Truy tố nguyên phó thống đốc ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình
Nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình bị cáo buộc thiếu trách nhiệm khi để Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng.
f678x11a2fx13726x14733x15191x1747cx16b94x101bdx1675fxfdc3x10e39xfbcax167e1x184edx186d2x162fbxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax156fbx18303x17e27xXexX0x147e5xXaxX17xX18xX19xXexX0x15fa6x151c1xX19x17b4cxXexX0xXax141c3xX9x15222xXdxX18x15c50xX2fx1439cx1499fxf858xX5x18224xXbxXdxX17xX32xXexX5x18aaax15cc4xX26xX9xXbx124d4xX9x18965x12dcexX3dxX26x10165xX43xX9xX33xXax12155xX9xXbxXaxX41xX43xX44xX9x17462xX41xX2cxX9xX43xX44x177a9xX43xX9xXax11a39xX43xX44xX9x13f25xXaxX5exX9xX43x15128x101cdxX2cxX9x12a83x1272fxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9x135adx12b2exX43xXaxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x14841xX17xX18xX19xX32xXexX62xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xX33xXaxX4cxX9xXbxXaxX41xX43xX44xX9xX54xX41xX2cxX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX62xXaxX5exX9xX43xX67xX68xX2cxX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX23x124b9xX9xX2cx1888cxX24xX9xX23xX3dx11588xX2cxX9xXbxXaxX35x15f74xX3dxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35x18218xXcxX9x17d1cxXaxX35xX9xX54xf9b0xX9xX7xXax127e5xXcxX9xX4x141c8xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9x106f2xX5exX9xX2cxXccxX2cxX9xX54x16162xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX44xX5axX26xX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xXax10803xX43xX9x1795cx15076x15748xX121xX121xX9xXbx11565xX9xX54xX104xX43xX44xX9xX2cx11777xX18xX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9x15bd6xX5axX26xX9xX19x10d38xX43xX44xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX0xX18xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xXbxX18xX35xXdx10202xX35xXcxX44xX169xXdxX35xX44xXaxXbxX23xX24x14798xX32xX9xXbxX35xXbxXdxX17xX31xX32x14fc5xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX169xX9x10070xX43xXax1627bxX9xfc16xX17xX23xX2fxX35xXbxX17xX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xXaxX5exX9xX43xX67xX68xX2cxX9x10cc6xX62xX32xX9xXaxX3cxX17xfad4xX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2fxX198xX1cxX1cxX2cxX19xX43xX120xXbxX3dxX24xX35xXbxX3cxX17xX120xXfcxX43xX1cxXbxXaxX3dxXcxX23x12ad0x13657xX1cx10f7cxX121xX121xX1cx125e5xX121xX2ax140acxX1cx1767cxX1cxX1e2xX1e2xX1cxX24xX43xX44xX169xX19xX18xX43xX44xX169xXbxXaxX18xX43xXaxX169xX23xX35xX43xXaxX169xX2ax156c5xX1e2xX2axX1dexX2axX1e7x14aebxX2axX1dexX201xX2axX201xX11fxX1e2xX1dexX121xfeeaxX1e5xX11fxX2axX120x13152xX33xX44xX32xX9xXbxX18xX3cxX44xX17xXbxX31xX32xX1dbxX23xXdxX18xX43xXe6xX32xX9xX3cxX17xXdxX31xX32xX43xX24xX24xX33xX17xX43xX17xX3cxX32xX9xX19xX18xXbxX18xX169xX1bcxX18xX43xX2cxX26xX23xX24xX175xX169xX44xX3cxX24xX3dxX33xX31xX32xX35xXcxX44xX169xXdxX35xX44xXaxXbxX23xX24xX175xX32xXexX0xX35xXcxX44xX9xX2fxX3cxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX198xX1cxX1cxX35xX120xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX43xXaxX120xXfcxX43xX1cxX43xX17xX1dcxX2fxX1cxX2axX1e5xX2axX1e2xX1cxX1dexX1dexX19xX207xX2axX11fxX2axX1e2xX1e2xX1e2xXbxX11fxX2axX1e5xX207xXdxX121xX120xX216xX33xX44xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX175xX169xX1dcxX35xX19xXbxXaxX198xX2axX121xX121x174a6x16508xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xX198xX23xXdxX24xX2cxXe6xX2b3xXcxX18xX3cxX44xX35xX43xX169xXdxX17xX1bcxXbxX198xX18xX3dxXbxX24xX2b3xXcxX18xX3cxX44xX35xX43xX169xX3cxX35xX44xXaxXbxX198xX18xX3dxXbxX24xX2b3xX1dcxX35xX19xXbxXaxX198xX211xX1e7xX2axX33xX175xX2b3xXaxX17xX35xX44xXaxXbxX198xX207xX1e2xX2axX33xX175xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX24xX9xX43xX44xX3dxX26xX17xX43xX9xX33xXaxX24xX9xXbxXaxX24xX43xX44xX9xX19xX24xX2cxX9xX43xX44xX18xX43xX9xXaxX18xX43xX44xX9xX43xXaxX18xX9xX43xX3dxX24xX2cxX9xX19xX18xX43xX44xX9xXbxXaxX18xX43xXaxX9xX23xX35xX43xXaxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXdxX35xX44xXaxXbxX23xX24xX175xX169xX2cxX24xX43xXbxX17xX43xXbxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX18xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX43xX32xXexX17fxX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX169xX9xX195xX43xXaxX198xX9xX19axX17xX23xX2fxX35xXbxX17xX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xXaxX5exX9xX43xX67xX68xX2cxX9xX1b5xX62xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX62xX44xX3dxX104xX43xX9xXbxX35xX43xX9xX2cxX12exX18xX9xX23xXccxX24xX9xX0xX35xXexX5xX3dx10421xX35xX9xX5xX3cx186bexX0xX1cxX35xXexX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xXd7xXbx12191xX9xX43xX44xX5exX26xX9xX1e2xX1e2xX169xX1e7xX3f3xX9xX1b5x171ddx1241cxX62xX2xX9xX5xX41xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX54x1555dxX9xX33xXaxXccxXbxX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX5exX9xXbxX41xX43xX44xX9xX54xXefxXbxX9xX2cxXccxX24xX9xXbxX3cxXefxX43xX44xX9xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX41xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX3f3xX9xX43xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xX33xXaxX4cxX9xX5xXaxX41xX43xX44xX9xX54xX41xX2cxX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX62xXaxX5exX9xX43xX67xX68xX2cxX9xX1b5xX35xXe3xXbxX9xX62xX18xXcxX9x17379xX62xX8axX62xX62x157e0xX9xXfcxX5exX9xX2cxXccxX2cxX9xX54xX104xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxXd1xX35xX9xXbxXaxX35xXd7xX3dxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xX44xX5axX26xX9xXax15b7cxX3dxX9x1819axX3dx10ef6xX9xX43xX44xXaxX35xX47xXcxX9xXbxX3cx1359axX43xX44xX9xXe6xXaxX35xX9xX54xXebxX9xX175xX4b7xX26xX9xX3cxX18xX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxXefxX35xX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX6bxXefxX35xX9xX5x109c3xX43xX9xX47fxXbxX35xf88axX43xX9xXbxXaxX5axX43xX9xX2cxX12exX18xX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX13bxX5axX26xX9xX19xX140xX43xX44xX3f3xX9xX1b5xX62xX4xX76xX484xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX5xXaxX35xXd7xX3dxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xX54xXebxX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXfcxX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX33xXaxXccxX33xX9xXdxX3dxX4b2xXbxX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX5xXefxX35xX9xX62xX8axX62xX62xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX54xX67x135f0xX2cxX9xX44xX35xX18xX24xX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXfcx17f46xX9xX33