VFF Cup: U-23 VN thắng thuyết phục Singapore
Chơi lấn lướt hoàn toàn so với đối thủ U-23 Singapore, nhưng thầy trò HLV Calisto chỉ có được chiến thắng tối thiểu trong trận ra quân VFF Cup, tối 5/11.
c85fx12893x13e21x14b18xc99fx12154xfdafx137c4xX6x155d2x110b3xX1x105abxe871xe28ax14b4axX9xeed8xX0x13f83xX5xf510xX4xea7cxX2xef70xX5xX6xX14xXcxda76xX8xX9x13bedxX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12x1332exX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX12x113bcx120b8xX12xXcxX1x13605xX12xX50xX12xX4xX16xX9xX2xX50xXdxX8xX9xX12xX50xX12xX4xX16xX9xX2x14b75xX5xX4xX50x13b8fxX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xf807xX12xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX18xf002xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xeab5xX50xX12xX4xX16xX9xX10x13ed2xffc6xXa1xX2xc8f4x14268xX1xd43dxX2x10e52x13e3exX20xe984xX2xXa0xd0bdxX2xX12xX18x1560fxX51xX6cxX2xX12xX18xXa5xXex13673xX12xX2xX1xX18x12e28xX3xX2xf18exX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX0x10db3xX18xX8fxX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX51xX16xcb1exX6xX55xXdxX5xX12xX16xX9xX2xX50xXdxX8xX9xXdxX5xX12xX16xX9xX2xX68xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xX7exX12xX9xX2xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xX8xX9xX20x127e9xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX12xX16xX1dxX12xX9xX2xX50xXdxX8xX9xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX12xX9xX2xX68xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX12xXcxX1xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX4xX16xX7exX12xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x11b6exX16xX5xXdxX9xX10xXa4xX18xcfbaxX50xX2xX4xeccexX51xX2xX4x14a89xcf3fxX12xX2xX18xXcxe51fxX51xX2xX12xXcxX1b8xX51xX2xX6xXcxX2xX68xX1b3xX50xX2x129a2x10932xX50xX2xX12xX18x14cb2xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xd95dxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX12xX18x10b88xXexX2xX12xX37xef42xX2xX1a2x144a5xXa0xX2xXa4xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX3xX18x10350xX2xX3x11086xX2xX1c7xX1b2x10cefxX3xX2xX3xX18xX50xXbbxX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX12xX1c8xX50xX2xX12xX18xX50x119e8xXa5xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX12xX37xebcexX51xX2xX37xX5xX2xebb8xXa5xfa9cxX51xX2xXa0xXa1xXa1xX2xXa4xXa5xX1xX1ddxX2xX12xX1c8xX50xX2x14f83xXcdxX8fxX8fxe90fxX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX5xX14xX4xX16xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xcdefxX5xX6cxX16xX2xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX50xX51xX6cxX8xX9xX12dxX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX50xX51xX6cxX8xX9xXacxX9xX2xXf7xX50xXdxX12xX18xX8xX9xX23cxX12dxX12dxX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX2xX7exX3xe551xX55xX12xX16xX262xX1xX4xX5xX12xX16xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX16xX37xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX50xX262xX6cxX2xX6xX37xX3xX8xX9xXcdxXcdxX50xX240xX14xX5xXcxX18xX5xX12xX50xX51xX18xX240xX68xX51xXcdxX51xX16xXf7xX6xXcdxd060x10a5bxX323xXcdx13080xX23cxXdxX23cxX12dxd02exX20x14371xX12dxX12dxX12xX20xX23cxX322xXacxX4xX12dxX240x1000axX1xX6cxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcx12e1cxX262xX5xX6cxX16xX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xXa7xXacxXacxX326xX1xX1dxcc9axXf7xX50xXdxX12xX18xXa7xX23cxX12dxX12dxX1xX1dxX9xX2xXcdxX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX55xXdxX16xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa4xX5xX1xX12xX50xXcxX51xX9xX10xd264xX99xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50x14cfexX12xX2xXafxX5xX262xX240x10730xX51xX18xXa7xX2xX3cdx1426exX3xX2xffa5xX51xX18xX0xXcdxX1xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xXcdxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXcdxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x118b0xX2xX12xX37xX224xX51xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX12xX50x15018xX51xX2xX6cxX50xc9c7xX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xX99xX18x13be3xX50xX2xX1efxX5xX51xX2xX68xX1b8xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xX99xX37xXa5xX51xX6cxX2xf51fxXa5xX1c8xX3xX2xX1c7x137d2xX2xX2b7xXbbxX12xX2xX12xX18xdbffxX3xX2xX68xX1b3xX50xX2xX12xX1fcxX2xX6xX1c8xX2xX18xXcxX1b8xX2xX20xXaaxX20xX1ddxX2xX3xX18xe67dxX51xX18xX2xX68x11b02xX2xX12xX18xXbbxX2xX3xXa5xf19fxX3xX2xX1c7xX1c8xX50xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX6cxX50xX433xX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX6cx113d4xX1xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX1ffxX2xff44xX2xX51xX6cxX18x13579xX5xX2xX37xX1aexX12xX2xX22axXa5xX5xX51xX2xX12xX37x12940xX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbx1138dxX50xX2xX51xXbbxXa5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX51xX1b8xXcxX2xX3xX1ffxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xXacxX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX6x111acxX2xX6cxX50xX1b8xX51xX18xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX4xX203xX50xX2xX12xX18xXbbxX2xX37xX1aexX12xX2xX4xX1b3xX51xX2xX12xX37xX42exX51xX2xX3xXcxX51xX2xX1c7xX1b2x14a3exX51xX6cxX2xX12xX50xXbbxX51xX2xX1c7xXbbxX51xX2xX51xX6cx13a86xX50xX2xX68xX54dxX2xX1c7x10f75xX3xX18xX2xX6cxX50x12089xX50xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX3xXcxX50xX2xX4xX1b8xX2xX12xX50xe718xX51xX2xXc3xd608xX3e7xX2xe5c3xX5xX262xX16xX6xX2xX20xX23cxX2xX68xX1b3xX50xX2xX6xe24exX2xX12xX18xX5xX262xX2xXdxX584xX2xX3xX1cdxX5xX2xXacxX2xX1c7x1524dxX50xX2xXdxX50xX3d7xX51xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX2b7xX18xXa5xX2xX68xX584xX3xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa0xX1b3xX50xX2xX22axXa5xXexXbbxX12xX2xX12xX22cxX262xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX1c7xX458xX2xX51xX18xX224xX1xX2xX3xXa5xX485xX3xX2xX1c7xX1e7xXexX2xX22axXa5xXexXbbxX12xX2xX12xX22cxX262xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX1xX18xX55axX50xX2xX12xX1b3xX50xX2xX51xca46xX5xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX12xX18xX3e4xX2xX51xX18xX1aexX12xX2xX3xX43dxX3xX2xX12xXa5xXexXbbxX51xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX262xX1b3xX50xX2xX12xX18xX584xX3xX2xX6xX584xX2xX14xXb3xX12xX2xX51xX18xX554xX1xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX68xX1b3xX50xX2xX51xX18xX5xXa5xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa0xX1b8xX2xX262xX4d8xX50xX2xX3xX18xXa5xXexX3d7xX51xX2xX3xX1b8xX51xX6cxX2xX12xX37xX4f2xX2xX4xX42exX51xX2xXdx105a7xX2xXdxX1b8xX51xX6cxX2xX18xX1aaxX51xX2xX2b7xX18xX50xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX1xX18xX43dxX2xX68x129f8xX2xX12xX18xXbbxX2xX14xXbbxX2xX12xXb3xX3xX2xX4f2xX2xX1xX18xX460xX12xX2xXacxX32bxX1ddxX2xX2b7xX18xX50xXbbxX51xX2xX3xX18xXcxX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX12xX18xX3e4xX2xX20xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX18xXcxX1b8xX51xX2xX12xXcxX1b8xX51xX2xX4xX1b8xX262xX2xX3xX18xX1cdxX2xX12xX18xXbbxX2xX12xX37xX224xX51xX2xX68xX1b8xX2xX3xX1ffxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX3xX18xX50xXbbxX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX1dxX3e4xX51xX6cxX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x1507fx12ee7xX2xX14x13ebdxX2xX4xX6b2xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX3xX1aaxX2xX18xX485xX50xX1ddxX2xX3x149e7xX51xX6cxX2xX51xX18xX1b2xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX12xX37xXc0xX3xX2xX12xX37xX4b0xX3xX2xX14xX5xX51xX2xX1c7xX1e7xXa5xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX1c7xX50xX56fxXa5xX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX2xX6cxX18xX50xX2xX51xX18xX224xX51xX2xX51xX18xX1aexX12xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX12xX37xX224xX51xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX51xX1b8xXexX2xX3xX18xX478xX51xX18xX2xX4xX1b8xX2xX12xX18xX219xX2xX4xX584xX3xX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX1c7xX458xX2xX12xe8e6xX51xX6cxX2xX4xX42exX51xX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX2xX2b7xX219xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1efxX1c8xX50xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX4xX1b8xX2xX1c7xX50xX56fxXa5xX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX2b7xX18xX16xX51xX2xX51xX6cxX203xX50xX2xX2b7xX18xX50xX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX18xX460xX51xX6cxX2xX12xX5xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX22axXa5xX43dxX2xX12xX18xXc0xX2xX1c7xX485xX51xX6cxX2xX262xX1b8xX2xX4xXa5xX54dxX51xX2xX3xX18xX1cdxX2xX1c7xX485xX51xX6cxX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX6xXa5xX1c8xX12xX2xX12xX37xX224xX51xX2xX1c7xX1aexXa5xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa4xX18xX50xXbbxX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX6xX43dxX12xX2xX51xX460xX12xX2xX51xX1b8xXexX1ddxX2xXdxX743xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xXbbxX51xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX18xX22cxX262xX2xX262xX485xX2xX9xX6xX1b2xX1b3xX51xX6cxX9xX2xX2b7xX18xX50xX2xX3xX18xX1fcxX2xX3xX1ffxX2xX8fxX2xX14xX1b8xX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX3xX18xXb3xX3xX2xX3xX18xXb3xX51xX2xX4xX1b8xX2xX262xX458xX51xX2xX51xX18xX458xX51xX2xX6xX5xXa5xX2xX262xX1b8xX51xX2xX12xX37xX47dxX51xX18xX2xXdxX50xX693xX51xX2xX1aexX51xX2xX12xX1b2xX203xX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX12xX18xX1e7xXexX2xX12xX37xX1ecxX2xX1a2xX1efxXa0xX2xXa4xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX3cdxX485xX50xX2xX18xX47dxX51xX18xX2xX37xX5xX2xX6xX22cxX51xXa7xX0xXcdxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xXafxXa7xX0xXcdxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX2xX99xX1aexX51xX2xX99xX37xX1b2xX53exX51xX6cxX1ddxX2xXa0xX7e3xX51xX2xX1a2xX4d8xX3xX1ddxX2xX3e7xX51xX18xX2xX99xXa5xX1aexX51xX1ddxX2x153cbxX50xX51xX18xX2xX3cdxX3e4xX3xX1ddxX2xX99xX37xX4d8xX51xX6cxX2xX1a2xXcxX1b8xX51xX6cxX1ddxX2xX99xX50xXbbxX51xX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX1ddxX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX1ddxX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1efxX1b2xX1aaxX51xX6cxX1ddxX2xX1a2xXcxX1b8xX51xX6cxX2xX452xXa5xX458xX51xX6cxX1ddxX2xX1efxXcxX51xX6cxX2xX576xX50xX5xX51xX6cxX1ddxX2xXa4xX54dxX51xX6cxX2xX9c6xX50xX51xX18xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xXa7xX0xXcdxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX2x12be4xXa5xX262xX5x13c33xX5xX12xX1ddxX2xX573xXdxXdxX50xX16xX2xXa4xX18xX5xX51xX6cxX1ddxX2xXc3xXa5xX4xX5xX50xX262xX5xX51xX1ddxX2xX345xX6xX5xX2xX1a2xX5xX4xX50xX262xX1ddxX2xXa5axXa5xX51xX2xd58dxX50xX1ddxX2xX345xX37xXf7xX5xX51xX2xXc3xX18xX5xX18xX1ddxX2xXc3xX18xX5xX18xX7exX50xX22axX1ddxX2xXa89xXa5xX51xXcxX6xX1ddxX2xX576xX18xX5xX51xX50xX1ddxX2xXa1xX5x108b1xX4xX50xX2xX3e7xX4xXexXcxX14xX1ddxX2xX3e7xX14xXa5xX2xXc3xXa5xX5xXdxX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX460xX12xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX12xX50xX42exX51xX2xX3xX1cdxX5xX2xX12xX37xX224xX51xX2xX1c7xX1aexXa5xX1ddxX2xX3xX55axX2xX18xX5xX50xX2xX1c7xX485xX50xX2xX1c7xX56fxXa5xX2xX51xX18xX224xX1xX2xX3xXa5xX485xX3xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX18xX5xX51xX18xX2xX68xX1b8xX2xX4xX50xX42exX51xX2xX12xXc0xX3xX2xX12xdef2xX2xX3xX18xX3e4xX3xX2xX3xX43dxX3xX2xX1c7xX203xX12xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX68xX56fxX2xX1xX18xX478xX5xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX3xX1cdxX5xX2xX51xX18xX5xXa5xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX37xXcxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX18xX1b2xX5xX2xX12xX595xXcxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX6xX584xX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX2xX68xX56fxX2xX1xX18xX478xX5xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX1ddxX2xX12xX18xX47dxX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX4xX42exX51xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX12x10af1xX2xX18xX5xX50xX2xX14xX50xX42exX51xX2xX37xcf52xX50xX2xX12xX37xX55axX2xX51xX6cxX1b2xX203xX3xX2xX68xX56fxX2xX6xX5xXa5xX2xX3xX18xXcxX2xX12xXa5xXexXbbxX51xX2xX18xX5xX50xX2xX14xX7e3xX51xX6cxX2xX4xX42exX51xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX3xX1cdxX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xXafxX2xX1c7xX458xX2xX12xX595xXcxX2xX3xX1aaxX2xX18xX485xX50xX2xX3xX18xXcxX2xX3e7xX51xX18xX2xX99xXa5xX1aexX51xX2xX4xe593xX51xX2xX99xX37xX4d8xX51xX6cxX2xX1a2xXcxX1b8xX51xX6cxX2xX3xX1ffxX2xX3xX1aaxX2xX18xX485xX50xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX2xX12xX50xXbbxX3xX2xX4xX595xX50xX2xX1c7xX50xX2xX12xX18xX50xXbbxXa5xX2xX3xX18xX478xX51xX18xX2xX1dxX43dxX3xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX338xXa5xX6xX12xX50xX7exXexX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX5xX14xX4xX16xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX2xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX50xX51xX6cxX8xX9xX12dxX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX50xX51xX6cxX8xX9xXacxX9xX2xXf7xX50xXdxX12xX18xX8xX9xX23cxX12dxX12dxX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX2xX7exX3xX2b7xX55xX12xX16xX262xX1xX4xX5xX12xX16xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX16xX37xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xX37xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX12xXdxX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX50xX262xX6cxX2xX6xX37xX3xX8xX9xXcdxXcdxX50xX240xX14xX5xXcxX18xX5xX12xX50xX51xX18xX240xX68xX51xXcdxX51xX16xXf7xX6xXcdxX322xX323xX323xXcdxX326xX23cxXdxX23cxX12dxX32bxX20xX32dxX12dxX12dxX12xX8fxX8fxX12dxX32bxX12dxX32bxX20xX326xX20xX4xX8fxX240xX338xX1xX6cxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX345xX262xX5xX6cxX16xX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xXa7xXacxX32dxXacxX1xX1dxX35fxXf7xX50xXdxX12xX18xXa7xX23cxX12dxX12dxX1xX1dxX9xX2xXcdxX10xX0xXcdxX1xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX55xXdxX16xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa4xX5xX1xX12xX50xXcxX51xX9xX10xXa9xXaaxX20xXacxX2xX1c7xX458xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX18xX5xXexX2xX18xX1aaxX51xX1ddxX2xX6xXcxX2xX68xX1b3xX50xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX2xef6bxX43dxXcxX2xX1dxX5xX51xX18xd146xX240xX3dexX51xX18xXa7xX2xX3cdxX3e4xX3xX2xX3e7xX51xX18xX0xXcdxX1xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xXcdxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXcdxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX20xX12dxX2xX1xX18xX460xX12xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX3xX1cdxX5xX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX12xX18xX3e4xX2xX51xX18xX1aexX12xX2xX1c7xX458xX2xX12xX37xX54dxX50xX2xX22axXa5xX5xX1ddxX2xX68xX1b8xX2xX12xX1fcxX2xX6xX1c8xX2xX68xXc55xX51xX2xX1c7xX5xX51xX6cxX2xX4xX1b8xX2xX12dxXaaxX12dxX240xX2xXa4xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX3xX1cdxX5xX2xX1a2xX1efxXa0xX2xXa4xX5xX4xX50xX6xX12xXcxX2xX68xXc55xX51xX2xX4xX1b8xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX3xX1e7xX262xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX12xX1c8xX12xX2xX18xX1aaxX51xX1ddxX2xX12xXa5xXexX2xX51xX18xX50xX42exX51xX2xX3xX43dxX3xX2xX1xX18xX5xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX68xXc55xX51xX2xX3xX18xX1b2xX5xX2xX6cxX22cxXexX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX2xX3xX18xXcxX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x11458xX18xX460xX12xX2xX20xX20xX1ddxX2xX12xXbedxX2xX262xX485xX12xX2xX1xX18xX5xX2xX12xX37xX16xXcxX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX68xX1b8xXcxX2xX2b7xX18xXa5xX2xX68xX584xX3xX2xX8fxX32bxX262xX23cxX12dxX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xXbf9xX51xX6cxX2xX1c7xX485xX50xX1ddxX2xX99xX37xX4d8xX51xX6cxX2xX1a2xXcxX1b8xX51xX6cxX2xX51xX18xX224xX51xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX4f2xX2xX12xX1b2xX2xX12xX18xXbbxX2xX2b7xX18xX43dxX2xX12xX37xX1c8xX51xX6cxX2xX12xX37xX55axX50xX1ddxX2xX12xXa5xXexX2xX51xX18xX50xX42exX51xX2xX1xX18xX5xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX1dxX3e4xX2xXafxX6cxX18xX3d7xX2xX4xX595xX50xX2xX1c7xX50xX2xX68xX4d8xX3xX2xX1dxX1b8xX2xX51xX6cxX5xX51xX6cxX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX6cxX5xX51xX6cxX2xX12xX1aexX3xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX6cxX5xXexX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xX1c7xX43dxX1xX2xX12xX37xX55axX2xX14x100c6xX51xX6cxX2xX3xX460xX2xX6xX460xX12xX2xX1xX18xX595xX12xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX1ddxX2xX12xXa5xXexX2xX51xX18xX50xX42exX51xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX4xX595xX50xX2xX1c7xX50xX2xX3xX18xX3d7xX3xX18xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX3xX1cdxX5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX262xX54dxX51xX2xX99xX1aexX51xX2xX99xX37xX1b2xX53exX51xX6cxX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xXacxX32bxX1ddxX2xX6xX5xXa5xX2xX18xX1b8xX51xX6cxX2xX4xXcxX595xX12xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX43dxX2xX1c7xX5xX2xXdxX595xX51xX6cxX1ddxX0xX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX1c7xX458xX2xX12xX47dxX262xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX14xX1b8xX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX262xX4f2xX2xX12xX1fcxX2xX6xX1c8xX2xX2b7xX18xX50xX2xXfa2xX18xX5xX51xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX12xX18xXcxX43dxX12xX2xX1dxXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX37xX1aexX12xX2xX51xX18xX5xX51xX18xX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1b2xX53exX51xX6cxX2xX3xX18xX4d8xX3xX2xX2b7xX18xX16xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xXbf9xX51xX6cxX2xX1c7xX485xX50xX1ddxX2xX68xX1b8xX2xX12xXa5xX51xX6cxX2xX37xX5xX2xX3xX460xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX68xX1b8xXcxX2xX6cxX1ffxX3xX2xX1dxX5xX2xX1c7xX1b2xX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX51xX18xX1b8xX2xX68xX1b2xX203xX12xX2xX4xX42exX51xX2xXdxXc55xX51xX2xX12xX37xX1b2xX1b3xX3xX0xXcdxX6xX12xX37xXcxX51xX6cxX10xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX338xXa5xX6xX12xX50xX7exXexX9xX10xX0xX12xX5xX14xX4xX16xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX2xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX3xX16xX4xX4xX6xX1xX5xX3xX50xX51xX6cxX8xX9xX12dxX9xX2xX3xX16xX4xX4xX1xX5xXdxXdxX50xX51xX6cxX8xX9xXacxX9xX2xXf7xX50xXdxX12xX18xX8xX9xX323xX326xX12dxX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX2xX7exX3xX2b7xX55xX12xX16xX262xX1xX4xX5xX12xX16xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX3xXcxX51xX12xX16xX51xX16xX37xX9xX10xX0xX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX10xX0xX50xX262xX6cxX2xX6xX37xX3xX8xX9xXcdxXcdxX50xX240xX14xX5xXcxX18xX5xX12xX50xX51xX18xX240xX68xX51xXcdxX51xX16xXf7xX6xXcdxX322xX323xX323xXcdxX326xX23cxXdxX23cxX12dxX32bxX20xX32dxX12dxX12dxX12xX8fxX8fxX12dxX32bxX12dxX32bxX20xX326xXacxX4xX20xX240xX338xX1xX6cxX9xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXcxX345xX262xX5xX6cxX16xX9xX2xX6xX12xXexX4xX16xX8xX9xX18xX16xX50xX6cxX18xX12xXa7xXacxXacxX20xX1xX1dxX35fxXf7xX50xXdxX12xX18xXa7xX323xX326xX12dxX1xX1dxX9xX2xXcdxX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xX12xX37xX10xX0xX12xXdxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX50xX262xX5xX6cxX16xX55xXdxX16xX6xX3xX9xX2xX5xX4xX50xX6cxX51xX8xX9xX3xX16xX51xX12xX16xX37xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXa4xX5xX1xX12xX50xXcxX51xX9xX10xXafxX50xX56fxX262xX2xX68xXa5xX50xX2xX6xX5xXa5xX2xX2b7xX18xX50xX2xX3xX1ffxX2xX14xX1b8xX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX240xX3dexX51xX18xXa7xX2xX3cdxX3e4xX3xX2xX3e7xX51xX18xX0xXcdxX1xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xXcdxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXcdxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xXacxX322xX1ddxX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX68xX3d7xX2xXa4xX54dxX51xX6cxX2xX9c6xX50xX51xX18xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX1c7xX458xX2xX1xX18xX55axX50xX2xX51xX18xX224xX51xX2xX12xX18xd9f0xX2xX68xX1b8xX51xX6cxX2xX6xX5xXa5xX2xX8fxX2xX1xX18xX5xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX22axXa5xXexXbbxX12xX2xX4xX50xX3d7xX12xX2xX68xX1b3xX50xX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX1c7xX485xX50xX2xX14xX595xX51xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1efxX50xX56fxX51xX2xX51xX6cxX5xXexX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX20xX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX1c7xX43dxX2xX1xX18xX595xX12xX2xX6cxX1ffxX3xX2xX3xX1cdxX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xXbbxX51xX2xX3xX18xXcxX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX12xX18xX1cdxX2xX262xX54dxX51xX2xXa5axXa5xX262xX5xXa5exX5xX12xX2xX6cxX4b0xX1xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX2b7xX18xX1ffxX2xX2b7xX18xX7e3xX51xX2xX68xX1b3xX50xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX14xX7e3xX51xX6cxX2xX68xX1b8xXcxX2xX1c7xX43dxX51xX18xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX43dxX3xX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX1c7xX595xXcxX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10x1314dxXbbxX12xX2xX12xX18xX460xX3xX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX8fxX1ddxX2xX12xX1fcxX2xX6xX1c8xX2xX8fxX2xXaaxX2xX12dxX2xX51xX6cxX18xX50xX42exX51xX6cxX2xX68xX56fxX2xX1xX18xX478xX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX6xX5xXa5xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1b2xXa5xX2xX12xX18xXbbxX2xX3xX1e7xX262xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX1ddxX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX51xX18xX1b2xX2xX12xX37xX50xX219xX51xX2xX2b7xX18xX5xX50xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX1c7xX5xX2xXdxX595xX51xX6cxX2xX18xX1aaxX51xX2xX6xXcxX2xX68xX1b3xX50xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXc3xX5xX51xX6cxX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX20xX1ddxX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX1c7xX458xX2xX3xX1ffxX2xX6xX584xX2xX12xX18xX5xXexX2xX1c7xXb2cxX50xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX12xX50xX42exX51xX2xX2b7xX18xX50xX2xXafxX6cxX4d8xX3xX2xX3e7xX51xX18xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX68xX1b8xXcxX2xX12xX18xX5xXexX2xX3xX18xXcxX2xXa0xX7e3xX51xX2xX1a2xX4d8xX3xX1ddxX2xX68xX1b8xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX4f2xX2xX68xX554xX2xX12xX37xX478xX2xX18xX224xXa5xX2xX68xX3d7xX2xX3xX43dxX51xX18xX2xX12xX37xX43dxX50xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX37xXcxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX14xX42exX51xX2xX1xX18xX478xX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX1c7xX458xX2xX12xX18xX5xXexX2xX12xX1b3xX50xX2xX20xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX51xX18xX10b4xX262xX2xX6cxX50xX5xX2xX12xX7e3xX51xX6cxX2xX6xX3e4xX3xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX460xX12xX2xX1c7xX1e7xXa5xX2xX12xX50xX42exX51xX2xX3xX1cdxX5xX2xX18xX50xX3d7xX1xX2xX1c7xX1aexXa5xX2xX51xX1b8xXexX1ddxX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX12xX50xXbbxX1xX2xX12xXc0xX3