Lamborghini Aventador chạm mốc 10.000 xe được sản xuất
Sau gần 10 năm được ra mắt, Lamborghini Aventador đã chạm mốc 10.000 xe được xuất xưởng.
96c3x1157exb84cxbd06xd336x141f1xX2xbea6xdb1dx12737x116bbxX3x141c7xXbxd385x108dcxe2dbxX1xX2x1238bxX3xX6xXfxcbf8xX8xX9xX2xX12xX1xX2xX3xX4xX2xX6xXexaf8axX0xX1xc061xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexef1ax149c3xX16xXfxX9xX2xXexX22xfe8dxX3x1416fxe016x13adcxX6xf453xX1xX16x12351xX16xX7xb809xa90fxX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1x12993xX38xX7xX38xdf84xX8xX7xX25x10451xa61fxX56xX56xX56xX7xa489xX2xX7xfd03xe3ccx129f7xX8xX7xXbx13f0fxX3fxX7xX5cxb8ccx1026dxXfxX0x12359xX1xX25xX22xX0xX6dxX1xX2xX3xX4xX2xX6xX22xX0xXbxX2xX8xXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX38xX3xX16xX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2excf10xX2xX3xX4xXexX22xeb8axX3xX69xX7xX3cx11c08xX3fxX7xX25xX56xX7xX3fx13ad3xX38xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX6xX3xX7xX38xc696xXfx9f46xX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX5fx11a10xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5cxX60xeadaxX3fxX3cxX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX1xX2xX12xX3xX6xXfxX16xX8xX9xX2xX12xX39xX3axX4x10049xXexX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXex12563xX3xX4xX12xX16xX3fxX16xX38xX3xX3cxX2xX12x138eexX6xX3xX2exX2exX2xX6xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX7xX16xbaacxX2xX3fxXfxX2xX6xXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexX174xX16xX4xXfxX1xa507xX7x1038dxbdffxX56xX2exX5cxb9c8xX7xX1xX2xX16xX3cxX1xXfxX19fxX7x10772xb3b1xbf40xX2exX5cxX1a6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX25xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX1xXfxXfxX2exX19fxX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56x14532xX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX25x97edxX25xX1a1xX21fxX1b1xXfxX1b2xX56xX1a1xX21fxX228xX9xX56xX57x11efaxX2exX3cx1356bxX6xXdxX1a2xX25xX228xXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX174xX16xX4xXfxX1xXdxXexX1a1xX1a2xX56xXexX7xX1xX2xX16xX3cxX1xXfxXdxXexX1b0xX1b1xX1b2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16x104b3xX118xX1a6xXexX22xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX43xd83exX3xX7xX9xc39exX38xX7xX9x127c5xX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5cxX60xXf5xX3fxX3cxX7xX8xX1xX3axX7xX8xX1xX16x11dc8xX8xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXfxX1xb253xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xXfxX4exX16xX7xX5fxX4exX16xX7xX39xX65xX3fxX7xX4xX3axX3xX3fxX1xX7xXf5xX7xXa1xX3xX3fxXfx14213xX42xX3cxX3xXfxX3xX7xfeedxX3axX9xX3axX3cxX3fxX2xXbxX2xX57xX7xe8d7xaf49xX118xX7xX9xX323xX7xX8xcc94xXfxX7xX38xX52xX8xX7xX5fx10813xX3fxX3cxX7xX3fxX1x11b25xX7xX43xX393xX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX4x11acfxX7xX38x148a0xX69xX7xX5cxX2xX7xX3fxX323xX118xX7xX8xX1xX60xX3xX7xX2exX1xX65xX16xX7xX9xX323xX7xXbxX16x105cexX69xX7xX5cxX2xX7xX39xX38dxX3