Mỹ thừa nhận gửi nhầm vi khuẩn bệnh than đi nhiều nơi
Ngày 4/6, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận đã gửi nhầm mẫu vi khuẩn bệnh than sống tới hàng loạt phòng thí nghiệm trên khắp cả nước cũng như tới Úc, Canada và Hàn Quốc.
86eaxe718x88a7xf07ax11be3xd4a9x126acx11815x115dbxX7xd6cax1269ex13634x14034x12143xcfcexX5xd936xXaxed43x1343dx135fdxX3xXexX1x1452bxX6xX3xa097xX1x12591xX1bxX3x9d4fx1334dxXdxX3xX1bxX1xbd5cx1036cxX3xc9b4xXdxX3x11da8xX1xb76axb69fxX1bxX3xec87xad56xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xb1ebxXdxX3xX1bxX1xXdxc8d7xX2exX3xX1bxe3c1xXdxX0xbd83xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx138a1xX10xX6x13c34xXaxX12x13873xX20x13ebcxf3a4xX3x13809xX49x12745x114dcxX3x11651x12d7axX3xa670xX2exd67bxX4xX3xXbxX1x13918xX1bxX20xX3xX13xX14xX3xXexX1xX18xX6xX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX3cxba4axX3xX20xX21xXdxX3xX1bxX1xX26xX27xX3xX27xa4c4xX2exX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX7xX6dxX1bxX20xX3xXexa3d4xXdxX3xX1xX60xX1bxX20xX3xX5xe4eaxbec4xXexX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xbfa7xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xXexc8bfx14781xX1bxX3xX2cxX1x8a1exXbxX3xX4xd819xX3xX1bx13377xXacxX4xX3xX4xb871xX1bxX20xX3xX1bxX1xXd8xX3xXexXacxXdxX3xb368xX4xX66xX3xf9a3xX6xX1bxX6xX5bxX6xX3xX29xX60xX3xX58xX60xX1bxX3xX6bxX2exX6dxX4xc86exX0xX49xXbxX12xX0xXexX6xX32xX5xX10xX3xX6xX5xXdxX20xX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xXcbxXaxX3xe9c1xXdxX5bxXexX1xX9xXaxfe24x138daxX122xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5bxX5bxXdxX1bxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX32xXb5xXcbxX5bxX10xXcbxX9xXaxX122xXaxX12xX0xXexX32xXb5xX5bxX61xX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX5bxX12xX0xX6xX3xX1xXcbxX10x122a4xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX27xX20xX3xX7xXcbxX4xX9xXaxX49xX49xXdxXffxX32xX6xXb5xX1xX6xXexXdxX1bxX1xXffxX29xX1bxX49xX1bxX10xX11axX7xX49xX2xb76exX121xX121xX49xX2xX122xX18cxX5bxX63xX2x12589xX196xX2xX122xX122xXex11277xX122xX2xX122xX196xX5xX122xXffx10254xXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb5xaa3cxX27xX6xX20xX10xXaxX3xX49xX12xX0xX49xX6xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXcbxX12xX0xXexXcbxX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedxX6xXbxXexXdxXb5xX1bxXaxX12xX68xX60xXb5xX3xXexX21xX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX1bxX1xdcf1xX1bxX3x146b9xX2exX6xX3xX2cxXc1xX1bxX1xX3xX1xXdx109a5xX1bxX3xX29xXdxX3xb04fxX3xda9fxX1bxX1x1469dxX3x12741xX10xX2exXexX10xXcbxX7xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexXcbxX12xX0xX49xXexX32xXb5xX5bxX61xX12xX0xX49xXexX6xX32xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10x1368dxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61x1086fxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3x9596x11bc4x1408axX66xX3xacccxX26xX2exX3xX5ex932fxX27xX3xdf52x10256xX4xX3xXexX1x9595xX1bxX20xX3xX32x11cddxXb5xX3xX203xX2ex13a8axX1bxX3xX3cxX69xXdxX3xX3cxX84xX3xX20xX21xXdxX3xX1bxX1xX