX22xXdxXaxX3xX1xX3cxX10xX305xX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX18xX15xX2c6xX1xX7axX18xX2c6xX38xX6xX15xX2c6xX38xX7axXdxX26xX239xX23axX23axX23axX2xX213xX86xX1xXexX52xXaxX12xXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX2f2xX68xX3xX1xX49xX18xX3xX45xXe5xX15xX3xX45xX22xXdxX0xX26xX6xX12xX0xX26xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xe9cexX6xX15xX3xX52xX53xXexX3xX1xe8b8xXdxX3xXexX3cxX6xX7axX3xX18xX1xX6xX15xX3xX18xX1xd55bxX18xX24xX3xX18xX68xX3xX1xX49xX18xX3xX18xX460xX18xX24xX3xX4xX1xX1cxX16xX50xX3xX4xX1xX5cxX18xX24xX3xXexX3cxX6xXdxX3xX1x7b92xXdxX3xX18xX24xX21xX22xXdxX3xX16xXf1xX15xX147xX3xe29fxa352xX52xX3xX5cxX50xX3xX4xX70xX3xXbxX1xXf4xXdxX3xX6xX18xX1xX3xX5xX5cxX3xX18xX24xX21xX22xXdxX3xX1xX49xX18xX3xX10xX52xX3xX18xX68xX3xX1xX49xX18xX3xX45xXe5xX15xX3xXexXdxXf1xX18xX3xX1axX1xX49xX18xX24xa3ffxf01dxX86xX0xX26xXbxX12xX0xX26xX38xXdxX80xX12xX0xX26xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX13x9ea4xX15xX3xX4xX1cxXaxX3xX1xX3cxX10xX305xX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX4xX6xX15xX2c6xX4xX6xX26xX2xX24cxX24cxX211xX24cxX213xX86xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX24xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX26xX52xX10xX38xXdxX6xX26xX2xX239xX23axX26xX18xX10xX20axX7xX26xX239xX23axX23bxX23axX26xX2xX23axX211xX38xX245xX2xX245xX23axX240xX239xX2xXexX213xX213xX2xX24cxX5xX23axX2c6xX4xX6xX15xX2c6xX4xX6xX2c6xX24xXdxX6xXdxX2c6xXexX3cxXdxX2c6xX24xXdxX6xXdxX86xX251xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xXaxX3xX26xX12xX0xX26xX6xX12xX0xX38xXdxX80xX12xX0xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX13xX505xX15xX3xX4xX1cxXaxX3xX1xX3cxX10xX305xX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX4xX6xX15xX2c6xX4xX6xX26xX2xX24cxX24cxX211xX24cxX213xX86xX1xXexX52xXaxX12xXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX13xX505xX15xX3xX4xX1cxX0xX26xX6xX12xX0xX26xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xXdfxX53xXexX3xX4xX90xXbxX3xX80xX81xX3xX4xX1xX460xX18xX24xX3xX45xXdxX3xX18xX24xX1xb4dfxX3xXexX132xXdxX3xX52xX53xXexX3xX1axX1xX15xX3xX4xX505xX15xX3xX4xX1cxX86xX3xX2f2xX24xX21xX22xXdxX3xX4xX1xX460xX18xX24xX3xXexX1xc3fdxX4xX1xX3xX45xXdxX3xX4xX505xX15xX3xX80xX5cxX7axX3xX5xafb2xX4xX3xXexX3cxX22xXdxX3xX7xX1cxX18xX24xX50xX3xX18xX24xX21xX22xXdxX3xX80xX81xX3xX4xX1xX658xX3xXexX1xX67cxX4xX1xX3xX45xedb3xX4xX3xX7xX1cxX4xX1xX86xX0xX26xXbxX12xX0xX26xX38xXdxX80xX12xX0xX26xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX4a0xX52xX3xX52xX15xb2b9xX18xX3xX24xXdxX21xX22xX18xX24xX3xX18xX5cxX7axXaxX3xX1xX3cxX10xX305xX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX10xX52xX2c6xX52xX15xX7axX18xX2c6xX24xXdxX15xX7axX18xX24xX2c6xX18xX6xX7axX26xX2xX24cxX240xX24cxX24cxX24cxX86xX1xXexX52xXaxX12xX0xXdxX52xX24xX3xX7xX3cxX4xX9xXaxX26xX52xX10xX38xXdxX6xX26xX2xX239xX23axX26xX18xX10xX20axX7xX26xX239xX23axX245xX240xX26xX2xX23axX213xX38xX245xX2xX213xX23axX2xX239xX245xXexX24cxX36cxX36cxX245xX5xX239xX2c6xX38xX7axX4xX2c6xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX64xX6xX4xX86xX251xXbxX24xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1xX1cxX4xX3xXexX1xX21xX22xX18xX24xXaxX3xX26xX12xX0xX26xX6xX12xX0xX38xXdxX80xX12xX0xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX4a0xX52xX3xX52xX15xX6e5xX18xX3xX24xXdxX21xX22xX18xX24xX3xX18xX5cxX7axXaxX3xX1xX3cxX10xX305xX9xXaxX26xXexX1xX10xX2c6xX24xXdxX7axXdxX2c6xX18xX24xX1xXdxX10xX18xX24xX26xXexX3cxX15xX16xX10xX18xX2c6xX4xX15xX7axXdxX2c6xX10xX52xX2c6xX52xX15xX7axX18xX2c6xX24xXdxX15xX7axX18xX24xX2c6xX18xX6xX7axX26xX2xX24cxX240xX24cxX24cxX24cxX86xX1xXexX52xXaxX12xXcxX3cxX15xX16xX17xX18xX3xX4xX21xX22xXdxX147xX3xX4a0xX52xX3xX52xX15xX6e5xX18xX3xX24xXdxX21xX22xX18xX24xX3xX18xX5cxX7axX0xX26xX6xX12xX0xX26xX7xXexX3cxX7axX18xX24xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX3cxX7axX18xX24xX3xX4xX1xX15xX16xX94xX18xX3xXexX1xX6xX52xX3xXedxX15xX6xX18xX3xX52xX53xXexX3xX64xX17xX18xX1xX3xX80xXdxX17xX18xX3xXexX505xX52xX3xXexX1xXe5xX18xX50xX3xX80xe87dxX3xX1axX1xX1cxX4xX1xX3xX1xX491xXdxX3xX18xX24xX21xX22xXdxX3xXedxX15xXf4xX18xX3xX5x7f69xX86xX0xX26xXbxX12xX0xX26xX38xXdxX80xX12xX0xX26xX5xXdxX12xX0xX26xX15xX5xX12xX0xX38xXdxX80xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX3cxXaxX12xX0xX26xX38xXdxX80xX12xX0xX26xX38xXdxX80xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX457xX7axX15xX3cxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX7axX3xXcxXcxa804xf170xX35xX0xX26xXbxX12