fxX7xX8xX1xX4exX118xX7xX3fxX1xX6axXfxX7xX8x13473xX3xX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX57xX7x134dbxX3axX3xX3fxX1xX7xXbxX52xX7xX8xX3d5xX3xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX1xX16xd079xX3fxX7x1210bx1449axX38xX7xX401xd28cxX7xX9xc65fxX8xX7xX8xX3d5xX3xX7x13a35xX3xX9xX9xX3xX6xX4xX3axX7xX5fxX33bxX3fxX7xX1x11841xX3fxX7xX1b1xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX3fxX1xX60xX3fxX3cxX7xX5fxXd4xX7xX43xX60xX61xXfxX7xX3cxX6axX2exX7xX5fx13fd2xX16xX7xe869xX69xX6xX8xX16xX2xX9xX3xX3cxX3axX57xX7xX2fxX6xX3axX3fxX3cxX7xX3cxXa6xX3fxX7xX25xX56xX7xX3fxXadxX38xX7xacebxX1a2xX56xX56xX25xX12xX1a2xX56xX25xX56xc8d7xXbbxX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX8xX1xb4c7xX7xX39xX38dxX3fxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX1b1xX57xX56x12a09xX486xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX440xX69xX6xX8xX16xX2xX9xX3xX3cxX3axX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX118xX19fxX7xX39xX9xX3axX8xX401xX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX9xX2xX30dxXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX6xX16xX3cxX1xXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX1a2xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX21fxX228xX21fxX228xX9xX25xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX18bxX1xX16xX33bxX8xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXfxX1xX34axX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX9xX323xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xXa1xd8c1xacbbxX7xe13axX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xX7xX38xX323xX69xX7xX5cxX38dxX38xX7xX410xX6xX16xX3cxX16xX3axX7xX42xX8xX1xX2xXbxX3axXbbxX7xX3fxX385xX16xX7xXfxX1xX6axXfxX7xX38xX323xX69xX7xX5fxaf67xX7xX694xX3axXbxXbxX3axX7xX440xX16xX38xX16xX6xX57xX7xX18bxX1xX16xX33bxX8xX7xXa1xX691xX692xX7xX694xX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xX7xX3fxX323xX118xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xXfxX1xX2xX3axX7xX118xX3c0xX69xX7xX8xXa6xX69xX7xX8xX3d5xX3xX7xX38xX385xXfxX7xX43x120f1xX7xX401xX1xX38dxX8xX1xX7xXfxX4exX16xX7xX2fxX1xX38dxX16xX7xX36xX3xX3fxX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX21fxXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX25xX25xX56xX21fxX9xX1a2xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX691xX692xX7xX694xX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXfxX6xX3xX3fxX3cxX7xX39xX70cxX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xX1xc9e2xXfxX7xX401xX1xa3afxX7xXfxe6daxX7xX3fxX1xX16xX3c0xX3fxX7xX691xX25xX1a2xX7xX228xX57xX1b0xX36xXbbxX7xXbxX65xX3fxX7xXbxX16xX3fxX1xX7xX8xX43dxX3fxX3cxX7xXbxX69xX6axXfxX7xX1b2xX1b0xX486xX7xX38xXd4xX7xX9xX8eaxX8xX7xX43xX323xX7xX38xX43dxX12xX38xX2xX3fxX7xX5cxX3axXb9xX3fxX7xX1b2xX1a2xX56xX7x13d2fxX38xX57xX7xX37dxX16xX7xX401x9c38xX38xX7xX43xX393xX16xX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xX9xX323xX7xX1xX385xX2exX7xXbxX52xX7xX1b2xX7xX8xX6axX2exX7xX43xX323xX7xX1xX