Trường đại học Hà Tĩnh cần có nhiều ý kiến hay và sâu sát với xu hướng phát triển của xã hội
Sáng 7-3, Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) tỉnh đã có buổi làm việc với trường đại học Hà Tĩnh về việc lấy ý kiến dóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 và Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) của tỉnh Thiều Đình Duy chủ trì buổi làm việc.
cf09x12f3dxf61axf6acx151c2xd049x127fex10459x13e6exX7x15c7cx1175dx144cbxf15fx11a66x1462dxX5xf126xXaxf582xXcx139d8x15133x150e8x12762x14239xX3x1304cx158f7xXdxX3xX1x12feaxX4xX3x12218xebc9xX3xXcx13c23xX17xX1xX3xX4x11232xX17xX3xX4x11730xX3xX17xX1xXdxedc2x14912xX3x105eexX3xebfbxXdx13d1dxX17xX3xX1xX6x151f4xX3x1521fxX23xX3xX7x10146xX35xX3xX7x1428dxXexX3xX42xd5e9xXdxX3xe120xX35xX3xX1xX15xX4exX17xX18xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX14xXdx12092xX17xX3xX4x1535cxX6xX3xX51x13e7cxX3xX1xf849xXdxX0x1145dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xe934xXaxX12xf838xX4axX17xX18xX3x14a1bx144e8xf02exe007xX3x10c55xX6xX17xX3xX4xX1x109faxX3xX1axX1bxef1bxX3xXexe59cxX3xX4xX1x14918xX4xX3xX5xf378xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX42xX23xX99xX3x15729xe8f8xX3xXexX1x12733xX99xX3xX7xd0f0xX6xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX2xd70axXd3x14297xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3x14b4fxX35xf278xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xf615xX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxd7f0xX3xXexX95xX17xX1xX3xX1axX6axX3xX4xX2fxX3xfbbaxX35xX9cxXdxX3xX5xX23xd499xX3xX42xXdx153a8xX4xX3xX42xX4exXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX42xX34xX3xX42xXdxX10fxX4xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX82xX2fxX17xX18xX3xX18xX2fxXbxX3xX42xX23xX99xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX17xef90xX10bxX3xX2xXd3xXd3xXd5xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xXe2xX35xXe4xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xXefxX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxXf7xefb9xX3x11b02xX1xX2fxX3xX4xX1xX66xX3xXex1161fxX4xX1xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xXb9xX4xX3xX22xd90exd767xXb8xX3xXexX95xX17xX1xX8dxX3xX193xX1xX2fxX3xXexX14xX15x11a37xX17xX18xX3xX8fxX6xX17xX3xXexX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xXb9xX4xX3xX8fxX6xX17xX3xX4xX1xX95xX3xX1axX1bxX99xX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX42xX23xX99xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX2xXd3xXd3xXd5xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xXe2xX35xXe4xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xXefxX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxXf7xX3xX4xX66xX6xX3xXexX95xX17xX1xX3xXcxX1xXdxX34xX35xX3xX1adx121acxX17xX1xX3xXb8xX35xX40xX3xX4xX1xX66xX3xXexX14xX24cxX3xX104xX35xX9cxXdxX3xX5xX23xX10bxX3xX42xXdxX10fxX4xX191xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX99xX82xX40xXaxX12xX85xX6xX35xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX2fxX3xX39xX3bxX3xX1xX99xX1bxX4xX1xX3xX4xX66xX6xX3xX8fxX6xX17xX3xX4xX1xX95xX3xX1axX1bxX99xX3xXexX95xX17xX1xX3xX8dxX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6axX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xXexX14xXdxX62xX17xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX4exXdxX3xXexXa4xXexX3xX4xXbdxX3xX4xX4axX4xX3xX1axd664xX17xX3xX42xX19cxX8dxX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX1axX99xX23xX17xX3xXexX1xX62xX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xXexX99xX23xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axd5fcxX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xXexX14xXdxX62xX17xX