Mấy suy nghĩ về sự phát triển văn hóa
Ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã ra Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", trong đó chỉ rõ “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”...
2cccxde33xd00cx2dccx5935x977cxde4bx33cbx5b94xX7x6dbcxd12bx8632x92ffxd615x4f69xX5xda96xXax5c10xcb2fx6452x50b4xX3xX7x3349xX15xX3x96c3xacb0xX1x9b46xX3x9c66x7720xX3xX7x57cdxX3xXbxX1x35c6xXexX3xXex5ce4xXdxa8fexX1bxX3xX20x8d17xX1bxX3xX1x5432xX6xX0xbd05xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx931fx9066x5161xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x779bxXex83f0xX6xX5xXdxX1cxX1bx76ddxX3xX2cxXdxX1cxX1xXex53c2xXaxX12xX0xX7xXexX2cxX49xX1bxX1cxX12xX0xX10xba1cxX12xXcx8010xc8dfxX3xa562xX1cxX18xX15x9b83xX1bxX3xb022xd7efxX4xX3x96a0xb134xX1bxX1xX3xX0xX39xX10xX73xX12xX0xX39xX7xXexX2cxX49xX1bxX1cxX12xX0xX10xX73xX12xc869xX1cx469cxXdxX3xX2cxXdx5625xX1bxX1cxX3xX4xX1xX49xX3xX84x36f8xX3xXcxX1exX1bxX1xX3x86abxX1bxX5xXdxX1bxX10x7e1axc844xX0xX39xX10xX73xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX84xX10xX6xX4axXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3x8c34xX18xX7xXexXdxb30dxX15xX66xXaxX12xX79xX1cxXabxX15xX3xX2xb4e1xX39x2e42xX39xX2x4b90xXfcxa5adxdb6bxX3xX84x3eebxXdxX3xX1bxX1cxX1xa7d8xX3xX5x86b8xX1bxX3xXexX1xX81xX3xa8efxXffxX3xX48xX6xX1bxX3xX4xX1xX14xXbxX3xX1xXabxX1bxX1xX3xXcxX2cxX18xX1bxX1cxX3x2d91xbdebxX1bxX1cxX3xX80x61f9xX1bxX1cxX3xcdcfxX1xX36xX6xX3x99afx9267xX139xX139xX3x81d0xb9ccxX3xX2cxX6xX3xX79xX1cxX1xX108xX3x475cxX18xX15x3a34xXexX3xX20xX21xX3xXaxc26ax4750xX15xX3xX4axX24xX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX1bxX21xX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX138xXdx7a6exXexX3xX79xX6xX73xX3xXexXdxXa2xX1bxX3xXexXdxX14bxX1bxXffxX3xX13dx3f69xX73xX3xX13dxXabxX3xb5e3xX12fxX1bxX3xX7xa780xX4xX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xXaxXffxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX13dxX36xX3xX4xX1x6c32xX3xX2cxa640xX3x3bb8xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xXabxX3xX1bxX21xX1bxX3xXexX12fxX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX10bxX1bxX3xX4xc46exX6xX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxXffxX3xX20xc1f9xX6xX3xX5xXabxX3xX73x5d9fxX4xX3xXexXdxXa2xX18xXffxX3xX20xX1dexX6xX3xX5xXabxX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX5xX24xX4xX3xXexX1x8d27xX4xX3xX13dx7972xX15xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX59xX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdx783axX77xX77xX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX80xX153xX15xX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xX20xX32xX1bxX3xX133xXdxX177xX1bxX3xX4xX36xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX5x8a84xX3xX5xX18xX18axX1bxX3xX20xXabxX3xXexX1xX24xX4xX3xXexXdxX7dxX1bxX3xX5xX108xX4xX1xX3xX7xX9dxX3xX13dx896fxXdxX3xX20x57b7xXdxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX77xX3xX79xX1xc9c7xX1bxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX20xX2a2xXdxX3xX20xX6xXdxX3xXexX2cxa429xX3xXexd4a2xX4xX1xX3xX4xX24xX4xX3xX4xX1xX1d2xX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xXexX1dexX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1cxX36xX4xX3xX13dxX102xX3xX7x4cbfxX3xX1cxX36xXbxX3xXbxX1xX10bxX1bxX3xX5xXabxX73xX3xX4xX1xX49xX3xX148xX18xX28xX3xXexX2cxX2bfxX1bxX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX1bxX1cxXabxX15xX3xX4xXabxX1bxX1cxX3xX5xXabxX1bxX1xX3xX73xX85xX1bxX1xX3xX20xXabxX3xXexXdxX14bxX1bxX3xX190xX102xX3xX1xX12axX1bxXffxX3xX57xX81xX1bxX1cxX3xX13dxX28xX1bxX1cxX3xX20xX2a2xXdxX3xX1bxXdxX21xX73xX3xX73xX49xX1bxX1cxX3xX13dx8005xXdxX3xX4xX1d2xX6xX3xXexX49xXabxX1bxX3xXexX1xX2exX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX1xdcacxXdxX3xX13dxX85xXdxX3xX73xX2a2xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xXcxX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1x34ccxX1bxX1cxX3xX1bxX32xX73xX3xX1cxX10bxX1bxX3xX13dxX153xX15xXffxX3xX133xX1xXdxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX4axXdxX177xX1bxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX13dxX36xX3xX4xX36xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xXffxX3xX133xX1xa04bxX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xX4xX36xX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxX3xX4xX12fxX73xX3xX1cxXdxX28xX4xXffxX3xX13dxX36xX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX133xX1xXdxX3xX73xX6xX1bxX1cxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX15xX14bxX18xX3xXexX29exX3xXbxX1xX6xX3xXexX85xXbxXffxX3xXexX1xXdxX14bxX18xX3xX13dxab05xX1bxX1cxX3xX190xX102xX3xX20xX2a2xXdxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX1xX49xXabxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xX20xXabxX3xX190xX32xX1bxX3xX133xX1xX49xX32xX1bxX3xX5xX49xX3xX1bxX1cxX85xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12x695fxX36xX3xXexX1xX2exX3xX13dxX36xX3xX5xXabxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1cxX2bfxX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xXexX1xX14xX15xXffxX3xX133xX1xXdxX3xX1bxX1xX2bfxX1bxX3xX20xX21xX3xX190xX102xX3xX73x7bc3xXexX3xX1bxX438xX1bxX1cxX3xXexX1xX438xX1bxX5fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1xX2bfxX1bxX1xX3xX12fxX1bxX1xX3xX148xX18xX10xX1bxX3xXexX1xX18xX102xX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX138xXdxX177xXexX3xX79xX6xX73xX3xX57xX129xX6xX3xX190xX108xX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xX4axX85xX1bxX1cxX3xX190xc4a3xXdxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX438xXdxX3xX1bxX1xXabxX3xX57xX153xX15xX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX13dxX85xXdxXffxX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX2cxX200xX4xX3xXbxX1xX6xX3xXexX85xXbxX3xX73xd94dxX4xX3xX5xXa2xX1bxX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX5xXabxX1bxX1cxX77xX3xX84xX2bfxX1bxX1xX3xX12fxX1bxX1xX3xX4xX153xX15xX3xX13dxX6xXffxX3xX1cxXdxX14bxX1bxX1cxX3xX1bxX129xX2a2xX4xXffxX3xX5xd128xX15xX3xXexX2cxX10xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX4axX10bxX1bxX3xX5x76efxXdxX3xX4xX1x8825xX77xX3x5b15xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX1bxXabxX49xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX4axX7dxX3xX4axXabxX1bxX1cxX3xX190xX195xXexX3xX1cxX54axXbxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX438xXdxX3xX1bxX1xXabxX3xX190xXa2xX3xXexX438xX1bxX1cxX3xX4xX6xX49xX3xXexX10bxX1bxX1cxXffxX3xXexX1xX6xX15xX3xXexX1xX14bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX73xX28xXdxX3xX1bxX1xXabxX3xXexX2cxX6xX1bxX1xX3xX57xX129xX6xX3xX4xX632xX77xX3xX517xX12fxX73xX3xX1cxXdxX28xX4xX3xX190xX18xX4b2xX1bxX3xX20xX18xXdxX3xX5x39d8xX1bxX3xX5xX102xX1bxX3xX133xX1xXdxX3xXexX1xX14xX15xX3xX5cfxX3xXexX1xX438xX1bxX3xX148xX18xXa2xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX13dxX6xX1bxX1cxX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xXbxX1xX29exX3xXexX1xX108xX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX76xX24xX3xXexXdxX14bxXbxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX4xX28xX4xX3xX15xX14bxX18xX3xXexX29exX