3fexX7xX4xX3a7xX3fxX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX1b1xX7xX39xX38dxX3fxX1xX57xX7xXa1xX16xX3c0xX69xX7xX39x9ce0xX7xX8xb3f9xX7xX401xX1xX65xX7xX3fxXadxX3fxX3cxX7xXfxXadxX3fxX3cxX7xXfxX52xX8xX7xX56xX12xX25xX56xX56xX7xX401xX38xX6dxX1xX7xXfxX6xX3axX3fxX3cxX7xX1a2xXbbxX486xX7xX3cxX16xX37exX118xXbbxX7xX43xef09xX3fxX7xXfxX52xX8xX7xXfxX52xX16xX7xX5fxX3xX7xX1xX41exX3fxX7xX21fxX1b0xX56xX7xX401xX38xX6dxX1xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX1b1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX1b0xX1a2xX1b1xX56xX9xX21fxX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX37dxX60xX61xX8xX7xX6xX3xX7xX38xXb9xXfxX7xX43xX323xX3axX7xX3fxXadxX38xX7xX1a2xX56xX25xX25xXbbxX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX36xe514xX7xX1b2xX56xX56xX12xX1b1xX7xXbx10444xX7xX4xX409xX3fxX3cxX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xX1xX8e2xXfxX7xX401xX1xX8e7xX7xXfxX8eaxX7xX3fxX1xX16xX3c0xX3fxX7xX691xX25xX1a2xX7xX228xX57xX1b0xX36xXbbxX7xXbxX65xX3fxX7xXbxX16xX3fxX1xX7xX8xX43dxX3fxX3cxX7xXbxX69xX6axXfxX7xX1b2xX56xX56xX7xX38xXd4xX7xX9xX8eaxX8xX57xX7xXb83xX1xX16xX3c0xX3fxX7xX39xX65xX3fxX7xX38xX69xX16xX7xXfxX6xXa6xX3fxX7xX8xX3d5xX3xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX36xXb83xX7xX1b2xX56xX56xX12xX1b1xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX6xX3xX7xX38xXb9xXfxX7xX43xX323xX3axX7xXfxX1xX38dxX3fxX3cxX7xX25xX25xX6dxX1a2xX56xX25xX1a2xX57xX7xX37dxX16x10905xX38xX7xX5fxe927xX8xX7xX39xX16xX3fexXfxX7xX8xX3d5xX3xX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX3fxX323xX118xX7xX9xX323xX7xX2exX1xXa6xX3fxX7xX38xX69xX16xX7xX3cxa87bxX38xX7xX1a2xX7xX38xX65xX3fxX1xX7xX8xX3xX6xX39xX3axX3fxX7xX8xX974xX7xXfxX1xXc20xX7xXfxX1xX38dxX3axX7xX6xb05axX16xX7xX39xac19xX3fxX3cxX7xXfxX3xX118xX7xX43xX323xX7xX8xX6axXfxX7xX3cxf133xX3fxX7xXfxX6xX3axX3fxX3cxX7xX8xX52xX2exX57xX7xX3e5xX3a4xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX9xX323xX38xX7xX39xXc6bxX3fxX3cxX7xX8xX3xX6xX39xX3axX3fxXbbxX7xX38xf3e7xX16xX7xX38xX65xX3fxX1xX7xX38xX69xX16xX7xX3fxX323xX118xX7xX8xX37exX3fxX7xX3fxXc24xX3fxX3cxX7xX5fxX33bxX3fxX7xX228xX7xX401xX3cxX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX118xX19fxX7xX39xX9xX3axX8xX401xX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX9xX2xX30dxXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX6xX16xX3cxX1xXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX1b0xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX228xX21fxX228xX228xX9xX1b1xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX2fxX6xX60xX393xX8xX7xX401xX1xX16xX7xX6xX3xX7xX38xXb9xXfxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX36xXb83xX7xX1b2xX56xX56xX12xX1b1xX7xX694xX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xXbbxX7xX1xXd4xX3fxX3cxX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7x10259xXfxX3xX9xX118xX7xX5fxXd4xX7xX3cxX16xX393xX16xX7xXfxX1xX16xX3fexX69xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX38xX69xX16xX7xXfxX