Hyundai SantaFe 2019 bất ngờ xuất hiện tại Hà Nội
Mẫu Hyundai SantaFe 2019 thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài, dự kiến ra mắt vào tháng 11 tại Việt Nam.
e8f7xf51fx14810x16177x1749ax14873x18052x17399xfcacxX7x17853x12e1cx1336dx127f4x15b2bx17335xX5x14defxXax12ea3xf92bx1756fx17a8fx15799x140e5xX6xXdxX3x1761dxX6xX16xXexX6x13232xX10xX3x11492x11befxX2x12a46xX3x14bc7xf67axXexX3xX16xf8d3x1764cxX3x151a6xX15xX29xXexX3xX1xXdxf53fxX16xX3xXex15ab3xXdxX3xX13x1258dxX3x13101x10dc2xXdxX0x11bd4xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdx1406exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax17be1xX6xXdxX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX17xXaxX12x165bex130d4xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexX1xX6xX14xX3xf25cx109baxXdxX3xX1xX4fxX3fxX16xX3xXexX4fxX3fxX16xX3xXexec80xX3xXexf773xX4fxX16xX2dxX3xXa0xX6xX3xX16xX2dxX4fxX3fxXdx1465dxX3xX17x12a60xX3x11903xXdx14e21xX16xX3xXa0xX6xX3xX59x13f42xXexX3x155c4xX3fxX4fxX3xXexX1x1049dxX16xX2dxX3xX2xX2xX3xXexX3bxXdxX3x12bd7xXdxX37xXexX3xX41xX6xX59x1636exX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16x161b6xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fx12cdexXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15527xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXax12deexXdxX17xXexX1xXf0xX3x1621cxX2x141a0xXbxX30xXfaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexXf0xX3x11edaxX2xX24xXbxX30xXfaxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2x12529xf147xX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX17bxf86exX23xX151xXexX186xX144xX186xX2xX5xX26x146a4xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xX7xX6xX16xXexX6x17d39xX10xX190x1670cxXdxX16xX2dxXd7x16194xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX8ex1524cx17434xX4xX3xX8exX24axX6xX3xXbex15c5fxX3xXex14f86xX6xX3xX16xX1xX3fxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX1xX3fxX16xX1xX3xX117x1282exX16xX2dxX3xfc46xX13xX3fxX3xX41xX42xXdx108caxX3xX8ex16529xX3xXexXa0xX24axX16xX2dxX3xX28xX3fxX14xXadxX3xX17x13e4exX3xX4xX1xX24axX6xX3xXa0xX6xX3xX59xXbbxXexX3xX4xX1x1381cxX16xX1xX3xXexX1x119cdxX4xX3xXexX3bxXdxX3xXexX1x174d1xX3xXexXa0xX24axX2exX16xX2dxX3xXexX3bxXdxX3xXcfxXdxX37xXexX3xX41xX6xX59xXd7xX3x16d3cx11805xX14xX3xX5xX3fxX3xX4xX1xXdxXb4xX4xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX8ex1656exX15xX3xXexXdx17ae0xX16xX3xXbexX3fxX3xX17xX15xX14xX3xX16xX1xX29xXexX3xXbexX253xX3xX16xX24ax124b0xX4xX3xX1x15484xXdxX3xXexX1xXc4xX16xX2dxX3xX17bxXadxX3xX16xX1x16c8bxXbxX3xXb2xX1x14849xX15xX3xXexX9dxX3xX13xX3fxX16xX3x1461bxX15x16647xX4xX3xX8exX27axX3xXbxX1x14c34xX4xX3xXbexX31dxX3xX59xX31dxX4xX3xX8exX298xX4xX1xX3xX16xX2dxX1xXdxX2dexX16xX3xX4xX29exX15xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1x12c52xX16xX1xX3xf5ffxX16xX1xX3xX23xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX17axX142xX23xX151xX5xX2xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3x10921xX15xX6xX16xX3xX7xXc4xXexX3xX4x16dedxX6xX3xXbxX1x14950xX16xX2dxX3xXbexXdxX2dexX16xXadxX3xX16xX1xX2bfxX16xX3xXbexXdxX2dexX16xX3xX28xXc4xX16xX3xX1xX3fxX16xX2dxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX8exf6ffxX3xX8exX24axX6xX3xXb2xX1xXc4xX4xX1xX3xX1xX3fxX16xX2dxX3xX8exXb4xX16xX3xX30xX10xX59xX3xX30xX10xX3xXbexX3fxX3xX16xX1xX304xX16xX3xX8ex100d9xXexX3xX4x157daxX4xXd7xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX7xeec6xX3xX8exX24axX24bxX4xX3xX5xXbbxXbxX3xXa0xXc4xXbxX3xXexXa0xX4fxX16xX2dxX3xX16xX24axX2f2xX4xX3xXbexX3fxX3xX16xX1xXdxX253xX15xX3xXb2xX1xX3dbxX3xX16x16900xX16xX2dxX3xX28xXc4xX16xX3xXa0xX6xX3xXbexX3fxX4fxX3xXexX1xXc4xX16xX2dxX3xX2xX2xX3xX4xX15xX315xXdxX3xX16xX53dxX59xX3xX16xX6xX14xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX17bxXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX26xX186xX2xX144xX5xX23xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX13xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxXadxX3xX16xX1xXdxX253xX15xX3xX8exX3bxXdxX3xX5x10eabxX3xX4xX1xX4fxX3xX28xXdxXb4xXexX3xX16xX1xX3fxX3xX59xXc4xX14xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX1xX3fxX16xX1xX3xX117xX26cxX16xX2dxX3xX8exX4daxX3xX16xX2dxX9dxX16xX2dxX3xX7xX3dbxX16xX3xX30xX15xX29xXexX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xXexX1xXb4xX3xX1xX37xX3xX4x13fd6xX3xXexX9dxX3xXexX1xXc4xX16xX2dxX3xX142xX3xX8exX27axX3xX16xX1xX24axX2exX16xX2dxX3xX4xX1x107a1xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xXdxX2dexX16xX3xX28xX3dbxX16xX3xX23xX24xX2xX26xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX151xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX186xX24xX144xX144xX5xX17bxXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexX1xX6xX14xX3xX8exX8fxXdxX3xXexX4fxX3fxX16xX3xX28xX42xX3xX17xXdxX37xX16xX3xX59xX3bxX4fxXd7xX3xee2cxX24axX2f2xXdxX3xXexX3dbxX16xX3xX16xX1xXdxX37xXexX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xXb2xXb4xX3xX5xX3bxXdxX3xXexX1xX10xX4fxX3xXbxX1xX4fxX16xX2dxX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX59xX2f2xXdxXd7xX3xX117xX31dxX59xX3xX8ex14ddbxX16xX3xX8efx12f4bx151e4xX3xX8exX2a7xX16xX1xX3xXbexX2a7xX3xX28xX6xX16xX3xX16xX2dxX3fxX14xX3xX8exX4ffxXexX3xX4xX6xX4fxX3xXexXa0xX4fxX16xX2dxX3xXb2xX1xXdxX3xX8exX925xX16xX3xXbxX1xX6xX3xX8exX24axX24bxX4xX3xX8exX4ffxXexX3xXexX1xX29xXbxX3xX30xX15xX315xX16xX2dxX3xX2dxXdxX315xX16xX2dxX3xXbexX2f2xXdxX3xXaxX16xX2dxX24axX2exXdxX3xX6xX16xX1xX3xX10xX59xXaxX3x10f0axX4fxX16xX6xXd7xX3xX2bexX925xX16xX3xX1xX304xX15xX3xXbxX1xX298xX6xX3xX7xX6xX15xX3xX1xXdxX27axX16xX3xXexX1xX2a7xX3xX17xX3bxX16xX2dxX3xX17bxX92axXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX144xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX142xX151xX2xX142xX5xX151xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX1bxX6xX16xXexX6xX3xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX7x17e01xX3xX1x12450xX15xX3xXb2xX298xX4xX1xX3xXexX1xX24axX2f2xX4xX3xX92axX3fxXdxX3xX30xX3x14705xX42xX16xX2dxX3xX30xX3xX117xX6xX4fxX3xX5xX2d9xX16xX3xX5xX24axX24bxXexX3xX5xX3fxX3xX151xXd7xX186xX186xX24xX3xX30xX3xX2xXd7xX17axX26xX24xX3xX30xX3xX2xXd7xX142xX17axX24xX3xX59xX59xXadxX3xX59xX6xX16xX2dxX3xX8exXb4xX16xX3xX17xXdxX37xX16xX3xX59xX3bxX4fxX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX1x13144xX16xX3xXb24xX3xXexX1xXb4xX3xX1xX37xX3xXexX1xX29exX3xX151xXd7xX3xXcxXa0xX31dxX4xX3xX4xXb88xX3xX7xXb24xX3xXb24xX3xX59xX29exX4xX3xX23xXd7xX186xX142xX144xX3xX59xX59xXd7xX3xX117xX1xXdxXb4xX4xX3xX30xX10xX3xXexX3bxXdxX3xXcfxXdxX37xXexX3xX41xX6xX59xX3xX7x12db9xX3xX17xX31dxX16xX2dxX3xX5xX315xXbxX3xX13xX6xX16xXb2xX4fxX4fxXb2xX3xXb2xXb4xXexX3xX1xX24bxXbxX3xXbexX2f2xXdxX3xX28xX42xX3xX59xX2bfxX59xX3xX2xX26xX3xXdxX16xX4xX1xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX142xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX186xX151xX26xX23xX5xX144xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX8exX2d9xX15xX3xXexXdxX2dexX16xX3xXbexX253xX3xXcfxXdxX37xXexX3xX41xX6xX59xX3xX5xX3fxX3xX28xX3dbxX16xX3xX23xXd7xX24xX92axXadxX3xX7xXbcdxX3xX17xX31dxX16xX2dxX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xX3xX17xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX23xXd7xX24xX3xX10xX190xXcfx1700dxXcxXadxX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX26cxX16xX2dxX3xX7xX15xX29xXexX3xX2xX17axX17bxX3xX59xX4daxX3xX5xXb0xX4xX3xXbexX3fxX3xX59xX26cxX190xX59xX10xX16xX3xX30xX4fxXbbxX16xX3xX151xX24xX23xX3xX41xX59xXd7xX3xX13xX42xXbxX3xX7xX315xX3xXexXb0xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX17axX3xX4xX29xXbxXd7xX3xXcxX3bxXdxX3xXexX1xX2a7xX3xXexXa0xX24axX2exX16xX2dxX3xX13xX3fxX16xX3xX313xX15xX315xX4xXadxX3xX59xX71xX15xX3xX30xX10xX3xX16xX3fxX14xX3xX4xX256xX16xX3xX4xX4b4xX3xXexX288xX14xX3xX4xX1xX503xX16xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xX3xX30xX53dxX16xX2dxX3xX23xXd7xX24xX8efxX3xXbexX3fxX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xX3xX17xX2d9xX15xX3xX23xXd7xX23xX8efxXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX186xXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX142xX26xX142xX5xX142xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xXcfxX3d7xX3xX8exX2bfxX14xX3xX4xX1x1285dxX3xX5xX3fxX3xX59xX71xX15xX3xX30xX10xX3xX59xX6xX16xX2dxX3xXbexX253xX3xX59xX2f2xXdxX3xX59xX31dxX4xX3xX8exX298xX4xX1xX3xXexX1xXbcdxX3xX16xX2dxX1xXdxX37xX59xXadxX3xX16xX2dexX16xX3xX4xXc4xX4xX3xXexXa0xX6xX16xX2dxX3xX28xX2a7xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xXadxX3xXexX298xX16xX1xX3xX16xX53dxX16xX2dxX3xX1xX6xX14xX3xX1xX37xX3xX17xX71xX16xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xX31dxX3xXexX1xX27axX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1xX2a7xX3xXexXa0xX24axX2exX16xX2dxX3xXcfxXdxX37xXexX3xX41xX6xX59xX3xXbxX1xX3dbxXdxX3xX4xX1xX2exX3xX8exXb4xX16xX3xX16xX2dxX3fxX14xX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xXexX1xX29exX4xX3xX4xX26cxX16xX2dxX3xX28xX315xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xXexX6xX28xX5xX10xX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxX59xX6xXa0xX2dxXdxX16xXf0xX3xX23xXbxX30xX3xX6xX15xXexX4fxXfaxXaxX12xX0xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX10xX16xXexX10xXa0xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX3dbxX16xX1xX3xX17axXaxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXf0xX45xX45xXdxXd7xX28xX6xX4fxX1xX6xXexXdxX16xX1xXd7xXbexX16xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX26xX45xX2xX24xX