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xXexX1dexX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xX13dxX13exX3xX5xXabxX73xX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xX13dx7a5fxXdxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX5xX153xX18xX3xX13dxX39bxXdxX3xX4xX1d2xX6xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX57xX13exX77xX3xX13xX102xXexX3xX7xX24xX3xX1xX648xX1bxX3xXexX85xXbxX3xX5xXabxX73xX3xXbxX1xX438xXdxX3xXbxX1xX6xX3xXexX2eaxX1bxX1xX3xX4xX1xX14xXexX3xXexX1xX18xX10bxX1bxX3xXbxX1xX28xX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX77xX3xX79xX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX148xX18xX6xX1bxX3xX1xX177xX3xXexX2bfxX1bxX1xX3xX5xXabxX1bxX1cxXffxX3xX1bxX1cxX1xX1exX6xX3xX57xX36xX73xX3xXexX1xX6xX15xX3xX13dxX772xXdxX3xX20xXabxX3xX4xX12fxX3xXexX2bfxX1bxX1xX3xX4xX12fxX73xX3xX1cxXdxX6xX3xX13dxX2bfxX1bxX1xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX73xX6xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xX49xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexX1xX129xX2a2xX4xX3xX13dxX49xX3xX73xX2a2xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX76xX24xX3xX73xX14xXexX3xX73xX28xXexX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1bxdf07xXexX3xX190xX12fxX1bxX3xX7xX195xX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX20xX2a2xXdxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1xX49xX85xXexX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxXffxX3xX5xX7dxX3xX1xX102xXdxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX2e7xX1bxX3xX73xX6xX1bxX1cxX3xX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xX20xX108xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xXffxX3xX73xXabxX3xX13dxX13exX3xX1bxX1xX18xX29exX73xX3xX73xXabxX18xX3xXexX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xX73xX85xXdxXffxX3xX4axX108xX4xX1xX3xX20xX1e5xX77xX3xX84xX7dxX3xX5cfxX3xX13dxX153xX18xX3xXexX772xX3xX4xX1xX81xX4xX3xX1xX102xXdxX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX5xXabxX3xX5cfxX3xX13dxX36xX3xX57xX18xX14xXexX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX7xX24xX3xX4xX1x876bxX49xX3xX133xX89exX49xX3xX4xX1d2xX6xX3xX13dxX4b2xX1bxX1cxX3xXexXdxX21xX1bxX77xX3xX64bxX29exXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xX2a2xXbxX3xXexX2cx5c47xX3xX190xX195xXexX3xX1bxX1xX108xXbxX3xX148xX18xX28xX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xX20xX2a2xXdxX3xX13dxX39bxXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX13dxX85xXdxX3xX5xXabxX3xX1bxX1cxX18xX15xXa2xX1bxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX6c6xX1bxX3xX13dxX14bxX1bxX3xX133xX1xX49xX12fxX1bxX1cxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX20xXabxX3xX57xX18xX1bxX1cxX3xX13dxX102xXexX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX3xX13dxX2bfxX1bxX1xXffxX3xX4axX2e7xX1bxX1cxX3xX1xX602xX77xX3xX76xX24xX3xX57xX28xX49xX3xXexX2cxX102xX1bxX3xX4xX1d2xX6xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xXexX1xX438xX1bxX3xX148xX18xXa2xX3xX20xX1dexX6xX3xXbxX1xX12fxX1bxX3xX28xX1bxX1xX3xX148xX18xX28xX3xXexX2cxX2bfxX1bxX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX20xX1dexX6xX3xX5xXabxX3xX1xX177xX3xX148xX18xX12fxX3xX4xX1d2xX6xX3xX133xX1xX49xX12fxX1bxX1cxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX1cxXdxXabxX18xX3xX1bxX1cxX1xX95fxX49xX3xX20xXabxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX73xX14xXexX3xX4xX153xX1bxX3xX13dxX29exXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX12xX0xXexX6xX190xX5xX10xX3x668fxXdxX4axXexX1xX9xXax36cbx5cf7xXab0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX190xX49xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxXab0xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX190xX49xX4axX15xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX0xXdxX73xX1cxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX39xX39xXdxX77xX190xX6xX49xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX77xX20xX1bxX39xX1bxX10xXaa8xX7xX39xX2x9f8axXaafxXfcxX39xXfexX112xX4axXf7xXab0xXf7xXb49xX112xXab0xXab0xXexXb49xXb49xXf9xX2xXb49xX5xXab0xX77xXe7xXbxX1cxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4axX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX49xX18xX2cxX4xX10xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX517xX6xXbxXexXdxX49xX1bxXaxX12x3c5axX1bxX1xX5fxX3xXcxX18xX15xX10xX1bxX1cxXdxX6xX49xX77xX20xX1bxX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4axX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xX39xXexX190xX49xX4axX15xX12xX0xX39xXexX6xX190xX5xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX1xXdxX21xX18xX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX4xX1xX49xX3xX2cxbb08xX1bxX1cxX3xX13dxX36xX3xX5xXabxX3xX1xX177xX3xX148xX18xX12fxX3xXexX14xXexX3xX15xX14bxX18xX3xX4xX1d2xX6xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX4xX49xXdxX3xXexX2cxX602xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX20xX18axXexX3xX4xX1xX14xXexX3xX73xXabxX3xX57xX10xX73xX3xX1bxX1x2e63xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX1cxXdxX28xX49xX3xX4axX1e5xX4xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX10bxX1bxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xX1xX36xX6xX77xX3xX138xXabxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX4xX1xX18xX15xXa2xX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX13dxX54axXexX3xX1xX15xX3xX20xX602xX1bxX1cxX3xX20xXabxX49xX3xX7xX24xX3xX148xX18xX6xX1bxX3xXexX153xX73xXffxX3xX4xX1xX200xX3xX281xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX4xX12axX3xX148xX18xX6xX1bxX3xX1bxX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX4xX36xX3xXexX2cxX28xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX177xX73xX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX1cxX129xX37axX4xX3xX5xX85xXdxXffxX3xX133xX1xXdxX3xX1bxX1xX2bfxX1bxX3xX20xX21xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xXffxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX7xX30cxX3xX4axX7dxX3xX13dxX4b2xX1bxX1cxX3xXexX2bfxX1bxX1xX3xX20xX2a2xXdxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1xX2bfxX1bxX1xX3xX12fxX1bxX1xX3xX133xX1xX195xX4xX3xX1xX602xX6xX3xX73xX2a2xXdxX5fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX80xX36xX3xX5xXabxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXbxX1xX29exX3xX57xX28xX3xX5xX102xX1bxX3xX57xX102xX1bxXffxX3xX57xX438xX3xX190xX4b2xX3xX20xXabxX3xXbxX1xX6xX3xXexX85xXbxX3xX190xX5cfxXdxX3xX4axX2e7xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX3xX4xX129xX3xXexX1dexX3xX4xX28xX4xX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX13dxX772xX3xX20xX21xX77xX3xX80xX39bxXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xXexX1xXa2xX73xX3xXbxX1xX81xX4xX3xXexX85xXbxX3xX190xX5cfxXdxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xXexXdxX14bxXbxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX5xX29exXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX4axX2e7xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX3xX4xX129xX77xX3xX79xX1cxX129xX39bxXdxX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