6xXa6xX3fxX7xX5fxX385xX8xX7xX39xX65xX3fxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX692xX7xXfxX4exX16xX7xXfxX6xX16xXc20xX3fxX7xX9xXd4xX38xX7xX410xX2xX3fxX2xX43xX3xX7xX45dxXfxX1xX38dxX3fxX3cxX7xX21fxX6dxX1a2xX56xX25xX1a2xX467xX57xX7xX18bxX1xX16xX33bxX8xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX5fxX385xX8xX7xX3fxX1xX6axXfxX7xX43xX43dxX7xX3fxX1xX70cxX7xX3fxX323xX118xX7xXbxXf5xX7xX1xb053xX69xX7xXbxX34axX8xX7xX38xX4exX3fxX1xX7xXfxX60xX41exX3fxX3cxX7xX5fxX60xX41exX3fxX3cxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXfxX16xX3c0xX69xX7xX8xX1xX69xcf01xX3fxX7xX43xX393xX16xX7xX43xX9a4xX3fxX7xXfxX52xX8xX7xXfxX52xX16xX7xX5fxX3xX7xX21fxX56xX56xX7xX401xX38xX6dxX1xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX118xX19fxX7xX39xX9xX3axX8xX401xX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX9xX2xX30dxXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX6xX16xX3cxX1xXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX228xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX25xX56xX1b0xX56xX9xX1b0xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX18bxX37exX69xX7xX8xX1xX69xX118xX3fexX3fxX7xX8xX3d5xX3xX7xX4xX971xX3fxX3cxX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX39xX971xX7xX3fxX323xX118xX7xXfxX16xX33bxX2exX7xXfxX409xX8xX7xX43xX393xX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xXbbxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX3cxX16xX393xX16xX7xXfxX1xX16xX3fexX69xX7xX43xX323xX3axX7xX3fxXadxX38xX7xX1a2xX56xX25xX228xX57xX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX7xX9xX323xX7xX2exX1xX16xX3c0xX3fxX7xX39xX65xX3fxX7xX3fxX37exX3fxX3cxX7xX8xX6axX2exX7xX8xX3d5xX3xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX43xX393xX16xX7xXbxX8eaxX7xX39x110bbxX7xXbxX69xX3fxX3cxX7xX8xX38dxX8xX7xX8xX1xX16xX7xXfxX16xX33bxXfxX7xX401xX1xX8e7xX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX1xXc7bxX8xX7xXf5xX7xX3fxX3cxX3axX4exX16xX7xXfxX1xX6axXfxX7xX43xX323xX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXfxX16xX3fxX1xX7xX8xX1xX478xX3fxX1xX57xX7xX37dxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xXfxX6xX3c0xX3fxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX7xX43xX3a7xX3fxX7xX9xX323xX7xX9xX3axX4exX16xX7xX691xX25xX1a2xX7xX228xX57xX1b0xX36xX7xX3fxX1xX60xX3fxX3cxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX3fxX37exX3fxX3cxX7xX8xX6axX2exX7xX5fxXc20xX7xX8xX1xX3axX7xX6xX3xX7xXbxX34axX8xX7xX38xX4exX3fxX1xX7xX1b2xX1b1xX56xX7xX38xXd4xX7xX9xX8eaxX8xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX1b2xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX25xX1b0xX21fxX9xX228xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX9bxX3xX16xX7xX3fxXadxX38xX7xXbxX3xX69xXbbxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX691xX692xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX6xX3xX7xX38xXb9xXfxX7xX43xX393xX16xX7xX3fxX1xX16xa937xX69xX7xX3fxX37exX3fxX3cxX7xX8xX6axX2exX7xX43xX323xX7xX2exX1xX38dxX7xX43xc8abxX7xX401xX406xX7xX9xX409xX8xX7xXfxX4exX16xX7xXfxX6xX60xXc67xX3fxX3cxX7xX5fxX69xX3xX7xX92dxX69xX6xX39xX69xX6xX3cxX6xX16xX3fxX3cxX57xX7xXa1xX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX3fxX323xX118xX7xX1xX3axX323xX3fxX7xXfxX1xX323xX3fxX1xX7xX38xX385xXfxX7xX43xX971xX3fxX3cxX7xXfxX6xX60xXc67xX3fxX3cxX7xX5fxX69xX3xX7xX92dxX69xX6xX39xX69xX6xX3cxX6xX16xX3fxX3cxX7xXfxX6xX3axX3fxX3cxX7xXfxX1xXc67xX16xX7xX3cxX16xX3xX3fxX7xX228xX7xX2exX1xX8e2xXfxX7xX1b1xX1b1xXbbxX486xX1b2xX7xX3cxX16xX37exX118xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX1a1xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX25xX1b0xX56xX56xX9xX1b2xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX691xX692xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX3cxX16xX393xX16xX7xX1xX4exX3fxX7xX43xX393xX16xX7xXbxX52xX7xX9xX60xX61xX3fxX3cxX7xX486xX56xX56xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX57xX7xXb83xX1xX16xX3c0xX3fxX7xX39xX65xX3fxX7xX3cxX16xX393xX16xX7xX1xX4exX3fxX7xX1xX41exX3fxX7xX8xX3d5xX3xX7xXa1xX691xX692xX7xX9xX323xX7xXa1xX691xX692xX7xX228xX21fxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5fxXc20xX7xX401xX406xX7xX3fxX16xX3fexX38xX7xX3fxXadxX38xX7xXfxX1xX323xX3fxX1xX7xX9xX9a4xX2exX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX12xX7xX25xX486xX228xX21fxX57xX7xXa1xX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX3fxX323xX118xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX43xX393xX16xX7xXbxX52xX7xX9xX60xX61xX3fxX3cxX7xX228xX21fxX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX8xX1xX3axX7xX39xX65xX3fxX7xX18bxX3axX69xX2exX2xX7xX43xX323xX7xX228xX21fxX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX694xX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xXfxX3xX39xX9xX2xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXfxX69xX6xX2xXexX7xX3xX9xX16xX3cxX3fxXdxXexX8xX2xX3fxXfxX2xX6xXexX22xX0xXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX16xX8xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexX4xX16xXbxX2exX9xX3xX118xX19fxX7xX39xX9xX3axX8xX401xX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX9xX2xX30dxXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xX7xX38xX3xX6xX3cxX16xX3fxX12xX6xX16xX3cxX1xXfxX19fxX7xX3xX69xXfxX3axX1a6xXexX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX486xXexX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX6dxX16xX57xX39xX3xX3axX1xX3xXfxX16xX3fxX1xX57xX43xX3fxX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX1b2xX6dxX25xX56xX1a1xX4xX1a2xX1a2xX1a2xX25xX486xX21fxX1b2xXfxX1b2xX486xX21fxX1b2xX9xX1a1xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xX39xX16xX3fxX4xX12xX2xX43xX2xX3fxXfxXdxXexXfxX6xX69xX2xXexX7xX4xX3xXfxX3xX12xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX65xX3fxX1xX7xX486xXexX7xX6dxX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xXfxX6xX22xX0xXfxX4xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxX7xX8xX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