Một doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí sửa chữa 2 trường học ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Thông qua Hội Chữ thập đỏ TP Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Frasers Property Development Services (Việt Nam) đã hỗ trợ tổng kinh phí 220 triệu đồng sửa chữa 2 trường học tại Hà Tĩnh.
8c2cxbc77xf9ccxaf74xb6eaxd07fxe1a5xae52xaee9xX7xb651xa9d1xad6fxdcadxeb92xea0dxX5xf4d8xXaxe52bx8fb4x9fa5xXexX3x10e00x11229xX6x1059fxX1xX3xX1ax9437xX1xXdxeed2xXbxX3xX1xfe04xX3xXex121aax9580xX3xdc83xXdxX1axX1xX3xXbxX1xa273xX3xX7xc099xX6xX3xX4xX1xcb6dxX6xX3x9119xX3xXexX28x12180xbfa5xX1axX1exX3xX1xf6a2xX4xX3x91aaxX3xd22ax11095xX3xXcxd134xX1axX1xX0x910axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX10xX6xX17xXaxX12xXcxX1xa1fdxX1axX1exX3x8e6bxaabexX6xX3xX4cxX14xXdxX3xe061xX1xX3axX3xXexX1xc720xXbxX3xfb5fx10f9bxX3xXcx124cdxX3xX4cxca00xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1x1163fxX3xX77xX6bxX1axX1exX3xXexeedcxX3xXcxeac7xX4cxX4cxX3xadccxX28xX6xX7xX10xX28xX7xX3xX84xX28xX18xXbxX10xX28xXexX99xX3xec3axX10xdafexX10xX5xX18xXbx102faxX10xX1axXexX3xf94dxX10xX28xXb3xXdxX4xX10xX7xX3xd7cex9d93xXdxX21xXexX3xX9cxX6xXb8x95f2xX3xX80xb0b5xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xXexe790xX1axX1exX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX3dxX3dx9fedxX3xXexX28xXdxX21xX70xX3xX80xX87xX1axX1exX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xXex1145cxXdxX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xdcc5xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx117dexX18xX17xX99xXaxX12xX9cxX1xf47cxXb8xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xb640xce08xX3xd3c9xX1axX1xX3xX1xX41xX4axX1axX1exX3xX14fxX4axXdxX3xXb8xX41xX6xX3xX5x949fxX3xXexX1x126e3xX1axX1exX3xX2xXebxX54xX3dxXebxX3dxXebxX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX91xX3xX7xX6xX70xX3xX2bxX1xXdxX3xX2bxX1xX152xX18xX3xX7xX169xXexX91xX3xX80x9a7fxX1axX3xXb3xX150xX3xXexX4dxXdxX3xXexX28xX29xX3xXb3xX4dxX3xX4cxX14xXdxX3xX77xX1xX3axX3xXexX1xX7dxXbxX3xX80xX81xX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3xX80xXd2xX3xX6fxX70xX99xff7axXexX3xX80xX150xX1axX1xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xX13xea56xXb8xX3xX1axX18xX1axX3xc37dxa9e5xX4xX3x9d4dxX50xX1axX1xX91xX3x11c92xXd2xX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX3xXc6xXc7xX165xX3xaa1dxX70xX6xX1axX1exXcfxX3xXb3xX4dxX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xXcxXdx8d91xX70xX3xX1xX47xX4xX3xXbdxX193xX1axX3x11673xXdxX6xX1axX1exX91xX3xX1f1xXd2xX3xXbdxX193xX1axX3xX21fxXdxX6xX1axX1exX3xXc6xX4cxX41xX193xX1axX1exX3xXbdxX193xX1axXcfxX119xX3xX4cxX18xX10fxXexX3xX80xX14xX1axX1exX3xX80xX41xX29xX4xX3xX2bxX1c9xXexX3xX1axbf0fxXdxX3xXexX1xX6bxX1axX1exX3xX6fxX70xX6xX3xX4cxX14xXdxX3xX77xX1xX3axX3xXexX1xX7dxXbxX3xX80xX81xX3xXexf0edxX1axX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX119xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX18xX17xX99xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