17axX17xX23xX23xX23xX151xX2xX23xX2xXexX186xX2xX186xX2xX5xX186xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xXexXa0xX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX117xX6xXbxXexXdxX4fxX16xXaxX3xX7xXexX14xX5xX10xX9xXaxXexX10xX30xXexX190xX6xX5xXdxX2dxX16xXf0xX3xX1a6xX15xX7xXexXdxX19exX14xXfaxXaxX12xX984xX1xX26cxX16xX2dxX3xX2dxXdxX6xX16xX3xX16xX42xXdxX3xXexX1xX29xXexX3xX4xX4afxX6xX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xXexX1xX6xX14xX3xX8exX8fxXdxX3xXa0xX29xXexX3xX16xX1xXdxX253xX15xX3xXb24xX3xXexX1xXb4xX3xX1xX37xX3xX16xX3fxX14xXd7xX3xXcxX4fxX3fxX16xX3xX28xX42xX3xX28xX3dbxX16xX2dxX3xXexXc4xXbxX3xX5xX26cxX3xX59xX6xX16xX2dxX3xXbxX1xX4fxX16xX2dxX3xX4xXc4xX4xX1xX3xX59xX2f2xXdxXd7xX3xX70xX3fxX16xX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX4xX3dbxX59xX3xX29exX16xX2dxX3xXb2xX298xX4xX1xX3xXexX1xX24axX2f2xX4xX3xX5xX2f2xX16xX3xX1xX3d7xX16xX1xX3xX17xX3bxX16xX2dxX3xX8exX29exX16xX2dxXd7xX3x10512xX3xX16xX24axX2f2xX4xX3xX16xX2dxX4fxX3fxXdxXadxX3xX30xX10xX3xX4xX4b4xX3xX144xX3xX1xX4fxX4ffxX4xX3xX186xX3xX4xX1xX741xX3xX16xX2dxX2f6xXdxX3xXexX288xX14xX3xXexX1xX10xX4fxX3xX5xXb0xX6xX3xX4xX1xX503xX16xX3xX4xX4afxX6xX3xXb2xX1xXc4xX4xX1xX3xX1xX3fxX16xX2dxXd7xX3xXdb9xXdxXc4xX3xX28xXc4xX16xX3xX4xX4afxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xX3xX17xX2d9xX15xX3xX23xXd7xX24xX8efxX3xX4xX4b4xX3xX2dxXdxXc4xX3xX28xXc4xX16xX3xXexX9dxX3xX23xX17axXadxX151xX23xX3xXexXa0xXdxX37xX15xX3xX13bxX4fxX16xXadxX3xXexX24axXb88xX16xX2dxX3xX8exX24axXb88xX16xX2dxX3xXb2xX1xX4fxX3dbxX16xX2dxX3xX23xX144xXd7xX151xX17bxX24xX3x1514cxX1bxX92axXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX17xX12xX0xX45xXexXa0xX12xX0xX45xXexX28xX4fxX17xX14xX12xX0xX45xXexX6xX28xX5xX10xX12xX0xX17xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXa0xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX15xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX190xXexX1xX15xX59xX28xX190xX6xX16xX17xX190xX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX4fxX16xX6xXexX6xX3xX1bxXbxX4fxXa0xXexX3xX23xX24xX2xX26xX3xXb2xX1xX26cxX16xX2dxX3xX4xX256xX16xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xX7xX4fxX16xX6xXexX6xX190xX7xXbxX4fxXa0xXexX190xX23xX24xX2xX26xX190xXb2xX1xX4fxX16xX2dxX190xX4xX4fxX16xX190xX4xX1xX6xXexX190xXexX1xX10xX190xXexX1xX6xX4fxX45xX2xX142xX24xX24xX142xX26xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX45xX59xX10xX17xXdxX6xX45xX2xX23xX24xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX17bxX151xX45xX2xX24xX17axX17xX142xX23xX17bxX24xX17axX17bxX186xXexX26xX17axX17axX5xX2xX24xX190xX23xX24xX2xX26xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX7xX4fxX16xX6xXexX6xX6xX15xXexXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX17xXdxXbexX12xX0xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX4fxX16xX6xXexX6xX3xX1bxXbxX4fxXa0xXexX3xX23xX24xX2xX26xX3xXb2xX1xX26cxX16xX2dxX3xX4xX256xX16xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xX7xX4fxX16xX6xXexX6xX190xX7xXbxX4fxXa0xXexX190xX23xX24xX2xX26xX190xXb2xX1xX4fxX16xX2dxX190xX4xX4fxX16xX190xX4xX1xX6xXexX190xXexX1xX10xX190xXexX1xX6xX4fxX45xX2xX142xX24xX24xX142