xXaxX5b1xX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX2cxX11cxX9xX4b5xX3dxX18xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xXbxX3cxX18xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX62xX8axX62xX62xX3f3xX9xXfcxX5b1xX9xX7xXaxXccxX33xX9xX2cxXaxXd7xX3f3xX9xX44xX35x10274xX33xX9xX5xXaxX41xX43xX44xX9xX54xX41xX2cxX9xX2cxXaxX126xX9xX54xXefxX24xX9xXfcxX35xXe3xX2cxX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cx15392xX3dxX9xX211xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX26xXd7xX3dxX9xXe6x10336xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX54xX4f6xX9xXccxX43xX9xX2cxX12exX18xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX33xXaxX12exX3f3xX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xX54xX4cxX9xX2cxX4cxX9xX1b5xX62xX4xX76xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX401xXd7xXbxX9xX4b5xX3dxX4b7xX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXbxX3cxX18xX9xX175xXccxX2cxX9xX54xXc9xX43xXaxX3f3xX9xXfcxX5exX24xX9xXbxXaxXccxX43xX44xX9xX1e5xX169xX1e2xX121xX2axX1e2xX3f3xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX54xX40fxX9xXe6x152eexX9xXbx15369xX9xXbxX3cxX77xX43xXaxX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX33xXaxX12exX9xXfcxX4f6xX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXccxX43xX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX9xX62xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX13bxX5axX26xX9xX19xX140xX43xX44xX9xXfcxX5exX9xX54xX40fxX9xX54xX67xX5a2xX2cxX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX33xXaxX12exX9xX2cxXaxX60fxX33xX9xXbxXaxX3dxX4b2xX43xX9xX2cxXaxX12exX9xXbxX3cxX67xX11cxX43xX44xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX13bxX3dxX60fxXbxX9xX33xXaxXccxXbxX9xXbx13538xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXbxX3cxXefxX43xX44xX9xX2cxX12exX18xX9xXcxXd1xXbxX9xX2fxX41xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xXbxXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXcxXefxX35xX3f3xX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xX54xX4cxX9xX2cxX4cxX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xXfcxX5exX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX2cxXaxX126xX9xX54xXefxX24xX9xX2cxX12exX18xX9xX5xXaxX41xX43xX44xX9xX54xX41xX2cxX9xX62xX8axX62xX62xX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xXfcxX35xXe3xX2cxX9xX2cxX12exX43xX44xX9xX2cxX41xX9xXdxXefxX35xX9xX1b5xX62xX4xX76xX3f3xX9xX2cxX11cxX9xX4b5xX3dxX18xX43xX9xXbxXaxX18xX43xXaxX9xXbxX3cxX18xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX62xX8axX62xX62xX9xX54xX40fxX9xX2cxX4cxX9xXbxX6aexX9xXbxX3cxX77xX43xXaxX9xXfcxX4f6xX9xXfcxX35xXe3xX2cxX9xX2cxX12exX43xX44xX9xX2cxX41xX3f3xX9xX2cxXaxX60fxX43xX9xX2cxXaxX126xX43xXaxX3f3xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX9xXdxXefxX35xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xX5exX26xX120xX9xX17fxX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xXdxX5exX9xX43xX44xX67xX6aexX35xX9xXe6xX6abxX9xX4b5xX3dxX26xXd7xXbxX9xX54xXc9xX43xXaxX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXdxX4b2xX33xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX54xX41xX35xX9xXfcxX68xX35xX9xXaxX24xXefxXbxX9xX54xXd1xX43xX44xX9xX2cxX12exX18xX9xX1b5xX62xX4xX76xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXccxX43xX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX9xXfcxX5exX9xX2cxXaxX3dxX26xXebxX43xX9xX43xXaxX67xX5a2xX43xX44xX9xX2cxX3e0xX9xX33xXax1056bxX43xX9xX44xX35x14fbexX18xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX2cxX3e0xX9xX54xXf3xX43xX44xX9xX7xXaxX5edxX9x15edfx1873cxX9xX47fxX19xX24xX9xX23xX5exX9xX8axffd4xX18xX9xX5xXaxXc9xX9xX7xXaxX60fxX43xX9xXdxX5exXcxX9xX54xXefxX35xX9xX19xX35xXe3xX43xX484xX9xX2fxX18xX43xX44xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX2cxX3e0xX9xX54xXf3xX43xX44xX9xX5xXaxX35xX47xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX47fxX19xX24xX9xXf3xX43xX44xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXdxX5exXcxX9xX54xXefxX35xX9xX19xX35xXe3xX43xX484xX9xXbxXaxX77xX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xX54xX67xX5a2xX2cxX9xX175xXd7xX33xX9xXdxX24xXefxX35xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX26xXd7xX3dxX9xXe6xX623xXcxX9xXfcxX5exX9xX2cxX8c1xX43xX9xXbxXaxX35xXd7xXbxX9xX33xXaxX4b7xX35xX9xX2cxX4cxX9xX2cxX11cxX9xX2cxXaxXd7xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX54xX6cxX2cxX9xX23xX35xXe3xXbxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3dxX26xX9xX43xXaxX35xX47xX43xX3f3xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX2cxXccxX24xX9xXbxX3cxXefxX43xX44xX3f3xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xX54xX40fxX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXccxX43xX9xX19xX24xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX62xX8axX62xX62xX9xX54xX4f6xX9xX175xX3dxX60fxXbxX9xX54xXebxX9xXe6xX35xXebxXcxX9xXbxX3cxX18xX9xX43xfa58xX43xX44xX9xXdxX140xX2cxX9xXbxX5exX35xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX2cxX12exX18xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX2cxX3e0xX9xX54xXf3xX43xX44xX9xX5xXaxX35xX47xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX3f3xX9xXbxXefxX24xX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXe6xX35xXe3xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX2cxX3e0xX9xX54xXf3xX43xX44xX9xX43xX5exX26xX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX5exX9xX43x11a76xXcxX9xX44xX35xX8c6xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX3f3xX9xX2fx16a58xX9xX19xX5b1xX43xX44xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xXaxX67xX9xXcxXd1xXbxX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXbxX35xXe3xX43xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxXd1xX35xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX401xXebxX9xXbxX736xX9xXe6xXaxX35xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX2cxX3e0xX9xX54xXf3xX43xX44xX9xX5xXaxX35xX47xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXaxX5exX43xXaxX3f3xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xXdxX5exXcxX9xXa26xX43xX9xXbxXaxX3dxX18xX9xXdx1688bxX3f3xX9xXfcxX41xX43xX9xX2cxXaxX12exX9xX2fx150eexX9xXaxX8c6xX3dxX9xXbxX35xXd7xX33xX9xXbxX5b1xX2cxX9xX5axXcxX3f3xX9xX43xX5a2xX9xX175xX60fxX3dxX9xXbxXa26xX43xX44xX9xX2cxX18xX24xX120xX9xX1b5xX5exX24xX9xXbxXaxX6aexX35xX9xX54xX35xXebxXcxX9xXe6xXaxXb2exX35xX9xXbxX41xX9xXfcxX5b1xX9xXccxX43xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXfcxX5exX9xX54xX104xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX43xXa26xXcxX9xX1e2xX121xX2axX207xX3f3xX9xXfcxX41xX43xX9xX2cxXaxX12exX9xX2fxXb2exX9xXaxX8c6xX3dxX9xX2cxX12exX18xX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xX5axXcxX9xXaxX11cxX43xX9xX2axX1e5xX120xX121xX121xX121xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX3f3xX9xX44xX60fxX33xX9xX207xX9xXdxX8c1xX43xX9xX2fxX24xX9xXfcxX68xX35xX9xXdxX5edxX2cxX9xX2cxXaxX67xX18xX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX3f3xX9xX43xX5a2xX9xX33xXaxX4b7xX35xX9xXbxX3cxX4b7xX9xXdxX5exX9xXaxX11cxX43xX9xX1e7xX1e5xX120xX121xX121xX121xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX120xX9xX1b5xX5b1xX9xXccxX43xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXfcxX5exX9xX54xX104xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX54xX40fxX9xX175xXccxX2cxX9xX54xXc9xX43xXaxX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xXdxX5exX9xXaxX11cxX43xX9xX11fxX121xX121xX121xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX4xXccxX24xX9xXbxX3cxXefxX43xX44xX9xXe6xXd7xXbxX9xXdxX3dxX4b2xX43xX3f3xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXfcxX5exX9xX2cxXccxX2cxX9xX54xX104xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX54xX40fxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX9xXfcxX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX33xXaxXccxX33xX9xXdxX3dxX5axXbxX9xXbxXaxXf3xX43xX44xX9xX4b5xX3dxX18xX9xX2cxXccxX2cxX9xX44xX35xX18xX24xX9xX19xXc9xX2cxXaxX9xX2cxXaxX3dxX26xXebxX43xX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xX44xX5axX26xX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX1b5xX62xX4xX76xX3f3xX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xX54xX4cxX9xX2cxX4cxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xX2cxX12exX18xX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX47xX43xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX0xX23xXexX8axX5exX43xX44xX9xXdxX24xXefxXbxX9xXdxX40fxX43xXaxX9xX54xXefxX24xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX2cx131b4xX43xX44xX9xX23xXc9xX9xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX41xX9xX0xX1cxX23xXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX401xXaxXf3xX43xX44xX9xX2cxXaxX126xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX9xXbxXaxX35xXd7xX3dxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xXfcxX35xXe3xX2cxX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xXfcxX5exX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xXcxX5exX9xXcxXd1xXbxX9xX2fxX41xX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX47xX43xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX54xX67xX5a2xX2cxX9xXf3xX43xX44xX9xX76xX77xX43xXaxX9xXe6xX6abxX9xX4b5xX3dxX26xXd7xXbxX9xX54xXc9xX43xXaxX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXdxX4b2xX33xX9xX2cx1559exX43xX44xX9xX2cxX4cxX9xX43xXaxX8c6xX43xX44xX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX9xX2fxX18xX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxX3cxX24xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXbxXaxX35xX9xX2cxXf3xX43xX44xX9xXfcxX5b1xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX4xX5b1xX9xXbxXaxXebxX3f3xX9xX2cxXccxX2cxX9xXf3xX43xX44xX9xX8axX5exX9xX5xX60fxX43xX9xX7xXaxX67xX68xX2cxX3f3xX9x17c4bxX47xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX3f3xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX5xXaxXd7xX9xX5xX3dxX5axX43xX9xXfcxX5exX9xX62xX44xXf3xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xXbxXaxX3dxXd1xX2cxX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX62xX8axX62xX62xX9xX54xX6cxXbxX9xXbxXefxX35xX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xX54xX67xX5a2xX2cxX9xX44xX35xX18xX24xX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXfcxX5b1xX3f3xX9xX4b5xX3dxX26xX4f6xX43xX9xXaxXefxX43xX9xXfcxX5exX9xX2cxXaxX12exX9xX54xXd1xX43xX44xX9xXbxX35xXd7xX33xX9xX2cxX4b2xX43xX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXaxXefxX43xX9xX2cxXaxXd7xX9xXcxX4c2xX35xX9xXbxX5exX35xX9xXdxX35xXe3xX3dxX9xXaxX104xX9xX2fxX11cxX3f3xX9xXbxXaxXf3xX43xX44xX9xXbxX35xX43xX3f3xX9xXaxXe3xX9xXbxXaxX41xX43xX44xX9xX33xXaxX8c1xX43xX9xXcxX4f6xXcxX9xXfcxX5exX9xX26xX47xX3dxX9xX2cxX8c1xX3dxX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xX5exX26xX9xX23xXccxX24xX9xX2cxXccxX24xX3f3xX9xX2cxX3dxX43xX44xX9xX2cxX60fxX33xX9xXbxX5exX35xX9xXdxX35xXe3xX3dxX3f3xX9xXdxX5exXcxX9xXfcxX35xXe3xX2cxX9xXfcxX68xX35xX9xXcxX4c2xX35xX9xX2cxXccxX43xX9xX23xXd1xX9xX2cxX4cxX9xXbxXax18aa3xXcxX9xX4b5xX3dxX26xX4f6xX43xX3f3xX9xX54xX41xX35xX9xX2cxXaxX35xXd7xX3dxX9xXbxX3cxX140xX2cxX9xXbxX35xXd7xX33xX9xXfcxX68xX35xX9xXe6xXaxXccxX2cxXaxX9xXaxX5exX43xX44xX3f3xX9xX2cxXaxX12exX9xX43xX5a2xX3f3xX9xX54xX41xX35xX9xXbxXccxX2cx13dfcxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX2cxXe34xX43xX44xX9xX2cxX4cxX9xX4b5xX3dxX26xX4f6xX43xX9xX54xX4f6xX9xX43xX44xXaxXc9xX9xX2cxX60fxX33xX9xX2cxX4cxX9xXbxXaxXfb1xXcxX9xX4b5xX3dxX26xX4f6xX43xX9xX54xX77xX43xXaxX9xX2cxXaxX126xX9xX43xXaxX8c6xX43xX44xX9xXaxX24xXefxXbxX9xX54xXd1xX43xX44xX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX33xXaxXccxX33xX9xXdxX3dxX4b2xXbxX3f3xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xXbxX3cxX67xX68xX2cxX9xXe6xXaxX35xX9xX2cxXaxX3dxX26xXebxX43xX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xX54xX41xX35xX9xXfcxX68xX35xX9xX43xXaxX8c6xX43xX44xX9xX44xX35xX18xX24xX9xX19xXc9xX2cxXaxX9xX2cxX4cxX9xX44xX35xXccxX9xXbxX3cxXc9xX9xXbxX736xX9xX201xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX9xXbxX3cxXb2exX9xXdxX47xX43xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX62xXaxX67xX43xX44xX9xX2cxXccxX2cxX9xX23xXc9xX9xX2cxX18xX43xX9xX54xX40fxX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXfcxX5b1xX9xX54xX67xX5a2xX2cxX9xX44xX35xX18xX24xX3f3xX9xX54xXebxX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXfcxX5exX9xX2cxXccxX2cxX9xX54xX104xX43xX44xX9xX33xXaxXefxXcxX9xX3cxX5edxXbxX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xX2cxX12exX18xX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xX23x15842xX43xX44xX9xX2cxXccxX2cxX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxXd1xX35xX9xX54xXebxX9xX2fxXa9axX9xX19xX5b1xX43xX44xX3f3xX9xX44xX5axX26xX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xX2cxXaxX24xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xX5exX26xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX5xX3cxX24xX43xX44xX9xX54xX4cxX3f3xX9xX23xXc9xX9xX2cxX18xX43xX9xX8axX5exX9xX5xX60fxX43xX9xX7xXaxX67xX68xX2cxX9xX2cxX4cxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xX54xX41xX35xX9xXfcxX68xX