Viễn cảnh hình thành IS 2.0 và al-Qaeda 3.0
Sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu nhiều thất bại tại Syria và Iraq, các nhà phân tích đã đưa ra cảnh báo rằng IS 2.0 và al-Qaeda 3.0 có thể xuất hiện.
1ac8x48afx4f5dx1b49x6882x4c64x1debx9bd8x7d0ax7bdax8c50x723dx4f11x3043x8d35x4842xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax2d9dx6ad6x7a5axXexX0x78f1xXaxX17xX18xX19xXexX0x9e11x37abxX19x43ecxXexX0xXax6c71xX9x32f4xXdxX18x83cfxX2fx69d5x4718x3d21xX5x4509xXbxXdxX17xX32xXex621dxX35x1f65x5cd8xX9xX2cx9e3exX3exXaxX9xXax29edxX3exXaxX9xXbxXax2657xX3exXaxX9x68f6x2ef4xX9x8d10xa0b5x4805xX9x3389xX4cxX9xX18xXdx33b1x4d43xX18xX17xX19xX18xX9x1f46xX54xX55xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX35xX19xX31xX32xX33xXdxXax2aaexX18xX35xX3ex2d61x70d4xX17x2714xX2fxX2xX17xXbxX18xX35xXdxX2axX79xX19xX35xX57xX51xX18xX33xX24x8e24xX35xX57xX17xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x22b5xX17xX18xX19xX32xXexX51xX18x7970xX9x385dxXaxX35xX9xXbx7c7dxX9xX2cxXax7ca5xX2cxX9xX7axXaxX4cxX9xX3ex695fx8459xX2cxX9xX9bx883exX35xX9x7669xX35x80edxX24xX9x3febxX50xX51x5b14xX9xXbx392cxX9x9405xXb6xX3exXbexX9xX2cxXax8440xXa3xX9xX3exXaxX35x69e5xXa3xX9xXbxXax20a7xXbxX9xX23x8d27xX35xX9xXbxXe1xX35xX9xX51xX26x6335xX35xX18xX9xX57xX4cxX9xX50xXeaxX18x1d05x91a6xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX3exXaxX4cxX9xX33xXax850dxX3exX9xXbx72d7xX2cxXaxX9x9d27x46bdxX9xX109xXb6xX18xX9xXeaxX18xX9xX2cxX41xX3exXaxX9xX23xXc0xX24xX9xXeax608exX3exXbexX9xX50xX51xX9xX53xX54xX55xX9xX57xX4cxX9xX18xXdxX5cxX5dxX18xX17xX19xX18xX9xX63xX54xX55xX9xX2cx21fdxX9xXbxXax5c66xX9xXcbxXa3xXddxXbxX9xXaxX35x4972xX3exX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x93eexX24xX19xX26xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXcbxXbxX5cxX18xXdxX35xXbexX3ex1dbcxX9xX2cxX17xX3exXbxX17xXeax8958xX32xXexX0xX35xXcxXbexX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX7cxX35xX19xXbxXaxX16fx1fa4xX53xX2axX33xXcbxX177xXaxX17xX35xXbexXaxXbxX16fxX53x429axX2axX33xXcbxX32xX9xX2fxXeaxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX16fxX1cxX1cxX35xX54xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3exXaxX54xX57xX3exX1cxX3exX17xX7cxX2fxX1cxX2ax7eeexX18cxX19axX1cxX1c1xX1c1xX19xX55xX2axX18cxX18cxX53xX53x350bxXbxX1c1xX1cexX55xX55xXdxX55xX54x2d85xX33xXbexX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX57xX35xX17xX3exX9xX2cxX18xX3exXaxX9xXaxX35xX3exXaxX9xXbxXaxX18xX3exXaxX9xX35xX2fxX9xX53xX9xX55xX9xX57xX18xX9xX18xXdxX9xXf4xX18xX17xX19xX18xX9xX63xX9xX55xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3exX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xXcbxXbxX5cxX18xXdxX35xXbexX3exX16fxX9xX1d7xXa3xX2fxXbxX35x7f49xX26xX177xX32xXexX9bxX35xX146xX3exX9xXbxXeaxXb6x1fdbxX3exXbexX9xXcx5a51xXbxX9xX57x9b4fxX9xX109xXc0xX3exXaxX9xX23xX24xXcxX9xXdxX35xXd8xXa3xX9xX2cxXax2c89xXbxX9xXbxXe1xX35xX9xXbxXax6859xX9xX109x4087xX9xX2xX18xXcxX18xX2fxX2cxXa3xX2fxXf5xX9xX51xX26xXeaxX35xX18xX9xX57xX4cxX24xX9xXbxXaxXc0xX3exXbexX9xX1c1xX1cxX53xX55xX2axX1c1xX54xX9x8dcfxX3exXaxX16fxX9x2e66x2457xX7xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX50xX51xX9xX2cxXaxX271xX9xX26xX268xXa3xX9xX109xXb6x6dfdxX2cxX9xXaxX46xX3exXaxX9xXbxXaxX4cxX3exXaxX9xX23x7026xX35xX9xX33xXaxX35xX268xX3exX9xXf4xXa3xX101xX3exX9xXbxXaxX17xX24xX9xX19x41abxX3exXbexX9xX9bxXbbxX35xX9xXbexX35xXc0xX24xX9xX51xXa3xX3exX3exX35xX9xXbx2d99xX9xX50xXeaxX18xXf4xX9xX57xX4cxX9xX51xX26xXeaxX35xX18xX9xX3exXaxXb6xX3exXbexX9xXbxXaaxX9xX2cxXaxXaexX2cxX9xX3exX4cxX26xX9xX2cx53baxX3exXbexX9xXbxXaxXa3xX9xXax55e2xXbxX9xX2cxXc0xX2cxX9xX33xXax9184xX3exX9xXbxX2f9xX9xX2cxXc9xX2cxX9xX109xX24xX18xX3exX9xXbxX2f9xX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xX3ex4485xX35xX9xXbxXeax2a2axX3exX9xXbxXaxX268xX9xXbexX35xXb7xX35xX54xX9xX5xX2f9xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxXa3xX252xX2cxX9xXcbxXa3xX3exXbexX9xX109xX252xXbxX9xX57xX4cxX9xX23xXddxXbxX9xXaaxX3exX9xXbxXeaxX24xX3exXbexX9xXa5xXaxXa3xX9xX57xXc9xX2cxXf5xX9xX50xX51xX9xX109xX10axX9xXbxXeax7c4dxX35xX9xX19x4538xX26xX9xX57xX4cxX24xX9xX3ex9c17xXcxX9xX53xX55xX2axX18cxX9xXeaxXbbxX35xX9xX2cxXaxX35xX268xXcxX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xXdxX10axX3exXaxX9xXbxXaxXaaxX9xXbxXe1xX35xX9xX50xXeaxX18xXf4xX9xX2cxX31cxX3exXbexX9xX3exXaxXb6xX9xX51xX26xXeaxX35xX18xX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX5xXeaxX24xX3exXbexX9xXbxXaxX24dxX35xX