xX4xX632xX3xX190xXa2xX1bxX3xX4xX85xX1bxX1xX3xX1bxX1xX108xXbxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX73xX2bfxX1bxX1xX3xX4xX2e7xX1bxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xXexX1xX2eaxX4xX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xX5xX29exXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xX20xXdxX177xX4xX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxX3xX4xX643xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX73xX2a2xXdxX3xX13dxX14bxX1bxX77xX3xX79xX1cxX129xX39bxXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX3xX4xX129xX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX4xX49xXdxX3xX5xXabxX3xX4xX32xX1bxX3xX1bxX1cxX18xX15xXa2xX1bxX3xX4xX1d2xX6xX3xX2cxX14xXexX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX57xX28xX49xX3xXexX2cxX102xX1bxX77xX3xX84xX602xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX190x6e26xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexX1xX36xXdxX3xX148xX18xX10xX1bxX3xX20xX29exX1bxX3xX4xX36xX3xXexX1dexX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX13dxX2exX3xX20xX102xXdxX3xX20xXabxX1bxX1cxX3xXexX1xX2eaxX4xX1xX3xX81xX1bxX1cxX3xX20xX2a2xXdxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX13dxXdxX21xX18xX3xX133xXdxX177xX1bxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX73xX2a2xXdxX3xX5xX85xXffxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX13dxXdxX21xX18xX3xX133xXdxX177xX1bxX3xX20xX18axXexX3xX4xX1xX14xXexX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX133xX1xXdxX3xX2cxX14xXexX3xX133xX1xX36xX3xX133xX1xX32xX1bxX77xX3x2d87xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX2e7xX1bxX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xXffxX3xX1xX602xX3xX4xX1xX1adxX3xX4xX36xX3xX73xX438xXdxX3xXexX2cxX129xX39bxX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX2e7xX1bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX5xXdxXa2xX1bxX3xX1xX177xX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xX20xX29exX1bxX3xX4xX36xX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xX13dxX36xX3xX20xXabxX3xX190xX18xX102xX4xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xXexX1xX2eaxX4xX1xX3xX81xX1bxX1cxX3xX13dxX2exX3xXexX4b2xX1bxX3xXexX85xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX3xX4xX129xX3xX73xX14xXexX3xX5xXdxXa2xX1bxX3xX1xX177xX3xX57xX36xX73xX3xX5xXabxX1bxX1cxXffxX3xXexX1xXdxX14bxX18xX3xX7xX24xX3xX13dxX49xXabxX1bxX3xX133xX14bxXexX3xX1cxXdxX200xXbxX3xX13dxce1axX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX5xX153xX1bxX3xX4xX18axX1bxXffxX3xX57xX6xX3xX1cxXdxX6xX3xX13dxX2bfxX1bxX1xX3xXexX1xX153xX1bxX3xXexX1xX18xX102xX4xX77xX3xX13xX648xXdxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX4xX36xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX632xX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX12axXdxX3xX5xXabxX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX3xX57xX129xX6xXffxX3xX190xXa2xX1bxX3xX4xX85xX1bxX1xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX73xX2a2xXdxX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX12axXdxX3xX73xX2a2xXdxX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX4xX129xX3xX20xXabxX3xX1xX2e7xX6xX3xX73xX2bfxX1bxX1xX3xX20xXabxX49xX3xX133xX1xX18xX1bxX1cxX3xX4xX12fxX1bxX1xX3xX73xX2a2xXdxX77xX3xXcxX1xX14bxX3xX5xXabxX3xX13dxX39bxXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xX4xX36xX3xXexX1xXa2xX73xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX15xX14bxX18xX3xXexX29exX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX73xX2a2xXdxX3xX20xX2a2xXdxX3xX73xX102xXexX3xX1xX177xX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX13dxX85xX49xX3xX13dxX81xX4xX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xX5xX18xX438xX1bxX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xX13dxX102xX1bxX1cxX77xX3xX80xX153xX15xX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xX7xX24xX3xX1cxXdxXc0fxX1bxX1cxX3xX4xX49xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX49xX28xX3xX20xX2a2xXdxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX20xX14xX1bxX3xX13dxX21xX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xX73xX2a2xXdxX3xX1bxX12fxX15xX3xX7xXdxX1bxX1xX77xX3xXcxX1xXabxX1bxX1xX3xX2cxX6xXffxX3xX190xXa2xX1bxX3xX4xX85xX1bxX1xX3xX4xX28xXdxX3xX1xXabxX49xX3xX1bxX1xX49xX28xX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xXbxX1xX29exX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX13dxX85xXdxXffxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxXffxX3xX5xXabxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX133xX1xX18xX3xXbxX1xX29exX3xX1bxX1cxX1xX95fxX49xX3xX133xX1xX772xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4axX153xX1bxX3xXexX1xX37axX3xXexX1xX18xX15xX21xX1bxX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX28xXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX190xX14xXbxX3xX190xXa2xX1bxX1xX3xX4xX643xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xXexX129xX37axX1bxX1cxX3xX190xX85xX49xX3xX5xX24xX4xX3xX20xXabxX3xXbxX1xXdxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX49xX28xX77xX3xX80xX14bxX1bxX3xX13dxX153xX15xXffxX3xX73xX102xXexX3xX7xX29exX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX5xX85xXdxX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX13dxX14bxX1bxX3xX20xX6xXdxX3xXexX2cxX2e7xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4xX12axX3xX148xX18xX6xX1bxX3xX4xX438xX1bxX1cxX3xX148xX18xX15xX21xX1bxXffxX3xX13dxX2exX3xX148xX18xX12fxX1bxX3xX5xX281xXffxX3xX1cxXdxX28xX49xX3xX4axX1e5xX4xXffxX3xXexX85xX49xX3xX6xX1bxX3xX190xX2bfxX1bxX1xX3xX20xXabxX3xX4xX1xX14xXexX3xX5xX129xX37axX1bxX1cxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1xX49xX3xXexX14xXexX3xX4xX12fxX3xX4xX129xX3xX4axX153xX1bxX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1xX49xXabxX1bxX3xX4xX12fxX1bxX1xX3xX73xX2a2xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xXfb9xX1xXdxX3xX1bxX36xXdxX3xX20xX21xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX1d2xX6xX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX32xX73xX3xX148xX18xX6xXffxX3xXexX2cxXa2xX1bxX3xX4xX28xX4xX3xXbxX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xXexXdxX177xX1bxX3xXexX1xX438xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX3xX13dxX85xXdxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xX4xX36xX3xX2cxX14xXexX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX18xX102xX4xX3xX13dxX1d2xX3xX5xX49xX85xXdxX77xX3xX79xX1xX129xX1bxX1cxX3xXexX24xX18xX3xXexX2cxX18xX1bxX1cxX3xX5xX85xXdxXffxX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xX148xX18xX15xX3xX20xX21xX3xX1xX6xXdxX3xX4axX85xX1bxX1cxX3xXexX1xX81xX4xX5fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX13xX102xXexX3xX4axX85xX1bxX1cxX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX4xX36xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX73xX153xX18xX3xXexX1xX18xX6c6xX1bxX3xX1bxX1cxX6xX15xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX129xX3xX4axX18xX15xX3xX20xXabxX3xX5xX18axXbxX3xX5xX18xX18axX1bxX77xX3x4814xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX1bxXabxX15xX3xX190xXa2xX1bxX3xX4xX85xX1bxX1xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX20xX6c6xX1bxX3xX4xX6xX3xX1bxX1cxX37axXdxX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX13dxX13exX3xX57xX28xX4xX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX4xX49xX1bxX3xX13dxX129xX39bxX1bxX1cxX3xX13dxXdxX3xX13dxX200xX1bxX1cxXffxX3xX13dxX13exX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xXexX1xX81xX4xX3xX13dxX200xX1bxX1cxX3xX20xX18axX15xX3xX73xXabxX3xX20xX6c6xX1bxX3xX57xX18xX14xXexX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xXexX129xX37axX1bxX1cxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX1d2xX6xX3xXexX1xX39bxXdxX3xX4axX13exX3xX73xX6xX1bxX77xX3xa4f2xX10bxX1bxX3xX13dxX153xX15xX3xX133xX1xXdxX3xXbxX1xX36xX1bxX1cxX3xX20xXdxXa2xX1bxX3xX190xX28xX49xX3xX4xX1xX2eaxX3xX1cxX37axXdxX3xX281xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX4xX36xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX517xX1xXdxX14bxX1bxX3xX5xX129xX37axX4xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX148xX18xX15xX14bxXexX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX1xX2bfxX1bxX1xX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX5xX2a2xXbxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xXbxX1xX643xX3xX1xX37axXbxX3xX20xX2a2xXdxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX85xXdx8fc0xX3xX73xX102xXexX3xX1xX602xX4xX3xX1cxXdxX12fxX3xX4xX1xX49xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX5fxX3xX1b2xX190xX153xX15xX3xX1cxXdxX39bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX4xX28xXdxX3xX28xX4xX3xX13dxX6xX1bxX1cxX3xX57xX18xX14xXexX3xX1xXdxX177xX1bxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xX5xXabxX3xX7xX12fxX1bxX3xXbxX1xX204xX73xX3xX4xX1d2xX6xX3xX7xX24xX3xX20xX438xX3xXexX1xX81xX4xX3xX1cxXdxX29exX1bxX1cxX3xX1bxX1xX129xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX4xX1xX54axX1bxX1cxX3xX13dxX10bxX18xX3xX4xX1d2xX6xX3xX517xX1xX1d2xX3xX1bxX1cxX1xX1exX6xX3xXexX129xX3xX190xX12fxX1bxX3xX5xXabxX3xX517xX1xX1d2xX3xX1bxX1cxX1xX1exX6xX3xXexX129xX3xX190xX12fxX1bxX3xX4axX13exX3xX73xX6xX1bxX225xX77xX3xXfb9xX1xXdxX3xXbxX1xX36xX1bxX1cxX3xX20xXdxXa2xX1bxX3xXexXdxX14bxXbxX3xXexX1e5xX4xX3xX1cxX37axXdxX3xX281xX5fxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX5xX85xXdxX3xX13dxX6xX1bxX1cxX3xXexX1xX14xX15xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX1e5xX4xX3xX1xX4b2xXdxX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX4xX632xX3xX13dxX13exX3xXexX1dexX1bxX1cxX3xX73xX6xXdxX3xX73xX102xXexX15f9xX3xXexX1xX2bfxX3xX1xX602xX4xX3xX1cxXdxX12fxX3xXexX2cxX12fxX3xX5xX39bxXdxX5fxX3xX59xX3xX79xX1cxX129xX39bxXdxX3xXexX6xX3xX13dxX6xX1bxX1cxX3xX20xX438xX3xXexX1xX81xX4xX3xX148xX18xX6xX15xX3xX20xX21xX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX28xXdxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX13exX3xX148xX18xX6xX77xX3xX138xXabxX3xX20xX108xX3xX1xX602xX4xX3xX1cxXdxX12fxX3xX1bxXabxX15xX3xX133xX14bxXexX3xX5xX18xX18axX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX1xXdxX177xX1bxX3xXexX85xXdxX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xX2cxX12axXdxX3xX20xXabxX49xX3xXaafxX3xX57xX18xX3xX1xX129xX2a2xX1bxX1cxX3xX1xX49xX54axX4xX3xX148xX18xX6xX15xX3xX20xX21xX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX4xX1d2xX6xX3xX73xX102xXexX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX13exX3xX148xX18xX6xX3xX4xX1d2xX6xX3xX148xX18xX28xX3xX133xX1xX81xX3xX1xX49xX54axX4xX3xX1xX129xX2a2xX1bxX1cxX3xXexXdxX14bxX1bxX3xXexX2a2xXdxX3xXbxX1xX2eaxX6xX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xXexX1xX2bfxX3xX2cxX12axXdxX3xX20xXabxX49xX3xX4xX28xXdxX3xX20xX24xX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX517xX1xX1d2xX3xX1bxX1cxX1xX1exX6xX3xXexX129xX3xX190xX12fxX1bxX3xX4axX13exX3xX73xX6xX1bxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX517xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX2cxX14xXexX3xX4axX7dxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX2cxX6xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX4xX1d2xX6xX3xX20xX108xX3xX1xX602xX4xX3xX1cxXdxX12fxX3xX1bxX36xXdxX3xXexX2cxXa2xX1bxX3xX20xX2a2xXdxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX190xX32xX1bxX3xX133xX1xX49xX32xX1bxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX5xXabxX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX4xX28xX3xX190xXdxX177xXexX77xX3xX76xX49xX1bxX1cxX3xX13dxX2exX3xX1cxXdxX12fxXdxX3xX148xX18xX15xX14bxXexX3xX1bxX36xX3xX1xX49xX54axX4xX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xXexX1xX81xX4xX3xX2cxX1b0xX3xX1xX12axX1bxX3xX148xX18xX15xX3xX5xX18xX18axXexX3xX4xX1d2xX6xX3xX148xX18xX28xX3xXexX2cxX2bfxX1bxX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xXexX1xXdxX14bxXexX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX4xX10bxX1bxX3xX73xX102xXexX3xX7xX24xX3xX57xX28xX4xX3xX5xX18axXbxX3xX73xX2a2xXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12x5f93xX85xX1bxX1cxX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX81xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX49xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXexX6xX3xX20xX29exX1bxX3xX5xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX1bxX1xXf26xXffxX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xX3xXexX6xX3xX4xX36xX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX1xXabxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxXabxX1bxX3xX1bxX32xX73xX3xX1bxX438xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX177xXbxX3xX4xX772xX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xX5xX85xXdxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xX148xX18xX6xX3xX4xX1xXdxX14bxX1bxX3xXexX2cxX6xX1bxX1xX3xX1cxXdxX54axX4xX3xX4axX13exX3xX5xXdxXa2xX1bxX3xX73xXdxXa2xX1bxXffxX3xX4xX1xX49xX3xX1bxXa2xX1bxX3xX1bxX21xX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX4xX1xX108xX18xX3xX12fxX1bxX1xX3xX1xX129xX5cfxX1bxX1cxX3xX1bxX54axX1bxX1cxX3xX1bxX21xX77xX3xX517xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xXbxX1xX28xXexX3xX1xX18xX15xX3xX4xX6xX49xX3xX13dxX102xX3xX4xX28xX4xX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX1d2xX6xX3xXexX772xX3xXexXdxXa2xX1bxX3xX13dxX2exX3xX20xX18axX1bxX3xX4axX1e5xX1bxX1cxX3xX13dxX49xXabxX1bxX3xX133xX14bxXexX3xXexX49xXabxX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xX3xX13dxX81xX1bxX1cxX3xX5xXa2xX1bxX3xX4xX1xXdxX14bxX1bxX3xX13dxX14xX18xX3xX20xXabxX3xX4xX1xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX195xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexX1xX14bxX3xX5xX24xX4xX3xX1bxX1cxX49xX85xXdxX3xX190xX6xX1bxX1cxX3xX1xX18xX1bxX1cxX3xX190xX85xX49xX3xX1bxX1xX14xXexX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX85xXdxXffxX3xX5xXabxX73xX3xX1bxXa2xX1bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX4xX1xXdxX14bxX1bxX3xX4xX438xX1bxX1cxX3xX49xX6xX1bxX1xX3xX5xXdxX177xXexXffxX3xX5xXabxX73xX3xXexX1xX14bxX3xX1cxXdxX2a2xXdxX3xX7xX9dxX1bxX1cxX3xX7xX29exXexX3xX1bxX1cxX129xX10a7xX1bxX1cxX3xX73xX102xX77xX3xXcxX18xX15xX3xX1bxX1xXdxXa2xX1bxX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX14xX15xXffxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX4xX1xX129xX6xX3xX4xX36xX3xX7xX24xX3xX5xXdxX1bxX1xX3xX1xX49xX85xXexX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX57xX153xX15xX3xX4axX24xX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX4xX12axX3xX1xX102xXdxX3xX20xX129xX12axX1bxX3xX73xX2bfxX1bxX1xX3xX1xX102xXdxX3xX1bxX1xX18axXbxXffxX3xX1bxX1xX14xXexX3xX5xXabxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX13dxX49xX85xX1bxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX1bxX6xX15xXffxX3xX1xX49xXabxX1bxX3xX4xX12fxX1bxX1xX3xX13dxX2e7xXdxX3xX1xXf26xXdxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX13dxX54axX4xX3xX190xXdxX177xXexX3xX1bxX32xX1bxX1cxX3xX13dxX102xX1bxX1cxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX1xXdxX21xX18xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX2bfxX1bxX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX13dxX54axX4xX3xX13dxXdxX2exX73xX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX13dxX6xX3xX7xX29exX3xX4axX153xX1bxX3xXexX6xX3xXbxX1xX772xX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xX5xXabxX3xX5xX29exXdxX3xXexX129xX3xX4axX18xX15xX3xX133xX1xX89exXbxX3xX133xX2eaxX1bxXffxX3xX133xXdxX2exX18xX3xX1b2xXexX6xX3xX20xX21xX3xXexX6xX3xXexX195xX73xX3xX6xX49xX3xXexX6xX225xXffxX3xX1bxX1cxX85xXdxX3xX73xX5cfxX3xX4xX9dxX6xXffxX3xX1bxX1cxX85xXdxX3xX13dxX772xXdxX3xX73xX2a2xXdxX77xX3xX80xX153xX15xX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX4xX1xX49xX3xX5xXabxX3xX1bxX1cxX18xX15xXa2xX1bxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4xX1xX2eaxX1bxX1xX3xX13dxX13exX3xX5xXabxX73xX3xX4xX1xX18axX73xX3xX190xX129xX2a2xX4xX3xX4xX1xX1d2xX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX1xX102xXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX77xX3xX79xX1xXdxX21xX18xX3xXbxX1xX153xX1bxX3xXexX2eaxX4xX1xX3xX73xX18xX29exX1bxX3xX1bxX1xX14xX1bxX3xX73xX85xX1bxX1xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xXexX6xX3xX13dxX13exX3xXbxX1xX12fxXdxX3xXexX2cxX12fxX3xX1cxXdxX28xX3xX13dxX195xXexX3xX4xX1xX49xX3xX7xX24xX3xX4xX1xX18axX73xX3xX4xX1xX85xXbxX3xX4xX1d2xX6xX3xX73xX2bfxX1bxX1xX77xX3xX138xXabxX3xX133xX1xce82xX1bxX1cxX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX13dxX36xX3xX5xXabxX3xX1xX18axX18xX3xX148xX18xX12fxX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xX29exXdxX3xXexX129xX3xX4axX18xX15xX3xX1b2xXexXdxX2exX18xX3xX1bxX438xX1bxX1cxX225xX3xXexX1xX204xX73xX3xXexX1xX14xX18xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxXffxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xX4xX1xX1d2xX3xX1bxX1cxX1xX1exX6xX3xX1cxXdxX28xX49xX3xX13dxXdxX21xX18xXffxX3xX4axX18xX15xX3xX281xX3xX4xX1xX2eaxX77xX77xX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX13xX648xXdxX3xX133xX1xXdxX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xXexX1xX2bfxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX1xX1adxX3xX20xX14xX1bxX3xX13dxX21xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xX85xXdxX3xX1bxX772xXdxX3xX5xXa2xX1bxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xXexX2cxX32xX1bxX3xXexX2cxX5cfxX77xX3x3bd5xX3xXexX14xXexX3xX4xX12fxX3xX4xX28xX4xX3xX1bxX129xX2a2xX4xXffxX3xX4xX28xX4xX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xX3xX13dxX36xX3xX20xX6c6xX1bxX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xX7xX24xX3xX1cxXdxXc0fxX1bxX1cxX3xX4xX49xX3xX20xX14xXexX3xX20xX12fxX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xX13dxX772xXdxX3xX73xX2a2xXdxXffxX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX190xX12fxX49xX3xXexX4b2xX1bxX3xX20xXabxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxXffxX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xX3xX20xXabxX3xX148xX18xX29exX4xX3xXexX14bxXffxX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX20xX18axX1bxX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xX772xX1bxX3xX13dxX108xX1bxX1x3b9bxX3xX76xX24xX3xX1cxXdxXc0fxX1bxX1cxX3xX4xX49xX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX4xX28xX4xX3xX73xX153xX18xX3xXexX1xX18xX6c6xX1bxX3xX20xXabxX3xX1bxX6xX1bxX3xX13dxX21xX3xX1bxXabxX15xX3xX4xX36xX3xX73xX54axXexX3xX5cfxX3xX73xX602xXdxX3xX1bxX12axXdxX3xX20xXabxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX57xX10xX73xX3xX1bxX1xX129xX3xX5xXabxX3xX73xXdxX1bxX1xX3xX4xX1xX81xX1bxX1cxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxX1bxX3xX28xX1bxX1xX3xX190xX12fxX1bxX3xX4xX1xX14xXexX3xX73xX29exXdxX3xX148xX18xX6xX1bxX3xX1xX177xX3xX1cxXdxX3e0xX6xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX20xXabxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX12xX0xXexX6xX190xX5xX10xX3xXaa8xXdxX4axXexX1xX9xXaxXaafxXab0xXab0xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4axX4axXdxX1bxX1cxX9xXaxX2xXaxX3xX190xX49xX2cxX4axX10xX2cxX9xXaxXab0xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX1bxX9xXaxX4xX10xX1bxXexX10xX2cxXaxX12xX0xXexX190xX49xX4axX15xX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX0xXdxX73xX1cxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxX39xX39xXdxX77xX190xX6xX49xX1xX6xXexXdxX1bxX1xX77xX20xX1bxX39xX1bxX10xXaa8xX7xX39xX2xXb49xXaafxXfcxX39xXfexX112xX4axXf7xXab0xXf7xXb49xX112xXab0xXab0xXexXb49xXb49x6cf4xX2xXf9xX5xX2xX77xXe7xXbxX1cxXaxX3xX39xX12xX0xX39xXexX4axX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xXexX2cxX12xX0xXexX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX517xX6xXbxXexXdxX49xX1bxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX517xX6xXbxXexXdxX49xX1bxXaxX12xX517xX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xXexX2cxX2bfxX1bxX1xX3xX1cxXdxX6xX49xX3xX5xX129xX18xX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX3xXaxX80xX4b2xX1bxX1cxX3xX64bxX102xX4xX3xX59xX3xXfb9xX1xX200xX4xX3xXexX2cxX28xX1bxX1cxX3xX4xX6xX3xX190xX14xXexX3xXexX9dxXaxX3xXexX29exXdxX3xXaafxXb49xX39xXf9xX3xXexX85xXdxX3xX79xX1cxX13exX3xX190xX6xX3xX80xX4b2xX1bxX1cxX3xX64bxX102xX4xX3xX59xX3xX84xXabxX3xXcxX1exX1bxX1xX0xX39xXbxX12xX0xX39xXexX4axX12xX0xX39xXexX2cxX12xX0xX39xXexX190xX49xX4axX15xX12xX0xX39xXexX6xX190xX5xX10xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX517xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xX4xX1xX81xX1bxX1cxX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX32xX73xX3xX1cxX10bxX1bxX3xX13dxX153xX15xXffxX3xXexX85xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xX3xX5xX2a2xX1bxX3xX1bxX1xX129xX3xX84xXabxX3xX79xX102xXdxXffxX3xXcxX1xXabxX1bxX1xX3xXbxX1xX29exX3xX84xX4b2xX3xX517xX1xX2eaxX3xX13xXdxX1bxX1xX1f34xX3xX20xX2a2xXdxX3xX190xX21xX3xX4axXabxX15xX3xX5xX108xX4xX1xX3xX7xX9dxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX2cxX14xXexX3xX13dxX28xX1bxX1cxX3xXexX24xX3xX1xXabxX49xXffxX3xX7xX49xX1bxX1cxX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xX15xXa2xX18xX3xX4xX10bxX18xX3xX4xX1d2xX6xX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxXffxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX5xX24xX6xX3xX4xX1xX602xX1bxX3xX57xX153xX15xX3xX4axX24xX1bxX1cxX3xX13dxX129xX39bxX1bxX1cxX3xXbxX1xX29exXffxX3xX133xX1xX18xX3xX13dxX438xX3xXexX1xX108xXffxX3xX133xX1xX18xX3xXexX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xX73xX85xXdxX3xXexX1dexX1bxX1cxX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xX5xX14xX1bxX3xX28xXexX3xX4xX28xX4xX3xX4axX14xX18xX3xXexX2eaxX4xX1xX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xX108xX4xX1xX3xX7xX9dxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX632xX77xX3xX76xX24xX3xXexX1xX438xX1bxX3xXexX2eaxX1bxX1xX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX4xX28xXdxX3xX73xX2a2xXdxXffxX3xX4xX28xXdxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX13dxX85xXdxXffxX3xX13dxX29exXdxX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX4xX632xX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxX3xX148xX18xXdxX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xXexXdxXa2xX1bxX3xX5xXabxX3xX4axX49xX3xX5xX37axXdxX3xX2eaxX4xX1xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX9bxX1xX1d83xX1bxX3xX1bxX1xXdxXa2xX1bxXb8xX77xX3xXcxX18xX15xX3xX20xX18axX15xX3xX1bxX36xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX190xXdxX2exX18xX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX73xX2a2xXdxX3xX73xXabxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX148xX18xX28xX3xXexX2cxX2bfxX1bxX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX4xX49xXdxX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xXexX14xXexX3xX15xX14bxX18xX77xX3xXcxX2cxX49xX1bxX1cxX3xX73xX102xXexX3xX7xX29exX3xXexX2cxX129xX39bxX1bxX1cxX3xX1xX37axXbxXffxX3xX1bxX14bxX18xX3xX13dxX12axX1bxX3xXexX1xX18xX10bxX1bxX3xX4xX1xX1adxX3xX5xXabxX3xXexX2cxX6xX1bxX1xX3xX5xX18xX18axX1bxX3xXexX1xX2bfxX3xX6xXdxX3xX7xX30cxX3xX5xXabxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX4xX1xX49xX3xX73xX2bfxX1bxX1xX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX148xX18xX15xX21xX1bxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX6xX1bxX1xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX73xXabxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX133xX1xX28xX4xX3xX5xXabxX3xXbxX1xX12fxX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX15f9xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX196bxX1exX3xX1bxX1xXdxXa2xX1bxXffxX3xX4xX36xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX28xX3xXexX2cxX108xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXexX1xX2exX3xX57xX14bxXbxX3xX4xX85xX1bxX1xX3xX1bxX1xX6xX18xX3xX4axX49xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX643xX1bxX1cxX3xXexX1xX129xX2a2xX4xX3xX13dxX49xXffxX3xX20xX2bfxX3xX20xX18axX15xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexXf26xX3xX2cxX6xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xX1bxX1cxX85xXdxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX4xX1xX18xX1bxX1cxXffxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX20xX24xX4xX3xX5xX18xX438xX1bxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX13dxX54axXexX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX2bfxX1bxX1xX3xXexX2cxX85xX1bxX1cxX3xX190xX28xX49xX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX20xX21xX3xX7xX24xX3xX73xX14xXexX3xX73xX28xXexX3xX20xXabxX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xX4axX85xX1bxX1cxX77xX3xX138xX2bfxX3xX5xX49xX3xX1bxX1cxX85xXdxX3xX1bxXa2xX1bxX3xX13dxX13exX3xX4xX36xX3xX1xXdxX177xX1bxX3xXexX129xX37axX1bxX1cxX3xX4axX49xX3xX281xX3xXexX1xX81xX4xX3xX190xX12fxX49xX3xXexX4b2xX1bxX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxXffxX3xX73xX18xX29exX1bxX3xXexX2cxX28xX1bxX1xX3xX57xX6xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexX28xX4xX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX73xXabxX3xX13dxX13exX3xXexX2bfxX73xX3xX4xX28xX4xX1xX3xX13dxX36xX1bxX1cxX3xX190xX32xX1bxX1cxXffxX3xX190xX12fxX49xX3xXexXabxX1bxX1cxX3xX1xX36xX6xX3xX73xX102xXexX3xX7xX29exX3xX5xX49xX85xXdxX3xX1xX2bfxX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX77xX3xX79xX1xX129xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX129xX3xX20xX18axX15xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxX4xX1xX3xX1cxX2bfxX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xX7xX81xX4xX3xX89exXbxX3xX4xX1d2xX6xX3xX13dxX39bxXdxX3xX7xX29exX1bxX1cxX77xX3xX138xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4xX49xX1bxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xX5xXabxX3xX73xX102xXexX3xX4xX28xXdxX3xX1cxX2bfxX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX20xXabxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxXffxX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXexX1xX2exX3xXexX4b2xX1bxX3xXexX85xXdxX3xX73xXabxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX57xX6xX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX18xX102xX4xX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xXexX1xX24xX4xX3xXexX14bxXffxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX133xX1xXdxX3xX20xX21xX3xX190xX12fxX1bxX3xX4xX1xX14xXexX3xX1bxX36xX3xX20xX29exX1bxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX2cxX6xX3xXexX1dexX3xX4xX18xX102xX4xX3xX7xX29exX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xX13dxX2exX3xX1xX2e7xX6xX3xX20xXabxX49xX3xX4xX18xX102xX4xX3xX7xX29exX1bxX1cxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX517xX632xX1bxX1cxX3xX20xX2a2xXdxX3xXexX2cxX85xX1bxX1cxX3xXexX1xX28xXdxX3xX5xX200xX1bxX1cxX3xXexX200xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX129xX3xX20xX18axX15xXffxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xX10xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX1bxXa2xX18xX3xX5xXa2xX1bxX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxXffxX3xX13dxX29exXdxX3xX20xX2a2xXdxX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX20xX24xX4xX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX602xX4xXffxX3xX1bxX1cxX1xX177xX3xXexX1xX18xX18axXexX3xX9bxX138xX84xX79xXcxXb8xX3xX73xX102xXexX3xX73xX54axXexX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX13dxX12fxX73xX3xX190xX12fxX49xX3xXexX24xX3xX4axX49xX3xX4xX1xX49xX3xX7xX24xX3xX7xX28xX1bxX1cxX3xXexX85xX49xXffxX3xX7xX49xX1bxX1cxX3xX73xX54axXexX3xX133xX1xX28xX4xX3xX4xX28xX4xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX1bxXabxX15xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX20xX6c6xX1bxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX148xX18xXa2xX1bxX3xX15xXa2xX18xX3xX4xX10bxX18xX3xX79xX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX4xX36xX3xX4xX1xX2eaxX1bxX1xX3xX7xX28xX4xX1xX3xX13dxX2exX3xX129xX18xX3xXexXdxXa2xX1bxXffxX3xX13dxX10bxX18xX3xXexX129xX3xX4xX1xX49xX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX7xX28xX1bxX1cxX3xXexX85xX49xX77xX3xX64bxX153xX18xX3xX1bxX6xX15xXffxX3xX20xXdxX177xX4xX3xX1xXabxX1bxX1cxX3xX1bxX32xX73xXffxX3xX1bxX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX4axXabxX1bxX1xX3xX73xX102xXexX3xX133xX1xX49xX12fxX1bxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXbxX1xX2eaxX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX3xX57xX18xX15xXa2xX1bxX3xX4xX1xX49xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX1xX648xX3xXexX2cxX37axX