35xX9xX2fxX41xX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xX1e7xX120xX207xX201xX207xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX3f3xX9xXe9cxX47xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX2cxX4cxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXfcxX68xX35xX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xXdxX5exX9xX211xX120xX201xX11fxX2axX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX3f3xX9xX23xXc9xX9xX2cxX18xX43xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX5xXaxXd7xX9xX5xX3dxX5axX43xX9xX2cxX4cxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXdxX35xX47xX43xX9xX4b5xX3dxX18xX43xX9xX54xXd7xX43xX9xX2fxX41xX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xXbxXaxX35xXe3xXbxX9xXaxXefxX35xX9xXdxX5exX9xX1e7xX120xX207xX201xX207xX9xXbxX126xX3f3xX9xX23xXc9xX9xX2cxX18xX43xX9xX62xX44xXf3xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX2cxX4cxX9xXbxX3cxXccxX2cxXaxX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXdxX35xX47xX43xX9xX4b5xX3dxX18xX43xX9xX54xXd7xX43xX9xX2fxX41xX9xXbxX35xX4f6xX43xX9xX2axX121xX120xX121xX207xX211xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX6bxX41xX35xX9xXfcxX68xX35xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX3f3xX9xXe6xXd7xXbxX9xX4b5xX3dxX4b7xX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXbxX3cxX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX60fxX26xX9xX54xX12exX9xX2cxXa26xX43xX9xX2cxX8e5xX9xXe6xXd7xXbxX9xXdxX3dxX4b2xX43xX9xXf3xX43xX44xX9xX76xX77xX43xXaxX9xX54xX40fxX9xX2cxX4cxX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX2cxXaxX8e5xX2cxX9xX43xXa26xX43xX44xX3f3xX9xX43xXaxX35xXe3xXcxX9xXfcxX5b1xX3f3xX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXccxX43xX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX11cxX9xX2cxX60fxX3dxX9xX1b5xX62xX4xX76xX9xX19xX24xX9xX62xX8axX62xX62xX9xX54xX40fxX9xXbxX3cxX77xX43xXaxX9xXbxXaxX12exX9xXbxX67xX68xX43xX44xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX33xXaxX12exX3f3xX9xXe6xXaxXf3xX43xX44xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX6abxX9xXe6xX35xXd7xX43xX9xX2cxXaxX126xX9xX54xXefxX24xX9xX2cxX12exX18xX9xXbxXaxX12exX9xXbxX67xX68xX43xX44xX9xX43xXaxX1146xXcxX9xX23xX4b7xX24xX9xX54xX4b7xXcxX9xXbxX4f0xX43xXaxX9xX54xX5edxX43xX44xX9xX54xXa87xX43xX3f3xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX175xXccxX2cxX9xXfcxX68xX35xX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXbxX3cxXefxX43xX44xX9xX43xXa26xX43xX44xX9xXdxX140xX2cxX9xXbxX5exX35xX9xX2cxXaxX4f0xX43xXaxX9xX2cxX12exX18xX9xX43xXaxX4cxXcxX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX3f3xX9xXcxX5exX9xXfcx17474xX43xX9xX4b5xX3dxX26xXd7xXbxX9xX54xXc9xX43xXaxX9xX54xXebxX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xXbxXaxX18xXcxX9xX44xX35xX18xX9xX4b5xX3dxX4b7xX43xX9xXdxX6abxX3f3xX9xX43xXa87xXcxX9xX44xX35xX8c6xX9xX2cxX3e0xX9xX33xXaxX8c1xX43xX9xX2cxXaxX35xX9xX33xXaxX41xX35xX9xX54xXebxX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXaxX5exX43xXaxX9xX1b5xX62xX4xX76xX120xX9xX5xX736xX9xX54xX4cxX9xXbxXefxX24xX9xX54xX35xX4f6xX3dxX9xXe6xX35xXe3xX43xX9xX2cxXaxX24xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX4xXf3xX43xX44xX9xX2xX18xX43xXaxX9xX2fxXa9axX9xX19xX5b1xX43xX44xX9xX43xX44xX5axX43xX