xX2xX4xX1b8xX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX3xX1e7xX262xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX18xX1aaxX51xX240xX2xXafxX18xX1b2xX51xX6cxX1ddxX2xX3xX43dxX3xX2xX1xX18xX5xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX68xXc55xX51xX2xX3xX18xX1b2xX5xX2xX1c7xX16xX262xX2xX4xX595xX50xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX2xX51xX6cxXcxX1b8xX50xX2xX1xX18xX5xX2xX3xX7e3xX51xX6cxX2xX68xX1b8xXcxX2xX3xX1cdxX5xX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1efxX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX3xX18xXcxX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX4f2xX2xX1xX18xX460xX12xX2xX23cxX32bxX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa4xX75exX51xX6cxX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX4xX22cxXa5xX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX68xX3d7xX2xX3e7xX51xX18xX2xX99xXa5xX1aexX51xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX1c7xX458xX2xX1xX18xX55axX50xX2xX51xX18xX224xX51xX2xX3xX18xX50xXbbxX3xX2xX12xX18xX142fxX2xX68xX1b8xX51xX6cxX1ddxX2xX6xX5xXa5xX2xX1xX18xX5xX2xX51x14ba3xX2xX4xX584xX3xX2xX3xX55axX51xX2xX1xX18xX43dxX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX4xX42exX51xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX14xX595xX51xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX23cxX322xX1ddxX2xX262xX485xX12xX2xX1xX18xX5xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX43dxX2xX1c7x13683xX1xX2xX262xXb3xX12xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX68xX1b3xX50xX2xX18xX1b8xX51xX6cxX2xX4xXcxX595xX12xX2xX3xX43dxX3xX2xX1xX18xX5xX2xX1xX18xX1c8xX50xX2xX18xX203xX1xX2xX8fxX2xX3xX18xX595xX262xX2xX51xX18xX5xX51xX18xX2xX1c7xX458xX2xX1c7xX1b2xX5xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX3xX1ffxX2xX3xX1aaxX2xX18xX485xX50xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX3xX460xX2xX6xX460xX12xX2xX3xX1cdxX5xX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX1c7xX595xXcxX2xX51xX1b8xXexX2xX4xX595xX50xX2xX14xX554xX2xX12xX18xX1cdxX2xX262xX54dxX51xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX55axX51xX2xX1xX18xX43dxX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX32bxXacxX1ddxX2xX14xX42exX51xX2xX1xX18xX478xX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX4xX595xX50xX2xX3xX1ffxX2xX6xX584xX2xX12xX18xX5xXexX2xX1c7xXb2cxX50xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX4xX1e7xX51xX2xX12xX18xX3e4xX2xX20xX2xX2b7xX18xX50xX2xX3e7xX51xX18xX2xX99xXa5xX1aexX51xX2xX37xX53exX50xX2xX6xX22cxX51xX2xX51xX18xX1b2xX53exX51xX6cxX2xX3xX18xX1872xX2xX3xX18xXcxX2xXa0xX7e3xX51xX2xXbxX47dxX51xX18xX240xX2xX99xX37xX1b2xX1b3xX3xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX68xX1b3xX50xX2xX8fxX2xX1xX18xX5xX2xX1xX18xX1c8xX50xX2xX18xX203xX1xX2xX12xX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX12xX584xX2xX51xX18xX1b2xX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX4f2xX2xX1xX18xX460xX12xX2xX23cxX322xX1ddxX2xX68xX1b8xX2xX262xX485xX12xX2xX4xX1e7xX51xX2xX51xX433xX5xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX12xX18xX1cdxX2xX262xX54dxX51xX2xXa5axXa5xX262xX5xXa5exX5xX12xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX6cxX5xXexX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xX478xX12xX2xX1xX18xX460xX12xX2xX1c7xX485xX50xX2xX12xX37xX1b2xX4f2xX51xX6cxX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1efxX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX1c7xX458xX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xX1c7xX485xX12xX2xX1xX18xX43dxX2xX1c7xX1e7xXexX2xX2b7x13bd9xX2xX12xX18xXa5xX224xX12xX2xX22axXa5xX5xX2xXacxX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX43dxXcxX2xX1dxX5xX51xX18xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX3xX460xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX3xXa5xX1c8xX50xX2xX3xX743xX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX68xX3d7xX2xX1a2xXafxX240xX3e7xXa4xXbxX2xX4xX595xX50xX2xX12xX37xX460xX51xX6cxX2xX68xX1b8xXcxX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX8fxX2xX18xX224xXa5xX2xX68xX3d7xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1553xX18xX54dxX51xX6cxX2xX4xX22cxXa5xX2xX6xX5xXa5xX1ddxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX1c7xX43dxX1xX2xX12xX37xX55axX2xX68xX1b3xX50xX2xX1xX18xX5xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX99xX1aexX51xX2xX99xX37xX1b2xX53exX51xX6cxX2xX12xX50xXbbxX1xX2xX12xXc0xX3xX2xX12xX595xXcxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX6xX584xX2xX12xX50xX51xX2xX12xX1b2xX4f2xX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xX2xX14xXb3xX12xX2xX6cxX4d8xX51xX2xX12xX37xX43dxX50xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX1c7xX1ffxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX18xX433xX51xX6cxX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX1xX18xX1c8xX50xX2xX18xX203xX1xX2xX51xX18xX746xX2xX3xX1cdxX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX4f2xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX460xX12xX2xX51xX1b8xXexX2xX1c7xX458xX2xX2b7xX18xX50xXbbxX51xX2xX18xX1b8xX51xX6cxX2xX12xX18xX1cdxX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX2xX6cxX4b0xX1xX2xX37xX1aexX12xX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX2b7xX18xX1ffxX2xX2b7xX18xX7e3xX51xX2xX68xX1b8xX2xX14xXa5xX485xX3xX2xX1xX18xX55axX50xX2xX1xX18xX595xX262xX2xX4xX1872xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX18xX50xX56fxXa5xX2xX68xX1b3xX50xX2xX3xX43dxX3xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX43dxXcxX2xX12xX37xXb3xX51xX6cxX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xX54dxX51xX6cxX2xX3xX1ffxX2xX12xX18xX142fxX2xX68xX1b8xX51xX6cxX2xX51xX1b8xXcxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX37xX460xX12xX2xX37xX5xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX32dxX8fxX1ddxX2xX1c7xX485xX50xX2xX12xX37xX1b2xX4f2xX51xX6cxX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1efxX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX1c7xX458xX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX14xX10b4xX51xX6cxX2xX3xX18xX22cxX51xX2xX12xX37xX43dxX50xX2xX12xXbedxX2xX2b7xX18xXcxX55axX51xX6cxX2xX3xX43dxX3xX18xX2xX20xX12dxX262xX1ddxX2xX14xXa5xX485xX3xX2xX12xX18xX1cdxX2xX262xX54dxX51xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX2xX1xX18xX55axX50xX2xX14xX5xXexX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX1c7x135b3xXexX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX3xX18xX554xXa5xX2xX1xX18xX595xX12xX2xX6cxX1ffxX3xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX99xX18xX42exX262xX2xX262xX485xX12xX2xX1xX18xX5xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX12xXbedxX2xX1dxX5xX2xX51xX433xX5xX2xX3xX1cdxX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX2b7xX18xX50xX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX68xX3d7xX2xX3xX1cdxX5xX2xXc3xX1efxXafxX3e7xX2xXa4xX54dxX51xX6cxX2xX9c6xX50xX51xX18xX2xX3xX1ffxX2xX3xX460xX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX1c7xX50xX2xX3xX18xX3d7xX3xX18xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXc3xX584xX2xX12xX18xX5xXexX2xX1c7xXb2cxX50xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX12xX18xX3e4xX2xXacxX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX2b7xX18xX50xX2xX99xX50xXbbxX51xX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX37xX53exX50xX2xX6xX22cxX51xX2xX51xX18xX1b2xX53exX51xX6cxX2xX3xX18xX1872xX2xX3xX18xXcxX2xX99xX7e3xX51xX6cxX2xX99xXa5xX1aexX51xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX32dxX323xX1ddxX2xXa0xX7e3xX51xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xX6xX460xX12xX2xX1xX18xX595xX12xX2xX12xXbedxX2xX37xX1aexX12xX2xX1dxX5xX2xX1c7xX1b2xX5xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX6xX595xX12xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1efxX460xX3xX2xX51xX1b8xXexX1ddxX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX1c7xX595xXcxX2xX262xX4f2xX2xX12xX1fcxX2xX6xX1c8xX2xX3xX18xXcxX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX4xX1b8xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xXbxX47dxX51xX18xX2xX1c7xX458xX2xX37xX53exX50xX2xX6xX22cxX51xX1ddxX2xX68xX1b8xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX68xX1b8xXcxX2xX12xX18xX5xXexX2xX12xX18xXbbxX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX4xX1b8xX2xX262xX485xX12xX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX1c7xX595xXcxX2xX68xX1b3xX50xX2xX6xX584xX2xX6cxX1ffxX1xX2xX262xX4b0xX12xX2xX3xX1cdxX5xX2xX3cdxX47dxX51xX18xX2xX99xX743xX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1553xX18xX54dxX51xX6cxX2xX4xX22cxXa5xX2xX6xX5xXa5xX1ddxX2xX99xX18xX43dxX50xX2xX742xX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX1c7xX458xX2xX68xX1b8xXcxX2xX6xX22cxX51xX2xX12xX18xX5xXexX2xX3xX18xXcxX2xXa4xX54dxX51xX6cxX2xX9c6xX50xX51xX18xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXbxX10b4xX51xX6cxX2xX12xX18xX219xX2xX4xX584xX3xX2xX6xXa5xX51xX6cxX2xX262xX458xX51xX1ddxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX3xX75exX51xX6cxX2xX1c7xX458xX2xX12xXb2cxX2xX3xX18xX3e4xX3xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX262xX485xX12xX2xX6xX1c8xX2xX3xX1aaxX2xX18xX485xX50xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX240xX2xX99