Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ
Ông Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ từ ngày 12/4, sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm và Chủ tịch nước ký quyết định bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công Thương.
4c25x6225x53a7xbec6x96f0x5c13x64bbx966ex8bf6xX7xb592x7fe0x5fa8x5c78x9d23x79d6xX5xb4b2xXaxa47bx98c9x8935xX3xXex9638xc8e4x9945x77f4xb842xX3xX13xX14xX3x5a50x6800xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xa191xX1axX1bxX3x6c9exX1bxb657x5d62xc69fxX1axX3x55b8x6cf4xX1axX1bxX3x5aa9xXdx59e1xX1axX3xX4xX1x71edxX1axX1xX3xXexX1x5ee2xX4xX3xX1axX1x83c5xX1axX3xX1axX1xXdx4ff3xbf96xX3x9c1fx4cebxX0xacc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX33xX10xX6x89ecxXaxX12xa384xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xXex7883xX3xX1axX1bx6b7cxX2fxX3xX2x7ef6xX56x85c1x79a8xX3xX7xX6xX2exX3x624fxX1xXdxX3x94d2xX18x9995xX4xX3x5497xX2exc419xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exbf70xX1axX3x81f4x8c0fxX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX9exX3xX20xX1x6d34xX3xXex89eexX4xX1xX3xX1axX18xa467xX4xX3xXabx5fd4xX3x8d06xX2exX2fx5821xXexX3xXafxXd8xX1axX1xX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxc82exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13x4dd5xX68xX2fxXaxX12xX0xXdxX51xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX51xX7x7730xXbxX1xX121xXexX121xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX2fxad0fxX3xXc7xX5xX121xX4xXabx6b95xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX5xX10xafd3xXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX17xXdxX1bxX1xXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX1x90ddxX1axX1xX3x79e3xX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX110xXc7xX6xX121xX1xX6xXexXdxX1axX1xX110xX53xX1axX56xX1axX10xaefcxX7xX56xXa2xX2xX2x6176xX56xX2xXa2x6e32xX68xX2x7962x8381xXa2xXa4x9ad1xX1f4xXexX1f8xX1f4xX5xX2xX110x859fxXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX135xXbxX1xX121xXexX121xX135xX121xX17xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX135xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX56xX56xX4xX68xX1axXdxX51xX1bxX110xX53xXdxX10xXexX1axX6xX51xXbxX5xX2exX7xX110xX53xX1axX56xXexcb88xXa2xX1f7xX56xX2exXbxX5xX121xX6xX68xX10xX68xX56x81ccxXc7xX1xX2exX1axX2exX10xX56xXa2xX1f7xXa2xX2x9032xX1f7xXa4xX2a2xX2xXa2xX56xX53xX1axXbxX2a2xX68xXdxX10xX1axX2xX110xX203xXbxX1bxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX121xX1axXaxX12xX13xX3fxX3xXexX1xX18xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xa78fxX1cbxX1axX1bxXa5xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdx876exX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xXcxX17x6e44xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX1xbe56xX6xX3xXex5997xX1axX1bxX3xX1xX121xX6xX3xX53xX9exX3xX4xX1xb567xX4xX3xX51xX9axX1axX1bxX3xXcx4dbdxX1axX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX110xX3x8789x6e66xX1axX1xX14bxX3xX2e4xX45xX4xX3xX38xX2exX2fxX56x83d1xXdxX10xXexX1axX6xX51x790cx8b9exX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12x943exX2fdxX1axX1bxX3xX1axX6xX2fxX3xX363xX2xXa2xX56xXa4xX379xXa5xX3xXexc6c2xXdxX3xX33xX9exX3xX2cxX14xXdxXa5xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXafx70afxX3xXexXc8xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX33xX14xXdxX3xX1axX1bxX1xXd8xX3xXexX17xXdxb89fxX1axX3xXabxX1xX6xXdxX3xX4xX2fdxX4xX3xX2cxX1bxX1xXd8xX3xXe4xX2exX2fxXe7xXexXa5xX3xXe4xX2exX2fxXe7xXexX3xXafxXd8xX1axX1xX3xX4xXd5xX6xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX2cxX1xX9exX3xX1axX18xXdexX4xX3xX53x6682xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xXexX2fdxX4xX3xX4xX2fdxX1axX3xXc7xX14xX3xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxXdexXdxX3xX68x9e76xX3xX4xbcdaxX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xXcxX17xX314xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX1xX31bxX6xXa5xX3xX13xX3fxX3xXexX1xX18xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxXa5xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xX4xa616xX1axX1bxX3xXafxX3a1xXdxX3xX68xXdxX50xX1axX3xX13xX6xX1axX3xXcxXc8xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xX13xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xX371x4db3xX1axX3xXbxX1xa54fxX1axX1bxX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX5xX3bcxX1axX1xX3xXafxX3a1xX121xX3xX13xX14xXa5xX3xX4xX2fdxX4xX3xX4xX54xX4xXa5xX3xX53xX54xX3xX53xXdxX50xX1axXa5xX3xX4xX2fdxX4xX3xXafxX28xX1axX3xX53xXd8xXa5xX3xXexX1xX2exX14xX4xX3xX1axX1bxX9exX1axX1xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xXexX1xX18xX28xX1axX1bxX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX17xX18xXdexX4xX3xXafxX43bxXa5xX3xX1axX1bxX9exX2fxX3xX1fbxX2xX56xX2xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xXa5xX3xXexX3a1xXdxX3xX33xX14xXdxX3xX1axX1bxX1xXd8xX3xX5x5d80xX1axX3xXexX1xX45xX3xX1axX1x9c32xXexX3xX13xX6xX1axX3xX20xX1xX576xXbxX3xX1xX9exX1axX1xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xXabxX1xX43bxX6xX3x644fx92e8xX59dxX59dxXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xXcxX17xX56dxX1axX3xXcxX2exX576xX1axX3x9556xX1axX1xXa5xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXafxX3bcxX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXc7xX56dxX2exX3xX53xX9exX121xX3xX13xX14xX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX17xXd8xX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX59dxX59dxX110xX3xX2cxX1bxX9exX2fxX3xX1f0xX56xXa2xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xXa5xX3xX13xX14xX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX17xXd8xX3xXafxX3bcxX3xXbxX1xX335xX1axX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX21xX1axX1bxX3xXcxX17xX56dxX1axX3xXcxX2exX576xX1axX3xX5b0xX1axX1xXa5xX3x981dxX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xX13xX14xX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX17xXd8xXa5xX3xX1bxXdx68b9xX3xX4xX1xX45xX4xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXc7xX6xX1axX3xb9bbxXdxX1axX1xX3xXexXe7xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX2cxX1bxX9exX2fxX3xX1f4xX56xXa4xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xXa5xX3xXexX3a1xXdxX3xX65cx8a52xX3xX1xX314xXbxX3xXexX1xX45xX3xX2xX2xXa5xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX371xXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axXa5xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxXa5xX3x650cxX1xX43bxX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exXc4xX1axX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX53xX54xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX20x6ed6xX1axX1bxX3xXexX17xX121xX1axX1bxX3xX1axX1bxX9exX2fxX3xX1f4xX56xXa4xXa5xX3xX20xX1xXd5xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX1axX18xXdexX4xX3xX20xX14xX1axX1bxX3xX1xX4d6xX6xX3xX296xX3bcxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xXd5xX3xX1axX1bxX1xX31bxX6xX3xX371xXdxX50xXexX3xX2cxX6xX51xX3xXafxX3bcxX3xXc7xX6xX1axX3xX1xX9exX1axX1xX3xXe4xX2exX2fxXe7xXexX3xXafxXd8xX1axX1xX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXabxX698xX3xXa2xX1f7xX2xX289xX135xXa2xX1f7xXa2xX2xX3xXafxXb6xXdxX3xX53xXdexXdxX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX110xX3xX2cxX1bxX9exX2fxX3xX1f8xX56xXa4xXa5xX3xX13xX6xX1axX3xX20xX1xX576xXbxX3xX1xX9exX1axX1xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xXc7xX6xX1axX3xX1xX9exX1axX1xX3xXe4xX2exX2fxXe7xXexX3xXafxXd8xX1axX1xX3xX4xX1xa67cxX3xXafxXd8xX1axX1xX3xX13xX3fxX3xXexX1xX18xX3xX13xX6xX1axX3xX4xX2fdxX1axX3xX7xX438xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXafxXb6xXdxX3xX53xXdexXdxX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX20xX4d1xX1axX3xX4xX45xX3xX53xX9exX121xX3xX1axX1xX64axX1axX1bxX3xXe4xX2exX2fxXe7xXexX3xXafxXd8xX1axX1xX3xXexX17xX3axX1axXa5xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXexX17xXdxX3d2xX1axX3xXabxX1xX6xXdxX3xX4xX2fdxX4xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xXafxXb6xXdxX3xX53xXdexXdxX3xXexX335xX1axX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX3a1xXdxX3xX1xX14xXdxX3xX1axX1bxX1xXd8xXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xXcxX17xX56dxX1axX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX65cxX1xX2fdxX1axX1xXa5xX3xXcxX1xX45xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xXafxX3bcxX3xXexX17xX1c7xX1axX1xX3xXc7xX9exX2fxX3xX53xX9exX3xX1axX3axX2exX3xX17x5012xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX1axX4d1xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xXa5xX3xX4xX28xX3xX4xX576xX2exX3xXexXc8xX3xX4xX1xX45xX4xXa5xX3xX5xX31bxX1axX1xX3xX53xX438xX4xX3xXe4xX2exX1cbxX1axX3xX5xXe2xX3xX4xXd5xX6xX3xX1axX1bxX9exX1axX1xX3xXexX17xX121xX1axX1bxX3xX5xX31bxX1axX1xX3xX53xX438xX4xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX50xXbxX3xX53xX9exX3xXexX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX51xX3a1xXdxX152xX3xX4xX2fdxX4xX3xXafxX28xX1axX3xX53xXd8xX3xXexX17xX438xX4xX3xXexX1xX2exX14xX4xXa5xX3xX53xX4d1xX1axX3xXbxX1xX4d6xX1axX1bxX3xXe4xX2exX1cbxX1axX3xX5xXe2xXa5xX3xXexX9exXdxX3xX7xX1cbxX1axXa5xX3xX4xX2fdxX4xX3xX68xX121xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX50xXbxX3xXexX1xX2exX14xX4xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXe4xX2exX1cbxX1axX3xX5xXe2xXa5xX3xX1axX1xX64axX1axX1bxX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX53xXdxX50xX4xX3xX51xX9exX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXafxX6xX1axX1bxX3xXexX17xXdxX3d2xX1axX3xXabxX1xX6xXdxb0b4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX20xX1xX32cxX4xX3xX51xX9axX1axX1bxX3xXexX335xX1axX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xXcxX17xX314xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX1xX31bxX6xXa5xX3xX13xX3fxX3xXexX1xX18xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxXa5xX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xXafxX40bxX3xX1axX1bxX1xXd8xX3xX21xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xXexX17xX2exX2fxX40bxX1axX3xXexX1xXb6xX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX7xX438xX3xXafxX121xX9exX1axX3xXabxXe7xXexX3xXafxX3d2xX3xX296xX335xX2fxX3xX68xX438xX1axX1bxX3xX1axX1bxX9exX1axX1xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xXexX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX1axX1bxX9exX2fxX3xX51xX14xXexX3xX53xX64axX1axX1bxX3xX51xX3a1xX1axX1xXa5xX3xXafxX43bxX1axX1bxX3xX1bxX43bxXbxX3xX296xX45xX1axX1bxX3xXafxX2fdxX1axX1bxX3xX4xX1xX121xX3xX1axX40bxX1axX3xXabxXdxX1axX1xX3xXexXe7xX3xX53xX9exX3xX7xX438xX3xXbxX1xX2fdxXexX3xXexX17xXdxX3d2xX1axX3xX4xXd5xX6xX3xXafxX576xXexX3xX1axX18xXdexX4xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX0xXdxX51xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX51xX7xX135xXbxX1xX121xXexX121xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX14bxX3xXc7xX5xX121xX4xXabxX152xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX5xX10xX15dxXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX17xXdxX1bxX1xXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xX1cbxX1axX1xX3xXa2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX110xXc7xX6xX121xX1xX6xXexXdxX1axX1xX110xX53xX1axX56xX1axX10xX1eaxX7xX56xXa2xX2xX2xX1f0xX56xX2xXa2xX1f4xX68xX2xX1f7xX1f8xXa2xXa4xX1fbxX1f4xXexXa4xX289xXa4xX1f7xX5xXa2xX110xX203xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xXaxX3xX68xX6xXexX6xX135xXbxX1xX121xXexX121xX135xX121xX17xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX135xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX56xX56xX4xX68xX1axXdxX51xX1bxX110xX53xXdxX10xXexX1axX6xX51xXbxX5xX2exX7xX110xX53xX1axX56xXexX289xXa2xX1f7xX56xX2exXbxX5xX121xX6xX68xX10xX68xX56xX296xXc7xX1xX2exX1axX2exX10xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xX2a2xX1f7xXa4xX2a2xX2xXa2xX56xX53xX1axXbxX2a2xX68xXdxX10xX1axXa2xX110xX203xXbxX1bxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX6xXbxXexXdxX121xX1axXaxX12xXcxX335xX1axX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xXbxX1xX2fdxXexX3xXc7xXdxX3d2xX2exX3xXexX3a1xXdxX3xXc7xX2exXc8xXdxX3xX5xX30xX110xX3xX363xX364xX1axX1xX14bxX3xX2e4xX45xX4xX3xX38xX2exX2fxX56xX371xXdxX10xXexX1axX6xX51xX378xX379xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX121xX3xXc7xXdxXe7xXexX3xX53xXdexXdxX3xX1fbxX1f7xX3xX1axX4d1xX51xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xXexX2fdxX4xX3xXafxXd8xX6xX3xXbxX1xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xXafxX1cbxX51xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX1xX56dxX2exX3xX1xXe7xXexX3xX4xX1xX45xX4xX3xX68xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXd5xX3xX4xX1xXb6xXexX3xX19xX3xX4xX2fdxX4xX3xX4xX576xXbxX3xX1xX2exX2fxX50xX1axXa5xX3xXexX854xX1axX1xXa5xX3xXexX17xX438xX4xX3xXexXdxXe7xXbxX3xX5xX3bcxX1axX1xX3xXafxX3a1xX121xX3xX53xX9exX3xX4xX1xX854xX3xXafxX3a1xX121xX3xX4xX2fdxX4xX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xXafxX18x6b98xX1axX1bxX3xX5xXb6xXdxXa5xX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX1axX1xX9exX3xX1axX18xXdexX4xX3xX19xX3xXafxXd8xX6xX3xXbxX1xX18xX28xX1axX1bxXa5xX3xXe4xX2exX2fdxX3xXexX17xX1c7xX1axX1xX3xX4xX21xX1axX1bxX3xXexX2fdxX4xX3xX1axX9exX2fxX3xX51xX6xX1axX1bxX3xX5xX3a1xXdxX3xX4xX1xX121xX3xX21xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX40bxX2exX3x61eexXc7xX9exXdxX3xX1xX314xX4xX3xXe4xX2exXe2xa676xX3xX53xX40bxX3xXbxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXexX1xX45xX4xX3xX5xX9exX51xX3xX53xXdxX50xX4xX3xX19xX3xX4xX2fdxX4xX3xX53xXd8xX3xXexX17xX3fxX3xXafxX18xXb1xX4xX3xX1bxXdxX6xX121xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX17xX121xX1axX1bxX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX53xXdxX50xX4xX3xX7xca28xXbxX3xXexXdexXdxXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX1axX1xX576xX1axX3xX51xX3a1xX1axX1xX14bxX3xXf2fxX2e4xXdxX40bxX2exX3xXe4xX2exX6xX1axX3xXexX17xX314xX1axX1bxX3xX1axX1xX576xXexX3xX5xX9exX3xX4xX1xX32cxX1axX1bxX3xXexX6xX3xXc7xXdxXe7xXexX3xXexX4axXbxX3xX1xXb1xXbxXa5xX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xXexX17xX2exX2fxX40bxX1axX3xXexX1xXb6xX1axX1bxX3xX4xXd5xX6xX3xX1axX1bxX9exX1axX1xXa5xX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xX7xX45xX4xX3xX51xX3a1xX1axX1xX3xXexX4axXbxX3xXexX1xX3d2xXa5xX3xX1axX1xX576xXexX3xX5xX9exX3xXexX4axXbxX3xXexX1xX3d2xX3xXc7xX6xX1axX3xX4xX2fdxX1axX3xX7xX438xX3xX53xX9exX3xXexX4axXbxX3xXexX1xX3d2xX3xX5xX3bcxX1axX1xX3xXafxX3a1xX121xX3xX13xX14xX152xX3xXafxX34xX1axX1bxX3xXexX1xXecexXdxXa5xX3xXbxX1xX1cbxXdxX3xXexXdxXe7xXbxX3xXexX54xX4xX3xX4xXd5xX1axX1bxX3xX4xXb6xX3xX51xX21xXdxX3xXe4xX2exX6xX1axX3xX1xX50xX3xX51xX19xX3xX17xX14xX1axX1bxX3xX1xXb1xXbxX3xXexX2fdxX4xX3xX1bxXf92xX1axX3xXabxXe7xXexX3xX53xXdexXdxX3xX4xX2fdxX4xX3xXc7xX6xX1axXa5xX3xXc7xX14xXa5xX3xX1axX1bxX9exX1axX1xX3xXexX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX4xX2fdxX4xX3xXafxXd8xX6xX3xXbxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXexX17xX121xX1axX1bxX3xX4xX1cbxX3xX1axX18xXdexX4xX3xX53xX9exX3xX4xX2fdxX4xX3xXafxXb6xXdxX3xXexX2fdxX4xX3xX1axX18xXdexX4xX3xX1axX1bxX121xX9exXdxXa98xXaxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX20xX766xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX121xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxXa5xX3xX1bxX56dxX1axX3xX2xX1f0xX3xX1axX4d1xX51xX3xXe4xX2exX6xXa5xX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xXafxX3bcxX3xXabxXe7xX3xXexX1xX9axX6xXa5xX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xXexX17xX2exX2fxX40bxX1axX3xXexX1xXb6xX1axX1bxX3xX53xc43axX3xX53xX6xX1axX1bxXa5xX3xXexX1xX3d2xX3xX1xXdxX50xX1axX3xX7xX438xX3xXafxX121xX9exX1axX3xXabxXe7xXexXa5xX3xX1bxXf92xX1axX3xXc7xX43bxXa5xX3xX1xX121xX9exX1axX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xXexXb6xXexX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxXa5xX3xX1axX1xX9exX3xX1axX18xXdexX4xX3xXafxX18xXb1xX4xX3xX1bxXdxX6xX121xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXf2fxXcxX1xX2exX4axX1axX3xX5xXb1xXdxX3xX5xXf92xX51xX3xX53xX9exX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX1axX6xX1axX3xX4xX766xX1axX1bxX3xX1axX1xXdxX40bxX2exX3xX1axX1xX18xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX7x5488xX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xXexX17xX2exX2fxX40bxX1axX3xXexX1xXb6xX1axX1bxX3xX53xX115bxX3xX53xX6xX1axX1bxXa5xX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xXexX3fxX4xX1xX3xXafxX3a1xXexX3xXafxX18xXb1xX4xXa5xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX17xX99axX3xXexX17xX2fdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX7xX45xX3xX51xX50xX1axX1xX3xXexXdxX3axX1axX3xXbxX1xX121xX1axX1bxX3xX4xXd5xX6xX3xX1axX1bxX9exX1axX1xXa5xX3xXexX4axXbxX3xXexX17xX2exX1axX1bxX3xXabxX1xXf92xX4xX3xXbxX1xX54xX4xX3xX1xX3a1xX1axX3xX4xX1xXe7xX3xXexX1xXdxXe7xX2exX3xX7xX43bxXexXa5xX3xXafxX31fxX4xX3xXc7xXdxX50xXexX3xXbxX1xX2fdxXexX3xX1xX2exX2fxX3xX53xX6xXdxX3xXexX17xX4d6xX3xX13xX6xX1axX3xX4xX2fdxX1axX3xX7xX438xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX53xX9exX3xXexXc8xX3xX4xX1xX45xX4xX3xX4xX2fdxX1axX3xXc7xX14xXa5xX3xXafxXc4xX2fxX3xX51xX3a1xX1axX1xX3xX4xX1cbxXdxX3xX4xX2fdxX4xX1xX3xX1xX9exX1axX1xX3xX4xX1xX3fxX1axX1xXa5xX3xXexX4d1xX1axX1bxX3xX4xX18xXecexX1axX1bxX3xXbxX1xX335xX1axX3xX4xX576xXbxX3xXbxX1xX335xX1axX3xXe4xX2exX2fxX40bxX1axXa5xX3xX4xX2fdxX3xXexX1xX3d2xX3xX1xX43bxX6xX3xXexX17xX2fdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX1axX1xX64axX1axX1bxX3xX1axX1bxX18xXecexXdxX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXbxX1xX335xX1axX3xX4xX576xXbxX3xXbxX1xX335xX1axX3xXe4xX2exX2fxX40bxX1axXa5xX3xXafxX40bxX3xX4xX6xX121xX3xXexX17xX2fdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX1axX3axX2exX3xX1bxX18xX28xX1axX1bxX3xX4xXd5xX6xX3xXafxX1cbxX1axX1bxX3xX53xXdxX3axX1axXa5xX3xX1axX1bxX18xXecexXdxX3xXafxX45xX1axX1bxX3xXafxX56dxX2exX3xX51x6d60xXdxX3xX4xX576xXbxXa5xX3xX51xX137axXdxX3xXafxX28xX1axX3xX53xXd8xXa5xX3xXe4xX2exX6xX1axX3xXexX335xX51xX3xXafxX14xX1axX1bxX3xX53xXdxX3axX1axX3xXexXdxX1axX1xX3xXexX1xX56dxX1axX3xX1axX1bxX18xXecexXdxX3xX5xX6xX121xX3xXafxX14xX1axX1bxX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX4xX1xX45xX4xXa5xX3xX53xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX45xX4xX3xXafxX3d2xX3xXbxX1xX576xX1axX3xXabxX1xX19xXdxX3xX53xX9exX3xXexX438xX3xXexXdxX1axX3xX1xX121xX9exX1axX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xXexX17xX2fdxX4xX1xX3xX1axX1xXdxX50xX51xXa5xXf3bxX3xX21xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX1axX1xX576xX1axX3xX51xX3a1xX1axX1xX110xX56xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX296xX6xX1axX1xX1axX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1axX1bxX9xXaxX1f7xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX68xX68xXdxX1axX1bxX9xXaxX1f0xXaxX12xX0xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX68xX12xX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX14bxX3xXa2xXbxX296xX3xX6xX2exXexX121xX152xXaxX12xX0xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX68xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xX6bxX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axXa5xX3xX7xXdxX1axX1xX3xX1axX4d1xX51xX3xX2xX1f8xX289xX1f0xXa5xX3xXe4xX2exX3axX3xXe4xX2exX2fdxX1axX3xXexX3a1xXdxX3xX296xX3bcxX3xX33xX34xX1axX1bxX3x66c2xXdxX1axX1xXa5xX3xX1xX2exX2fxX50xX1axX3xX33xX18xX1axX1bxX3xX33xX9exXa5xX3xXexX854xX1axX1xX3xXcxX1xX2fdxXdxX3xX13xX1c7xX1axX1xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX9axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX1f4xX56xXa2xX1f7xX2xX1f4xX3xXafxXe7xX1axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xXa4xX56xXa2xX1f7xXa2xX1f7xXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXc7xX56dxX2exX3xX53xX9exX121xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX59dxX152xX3xX13xX3fxX3xXexX1xX18xX3xXcxX854xX1axX1xX3xXd5xX2fxX3xXcxX1xX2fdxXdxX3xX13xX1c7xX1axX1xX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX59cxX152xX3xX20xX1xXd5xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX33xX14xXdxX3xXafxX34xX1axX1bxX3xX1axX1xX335xX1axX3xX68xX335xX1axX3xXexX854xX1axX1xX3xXcxX1xX2fdxXdxX3xX13xX1c7xX1axX1xX3xXabxX1xX121xX2fdxX3xX59cxX371xX59dxX110xX3xX2e4xX3a1xXdxX3xXc7xXdxX3d2xX2exX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX371xXa5xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xX632xX2fxX3xXc7xX6xX1axX3xXcxX9exXdxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xX135xX3xX2cxX1bxX335xX1axX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xX4xXd5xX6xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX9axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX1f0xX56xXa2xX1f7xXa2xX1f7xX3xXafxXe7xX1axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xX2xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xXa5xX3xX21xX1axX1bxX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXbxX1xX335xX1axX3xX4xX21xX1axX1bxX3xX1bxXdxX64axX3xX4xX1xX45xX4xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXc7xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX110xX3xX2e4xX3a1xXdxX3xXc7xXdxX3d2xX2exX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX371xXa5xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xX632xX2fxX3xXc7xX6xX1axX3xXcxX9exXdxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xX135xX3xX2cxX1bxX335xX1axX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xX4xXd5xX6xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX9axX3xXexX1xX2fdxX1axX1bxX3xXa2xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xX3xXafxXe7xX1axX3xXa4xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xXa5xX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXc7xX56dxX2exX3xX53xX9exX121xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX59dxX59dxX152xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX17xX18xX19xX1axX1bxX3xXc7xX6xX1axX3xXcxX2exX2fxX3axX1axX3xX1bxXdxX2fdxX121xX3xXcxX17xX2exX1axX1bxX3xX18xX28xX1axX1bxX110xX3xX2e4xX3a1xXdxX3xXc7xXdxX3d2xX2exX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX371xXa5xX3xX632xX2fxX3xX53xXdxX3axX1axX3xX632xX2fxX3xXc7xX6xX1axX3xXcxX9exXdxX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xX135xX3xX2cxX1bxX335xX1axX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xX4xXd5xX6xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX110xX3xXcxX1xX6xX51xX3xX1bxXdxX6xX3xX2e4xX1cbxX1axX1bxX3xX2e4xX121xX9exX1axX3xc965xXdxX3axX1axX3xX1xXdxX50xXbxX3xX4xX2fdxX4xX3xX33xX14xXdxX3xX65cxX1xX121xX6xX3xX1xX314xX4xX3xX53xX9exX3xX65cxc0b3xX3xXexX1xX2exX4axXexX3xX371xXdxX50xXexX3xX2cxX6xX51xXa5xX3xX1bxXdxX64axX3xX4xX1xX45xX4xX3xX6e8xX1xX43bxX3xX20xX1xXd5xX3xXexXd8xX4xX1xX3xXabxXdxX3axX51xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX17bdxXdxX3axX1axX3xX1xXdxX50xXbxX3xX1xX14xXdxX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXabxX698xX3xXa2xX1f7xXa2xX1f7xX135xXa2xX1f7xXa2xX1f0xX110xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX121xX68xX2fxXaxX12xXcxX3a1xXdxX3xX65cxX698xX3xX1xX314xXbxX3xXexX1xX45xX3xX2xX2xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXabxX1xX43bxX6xX3xX59cxX59dxX371xXa5xX3xXafxX18xXb1xX4xX3xXc7xX56dxX2exX3xX5xX9exX51xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX1axX18xXdexX4xX3xX20xX14xX1axX1bxX3xX1xX4d6xX6xX3xX296xX3bcxX3xX1xX14xXdxX3xX4xX1xXd5xX3xX1axX1bxX1xX31bxX6xX3xX371xXdxX50xXexX3xX2cxX6xX51xX110xX0xX56xXbxX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX17xX12xX0xX56xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xX56xXexX6xXc7xX5xX10xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX17xX12xX0xX56xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xX56xXexX6xXc7xX5xX10xX12xX0xXexX6xXc7xX5xX10xX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX14bxX3xXa2xXbxX296xX3xX6xX2exXexX121xX152xXaxX12xX0xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xXexX17xX12xX0xXexX68xX12xX0xX56xXexX68xX12xX0xX56xXexX17xX12xX0xX56xXexXc7xX121xX68xX2fxX12xX0xX56xXexX6xXc7xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38fxX121xX2exX17xX4xX10xXaxX12xX0xXdxX51xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX51xX7xX135xXbxX1xX121xXexX121xX3xX68xXexX1xX2exX51xXc7xX3xX68xX1xXdxX68xX10xX3xXdxX20xX10xX1axXexX10xX17xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX68xXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX14bxX3xXc7xX5xX121xX4xXabxX152xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX5xX10xX15dxXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xX3xX51xX6xX17xX1bxXdxX1axX135xX17xXdxX1bxX1xXexX14bxX3xX6xX2exXexX121xX152xX3xX1eaxXdxX68xXexX1xX14bxX3xX289xX2xX1f4xXbxX296xX152xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX14bxX3xXa4xX2xXa2xXbxX296xX152xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xX3xX1xX1c7xX1axX1xX3xX1cbxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX110xXc7xX6xX121xX1xX6xXexXdxX1axX1xX110xX53xX1axX56xX1axX10xX1eaxX7xX56xXa2xX2xX2xX1f0xX56xX2xXa2xX1f4xX68xX2xX1f7xX1f8xXa2xXa4xX1f7xXa2xXexX1f8xXa2xXa2xX1f7xX1f7xX5xX1f7xX110xX203xXbxX1bx93a0xX17xX9xX1f0xX1f7xXa4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xXaxX3xX1eaxXdxX68xXexX1xX9xXaxX289xX2xX1f4xXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxXa4xX2xXa2xXaxX3xX68xX6xXexX6xX135xXbxX1xX121xXexX121xX135xX121xX17xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX135xX7xX17xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX14bxX56xX56xX4xX68xX1axXdxX51xX1bxX110xX53xXdxX10xXexX1axX6xX51xXbxX5xX2exX7xX110xX53xX1axX56xXexX289xXa2xX1f7xX56xX2exXbxX5xX121xX6xX68xX10xX68xX56xX296xXc7xX1xX2exX1axX2exX10xX56xXa2xX1f7xXa2xX2xX2a2xX1f7xXa4xX2a2xX2xXa2xX56xX53xX1axXbxX2a2xX68xXdxX10xX1axX2xX110xX203xXbxX1bxXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xX68xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX68xX17xX10xX5xX6xXexX10xX68xXaxX12xX0xX7xXexX17xX121xX1axX1bxX12xXcxXdxX1axX3xX5xXdxX3axX1axX3xXe4xX2exX6xX1axX14bxX0xX56xX7xXexX17xX121xX1axX1bxX12xX0xX2exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX135xXexX1xX2exX51xXc7xX135xX6xX1axX68xX135xX7xX6xXbxX121xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX17xX1c7xX1axX1xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exXc4xX1axX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXa2xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX1xXd5xX3xXexX18xXdexX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX2xXa2xX