9xXaxX5exX43xX44xX9xX43xXaxX67xX9xXcxXd1xXbxX9xX33xXaxX67xX11cxX43xX44xX9xXbxX35xXe3xX43xX9xX54xXebxX9xXbxXaxX140xX2cxX9xXaxX35xXe3xX43xX9xX2cxXccxX2cxX9xXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX9xX33xXaxXefxXcxX9xXbxXd1xX35xX3f3xX9xX44xX5axX26xX9xX3cxX18xX9xX2cxXccxX2cxX9xXaxX4b2xX3dxX9xX4b5xX3dxX4b7xX9xX54xX6cxX2cxX9xX23xX35xXe3xXbxX9xX43xX44xXaxX35xX47xXcxX9xXbxX3cxX4c2xX43xX44xX9xXdxX5exX9xXaxX5exX43xX44xX9xX2cxXaxX5b1xX2cxX9xX43xX44xX5exX43xX9xXbxX126xX9xX54xX104xX43xX44xX9xX23xXc9xX9xXbxXaxX60fxXbxX9xXbxXaxX24xXccxXbxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX62xX44xX24xX5exX35xX9xXf3xX43xX44xX9xX6bxX6cxX43xX44xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX76xX77xX43xXaxX3f3xX9xX1b5xX401xX402xX62xX2xX9xX5xX41xX35xX9xX2cxX18xX24xX9xX2cx12a17xX43xX9xXbxX3cxX3dxX26xX9xXbxX41xX9xX2cxXccxX2cxX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX47xX43xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xX2cxX12exX18xX9xX62xX8axX62xX62xX9xX44xX104xXcxX9xXf3xX43xX44xX9xX8axX5exX9xX5xX60fxX43xX9xX7xXaxX67xX68xX2cxX3f3xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX5xXaxXd7xX9xX5xX3dxX5axX43xX3f3xX9xXe9cxX47xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX3f3xX9xX62xX44xXf3xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX17fxX43xX44xX9xX8axX5exX9xX5xX60fxX43xX9xX7xXaxX67xX68xX2cxX9xXdxX5exX9xXbxX3e0xX9xXbxX3cxX67xXb2exX43xX44xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX3f3xX9xX43xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xX7xXaxX4cxX9xX44xX35xXccxXcxX9xX54xX41xX2cxX9xX62xX8axX62xX62xX9xX2cxXaxX35xX9xX43xXaxXccxX43xXaxX9xXe9cxX24xX43xX44xX9x103b8xX43xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX17fxX43xX44xX9xX7xXaxXefxXcxX9xX5xXaxXd7xX9xX5xX3dxX5axX43xX9xXdxX5exX9xXbxX3e0xX9xX33xXaxX4cxX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX3f3xX9xX43xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xX7xXaxX4cxX9xX44xX35xXccxXcxX9xX54xX41xX2cxX9xX1b5xX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX43xXe6xX9xX2cxXaxX35xX9xX43xXaxXccxX43xXaxX9xX5xX7xX120xX8axX4xX8daxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX17fxX43xX44xX9xXe9cxX47xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX9xX43xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xXdxX5exX9xX4xXaxXccxX43xXaxX9xXbxXaxX18xX43xXaxX9xXbxX3cxX18xX9xX62xX8axX62xX62xX9xXbxX126xX43xXaxX9xXe9cxX24xX43xX44xX9xX167fxX43xX3f3xX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX47xX43xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX76xX24xX19xX26xX32xXexX17fxX43xX44xX9xX62xX44xXf3xX9xX1b5xXa26xX43xX9xX5xXaxX18xX43xXaxX3f3xX9xXbxXaxX5exX43xXaxX9xXfcxX35xX47xX43xX9xXbxX3e0xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX3f3xX9xX43xX44xX3dxX26xX47xX43xX9xXdxX5exX9xX7xXaxX4cxX9xX33xXaxX15a7xX43xX44xX9xXe6xX35xXebxXcxX9xXbxX3cxX18xX3f3xX9xX44xX35xXccxXcxX9xX2fxXccxXbxX9xXbxX3dxX5axX43xX9xXbxXaxX12exX9xX1b5xX35xX17xXbxX2cxX24xXcxX23xX18xX43xXe6xX9xXe9cxX24xX43xX44xX9xX167fxX43xX120xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX402xX24xX3dxX3cxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXbxX3dxX24xX35xXbxX3cxX17xX120xXfcxX43xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe