Hạ đẹp Newcastle, Chelsea thắng trận thứ 5 liên tiếp
Chelsea tiếp tục thể hiện phong độ cao ở mùa giải năm nay khi đánh bại Newcastle với tỷ số 1-0
e3a9x1281ex11c2fxe99ax15ce4x16204x123f6xfb23x12977xX7x1244dx126a2x142efx161b4x137e2x1221fxX5x120d1xXax15d1exfdfcx13264xX3x1219bx15751xXbxX3x13a5axX10x123f4xX4xX6xX7xXexX5xX10x142b4xX3x1574fxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1x132eax13f04x136fexX3xXex11225x12701xX30xX3xXexX1x1511axX3x1233dxX3xX5xXdx121c6xX30xX3xXexXdx15bb4xXbxX0x12f69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xf341xXaxX12xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexXdxX45xXbxX3xXex143edxX4xX3xXexX1x12edfxX3xX1xXdx12f9dxX30xX3xXbxX1x12e3bxX30xX31xX3xX16xeeb8xX3xX4xX6xX79xX3x12567xX3x14bedx156c8xX6xX3xX31xXdxe44exXdxX3xX30xe68cxX86xX3xX30xX6x13b6exX3x143cbxX1xXdxX3xX16x13b0fxX30xX1xX3xe5a2xX14xXdxX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3x16426x1666bxXdxX3xXex10b8dxX3xX7xfcd9xX3xX2x10843x104cbxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15d5bxX79xX5axX95xXaxX12x14c60xX6x12baaxX3xX4xX1xXd2x15cecxXdxX3x14e8fxX3xXexX34xX35xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX5xXdxX40xX30xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX34xX40xX30xX3xX86x1198fxXdxX3xX16x10060xXd2xX3xXexX34x14efdx105afxX30xX31xX23xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX34x129f0xX30xX3xX16x13d59xX95xX3xXex16144xX3xXexXdxX30xX3xX97xX1xXdxX3xXexXdxX45xXbxX3xX16x16779xX30xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXexX34xX40xX30xX3xX7xf592xX30xX3xX30xX1xX110xX3xX84xX3xXaexf134xX30xX31xX3x1149cxX3x13541xX34xX10xX86xXdxX10xX34xX3x1658cxX10xX6xX31xXd2xX10xf883xX3x14408xX87xX3xXaexX35xX95xX23xX3xX16xX7exXdxX3xX97xX1xX9cxX4xX1xX3xX4xf804xX30xX31xX3xX16xX6xX30xX31xX3xX4xX128xX3xX30xX1x11c92xX30xX31xX3xX7xX118xX3xX1xX100xX30xX31xX3xXbxX1xXfbxX30xX3xX30xX1xXfbxXexX3xX16xf6aaxX30xX1xX3xX97xX1xXdxX3xXaex16082xX6xX3xX1xX14xX3x124b7x12a81xX3xX84xX3xXaexX145xX30xX31xX3xX16xXfbxXd2xX3xXexX34xX100xXafxX4xX159xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xXa0xX5xX10xX3xX7xXexX95xX5xX10xX9xXaxX86xX6xX34xX31xXdxX30x10aaaxX3xf511xXbxec1bxX3xX6xXd2xXexX79x12d1axXaxX12xX0xXexXa0xX79xX5axX95xX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX5axX12xX0xXdxX86xX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX86xX7xXb9xXbxX1xX79xXexX79xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXexX100xX101xX30xX31xX3xXexX1xXd2xX35xXexX3xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX2xXb9xXbaxX3xX30xX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXexX1xX10xX3xXa0xX5xXd2xX10xX7xX3xXexX1x1594dxX30xX31xX3xXexXdxX45xX30xX3xX1x12220xX30xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX34xX4xX9xXaxX48xX48xXdxX159xXa0xX6xX79xX1xX6xXexXdxX30xX1xX159xXaexX30xX48xX30xX10xX1cxX7xX48xX2xX149xXdaxX2xX48xX2xXbaxX3cxX5axXbaxXbaxX3cxX3cxXdax162e6x12080xXexX270xX149xX1d0xX5xX2xX159x14f59xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX23xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX35xX30xX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3xX5xXdxX40xX30xX3xXexXdxX45xXbxXaxX3xX5axX6xXexX6xXb9xXbxX1xX79xXexX79xXb9xX79xX34xXdxX31xXdxX30xX6xX5xXb9xX7xX34xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1cexX48xX48xXdxX86xX6xX31xX10xX7xX159xXaexX79xXaexX159xXaexX30xX48xXd2xXbxX5xX79xX6xX5axX10xX5axX48xX270x105cfxX2f2xX7xX34x110f9x1546bxXdxXaexX1xXdxX5xX95xX2f7xXd2x12f47xXaexX10xXd2xX97xX31xX48xX1d0xXbaxX2xX149xf52fxX2xXbaxX30bxX2xX149xX48xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX30bxXd2xX6xX1xXdxX159xX279xXbxX31xXaxX3xX5axX6xXexX6xXb9xX5axX10xX7xX4xX9xXaxX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX128xX3xX4xX1xXdxX45xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX1xX10xX79xX3xX97xX1xXdxX3xX1xX14xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX2xXb9xXbaxX159xX3x13f8ax1664fxX30xX1xX1cexX3x13fa7xX10xXexXexX95x15d07xX159xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX34xX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX79xX30xXaxX12xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX128xX3xX4xX1xXdxX45xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX1xX10xX79xX3xX97xX1xXdxX3xX1xX14xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xX2xXb9xXbaxX159xX3xX366xX367xX30xX1xX1cexX3xX36cxX10xXexXexX95xX371xX159xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX34xX12xX0xX48xXexXa0xX79xX5axX95xX12xX0xX48xXexX6xXa0xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX25xX1x153f5xX30xX1xX3xXaexX240xX3xXexX1xX45xX23xX3xXcxX1xX10xX3xXcaxX5xXd2xX10xX7xX3xX97xX1x16619xX30xX31xX3xXexX1xX70xX3x12f11xXbxX3xX7xX13bxX30xX3xXexX34xX79xX30xX31xX3xXexX1xX101xXdxX3xX31xXdxX6xX30xX3xX16xX114xXd2xX3xXexXdxX40xX30xX159xX3xXcxX34xX35xX30xX3xX16xXfbxXd2xX3xX5axXdx15871xX30xX3xX34xX6xX3xXexX34xX79xX30xX31xX3xXexX1xX45xX3xXexX34xX35xX30xX3xX31xXdx1661exX30xX31xX3xX4xX79xX159xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX5axX87xX3xX4xX1x12f87xX3xX16xX7exX30xX31xX3xX1x15030xX30xX3xX30xX1xX100xX30xX31xX3xX97xX1xX42axX30xX31xX3xX4xX128xX3xX16xX100x13fe7xX4xX3xX30xX1xX17cxX30xX31xX3xX4xX492xX3xX1xX7exXdxX3xXexX1xX118xX4xX3xX7xX118xX3xX34x137ebxX3xX34xX110xX30xX31xX159xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX14bxX1xX6xX3xXa0xX128xX30xX31xX3xX16xX9cxX30xX31xX3xX97xX70xX3xX30xX1xXfbxXexX3xX1xXdxX74xXbxX3xX2xX3xX5xX110xX3xXexX240xX30xX1xX3xX1xXd2xXb6xX30xX31xX3xX13xXd2xX5axX7xX79xX30xXb9x13638xX5axX79xXdxX3xX4xX1xXd2xX95x14d1fxX30xX3xXexX19cxX3xX4xX9cxX30xX1xX3xXexX34xX9cxXdxX3xX16xX70xX3xX1a2xX6xX7xX79xX30xX3xX1a2xX79xXd2xX30xXexX3xX1d2xX79xX6xX95xX3xX30xX31xX100xX101xXdxX3xX7x13faaxXexX3xXa0xX128xX30xX31xX3xX30xX1xX100xX30xX31xX3xX97xX1xX42axX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX16xX100xX4a6xX4xX3xXexX1xX48axX3xXexX1xX110xX30xX1xX3xX4xX48axX6xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX159xX3xXd0xX6xX30xX31xX3xX1xXdxX74xXbxX3xX1d0xX23xX3xX13xX153xf3f9xX3xX153xX6xX86xXbxX6xX34xX5axX3xX4xX128xX3xX86xX7exXexX3xX7xXb6xX3xX7xX118xX3xX16xXdxX516xXd2xX3xX4xX1x14696xX30xX1xX3xX97xX1xXdxX3xXexXd2xX30xX31xX3xX14bxXd2xX5xXdxX7xXdxX4xX3xXaexX110xX3x12672xX79xXaexX6xX4xXdxX4xX3xXaexX110xX79xX3xX7xX13bxX30xX159xX3xX1axX1xX17cxX30xX31xX3xX31xX100xX492xX30xX31xX3xX86x14cf8xXexX3xX86xXafxXdxX3xX31xXdxX541xXbxX3xX5xXb6xXdxX3xX4xX1xX492xXdxX3xX4xX48axX6xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX6xX30xX1xX3xXexX1xX79xX9cxXexX3xX1xX492xX30xX3xXaexX110xX3xX1xXf7xX3xX16x144d4xX3xXexX14xX79xX3xX34xX6xX3xX16xX100xX4a6xX4xX3xX30xX1xX17cxX30xX31xX3xX7xX3axX4xX3xX432xXbxX3xXexX1xX35xXexX3xX7xX118xX3xX5xX40xX30xX3xXbxX1xX114xX30xX3xX7xX13bxX30xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX159xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX14bxX1xX541xXexX3xX3cx127b2xX23xX3xXcxX6xX86xX86xX95xX3x15c66xXa0xX34xX6xX1xX6xX86xX3xXa0xX35xXexX3xX4xX6xX79xX3xX4xX1xXdxX45xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX25xX5xX6xX34xX97xX3xX30xX1xX100xX30xX31xX3xX4xX541xX3xX16xX9cxX30xX1xX3xX16xX114xXd2xX3xX4xX48axX6xX3xXexX34xXd2xX30xX31xX3xXbxX1xX79xX30xX31xX3xXa0xX40xX30xX3xXbxX1xX412xX6xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX16xX614xX3xX16xX100xX6xX3xXa0xX128xX30xX31xX3xX5axX7exXdxX3xX1d2xX110xX3xX30xX31xX6xX30xX31xX3xX97xX1xXd2xX30xX31xX3xXexX1xX110xX30xX1xX3xX4xX48axX6xX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX3xXa0xX35xXexX3xX34xX6xX159xX3xXcxXfbxX30xX3xX4xX42axX30xX31xX3xX5xXdxX40xX30xX3xXexXdxX45xXbxX23xX3xX4xXd2xXb6xXdxX3xX4xX87xX30xX31xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX16exX30xX31xX3xX4xX128xX3xXa0xX110xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX84xX3xXbxX1xX541xXexX3xX271xXdaxX159xX3xX13xXd2xX5axX7xX79xX30xXb9xX50dxX5axX79xXdxX3xX4xX1xXd2xX95xX516xX30xX3xXa0xX128xX30xX31xX3xX34xXfbxXexX3xXexX1xX42axX30xX31xX3xX86xXdxX30xX1xX3xX16xX70xX3xX1a2xX6xX34xX4xX79xX7xX3xX672xX5xX79xX30xX7xX79xX3xX7xX541xXexX3xX4xX1xX13bxX30xX3xXexX34xX9cxXdxX3xX4xX1xX432xX79xX3xX16xX70xX3xX86xX84xX3xXexXb3xX3xX7xXb6xX3xX4xX1xX79xX3xXcxX1xX10xX3xXcaxX5xXd2xX10xX7xX159xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX5bexX1xX79xX8cxX30xX31xX3xXexX1xX101xXdxX3xX31xXdxX6xX30xX3xX4xX145xX30xX3xX5xX14xXdxX3xX4xX1xX3axX30xX31xX3xX97xXdxX45xX30xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexXdxX45xXbxX3xXexX6bxX4xX3xX5axf77axX30xX3xX432xXbxX3xX30xX1xX100xX30xX31xX3xXexX1xX114xX30xX3xX86xX6xX95xX3xX86xX2fxX30xX3xX16xX614xX3xX97xX1xX42axX30xX31xX3xX31xXdxX541xXbxX3xXexX1xX114xX95xX3xXexX34xX145xX3xX153xX6xX86xXbxX6xX34xX5axX3xX4xX128xX3xXexX1xX40xX86xX3xXa0xX110xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX30xX110xX79xX159xX3xX15bxX87xX3xXaexX35xX95xX23xX3xX97