Bán đấu giá đất Trung Lộc - Can Lộc
Công ty TNHH Bán đấu giá tài sản số 1 Hà Tĩnh bán đấu giá quyền sử dụng đất tại khu quy hoạch Đồng Bạy, thôn Minh Hương Hương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Lô đất số 01 đến lô đất số 06 - diện tích 208 m2/lô. Giá khởi điểm từ: 150.000.000 đồng/lô đến 160.000.000 đồng/lô
280x718x4ffcx8954x3123x7544x248cx9552x80d3xX7x2f9dx5c01x4029x3d23x5351x8271xX5x1687xXax7a2fx2a91x222ax626xX3x86d5x8adfx4404xX3x8e60xXdxX14xX3xX17xX18xXexX3xXcx48e3xX19xX15xX1bxX3x6450x78edxX4xX3x921fxX3x964cxX6xX15xX3xX29xX2axX4xX0xc8bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex2c7fxX5xX10xX9xXaxXexX10x7940xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15x69axX3x6d79xX19xX7xXexXdx33cdxX40x449fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2944xX10xX6x237exXaxX12xX2fx8903xX15xX1bxX3xXexX40xX3xXcx1f9exX63xX63xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXex78daxXdxX3xX7x31daxX15xX3xX7x81fexX3xX2xX3xX63xX83xX3xXcxb9dxX15xX1xX3x52bdxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3x7e4exX19xX40x7992xX15xX3xX7x2ee3xX3xX66x41adxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xXex14c8xXdxX3x2ee8xX1xX19xX3xXa3xX19xX40xX3xX1x6672xXb6xX4xX1xX3x15fbx288bxX15xX1bxX3xX13xXb6xX40x891bxX3xXexX1xX6axX15xX3x1803xXdxX15xX1xX3xX63x75d1x1eeaxX15xX1bxX3xX63xXdcxXddxX15xX1bxXcfxX3xX47x56bdxX3xXcxX24xX19xX15xX1bxX3xX29xX2axX4xXcfxX3xX1xX19xX40x4b0cxX15xX3xX2fxX6xX15xX3xX29xX2axX4xXcfxX3xXex95fxX15xX1xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1x4371xX3xX29xX6axX3xX17xX18xXexX3xX7xX8bxX3xae0xX2xX3xX17x7be6xX15xX3xX5xX6axX3xX17xX18xXexX3xX7xX8bxX3xX11dx5c25xX3xX2dxX3xX66xXdxXf9xX15xX3xXex3b87xX4xX1xX3x6bd9xX11dx7c2dxX3x5810xX13dxX37xX5xX6axX111xX3x1ce3xXdxX14xX3xXb9xX1x9146xXdxX3xX17xXdx25b9xX141xX3xXex2f40xX4fxX3xX2x1d0bxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX3xX17xXc8xX15xX1bxX37xX5xX6axX3xX17xX121xX15xX3xX2xX12fxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX3xX17xXc8xX15xX1bxX37xX5xX6axX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xX0xX6xX3xX1xX24xX10xX56xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX141xX1bxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX111xX97xX6xXc2xX1xX6xXexXdxX15xX1xX111x2f49xX15xX37xX15xX10x15a8xX7xX37xX2xX15bx4c10xX2xX37x2167xX12fxX66xX2xX11dxX13fxX13dxX1caxX11dxX11dxXex3e6dxX2x89bfxX15bxX2xX5xX11dxX111xX51xXbxX1bxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXc2x8bcexX141xX6xX1bxX10xX3xX66xXexX1xX19xX141xX97xX3xX66xX1xXdxX66xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX24xX58xXaxX12xX0xX7xXexX24xXc2xX15xX1bxX12xXcxX1xX6axX15xX1bxX3xX97xX14xXc2xX3xX97xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXa3xX19xX40xXa6xX15xX3xX7xXaaxX3xX66xXadxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX0xX37xX7xXexX24xXc2xX15xX1bxX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xX2fxX6axX15xX1bxX3xXexX40xX3xXcxX72xX63xX63xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX83xXdxX3xX7xX87xX15xX3xX7xX8bxX3xX2xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX3xX97xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXa3xX19xX40xXa6xX15xX3xX7xXaaxX3xX66xXadxX15xX1bxX3xX17xX18xXexX3xXexXb6xXdxX3xXb9xX1xX19xX3xXa3xX19xX40xX3xX1xXc2xXb6xX4xX1xX3xXc7xXc8xX15xX1bxX3xX13xXb6xX40xXcfxX3xXexX1xX6axX15xX3xXd6xXdxX15xX1xX3xX63xXdcxXddxX15xX1bxX3xX63xXdcxXddxX15xX1bxXcfxX3xX47xXe9xX3xXcxX24xX19xX15xX1bxX3xX29xX2axX4xXcfxX3xX1xX19xX40xXf9xX15xX3xX2fxX6xX15xX3xX29xX2axX4xXcfxX3xXexX106xX15xX1xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xXcxX157xX3xX5xX6axX3xX17xX18xXexX3xX7xX8bxX3xX11dxX2xX3xX17xX121xX15xX3xX5xX6axX3xX17xX18xXexX