exX18bxX3xX2exXfxX16xX3axX3fxXexX7xXbxXfxX118xX9xX2xXdxXexXfxX2xX5cxXfxX12xX3xX9xX16xX3cxX3fxX19fxX7xX236xX69xXbxXfxX16xX30dxX118xX1a6xXexX22x13690xX1xX43dxX3fxX3cxX7xX8xX1xX478xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX60xX3xX7xX8xX1xX69xX385xX3fxX3cxX7xXfxX6xX3c0xX3fxX7xXfxX1xX33bxX7xX3cxX16xX393xX16xXbbxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX971xX3fxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX8xX38dxX8xX7xX5fxX4exX16xX7xX3cxX16xX3xX7xX691xX16xX3fexXfxX7x995fxX69xX3xX3fxX7xXfxX37exX38xX57xX7xX19acxX1xX43dxX3fxX3cxX7xX2exX1xX65xX16xX7xX9xX323xX7xX4xX971xX3fxX3cxX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX5fxX43dxX3fxX3cxX7xX3fxX1xX6axXfxX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xXbbxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX9xX4exX16xX7xX9xX323xX7xX4xX971xX3fxX3cxX7xX5cxX2xX7xX8xX974xX7xX3fxX1xX16xX1477xX69xX7xX2exX1xX16xX3c0xX3fxX7xX39xX65xX3fxX7xX3fxX1xX6axXfxX57xX7xX18bxX38dxX8xX7xX2exX1xX16xX3c0xX3fxX7xX39xX65xX3fxX7xX8xX3d5xX3xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xX5fxX60xX3xX7xX43xX1477xX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xX7xX3cxXc49xX38xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX36xXb83xX7xX1b2xX56xX56xX12xX1b1xX7xX45dxX18bxX3axX69xX2exX2xX7xX43xX323xX7xX694xX3axX3xX4xXbxXfxX2xX6xX467xXbbxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xXbbxX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX691xX7xX43xX323xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xXa1xX691xX692xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxXfxX4xX22xX0xX6dxXfxX6xX22xX0xX6dxXfxX39xX3axX4xX118xX22xX0xX6dxXfxX3xX39xX9xX2xX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxXbxX2xX8xXfxX16xX3axX3fxX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX4xX6xX2xX9xX3xXfxX2xX4xXexX22xX0xXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX2fxX16xX3fxX7xX9xX16xX3c0xX3fxX7xX19f8xX69xX3xX3fxX19fxX0xX6dxXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX69xX9xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexXfxX16xXfxX9xX2xX12xXfxX1xX69xX38xX39xX12xX3xX3fxX4xX12xXbxX3xX2exX3axXexX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5cxX2xX7xX5fxX4exX2exX7xX3cxX16xX38dxX7xX25xX1a1xX57xX56xX56xX56xX7x9dd8xXa1xX3e5xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX9xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX12xXbxX3xX3fxX12xX5cxX69xX3xXfxX12xX5cxX2xX12xX4xX3xX2exX12xX3cxX16xX3xX12xX25xX1a1xX12xX56xX56xX56xX12xX69xXbxX4xX6dxX25xX486xX1a1xX21fxX1b0xX21fxX57xX1xXfxX38xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX38xX2xX4xX16xX3xX6dxX25xX1a2xX56xX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX21fxX228xX6dxX25xX1a2xX1a1xX4xX1b1xX25xX1b1xX1a2xX25xX25xX228xXfxX1a1xX1a2xX56xX25xX9xX25xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX6dxX22xX0xX6dxX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5cxX2xX7xX5fxX4exX2exX7xX3cxX16xX