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX7xX28xX1bxX1cxX3xXexX85xX49xX3xX20xXabxX3xXbxX1xX772xX3xX190xXdxX14bxX1bxX3xXexX28xX4xX3xXbxX1xX204xX73xX3xX138xX84xX79xXcxX3xXexX1xX10xX49xX3xX4xX12axX3xX4xX1xX14bxX3xX1bxX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXexXabxXdxX3xXexX2cxX37axXffxX3xX13dxX54axXexX3xX1xXabxX1bxX1cxX3xX13dxX13exX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xXexX1xX438xX1bxX1cxX3xX5xX177xX77xX3xX79xX14bxX18xX3xX13dxX153xX18xX3xX13dxX36xX3xX4xX36xX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX7xX18xX15xX3xX1bxX1cxX1xX1exX3xX20xX21xX3xX20xXdxX177xX4xX3xXexX85xX49xX3xX4xX1xX49xX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX138xX84xX79xXcxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX190xX2bfxX1bxX1xX3xX13dxX1d83xX1bxX1cxX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xXexXdxX1bxX1xX3xXexX1xX10bxX1bxX3xX133xX1xX28xX4xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX57xX13exX3xX1xX102xXdxX3xXexX1xX2bfxX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xX190xX108xX3xX1bxX1cxX1xXdxX3xX1bxX1cxX39bxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX79xX14bxX18xX3xX1bxX1xX2bfxX1bxX3xX7xX6xX1bxX1cxX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxXffxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX2eaxXexX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX1cxX10bxX1bxX3xX13dxX153xX15xX3xX13dxX13exX3xX1bxXa2xX18xX3xX5xXa2xX1bxX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX73xX102xXexX3xX7xX29exX3xX13dxX12axX1bxX3xX20xX108xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX4axX129xX2a2xXdxX3xX7xX24xX3xX190xX12fxX49xX3xXexX2cxX37axX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX13dxX13exX3xXexX2cxX5cfxX3xX1bxXa2xX1bxX3xXexX1xXdxX14bxX18xX3xX7xX81xX4xX3xX4xX85xX1bxX1xX3xXexX2cxX6xX1bxX1xX3xX20xXabxX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xX1bxX1cxX1xX108xX3xX1bxXa2xX1bxX3xX13dxX2exX3xX4xX1xX49xX3xX4xX28xX4xX3xX13dxX12axX1bxX3xX20xX108xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX1bxXabxX15xX3xX13dxX102xX4xX3xX5xX18axXbxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1xX12axX1bxXffxX3xXexX24xX3xX4xX1xX108xX18xX3xXexX2cxX28xX4xX1xX3xX1bxX1xXdxX177xX73xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1xX12axX1bxXffxX3xX190xX18xX102xX4xX3xX1bxX36xX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX4xX602xX3xX57xX28xXexX3xX20xX2a2xXdxX3xX148xX18xX15xX3xX5xX18xX18axXexX3xX4xX1d2xX6xX3xXexX1xX108xX3xXexX2cxX129xX39bxX1bxX1cxX3xXexX1xX2bfxX3xX73xX2a2xXdxX3xX73xX49xX1bxX1cxX3xX4xX28xX4xX3xX13dxX12axX1bxX3xX20xX108xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX1bxXabxX15xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXexX2cxX5cfxX3xXexX1xXabxX1bxX1xX3xX1cxX28xX1bxX1xX3xX1bxX54axX1bxX1cxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX148xX18xX29exX4xX3xX1cxXdxX6xX3xX73xXabxX3xX4xX2e7xX1bxX3xXexX85xX49xX3xX4xX12axX3xX1xX102xXdxX3xX4xX1xX49xX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xX5xX2a2xX1bxX3xX73xX85xX1bxX1xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX13dxX85xXdxX3xX1xX102xXdxX3xX1bxX1xX18axXbxX3xXexX49xXabxX1bxX3xX4xX10bxX18xXffxX3xX13dxX36xX1bxX1cxX3xX1cxX36xXbxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX1xX12axX1bxX3xX4xX1xX49xX3xX1bxX21xX1bxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX77xX3xX13xX54axX4xX3xX4axX643xX3xX20xX18axX15xX3xX4xX1xX49xX3xX13dxX14bxX1bxX3xX1cxX10bxX1bxX3xX13dxX153xX15xXffxX3xX20xXdxX177xX4xX3xX1b2xX4xX195xXexX3xX1bxX1cxX18xX4b2xX1bxX3xX7xX3e0xX6xX225xX3xX4xX1d2xX6xX3xX517xX1xX2eaxX1bxX1xX3xXbxX1xX1d2xX3xX13dxX29exXdxX3xX20xX2a2xXdxX3xX73xX102xXexX3xX7xX29exX3xX13dxX12axX1bxX3xX20xX108xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX1bxXabxX15xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX20xXdxX177xX4xX3xX13dxX12axX1bxX3xX1cxXdxX12fxX1bxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX517xX36xX3xXexX1xX2exX3xX148xX18xX15xX3xX5xX18xX18axXexX3xX4xX1d2xX6xX3xXexX1xX108xX3xXexX2cxX129xX39bxX1bxX1cxX3xX4xX10bxX1bxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX1bxX1cxX1xXdxXa2xX1bxX3xX4xX81xX18xX3xX20xX2a2xXdxX3xX73xX102xXexX3xXexX1xX28xXdxX3xX13dxX102xX3xX133xX1xX28xX4xX3xX133xX1xXdxX3xX28xXbxX3xX4axX1e5xX1bxX1cxX3xX4xX1xX49xX3xX1xX49xX85xXexX3xX13dxX102xX1bxX1cxX3xX7xX28xX1bxX1cxX3xXexX85xX49xX3xX138xX84xX79xXcxX77xX3xX517xX36xX3xXexX1xX2exX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xX1cxX2bfxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX4xX49xXdxX3xX5xXabxX3xXexXdxXa2xX18xX3xX4xX1xX18xX204xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX138xX84xX79xXcxX3xX2cxX14xXexX3xX133xX1xX28xX4xX3xX7xX49xX3xX20xX2a2xXdxX3xX4xX28xX4xX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX20xX24xX4xX3xX133xX1xX28xX4xXffxX3xX1bxX1xX14xXexX3xX5xXabxX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxXffxX3xX20xX2bfxX3xX20xX18axX15xX3xX4xX36xX3xX5xX30cxX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX4xX10bxX1bxX3xXexX1xX39bxXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX13dxX1d2xX3xX4xX1xX2eaxX1bxX3xX13dxX2exX3xX73xX648xXdxX3xX133xX1xXdxX3xX517xX1xX2eaxX1bxX1xX3xXbxX1xX1d2xX3xX59xX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xX59xX3xX4xX36xX3xXexX1xX2exX3xX13dxX54axXexX3xX1xXabxX1bxX1cxX3xX73xXabxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX7xX37axX3xX4xX28xX4xX3xX7xX28xX1bxX1cxX3xXexX85xX49xX3xX138xX84xX79xXcxX3xX4xX1xX1adxX3xX13dxX85xXexX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX1bxX1xX3e0xX1bxX1cxX3xXexXdxXa2xX18xX3xX4xX1xX18xX204xX1bxX3xX1b2xXexX2cxX18xX1bxX1cxX3xX190xX2bfxX1bxX1xX225xX3xX73xXabxX3xX20xX6c6xX1bxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX13dxX54axX4xX3xX190xXdxX177xXexX3xX129xX18xX3xX13dxX13exXdxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xXcxX24xX3xX1bxX1xXdxXa2xX1bxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX438xXdxX3xX5xXdxXa2xX1bxX3xXexX129xX5cfxX1bxX1cxX3xX13dxX14bxX1bxX3xX4xX153xX18xX3xX4xX1xX18xX15xX177xX1bxX3xX4xX1d2xX6xX3xX79xX1cxX18xX15xX7dxX1bxX3xXcxX2cxX13exXdxX3xX4xX28xX4xX1xX3xX13dxX153xX15xX3xX1xX12axX1bxX3xXf7xXab0xXab0xX3xX1bxX32xX73xXffxX3xX57xXdxX1bxX3xX4xX1xX89exXbxX3xX5xX85xXdxX3xX2cxX6xX3xX13dxX153xX15xX3xX1bxX1xX129xX3xX73xX102xXexX3xX281xX3xX133xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX6xX73xX3xX133xX1xX12fxX49xX3xXexX2cxX129xX2a2xX4xX3xX133xX1xXdxX3xX13dxX21xX3xX1bxX1cxX1xX108xX3xX73xX102xXexX3xX4xX1xX2eaxX1bxX1xX3xX7xX28xX4xX1xX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xXbxX1xX643xX3xX1xX37axXbxX3xX20xX2a2xXdxX3xXexX153xX73xX3xX1xX4b2xX1bxX3xX20xXabxX3xX190xX12fxX1bxX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX4axX153xX1bxX3xXexX102xX4xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX1cxXdxX6xXdxX3xX13dxX49xX85xX1bxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX73xX2a2xXdxX3xX4xX1d2xX6xX3xX13dxX14xXexX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX1bxX1xX129xX1bxX1cxX3xX1bxX36xX3xX20xX6c6xX1bxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXexX28xX4xX1xX3xX2cxX39bxXdxX3xXexX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX29exX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xX108xX4xX1xX3xX7xX9dxX3xX1xXabxX1bxX1cxX3xX1bxX1cxXabxX1bxX3xX1bxX32xX73xX3xX4axX24xX1bxX1cxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX20xXabxX3xX1cxXdxX3e0xX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX4xX1xX6xX3xX438xX1bxX1cxX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXexX6xX5fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX1b2xXcxX1xX28xX1bxX1cxX3xX1cxXdxXa2xX1bxX1cxX3xX1bxX32xX73xX3xX80xXdxX1bxX1xX3xXcxX108xX3xX9bxX2xX20a0xXb49xXf9xXb8xXffxX3xX1bxXdxXa2xX1bxX3xX1xXdxX177xX18xX3xXcxX1xXdxX177xX1bxX3xc4bexX3xX48xX2bfxX1bxX1xX3xXexX1xX81xX3xXexX129xXffxX3xX20xX18xX6xX3xXcxX1xX28xXdxX3xXcxX438xX1bxX3xX7xX6xXdxX3xX79xX1cxX18xX15xX7dxX1bxX3xXcxX2cxX13exXdxX3xX20xXabxX3xX1xX49xX85xX1bxX3xX148xX18xX6xX1bxX3xX5xXabxX3xX64bxX129xX12axX1bxX1cxX3xX80xX32xX1bxX1cxX3xXexX2cxX438xX1bxX1cxX3xX1bxX49xX73xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX5xXabxX73xX3xX57xX10xX3xX5xX49xX6xX1bxX3xX20xXabxX3xXexX1xX204xX73xX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX1bxX1xX13exX3xX1bxX1xX85xX4xXffxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX108xXbxX3xX1bxXabxX15xX3xX79xX1cxX18xX15xX7dxX1bxX3xXcxX2cxX13exXdxX3xX13dxX13exX3xX1bxX36xXdxX3xX20xX2a2xXdxX3xXcxX1xX28xXdxX3xXcxX438xX1bxX3xX1bxX1xX129xX3xX7xX6xX18xX5fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX59xX3xX84xX2e7xX6xX3xX190xX2bfxX1bxX1xX3xX5xXabxX3xX1cxX29exX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX85xX4xXffxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX153xX73xX3xX5xXabxX3xX20xX32xX1bxX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX85xX4xX77xX3xXcxX1xX10bxX1bxX3xX20xX153xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xX49xX3xX4xX1xXdxX14bxX18xX3xX4xX1xX1adxX3xXexX1xX204xX73xX3xX13dxX108xX1bxX1xX3xX1bxX1xX13exX3xX1bxX1xX85xX4xXffxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4axX28xX73xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX1xX14bxXexX3xX5xX2e7xX1bxX1cxX77xX3xX76xX49xX1bxX1cxX3xX1xX602xX4xX3xX20xX14xX1bxX3xX7xX12axX3xX7xXabxXdxXffxX3xX1bxX438xX1bxX1cxX3xX4xX85xX1bxX3xX7xX37axX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX28xX1bxX1cxX3xXexX1xX6xX1bxX1xX3xX5xX18xX18axXexX3xX133xX1xX36xX3xX5xXabxX73xX3xX4xX1xX49xX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX1xXabxXdxX3xX1xX2e7xX6xX77xX3xX196bxX28xX73xX3xX73xX49xX1bxX1cxX3xX190xX177xX3xX1xX85xX3xX2cxX1d2xX3xX5xX2e7xX1bxX1cxX3xX15xXa2xX18xX3xXexX1xX129xX12axX1bxX1cxX3xX20xXabxX3xX4xX1xX32xX1bxX3xX1bxX18xX438xXdxX3xX73xX18xX438xX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xX133xX1xXdxX14bxX1bxX3xX4xX1xX49xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xXexX1xX438xX1bxX3xX4xX643xX1bxX1cxX3xX57xX36xX73xX3xX20xX195xX1bxX1cxXffxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX4xX36xX3xX73xX102xXexX3xXexXdxX14bxX1bxX1cxX3xX1xX39bxX1bxX3xX1cxXdxX18axX1bxX3xX49xX28xX1bxX3xX7xX10bxX18xX77xX3xX80xX36xX3xXexX81xX4xX3xX5xXabxX3xX1cxXdxX3e0xX3xX13dxX129xX37axX4xX3xX4xX28xXdxX3xX1cxX29exX4xX3xX4xX1d2xX6xX3xX1bxX1xX85xX4xX77xX225x5dbexX2x326fxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xXcxX2cxX49xX1bxX1cxX3xX5xX108xX4xX1xX3xX7xX9dxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xXexX1xX14bxX3xX1cxXdxX2a2xXdxX3xX1xXdxX177xX1bxX3xX13dxX85xXdxXffxX3xX1bxX1cxX129xX39bxXdxX3xXexX6xX3xX1bxX1xX18axX1bxX3xX2cxX6xX3xX2cxXc0fxX1bxX1cxX3xX13dxX438xXdxX3xX133xX1xXdxX3xX20xX14xX1bxX3xX13dxX21xX3xXexX2cxX5cfxX3xX1bxXa2xX1bxX3xX1bxX6xX1bxX3xX1cxXdxX12fxXdxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX4axX49xX3xX190xX102xX3xX73xX28xX15xX3xX79xX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xX5xXabxX73xX3xX20xXdxX177xX4xX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xX13dxX129xX37axX4xX3xXexX29exXexX3xX73xXabxX3xX5xXabxX3xX4axX49xX3xX1bxX36xX3xX13dxX6xX1bxX1cxX3xX4xX29exX3xX1cxX195xX1bxX1cxX3xX5xXabxX73xX3xX148xX18xX28xX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX20xXdxX177xX4xX77xX3x9266xX1xX12fxXdxX3xX4xX1xX32xX1bxX1cxX3xX20xX108xX3xXexX2cxX2eaxX3xX4xX1d2xX6xX3xX79xX1xXabxX3xX1bxX129xX2a2xX4xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX129xX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX5xXabxX3xXexX85xX49xX3xX2cxX6xX3xX4xX28xXdxX3xX1b2xX1cxX29exX4xX225xX3xX13dxX2exX3xX4xX1xX49xX3xX4xX1xX200xX1bxX1cxX3xXbxX1xX28xXexX3xXexX2cxXdxX2exX1bxX3xX1xX37axXbxX3xX148xX18xX15xX3xX5xX18xX18axXexX15f9xX3xX79xX14bxX18xX3xX4xX1xX1adxX3xX5xXabxX3xXexX2cxX6xX1bxX1xX3xX190xXdxX177xX1bxX3xXexX1xX2bfxX3xX2cxX14xXexX3xX4axX7dxX3xX2cxX12axXdxX3xX20xXabxX49xX3xX4xX1xX1d2xX3xX148xX18xX6xX1bxXffxX3xX4axX18xX15xX3xX281xX3xX4xX1xX2eaxXffxX3xXexX1xX18axX73xX3xX4xX1xX2eaxX3xX13dxX12axX1bxX3xX1cxXdxX12fxX1bxX3xX4xX1xX1adxX3xX5xXabxX3xX7xX24xX3xX1xXdxX14bxX18xX3xXexX1xX195xX1bxX1cxX77xX3xX138xXabxX3xX1bxX1xX129xX3xX20xX18axX15xXffxX3xX20xX32xX1bxX3xX1xX36xX6xX3xX4xX632xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX129xX3xX133xXdxX1bxX1xX3xXexX14bxX3xX20xXabxX3xX1bxX1xXdxX21xX18xX3xX5xX1exX1bxX1xX3xX20xX24xX4xX3xX133xX1xX28xX4xXffxX3xX4xX10bxX1bxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX13dxXdxX3xX4xX643xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX153xX1bxX3xX4axX153xX1bxX3xX190xXc0fxX1bxX1cxX3xX7xX24xX3xX4xX1xXdxX14bxX1bxX3xXexX1xX195xX1bxX1cxX3xX4xX1d2xX6xX3xX5xX281xX3xXexX129xX5cfxX1bxX1cxX3xX73xXabxX3xX133xX1xX438xX1bxX1cxX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX5xXabxX3xX7xX24xX3xX1xXdxX14bxX18xX3xXexX1xX195xX1bxX1cxX3xXexX1xX438xX1bxX1cxX3xXexX1xX129xX39bxX1bxX1cxX77xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xX2cxXdxX1cxX1xXexX66xXaxX12xX0xX10xX73xX12xX84xXabxX3xX79xX102xXdxXffxX3xXexX1xX28xX1bxX1cxX3xXf9xX39xXaafxXab0xX2xXb49xX0xX39xX10xX73xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xX2cxXdxX1cxX1xXexX66xXaxX12xX79xX59xX80xX59xX84xX0xX39xXbxX12xX0xX1xX2cxX3xXaa8xXdxX4axXexX1xX9xXaxXb49xXb49x5f16xXaxX3xX7xXdxdb6dxX10xX9xXaxX2xXaxX3xX6xX5xXdxX1cxX1bxX9xXaxX5xX10xXecxXexXaxX3xX39xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX0xX10xX73xX12xXb9xX3xX0xX39xX10xX73xX12xX0xX10xX73xX12xX0xX10xX73xX12xXcxX76xX77xX3xX0xX39xX10xX73xX12xX79xX1cxX18xX15xX7dxX1bxX3xX80xX81xX4xX3xX84xX85xX1bxX1xX3xX59xX3xX340bxX1xX36xX3xX20xXdxX177xX1bxX3xXexX2cxX129xX5cfxX1bxX1cxX3xX138xXdxX177xX1bxX3xX1bxX1cxX1xXdxXa2xX1bxX3xX4xX81xX18xX3xX48xX28xX49xX3xX4xX1xX2eaxX3xX20xXabxX3xXcxX2cxX18xX15xX21xX1bxX3xXexX1xX438xX1bxX1cxX0xX39xX10xX73xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX49xX4axX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX57xXexX59xX6xX5xXdxX1cxX1bxX5fxX3xXe7xX18xX7xXexXdxXecxX15xX66xXaxX12xX0xX10xX73xX12xX3311xX2xX3313xX3xXcxX1dexX3xXexX2cxX49xX1bxX1cxX3xX4axXdxX3xX7xX12fxX1bxXffxX3xX79xX57xX190xX3xXcxX28xX4xX3xXbxX1xX204xX73xX3xX73xX2a2xXdxXffxX3xX84xX77xX3xX2xXfcxXfexX2xXffxX3xXexX2cxX77xX3xXaafxX112xX77xX0xX39xX10xX73xX12xX0xX39xXbxX12
congthanh