3xX7xX8bxX3xX11dxX12fxX3xX2dxX3xX66xXdxXf9xX15xX3xXexX139xX4xX1xX3xX13dxX11dxX13fxX3xX141xX13dxX37xX5xX6axX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xX148xXdxX14xX3xXb9xX1xX14exXdxX3xX17xXdxX153xX141xX3xXexX157xX4fxX3xX2xX15bxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX3xX17xXc8xX15xX1bxX37xX5xX6axX3xX17xX121xX15xX3xX2xX12fxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX111xX11dxX11dxX11dxX3xX17xXc8xX15xX1bxX37xX5xX6axX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xXcxX1x996bxXdxX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX97xX14xX15xX3xX1xXc8xX3xX7xXddxXcfxX3xX17x24b9xX15xX1bxX3xXb9x9b8axX3xXexX1xX6xX141xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX1bdxX83xX3xX15xX2axXbxX3xXexXdxXa6xX15xX3xX17x4d92xXexX3xXexX24xXdcx5052xX4xX3xXexX157xX3xX15xX1bxX83xX40xX3xXexX1xX6axX15xX1bxX3xX97xX14xXc2xX3xX17xX121xX15xX3xX1xX121xXexX3xX2xX1caxX1xX3xX15xX1bxX83xX40xX3xX2xX2xX37xX2xX2xX37xX13dxX11dxX2xX15bxX3xXexXb6xXdxX3xX2fxX6axX15xX1bxX3xXexX40xX3xXcxX72xX63xX63xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX83xXdxX3xX7xX87xX15xX3xX7xX8bxX3xX2xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX3xX1xXc2xX48bxX4xX3xXexX24xXadxX3xX7xX14exX3x95b0xX13xX72x94bfxX3xX47xXe9xX3xXcxX24xX19xX15xX1bxX3xX29xX2axX4xX111xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xXcx7243xX3xX4xX1x90bcxX4xX3xX97xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xX1bdxX83xXc2xX3xX1xXc8xXdxX3xX13fxX1xX3xX15xX1bxX83xX40xX3xX2xX1d7xX37xX2xX2xX37xX13dxX11dxX2xX15bxX3xXexXb6xXdxX3xXexX24xXadxX3xX7xX14exX3xX500xX13xX72xX503xX3xX47xXe9xX3xXcxX24xX19xX15xX1bxX3xX29xX2axX4xXcfxX3xX1xX19xX40xXf9xX15xX3xX2fxX6xX15xX3xX29xX2axX4xXcfxX3xXexX106xX15xX1xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX111xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12x3764xX139xX15xX1xX3xX141xX452xXdxX3xX4xX14xX4xX3xXexX545xX3xX4xX1xX549xX4xXcfxX3xX4xX14xX3xX15xX1x4a52xX15xX3xX4x7973xX3xX15xX1xX19xX3xX4xcb5xX19xX3xX17xX121xX15xX3xXexX1xX6xX141xX3xX1bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX111xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xXd6xddexXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX121xXexX3xX47xXdxX15xX3xX5xXdx1749xX15xX3xX1xXf9xX4fxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xX2dxX3xX500xX13xX72xX503xX3xX47xXe9xX3xXcxX24xX19xX15xX1bxX3xX29xX2axX4xXcfxX3xX1xX19xX40xXf9xX15xX3xX2fxX6xX15xX3xX29xX2axX4xXcfxX3xXexX106xX15xX1xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xX2dxX3xX2fxX6axX15xX1bxX3xXexX40xX3xXcxX72xX63xX63xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxXdxX14xX3xXexX83xXdxX3xX7xX87xX15xX3xX7xX8bxX3xX2xX3xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12x6f38xX8bxX3xX13dxX1caxX13fxX3xX17xXdcxX452xX15xX1bxX3xX72xX1bxX19xX40x7eb4xX15xX3xX503xX19xX3xX2dxX3xXbxX1xXdcxX452xX15xX1bxX3xX72xX1bxX19xX40xX76exX15xX3xX503xX19xX3xX2dxX3xXcx3d9bx2766xX63xX83xX3xXcxX93xX15xX1xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX40xX5xX10xX9xXaxXexX10xX47xXexX2dxX6xX5xXdxX1bxX15xX4fxX3xX51xX19xX7xXexXdxX56xX40xX58xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xXc2xX66xX40xXaxX12xXc7xXcxX4fxX3xX11dxX1d7xX1d5xX12fxX3xX13dxX15bxX1caxX2xX1c7xX1caxX3xX1xXc2xX48bxX4xX3xX11dxX1d5xX2xX13dxX3xX13fxX1d5xX1d5xX11dxX13dxX1c7xX58xX3xX1c2xX10xX97xX7xXdxXexX10xX4fxX3xX66xX6xX19xX1bxXdxX6xX1xX6xXexXdxX15xX1xX111xX1bdxX15xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx88b9xX19xXexX1xXc2xX24xXaxX12xX148xXdxX14xX141xX3xX17xX8bxX4xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80exX19xXexX1xXc2xX24xXaxX12xXcxX24xX605xX15xX3x26c0xXdxX121xXexX3xX72xX1bxX650xX4xX0xX37xXbxX12
Trần Viết Ngọc