38dxX7xX25xX1a1xX57xX56xX56xX56xX7xX1ba8xXa1xX3e5xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX9xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX12xXbxX3xX3fxX12xX5cxX69xX3xXfxX12xX5cxX2xX12xX4xX3xX2exX12xX3cxX16xX3xX12xX25xX1a1xX12xX56xX56xX56xX12xX69xXbxX4xX6dxX25xX486xX1a1xX21fxX1b0xX21fxX57xX1xXfxX38xXexX22xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX5cxX2xX7xX5fxX4exX2exX7xX3cxX16xX38dxX7xX25xX1a1xX57xX56xX56xX56xX7xX1ba8xXa1xX3e5xX0xX6dxX3xX22xX0xX6dxXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX18bxX2xX6xX43xX2xX9xX3axX7xX694xX1b0xX7xX42xX69xXfxX3axX38xX3axX39xX16xX9xX16xX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7x11f4cxX4xX16xXfxX16xX3axX3fxX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxX7xX3cxX16xX393xX16xX7xX1xX4exX3fxX7xX228xX21fxX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX5fxXc20xX7xX401xX406xX7xX3fxX16xX3fexX38xX7xX3fxXadxX38xX7xX6xX3xX7xX5fxXc67xX16xX7xX8xX3d5xX3xX7xXfxX1xX60xX41exX3fxX3cxX7xX1xX16xX3fexX69xX7xX3fxX323xX118xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX37dxX16xXc20xX38xX7xX38xXc24xXfxX7xX228xX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xa05fxXadxX3fxX7xX3fxX1xX16xX3c0xX3fxX7xX9xX16xX3fexX69xX1dd7xX7xX3fxX1xX16xX1477xX69xX7xX3fxX1xX6axXfxX7xXfxX1xX33bxX7xX3cxX16xX393xX16xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX4xX16xX2xX38xX12xX38xX3xXfxX12xX228xX12xXbxX16xX2xX69xX12xX5cxX2xX12xX3xX3fxX12xX3fxX1xX16xX2xX3fxX12xX9xX16xX2xX69xX12xX3fxX1xX16xX2xX69xX12xX3fxX1xX3xXfxX12xXfxX1xX2xX12xX3cxX16xX3axX16xX6dxX25xX486xX25xX56xX56xX1b2xX57xX1xXfxX38xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX38xX2xX4xX16xX3xX6dxX25xX1a2xX56xX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX25xX228xX6dxX25xX1a2xX1a1xX4xX1b1xX1a2xX1a2xX56xX228xX21fxX1b0xXfxX228xX56xX1b2xX1a2xX9xX25xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX6dxX22xX0xX6dxX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX37dxX16xXc20xX38xX7xX38xXc24xXfxX7xX228xX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX1dd7xXadxX3fxX7xX3fxX1xX16xX3c0xX3fxX7xX9xX16xX3fexX69xX1dd7xX7xX3fxX1xX16xX1477xX69xX7xX3fxX1xX6axXfxX7xXfxX1xX33bxX7xX3cxX16xX393xX16xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX4xX16xX2xX38xX12xX38xX3xXfxX12xX228xX12xXbxX16xX2xX69xX12xX5cxX2xX12xX3xX3fxX12xX3fxX1xX16xX2xX3fxX12xX9xX16xX2xX69xX12xX3fxX1xX16xX2xX69xX12xX3fxX1xX3xXfxX12xXfxX1xX2xX12xX3cxX16xX3axX16xX6dxX25xX486xX25xX56xX56xX1b2xX57xX1xXfxX38xXexX22xX37dxX16xXc20xX38xX7xX38xXc24xXfxX7xX228xX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX1dd7xXadxX3fxX7xX3fxX1xX16xX3c0xX3fxX7xX9xX16xX3fexX69xX1dd7xX7xX3fxX1xX16xX1477xX69xX7xX3fxX1xX6axXfxX7xXfxX1xX33bxX7xX3cxX16xX393xX16xX0xX6dxX3xX22xX0xX6dxXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xX92dxX1xXf56xX3fxX3cxX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xXbxX16xX3c0xX69xX7xX5cxX2xX7xX39xX3c0xX3fxX7xX8xX4exX3fxX1xX7xX3cxX16xX38dxX7xX39xX38dxX3fxX7xX5fxXb9xXfxX7xX5fxX6c2xXbbxX7xX5fxX385xX3fxX3cxX7xX8xX41exX7xX8xX8eaxX8xX7xX38xX4exX3fxX1xX7xXfxX1xc51axX7xX8xX971xX3fxX7xX8xX974xX7xX401xX1xX65xX7xX3fxXadxX3fxX3cxX7xX3fxX3cxX52xX3fxX7xX5cxXadxX3fxX3cxX7xX401xX16xX3fxX1xX7xX401xX1xX3d5xX3fxX3cxX7xX401xX1xX16xX33bxX2exX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxX9xX16xX22xX0xX9xX16xX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX1ba8xX6xX69xXbxX7xX1b1xX7xX8xX1xXca3xX7xX5fxXa6xX69xX7xXfxX16xX3c0xX3fxX7xX43xX1477xX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX9xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX12xX69xX6xX69xXbxX12xX1b1xX12xX8xX1xX3axX12xX4xX3xX69xX12xXfxX16xX2xX3fxX12xX43xX2xX12xX43xX16xX2xXfxX12xX3fxX3xX38xX6dxX25xX486xX56xX228xX1a1xX1b0xX57xX1xXfxX38xXexX22xX0xX16xX38xX3cxX7xXbxX6xX8xXdxXexX6dxX38xX2xX4xX16xX3xX6dxX25xX1a2xX56xX6dxX3fxX2xX174xXbxX6dxX1a2xX56xX25xX1b0xX6dxX25xX56xX228xX4xX1b0xX25xX1a2xX1a2xX1b0xX1b0xX1a2xXfxX1b0xX1b2xX1b0xX1b0xX228xX9xX56xX57xX236xX2exX3cxXexX7xX3xX9xXfxXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX42xX43xX2xX3fxXfxX3xX4xX3axX6xX7xX8xX1xX4exX38xX7xX38xX52xX8xX7xX25xX56xX57xX56xX56xX56xX7xX5cxX2xX7xX5fxX60xX61xX8xX7xXbxX65xX3fxX7xX5cxX69xX6axXfxXexX7xX6dxX22xX0xX6dxX3xX22xX0xX4xX16xX43xX22xX0xXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX3xX7xXfxX16xXfxX9xX2xXdxXexX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX1ba8xX6xX69xXbxX7xX1b1xX7xX8xX1xXca3xX7xX5fxXa6xX69xX7xXfxX16xX3c0xX3fxX7xX43xX1477xX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xXexX7xX1xX6xX2xX30dxXdxXexX6dxX5cxX2xX6dxX9xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX12xX69xX6xX69xXbxX12xX1b1xX12xX8xX1xX3axX12xX4xX3xX69xX12xXfxX16xX2xX3fxX12xX43xX2xX12xX43xX16xX2xXfxX12xX3fxX3xX38xX6dxX25xX486xX56xX228xX1a1xX1b0xX57xX1xXfxX38xXexX22xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX1ba8xX6xX69xXbxX7xX1b1xX7xX8xX1xXca3xX7xX5fxXa6xX69xX7xXfxX16xX3c0xX3fxX7xX43xX1477xX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xX0xX6dxX3xX22xX0xX6dxXbxXfxX6xX3axX3fxX3cxX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX1xX2xX3xX4xXexX22xXa1xX3xX69xX7xX1a1xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX36xX3xX38xX39xX3axX6xX3cxX1xX16xX3fxX16xX7xX1ba8xX6xX69xXbxX7xX43xX1477xX7xX691xX16xX3fexXfxX7xX92dxX3xX38xX7xX43xX393xX16xX7xX8xX6axX69xX7xX1xX1feexX3fxX1xX7xX1b0xX7xX8xX1xXca3xX7xX3fxX3cxXc49xX16xXbbxX7xX5fxX37exX118xX7xX9xX323xX7xX8xX1xX16xX33bxX8xX7xX1ba8xX6xX69xXbxX7xX5fxXa6xX69xX7xXfxX16xX3c0xX3fxX7xX8xX974xX7xX8xX6axX69xX7xX1xX1feexX3fxX1xX7xX1b1xX7xX8xX1xXca3xX7xX3fxX3cxXc49xX16xX57xX0xX6dxX2exX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxX9xX16xX22xX0xX6dxX69xX9xX22xX0xX4xX16xX43xX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX8xX9xX6xXexX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX6dxX4xX16xX43xX22xX0xX2exX7xX8xX9xX3xXbxXbxXdxXexX2exXa1xX3axX69xX6xX8xX2xXexX22xX2fxX1xX2xX3axX7xb751xX16xX3fxX3cxX0xX6dxX2exX22