xXexX1xX70xXb8xX14fxX3xXdxX77xX10xX1axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxf5b5xXdxX17xXexX1x11738xX3xdfc4xX2xd03dxXbxX1f1xd1bcxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2bbxX3x119f1xX2xXebxXbxX1f1xX2c2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX119xX14fxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xXb3xX1axX54xX1axX10xX2b6xX7xX54xX3dxX2xX3dx8c56xX54xX2xX3dxX2f2xX17xX3dxX2xXebxX2bfxXebxX3dxX2ccxXexX2bdxX2f2xXebxd254xd05dxX5xXebxX119xddf9xXbxX1exafa6xX28xX9xX303xX2ccxXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xXaxX3xX2b6xXdxX17xXexX1xX9xXaxX2bdxX2xX2bfxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX2ccxX2xXebxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xXbdxX169xX1axX1exX3xX3dxXebxX54xX304xX91xX3xX4cxX14xXdxX3xX77xX1xX3axX3xXexX1xX7dxXbxX3xX80xX81xX3xXexX272xX1axX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xXbxX1xX254xXdxX3xX1xX29xXbxX3xXb3x11932xXdxX3xX1f1xXd2xX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX3xXc6xXc7xX165xX3xX201xX70xX6xX1axX1exXcfxX3xX2bxX1xX4axXdxX3xX4xX6bxX1axX1exX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX1axX1xX4dxX3xdd7bxX1axX3xX14fxX169xX1axX3xXexX28x113a7xX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xX13xX1e0xXb8xX3xX1axX18xX1axX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX119xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX18xX17xX99xXaxX12xXcxX28xX18xX1axX1exX3xX80xed96xX91xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX1axdb28xX1axX1exX3xX4xd98cxXbxX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX1axX1xX4dxX3xX3f0xX1axX3xX14fxX169xX1axX3xXexX28xX3f9xX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xX13xX1e0xXb8xX3xX1axX18xX1axX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX3xX5xX4dxX3xX2xf4bfxXebxX3xXexX28xXdxX21xX70xX3xX80xX87xX1axX1exX2c2xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xXcxXdxX214xX70xX3xX1xX47xX4xX3xXbdxX193xX1axX3xX21fxXdxX6xX1axX1exX3xX5xX4dxX3xX2f2xXebxX3xXexX28xXdxX21xX70xX3xX80xX87xX1axX1exX3xX80xX214xX3xX1f1xX43axX99xX3xX17xa002xX1axX1exX3xX1xX4dxX1axX1exX3xX28xX4dxX18xX119xX3xX77xX169xX4xX3xX4xX6bxX1axX1exX3xXexX28xd45bxX1axX1xX3xX17xX4c8xX3xX2bxXdxX1c9xX1axX3xX1xX18xX4dxX1axX3xXexX1xX4dxX1axX1xX3xXexX28xX18xX1axX1exX3xXexX1xX169xX1axX1exX3xX2f2xX54xX3dxXebxX3dxX2xX119xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX18xX17xX99xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX77xX10xX1axXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX2b6xXdxX17xXexX1xX2bbxX3xX2bdxX2xX2bfxXbxX1f1xX2c2xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX2bbxX3xX2ccxX2xXebxXbxX1f1xX2c2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xX54xXdxX119xX14fxX6xX18xX1xX6xXexXdxX1axX1xX119xXb3xX1axX54xX1axX10xX2b6xX7xX54xX3dxX2xX3dxX2f2xX54xX2xX3dxX2f2xX17xX3dxX2xXebxX2bfxXebxX2bfxX3dxXexX2bfxX3dxXebxX303xX2f2xX5xXebxX119xX308xXbxX1exX30bxX28xX9xX304xX476xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xXaxX3xX2b6xXdxX17xXexX1xX9xXaxX2bdxX2xX2bfxXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX2ccxX2xXebxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xX6xXbxXexXdxX18xX1axXaxX12xX9cxX1xX4dxX3xX3f0xX1axX3xX14fxX169xX1axX3xXexX28xX3f9xX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xX13xX1e0xXb8xX3xX1axX18xX1axX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX3xX80xXd2xX3xX1f1xX70xX254xX1axX1exX3xX4xX43fxXbxX3xX1axX1xXdxe384xX70xX3xX1xX10fxX1axX1exX3xXb8x1239cxX4xX119xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX18xX17xX99xXaxX12xX1e7xX42fxX1axX3xX1axX1xX7dxX1axX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xXexdaf0xX3xX80xX193xX1axX3xXb3xX150xX3xXexX4dxXdxX3xXexX28xX29xX91xX3xX4xX6bxX3xXcxX28xX1e0xX1axX3xXcxX1xX150xX3xd5bexXdxXb8xX3x120a2xX6xX1axX1xX3xc511xX3xX4cxXdxX21xX70xX3xXexX28xX41xX4axX1axX1exX3xXcxX28xX41xX42xX1axX1exX3xX13xX1e0xXb8xX3xX1axX18xX1axX3xX1e7xX1e8xX4xX3xX1ebxX50xX1axX1xX3xX14fxX4dxX99xX3xXexX81xX3xX4xX152xXb8xX3xX193xX1axX3xXexX28xX43axX1axX3xXexX28xX47xX1axX1exX3xX80xX1c9xX1axX3xX1axX1xX4dxX3xXexX4dxXdxX3xXexX28xX29xX3xXb3xX4dxX3xX4xX169xX4xX3xX80xX193xX1axX3xXb3xX150xX3xX2bxX1c9xXexX3xX1axX254xXdxX91xX3xX80xX87xX1axX1exX3xXexX1xX42xXdxX3xX4xX6xXb8xX3xX2bxX1c9xXexX3xX7x10e18xX3xXbxX1xX254xXdxX3xX1xX29xXbxX3xXb3xX3bfxXdxX3xX4xX1xX32xX1axX1xX3xX6fxX70xX99xX64axX1axX3xX80xX150xX6xX3xXbxX1xX41xX193xX1axX1exX3xX1exXdxX169xXb8xX3xX7xX169xXexX3xX4xX6bxX1axX1exX3xXexX28xX4e1xX1axX1xX3xX80xX152xXb8xX3xX14fxX152xX18xX3xX4xX1xX43fxXexX3xX5xX41xX29xX1axX1exX91xX3xXexXdxX1c9xX1axX3xX80xX14xX3xXb3xX4dxX3xXbxX1xX169xXexX3xX1xX70xX99xX3xX1xXdxX21xX70xX3xX6fxX70xX152xX3xX7xX6xX70xX3xX2bxX1xXdxX3xX80xX41xX29xX4xX3xXexX70xX3xX7xX35xX6xX119xX0xX54xXbxX12xX0xX17xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX17xX28xX10xX5xX6xXexX10xX17xXaxX12xX0xX70xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX6a3xXexX1xX70xXb8xX14fxX6a3xX6xX1axX17xX6a3xX7xX6xXbxX18xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX14xXdxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX1xX41xX193xX1axX1exX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX4xX18xX1axX3xX10xXb8xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX4axX3xX4xX169xX4xX3xXexX272xX1axX1xX3xXbxX1xX32xX6xX3xX9cxX6xXb8xX3xX80xX3f0xX1axX1exX3xX2bx11f67xX3xXb3xX64axX3xX6fxX70xbcc9xX3xXexX28xX169xX1axX1xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX28xX10x11ac7xX9xXaxX54xX1f1xX6xX6a3xX1xX18xXdxX54xX1xX18xXdxX6a3xX17xX18xX1axX1exX6a3xX1xX70xX18xX1axX1exX6a3xX1xX18xX6a3xXexX28xX18xX6a3xX4xX18xX1axX6a3xX10xXb8xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX18xX6a3xX4xX6xX4xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xXbxX1xXdxX6xX6a3xX1axX6xXb8xX6a3xX17xX6xX1axX1exX6a3xX2bxX99xX6a3xXb3xX10xX6a3xX6fxX70xX10xX6a3xXexX28xX6xX1axX1xX6a3xX17xXdxX4xX1xX6a3xX1axX14fxX7xXbxX54xX3dxX2xX2bfxX303xX2ccxX2bfxX119xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xXb8xX10xX17xXdxX6xX54xX2xX3dxXebxX54xX1axX10xX2b6xX7xX54xX3dxX2xX3dxX303xX54xX2xX2bfxX3dxX17xXebxX2xX2xX3dxX2f2xX2ccxX2xXexX303xX3dxX303xX304xX2bdxX5xXebxX119xX308xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX17xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4cxX14xXdxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX1xX41xX193xX1axX1exX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX4xX18xX1axX3xX10xXb8xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX4axX3xX4xX169xX4xX3xXexX272xX1axX1xX3xXbxX1xX32xX6xX3xX9cxX6xXb8xX3xX80xX3f0xX1axX1exX3xX2bxX823xX3xXb3xX64axX3xX6fxX70xX82axX3xXexX28xX169xX1axX1xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX28xX10xX83axX9xXaxX54xX1f1xX6xX6a3xX1xX18xXdxX54xX1xX18xXdxX6a3xX17xX18xX1axX1exX6a3xX1xX70xX18xX1axX1exX6a3xX1xX18xX6a3xXexX28xX18xX6a3xX4xX18xX1axX6a3xX10xXb8xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX18xX6a3xX4xX6xX4xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xXbxX1xXdxX6xX6a3xX1axX6xXb8xX6a3xX17xX6xX1axX1exX6a3xX2bxX99xX6a3xXb3xX10xX6a3xX6fxX70xX10xX6a3xXexX28xX6xX1axX1xX6a3xX17xXdxX4xX1xX6a3xX1axX14fxX7xXbxX54xX3dxX2xX2bfxX303xX2ccxX2bfxX119xX1xXexXb8xXaxX12xX4cxX14xXdxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX1xX41xX193xX1axX1exX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX4xX18xX1axX3xX10xXb8xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX4axX3xX4xX169xX4xX3xXexX272xX1axX1xX3xXbxX1xX32xX6xX3xX9cxX6xXb8xX3xX80xX3f0xX1axX1exX3xX2bxX823xX3xXb3xX64axX3xX6fxX70xX82axX3xXexX28xX169xX1axX1xX3xX119xX119xX119xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xXcxX28xX41xX3bfxX4xX3xXb3xXdxX21xX4xX3xX4xX18xX1axX3xX10xXb8xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX7xX254xX1axX1exX91xX3xX1xX47xX4xX3xXexX7dxXbxX3xXb3xX4dxX3xX5xX6xX18xX3xX80xX14xX1axX1exX3xX4axX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3xXb3xX4dxX3xX4xX169xX4xX3xXexX272xX1axX1xX3xXbxX1xX32xX6xX3xX9cxX6xXb8xX3xXb8xX18xX1axX1exX3xXb8xX70xX254xX1axX3xXb3xX64axX3xX6fxX70xX82axX3xXexX28xX169xX1axX1xX3xX17xX150xX4xX1xX3xX77xX18xXb3xXdxX17xX6a3xX2xX2f2xX91xX3xX4xX169xX4xX3xX4xX43fxXbxX3xX1xX14xXdxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX1xX41xX193xX1axX1exX3xXc6xX4cxX1e7xX4cxXcfxX3xX80xX6xX1axX1exX3xX1exX43fxXbxX3xX28xX3f9xXexX3xX5xX7dxXbxX3xX17xX6xX1axX1xX3xX7xX169xX4xX1xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX1axX1exX41xX42xXdxX3xX17xX43axX1axX119xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX17xXdxXb3xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX91xX3xX4xX169xX3xX1axX1xX43axX1axX3xX4axX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3x113fbxX1axX1exX3xX1xX14xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX3dxX3xXexf1f3xX3xX80xX87xX1axX1exX3xXbxX1xX653xX4xX3xXb3xX653xX3xXbxX1x10175xX1axX1exX91xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX28xX10xX83axX9xXaxX54xX14fxX6xX1axX6a3xX17xX18xX4xX54xX17xX18xX6xX1axX1xX6a3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX6a3xX4xX6xX6a3xX1axX1xX6xX1axX6a3xX18xX6a3xXexXbxX6a3xX1xX18xX6a3xX4xX1xXdxX6a3xXb8xXdxX1axX1xX6a3xX70xX1axX1exX6a3xX1xX18xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX3dxX6a3xXexX99xX6a3xX17xX18xX1axX1exX6a3xXbxX1xX70xX4xX6a3xXb3xX70xX6a3xXbxX1xX18xX1axX1exX6a3xX4xX1xX18xX1axX1exX6a3xX17xXdxX4xX1xX54xX3dxX2xX2ccxX2bdxX2bdxX304xX119xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xXb8xX10xX17xXdxX6xX54xX2xX3dxXebxX54xX1axX10xX2b6xX7xX54xX3dxX2xX3dxX2bdxX54xX304xXebxX17xX2xX2xX304xX3dxX303xX2xX303xXexX3dxX2bdxX304xXebxX5xX304xX6a3xX2xX2ccxX2ccxX17xX2xX2xX304xXebxX2ccxX2bfxX2xXexX3dxX304xX304xX2f2xXebxX5xXebxX119xX308xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX17xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXb1xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX91xX3xX4xX169xX3xX1axX1xX43axX1axX3xX4axX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3xXb8axX1axX1exX3xX1xX14xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX3dxX3xXexXb9cxX3xX80xX87xX1axX1exX3xXbxX1xX653xX4xX3xXb3xX653xX3xXbxX1xXbadxX1axX1exX91xX3xX119xX119xX119xXaxX3xX1xX28xX10xX83axX9xXaxX54xX14fxX6xX1axX6a3xX17xX18xX4xX54xX17xX18xX6xX1axX1xX6a3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX6a3xX4xX6xX6a3xX1axX1xX6xX1axX6a3xX18xX6a3xXexXbxX6a3xX1xX18xX6a3xX4xX1xXdxX6a3xXb8xXdxX1axX1xX6a3xX70xX1axX1exX6a3xX1xX18xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX3dxX6a3xXexX99xX6a3xX17xX18xX1axX1exX6a3xXbxX1xX70xX4xX6a3xXb3xX70xX6a3xXbxX1xX18xX1axX1exX6a3xX4xX1xX18xX1axX1exX6a3xX17xXdxX4xX1xX54xX3dxX2xX2ccxX2bdxX2bdxX304xX119xX1xXexXb8xXaxX12xXb1xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX91xX3xX4xX169xX3xX1axX1xX43axX1axX3xX4axX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3xXb8axX1axX1exX3xX1xX14xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX3dxX3xXexXb9cxX3xX80xX87xX1axX1exX3xXbxX1xX653xX4xX3xXb3xX653xX3xXbxX1xXbadxX1axX1exX91xX3xX119xX119xX119xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX77xX6bxX1axX1exX3xXexX99xX3xX77xX84xX3xX84xX1xX169xXexX3xXexX28xXdxX214xX1axX3xXb3xX4dxX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX4dxX3xXc6xX4cxXb1xXcxX77xXcfxX3xXb3xX4dxX3xX6bxX1axX1exX3xX13xX6xXdxX3xXc7xX3f0xX1axX3xX4cxX18xX4dxX1axX1exX3xX4axX3xXcxX84xX3xX4cxX87xX3xX77xX1xX32xX3xX13xXdxX1axX1xX3xX80xXd2xX3xXexX28xX6xX18xX3xXb8axX1axX1exX3xX1xX14xX3xX3dxX3xXexXb9cxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xXexX272xX1axX1xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xXbxX1xXbadxX1axX1exX91xX3xX4xX1xX254xX1axX1exX3xX17xX150xX4xX1xX3xX14fxX21xX1axX1xX3xX77xX18xXb3xXdxX17xX6a3xX2xX2f2xX119xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX17xXdxXb3xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX1xXdxX64axX70xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX1e8xX4xX91xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xXexXdxX1c9xXbxX3xXexX653