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xXbdxX99xX3xX5xX35xXe4xX17xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX1axX2fxX17xX18xX3xX18xX2fxXbxX3xX42xX23xX99xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX17xX168xX10bxX3xX2xXd3xXd3xXd5xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xXe2xX35xXe4xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xXefxX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxXf7xX191xX3xX22xXdxX10fxX17xX3xXexX1bxXdxX3xX1axX6axX3xX4xX2fxX3xXd5xd6d8xX3xX1axX2daxX17xX3xX42xX19cxX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX4xX66xX6xX3xX4xX4axX17xX3xX104xX6dxX8dxX3xX18xXdxX4axX99xX3xX42xXdx156c2xX17xX8dxX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xX1axX2fxX3xX4xX2fxX3x1372axX3xX1axX2daxX17xX3xX42xX19cxX3xX4xX2fxX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX42xX23xX3xX2xX391xX3xX1axX2daxX17xX3xX1axX305xX17xX18xX3xX37xX3xX42xX4exXdxX3xX104xXbdxX17xX3xX82xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX8dxX3xX4xf5ecxX17xX3xX5xX1bxXdxX3xXd5xX3xX1axX2daxX17xX3xX42xX19cxX3xX5xX23xX3xX1adxX99xX23xX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX3c6xX17xX3xX42xX23xX3xX22xX6dxXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xXdxX3c6xX17xX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX82xX99xX3xX1axX6xX17xX18xX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX1xXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX39xf866xX3xX42xX23xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xXexXe4xXbxX8dxX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexXe4xXbxX3xX17xX3c6xX17xX3xX4xX2fxX3xX1axX3bxX17xX3x1562dx12e93x12b78xX3xX7x10fdcxX3xX1xX1fxX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX42xXdxX3c6xX17xX3xXefxX22xX85xX85x1457cxXf7xX3xX39xX1x14130xX17xX18xX3xX4xX2fxX3xX10bx11a7exXexX3xXexX1bxXdxX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX17xX3c6xX17xX3xX39xX1xX4b8xX17xX18xX3xXexX1xX62xX3xXexXe4xXbxX3xXexX14xX35xX17xX18xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX5xX35xXe4xX17xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX1axX15x11399xX4xX8dxX3xXexX1xX10xX99xX3xX39xX3bxX3xX1xX99xX1bxX4xX1xX3xXexX1xX24cxX3xX104x15cb9xXexX3xX1axX2bxX35xX3xXex1119bxX3xX2xX495xX8bxX8cxX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX10bxX4exXdxX3xXexX9cxX3xX4xX1xXa0xX4xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX5xX35xXe4xX17xX3xX42xX23xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xX22xX85xX85xX4b3xX191xX0xX70xXbxX12xX0xXexX6xX104xX5xX10xX3xd1c8xXdxX82xXexX1xX9xXaxXd5xX496xX496xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX82xX82xXdxX17xX18xX9xXaxX2xXaxX3xX104xX99xX14xX82xX10xX14xX9xXaxX496xXaxX3xX6xX5xXdxX18xX17xX9xXaxX4xX10xX17xXexX10xX14xXaxX12xX0xXexX104xX99xX82xX40xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX82xX12xX0xXdxX10bxX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX70xX70xXdxX191xX104xX6xX99xX1xX6xXexXdxX17xX1xX191xX42xX17xX70xX17xX10xX578xX7xX70xX2xX8cxX496xXd3xX70xX3d6xX495xX82x11105xX2xX495xX496xXd5xX496xX496xXexXd5xX8axXd5xXd3xX495xX5xX496xX191x106b4xXbxX18xXaxX3xX70xX12xX0xX70xXexX82xX12xX0xX70xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX82xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcf9exX6xXbxXexXdxX99xX17xXaxX12xX193xX1xX2fxX3xX4xX1xX66xX3xXexX19cxX4xX1xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xXb9xX4xX3xX22xX1adxX1aexXb8xX3xXexX95xX17xX1xXcxX1xXdxX34xX35xX3xX1adxX24cxX17xX1xX3xXb8xX35xX40xdae7xX3xX0xX10xX10bxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX22xX23xX3xXcxX26xX17xX1xX3xX4xX2bxX17xX3xX4xX2fxX3xX17xX1xXdxX34xX35xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX1xX6xX40xX3xX42xX23xX3xX7xX46xX35xX3xX7xX4axXexX3xX42xX4exXdxX3xX51xX35xX3xX1xX15xX4exX17xX18xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX14xXdxX62xX17xX3xX4xX66xX6xX3xX51xX6axX3xX1xX6dxXdxX0xX70xX10xX10bxX12xX0xX70xXexX82xX12xX0xX70xXexX14xX12xX0xX70xXexX104xX99xX82xX40xX12xX0xX70xXexX6xX104xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX99xX82xX40xXaxX12xX1aexX1xX24cxX17xX3xX4xX1xX35xX17xX18xX3xX4xX4axX4xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX1axX6axX3xX1axX15xX507xX4xX3xXexXe4xXbxX3xXexX1xX62xX3xX4xX4axX17xX3xX104xX6dxX3xX18xXdxX4axX99xX3xX42xXdxX3c6xX17xX3xX42xX23xX3xX4xX4axX4xX3xX17xX1xX23xX3xX39xX1xX99xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX1axX6axX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX42xX23xX99xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX2xXd3xXd3xXd5xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xXe2xX35xXe4xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xXefxX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxXf7xX3xX1axX34xX35xX3xX1axX15xX507xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX3c6xX17xX3xX4xXa0xX35xX3xX7xX46xX35xX3xX42xX23xX3xX1xX3bxXexX3xX7xXa0xX4xX3xX17xX18xX1xXdxX3c6xX10bxX3xXexe2a9xX4xX3xX7xX4axXexX3xX42xX4exXdxX3xXexX24cxX17xX1xX3xX1xX24cxX17xX1xX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexX3bxX3xX42xX23xX3xX51xX35xX3xX1xX15xX4exX17xX18xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX14xXdxX62xX17xX3xX4xX66xX6xX3xX51xX6axX3xX1xX6dxXdxX8dxX3xX4xX4axX4xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX1axX15xX507xX4xX3xXexX14xX24cxX17xX1xX3xX104xX23xX40xX3xX17xX18xX51exX17xX3xX18xX1fxX17xX8dxX3xX14x11aa0xX3xX14xX23xX17xX18xX3xX42xX23xX3xX1axX7b5xX17xX18xX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xXexX46xX10bxX191xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX99xX82xX40xXaxX12xX193xX1xX4axXexX3xX104xXdxX62xX35xX3xXexX1bxXdxX3xX1xX6dxXdxX3xX17xX18xX1xX19cxX3xX193xX626xXcxXcxXcxX3xX22xX1adxX1aexXb8xX3xXexX95xX17xX1xX3xXcxX1xXdxX34xX35xX3xX1adxX24cxX17xX1xX3xXb8xX35xX40xX3xX1axX6axX3xX1axX4axX17xX1xX3xX18xXdxX4axX3xX4xX6xX99xX3xXexX1xX4axXdxX3xX1axX6dxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xX2bxX17xX3xX5xX23xX10bxX3xX42xXdxX10fxX4xX3xX4xX66xX6xX3xXexXe4xXbxX3xXexX1xX62xX3xX4xX4axX4xX3xX1axX2daxX17xX3xX42xX19cxX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xXexX99xX23xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX8dxX3xX1axX305xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX104xX23xX40xX3xXex14567xX3xX17xXdxX34xX10bxX3xX39xX472xX3xX42xX1fxX17xX18xX3xX42xX23xX99xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX3xX104xX1bexXdxX3xX42xX24cxX3xX1axX46xX40xX3xX5xX23xX3xX17xX2daxXdxX3xXexXe4xXbxX3xXexX14xX35xX17xX18xX3xX1axX6dxXdxX3xX17xX18x15091xX3xX4xX4axX17xX3xX104xX6dxX3xX18xXdxX4axX99xX3xX42xXdxX3c6xX17xX3xX42xX23xX3xX4xX4axX4xX3xX17xX1xX23xX3xX39xX1xX99xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX4xX2fxX3xXexX14xX24cxX17xX1xX3xX1axX6dxX8dxX3xXexX46xX10bxX3xX1xX35xX40xX3bxXexX3xX42xX23xX3xX4xX1xX35xX40xX3c6xX17xX3xX10bxX4b8xX17xX3xX7xX46xX35xX3xX42xX24cxX3xXexX1xX3bxX3xX4xX1xX51exX4xX3xX4xX1xX51exX17xX3xX7x11856xX3xX4xX2fxX3xX17xX1xXdxX34xX35xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX1xX6xX40xX3xX42xX23xX3xX7xX46xX35xX3xX7xX4axXexX3xX42xX4exXdxX3xXexX1xXb9xX4xX3xXexX3bxX3xX42xX23xX3xX51xX35xX3xX1xX15xX4exX17xX18xX3xXbxX1xX4axXexX3xXexX14xXdxX62xX17xX3xX4xX66xX6xX3xX51xX6axX3xX1xX6dxXdxX191xX3xXcxX35xX40xX3xX17xX1xXdxX3c6xX17xX8dxX3xf262xX35xX6xX3xX104xXbdxX17xX3xX104xX4axX99xX3xX4xX4axX99xX3xXexX9cxX17