Tuyển dụng 102 giáo viên tại các trường học ở Cẩm Xuyên
UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo tuyển dụng 102 giáo viên năm 2020: Mầm non 45 chỉ tiêu; giáo viên Tiểu học 47 chỉ tiêu; giáo viên THCS 10 chỉ tiêu.
e266x119a9xf8eax10e64x116b9x13ffcx1549ex13396xf2d8xX7x168e1x15e1fx17784x10ad5x10ca9x12edbxX5xfd8bxXax146b8xXcx108cfxf78fx1008ax11c42xX3x1643ax130aaxX17x16dfaxX3xX2x1630ax177edxX3xX1cxXdx155eax12b69xX3xfc15xXdx15b50xX17xX3xXex16b75xXdxX3xX4xX24xX4xX3xXex134d1x13586x10473xX17xX1cxX3xX1x14426xX4xX3x1795dxX3x14fdex1681ex16e1cxX3xf73bxX14xX15xX29xX17xX0x1172dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14523xX10xX6xX19xXaxX12xe546x17273xfdeex10ab4xX3xX1xX14xX15x16547xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xX3xXexX1x129dexX17xX1cxX3x14974xX24xX25xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2xX1fxX20xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX17x15d85xX43xX3xX20xX1fxX20xX1fx13e68xX3x16c14x1195dxX43xX3xX17xX25xX17xX3x17fd9x16292xX3xX4xX1x16d7bxX3xXexXdxX29xX14x137a4xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX3cxX4xX3xXaax1160axX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xXb5xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxX5axX41x138e1xX3xX2xX1fxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14x11a9bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x17fddxXex10742xX6xX5xXdxX1cxX17xXa0xX3xX4xX10xX17xXexX10xX35xXb5xXaxX12xX0xX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xXcxX1xX77xX17xX1cxX3xX7bxX24xX25xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX0xX4bxX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX60xX61xX62xX63xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xX3xXexX1xX77xX17xX1cxX3xX7bxX24xX25xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXa2xXa3xX43xX3xX17xX25xX17x16e37xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxXdxX16xX14xX3xX1xX3cxX4xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxX5axX41xXe4xX3xX17xX99xX43xX3xX20xX1fxX20xX1fxX3xX17xX1xX36xX3xX7xX6xX14xXa0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX2xXf1xX3xXe4x18845xX3xX5xX36x165aexX17xX1cxX3xX27x18098xX3xXexX35x18789xX3xX27xXdxX68xX4xX3xX5x11b06xX43xX3xX4xXa3xX17xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXa0xX0xX4bxX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX3x136abx14075xX43xX3xX2xX1fxX20xX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xXa0xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX6x15059xX3xX41xX1x1486cxX4xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX43xXa3xX43xX3xX17xX25xX17xXa0xX3xXaaxXabxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX7bxX247xX3xX41xX1xX24bxX4xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3cxX4xXa0xX3xXaaxXcbxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX3x15b54xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3xX27xX99xX17xX3xX1x121d7xX6xXa0xX3x17e5exXcbxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3xXexX1xX16xX3xX19xX1axX4xXa0xX3x18405xX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3xXexXdxX17xX3xX1xX3cxX4xXa0xX3xX20xX247xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX4xX247xX3xX41xX1xX24bxX4xX3xX19xX6xX17xX1xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxX5axX41xXe4xXa0xX3xX2xX1fxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX3xX2b4xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3x11329xX99xX17xXa0xX3xXabxX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3xf387xX1f8xX4xX1xX3xX7x16fadxXa0xX3xX2xX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3x10153xX1f8xX6xX3xX5x14cb0xXa0xX3xX20xX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX198xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX19xX2dxX15xX3xXcxX25xX24xX17xXa0xX3xX20xX3xX4xX1xXafxX3xXexXdxX29xX14xX247xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX20xXf1xX3xXcxX1xX37xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX198xX3x17471xX1f8xX6xX3xX4xX1xXafxX3xX27xX204xX3xX403xX1f8xX6xX3xX403xXdxX16xX43xX3xXexXdx17ce7xXbxX3xX17xX1x14032xX17xX3xXbxX1xXdxX419xX14xX3xX403xX99xX17xX1cxX3x109ccxX3a9xX3xX19x11598xX3xXexX14xX15xX16xX17xXa0xX0xX4bxX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX112xX3xXcxX1xX37xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xXexX1xX14xX3xX1xX221xX3xX7x11015xX3xXex1059cxX3xX17xX1cxX204xX15xX3xXcbxX4bxX2xX1fxX4bxX20xX1fxX20xX1fxX3xX403xX419xX17xX3xX17xX1cxX204xX15xX3xXabxX4bxX2xX2xX4bxX20xX1fxX20xX1fxX3xX2b4xXexX1xX37xXdxX3xX1cxXdxX6xX17xX3xXexX35xX25xX17xX1cxX3xX1cxXdxX37xX3xX1xX204xX17xX1xX3xX4xX1xX1fcxX17xX1xX247xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX112xX3xX3a4xX1f8xX6xX3xX403xXdxX16xX43xXa0xX3xXexX2dxXdxX3xXbxX1x1667exX17xX1cxX3xX1xX3cxXbxX3xX1cxX24xX4xX3xX20xX3xX112xX3xX4xX46axX3x13d7fxX14xX6xX17xX3xX60xX61xX62xX63xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xXf1xX3xXe4xX1efxX3xX17xX1xX204xX3xX2xXcbxXabxX198xX3xX403xX36xX37xX17xX1cxX3xX5axX204xX3xX5axX14xX15xX3xXexX41exXbxX198xX3xXexX1xX1f8xX3xXexX35x11149xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xX198xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xX198xX3xXexXafxX17xX1xX3xX5axX204xX3xXcxfbe0xX17xX1xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX0xX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX2ccxXf1xX3xXcxXdxX29xX14xX3xX4xX1xX14xX42xX17xX198xX3xX403xXdxe6fdxX14xX3xX42cxXdxX68xX17xX3xX403xX99xX17xX1cxX3xX42cxX3a9xX3xX19xX430xX3xXexX14xX15xX16xX17xX198xX3xX1x11e63xX17xX1xX3xXexX1xX24bxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXa0xX0xX4bxX7xXexX35xX25xX17xX1cxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX112xX3xX220xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xX43xXa3xX43xX3xX17xX25xX17xXa0xX3xX41xX6xX25xX3xX403x179f0xX17xX1cxX3xX7xX36xX3xXbxX1xX2dxX43xX3xXexX35xX3fxX3xX5xX29xX17xX198xX3xX4xX1xX14xX15xX29xX17xX3xX17xX1cxX204xX17xX1xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX19xX1axX4xX3xX43xXa3xX43xX3xX17xX25xX17xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX112xX3xX220xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXexXdxX16xX14xX3xX1xX3cxX4xXa0xX3xX3a4xX2dxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX35xX3fxX3xX5xX29xX17xX198xX3xX4xX1xX14xX15xX29xX17xX3xX17xX1cxX204xX17xX1xX3xXbxX1x186c7xX3xX1xX1f3xXbxX3xX27xX1f8xX3xXexX35xX1fcxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX112xX3xX220xXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXcxX5axX41xXe4xXa0xX3xX3a4xX2dxXdxX3xX1xX3cxX4xX3xXexX35xX3fxX3xX5xX29xX17xX198xX3xX4xX1xX14xX15xX29xX17xX3xX17xX1cxX204xX17xX1xX3xXbxX1xX66axX3xX1xX1f3xXbxX3xX27xX1f8xX3xXexX35xX1fcxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xXcxXdxX29xX14xX3xX4xX1xX14xX42xX17xX198xX3xX403xXdxX585xX14xX3xX42cxXdxX68xX17xX3xX403xX99xX17xX1cxX3xX42cxX3a9xX3xX19xX430xX3xXexX14xX15xX16xX17xX198xX3xX1xX5a0xX17xX1xX3xXexX1xX24bxX4xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX198xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX419xXexX3xX4xX1xX14xX15xX29xX17xX3xX17xX1cxX204xX17xX1xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX403xX36xX1f3xX4xX3xX17xXdxX29xX43xX3xX15xX419xXexX3xXexX2dxXdxX3xX60xX61xX62xX63xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX198xX3xX60xX61xX62xX63xX3xX4xX24xX4xX3xX110xeccdxX198xX3xXexX1xX1f8xX3xXexX35xX52bxX17xX3xX27xX204xX3xX4x11e6exX17xX1cxX3xXexX1xX77xX17xX1cxX3xXexXdxX17xX3xX403xXdxX68xX17xX3xXexX387xX3xX1xX14xX15xX68xX17xX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xX3xX2b4xX1xXexXexXbxXa0xX4bxX4bxX4xX6xX43xX110xX14xX15xX10xX17xXf1xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf1xX1cxX25xX27xXf1xX27xX17xX247xXf1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX25xX19xX15xXaxX12xX0xXdxX43xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX19xXexX1xX14xX43xX7bxX3xX19xX1xXdxX19xX10xX3xXdxX41xX10xX17xXexX10xX35xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax1769exXdxX19xXexX1xXa0xX3xXaaxX2f0xX1fxXbxX110xXb5xX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexXa0xX3xX2ccxX2xXabxXbxX110xXb5xXaxX3xX7xX35xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf1xX7bxX6xX25xX1xX6xXexXdxX17xX1xXf1xX27xX17xX4bxX17xX10xX811xX7xX4bxX20xX1fxXaaxX1fxX4bxXcbx11bdcxX19xXaaxX1fxX2f0xXaaxX850xXabxX1fxXexXaaxX2f0xX2f0xX2f0xX5xX2xX112xX43xX6xX43xX17xX25xX17xXf1x13c0axXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1cxX3xX2xX1fxX20xX3xX1cxXdxX24xX25xX3xX27xXdxX29xX17xX3xXexX2dxXdxX3xX4xX24xX4xX3xXexX35xX36xX37xX17xX1cxX3xX1xX3cxX4xX3xX3fxX3xX41xX42xX43xX3xX45xX14xX15xX29xX17xXaxX3xX811xXdxX19xXexX1xX9xXaxXaaxX2f0xX1fxXaxX3xX1xX10xXdxX1cxX1xXexX9xXaxX2ccxX2xXabxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12