xX26xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX4fxX16xX6xXexX6xX3xX1bxXbxX4fxXa0xXexX3xX23xX24xX2xX26xX3xXb2xX1xX26cxX16xX2dxX3xX4xX256xX16xX3xX4xX1xX29xXexX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX70xX71xX15xX3xX1bxX4fxX16xX6xXexX6xX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX59xX2f2xXdxX3xX16xX1xX29xXexX3xX4xX4afxX6xX3xX1xX4daxX16xX2dxX3xX30xX10xX3xX13xX3fxX16xX3xX313xX15xX315xX4xX3xXb2xX1xX26cxX16xX2dxX3xX4xX256xX16xX3xX8exX24axX24bxX4xX3xXexXa0xX6xX16xX2dxX3xX28xX2a7xX3xX8exX42xX16xX2dxX3xX4xXb88xX3xXexX1xX27axX3xXexX1xX6xX4fxX3xX59xX3bxX16xX1xX3xX59xX515xX3xX16xX1xX24axX3xXexXa0xX24axX2f2xX4xX3xX8exX2bfxX14xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX17xXdxXbexX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX23xX24xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xXexX1xX29exX4xX3xXa0xX6xX3xX59xXbbxXexXadxX3xX4xX3bxX16xX1xX3xXexXa0xX6xX16xX1xX3xX20xX4fxXa0xX17xX3xX929xX4xX4fxX1bxXbxX4fxXa0xXexXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xXdxX23xX24xX190xX23xX24xX2xX26xX190xX4xX1xXdxX16xX1xX190xXexX1xX15xX4xX190xXa0xX6xX190xX59xX6xXexX190xX4xX6xX16xX1xX190xXexXa0xX6xX16xX1xX190xX19exX4fxXa0xX17xX190xX10xX4xX4fxX7xXbxX4fxXa0xXexX45xX2xX144xX186xX2xX17axX151xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX45xX59xX10xX17xXdxX6xX45xX2xX23xX24xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX23xX142xX45xX2xX24xX17axX17xX151xX23xX23xX144xX151xX17bxX23xXexX151xX144xX26xX17bxX5xX2xX24xX190xX23xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX17xXdxXbexX12xX0xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX23xX24xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xXexX1xX29exX4xX3xXa0xX6xX3xX59xXbbxXexXadxX3xX4xX3bxX16xX1xX3xXexXa0xX6xX16xX1xX3xX20xX4fxXa0xX17xX3xX929xX4xX4fxX1bxXbxX4fxXa0xXexXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xXdxX23xX24xX190xX23xX24xX2xX26xX190xX4xX1xXdxX16xX1xX190xXexX1xX15xX4xX190xXa0xX6xX190xX59xX6xXexX190xX4xX6xX16xX1xX190xXexXa0xX6xX16xX1xX190xX19exX4fxXa0xX17xX190xX10xX4xX4fxX7xXbxX4fxXa0xXexX45xX2xX144xX186xX2xX17axX151xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXdxX23xX24xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xXexX1xX29exX4xX3xXa0xX6xX3xX59xXbbxXexXadxX3xX4xX3bxX16xX1xX3xXexXa0xX6xX16xX1xX3xX20xX4fxXa0xX17xX3xX929xX4xX4fxX1bxXbxX4fxXa0xXexX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexX31dxX4xX3xXexX1xX27axX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX1xX6xX59xX3xXbexX503xX16xX2dxX3xXexXa0xX4fxX16xX2dxX3xXbxX1xX2bfxX16xX3xXb2xX1x1123dxX4xX3xX4xXa0xX4fxX7xX7xX4fxXbexX10xXa0xX3xX4x17021xX3xX16xX1x130daxX3xXb2xX1xXdxX3xX4xX1xX4fxX3xXa0xX6xX3xX59xXbbxXexX3xXdxX23xX24xX3xX23xX24xX2xX26xXd7xX3x14ef8xX10xX3xX4xX4b4xX3xX2dxXdxXc4xX3xX28xXc4xX16xX3xXexX9dxX3xX2xX186xXd7xX24xX23xX17bxX3xX1329xX1bxX92axX3xX8exXb4xX16xX3xX2xX17axXd7xX151xX2xX24xX3xX1329xX1bxX92axX3xX4xX288xX16xX2dxX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xX7xXc4xX4xX1xX3xX28xX3dbxX4fxX3xX1xX3fxX16xX1xX3xX144xX3xX16xX53dxX59xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX17xXdxXbexX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX4fxX16xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexXa0xX3d7xX16xX1xX3xX5xX3fxX16xX2dxXadxX3xX8exX315xXdxX3xX8exX2d9xX15xX3xX70xX6xX1a1xX17xX6xX3xX117xX1869xX190xX144xXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xXexX15xX4xX7xX4fxX16xX190xX23xX24xX2xX26xX190xXexXa0xXdxX16xX1xX190xX5xX6xX16xX2dxX190xX17xX4fxXdxX190xX17xX6xX15xX190xX59xX6xX1a1xX17xX6xX190xX4xX30xX190xX144xX45xX2xX144xX2xX186xX142xX186xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX0xXdxX59xX2dxX3xX7xXa0xX4xX9xXaxX45xX59xX10xX17xXdxX6xX45xX2xX23xX24xX45xX16xX10xX13bxX7xX45xX2xX17axX2xX151xX45xX186xX186xX17xX2xX24xX144xX17bxX24xX17bxX151xXexX17bxX144xX23xX24xX5xX24xXd7xX1a6xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX1bxX6xX16xXexX6xX20xX10xX3xX23xX24xX2xX26xX3xX28xX29xXexX3xX16xX2dxX2exX3xX30xX15xX29xXexX3xX1xXdxX37xX16xX3xXexX3bxXdxX3xX13xX3fxX3xX41xX42xXdxXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX17xXdxXbexX12xX0xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX4fxX16xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexXa0xX3d7xX16xX1xX3xX5xX3fxX16xX2dxXadxX3xX8exX315xXdxX3xX8exX2d9xX15xX3xX70xX6xX1a1xX17xX6xX3xX117xX1869xX190xX144xXaxX3xX1xXa0xX10xX19exX9xXaxX45xX30xX10xX45xX1xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX190xXexX15xX4xX7xX4fxX16xX190xX23xX24xX2xX26xX190xXexXa0xXdxX16xX1xX190xX5xX6xX16xX2dxX190xX17xX4fxXdxX190xX17xX6xX15xX190xX59xX6xX1a1xX17xX6xX190xX4xX30xX190xX144xX45xX2xX144xX2xX186xX142xX186xXd7xX1xXexX59xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xXcxX15xX4xX7xX4fxX16xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXexXa0xX3d7xX16xX1xX3xX5xX3fxX16xX2dxXadxX3xX8exX315xXdxX3xX8exX2d9xX15xX3xX70xX6xX1a1xX17xX6xX3xX117xX1869xX190xX144xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXa0xX4fxX16xX2dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX3bxXdxX3xXexXa0xXdxX27axX16xX3xX5xX4daxX59xX3xX41xX10xX13bxX3x17f0axX4fxXa0xXb2xX3x14342xX15xXexX4fxX3xX1bxX1xX4fxX13bxX3xX23xX24xX2xX17axXadxX3xXbxX1xXdxX2dexX16xX3xX28xX3dbxX16xX3xX16xX2bfxX16xX2dxX3xX4xX29xXbxX3xX2dxXdxXb27xX6xX3xXbexX256xX16xX2dxX3xX8exX2exXdxX3xX4xX4afxX6xX3xX4xX1xXdxXb4xX4xX3xXcxX15xX4xX7xX4fxX16xX3xX23xX24xX2xX26xX3xXbexX9dxX6xX3xX8exX24axX24bxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX6xXdxX3xX4xX1xX298xX16xX1xX3xXexX1xX29exX4xX3xX2dxXdxX2f2xXdxX3xXexX1xXdxX37xX15xX3xXbexX2f2xXdxX3xX16xX1xXdxX253xX15xX3xX4xX3dbxXdxX3xXexXdxXb4xX16xXd7xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX17xXdxXbexX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX15xX5xX12xX0xX17xXdxXbexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXa0xXaxX12xX0xX45xX17xXdxXbexX12xX0xX45xX17xXdxXbexX12xX0xX45xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX16xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xX6xXdxX16xXaxX12xX0xX45xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX16xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX4fxX15xXa0xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX1a1xXdxX16xX2dxX0xX45xXbxX12