xX45xXexX3xX2f2xXd2xX8cxX3xX2xXb9xXbaxX3xX4xX16exX30xX31xX3xX16xX48axX3xX16xX70xX3xX31xXdxX541xXbxX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX4xX128xX3xXexX34xX79xX30xX31xX3xXexX6xX95xX3xX2xX271xX3xX16xXdxX70xX86xX3xX7xX6xXd2xX3xX149xX3xXaexX145xX30xX31xX3xX16xXfbxXd2xX23xX3xX2f2xXd2xX6xX3xX16xX128xX3xX1d2xX13bxX95xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX2xX3xXaexX193xX3xXexX34xX412xX3xXexX34xX79xX30xX31xX3xXexX79xXbxX3xXdaxX3xXexX34xX40xX30xX3xXcax164d6xX13xX159xX0xX48xXbxX12xX0xXexX6xXa0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1d2xX6xX30xX1xX30xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX30xX31xX9xXaxXbaxXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX5axX5axXdxX30xX31xX9xXaxX3cxXaxX12xX0xXexXa0xX79xX5axX95xX12xX0xXexX34xX12xX0xXexX5axX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xf9ecxX7exXdxX3xX1xX240xX30xX1xX3xXexX1xXdxX3xX16xXfbxXd2xX1cexX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX1cexX3xX5bexX10xXbxX6xX23xX3xX672xX300xXbxXdxX5xXdxX4xXd2xX10xXexX6xX23xX3xX672xX5xX79xX30xX7xX79xX23xX3x12ce4xX79xXd2xX86xX6xX23xX3xXcxX79xX86xX79xX34xXdxX23xX3xe3cfxX79xX34xX31xXdxX30xX1xX79xX23xX3xXcaxX6xX34xX97xX5xX10xX95xX3xX366xX5bexX79xXaexX6xX4xXdxX4xX3xXdaxX270xXaxX371xX23xX3x15c54xXdxX5xX5xXdxX6xX30xX23xX3xX1a2xX79xXd2xX30xXexX3xX366xX14bxXd2xX5xXdxX7xXdxX4xX3xX669xXdaxXaxX371xX23xX3xX13xXd2xX5axX7xX79xX30xXb9xX50dxX5axX79xXdxX3xX366xX99axX6xX86xX10xX7xX3xX149xXbaxXaxX371xX23xX3xX672xXa0xX34xX6xX1xX6xX86xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcaxX79xX5axX95xXaxX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX1cexX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX3xX15bxXd2xXa0xX34xX6xXaexX97xX6xX23xX3xX25xX5xX6xX34xX97xX23xX3xXd0xX4xX1xX6xX34xX23xX3xX153xX6xX7xX4xX10xX5xX5xX10xX7xX23xX3x15720xX10xX5axX5xXdxX30xX23xX3xX9bbxXdxX5xX5xX10xX86xX7xX23xX3xX672xX5xX86xXdxX34xX79xX30xX3xX366xX25xX6xX34xX34xX79xX5xX5xX3xX271xXbaxXaxX371xX23xX3xXd0xX159xX153xX79xX30xX31xX7xXexX6xX2f6xX2f6xX23xX3xX1a2xX159xX153xX79xX30xX31xX7xXexX6xX2f6xX2f6xX23xX3xXd0xX6xXdxX30xXexXb9xX1a2xX6xX1d2xXdxX86xXdxX30xX3xX366xX36cxX6xX95xX5xX10xX3xX2f7xX3cxXaxX371xX23xX3xX99axX79xX10xX5xXdxX30xXexX79xX30xX3xX366xX672xXexX7xXd2xX3xX2f7xX270xXaxX371xX0xX48xXbxX12xX0xX48xXexX5axX12xX0xX48xXexX34xX12xX0xX48xXexXa0xX79xX5axX95xX12xX0xX48xXexX6xXa0xX5xX10xX12xX0xX5axXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axX34xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xXcxXdxX30xX3xX5xXdxX40xX30xX3xX2f2xXd2xX6xX30xX1cexX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xXd2xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXb9xXexX1xXd2xX86xXa0xXb9xX6xX30xX5axXb9xX7xX6xXbxX79xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXa0xX193xX3xX153xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xX3xX4xX114xX86xX3xX1xX145xX6xX3xX30xX31xX6xX95xX3xXexX14xXdxX3xXd0xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axX3xXcaxX34xXdxX5axX31xX10xXaxX3xX1xX34xX10xX2f6xX9xXaxX48xXa0xX79xX30xX31xXb9xX5axX6xX48xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb9xXa0xXdxXb9xX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xXb9xX4xX6xX86xXb9xX1xX79xX6xXb9xX30xX31xX6xX95xXb9xXexX6xXdxXb9xX7xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axXb9xXa0xX34xXdxX5axX31xX10xX48xX2xX271xX271xX271xX1d0xX669xX159xX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX31xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX48xX86xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1d0xXbaxX48xX30xX10xX1cxX7xX48xX2xX149xX270xX270xX48xX2xXbaxX2f7xX5axX2xXbaxX3cxX3cxX270xX270xX669xXexX1d0xX2f7xX149xX3cxXdaxX5xXbaxX159xX279xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX23xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX35xX30xX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3xX5xXdxX40xX30xX3xXexXdxX45xXbxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXaexX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXa0xX193xX3xX153xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xX3xX4xX114xX86xX3xX1xX145xX6xX3xX30xX31xX6xX95xX3xXexX14xXdxX3xXd0xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axX3xXcaxX34xXdxX5axX31xX10xXaxX3xX1xX34xX10xX2f6xX9xXaxX48xXa0xX79xX30xX31xXb9xX5axX6xX48xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb9xXa0xXdxXb9xX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xXb9xX4xX6xX86xXb9xX1xX79xX6xXb9xX30xX31xX6xX95xXb9xXexX6xXdxXb9xX7xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axXb9xXa0xX34xXdxX5axX31xX10xX48xX2xX271xX271xX271xX1d0xX669xX159xX1xXexX86xXaxX12xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXa0xX193xX3xX153xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xX3xX4xX114xX86xX3xX1xX145xX6xX3xX30xX31xX6xX95xX3xXexX14xXdxX3xXd0xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axX3xXcaxX34xXdxX5axX31xX10xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX25xX42axX30xX31xX3xX5xX110xX86xX3xXexX1xX48axX3xXbxX1xX9cxX23xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXa0xX193xX3xX153xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX34xX3xX4xX114xX86xX3xX1xX145xX6xX3xX2xXb9xX2xX3xX30xX31xX6xX95xX3xXexX34xX40xX30xX3xX7xX13bxX30xX3xXd0xXexX6xX86xX2f6xX79xX34xX5axX3xXcaxX34xXdxX5axX31xX10xX3xX84xX3xXaexX145xX30xX31xX3xX1d0xX3xX14bxX34xX10xX86xXdxX10xX34xX3xX153xX10xX6xX31xXd2xX10xX159xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXaexX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX23xX3xX672xX34xX7xX10xX30xX6xX5xX3xX4xX87xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX23xX3xX4xX1xXd2xX30xX31xX3xX97xX45xXexX3x14ea5xXd2xX34xX79xXbxX6xX3xX153xX10xX6xX31xXd2xX10xX3xXexX1xXd2xX7exX4xX3xXaexX516xX3xX30xX31xX100xX101xXdxX3xX672xX30xX1xXaxX3xX1xX34xX10xX2f6xX9xXaxX48xXa0xX79xX30xX31xXb9xX5axX6xX48xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb9xX6xX34xX7xX10xX30xX6xX5xXb9xX4xXd2xX30xX31xXb9xXexX1xX6xX30xX31xXb9xX4xX1xXd2xX30xX31xXb9xX97xX10xXexXb9xX10xXd2xX34xX79xXbxX6xXb9xX5xX10xX6xX31xXd2xX10xXb9xXexX1xXd2xX79xX4xXb9xXaexX10xXb9xX30xX31xXd2xX79xXdxXb9xX6xX30xX1xX48xX2xX271xX1d0xXdaxXdaxX2xX159xX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX31xX3xX7xX34xX4xX9xXaxX48xX86xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX1d0xXbaxX48xX30xX10xX1cxX7xX48xX2xX149xX2xX2f7xX48xX2xXbaxX3cxX5axX3cxXbaxX3cxX270xX2f7xX2xX2f7xXexX270xXbaxX1d0xX149xX2f7xX5xXbaxX159xX279xXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xXbxX3xX1axX10xX1cxX4xX6xX7xXexX5xX10xX23xX3xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xXexX34xX35xX30xX3xXexX1xX3axX3xX3cxX3xX5xXdxX40xX30xX3xXexXdxX45xXbxXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXaexX12xX0xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX23xX3xX672xX34xX7xX10xX30xX6xX5xX3xX4xX87xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX23xX3xX4xX1xXd2xX30xX31xX3xX97xX45xXexX3xXddfxXd2xX34xX79xXbxX6xX3xX153xX10xX6xX31xXd2xX10xX3xXexX1xXd2xX7exX4xX3xXaexX516xX3xX30xX31xX100xX101xXdxX3xX672xX30xX1xXaxX3xX1xX34xX10xX2f6xX9xXaxX48xXa0xX79xX30xX31xXb9xX5axX6xX48xX4xX1xX10xX5xX7xX10xX6xXb9xX6xX34xX7xX10xX30xX6xX5xXb9xX4xXd2xX30xX31xXb9xXexX1xX6xX30xX31xXb9xX4xX1xXd2xX30xX31xXb9xX97xX10xXexXb9xX10xXd2xX34xX79xXbxX6xXb9xX5xX10xX6xX31xXd2xX10xXb9xXexX1xXd2xX79xX4xXb9xXaexX10xXb9xX30xX31xXd2xX79xXdxXb9xX6xX30xX1xX48xX2xX271xX1d0xXdaxXdaxX2xX159xX1xXexX86xXaxX12xX25xX1xX10xX5xX7xX10xX6xX23xX3xX672xX34xX7xX10xX30xX6xX5xX3xX4xX87xX30xX31xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX23xX3xX4xX1xXd2xX30xX31xX3xX97xX45xXexX3xXddfxXd2xX34xX79xXbxX6xX3xX153xX10xX6xX31xXd2xX10xX3xXexX1xXd2xX7exX4xX3xXaexX516xX3xX30xX31xX100xX101xXdxX3xX672xX30xX1xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexX34xX79xX30xX31xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX34xX79xX30xX31xX3xX1d0xX3xXexX34xX35xX30xX3xX5xX100xX4a6xXexX3xXaexX516xX3xXa0xX9cxX30xX3xX97xX45xXexX3xXddfxXd2xX34xX79xXbxX6xX3xX153xX10xX6xX31xXd2xX10xX3xXexXb6xXdxX3xX2f2xXd2xX6xX23xX3xX4xX9cxX4xX3xX16xX7exXdxX3xXa0xX128xX30xX31xX3xX672xX30xX1xX3xX16xX516xXd2xX3xX31xXdxX110xX30xX1xX3xX4xX1xXdxX45xX30xX3xXexX1xX2fxX30xX31xX3xX16xX70xX3xX5xX110xX86xX3xX30xX40xX30xX3xXexX34xX35xX30xX3xX4xX1xXd2xX30xX31xX3xX97xX45xXexX3xXexX79xX110xX30xX3xX672xX30xX1xX159xX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXaexX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xXd2xX5xX12xX0xX5axXdxXaexX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX34xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXaexX12xX0xX48xX5axXdxXaexX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd0xX79xXd2xX34xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX79xX3xX588xX50dxX588xX0xX48xXbxX12