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xX53xXdxX3axX1axX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xXd5xXaxX3xX1xX17xX10xX15dxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX1axX1xX135xXexX17xXdxX56xXexX17xXdxX1axX1xX135xXe4xX2exX121xX4xX135xX1xX121xXdxX135xXbxX1xX10xX135xX4xX1xX2exX6xX1axX135xXc7xX121xX135xX1axX1xXdxX10xX51xX135xXa2xX135xXbxX1xX121xX135xXexX1xX2exX135xXexX2exX121xX1axX1bxX135xX53xX6xX135xX2xXa2xX135xXexX1xX6xX1axX1xX135xX53xXdxX10xX1axX135xX4xX1xXdxX1axX1xX135xXbxX1xX2exX56xXa2xX1f7xX1f8xX289xXa4xX2xX110xX1xXexX51xXaxX12xX0xXdxX51xX1bxX3xX7xX17xX4xX9xXaxX56xX51xX10xX68xXdxX6xX56xX2xXa2xX1f7xX56xX1axX10xX1eaxX7xX56xXa2xX2xX2xXa4xX56xX2xX1f7xX289xX68xX1fbxX2x55a1xXa2xXa4xXa4xX1f8xXexXa2xX1fbxX1f0xX1f0xX5xX2xX1f7xX135xX5xX10xX51xXdxX1axX1xXabxX1xX6xXdxX135xX5xX10xX53xX6xX1axXexX1xX6xX1axX110xX203xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX13xX14xX3xX20xX21xX1axX1bxX3xXcxX1xX18xX28xX1axX1bxX3xX2cxX1bxX2exX2fxX30xX1axX3xX33xX34xX1axX1bxX3xX38xXdxX3axX1axX3xX4xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1axX1xX4axX1axX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xX53xX54xXaxX3xX56xX12xX0xX56xX6xX12xX0xX68xXdxX53xX12xX0xX7xXexX17xX121xX1axX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX17xX1c7xX1axX1xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exXc4xX1axX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXa2xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX1xXd5xX3xXexX18xXdexX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX2xXa2xX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xX53xXdxX3axX1axX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xXd5xXaxX3xX1xX17xX10xX15dxX9xXaxX56xX4xX1xXdxX1axX1xX135xXexX17xXdxX56xXexX17xXdxX1axX1xX135xXe4xX2exX121xX4xX135xX1xX121xXdxX135xXbxX1xX10xX135xX4xX1xX2exX6xX1axX135xXc7xX121xX135xX1axX1xXdxX10xX51xX135xXa2xX135xXbxX1xX121xX135xXexX1xX2exX135xXexX2exX121xX1axX1bxX135xX53xX6xX135xX2xXa2xX135xXexX1xX6xX1axX1xX135xX53xXdxX10xX1axX135xX4xX1xXdxX1axX1xX135xXbxX1xX2exX56xXa2xX1f7xX1f8xX289xXa4xX2xX110xX1xXexX51xXaxX12xXcxX17xX1c7xX1axX1xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exXc4xX1axX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXa2xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX1xXd5xX3xXexX18xXdexX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX2xXa2xX3xXexX1xX9exX1axX1xX3xX53xXdxX3axX1axX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xXd5xX0xX56xX6xX12xX0xX56xX7xXexX17xX121xX1axX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX68xXaxX12xX20xX1xXdxX40bxX2exX3xX1axX6xX2fxX3xX363xX1c7axX56xXa4xX379xXa5xX3xXexX3a1xXdxX3xX65cxX698xX3xX1xX314xXbxX3xX2xX2xXa5xX3xXcxX1xXd5xX3xXexX18xXdexX1axX1bxX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXbxX1xXd5xX3xX6e8xX1xX3a1xX51xX3xX14daxXdxX1axX1xX3xX20xX1xX3fxX1axX1xX3xXexX17xX1c7xX1axX1xX3xX68xX6xX1axX1xX3xX7xX2fdxX4xX1xX3xXafxX3d2xX3xXb4xX2exXb6xX4xX3xX1xX14xXdxX3xXbxX1xX3axX3xX4xX1xX2exXc4xX1axX3xX53xXdxX50xX4xX3xXc7xXc8xX3xX1axX1xXdxX50xX51xX3xXa2xX3xX6e8xX1xX43bxX3xXcxX1xXd5xX3xXexX18xXdexX1axX1bxX3xX53xX9exX3xX2xXa2xX3xX13xX14xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxXa5xX3xXcxX1xXd5xX3xXexX17xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX28xX3xXe4xX2exX6xX1axX3xX1axX1bxX6xX1axX1bxX3xX13xX14xX110xX0xX56xXbxX12xX0xX56xX68xXdxX53xX12xX0xX56xX5xXdxX12xX0xX56xX2exX5xX12xX0xX68xXdxX53xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX17xXaxX12xX0xX56xX68xXdxX53xX12xX0xX56xX68xXdxX53xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX38fxX121xX2exX17xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX121xX3xX2e4xX45xX4xX3xX38xX2exX2fxX3xX363xX371xXdxX10xXexX1axX6xX51xX378xX379xX0xX56xXbxX12