xXa5xXexX2xX51xX18xX50xX42exX51xX1ddxX2xX18xX1b8xX51xX6cxX2xX12xX18xX1cdxX2xX3xX1cdxX5xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX1c7xX458xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX37xX1aexX12xX2xX12xX1c8xX12xX1ddxX2xX51xX18xX1aexX12xX2xX4xX1b8xX2xX12xX37xXa5xX51xX6cxX2xX68xX3d7xX2xX1efxXcxX51xX6cxX2xX576xX50xX5xX51xX6cxX2xX2b7xX18xX50xX2xX4xXa5xX54dxX51xX2xX3xX1ffxX2xX51xX18xX433xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX3xX55axX51xX2xX1xX18xX43dxX2xX12xX1fcxX51xX18xX2xX12xX43dxXcxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX326xX323xX1ddxX2xX99xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1efxX1b2xX1aaxX51xX6cxX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xX3xX18xX4d8xX3xX2xX2b7xX18xX16xX2xX1c7xX18d3xX1xX2xX1c7xX219xX2xX3cdxX47dxX51xX18xX2xX99xX743xX51xX6cxX2xX14xX7e3xX51xX6cxX2xX1dxXa5xX1c8xX51xX6cxX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX12xX50xX56fxX51xX2xX1c7xX595xXcxX2xX3xX1cdxX5xX2xX99xX18xX5xX51xX18xX2xX1a2xXcxX43dxX2xX4xX595xX50xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xXdxX3e4xX12xX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX3xX54dxX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX460xX12xX2xX326xX326xX1ddxX2xX262xX485xX12xX2xX12xX47dxX51xX18xX2xX18xXa5xX1c8xX51xX6cxX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX51xX18xX5xX51xX18xX2xX1c7xX458xX2xX1c7xX1b2xX5xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX6xX1c8xX2xX20xX20xX2xX3xX1cdxX5xX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX4f2xX2xX12xX1b2xX2xX12xX18xXbbxX2xX1c7xX1c8xX50xX2xX262xX4b0xX12xX2xX68xX1b3xX50xX2xX99xX1aexX51xX2xX99xX37xX1b2xX53exX51xX6cxX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX4xX1c8xX1xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX3xX1e7xXa5xX2xX12xX18xX1cdxX2xX51xX1b8xXexX2xX4xX595xX50xX2xX1c7xX50xX2xX3xX18xX3d7xX3xX18xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX12xX37xXcxX51xX6cxX2xX6cxX5xX51xX6cxX2xX12xX1aexX3xX240xX2xf74fxX1aexX12xX2xX1c7xX5xX51xX6cxX2xX12xX50xXbbxX3xX2xX3xX18xXcxX2xX1c7xX485xX50xX2xX14xX1ffxX51xX6cxX2xX12xX1b3xX50xX2xX12xXbedxX2xX1c7xX55axXcxX2xX22axXa5xX1c8xX3xX2xXc3xX1b2xX2xX12xX60cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXafxX6cxX5xXexX2xX6xX5xXa5xX2xX1c7xX1ffxX1ddxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX12xX50xXbbxX1xX2xX12xXc0xX3xX2xX3xX1ffxX2xX1xX18xX5xX2xX12xX1aexX51xX2xX3xX54dxX51xX6cxX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX6cxXa5xXexX2xX18xX50xX219xX262xX2xX68xX56fxX2xX1xX18xX478xX5xX2xX2b7xX18xXa5xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX1c7xX485xX50xX2xX2b7xX18xX43dxX3xX18xX1ddxX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xX1xX18xX5xX2xX3xX7e3xX51xX6cxX2xX51xX6cxX5xX51xX6cxX2xX3xX1cdxX5xX2xX3cdxX47dxX51xX18xX2xX99xX743xX51xX6cxX2xX4xX595xX50xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX12xX224xX51xX2xXdxXc0xX51xX6cxX2xX12xX18xX1b8xX51xX18xX2xX3xX54dxX51xX6cxX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXa9xXaaxX20xXacxX2xXa0xX50xX3d7xX12xX2xXafxX5xX262xX2xX3xX1ffxX2xX6xX584xX2xX12xX18xX5xXexX2xX1c7xXb2cxX50xX2xX51xX6cxX1b2xX53exX50xX2xX12xX18xX3e4xX2xX323xX1ddxX2xX12xX37xXa5xX51xX6cxX2xX68xX3d7xX2xX3cdxX595xX50xX2xX3cdxXbf9xX51xX6cxX2xX68xX1b8xXcxX2xX12xX18xX5xXexX2xX3xX18xXcxX2xX9c6xX50xX51xX18xX2xX3cdxX3e4xX3xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xXfa2xX18xX1e7xX51xX2xX12xX18xX53exX50xX2xX6cxX50xX5xX51xX2xX3xX1ecxX51xX2xX4xX595xX50xX1ddxX2xXdxX743xX2xX2b7xX18xX43dxX2xX51xX1872xX2xX4xX584xX3xX2xX51xX18xX1b2xX51xX6cxX2xXa9xXaaxX20xXacxX2xXc3xX50xX51xX6cxX5xX1xXcxX37xX16xX2xX2b7xX18xX54dxX51xX6cxX2xX12xX18xX219xX2xX12xX47dxX262xX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xX14xX1b8xX51xX2xX12xX18xXb3xX51xX6cxX1ddxX2xX1c7xX1b8xX51xX18xX2xX3xX18xX1aexX1xX2xX51xX18xX224xX51xX2xX12xX18xX1aexX12xX2xX12xX18xX1cdxX2xX12xX37xX1b2xX1b3xX3xX2xX1c7xX485xX50xX2xX3xX18xX1cdxX2xX51xX18xX1b8xX2xX3xX18xX1aaxX50xX2xX18xX5xXexX2xX18xX1aaxX51xX1ddxX2xX1dxX3e4xX51xX6cxX2xX1c7xX43dxX51xX6cxX2xX3xX1ffxX2xX1c7xX1b2xX203xX3xX2xXacxX2xX1c7xX50xX219xX262xX2xX18xX1aaxX51xX240xX0xXcdxX1xX10xX0xXa5xX4xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX4xX50xX2xX18xX5xX6xX14xXcxX1dxX8xX9xX20xX9xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXc3xXcxXa5xX37xX3xX16xX9xX10xXafxX6cxXa5xXbf9xX51xXa7xX2xX99xX18xX219xX2xX99xX18xX5xXcxX2xXa0xX50xX16xX12xXafxX5xX262xXafxX16xX12xX0xXcdxX1xX10xX0xXcdxX4xX50xX10xX0xXcdxXa5xX4xX10xX0xXcdxX12xXdxX10xX0xXcdxX12xX37xX10xX0xXcdxX12xX14xXcxXdxXexX10xX0xXcdxX12xX5xX14xX4xX16xX10xX0xXcdxX1xX10
HongDuong