xX4xX3xX1xX41xX3bfxX1axX1exX3xXb3xX64axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX7xX6xX70xX3xX5xX165xXaxX3xX1xX28xX10xX83axX9xXaxX54xX1axX1xXdxXbxX6a3xX4xX6xX70xX6a3xX99xX10xX70xX6a3xXexX1xX70xX18xX1axX1exX54xX1axX1xXdxX10xX70xX6a3xXexX18xX6a3xX4xX1xX70xX4xX6a3xX17xX18xX6xX1axX1xX6a3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX6a3xXexXdxX10xXbxX6a3xXexX70xX4xX6a3xX1xX70xX18xX1axX1exX6a3xXb3xX10xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX7xX6xX70xX6a3xX5xX70xX54xX3dxXebxX3dxX3dxX3dxX3dxX119xX1xXexXb8xXaxX12xX0xXdxXb8xX1exX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xXb8xX10xX17xXdxX6xX54xX2xX3dxXebxX54xX1axX10xX2b6xX7xX54xX3dxXebxX2ccxX2bdxX54xX2xX3dxX3dxX17xX476xX2xX304xX2ccxX304xX3dxX304xXexX2bdxXebxX2bfxX2ccxXebxX5xXebxX119xX308xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXbxX1xX32xX3xX7xX35xX6xX3xX4xX1xX3axX6xX3xX3dxX3xXexX28xX41xX42xX1axX1exX3xX1xX47xX4xX3xX4axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX17xXdxXb3xX12xX0xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX9cxX1xXdxX64axX70xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX1e8xX4xX91xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xXexXdxX1c9xXbxX3xXexX653xX4xX3xX1xX41xX3bfxX1axX1exX3xXb3xX64axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX7xX6xX70xX3xX5xX165xXaxX3xX1xX28xX10xX83axX9xXaxX54xX1axX1xXdxXbxX6a3xX4xX6xX70xX6a3xX99xX10xX70xX6a3xXexX1xX70xX18xX1axX1exX54xX1axX1xXdxX10xX70xX6a3xXexX18xX6a3xX4xX1xX70xX4xX6a3xX17xX18xX6xX1axX1xX6a3xX1axX1exX1xXdxX10xXbxX6a3xXexXdxX10xXbxX6a3xXexX70xX4xX6a3xX1xX70xX18xX1axX1exX6a3xXb3xX10xX6a3xX1xX6xX6a3xXexXdxX1axX1xX6a3xX7xX6xX70xX6a3xX5xX70xX54xX3dxXebxX3dxX3dxX3dxX3dxX119xX1xXexXb8xXaxX12xX9cxX1xXdxX64axX70xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX1e8xX4xX91xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xXexXdxX1c9xXbxX3xXexX653xX4xX3xX1xX41xX3bfxX1axX1exX3xXb3xX64axX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX7xX6xX70xX3xX5xX165xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX18xX1axX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX17xXaxX12xX9cxX1xXdxX64axX70xX3xX7xX4c8xX3xX1xX25xX3xXexX28xX29xX3xXexXdxX1c9xXbxX3xXexX653xX4xX3xX80xX41xX29xX4xX3xX4xX169xX4xX3xXexXdcxX3xX4xX1xX1e8xX4xX91xX3xX17xX18xX6xX1axX1xX3xX1axX1exX1xXdxX21xXbxX3xX1xX41xX3bfxX1axX1exX3xXexX3bfxXdxX3xX80xX87xX1axX1exX3xX14fxX4dxX18xX3xX4cxX4dxX3xXcxX50xX1axX1xX3xX14fxX150xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX1xX10fxXdxX3xX17xX18xX3xX4xX169xX4xX3xXexX28xX7dxX1axX3xX5xX165xX3xX5xX653xXexX3xXb3xX67cxX6xX3xX6fxX70xX6xX119xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX17xXdxXb3xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX70xX5xX12xX0xX17xXdxXb3xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX54xX17xXdxXb3xX12xX0xX54xX17xXdxXb3xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa416xX70xXexX1xX18xX28xXaxX12xX4cxX4dxX3xX1ebxXdxX1axX1xX0xX54xXbxX12
Hà Linh