9xXbexX35xX18xX3exX9xXf4xXa3xX18xXf5xX9xXdxXc9xX2cxX9xXdxXb6xX2c2xX3exXbexX9xX2cxX271xX18xX9xX2cxXaxX105xX3exXaxX9xX33xXaxX271xX9xX50xXeaxX18xXf4xX9xX57xX4cxX9xX51xX26xXeaxX35xX18xX9xX57xXb7xX35xX9xX2fxXc9xX9xXaxX38fxX9xXbxXeaxX2c2xX9xX2cxX271xX18xX9xXdxXc9xX2cxX9xXdxXb6xX2c2xX3exXbexX9xXf4xXa3x9f19xX2cxX9xXbxX268xX9xX109xX10axX9xX109xXc0xX3exXaxX9xX23xX393xXbxX9xX109xXb6xX2c2xX2cxX9xX50xX51xX9xXeaxX18xX9xXa5xXax70adxX35xX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xXa5xXaxXa3xX9xX57xXc9xX2cxX9xX2cxX271xX18xX9xXaxX18xX35xX9xXf4xXa3xX442xX2cxX9xXbexX35xX18xX9xX3exX4cxX26xX54xX9xX5xXeaxXb6xXb7xX2cxX9xX3exXax7e3exX3exXbexX9xXbxXaxX274xX3exXbexX9xXbxX35xX3exX9xXdxX35xX34cxX3exX9xXbxX35xX268xX33xX9xX57xXd8xX9xXbxXaxXddxXbxX9xX23xXe1xX35xX9xX2cxX271xX18xX9xX50xX51xXf5xX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9x3d4dxX9xXa5xX35xX268xX3exX9xX2cxXaxX24xX9xXeaxX11dxX3exXbexX9xXbxXaaxX9xX2cxXaxXaexX2cxX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xX3exX4cxX26xX9xX109xX18xX3exXbexX9xX109xX35xX9xX109xX268xX3exX9xX3exXbexX4cxX26xX9xXbxX4cxX3exX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXex31ddxX3exXbexX9xX29dxX26xXaxX18xXcxX9x5d82xX18xXcxX17xXdxX9xXbxXe1xX35xX9xX2cxX274xX3exXbexX9xXbxX26xX9xXbxXb6xX9xX57xXddxX3exX9xX8xXa3xXeaxX18xX2fxX35xX18xX9xXc3xX75x25d6xXc6xX9xX3exXaxX393xX3exX9xX109xXd2xX3exXaxX9xX57xXb7xX35xX9xXaxX10axX3exXbexX9xXbxX35xX3exX9xX4xX7axX158xX4xX16fxX9x7b92xX50xX51xX9xXbexX32exX3exX9xX3exXaxXb6xX9xX109xX10axX9xX23xXd2xX9xX109xXc0xX3exXaxX9xX23xXe1xX35xX9xX3exXaxXb6xX3exXbexX9xX2fxXc9xX9xX3exXaaxX35xX9xX19xX393xX26xX9xX2cxX271xX18xX9xX9bxXbbxX35xX9xXbexX35xXc0xX24xX9xX2cxXc9xX2cxX9xX109xX24xX18xX3exX9xX57x94f2xX3exX9xX19xXa3xX26xX9xXbxXeaxX46xX9xX2cxX41xX9xX2d1xX9xX50xXeaxX18xXf4xX9xX57xX4cxX9xX51xX26xXeaxX35xX18xX9xXa5xXaxX35xX9xX33xXaxX35xX268xX3exX9xXf4xXa3xX101xX3exX9xX2cxXaxXa3xX26xX13dxX3exX9xX2fxX18xX3exXbexX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xXbxXeaxXa3xX26xXd8xX3exX9xXbxXaxX442xX3exXbex9ff5xX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX158xX34cxX3exX9xX2cxXe1xX3exXaxX9xX109xX139xXf5xX9xX274xX3exXbexX9xX51bxX18xXcxX17xXdxX9xX109xXc0xX3exXaxX9xXbexX35xXc0xX16fxX9xX55exX7axXbexXa3xX26xX9xXaxX35xX13dxXcxX9xX3exX11dxXcxX9xX2d1xX9xX2cxXaxX38fxX9xXa5xXaxX35xX9xXbxXaxX35xX268xXa3xX9xXaxX38fxX9xXbxXeaxX2c2xX9xXbxXc0xX35xX9xXbxXaxX35xX268xXbxXf5xX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xX57xX5a1xX3exX9xXdxX4cxX9xXcxX252xXbxX9xXbxXaxXc0xX2cxXaxX9xXbxXaxXaexX2cxX54xX9xX5xXeax8cdaxX3exXbexX9xXbxX101xXcxX9xX2cxX271xX18xX9xXbxXaxXc0xX2cxXaxX9xXbxXaxXaexX2cxX9xX3exX4cxX26xX9xXdxX4cxX9xXbxXaxX268xX9xXbexX35xXb7xX35xX9xXbxX35xX268xX33xX9xXbxX256xX2cxX9xX2cxXaxX325xX9xX4c2xX9xXbxXb7xX35xX9xX2cxX274xX3exXbexX9xX2cxX256xX9xXf4xXa3xX101xX3exX9xX2fxXc9xX9xX109xX13dxX9xX109xXc0xX3exXaxX9xX23xXe1xX35xX9xXcxX252xXbxX9xX57xXddxX3exX9xX109xXd8xX9xX109xX10axX9xX57xXb6xX2c2xXbxX9xXeaxX18xX9xX3exXbexX24xX4cxX35xX9xX109xX442xX35xX9xX109xX32exXa3xX9xX57xXd8xX9xX57xX31cxX9xXa5xXaxX105xX5efxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX7axXbexX24xX4cxX35xX9xXeaxX18xXf5xX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xX2cxXaxXa3xX26xX34cxX3exX9xXbexX35xX18xX9xX109xXc0xX3exXaxX9xXbexX35xXc0xX9xXeaxX11dxX3exXbexX9xX50xX51xX9xXa5xXaxX139xX9xX2cxX139xX9xXa5xXaxX41xX9xX3exX39bxX3exXbexX9xX23xX35xX268xX3exX9xXcxXddxXbxXf5xX9xXbxXaaxX9xX2cxXaxXaexX2cxX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xX3exX4cxX26xX9xX2cxX139xX9xXbxXaxX13dxX9xXbxXc0xX35xX9xX2fxX35xX3exXaxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX7xXaxXc0xXbxX9xX23xX35xX13dxXa3xX9xXbxXe1xX35xX9xXaxX252xX35xX9xXbxXaxX41xX24xX9xX2cxXaxX442xX3exXbexX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xX2d1xX9xX8dxX24xX3exX19xX24xX3exX9xXc3xX29dxX3exXaxXc6xX9xX3exXbexX4cxX26xX9xX53xX63xX1cxX2axX2axXf5xX9xXbexX35xXc0xXcxX9xX109xX442xX2cxX9x5d78xX347xX3exX9xX57xXd2xX9xX33xXaxX442xX35xX9xXaxX2c2xX33xX9xXf4xXa3xX442xX2cxX9xXbxX268xX9xX2cxXaxX442xX3exXbexX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xXc3x817cxX50xX4xX5x96daxXc6xX9xX5cxX9xX806xX18xX3exX17xX9xX75xX18xXeaxXeaxX35xX24xXbxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX268xXbxX9xXcx82e4xX2cxX9xX19x87aexX9xX109xXc0xX3exXaxX9xX23xXe1xX35xX9xX50xX51xX9xXdxX4cxX9xX109xX35xXd8xXa3xX9xX109xX325xX3exXbexX9xX109x5a27xX3exX9xX3exXaxXb6xX3exXbexX