xX18xX3xX1xX507xXbxX3xX10bxX23xX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX18xXc1xXdxX3xX5xX3c6xX17xX3xX4xX1xX99xX3xX8fxX6xX17xX3xX4xX1xX95xX3xX1axX1bxX99xX3xXexX1xX24cxX3xXexX1xXa4xX40xX3xX14x10770xX17xX18xX3xX4xX1xX15xX6xX3xX1axX15xX507xX4xX3xX4xX1xX35xX3xX1axX4axX99xX3xX42xX23xX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xXexX1xXb9xX4xX8dxX3xX4xX2fxX3xX17xX1xXdxX34xX35xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xXb9xX4xX3xX7xXb9xX3xX17xX18xX6xX17xX18xX3xXexX2bxX10bxX3xX42xX4exXdxX3xXexX14xX24cxX17xX1xX3xX1axX6dxX3xX4xX1xX35xX40xX3c6xX17xX3xX10bxX4b8xX17xX3xX4xX66xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX1bxXdxX3xX1xX1fxX4xX191xX3xX1aexX1xXa4xXexX3xX5xX23xX3xX4xX2fxX3xX1axX3bxX17xX3xX2xX391xX3xX1axX2daxX17xX3xX42xX19cxX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xXexX99xX23xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX39xX1xX4b8xX17xX18xX3xX4xX2fxX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX10bxX23xX3xX5xX1bxXdxX3xX1xX99xX23xX17xX3xXexX99xX23xX17xX3xX17xX1xXa4xXexX3xXexX14xed27xX3xX42xX4exXdxX3xX104xXbdxX17xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX191xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8fxX99xX82xX40xXaxX12xXcxX14xX99xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xXexX4exXdxX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX4xX2bxX17xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXex134d2xX4xX3xXexXe4xXbxX3xXexX14xX35xX17xX18xX3xX5xXa4xX40xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX4xX66xX6xX3xX22xX85xX85xX4b3xX3xXexX1xX6xX10bxX3xX18xXdxX6xX3xX42xX412xX6xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX42xX23xX99xX3xX104xXbdxX17xX3xX82xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xX7xXc1xX3xX1axX9cxXdxX3xX22xXdxX3bxX17xX3xXbxX1xX4axXbxX3xX17xX168xX10bxX3xX2xXd3xXd3xXd5xX3xX42xX23xX3xXb8xXb9xX3xXexX1xXbdxX99xX3xXe2xX35xXe4xXexX3xX1axXa4xXexX3xX1axX6xXdxX3xXefxX7xXc1xX6xX3xX1axX9cxXdxXf7xd344xX3xX1ax13c5dxX40xX3xX10bxX1bxX17xX1xX3xX4xX4b8xX17xX18xX3xXexX4axX4xX3xXexX35xX40xX3c6xX17xX3xXexX14xX35xX40xX34xX17xX8dxX3xX18xXdxX4axX99xX3xX82xXb4dxX4xX3xX42xX23xX3xX1axX19cxX17xX1xX3xX1xX15xX4exX17xX18xX3xX4xX1xX99xX3xX22xX85xX85xX4b3xX8dxX3xX4xX2bxX17xX3xX9e3xX35xX6xX17xX3xXexX46xX10bxX3xX1axX3bxX17xX3xX17xX1xd071xX17xX18xX3xX42xXa4xX17xX3xX1axX34xX3xX4xX2fxX3xX5xXdxX3c6xX17xX3xX9e3xX35xX6xX17xX3xX1axX3bxX17xX3xX22xX85xX85xX4b3xX3xXexX14xX99xX17xX18xX3xX17xX1xX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1axX6xX17xX18xX3xX4xX2fxX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xXexX14xX4axXdxX3xX4xX1xXdxX34xX35xX3xX1xXdxX10fxX17xX3xX17xX6xX40xX3xX1axX6xX17xX18xX3xX1axX15xX507xX4xX3xXexX35xX40xX3c6xX17xX3xXexX14xX35xX40xX34xX17xX3xXexX14xX3c6xX17xX3xX4xX4axX4xX3xXexX14xX6xX17xX18xX3xX10bxX1bxX17xX18xX3xX39xX1xX4b8xX17xX18xX3xX4xX1xXafdxX17xX1xX3xXexX1xX49axX17xX18xXbccxX3xXexXe4xXbxX3xX1xX507xXbxX3xX17xX1xXc22xX17xX18xX3xX37xX3xX39xXdxX3bxX17xX3xX104xX9cxX3xX7xX35xX17xX18xX3xX4xX66xX6xX3xX4xX4axX17xX3xX104xX6dxX3xX18xXdxX4axX99xX3xX42xXdxX3c6xX17xX8dxX3xX4xX4axX4xX3xX17xX1xX23xX3xX39xX1xX99xX6xX3xX1xX1fxX4xX3xX42xX23xX3xXexX99xX23xX17xX3xXexX1xX62xX3xX22xX85xX85xX4b3xX3xX42xX23xX3xX7xX4exX10bxX3xX1xX99xX23xX17xX3xXexX1xXdxX10fxX17xX3xX104xX4axX99xX3xX4xX4axX99xX3xX18xX2fxXbxX3xX37xX3xX5xX2bxX17xX3xX4xX35xX49axXdxX3xX42xX23xX3xX18xXc1xXdxX3xX5xX3c6xX17xX3xX104xX6xX17xX3xX4xX1xX95xX3xX1axX1bxX99xX3xXexX95xX17xX1xX3xXexX14xX15xX4exX4xX3xX17xX18xX23xX40xX3xX2xX495xX8bxX8cxX191xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1064fxX35xXexX1xX99xX14xXaxX12xX1adxXa0xX4xX3xXcxX1xXdxX10fxX17xX0xX70xXbxX12
Đức Thiện