26xX27xX3xX4xX28bxX4xX3xX27xX90xX2exX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xXexXacxXdxX3xX18cxX2xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xXexXb6xXdxX3xX2x14b7fxX3xX32xX6xX1bxX20xX3xX29xX60xX3xXexX1xb5fcxX3xX3cxX286xX3x8c59xX6xX7xX1xXdxX1bxX20xXexXb5xX1bxX3x1152fxXedxXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xX5exX20xXb5xX60xXdxX3xXcbxX6xX66xX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX1bxX20xX2exX61xX3xX1xXdxX20exX27xX3xX1bxX60xX61xX3xX4xXddxX1bxX20xX3xX3cxXd8xf625xX4xX3xX3cxXd8xX6xX3xX3cx882fxX1bxX3xXe9xX4xX66xX3xXedxX6xX1bxX6xX5bxX6xX3xX29xX60xX3xX27xX69xXexX3xX4xX27dxX1bxX3xX4x10181xX3xX4xX2e7xX6xX3xX13xX14xX3xa296xX3xX58xX60xX1bxX3xX6bxX2exX6dxX4xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xXcxX1xX376xX3xXexXcbxXd8xX37fxX1bxX20xX3xX6bxX2exX6dxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xX21bxXb5xX32xX10xXcbxXexX3xX2ecxXb5xXcbxX2cxX3xX4xX1xXb5xX3xXcbx971dxX1bxX20xX3xX1bxX1xXdxX42xX2exX3xX2cxX1xXd5xX3xX1bxX27dxX1bxX20xX3xX7xX6dxX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3x9f2cxX5bxXc1xX1bxX1xX3xX4xX1xfc0exX2exd9d0xX3xX7xf727xX3xX4xX72xX1bxX3xXexX27dxX1bxX20xX3xX4xX6xXb5xX3xX5bxXb5xX3xX4xX2exX69xX4xX3xX3cxXdxX42xX2exX3xXexXcbxX6xX3xX29xX90xX1bxX3xX3cxX6xX1bxX20xX3xX5bxXdx8e00xX1bxX3xXcbxX6xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xa368xXacxX4xX3xXexXc1xX1bxX1xX3xX37fxX3xX1bxXd8xXacxX4xX3xX13xX14xX3xX4xX281xX3xX2cxX1xXb5xXd5xX1bxX20xX3xX196xX122xX122xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xX4xX1xXc1xX1bxX1xX3xXbxX1xX2e7xX3xX29xX60xX3xXexXd8xX3xX1bxX1xX290xX1bxX3xX4xX281xX3xX2cxX1xXd5xX3xX1bxX27dxX1bxX20xX3xX24cxX21xX3xX5x1090bxX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xXedxX2exX69xX4xX3xX1x9960xXbxX3xX32xX28bxXb5xX3xX27xXacxXdxX3xX3cxX290xX61xX3xX37fxX3xX278xX26xX2exX3xX5exX27dxX27xX3xX280xX281xX4xX3xX5xX60xX3xX5xX26xX1bxX3xX3cxX26xX2exX3xXexXdxXccxX1bxX3xX68xX69xX3xX6bxX2exX6dxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xX13xX14xX3xX4xX286xX1bxX20xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX4xX2exX1bxX20xX3xX4xX412xXbxX3xXexX1xX286xX1bxX20xX3xXexXdxX1bxX3xX29xX42xX3xX29x14961xX3xX32xXccxX3xX32xX6dxXdxX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX66xX3xX32xf8a0xX3xX5xX1dxXexX3xXexX2fxX61xX3xX27xX69xXexX3xXexX2exX26xX1bxX3xXexXcbxXd8xXacxX4xX3xX3cxX290xX61xX3xX2cxX1xXdxX3xX27xX69xXexX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xXexX1xXd8xX46xX1bxX20xX3xX27xXb6xXdxX3xX37fxX3xX32xX6xX1bxX20xX3xX13xX6xXcbxX61xX5xX6xX1bxX5bxX3xX1bxX1xX1dxX1bxX3xX27xX69xXexX3xX27xX90xX2exX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX7xX6dxX1bxX20xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xXcxX1xX376xX3xXexXcbxXd8xX37fxX1bxX20xX3xX2ecxXb5xXcbxX2cxX5bxX3xX4xX1xXb5xX3xX32xXdxX35cxXexX3xXc1xXexX3xX1bxX1xX412xXexX3xX32xX6dxX1bxX3xX2cxXdxX33xX1bxX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX27xX60xX3xX68xX69xX3xX6bxX2exX6dxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexXd8xX37fxX1bxX20xX3xX5xX60xX3xX40axX4xX1xX35cxXexX414xX3xX1xXb5x9a21xX4xX3xX32xX59bxX3xX29xX286xX3xX1xXdxX33xX2exX3xX1xX281xX6xX3xX1bxX1xXd8xX1bxX20xX3xX1xX281xX6xX3xXcbxX6xX3xX5xXb6xXdxX3xX4xX72xX1bxX3xX7xX6dxX1bxX20xXffxX3xXcxX412xXexX3xX4xXd5xX3xX3cxX42xX2exX3xXexX1dxXbxX3xXexXcbxX2exX1bxX20xX3xX37fxX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xX203xX2exX290xX1bxX3xX3cxX69xXdxX3xX2f7xX2exX20xX11axX6xX61xX3xX275xXcbxXb5xX29xXdxX1bxX20xX3xX280xXcbxXb5xX2exX1bxX5bxX3xXexXb6xXdxX3xX32xX6xX1bxX20xX3xd9c6xXexX6xX1xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xXcxX18xX3xX3cxX281xX66xX3xX4xX28bxX4xX3xX27xX90xX2exX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX7xX6dxX1bxX20xX3xX3cxXd8xX354xX4xX3xX3cxXd8xX6xX3xXexXacxXdxX3xX4xX28bxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xXexX1xXc1xX3xX1bxX20xX1xXdxX33xX27xX3xX2cxX1xXd1xXbxX3xX4xXd5xX3xX1bxXd8xXacxX4xX3xX13xX14xX3xX29xX60xX3xX1bxXd8xXacxX4xX3xX1bxX20xXb5xX60xXdxX66xX3xX32xX6xXb5xX3xX20x109cexX27xX3xX27xX69xXexX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xX1bxX20xX6xX61xX3xX4xXb6xX1bxX1xX3xX278xX26xX2exX3xX5exX27dxX27xX3xX280xX281xX4xX3xX3cxX20exX3xXbxX1xX28bxXexX3xXexXcbxXdxX20exX1bxX3xXbxX1xXd8xX46xX1bxX20xX3xXbxX1xX28bxXbxX3xX4xX1xX6dxX1bxX20xX3xX29xXddxX3xX2cxX1xXc1xX3xX1xX281xX6xX3xX1xX51exX4xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12x125fexX1bxX20xX3xX2ecxXb5xXcbxX2cxX3xXexXcbxX412xX1bxX3xX6xX1bxX3xXcbxX3e3xX1bxX20xX3xX3cxX290xX61xX3xX2cxX1xX286xX1bxX20xX3xXbxX1xXd5xXdxX3xX5xX60xX3xX1xX60xX1bxX1xX3xX29xXdxX3xXbxX1xX28bxX3xX1xXb5xXb6xXdxX3xX4xX6dxX3xX4d1xX3xX29xX60xX3xX4xX28bxX4xX3xX27xX90xX2exX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX4xX281xX3xXex10a77xX3xX5xX33xX3xXexX1dxXbxX3xXexXcbxX2exX1bxX20xX3xX32xX60xXb5xX3xXexX21xX3xX29xXdxX3xX2cxX1xX2exX2fxX1bxX3xXexX1xX412xXbxX66xX3xX1bxXccxX1bxX3xX2cxX1xX286xX1bxX20xX3xX20xX290xX61xX3xX32xX33xX1bxX1xX3xX4xX1xXb5xX3xX1bxX20xXd8xfce8xXdxX3xX2cxX1x1384cxX10xX3xX27xXb6xX1bxX1xXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX61xX5xX10xX9xXaxXexX10xX24cxXexX214xX6xX5xXdxX20xX1bxX219xX3xX1a4xX2exX7xXexXdxX166xX61xX25dxXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xXb5xX5bxX61xXaxX12xX2f7xf576xX3xX29xX1dxX61xX66xX3xX68xX69xX3xX6bxX2exX6dxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xX13xX14xX3xX4xX1xXb5xX3xX32xXdxX35cxXexX3xXc1xXexX3xX1bxX1xX412xXexX3xX196xX2xX3xX1bxX20xXd8xX8d4xXdxX3x13266xX32xX6xXb5xX3xX20xX7b1xX27xX3xX121xX196xX3xX1bxX1xX290xX1bxX3xX29xXdxXccxX1bxX3xX68xX69xX3xX6bxX2exX6dxX4xX3xXbxX1xX72xX1bxX20xa98axX3xX29xX60xX3xXexX28bxX27xX3xXexX1xXd8xX8d4xX1bxX20xX3xX5bxX290xX1bxX3xX3cxX84xX3xX3cxXd8xX354xX4xX3xXexXdxXccxX27xX3xX29xX27dxX4xX24cxXdxX1bxX3xX3cxX20exX3xXbxX1xX72xX1bxX20xX3xX4xX1xX6dxX1bxX20xX3xX1bxX20xX2exX61xX3xX4xX46xX3xX1bxX1xXdxX442xX27xX3xX32xX33xX1bxX1xX3xXexX1xX6xX1bxXffxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf274xXb5xX2exXcbxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXb5xX3xXcxX2exad47xXdxX3xXexXcbxfd59xX0xX49xXbxX12
congthanh