9xX57xX5a1xX3exX9xX2cxXaxXb6xX18xX9xX2cxX139xX9xXbexX35xX41xX35xX9xX33xXaxXc0xX33xX9xX109xX13dxX9xXcbx57e6xX9xXdxX4c2xX9xX3exXaxX490xX3exXbexX9xX57xXddxX3exX9xX109xXd8xX9xX2cxX2e5xX3exX9x6b75xX3exX9xX2fxX101xXa3xX9xXbxXeaxX24xX3exXbexX9xXa5xXaxXa3xX9xX57xXc9xX2cxX9xX5xXeaxXa3xX3exXbexX9xX7dexX274xX3exXbexX9xX3exXaxXb6xX9xXcbxXa3xX3exXbexX9xX109xX252xXbxX9xXbexX35xXc0xX24xX9xX33xXaxXc0xX35xXf5xX9xXa5xXaxX139xX9xXa5xXaxX39bxX3exX9xXa5xX35xX3exXaxX9xXbxX268xX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX158xX4cxX9xX806xX18xX3exX17xX9xX75xX18xXeaxXeaxX35xX24xXbxXbxX9xX3exX139xX35xX16fxX9xX55exX7axX268xXa3xX9xX2cxXaxX325xX3exXbexX9xXbxX18xXf5xX9xX2cxX252xX3exXbexX9xX109xXbbxX3exXbexX9xXf4xXa3xX442xX2cxX9xXbxX268xXf5xX9xXa5xXaxX274xX3exXbexX9xX2cxX139xX9xX2cxXaxX105xX3exXaxX9xX2fxXc0xX2cxXaxX9xX109xX325xX3exXbexX9xX109xX847xX3exXf5xX9xXaxX4cxX3exXaxX9xX109xX252xX3exXbexX9xXbxXc0xX35xX9xXbxXaxX35xX268xXbxXf5xX9xX26xX268xXa3xX9xXbxX442xX9xXa5xX35xX3exXaxX9xXbxX268xX9xX57xX4cxX9xXbexX35xX41xX35xX9xX33xXaxXc0xX33xX9xX2cxXaxX105xX3exXaxX9xX33xXaxX271xX9xXbxXaxX46xX9xXaxX393xXa3xX9xXf4xXa3xX41xX9xX2cxX139xX9xXbxXaxX13dxX9xX19xX5a1xX3exX9xX109xX268xX3exX9xXdxX4cxX9xX50xX51xX9xX53xX54xX55xX9xXaxX24xX827xX2cxX9xX18xXdxX5cxX5dxX18xX17xX19xX18xX9xX63xX54xX55xX5efxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX55exX3bxX46xX9xX57xX393xX26xX9xX2cxX32exX3exX9xX109xX41xXcxX9xX23xX41xX24xX9xXeaxX11dxX3exXbexX9xX2cxXc0xX2cxX9xX109xX252xX3exXbexX9xXbxXaxXc0xX35xX9xX2cxX271xX18xX9xX2cxXaxX105xX3exXaxX9xX33xXaxX271xX9xXdxX4cxX9xX2cxXaxXa3xX880xX3exX9xXcbxXc0xX2cxX9xX57xX4cxX9xX2fxX18xXa3xX9xX109xX139xX9xXaxX67axX9xXa5xXaxX274xX3exXbexX9xXa5xXaxX35xX268xX3exX9xXbxX46xX3exXaxX9xXaxXa3xX442xX3exXbexX9xXbxXeaxX2d1xX9xX3exX34cxX3exX9xXbxXbbxX35xX9xXbxX146xX9xXaxX347xX3exX9xX57xXd8xX9xX19xX4cxX35xX9xXaxXe1xX3exX5efxXf5xX9xX23xX4cxX9xX806xX18xX3exX17xX9xX75xX18xXeaxXeaxX35xX24xXbxX9xX23xXaaxX9xX2fxXa3xX3exXbexX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX511xX3exXbexX9xX51xXaxX35xXeaxX18x3b44xX9xX75xX18xXaxX17xXeaxX9xXbxXe1xX35xX9xXbxXeaxXb6xX24dxX3exXbexX9xX7dexXe1xX35xX9xXaxX67axX2cxX9xX51bxX35xX3exXbexX9xXc3xX29dxX3exXaxXc6xX9xX109xXc0xX3exXaxX9xXbexX35xXc0xX9xXeaxX11dxX3exXbexX9xXa5xXaxX274xX3exXbexX9xX2cxX2e5xX3exX9xXbexX46xX9xXbxXeaxX34cxX3exX9xX23xX252xX9xX2cxXaxX24xX9xX50xX51xX9xX57xX4cxX9xXbxXaaxX9xX2cxXaxXaexX2cxX9xX3exX4cxX26xX9xX2fx396cxX9xXf4xXa3xX18xX26xX9xXbxXeaxX2d1xX9xXdxXe1xX35xX9xX57xXb7xX35xX9xXaxX46xX3exXaxX9xXbxXaxXaexX2cxX9xXa5xXaxXc0xX2cxX9xX23xX847xXbxX9xX3exXbexXa3xXbbxX3exX9xXbxX2f9xX9xXcxX442xX35xX9xX23xXddxXbxX9xX23xX46xX3exXaxXf5xX9xXcbxXa3xX3exXbexX9xX109xX252xXbxX9xX2fxX847xX2cxX9xXbxX252xX2cxX9xX57xX4cxX9xX109xX827xX2cxX9xXbxXaxX82bxX9xX3exXbexX24dxX9xX57xXc9xX2cxX9xXdxXa3xX274xX3exX9xXbxX35xX268xX33xX9xX19xX35xX3dxX3exX9xXbxXeaxX24xX3exXbexX9xXa5xXaxXa3xX9xX57xXc9xX2cxX54xX9xX511xX3exXbexX9xX75xX18xXaxX17xXeaxX9xX2cxXaxX24xX9xXeaxX11dxX3exXbexX9xX50xX51xX9xX2cxX139xX9xXbxXaxX13dxX9xXbxX35xX268xX33xX9xX3exXaxX393xX3exX9xXbxXaxX34cxXcxX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xX109xX827xX2cxX9xXbxX105xX3exXaxX9xX109xX13dxX9xX55exXbxX35xX268xX3exX9xXaxX139xX18xX5efxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX4xX7axX7axXf5xX9xXbxX4cxX3exX9xXf4xXa3xX101xX3exX9xX50xX51xX9xX2cxX139xX9xXbxX46xXcxX9xX109xX268xX3exX9xX2cxXc0xX2cxX9xX3exXaxX139xXcxX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xXa5xXaxXc0xX2cxX9xX109xX13dxX9xXaxX46xX3exXaxX9xXbxXaxX4cxX3exXaxX9xXdxX35xX34cxX3exX9xXcxX35xX3exXaxX54xX9xX7axXbexX24xX4cxX35xX9xXeaxX18xXf5xX9xX2cxX2e5xX3exX9xX2cxX139xX9xXdxX24xX9xX3exXbexXe1xX35xX9xX2cxXc0xX2cxX9xX2cxXaxX35xX268xX3exX9xX23xX35xX3exXaxX9xX3exXb6xXb7xX2cxX9xX3exXbexX24xX4cxX35xX9xX2cxX271xX18xX9xX50xX51xX9xXf4xXa3xX18xX26xX9xXbxXeaxX2d1xX9xX57xXd8xX9xXf4xXa3xX34cxX9xXaxXb6xX347xX3exXbexX9xX57xX4cxX9xXbxX35xX268xX3exX9xXaxX4cxX3exXaxX9xX3exXaxX490xX3exXbexX9xX57xX256xX9xXbxXddxX3exX9xX2cxX274xX3exXbexX9xXbxXaxX17xX24xX9xX33xXaxXb6xX347xX3exXbexX9xXbxXaxXaexX2cxX9xX55exX2cxX24xX3exX9xX2fxX139xX35xX9xX109xX347xX3exX9xX109xX252xX2cxX5efxX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX158xX24xX19xX26xX32xXexX75xX252xXbxX9xX19xXe1xX3exXbexX9xXbxXaxXaexX2cxX9xXa5xXaxXc0xX2cxX9xXdxX35xX34cxX3exX9xXf4xXa3xX18xX3exX9xXbxXb7xX35xX9xX50xX51xX9xX53xX54xX55xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX4xX7axX7axX9xXdxX4cxX9xX3exXaxX490xX3exXbexX9xXa5x84daxX9xX23xXd2xX9xX2cxXc9xX2cxX9xX109xX24xX18xX3exX9xXaxX139xX18xX9xXf4xXa3xX18xX9xXcxXe1xX3exXbexX9xX35xX3exXbxX17xXeaxX3exX17xXbxX9xX23xX2d1xX35xX9xX50xX51xX54xX9xX3bxX256xX9xXbxXddxX3exX9xX2cxX274xX3exXbexX9xXbxXe1xX35xX9xX2cxX101xXa3xX9xXdxXe1xX2cxX9xX23xX252xX9xX2d1xX9xX3xXeaxXdxX18xX3exX19xX24xX9xXc3xX75xX53exXc6xX9xX57xX4cxX9xXcbxX17xX9xXbxX41xX35xX9xX109xX101xXcxX9xX57xX4cxX24xX9xX109xXc0xXcxX9xX109xX274xX3exXbexX9xX2d1xX9xX7axX35xX2cxX17xX9xXc3xX7xXaxXc0xX33xXc6xX9xX3exX39bxXcxX9xX53xX55xX2ax4127xX9xX109xXb6xX2c2xX2cxX9xX109xXc0xX3exXaxX9xXbexX35xXc0xX9xXdxX4cxX9xXa5xX268xXbxX9xXf4xXa3xX41xX9xX2cxX271xX18xX9xXaxX46xX3exXaxX9xXbxXaxXaexX2cxX9xX3exX4cxX26xX54xX9xX7axXaxX490xX3exXbexX9xXbxXaxX271xX9xX33xXaxXe1xXcxX9xX109xX10axX9xXbexX101xX26xX9xXeaxX18xX9xX2cxXc0xX35xX9xX2cxXaxX268xXbxX9xX2cxX271xX18xX9xX3exXaxX35xXd8xXa3xX9xX3exXbexXb6xX24dxX35xX9xX19xX24xX9xX23xXd2xX9xX41xX3exXaxX9xXaxXb6xX2d1xX3exXbexX9xX23xX2d1xX35xX9xX4c2xX9xXbxXaxXaexX2cxX9xXaxX146xX9xX2cxX271xX18xX9xX50xX51xX9xXcxX827xX2cxX9xX19xX82bxX9xXa5xXaxX274xX3exXbexX9xXdxX35xX34cxX3exX9xXaxX146xX9xXbxXeaxXc9xX2cxX9xXbxX35xX268xX33xX9xX57xXb7xX35xX9xXbxXaaxX9xX2cxXaxXaexX2cxX9xXa5xXaxX271xX3exXbexX9xX23xX442xX9xX3exX4cxX26xX54xX9xX7axXaxXb6xX3exXbexX9xX50xX51xX9xX57xX5a1xX3exX9xXbxXa3xX26xX34cxX3exX9xX23xX442xX9xX3exXaxX490xX3exXbexX9xXa5xXce8xX9xX3exX4cxX26xX9xXdxX4cxX9xX2cxXaxX35xX268xX3exX9xX23xX35xX3exXaxX9xX2cxX271xX18xX9xXcxX46xX3exXaxX54xX9xX7axXaxX490xX3exXbexX9xX55exX2cxX24xX3exX9xX2fxX139xX35xX9xX109xX347xX3exX9xX109xX252xX2cxX9xX3exX4cxX26xX5efxX9xX109xXb6xX2c2xX2cxX9xX109xXc0xX3exXaxX9xXbexX35xXc0xX9xX109xX10axX9xXcxX18xX3exXbexX9xX109xX268xX3exX9xXbxXaxXc0xX2cxXaxX9xXbxXaxXaexX2cxX9xXeaxX24dxX35xX9xXeaxXe1xX2cxX9xX3exXaxXb6xX3exXbexX9xX3exXbexXaxX35xX34cxXcxX9xXbxXeaxX67axX3exXbexX9xX57xXb7xX35xX9xX2cxX41xX9xX75xX53exX9xX57xX4cxX9xX2cxXaxX101xXa3xX9x955exXa3xX54xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX51xX24xXa3xXeaxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX23xX18xX24xXbxX35xX3exXbxXa3xX2cxX54xX57xX3exX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe